Đồ Án công ty tuyển than uông bí

87 58 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 14:02

... TRONG ĐỒ ÁN Hình 1.1 Sơ đồ tố chức quản lý - điều hành Công ty Tuyển than Cửa Ơng - TKV Hình 1.2 Sơ đồ cơng nghệ Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng - TKV 11 Hình 1.3 Sơ đồ tóm tắt dây chuyền sản xuất Công. .. cơng ty 1.2 Q trình sản xuất cơng ty Cơng ty Tuyển than Cửa Ông-TKV khâu cuối trình khai thác, chế biến tiêu thụ than vùng Cẩm Phả Nhiệm vụ trọng tâm của công ty nhận than nguyên khai than công ty. .. phân phối than bùn dọc kho bùn 26 Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng-TKV nhiệm vụ chủ yếu mua than nguyên khai than công ty mỏ vùng Cẩm phả đường sắt nhà máy tuyển Qua nhà máy tuyển, than mỏ sàng tuyển,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ Án công ty tuyển than uông bí, Đồ Án công ty tuyển than uông bí, Chương 3: Ứng dụng PLC S7300 để tự động hóa hệ thống băng tải, 1 Giới thiệu chung về Công ty tuyển than Cửa Ông, 2 Quá trình sản xuất của công ty, 4 Tình hình cung cấp điện trong Công ty tuyển than Cửa Ông, 1 Hệ thống băng tải, 2 Hệ thống băng tải, 1 Thiết bị điều khiển PLC S7-300, c) Modul mở rộng 6ES7331-7HF01-0AB0, 2 Thiết bị bảo vệ cho động cơ., 3 Các loại cảm biến cho hệ thống, 1 Lưu đồ thuật toán, 3 Chương trình lập trình trên Step 7, 4 Thiết kế giao diện trên WinCC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay