KH duy tri si so HS

6 30 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 15:05

PHÒNG GD-ĐT CHƯ PƯH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:… /KH-NVC Ia Le, ngày 24 tháng năm 2017 KẾ HOẠCH DUY TRÌ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018 Căn Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo); Căn công văn số 1560/SGDĐT-GDTH ngày 29 tháng năm 2017 Sở Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2017-2018 Giáo dục tiểu học; Căn công văn số 240/HD-PGDĐT ngày 06 tháng năm 2017 Phòng Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2017-2018 Giáo dục tiểu học; Thực theo Nghị Hội nghị công chức, viên chức năm học 2017 – 2018; Trường TH Nguyễn Văn Cừ xây dựng kế hoạch trì số học sinh cho năm học 2017-2018 sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG Quy mơ trường lớp: Tồn trường có 23 lớp *Trong đó: - Khối lớp 1: có 04 lớp; - Khối lớp 2: có 03 lớp; - Khối lớp 3: có 04 lớp; - Khối lớp 4: có 06 lớp; - Khối lớp 5: có 06 lớp; Đội ngũ CB, GV, CNV: - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 34 người Trong đó: + Ban giám hiệu gồm: 01 Hiệu trưởng 02 Phó Hiệu trưởng + Giáo viên dạy Văn hóa: 21; đó: GV HĐNH + Giáo viên Tin học: 01 + Giáo viên Anh văn: 01 + Giáo viên Thể dục: 01 + Giáo viên Mỹ thuật: 01 + Giáo viên Âm nhạc: 01(HĐNH) + Tổng Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh: 01g/v kiêm nhiệm + Nhân viên : 04 (01 Kế toán; 01 Thư viện; 01Thiết bị; 01 Bảo vệ) Tình hình học sinh: Tổng số học sinh tồn trường là: 770 em; Nữ: 367 em; Dân tộc: 176 em; Nữ dân tộc: 90 em Trong đó: - Khối lớp 1: có 04 lớp; Tổng số HS: 134; Nữ: 58; DT: 2; Nữ DT: - Khối lớp 2: có 03 lớp; Tổng số HS: 95; Nữ: 40; DT: 0; Nữ DT: - Khối lớp 3: có 04 lớp; Tổng số HS: 133; Nữ: 59; DT: 2; Nữ DT: - Khối lớp 4: có 06 lớp; Tổng số HS: 206; Nữ:107; DT: 87; Nữ DT: 44 - Khối lớp 5: có 06 lớp; Tổng số HS: 202; Nữ: 103; DT: 85; Nữ DT: 44 * Điểm mạnh điểm yếu nhà trường + Điểm mạnh: - Nhà trường chỉ đạo quan tâm sâu sát Phòng Giáo dục Đào tạo Chư Pưh; Đảng ủy – UBND xã nhà - Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ vững vàng - Nề nếp dạy học tốt, chất lượng giảng dạy ngày nâng cao - Môi trường sư phạm lành mạnh, đồng thuận, chia sẻ CMHS + Điểm yếu: - Về sở vật chất, nhà trường thiếu phòng chức thiếu phòng học phục vụ cho việc dạy học hai buổi ngày - Trình độ độ tuổi giáo viên không đồng đều, việc tiếp cận sử dụng CNTT hạn chế - Một số CMHS khốn trắng cho nhà trường, số học sinh đồng bào dân tộc thiểu số học chưa đều, vắng nghỉ cách nhật ảnh hưởng đến việc học tập học sinh gây khó khăn cho giáo viên trực tiếp giảng dạy II KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DUY TRÌ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018 Chỉ tiêu thực hiện: Phấn đấu đến cuối năm học, tỉ lệ trì số đạt 100% Giải pháp thực hiện: * Cơng tác quản lí, đạo nhà trường: - Theo dõi cập nhật kịp thời số liệu học sinh độ tuổi cần huy động lớp địa bàn trường quản lý Vận động bậc PHHS thực tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” - Phân công cụ thể cho CBGV phận đoàn thể, nắm số học sinh thường xuyên bỏ học, nhà làm nương, rẫy gia đình khơng đồng ý cho học để kịp thời trình lãnh đạo địa phương để làm tốt cơng tác phối hợp với quyền địa phương vận động học sinh đến lớp - Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức quan điểm đường lối giáo dục Đảng Nhà nước cho nhân dân hiểu thông qua Đại hội phụ huynh khối, lớp, ngày lễ - tổng kết, họp dân, họp đoàn thể, ngành… tu sửa sở vật chất trường lớp khang trang, cảnh quan sư phạm “Xanh – – đẹp” Thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy học Tổ chức phụ đạo bồi dưỡng học sinh chậm tiến từ đầu năm suốt năm học Quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo vật chất tinh thần Vận động kịp thời học sinh bỏ học trở lại lớp Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đồn kết trí, thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công với học sinh, với tinh thần “Tất học sinh thân yêu” Thường xuyên giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giáo viên Phát động thực tốt vận động lớn ngành Tăng cường công tác quản lý giáo viên giáo viên chủ nhiệm lớp; phát huy dân chủ hóa trường học; làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục; phối hợp đồng bộ, thường xuyên với cấp, ngành, đoàn thể, đặc biệt Hội phụ huynh học sinh, Hội khuyến học… thường xuyên làm tốt công tác ngoại khóa, nâng cao chất lượng hoạt động ngồi lên lớp; tăng cường cơng tác thư viện, phòng đọc sách; tăng cường công tác chủ nhiệm lớp… * Trách nhiệm GVCN lớp: - Tổ chức tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm số học sinh hàng ngày, liên hệ với CMHS (điện thoại liên hệ trực tiếp) để biết rõ nguyên nhân học sinh nghỉ học - Thường xuyên theo dõi đến gia đình em cá biệt (bỏ học, cúp tiết, vi phạm nội quy…)để làm tố công tác vận động học sinh đến lớp - GVCN phải quan tâm đến học sinh, tìm hiểu hồn cảnh gia đình em để phát kịp thời đối tượng học sinh nghèo có nguy bỏ học, học sinh bỏ học, từ tìm giải pháp cụ thể để với BGH, BCH Hội PHHS, quyền địa phương, ban ngành đoàn thể vận động, hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho em trở lại trường - Thực tốt tiết HĐ NGLL giúp học sinh nhận thức thái độ học tập, hứng thú học tập, góp phần hạn chế học sinh bỏ học * Đối với GV môn: Thường xun làm tốt có hiệu cơng tác thành lập câu lạc bộ, bồi dưỡng học sinh khiếu, từ thu hút em tham gia hoạt động câu lạc theo sở trường, sở thích mình, tạo sân chơi lành mạnh cho em hoạt động, giảm thiểu tối đa trình trạng học sinh bỏ học chơi game, tắm ao, tắm suối, tham gia trò chơi khơng lành mạnh,… *Trách nhiệm hỗ trợ tổ chức Đoàn – Đội nhà trường phận: - Bộ phận Đoàn – Đội ngồi chức hoạt động mình, phải phối hợp với GVCN hướng dẫn học sinh hoạt động theo chủ điểm hàng tháng - Đưa công tác Đội vào nếp; đẩy mạnh phong trào thi đua lớp trường, triển khai kỹ Đội viên; tổng kết thi đua cờ, thực kế hoạch nhỏ,… - Hàng tuần đồng chí thư viện phối hợp với TPT Đội, xếp thời gian giới thiệu nội dung số loại sách cần đọc, thường xuyên trực hướng dẫn cho học sinh đọc sách cho mượn nhà - Tổ chức hoạt động thi văn nghệ, kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể dục thể thao, hái hoa dân chủ… theo khối lớp, tuyển chọn thi vòng trường từ khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh - Tổ chức trò chơi dân gian kết hợp với hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi học sinh nhiều hình thức: Lồng ghép sinh hoạt Đội, buổi thể dục giờ, cuối tiết thể dục khóa hội thi, đồng thời tổ chức trò chơi dân gian lồng ghép với thi “Ngày hội vui khỏe”, Hội khỏe Phù Đổng,… * Trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp Ban ĐDCMHS quyền địa phương: - Hỗ trợ, phối hợp việc tuyên truyền vận động để gia đình học sinh hiểu rõ đường lối, sách giáo dục Đảng Nhà nước công tác giáo dục - Hỗ trợ vận động mạnh thường quân tham gia XHH để xây dựng CSVC, xây dựng quỹ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng môi trường GD lành mạnh, thân thiện - Cùng nhà trường tìm hiểu vận động em thường xuyên nghỉ học trở lại lớp học chuyên cần Trên kế hoạch trì số cho năm học 2017-2018, đề nghị đồng chí có liên quan nghiêm túc triển khai thực nhằm mang lại hiệu cao Nơi nhận: - PGD&ĐT (B/c); - BCH Hội CMHS; - CB-GV-CNV nhà trường; - Lưu: VT HIỆU TRƯỞNG ... lớp; Tổng số HS: 95; Nữ: 40; DT: 0; Nữ DT: - Kh i lớp 3: có 04 lớp; Tổng số HS: 133; Nữ: 59; DT: 2; Nữ DT: - Kh i lớp 4: có 06 lớp; Tổng số HS: 206; Nữ:107; DT: 87; Nữ DT: 44 - Kh i lớp 5: có... CNTT hạn chế - Một số CMHS kh n trắng cho nhà trường, số học sinh đồng bào dân tộc thiểu số học chưa đều, vắng nghỉ cách nhật ảnh hưởng đến việc học tập học sinh gây kh kh n cho giáo viên trực... Tình hình học sinh: Tổng số học sinh tồn trường là: 770 em; Nữ: 367 em; Dân tộc: 176 em; Nữ dân tộc: 90 em Trong đó: - Kh i lớp 1: có 04 lớp; Tổng số HS: 134; Nữ: 58; DT: 2; Nữ DT: - Kh i lớp 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: KH duy tri si so HS, KH duy tri si so HS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay