Tình huống sư phạm dành cho thi viên chức giáo dục

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 10:36

... dựng giáo án, tìm phương án tổ chức tiết - Xin ý kiến đóng góp giáo viên khối - Duyệt giáo án với Ban giám hiệu trước thực - Khi thực xong xin ý kiến đóng góp tất giáo viên dự ban giám hiệu Tình. .. sinh lớp dành sách nên đánh lớp Trong tình thầy (Cơ) giải tình nào? Hướng giải quyết: - Trong tình giáo viên nên nghiêm nghị, mời bạn lên trước lớp đề nghị bạn đưa lý đánh học Sau giáo viên phân... làm cho phụ huynh học sinh hiểu nhà trường ln coi trọng vai trò gia đình việc giáo dục học sinh đặc biệt em mắc sai lầm Dù cho học sinh khơng giáo dục em bạo lực hay dung lời lẽ nặng nề, xúc phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình huống sư phạm dành cho thi viên chức giáo dục, Tình huống sư phạm dành cho thi viên chức giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay