Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin (tt)

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 14:52

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐƯA LÊN MẠNG Đề tài luận án: Quản bồi dưỡng cán bộ, cơng chức trường trị tỉnh sở ứng dụng công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản giáo dục; Mã số: 14 01 14 Họ tên nghiên cứu sinh: Vũ Lộc An Cán hướng dẫn khoa học: PGS, TS Đặng Quốc Bảo PGS, TS Nguyễn Văn Phán sở đào tạo: Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng TĨM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Quản bồi dưỡng cán bộ, công chức sở ứng dụng công nghệ thông tin xu tất yếu bối cảnh đổi giáo dục, đào tạo theo chủ trương Đảng, nhu cầu xã hội người học Chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức sở ứng dụng công nghệ thông tin phụ thuộc nhiều vào khâu quản chủ thể nhà trường; cần nghiên cứu chuyên sâu vấn đề để việc đề xuất biện pháp quản sở khoa học Luận án góp phần xây dựng luận quản bồi dưỡng cán bộ, công chức sở ứng dụng công nghệ thông tin; tạo thống ứng dụng công nghệ thông tin qản bồi dưỡng cán bộ, cơng chức trường trị tỉnh với thuyết khoa học giáo dục đại, phù hợp xu hướng đổi bản, toàn diện GD&ĐT Luận án đánh giá khách quan thực trạng bồi dưỡng quản bồi dưỡng cán bộ, công chức trường trị tỉnh sở ứng dụng cơng nghệ thơng tin; qua khảo sát, phân tích thực trạng, rút nhận định, cung cấp luận cứ, minh chứng thực tiễn để cán quản trường trị tỉnh sở nhìn nhận cụ thể, toàn diện tranh thực trạng bồi dưỡng quản bồi dưỡng cán bộ, công chức trường trị tỉnh sở ứng dụng công nghệ thông tin Trên sở nghiên cứu luận, thực tiễn yêu cầu quản lý, nghiên cứu sinh đề xuất biện pháp quản bồi dưỡng cán bộ, công chức trường trị tỉnh sở ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tổ chức tiến hành khảo nghiệm thử nghiệm để kiểm chứng tính cần thiết, tính khả thi tính hiệu biện pháp trường trị tỉnh T/M.TẬP THỂ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS, TS Nguyễn Văn Phán Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018 NGHIÊN CỨU SINH Vũ Lộc An
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin (tt) , Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay