Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong các chương trình tiểu học quận hai bà trưng hà nội

132 217 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 09:40

TRẦN ANH THU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NỘI TRẦN ANH THU CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN HAI TRƯNG NỘI Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC KHÓA: 2015 - 2017 Người hướng dẫn khoa học NGUYỄN NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NỘI TRẦN ANH THU QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN HAI TRƯNG NỘI Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI MINH ĐỨC NỘI – 2017 i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới Hội đồng khoa học trường Đại học Sư phạm Nội 2, thầy giáo, cô giáo tận tình giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy Hiệu trưởng, thầy giáo, cô giáo Ban giám hiệu; thầy giáo, cô giáo trường Tiểu học quận Hai Trưng - Nội tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin giúp đỡ tác giả trình khảo sát, nghiên cứu Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS.TS Bùi Minh Đức, người hướng dẫn, giúp đỡ cho tác giả trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Do khả có hạn, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong đóng góp, bảo thầy cô Hội đồng khoa học, bạn bè đồng nghiệp Một lần tác giả xin trân trọng cảm ơn! Nội, tháng 11 năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Anh Thu ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Anh Thu iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu 4 Giới hạn, phạm vi đề tài 4.1 Giới hạn địa bàn nghiên cứu 4.2 Phạm vi khảo sát Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp luận 6.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 6.2.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận 6.2.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiên 6.2.3 Phương pháp thống kê toán học Giả thuyết khoa học CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢNHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỒI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những nghiên cứu quản hoạt động giáo dục lên lớp trải nghiệm sáng tạo giới 1.1.2 Những nghiên cứu hoạt động giáo dục lên lớp trải nghiệm sáng tạo Việt Nam 1.2 luận quản quản giáo dục .11 1.2.1 Quản 11 1.2.1.1 Khái niệm 11 1.2.1.2 Các chức quản 12 1.2.2 Quản giáo dục 13 1.2.3 Quản nhà trường 14 1.3 luận hoạt động giáo dục lên lớp 16 iv 1.4 luận hoạt động trải nghiệm sáng tạo .18 1.5 Hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường Tiểu học 19 1.6 Đặc điểm nội dung hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường Tiểu học .20 1.6.1 Trường Tiểu học học sinh Tiểu học 20 1.6.1.1 Trường Tiểu học 20 1.6.1.2 Đặc điểm học sinh Tiểu học 21 1.6.2 Vị trí, vai trò hoạt động giáo dục lên lớp trường Tiểu học 24 1.6.3 Mục tiêu nguyên tắc hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường Tiểu học .25 1.6.3.1 Về mục tiêu hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo trường Tiểu học 26 1.6.3.2 Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 28 1.6.4 Nội dung, hình thức phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 29 1.6.4.1 Nội dung hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 29 1.6.4.2 Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 30 1.6.4.3 Phương pháp tổ chức .32 1.7 Quản hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường Tiểu học 34 1.7.1 Quản lí kế hoạch hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 34 1.7.2 Quản mục tiêu nội dung hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo .35 1.7.3 Chỉ đạo hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 36 1.7.4 Kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 37 1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường Tiểu học 38 v 1.8.1 Các yếu tố chủ quan 38 1.8.2 Các yếu tố khách quan .39 Kết luận chương .41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠOCÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN HAI TRƯNG NỘI .42 2.1 Vài nét tình hình kinh tế - xã hội – giáo dục quận Hai Trưng thành phố Nội .42 2.1.1 Vài nét tình hình kinh tế - xã hội quận Hai Trưng 42 2.1.2 Vài nét tình hình giáo dục .42 2.1.3 Tình hình giáo dục trường tiểu học .43 2.2 Tình hình phát triển giáo dục tiểu học: 43 2.3 Thực trạng HĐGD NGLL trường tiểu học quận Hai Trưng 47 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên HĐGD- NGLL trường Tiểu học 47 2.3.2 Thực trạng tổ chức HĐGD NGLL trường Tiểu học: .50 2.3.2.1 Thực trạng hình thức HĐGD NGLL triển khai 51 2.3.2.2 Thực trạng hiệu hình thức HĐGD NGLL triển khai 53 2.3.3 Thực trạng tổ chức HĐGD NGLL theo hướng TNST trường Tiểu học.55 2.3.3.1 Thực trạng mức độ sử dụng hình thức, phương pháp HĐGD- NGLL theo hướng TNST 55 2.3.3.2 Thực trạng hiệu sử dụng hình thức, phương pháp HĐGD- NGLL theo hướng TNST 57 2.4 Thực trạng quản HĐGD NGLL theo hướng TNST trường Tiểu học quận Hai Trưng 62 2.4.1 Thực trạng nhận thức HĐGD NGLL theo hướng TNST 62 2.4.2 Xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGD NGLL theo hướng TNST 63 2.4.3 Thực trạng bồi dưỡng lực cho lực lượng làm công tác tổ chức HĐGD NGLL theo hướng TNST 65 2.4.4 Về đạo, hướng dẫn triển khai HĐGD NGLL theo hướng TNST 67 2.4.5 Về kiểm tra, đánh giá kết HĐGD NGLL theo hướng TNST 68 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản HĐGD NGLL theo hướng TNST trường Tiểu học quận Hai Trưng 71 2.5.1 Ưu điểm 71 2.5.2 Hạn chế .71 vi 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 72 2.5.3.1 Nguyên nhân chủ quan 72 2.5.3.2 Nguyên nhân khách quan 73 Kết luận chương .74 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN HAI TRƯNG, NỘI 75 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp .75 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 75 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính tính đồng 75 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn .76 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .77 3.2 Biện pháp quản HĐGD NGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường Tiểu học quận Hai Trưng, Nội 77 3.2.1 Nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục HĐGD NGLL theo hướng TNST trường Tiểu học 77 3.2.1.1 Mục tiêu biện pháp 77 3.2.1.2 Nội dung cách thức thực 77 3.2.2 Xây dựng kế hoạch chương trình HĐGD NGLL theo hướng TNST 78 3.2.2.1 Mục tiêu biện pháp 78 3.2.2.2 Nội dung cách thức thực 79 3.2.2.3 Điều kiện thực 80 3.2.3 Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cốt cán cách thức triển khai HĐGD- NGLL theo hướng TNST 80 3.2.3.1 Mục tiêu biện pháp 80 3.2.3.2 Nội dung cách thức thực 80 3.2.3.3 Điều kiện thực 82 3.2.4 Đảm bảo đầy đủ điều kiện, phương tiện để thực HĐGD- NGLL theo hướng TNST 83 3.2.4.1 Mục tiêu biện pháp 83 3.2.4.2 Nội dung cách thức thực 83 3.2.4.3 Điều kiện thực 84 3.2.5 Phối hợp phát huy lực lượng giáo dục cộng đồng vào trình tổ HĐGD NGLL theo hướng TNST .85 3.2.5.1 Mục tiêu biện pháp 85 vii 3.2.5.2 Nội dung cách thức thực biện pháp 85 3.2.5.3 Điều kiện thực 87 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực HĐGD NGLL theo hướng TNST .88 3.2.6.1 Mục tiêu biện pháp 88 3.2.6.2 Nội dung cách thức thực 88 3.2.6.3 Điều kiện thực 90 3.2.7 Quản việc sử dụng hợp lí điều kiện sở vật chất để thực HDGD-NGLL theo hướng TNST phù hợp mục tiêu 91 3.2.7.1 Mục tiêu biện pháp 91 3.2.7.2 Nội dung cách thức thực 92 3.2.5.3 Điều kiện thực 92 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 92 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp .92 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm .93 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm 93 3.4.3 Nội dung khảo nghiệm .93 3.4.4 Phương pháp khảo nghiệm .93 Kết luận chương .96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Khuyến nghị 100 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Nội .100 2.2 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo Quận Hai Trưng .101 2.3 Đối với Ban giám hiệu trường Tiểu học 101 2.4 Đối với cấp quản lý, ngành chức 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO .103 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản CSVC Cơ sở vật chất GD-ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HĐGD Hoạt động giáo dục HS Học sinh NGLL Ngoài lên lớp TNST Trải nghiệm sáng tạo PHỤ LỤC Phụ lục số PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUẢN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO (Dùng cho Cán quản giáo viên Tiểu học) Kính chào thầy giáo! Các thầy giáo vui lòng cho số thông tin thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường thân, việc đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp Câu Thầy, cho biết mức độ quan trọng việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường Tiểu học? Mức độ quan trọng TT Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Đánh giá Câu Thầy, cô cho biết tác dụng việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp yêu cầu cần đạt? Tác dụng Tác dụng yêu cầu cần đạt tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Mở rộng, củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh Phát khiếu học sinh Rất tác Ít tác dụng dụng u cầu Khơng có tác dụng Cần Khơng cần Tạo hứng thú cho em Tạo gắn kết với tập thể Phát triển nhân cách học sinh Nâng cao hiểu biết, rèn kĩ thực hành Giáo dục tư tưởng, tình cảm cho HS Để giải trí Câu 3: Thầy, cho biết mức độ thực nội dung hoạt động giáo dục lên lớp triển khai? Mức độ thực TT Các nội dung HĐNG NGLL Củng cố, mở rộng kiến thức học Tạo hội kiểm nghiệm tri thức Thường Thỉnh Không xuyên thoảng học, kích thích tư cho em Nâng cao hiểu biết, rèn kĩ thực hành Giáo dục kĩ sống, sức khỏe sinh sản vị thành niên Cập nhật tin tức kinh tế văn hóa xã hội Giáo dục HS kỉ luật làm việc tập thể Câu 4: Xin thầy, cô cho biết mức độ thực hình thức hoạt động giáo dục lên lớp triển khai? Mức độ thực TT Các nội dung HĐNG NGLL Hoạt động xã hội từ thiện Hoạt động văn hóa nghệ thuật thẩm mỹ Hoạt động giáo dục Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Hoạt động vui chơi giải trí Hoạt động lao động cơng ích Tun truyền giáo dục, đạo đức lối sống Hoạt động ngoại khóa mơn Tham gia câu lạc Tổ chức ngày lễ lớn 10 Giáo dục kĩ sống Câu 5: Thầy, cô cho biết mức độ sử dụng hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo mà thực Mức độ thực TT Hoạt động Sinh hoạt tập thể Các hoạt động GD hướng nghiệp Tổ chức diễn đàn Hoạt động giao lưu Hoạt động nhân đạo Hoạt động chăm sóc, bảo vệ mơi trường Hoạt động tình nguyện Hoạt động cộng đồng Lao động cơng ích 10 Các hoạt động trò chơi 11 Các hội thi, thi 12 Các hoạt động văn hóa 13 Văn nghệ, nghệ thuật (CLB, phong trào) 14 Thể dục thể thao (CLB, phong trào) 15 Tổ chức ngày hội, kiện 16 Tham quan, dã ngoại Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Câu 6: Thầy, đánh giá hiệu tổ chức hình thức hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm thực ? Tổ chức hoạt động TT Sinh hoạt tập thể Các HĐGD hướng nghiệp Tổ chức diễn đàn Hoạt động giao lưu Hoạt động nhân đạo Chăm sóc, bảo vệ mơi trường Hoạt động tình nguyện Hoạt động cộng đồng Lao động cơng ích 10 Các hoạt động trò chơi 11 Các hội thi, thi 12 Các hoạt động văn hóa 13 Văn nghệ, nghệ thuật (CLB, phong trào) 14 Thể dục thể thao (CLB, phong trào) 15 Tổ chức ngày hội, kiện 16 Tham quan, dã ngoại Mức độ thực Yếu BT Khá Tốt Rất tốt Câu 7: Thầy, cô cho biết thực trạng lập kế hoạch hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo thực trường? TT Tổ chức hoạt động Xây dựng kế hoạch HĐNGLL theo hướng TNST năm học, học kỳ; kế hoạch tháng, tuần Xây dựng kế hoạch HĐNGLL theo Mức độ thực Yếu BT Khá Tốt Rất tốt hướng TNST mang tính kiện Xây dựng kế hoạch tập huân cho CB, GV HĐNGLL theo hướng TNST Xây dựng kế hoạch điều kiện tổ chức HĐNGLL theo hướng TNST Xây dựng kế hoạch kiêm tra, giám sát đánh giá HĐNGLL theo hướng TNST Câu 8: Thầy, cô đánh giá thực trạng bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường? Mức độ thực TT Hoạt động Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức HĐGD NGLL theo hương TTST Tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tổ chức tổ chức HĐGD NGLL theo hướng TTST Tổ chức thi nghiệp vụ tổ chức tổ chức HĐGD NGLL theo hướng TTST Viết sáng kiến tổ chức HĐGD NGLL theo hướng TTST Tham quan học tập kinh nghiệm tổ chức, trường làm tốt công tác tổ chức HĐGD NGLL theo hướng TTST Tham gia lớp bồi dưỡng Phòng, Sở, Bộ GD & ĐT tổ chức Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Câu 9: Thầy, cô cho biết thực trạng đạo hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường? TT Tổ chức hoạt động Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thê theo Mức độ thực Yếu BT Khá Tốt Rất tốt kế hoạch chung toàn trường Chỉ đạo thực kế hoạch tập thê, tổ chức, cá nhân trường phối hợp với đơn vị, tổ chức nhà trường, đánh giá kết hoạt động Chỉ đạo kiểm tra, giám sát đánh giá HĐGD NGLL theo hướng TNST Câu 10 Thầy, cô đánh giá thực trạng quản công tác kiểm tra đánh giá kết thực hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo? TT Hình thức kiểm tra đánh giá Quản công tác tự đánh giá hoạt động giáo dục Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo Kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo Kiểm tra thông qua hồ sơ giáo án, kế hoạch GV Quản việc tuyên dương, khen thưởng phê bình cá nhân, tập thể tháng, học kỳ Quản bổ sung cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá Thông qua hành vi đạo đức HS Xin chân thành cám ơn hợp tác thầy cô giáo! Phụ lục số PHIẾU KHẢO SÁT HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO (Dùng cho học sinh) Xin chào em! Các em cho biết số thông tin hiệu tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường việc đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp Câu 1: Em cho biết việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp đạt hiệu ? TT Nội dung Hoạt động xã hội từ thiện Hoạt động văn hóa nghệ thuật thâm mỹ Hoạt động giáo dục Hoạt động vui chơi giải trí Hoạt động lao động cơng ích Tun truyền giáo dục, đạo đức lối sống Hoạt động ngoại khóa mơn Tham gia câu lạc Tổ chức ngày lễ lớn 10 Giáo dục kĩ sống Tốt Khá Chưa tốt Câu 2: Em đánh giá hiệu tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường? Tổ chức hoạt động TT Sinh hoạt tập thể Các HĐGD hướng nghiệp Tổ chức diễn đàn Hoạt động giao lưu Hoạt động nhân đạo Chăm sóc, bảo vệ mơi trường Hoạt động tình nguyện Hoạt động cộng đồng Lao động cơng ích 10 Các hoạt động trò chơi 11 Các hội thi, thi 12 Các hoạt động văn hóa 13 Văn nghệ, nghệ thuật (CLB, phong Mức độ thực Yếu BT Khá trào) 14 Thể dục thể thao (CLB, phong trào) 15 Tổ chức ngày hội, kiện 16 Tham quan, dã ngoại Xin chân thành cám ơn em ! Tốt Rất tốt Phụ lục số PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HĐGD NGLL THEO HƯỚNG TNST Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC (Dùng cho Cán quản giáo viên Tiểu học) Kính chào thầy cô giáo! Trên sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng HĐGD NGLL theo hướng TNST trường Tiểu học quận Hai Trưng, đề xuất biện pháp để nâng cao chất lượng HĐGD NGLL theo hướng TNST, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện Thầy vui lòng cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi biện pháp cách đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp Câu Xin thầy, cho biết ý kiến mức độ cấp thiết biện pháp quản HĐGD NGLL theo hướng TNST: TT Biện pháp Nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục HĐGD NGLL theo hướng TNST trường Tiểu học Xây dựng kê hoạch chương trình HĐGD NGLL theo hướng TNST Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cốt cán cách thức triển khai HĐGD NGLL theo hướng TNST Đảm bảo đầy đủ điều kiện, phương tiện để thực HĐGD NGLL theo hướng TNST Rất cấp Cấp Không thiết thiết cấp thiết Huy động tham gia lực lượng giáo dục trường tổ chức HĐGD NGLL theo hướng TNST Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực HĐGD NGLL theo hướng TNST Quản việc sử dụng hợp lí điều kiện sở vật chất để thực HDGD NGLL theo hướng TNST phù hợp mục tiêu Câu 2: Xin thầy, cô cho ý kiến mức độ khả thi biện pháp quản HĐGD NGLL theo hướng TNST: Nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục HĐGD NGLL theo hướng TNST trường Tiểu học Xây dựng kê hoạch chương trình HĐGD- NGLL theo hướng TNST Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cốt cán cách thức triển khai HĐGD NGLL theo hướng TNST Đảm bảo đầy đủ điều kiện, phương tiện để thực HĐGD NGLL theo hướng TNST Huy động tham gia lực lượng giáo dục trường tổ chức HĐGD NGLL theo hướng TNST Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực HĐGD NGLL theo hướng TNST Rất Khả Không khả thi thi khả thi Quản việc sử dụng hợp lí điều kiện sở vật chất để thực HDGD NGLL theo hướng TNST phù hợp mục tiêu Ngồi biện pháp nêu trên, thầy giúp bổ sung số biện pháp khác mà thầy, cô cho quan trọng: ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN ANH THU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI... cứu Các hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường Tiểu học Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải. .. cường trải nghiệm sáng tạo cho người học 1.5 Hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường Tiểu học Từ quan niệm hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động trải nghiệm sáng tạo người
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong các chương trình tiểu học quận hai bà trưng hà nội, Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong các chương trình tiểu học quận hai bà trưng hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn