Slide bài giảng địa lý 10 bài 10 THỰC HÀNH NHẬN xét về sự PHÂN bố các VÀNH ĐAI ĐỘNG đất, núi lửa và các VÙNG núi TRẺ TRÊN bản đồ

23 95 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 16:48

Xác định được vị trí các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ trên bản đồ. Nhận xét, phân tích được mối quan hệ của các khu vực nói trên với các mảng kiến tạo. Trình bày và giải thích được sự phân bố của các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ trên thế giới. BÀI 10 Thực hành: NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ Dựa vào nội dung thuyết kiến tạo mảng kiến thức học, em xác định điền tên mảng kiến tạo lớn vào lược đồ đây: THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG Vỏ trái đất trình hình thành biến dạng đứt gãy tách dãn thành số đơn vị kiến tạo, gọi mảng kiến tạo 1) Mảng Thái Bình Dương 2) Mảng Ấn Độ – Ôx - trây - li - a 3) Mảng Âu – Á 4) Mảng Châu Phi 5) Mảng Bắc Mĩ 6) Mảng Nam Mĩ 7) Mảng Nam Cực Quan sát đồ hình 10 (SGK) nhóm xác định: - Nhóm I: Xác định vành đai động đất đồ? - Nhóm II: Các khu vực tập trung nhiều núi lửa giới? - Nhóm III: Các vùng núi trẻ đồ? 1) Các vành đai động đất: - Vành đai quanh Thái Bình Dương - Khu vực Địa Trung Hải - Khu vực Đông Phi… 2) Những nơi tập trung nhiều núi lửa: - Khu vực Thái Bình Dương - Khu vực Đại Tây Dương - Khu vực Địa Trung Hải - Khu vực Đông Phi Cận Đông 3) Các vùng núi trẻ tiêu biểu: - Hi-ma-lay-a (châu Á) - Coóc-đi-e, An-đét (châu Mĩ) - An-pơ, Cap-ca, Pi-rê-nê (châu Âu)… Nhật Bản tiêu biểu cho khu vực nằm vành đai động đất, núi lửa hoạt động mạnh mẽ.(sự kiện lịch sử ngày 11-3) Hình ảnh bi thương sau trận động đất Nhật (11-3-2011) Một số hình ảnh núi lửa phun Núi lửa phun biển Tonga Một số hình ảnh núi lửa phun Núi lửa Helen,tiểu bang Washington phun 18/5/1890 Các vùng núi trẻ tiêu biểu Dãy Himalaya (Đỉnh Everest- cao giới) 3 Nhận xét phân bố vành đai động đất, núi lửa, vùng núi trẻ Quan sát đồ hình 10(SGK)em có nhận xét phân bố khu vực có động đất, núi lửa, vùng núi trẻ? NHẬN XÉT: - Núi lửa thường tập trung thành vùng lớn trùng với vành đai động đất, với miền tạo núi trùng với đường kiến tạo lớn trái đất - Sự hình thành chúng liên quan với vùng tiếp xúc mảng 4 Giải thích a) Vì khu vực ven bờ tây Thái Bình Dương từ bán đảo Cam-sat-ca đến Nhật Bản, Philippin, Inđônêsia hay sảy động đất núi lửa Vành đai lửa Thái Bình Dương Khu vực trùng khớp với vùng tiếp xúc mảng Âu – Á mảng Thái Bình Dương Mà vùng tiếp xúc mảng kiến tạo vùng bất ổn, thường có hoạt động kiến tạo xảy ra, kèm theo tượng động đất, núi lửa Cũng mà khu vực gọi vành đai Thái Bình Dương b) Nguồn gốc hình thành dãy núi ngầm khổng lồ Đại Tây Dương Khi mảng chuyển dịch xa sinh số ngăn cách, nơi vùng (yếu) lớp vỏ trái đất từ có xâm nhập macma nóng chảy lòng trái đất để lên tạo thành dãy núi ngầm đáy đại dương Dãy núi ngầm Đại Tây Dương kết di chuyển xa dần mảng Á – Âu với mảng Bắc Mỹ, mảng Châu Phi với mảng Nam Mỹ c) Vì đâu tạo nên dãy núi trẻ Himalaya, coocđie, Anđet Do mảng kiến tạo xô vào + Himalaya: Mảng Âu – Á mảng Ấn Độ + Anđet: Mảng Thái Bình Dương mảng Nam Mỹ + Coocđie: Mảng Thái Bình Dương mảng Bắc Mỹ ĐÁNH GIÁ ( Chọn đáp án cho câu sau ) Câu 1: Lục địa Châu Mỹ gồm: a Một mảng tách từ lục địa Châu Phi b Hai mảng độc lập tách khỏi mảng Á - Âu mảng Châu Phi c Là phận mảng Thái Bình Dương d Hai mảng độc lập tách khỏi mảng Á – Âu mảng Thái Bình Dương Câu 2: Hoạt động động đất núi lửa thường xảy vùng: a Trung tâm mảng b Tiếp xúc mảng c Tiếp xúc mảng lục địa mảng đại dương d tất vùng Câu 3: Sự hình thành dãy núi cao Himalaya, Anđet kết tượng: a Xô vào hai mảng lục địa b Tách rời hai mảng lục địa c Đứt gãy mảng lục địa đại dương d Trượt lên mảng ...BÀI 10 Thực hành: NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ Dựa vào nội dung thuyết kiến tạo mảng kiến thức... 18/5/1890 Các vùng núi trẻ tiêu biểu Dãy Himalaya (Đỉnh Everest- cao giới) 3 Nhận xét phân bố vành đai động đất, núi lửa, vùng núi trẻ Quan sát đồ hình 10( SGK)em có nhận xét phân bố khu vực có động đất,. .. sát đồ hình 10 (SGK) nhóm xác định: - Nhóm I: Xác định vành đai động đất đồ? - Nhóm II: Các khu vực tập trung nhiều núi lửa giới? - Nhóm III: Các vùng núi trẻ đồ? 1) Các vành đai động đất: - Vành
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng địa lý 10 bài 10 THỰC HÀNH NHẬN xét về sự PHÂN bố các VÀNH ĐAI ĐỘNG đất, núi lửa và các VÙNG núi TRẺ TRÊN bản đồ, Slide bài giảng địa lý 10 bài 10 THỰC HÀNH NHẬN xét về sự PHÂN bố các VÀNH ĐAI ĐỘNG đất, núi lửa và các VÙNG núi TRẺ TRÊN bản đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay