Đồ Án công ty tuyển than uông bí

87 133 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 14:02

Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình MỤC LỤC CÁC HÌNH SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO CÁC BẢNG BIỂU SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1 Giới thiệu chung Công ty tuyển than Cửa Ông 1.1.1 Lịch sử hình thành .6 1.1.2 Điều kiện tự nhiên .6 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 1.1.4 Cơ cấu tổ chức 1.1.5 Điều kiện sản xuất .9 1.2 Quá trình sản xuất công ty 1.3 Các ứng dụng tự động hóa công đoạn công ty 12 1.4 Tình hình cung cấp điện Cơng ty tuyển than Cửa Ông 13 1.5 Nhận xét 15 CHƯƠNG HỆ THỐNG BĂNG TẢI THAN TRONG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2…………………………………………………………………………………16 2.1 Hệ thống băng tải 16 2.1.1 Giới thiệu chung 16 2.1.2 Các thiết bị hệ thống băng tải 16 2.2 Hệ thống băng tải 19 2.2.1 Sơ đồ hệ thống 19 2.2.2 Nguyên lý hoạt động hệ thống 21 2.2.3 Các tuyến băng hệ thống 21 2.2.4 Cụm băng tải B12, B13, B16, B19, B20 25 2.2.5 Quy trình vận hành hệ thống 26 2.2.6 Thông số kỹ thuật chi tiết hệ thống băng tải .26 2.3 Nhận xét 27 CHƯƠNG LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN PLC S7-300, CẢM BIẾN VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ .29 3.1 Thiết bị điều khiển PLC S7-300 29 3.1.1 Các module mở rộng .30 3.1.2 Sơ đồ đấu nối PLC 31 SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 3.1.3 Sơ đồ mạch lực,mạch điều khiển .33 3.1.4 Bộ khởi động mềm 37 3.2 Thiết bị bảo vệ cho động 39 3.2.1 Thiết bị giao tiếp cách ly (rơ le trung gian) .39 3.2.2 Rơ le nhiệt .40 3.2.3 Thiết bị đóng ngắt tần số cao (aptomat) .41 3.3 Các loại cảm biến cho hệ thống 42 3.3.1 Cảm biến chống lệch băng 42 3.3.2 Cảm biến chống ùn tắc than 43 3.3.3 Cảm biến bảo vệ trượt băng 45 CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ GIÁM SÁT……………………………………………………………………………47 4.1 Lưu đồ thuật toán 47 4.1.1 Lưu đồ khởi động 50 4.1.2 Thuật toán dừng 55 4.1.3 Thuật toán cố 57 4.2 Phân cơng tín hiệu đầu vào,đầu PLC .63 4.2.1 Tín hiệu đầu vào 63 4.2.2 Tín hiệu đầu 63 4.3 Chương trình lập trình Step .64 4.3.1 Chương trình 64 4.3.2 Chương trình khởi động 66 4.3.3 Chương trình dừng 70 4.3.4 Chương trình xử lý cố hệ thống 71 4.3.5 Chương trình delay hệ thống 76 4.4 Thiết kế giao diện WinCC 79 4.4.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm WinCC .79 4.4.2 Giao diện quan sát 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO .82 SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình LỜI MỞ ĐẦU Sự phát triển ngành kỹ thuật điện điện tử, công nghệ thông tin, ngành kỹ thuật điều khiển tự động hoá đạt nhiều tiến Tự động hố khơng làm giảm sức lao động cho người mà góp phần lớn việc nâng cao suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm Vì yêu cầu đặt với ngành tự động hóa thiết, phải nắm bắt công nghệ để đưa vào phục vụ sản xuất thay cho cơng nghệ cũ Với mục đích áp dụng kiến thức học để xây dựng ứng dụng, em chọn nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng PLC S7-300 để điều khiển băng tải Phân xưởng Kho bến cơng ty Tuyển than Cửa Ơng TKV” Cùng với phần mềm WINCC phần mềm chuyên dùng hãng Siemens để quản lý, thu thập liệu điều khiển trình Hệ thống cung cấp khối chức thích ứng cơng nghiệp như: hiển thị hình ảnh, thơng điệp, lưu trữ báo cáo Việc truy cập hình ảnh nhanh chóng, chức lưu trữ an tồn giúp Wincc đảm bảo hiệu làm việc cao Sau thời gian nghiên cứu hướng dẫn nhiệt tình thầy TS Nguyễn Chí Tình thầy mơn Tự Động Hóa, nỗ lực thân đến đồ án tốt nghiệp em hoàn thành Nội dung đồ án bao gồm: Chương 1: Tổng quan cơng ty tuyển than Của Ơng TKV Chương 2: Hệ thống băng tải Phân xưởng Kho bến Chương 3: Ứng dụng PLC S7300 để tự động hóa hệ thống băng tải Chương 4: Thiết kế giao diện giám sát phần mềm WinCC Tuy nhiên, trình độ thân nhiều hạn chế, thời gian thực tập ngắn nên đồ án em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý bảo thầy cô giáo để đồ án em hoàn thiện Em xin gửi tới lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo TS Nguyễn Chí Tình đến tồn thể thầy bạn bè mơn tự động hóa ban lãnh đạo cơng ty tận tình hướng dẫn giúp đỡ để em hoàn thành đồ án Hà Nội, Ngày 25 tháng năm 2017 SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình Sinh viên thực Trần Xn Thu CÁC HÌNH SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN Hình 1.1 Sơ đồ tố chức quản lý - điều hành Công ty Tuyển than Cửa Ơng - TKV Hình 1.2 Sơ đồ cơng nghệ Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng - TKV 11 Hình 1.3 Sơ đồ tóm tắt dây chuyền sản xuất Công ty .12 Hình 1.4 Sơ đồ cung cấp điện tồn Cơng ty 14 Hình 2.1 Thiết bị tách kim loại .19 Hình 2.2 Sơ đồ công nghệ phân xưởng kho bến 19 Hình 2.3 Sơ đồ cơng nghệ cụm băng tải 12,13,16,19,20 .25 Hình 3.1 Bộ điều khiển PLC S7-300 CPU 312C 29 Hình 3.2 Module mở rộng EM323 .30 Hình 3.3 Modul mở rộng 6ES7331-7HF01-0AB0 31 Hình 3.4 Sơ đồ đấu nối PLC 32 Hình 3.5 Sơ đồ mạch lực 33 Hình 3.6 Sơ đồ mạch lực 34 Hình 3.7 Sơ đồ mạch điều khiển 35 Hình 3.8 Sơ đồ mạch điều khiển 36 Hình 3.9 Mạch lực hệ thống 37 Hình 3.10 Luật thay đổi góc theo thời gian 38 Hình 3.11 Bộ khởi động mềm 3RW30 38 Hình 3.12 Sơ đồ cấu tạo Rơ le trung gian 39 Hình 3.13 Rơ le trung gian 40 Hình 3.14 Sơ đồ cấu tạo Rơ le nhiệt 40 Hình 3.15 Rơ le nhiệt 41 Hình 3.16 Sơ đồ cấu tạo Aptomat 41 Hình 3.17 Sơ đồ nguyên lý làm việc Aptomat 42 Hình 3.18 Hình ảnh cảm biến chống lệch băng .43 Hình 3.19 Hình ảnh cảm biến chống ùn tắc than 44 Hình 3.20 Sơ đồ mạch cảm biến chống ùn tắc than 45 Hình 4.1 Lưu đồ thuật toán Khởi động Phương án .51 Hình 4.2 Lưu đồ thuật toán Khởi động Phương án .52 Hình 4.3 Lưu đồ thuật tốn Khởi động Phương án .53 Hình 4.4 Lưu đồ thuật tốn Khởi động Phương án .54 Hình 4.5 Lưu đồ thuật toán Dừng hệ thống 56 Hình 4.6 Lưu đồ cố băng B12 57 Hình 4.7 Lưu đồ cố băng B13 58 Hình 4.8 Lưu đồ cố băng B16 60 Hình 4.9 Lưu đồ cố băng B19 61 SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình Hình 4.10 Lưu đồ cố băng B20 62 Hình 4.11 Giáo diện giám sát WinCC 80 CÁC BẢNG BIỂU SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Thông số kỹ thuật cụm băng tải 26 Thông số kỹ thuật PLC S7-300 CPU 312C 30 Tín hiệu đầu vào PLC .63 Tín hiệu đầu PLC .63 SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY 1.1 Giới thiệu chung Cơng ty tuyển than Cửa Ơng 1.1.1 Lịch sử hình thành Lịch sử hình thành: Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng-TKV, tiền thân nhà sàng Cửa Ông Pháp xây dựng từ năm 1924 Trong năm 1930-1935, lãnh đạo Đảng, cơng nhân Cửa Ơng thường xuyên tổ chức đấu tranh đòi tăng lương, giảm làm, chống đánh đập phu thợ đỉnh cao tổng bãi công ba vạn thợ mỏ tháng 11/1936 Tháng 8-1945 cơng nhân Bến Cửa Ơng với công nhân mỏ, tham gia tổng khởi nghĩa giành quyền vùng than Năm 1955 vùng Mỏ giải phóng, ngày 20/8/1960 Xí nghiệp Bến Cửa Ơng thành lập Lúc xí nghiệp có 1.629 CBCN, Đảng có Chi với 155 Đảng viên Lực lượng công nhân chủ yếu lao động phổ thơng Ngày 12-8-1974 Xí nghiệp Bến Cửa Ơng đổi tên thành Xí nghiệp tuyển than Cửa Ơng Đất nước thống nhất, xí nghiệp đầu tư xây dựng thêm sở vật chất Ngày 20-7-1980 nhà máy Tuyển than với công nghệ Ba Lan thiết bị vận tải, bốc rót HITACHI Nhật Bản, đầu máy TY7E Liên Xô, toa xe 30 Rumani đưa vào sử dụng Từ năm 1986 thực cơng đổi tồn diện Đảng, CBCN xí nghiệp động, thực đổi công tác quản lý, đầu tư thiết bị vận tải, sàng tuyển, bốc rót đại, đưa suất thiết bị tăng dần từ lên đến lần so với trước Năm 2001 Xí nghiệp đổi tên thành cơng ty tuyển than Cửa Ơng Tháng 7/2006 Công ty đổi tên thành công ty tuyển than Cửa Ông-TKV Qua 50 năm xây dựng phát triển, cơng ty có hệ thống dây chuyền cơng nghệ đại với hàng nghìn thiết bị, tài sản khác có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng Hàng năm Cơng ty hồn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch giao năm sau cao năm trước từ 7% - 15% Tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10% - 25% Đảm bảo việc làm thu nhập cho 5.000 CBCNV, nộp đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội địa phương lớn mạnh Tập đoàn TKV SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 1.1.2 Điều kiện tự nhiên Địa lý : Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng-TKV nằm địa bàn phường Cửa Ông , cách trung tâm thị xã Cẩm Phả 10km phía Đơng Bắc Mặt Công ty trải dài xen kẽ với khu vực dân cư địa bàn phường Cửa Ông Một bên công ty giáp với quốc lộ 18A, bên giáp với vịnh Bái Tử Long Công ty Tuyển than Cửa Ơng có vị trí địa lý thuận lợi cho việc tiếp nhận than từ mỏ khu vực Cẩm Phả tiêu thụ than qua đường cảng biển Địa chất: Mặt Công ty xây dựng diện tích phẳng địa chất tương đối ổn định, nên thuận tiện cho việc giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, thiết bị vận tải Công ty chủ yếu đường sắt băng tải nên gây chấn động sản xuất nhỏ Khí hậu: Khu vực có mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 10 với lượng mưa trung bình 400 – 600 mm, lượng mưa lớn lên tới 450 mm/ngày thường đến vào tháng 6, tháng nhiệt độ từ 23 – 370C Mùa khô từ tháng 10 trở lượng mưa trung bình từ 30 – 45 mm nhiệt độ trung bình 11 – 250C 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Vận chuyển than mỏ đường sắt , sàng tuyển chế biến, tổ chức kho bãi bốc rót phục vụ tiêu thụ than xuất nội địa Ngồi cơng ty tổ chức kinh doanh dịch vụ sản xuất khác 1.1.4 Cơ cấu tổ chức Đây yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty Hiện tuyển than Cửa Ơng gồm có 4000 cơng nhân với phân xưởng trực tiếp tham gia sản xuất than, 10 phân xưởng đội phục vụ phụ trợ 13 phòng ban chức Trên sở chức giao thực tham mưu cho lãnh đạo xí nghiệp hướng dẫn phân xưởng thực nhiệm vụ sản xuất theo lệnh Giám Đốc Công ty Công ty vận dụng phương pháp quản lý theo hệ thống: Giám Đốc → Quản Đốc → Đội Trưởng→ Tổ sản xuất, cấp tổ chức theo chức nhiệm vụ khác SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình Hình 1.1 Sơ đồ tố chức quản lý - điều hành Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng - TKV SVTH:Trần Xuân Thu Lớp Tự Động Hóa B-K57 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 1.1.5 Điều kiện sản xuất a) Thuận lợi Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng nằm vị trí địa lí thuận lợi Một mặt nằm giáp tuyến quốc lộ 18 thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trến tuyến đường sắt đường , mặt giáp biển có cảng rộng lớn thuận lợi cho nhập xuất hàng hóa biển Bao quanh công ty nhiều mỏ than Cọc Sáu , Đèo Nai, Cao Sơn, Mông Dương, Khe Tràm, Thống Nhất nên việc tiếp nhận than thuận tiện Địa chất: Mặt Công ty xây dựng diện tích phẳng địa chất tương đối ổn định, thiết bị vận tải Công ty chủ yếu đường sắt băng tải nên gây chấn động sản xuất nhỏ Nhà máy công ty trang bị dây chuyền công nghệ tiên tiến nước lớn Nhật Bản, Ba Lan, Đức, Trung Quốc, Nga, Rumani Nhân viên đào tạo bản, nắm kiến thức kỹ thuật, vận hành Vì vận hành nhuần nhuyễn như xử lý cố nhanh nhạy b) Khó khăn Cơng ty gặp khó khăn lớn thiên tai, thời tiết diễn biến thất thường Tình trạng kinh tế giới suy thối năm gần gây ảnh hưởng đến phát triển công ty Điều kiện khai thác mỏ ngày khó khăn gây ảnh hưởng nhiều đến q trình sản xuất cơng ty 1.2 Q trình sản xuất cơng ty Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng-TKV khâu cuối q trình khai thác, chế biến tiêu thụ than vùng Cẩm Phả Nhiệm vụ trọng tâm của công ty nhận than nguyên khai than công ty mỏ vùng Cẩm Phả đường sắt nhà máy tuyển Qua nhà máy tuyển, than mỏ sàng tuyển, chế biến phân loại theo yêu cầu tiêu thụ thị trường Ba nhà máy sàng-tuyển công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV xây dựng thời điểm quy mô công nghệ khác nhau, cụ thể: + Nhà máy Tuyển than I: Than nguyên khai sàng khô tách 40-60% cám lấy sản phẩm cám khô tiêu thụ, phần sàng cấp vào hệ thống tuyển riêng biệt Gồm hệ thống tuyển máng rửa nghiêng hệ thống tuyển máy lắng, xoáy lốc huyền phù Thành phẩm cho cám xít, than sạch, bùn nước đá thải Than hệ SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình thống máy đánh đống ( máy ST4,5) Kho 1,2 để lưu trữ Than Kho đưa đến cảng để tiêu thụ thông qua hệ thống máy bốc( máy RC5,6 ) → máy rót (máy SL) Than Kho đưa lên cảng tiêu thụ thông qua hệ thống cẩu trục số 5,6 Cám xít đưa đến Nhà máy tuyển than để tuyển tiếp Bùn nước đưa đến Nhà máy xử lý bùn nước để lọc ép lấy than tiếp Còn đá thải cho bãi thải Năng suất nhà máy đạt 3,5 triệu tấn/năm + Nhà máy Tuyển than II: Tuyển 100% than nguyên khai qua máy lắng, xoáy lốc huyền phù Thành phẩm đạt nhà máy Tuyển than Than hệ thống máy đánh đống (máy ST 2,3 ) đánh đống kho 2,3 Than Kho đưa cảng tiêu thụ thông qua hệ thống máy bôc ( máy RC3,4)→ máy rót ( máy SL) Cám xít đưa đến Nhà máy tuyển than Bùn nước đưa đến Nhà máy xử lý bùn nước để lọc lấy than bùn tiếp đá thải đưa đến bãi thải Năng suất 6,5 triệu tấn/năm + Nhà máy Tuyển than III: Khơng có hệ thống tuyển rửa, đơn sàng cám khô, nhặt thủ công cấp +35mm, đập nghiền than don sàng +15mm Sản phẩm đưa đến Kho thông qua đầu máy toa xe đưa xuống cảng tiêu thụ thông qua hệ thống cẩu trục 7,8 Năng suất đạt triệu tấn/năm + Nhà máy Xử lý bùn nước ( Phân xưởng môi trường ): Năng suất trệu tấn/năm, công nghệ sử dụng máy lọc ép tăng áp xử lý bùn than bể cô đặc Nhà máy Tuyển 1, để thu hồi than bùn mịn nước tuần hoàn Nhà máy tuyển Các điều kiện cấp dỡ tải nhà máy có đặc thù riêng Do việc tổ chức sản xuất cho nhà máy hoàn toàn khác Sản phẩm sau sàng tuyển nhà máy đa dạng chủng loại có chất lượng cao vận chuyển mềm dẻo kho chứa hệ thống đánh đống bốc rót, đầu máy toa xe hệ thống cầu trục Sản phẩm than bùn mịn đạt độ ẩm 20-22% nhập kho tuyến băng tải có xe dỡ liệu phân phối than bùn dọc kho bùn 26 Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV nhiệm vụ chủ yếu mua than nguyên khai than công ty mỏ vùng Cẩm phả đường sắt nhà máy tuyển Qua nhà máy tuyển, than mỏ sàng tuyển, chế biến phân loại theo yêu cầu tiêu thụ SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 10 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp 4.3.3 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình Chương trình dừng SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 73 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 74Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp 4.3.4 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình Chương trình xử lý cố hệ thống SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 75Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 76Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp SVTH:Trần Xn Thu Hóa B-K57 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 77 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 78Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp SVTH:Trần Xn Thu Hóa B-K57 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 79Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp 4.3.5 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình Chương trình delay hệ thống SVTH:Trần Xn Thu Hóa B-K57 80 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 81 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 82 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 4.4 Thiết kế giao diện WinCC 4.4.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm WinCC WinCC (Windows Control Center) phần mềm tích hợp giao diện người máy HMI (Human Machine Interface) đầu tiện cho phép kết hợp phần mềm điều khiển với trình tự động hóa Những thành phần dễ sử dụng WinCC giúp tích hợp ứng dụng có sẵn mà không gặp trở ngại Đặc biệt, với WinCC người tạo giao diện điều khiển giúp quan sát hoạt động q trình tự động hóa cách dễ dàng Phần mềm trao đổi liệu trực tiếp với nhiều loại PLC hãng khác như: SIENENS, MITSUBISHI, ALLEN BREDLEY… đặc biệt truyền thơng tốt với PLC hãng SIEMENS Nó cài đặt máy tính giao tiếp với PLC thơng qua cổng COM1 COM2 (chuẩn RS232) máy tính Do đó, cần phải có chuyển đổi từ chuẩn RS232 sang chuẩn RS485 PLC WinCC có đặc điểm đặc tính mở Nó sử dụng cách dễ dàng với phần mềm chuẩn phần mềm người sử dụng, tạo nên giao diện người – máy đáp ứng nhu cầu thực tế cách xác Những nhà cung cấp hệ thống phát triển ứng dụng họ thông qua giao diện mở WinCC tảng để mở rộng hệ thống Ngồi khả thích ứng cho việc xây dựng hệ thống có quy mơ lớn nhỏ khác nhau, WinCC dễ dàng tích hợp với ứng dụng có quy mơ tồn cơng ty việc tích hợp hệ thống cao cấp MES (Manufacturing Excution System – SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 83 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình Hệ thống quản lý việc thực sản xuất) ERP (Enterprise Resource Planning) WinCC sử dụng sở quy mơ tồn cầu nhờ hệ thống trợ giúp SIEMENS có mặt khắp giới 4.4.2 Giao diện quan sát Hình 4.38 Giáo diện giám sát WinCC SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 84 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình Trên phần mềm WinCC, em tạo giao diện giám sát trạng thái thiết bị Khi thiết bị chạy đèn sáng, thiết bị dừng đèn tắt KẾT LUẬN Sau tháng thực đề tài, với hướng dẫn tận tình thầy giáo: TS Nguyễn Chí Tình thầy mơn, em hồn thành đồ án tốt nghiệp thời gian quy định Em xin chân thành cảm ơn cơng ty Tuyển than Cửa Ơng TKV tạo điều kiện tốt cho em thực tập công ty thời gian qua để thu thập thêm kinh nghiệm thực tế cho thân đồng thời phục vụ cho trình làm đồ án tốt nghiệp Sau mặt em đạt mặt hạn chế Nhiệm vụ đồ án: Nội dung đồ án: Ứng dụng PLC S7-300 để điều khiển băng tải Phân xưởng Kho bến công ty Tuyển than Cửa Ông TKV Những kết đạt được: - Tìm hiểu cơng nghệ cơng nghệ u cầu tự động hóa cơng ty Tuyển than Cửa Ơng TKV - Tìm hiểu nghiên cứu cấu trúc hệ điều khiển PLC S7-300 - Ứng dụng PLC S7 – 300 vào thiết kế lập trình điều khiển tự động cho hệ thống băng tải Phân xưởng Kho bến - Thiết kế giao diện giám sát hệ thống băng tải phần mềm WinCC 7.4 Những hạn chế: Tuy nhiên việc điều khiển hệ thống có vấn đề phức tạp, với trình độ thân có hạn, đồ án em có nhiều thiếu sót Em mong nhận góp ý, bảo thầy cô bạn để đồ án hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS.Nguyễn Chí Tình thầy giáo môn bạn lớp giúp đỡ em hồn thành đồ án Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Trần Xuân Thu SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 85 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình 86 Lớp Tự Động Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Chí Tình TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Th.s Lê Văn Bạn KS Lê Ngọc Bích, Giáo trình “PLC S7- 300/ S7- 200” [2] Cơng ty TNHH – TM- SX- DVKT Nhật Hào, Bài giảng S7- 300 [3] Nguyễn Kim Ánh – Tự động hóa – Bách Khoa Đà Nẵng , Giáo trình WinCC [4] TS Trần Thu Hà (chủ biên) KS Phạm Quang Huy, Giáo trình “ Tự động hóa cơng nghiệp với WinCC” SVTH:Trần Xuân Thu Hóa B-K57 87 Lớp Tự Động ... TRONG ĐỒ ÁN Hình 1.1 Sơ đồ tố chức quản lý - điều hành Công ty Tuyển than Cửa Ơng - TKV Hình 1.2 Sơ đồ cơng nghệ Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng - TKV 11 Hình 1.3 Sơ đồ tóm tắt dây chuyền sản xuất Công. .. cơng ty 1.2 Q trình sản xuất cơng ty Cơng ty Tuyển than Cửa Ông-TKV khâu cuối trình khai thác, chế biến tiêu thụ than vùng Cẩm Phả Nhiệm vụ trọng tâm của công ty nhận than nguyên khai than công ty. .. phân phối than bùn dọc kho bùn 26 Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng-TKV nhiệm vụ chủ yếu mua than nguyên khai than công ty mỏ vùng Cẩm phả đường sắt nhà máy tuyển Qua nhà máy tuyển, than mỏ sàng tuyển,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ Án công ty tuyển than uông bí, Đồ Án công ty tuyển than uông bí, Chương 3: Ứng dụng PLC S7300 để tự động hóa hệ thống băng tải, 1 Giới thiệu chung về Công ty tuyển than Cửa Ông, 2 Quá trình sản xuất của công ty, 4 Tình hình cung cấp điện trong Công ty tuyển than Cửa Ông, 1 Hệ thống băng tải, 2 Hệ thống băng tải, 1 Thiết bị điều khiển PLC S7-300, c) Modul mở rộng 6ES7331-7HF01-0AB0, 2 Thiết bị bảo vệ cho động cơ., 3 Các loại cảm biến cho hệ thống, 1 Lưu đồ thuật toán, 3 Chương trình lập trình trên Step 7, 4 Thiết kế giao diện trên WinCC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay