Đề luyện thi THPT Quốc gia 2018- Có lời giải chi tiết hay

16 131 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 15:14

Đặc điểm nổi bật trong đề thi THPT QG 2018 môn Vật lý là có nhiều câu có hình vẽ mô tả hiện tượng và đồ thị , không có nhiều câu có thể bấm máy tính mà thay vào đó nhiều câu hỏi kết quả gần đúng. Điều này đã cho thấy để ghi điểm cao năm nay đòi hỏi học sinh phải hiểu rõ bản chất và khó có thể dự đoán kết quả hay tìm ra kết quả bằng phương án thử nghiệm. Nhận định chung Với đề thi THPT QG 2018 môn Vật lý lần này, hội tụ đầy đủ các yêu cầu theo đúng thông báo của Bộ Giáo Dục đã công bố trước đây. Trong đó có 20% câu hỏi thuộc chương trình Vật lý 11 ở mức độ dễ, trung bình và vận dụng 1; 80% đề là ở chương trình vật lý 12. Đề thi lần này có độ phân hoá khá cao và vẫn được sắp xếp khá chuẩn theo mức độ từ dễ đến khó. Với tỷ lệ: 30% câu nhận biết (Rất dễ); 20% mức độ thông hiểu (mức độ trung bình); 30% mức độ vận dụng loại 1 (mức độ khá – Biết vận dung tương đối linh hoạt các kiến thức) và 20% câu vận dụng loại 2 (Mức độ khó – Đòi hỏi học sinh rất linh hoạt) Đặc biệt trong lần này có nhiều câu có hình vẽ mô tả hiện tượng và đồ thị , không có nhiều câu có thể bấm máy tính mà thay vào đó nhiều câu hỏi kết quả gần đúng. Điều này đã cho thấy để ghi điểm cao năm nay đòi hỏi học sinh phải hiểu rõ bản chất và khó có thể dự đoán kết quả hay tìm ra kết quả bằng phương án thử nghiệm. ĐỀ LUYỆN THI SỐ 02 - Thầy Chu Văn Biên MA TRẬN MỨC ĐỘ KIẾN THỨC ĐỀ MỨC ĐỘ CÂU HỎI LỚP 12 11 CHƯƠNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG 2 1 10 1 2 1 2 11 Dao động học Sóng học Điện xoay chiều Dao động – Sóng điện từ Sóng ánh sáng Lượng tử ánh sáng Vật lí hạt nhân TỔNG 12 Điện tích – Điện trường Dòng điện khơng đổi Dòng điện môi trường Từ trường Cảm ứng điện từ Khúc xạ ánh sáng Mắt Dụng cụ quang học TÔNG 11 TỔNG 1 1 1 1 VẬN DỤNG CAO 1 TỔNG 1 13 10 12 ĐỀ THI Câu 1: Trong mạch kín dòng điện cảm ứng xuất A mạch nguồn điện B mạch điện đặt từ trường C mạch điện đặt từ trường không D từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian Câu 2: Vật liệu sau làm nam châm? A Sắt non B Đồng ôxit C Sắt ôxit D Mangan ôxit Câu 3: Đặt điện áp u = U0cos(ωut + φu) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm tụ điện nối tiếp với điện trở biểu thức dòng điện mạch i = I0cos(ωit + φi) Chọn phương án A ωu ≠ ωi B φu – φi = –π/2 Câu 4: Trong tượng khúc xạ, góc khúc xạ 32 C φu – φi = π/2 D < φi – φu < π/2 40 A lớn nhỏ góc tới B lớn góc tới C D nhỏ góc tới Câu 5: Trong tia sau tia y học dùng để chụp vùng xương bị tổn thương? A Tia hồng ngoại B Tia X C Tia tử ngoại D Tia gama Câu 6: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí cân bằng, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc khơng B Ở vị trí biên, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại C Ở vị trí cân bằng, chất điểm vận tốc không gia tốc cực đại D Ở vị trí biên, chất điểm vận tốc khơng gia tốc không Câu 7: Trong thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại tác dụng A tăng bước sóng tín hiệu B tăng tần số tín hiệu C tăng chu kì tín hiệu D tăng cường độ tín hiệu Câu 8: Lực lạ thực công 840 mJ dịch chuyển lượng điện tích 7.10 –2 C hai cực bên nguồn điện Tính suất điện động nguồn điện A V B 12 V C V D V Câu 9: Một lắc lò xo khối lượng vật nhỏ m = 300 g dao động điều hòa với chu kì s Nếu thay vật nhỏ khối lượng m vật nhỏ khối lượng m lắc dao động với chu kì 0,5 s Giá trị m2 A 100 g B 150 g C 25 g D 75 g Câu 10: Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10 Khi giảm chiều dài dây treo lắc 21 cm lắc dao động điều hòa với chu kì A 2,0 s B 2,5 s C 1,0 s D 1,5 s Câu 11: Một sóng học lan truyền sợi dây đàn hồi dài Quan sát điểm M N dây cho thấy, điểm M vị trí cao thấp điểm N qua vị trí cân ngược lại N vị trí cao thấp điểm M qua vị trí cân Độ lệch pha hai điểm A số nguyên 2π B số lẻ lần π C số lẻ lần π/2 D số nguyên lần π/2 Câu 12: Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 1000 lần B 40 lần C lần D 10000 lần Câu 13: Người ta tạo sóng dừng sợi dây căng điểm cố định Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 525 Hz 600 Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây A 75 Hz B 125 Hz C 50 Hz D 100 Hz Câu 14: Một vật sáng phẳng đặt trước thấu kính, vng góc với trục Ảnh vật tạo thấu kính ba lần vật Dời vật lại gần thấu kính đoạn 12 cm Ảnh vật vị trí ba lần vật Tiêu cự thấu kính gần giá trị sau đây? A 10 cm B 20 cm C 30 cm D 40 cm Câu 15: Hình vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc từ thông qua vòng dây dẫn Nếu cuộn dây 200 vòng dây dẫn biểu thức suất điện động tạo cuộn dây: A e = 80πsin(20πt + 0,8π) V B e = 80πcos(20πt + 0,5π) V C e = 200cos(100πt + 0,5π) V D e = 200sin(20πt) V Câu 16: Máy phát điện xoay chiều pha (máy 1) động không đồng ba pha (máy 2), thiết bị hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ? A không máy B máy C máy D hai Câu 17: Trong mạch dao động LC lý tưởng, cuộn cảm độ tự cảm mH, cảm ứng từ điểm M lòng cuộn cảm biến thiên theo thời gian theo phương trình B = B 0cos5000t (T) (với t đo giây) Điện dung tụ điện A mF B mF C μF D μF Câu 18: Trong thí nghiệm Iâng (Y–âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 0,9 m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,45.10–6 m B 0,60.10–6 m C 0,50.10–6 m D 0,55.10–6 m Câu 19: Biết số Plăng 6,625.10–34 Js, tốc độ ánh sáng chân không 3.10 m/s Năng lượng phơtơn ứng với xạ bước sóng 0,6625 µm A 3.10–18 J B 3.10–20 J C 3.10–17 J D 3.10–19 J Câu 20: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái kích thích trạng thái dừng lượng thấp phát xạ bước sóng 486 nm Độ giảm lượng nguyên tử hiđrô phát xạ A 4,09.10–15 J B 4,86.10–19 J C 4,09.10–19 J D 3,08.10–20 J Câu 21: Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân số A prơtơn khác số nuclơn B nuclôn khác số nơtron C nuclôn khác số prôtôn D nơtron khác số prôtôn Câu 22: Cho khối lượng hạt nhân 1T3; hạt prôtôn hạt nơtron 3,0161 u; 1,0073 u 1,0087 u Cho biết 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết riêng hạt nhân T3 A 8,01 eV/nuclôn B 2,67 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn D 6,71 eV/nuclôn Câu 23: Công suất xạ Mặt Trời 3,9.10 26 W Năng lượng Mặt Trời tỏa ngày A 3,3696.1030 J B 3,3696.1029 J C 3,3696.1032 J D 3,3696.1031 J Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực đồng thời hai xạ đơn sắc với khoảng vân ảnh thu i1 = 0,7 mm i2 = 0,9 mm Xác định toạ độ vị trí trùng vân sáng hai hệ vân giao thoa (trong n số nguyên) A x = 6,3.n (mm) B x = 1,8.n (mm) C x = 2,4.n (mm) D x = 7,2.n (mm) Câu 25: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng I–âng, thực với ánh sáng đơn sắc bước sóng λ1 = 0,6 μm giao thoa, đoạn L thấy vân sáng (vân trung tâm nằm giữa, hai đầu hai vân sáng) Nếu thực đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc bước sóng λ1 λ2 = 0,4 μm đoạn L số vạch sáng đếm A 16 vạch sáng B 13 vạch sáng C 14 vạch sáng D 15 vạch sáng Câu 26: Biết điện tích êlectron: –1,6.10–19 C Khối lượng electron: 9,1.10–31 kg Giả sử nguyên tử hêli, electron chuyển động tròn quanh hạt nhân với bán kính quỹ đạo 29,4 pm tốc độ góc electron bao nhiêu? A 1,5.1017 (rad/s) B 4,15.106 (rad/s) C 1.41.1017 (rad/s) D 2,25.1016 (rad/s) Câu 27: Một điện cực phẳng làm kim loại cơng 3,2.10 –19 (J) chiếu xạ photon lượng 4,8.10 –19 (J) Cho điện tích electron –1,6.10 –19 (C) Hỏi electron quang điện rời xa bề mặt khoảng tối đa bên điện cực điện trường cản (V/m) A 0,2 m B 0,4 m C 0,1 m D 0,3 m Câu 28: Tính lượng toả tạo thành gam He4 từ prôtôn nơtron Cho biết độ hụt khối hạt nhân He4 Δm = 0,0304u; 1u = 931 (MeV/c 2); MeV = 1,6.10–13 (J) Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol He4 g/mol A 66.1010 (J) B 66.1011 (J) C 68.1010 (J) D 66.1011 (J) Câu 29: Giả sử ban đầu mẫu phóng xạ X nguyên chất, chu kỳ bán rã T biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y hạt nhân X k Tại thời điểm t2 = t1 + 2T tỉ lệ A k + B 4k/3 C 4k + D 4k Câu 30: Hai bình điện phân: (CuSO4/Cu AgNO3/Ag) mắc nối tiếp, mạch điện Sau thời gian điện phân, tổng khối lượng catôt hai bình tăng lên 2,8 g Biết khối lượng mol đồng bạc 64 108, hóa trị đồng bạc Gọi điện lượng qua bình điện phân q, khối lượng Cu Ag giải phóng catơt m m2 Chọn phương án A q = 193 C B m1 – m2 = 1,52 g C 2m1 – m2 = 0,88 g D 3m1 – m2 = –0,24 g Câu 31: Đặt hiệu điện u =125 sin100πt (V) lên hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 30 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) độ tự cảm L = 0,4/π H ampe kế nhiệt mắc nối tiếp Biết ampe kế điện trở khơng đáng kể Số ampe kế A 1,8 A B 2,5 A C 2,0 A D 3,5 A Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Tại thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu điện trở điện áp tức thời hai đầu tụ điện giá trị tương ứng 60 V 20 V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch A 20 13 B 10 13 C 140 V D 20 V Câu 33: Cho hai dòng điện cường độ A chạy hai dây dẫn thẳng dài, đặt vng góc với nhau, cách khoảng 8,0 cm chân không: dây dẫn thứ thẳng đứng dòng điện chạy từ lên trên, dây dẫn thứ hai đặt mặt phẳng ngang dòng điện chạy từ Nam Bắc Đường vng góc chung hai dòng điện cắt dòng thứ C cắt dòng thứ hai D Cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây trung điểm CD A hướng hợp với dòng I1 góc 450 B hướng hợp với dòng I2 góc 600 C độ lớn 5.10–5 T D độ lớn 6.10–5 T Câu 34: Một dao động điều hoà mà thời điểm liên tiếp t 1, t2, t3 với t3 – t1 = 3(t3 – t2), li độ thỏa mãn x1 = x2 = –x3 = (cm) Biên độ dao động A 12 cm B cm C 16 cm D 10 cm Câu 35: Một sóng lan truyền mơi trường với tốc độ m/s tần số 10 Hz, biên độ sóng khơng đổi cm Khi phần tử vật chất định môi trường qng đường cm sóng truyền thêm qng đường A cm B 10 cm C cm D cm Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox vận tốc hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s t2 = 2,5 s; tốc độ trung bình khoảng thời gian 16 cm/s Ở thời điểm t = 0, chất điểm li độ x0 (cm) vận tốc v0 (cm/s) Chọn hệ thức A x0 v0 = −4π B x0 v0 = 4π C x0 v0 = −12π D x0 v0 = 12π Câu 37: Tại thời điểm t = đầu O sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động lên với tần số Hz với biên độ A = cm Gọi P, Q hai điểm nằm phương truyền sóng cách O cm cm Biết vận tốc truyền sóng dây 24 cm/s coi biên độ sóng khơng đổi truyền Tại thời điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ vận tốc dao động điểm P điểm Q vP vQ Chọn phương án A vQ = –24π cm/s B vQ = –24π cm/s C vP = 48π cm/s D vP = –24π cm/s Câu 38: Mắc đoạn mạch RLC nối tiếp với máy phát điện xoay chiều pha, thay đổi tốc độ quay phần ứng Khi tăng dần tốc độ quay phần ứng từ giá trị nhỏ cường độ hiệu dụng đoạn mạch A tăng từ đến giá trị cực đại Imax giảm giá trị I1 xác định B tăng từ giá trị I1 xác định đến giá trị cực đại Imax giảm C giảm từ giá trị I1 xác định đến giá trị cực tiểu Imin tăng đến giá trị I2 xác định D ln tăng Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U không đổi tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện mắc nối tiếp Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng L bình phương hệ số cơng suất cos2φ đoạn mạch theo giá trị tần số góc ω Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 0,5 V B 1,6 V C 1,3 V D 11,2 V Câu 40: Một lắc lò xo treo trần thang máy Khi thang máy đứng n lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,4 (s) biên độ A = (cm) Vừa lúc cầu lắc qua vị trí lò xo khơng biến dạng theo chiều từ xuống thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc a = (m/s 2) Lấy g = 10 m/s2 π2 = 10 Tốc độ cực đại vật nặng so với thang máy sau bao nhiêu? A 15π cm/s B 35π cm/s C 15π cm/s D 7π cm/s Đáp án 1–D 11–C 21–A 31–B 2–B 12–D 22–B 32–D 3–D 13–A 23–D 33–A 4–A 14–B 24–A 34–A 5–B 15–A 25–B 35–D 6–A 16–D 26–C 36–D 7–D 17–D 27–A 37–B 8–B 18–B 28–C 38–A 9–D 19–D 29–C 39–B 10–A 20–C 30–D 40–C ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Dòng điện cảm ứng xuất mạch kín từ thơng qua mạch biến thiên theo thời gian  Đáp án D Câu 2: + Vật liệu làm nam châm đồng ôxit  Đáp án B Câu 3: + Mạch tụ điện điện trở nên mạch tính dung kháng → u chậm pha i → < ϕI − ϕu < π  Đáp án D Câu 4: + Khi xảy khúc xạ ánh sáng góc khúc xạ lớn nhỏ góc tới tùy thuộc vào chiết suất hai môi trường  Đáp án A Câu 5: + Tia X sử dụng để chụp X- quang y học tìm vùng xương bị tổn thương  Đáp án B Câu 6: + Chất điểm dao động điều hòa thì: * Ở vị trí cân vận tốc đạt cực đại gia tốc * Ở vị trí biên vận tốc gia tốc độ lớn cực đại → Câu A  Đáp án A Câu 7: + Mạch khuếch đại tác dụng tăng cường độ tín hiệu  Đáp án D Câu 8: + E= A l 840.10−3 = = 12 V q 7.10−2  Đáp án B Câu 9:  0,3 =1 T1 = 2π k T m 0,5  = → m = 0,075 kg = 75 g +  → = T1 0,3 T = 2π m = 0,5  k  Đáp án D Câu 10: + T = 2π l l = 2π = 2, → l = 1, 21 m g π + T ' = 2π 1, 21 − 0, 21 =2 s π2  Đáp án A Câu 11: + Vì M vị trí cao thấp N vị trí cân nên dao động hai điểm vuông pha với → Độ lệch pha hai điểm số lẻ lần π  Đáp án C Câu 12: IM IM   L M = 10lg I = 40 → I = 10 I N 108  0 = = 104 = 10000 → IN = 10000IM +  → I I I 10 M  L = 10lg N = 80 → N = 108  N I0 I0  Đáp án D Câu 13: f1 = nf = 525 + Ta có:  → n = → f0 = 75 Hz f = ( n + 1) f = 600  Đáp án A Câu 14: + Vì hai vị trí cho ảnh lớn vật nên thấu kính hội tụ + Trường hợp (1) cho ảnh thật lần vật nên ta có: 1 1  f = d + d ' 3d →f = (1)   k = −d ' = −3  d + Khi dời vật vào gần thấu kính cho ảnh ảo lần vật nên ta có: 1 1  f = d − 12 + d '' ( d − 12 ) →f = (2)   k = −d '' =  d − 12 + Từ (1) (2) → d = 24 cm → f = 18 cm Vậy f gần với giá trị 20 cm  Đáp án B Câu 15: + Từ đồ thị ta có: * Φ0 = 0,02 Wb * T 2π = ( 10 − ) 0,01 = 0,05 s → T = 0,1 s → ω = = 20π rad/s T * Biểu thức từ thông là: Φ = 0,02.cos(20πt + ϕ) Tại t = Φ = − 0,016 → cosϕ = − 0,8 → ϕ = 0,8π d  200.0,02.c os ( 20πt + 0,8π )  + e = − dφ = −  = 80π.sin ( 20πt + 0,8π ) V dt dt  Đáp án A Câu 16: + Máy phát điện xoay chiều pha động không đồng pha hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ  Đáp án D Câu 17: + Ta ω = 5000 = 1 →C= = = 8.10−6 F = µF ω L 5000 5.10−3 LC  Đáp án D Câu 18: + Khoảng cách vân sáng 8i = 3,6 → i = 0,45 mm + i= λD 1, 2.10 −3.0, 45.10 −3 →λ= = = 6.10−7 m = 0,6.10-6 m a D 0,9  Đáp án B Câu 19: + ε= hc 6,625.10−34.3.108 = = 3.10−19 J λ 0,6625.10−6  Đáp án D Câu 20: + ∆E = E − E1 = hc 6,625.10−34.3.108 = = 4,09.10 −19 J λ 486.10 −9  Đáp án C Câu 21: + Đồng vị nguyên tử số proton khác số nuclon  Đáp án A Câu 22: + Độ hụt khối hạt T là: ∆m = Z.mp + (A − Z).mn − mT = 1.1,0073 + 2.1,0087 − 3,0161 = 8,6.10-3 u + Wlkr = Wlk ∆mc 8,6.10−3.931,5 = = ≈ 2,67 MeV/nuclon A A  Đáp án B Câu 23: + Năng lượng Mặt Trời tỏa ngày là: E = P.t = 3,9.1026.24.3600 = 3,3696.1031 J  Đáp án D Câu 24: + Vân sáng hai xạ trùng nên k1i1 = k2i2 ⇔ 7k1 = 9k2 → Chúng trùng vị trí gần k1 = k2 = → x = k1i1 = 9.0,7 = 6,3 mm Vậy tọa độ vị trí trùng thỏa mãn: x = 6,3.n (mm)  Đáp án A Câu 25: + Trên L vân sáng nên L = 6i1 ứng với vân sáng k1 = + i2 = 2i 0, i1 = 0,6  L   6i1  → Số vân sáng xạ λ2 trường giao thoa L: n =   + =   + =  2i   2i  + Số vân sáng trùng thỏa mãn: 3k1 = 2k2 Tức cách vân i1 vân trùng nên ta tính vân sáng → Số vân trùng là: vân (vân trung tâm, 2i, −2i) → Số vạch sáng: + − = 13 vạch  Đáp án B Câu 26: + Trong ngun tử Heli proton nên điện tích hạt nhân Heli q p = 2.1,6.10-19 = 3,2.10-19 C + Vì electron chuyển động tròn nên lực điện lực hướng tâm → Fđ = Fht ⇔ k →ω= q e q p r2 k q e q p m.r = = mv = mω2 r r 9.109.1,6.10−19.3, 2.10 −19 −31 ( 9,1.10 29, 4.10 −12 ) = 1, 41.1017 rad/s  Đáp án C Câu 27: 1 + E = A + mv → mv = E − A = 1,6.10−19 J 2 + e.U h = e.E.d =  Đáp án A Câu 28: 1,6.10−19 mv → d = = 0, m 1,6.10 −19.5 + Năng lượng phản ứng là: E = (∆mHe − ∆mp − ∆mn)c2 = ∆mHe.c2 = 0,0304.931 = 28,3024 MeV + Số hạt Heli g là: n = m N A = 6,02.10 23 = 1,505.10 23 A + Năng lượng tỏa tạo thành g heli là: E’ =n.E = 28,3024.1,505.10 23.1,6.10-13 = 68.1010 J  Đáp án C Câu 29: − t1 − t1 −t   N ∆N X − T T = → t1 = T log ( k + 1) + Y = → → = log  = = k − t1 T k +1 ÷ NX NX   k + 2T + t = t1 + 2T = T.log ( k + 1) + 2T = T.log ( k + 1) −t2 − T.log ( 4k + ) T ∆N − T 1− + = = − t2 − T.log ( 4k + ) N T 2T =2 log ( 4k + ) − = 4k + − = 4k +  Đáp án C Câu 30: m1n1F m1.2.96500 m  = 3015,625 I1 = A t = 64.t t  + Ta có:  I = m n F = m2 1.96500 ≈ 893,518 m2  A2 t 108.t t  + Vì bình mắc nối tiếp nên I1 = I2 → m1.3015,625 = m2.893,518 + Kết hợp với phương trình m1 + m2 = 2,8 → m1 = 0,64 g m2 = 2,16 g → 3m1 − m2 = −0,24 g  Đáp án D Câu 31: 0,  + Z = R + Z2L = R + ( ωL ) = 302 + 100 π = 50 Ω π ÷   + Số Ampe cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch nên: I= U 125 = = 2,5 A Z 50  Đáp án B Câu 32: + Vì ZL = 3ZC uL ngược pha với uC → uL = −3uC = −60 V + u = uR + uL + uC = 60 − 60 + 20 = 20 V  Đáp án D Câu 33: uur + Áp dụng quy tắc nắm tay phải ta xác định chiều B1 hướng vào mặt phẳng bảng uur uur uur B2 hướng lên → B1 ⊥ B2 2     + B = B12 + B22 =  2.10−7 +  2.10 −7 = 5,66.10 −5 T ÷ ÷ 0,04   0,04   + B1 = B2 nên hướng B hợp với dòng I1 góc 450  Đáp án A Câu 34: + Ta thấy thời điểm t1 t2 x1 = x2 nên đối xứng qua trục Ox + Tới thời điểm t3 x3 = − x1 nên thời gian từ x1 đến x3 → t3 − t1 = T T T → t − t = → Góc lệch vị trí x2 x3 là: ϕ23 = ω.t 23 = 2π T π = T → Góc lệch x1 x2 là: ϕ12 = ϕ13 − ϕ23 = π − π 2π = 3 + Vậy góc lệch x1 so với vị trí vật đạt cực đại dao động ϕ1 = ϕ13 π = Mà x1 = A.cosϕ1 = →A = 12 cm  Đáp án A Câu 35: + Giả sử điểm M biên độ dao động cực đại M quãng đường cm = 2A Tức M từ vị trí cực đại đến vị trí cực tiểu → Qng đường sóng truyền thêm S = + Mà λ = v = = 0,1 m f 10 → S = 0,05 m = cm  Đáp án D Câu 36: λ + Hai lần liên tiếp vật vận tốc ứng với khoảng thời gian T → T = 2.(2,5 − 1,75) = 1,5 s → ω = + Tốc v tb = độ trung bình 4π rad/s t1 vị trí là: quét là: s 2A = = 16 ∆t ( 2,5 − 1,75 ) → A = cm + Từ ϕ = ω.t1 = t = đến góc 4π 7π π 1,75 = = 2π + 3 Vậy thời điểm t = góc lệch π π → x = A cos = cm 3 v  + x 02 +  ÷ = A → v0 = 3π ω → x v0 = 3.4 3π = 12π  Đáp án C Câu 37: Bước sóng sóng λ = v 24 = = 12 cm f → P cách O nửa bước sóng vật P ln ngược pha với O, Q cách O khoảng 0,75λ nên vuông pha vơi O Tương tự Q cách P phần tư bước sóng vng pha với P → Từ hình vẽ, ta thấy O, P Q thẳng hàng uQ uP = = → uQ = 2uP + Mặc khác P Q ln pha nên ta có:  u P = u 2P + u Q2 = A → 5u 2P = A →  cm  u Q = 12 → Tốc độ điểm P Q tương ứng là:  u  v P = ωA −  P ÷ = 48π  A cm/s   u  Q  vQ = ωA −  ÷ = 24π A  + Lần thẳng hàng thứ ứng với vQ = 24π cm/s  Đáp án B Câu 38: + Khi tăng dần tốc độ quay phần ứng từ giá trị nhỏ tổng trở mạch lúc đầu giảm đến tượng cộng hưởng xảy (đạt Imax) sau tăng trở lại → Cường độ hiệu dụng tăng từ đến Imax giảm trở lại đến giá trị  Đáp án A Câu 39: + Từ đồ thị, ta thấy giá trị tần số góc để U Lmax giá trị tần số góc để cos ϕ = ULmax = V Ta cos ϕ = + U Lmax = = 0,8 → n = 1,5 1+ n U − n −2 → U = U Lmax − n −2 = − 1,5−2 = 1,5 V  Đáp án A Câu 40: + Khi thang máy đứng yên, độ biến dạng lò xo trí cân là: x = ∆l = mg T g = = cm k 4π2 + Xét chuyển động lắc với thang máy Chọn chiều dương hướng lên Khi thang máy chuyển động nhanh dần lên g’ = g + a Khi vị trí cân lắc bị dịch xuống đoạn y = ∆l' = m( g + a) k − mg = cm k → Li độ lúc sau là: x + y v + Ta có: A = x +  ÷  ω 2 v Và A ' = ( x + y ) +  ÷ →A’2 = A2 + y2 + 2xy = 52 + 22 + 2.2.4 = 45  ω → A ' = cm + '2 W'd max mv max W' = = = W d max mv max W '2 kA 2 kA → v'2max ( 2 A '2  2π  A '2  2π  = v max =  A ÷ =  ÷ A 52  T  A  0,  → v 'max = 15π cm/s  Đáp án C ) = 1125π2 ... cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc khơng B Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại C Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc không gia tốc cực đại D... 40–C ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Dòng điện cảm ứng xuất mạch kín từ thơng qua mạch biến thi n theo thời gian  Đáp án D Câu 2: + Vật liệu làm nam châm đồng ôxit  Đáp án B Câu 3: + Mạch có tụ điện... 2,4.n (mm) D x = 7,2.n (mm) Câu 25: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng I–âng, thực với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm giao thoa, đoạn L thấy có vân sáng (vân trung tâm nằm giữa, hai đầu hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề luyện thi THPT Quốc gia 2018- Có lời giải chi tiết hay, Đề luyện thi THPT Quốc gia 2018- Có lời giải chi tiết hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay