Đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng thư viện số

6 52 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 08:47

Đề tài nghiên cứu khoa học: "Xây dựng thư viện số Học viện Báo chí Tuyên truyền phần mềm Dspace" Thứ ba 08/10/2013 15:31 Sau tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: "Xây dựng thư viện số Học viện Báo chí Tuyên truyền phần mềm Dspace", ThS Vũ Thị Hồng Luyến làm chủ nhiệm, Hội đồng nghiệm thu Học viện Báo chí Tuyên truyền đánh giá đạt xuất sắc ThS Vũ Thị Hồng Luyến chủ nhiệm đề tài Thư viện kho tri thức xã hội, đền đài văn hố un thâm Được hình thành thời kỳ nông nghiệp, thư viện trải nghiệm qua hồi sinh với việc phát minh ngành in thời kỳ Phục hưng, thực bắt đầu khởi sắc cách mạng công nghiệp bùng phát với hàng loạt phát minh giới hoá quy trình in ấn Lịch sử thư viện trải qua 25 kỷ Hình ảnh thư viện thời xa xưa hình dung sở vững chứa hàng ngàn phiến đá khổng lồ khắc chữ thường gọi "rừng bia" Qua nhiều năm với tiến hoá nhân loại, người tiến nhận thức thư viện ngày phát triển Giai đoạn quản lý tư liệu trải qua thời gian dài theo phát triển Đã đến lúc thư viện trọng đến việc xem người sử dụng trung tâm nhấn mạnh đến việc trao đổi thông tin Đồng thời để đáp ứng yêu cầu thông tin ngày gia tăng Giai đoạn quản lý thông tin xem bắt đầu Và nhận thức để xây dựng thư viện số ta bắt đầu bước qua giai đoạn phát triển thư viện: Giai đoạn quản lý tri thức Cuộc cách mạng thông tin cung cấp lực công nghệ hướng đến thư viện số, mà đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tổ chức, truy cập thông tin Nếu thông tin tiền tệ kinh tế tri thức, thư viện số ngân hàng, nơi đầu tư Quả vậy, Goethe – Đại thi hào Đức nói: đến thư viện giống vào nơi phô giàu sang đỉnh, lãi suất hậu hĩnh toán cách thầm lặng Bên cạnh chuyển dịch mạnh mẽ nguồn tài liệu in sang tài liệu số Hầu hết tạp chí khoa học nghiên cứu, ấn phẩm nhiều kỳ, sách, âm nhạc phim ảnh, tất nội dung điện tử có xu hướng xuất dạng tài liệu số Đặc biệt, ấn phẩm nhiều kỳ dạng tài liệu hướng tới phân phối dạng số sớm Các thảo, hình ảnh, nhiều tài liệu nghiên cứu có tính lịch sử khác hưởng lợi ích từ dự án số hóa hàng loạt khối lượng lớn thập kỷ tới Bất kể có rào cản pháp lý, Google dường đường hoàn thành dự án số hóa hàng triệu đầu sách từ thư viện lớn giới Nhiều dự án số hóa khối lượng lớn khác diễn đóng góp vào nỗ lực Tiếp đến thay đổi nhanh chóng cơng nghệ thơng tin với Web 2.0 kết Thư viện 2.0 (Library 2.0) đại diện cho cách suy nghĩ phương thức làm việc Người dùng tin, cho dù sinh viên đại học hay nhà nghiên cứu, có mong muốn ngày tăng tốc độ sẵn có khả phát hiện, truy cập thông tin điểm tới dịch vụ thơng tin tích hợp, khả cá nhân hóa dịch vụ, quy trình chuyển giao tài liệu tới hình người dùng Một thị trường cho dịch vụ thư viện cung cấp thông tin lên, với Google Amazon đại diện cho dịch vụ phát chuyển giao tài nguyên Sự dịch chuyển sang tương lai số liên quan nhiều tới vai trò thư viện tương lai Ở mức độ đó, ngồi việc thư viện mang sứ mệnh phục vụ cộng đồng người dùng thư viện với tài liệu in, họ cần phải tổ chức lại dịch vụ thành sưu tập ngày sẵn có hình thức số Ở chừng mực đó, thư viện cho thấy dịch chuyển sang dạng tài liệu số nhiều cấp độ khác phần khác sưu tập thư viện Khi việc dịch chuyển sang dạng số hoàn thành, thư viện tiếp tục thực vai trò xã hội thông tin tri thức ngày Một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu kế hoạch chiến lược phát triển trường đại học, việc tăng cường mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thiết thực hiệu cho công tác quản lý, công tác đào tạo, nghiên cứu hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học tiên tiến đạt chuẩn khu vực giới Chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học nhà Trường tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu mà nhà Trường đề Kế hoạch chiến lược phát triển Để nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học; Trước hết phải tập trung nâng cao lực nghiên cứu giảng dạy đội ngũ giảng viên, tạo cho giảng viên có nhiều thời gian dành cho nghiên cứu khoa học, nắm bắt vấn đề mới, sát với thực tiễn khoa học công nghệ kinh tế, xã hội đất nước; Tăng cường khuyến khích giảng viên trẻ nâng cao trình độ; Hệ thống giáo trình, giảng phải bước cập nhật biên soạn để đảm bảo nội dung chất lượng phải thiết kế sở áp dụng công nghệ đại đào tạo: Hệ thống công nghệ thông tin dịch vụ thông tin – thư viện nhà trường Với việc gia nhập WTO làm tăng tính cạnh tranh sở giáo dục đại học Việt Nam Do yêu cầu sở đào tạo cần phải đổi phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng, bước hội nhập với quốc tế, tạo cạnh tranh với đối tác nước ngồi tồn phát triển Xuất phát từ yêu cầu nêu trên, công tác Thông tin – Thư viện trường đại học nói chung Trung tâm Thơng tin-Tư liệu-Thư viện Học viện Báo chí Tuyên truyền nói riêng phải có đổi mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phục vụ thông tin – tri thức Giải pháp xây dựng thư viện số thư viện đại học bước cần thiết để góp phần giải vấn đề đổi nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Bởi lẽ thư viện số, mà có sưu tập số, có đặc tính trội mà dịch vụ thư viện truyền thống chưa có như: - Thư viện số tạo môi trường hội bình đẳng, rộng mở cho tất người sử dụng nguồn tài liệu học tập, khơng bị giới hạn khơng gian thời gian Loại bỏ khoảng cách tri thức người giàu người nghèo, thành thị nơng thơn, quốc gia - Tính linh hoạt khả đáp ứng tài liệu số đào tạo thể chỗ tài liệu số lúc phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau, không phụ thuộc vào số lượng người dùng, thời gian vị trí địa lý người học - Tính hiệu sưu tập số thư viện số tiết kiệm thời gian kinh phí xây dựng kho tàng, kinh phí bổ sung tài liệu, bảo quản kinh phí trả lương cho người phục vụ Hơn hết giúp cho người dùng tin dễ dàng thuận tiện, tiết kiệm thời gian, tiền bạc việc tìm thơng tin - Thư viện số phục vụ có hiệu cho việc đổi nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt đào tạo theo tín chỉ, đào tạo trực tuyến nhà trường Giúp cho người học chủ động việc xếp thời gian học tập, họ khơng phải đến thư viện lấy tài liệu qua hệ thống mạng, thông tin lúc, nơi Trong điều kiện thiếu nguồn tài liệu tham khảo học tập in giấy, việc có thêm giải pháp tài liệu số hóa giúp cho người học có thêm nhiều lựa chọn để phục vụ cho kế hoạch học tập cá nhân Các sưu tập số lựa chọn tối ưu để bảo tồn lâu dài tài liệu quý hiếm, ngăn chặn rủi ro hủy hoại thời gian, thiên tai, khí hậu tần suất sử dụng Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ với xu hội nhập đòi hỏi thách thức cho ngành Thông tin – Thư viện nói chung cho thư viện đại học nói riêng có Trung tâm Thơng tin-Tư liệu-Thư viện Học viện Báo chí Tun truyền, cần phải có đổi hoạt động, bắt kịp tiến thời đại phục vụ đắc lực cho nghiệp CNH, HĐH đất nước Chúng thiết nghĩ giải pháp xây dựng thư viện số Học viện Báo chí Tuyên truyền việc làm cần thiết, động thái tích cực để đổi phương pháp phục vụ nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu Học viện Xuất phát từ lý trên, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài "Xây dựng thư viện số Học viện Báo chí Tuyên truyền phần mềm Dspace", nhằm tạo phương thức phục vụ mới, kết hợp với phương thức phục vụ truyền thống để đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc việc khai thác, tìm kiếm tài liệu cho nghiên cứu, giảng dạy học tập Đề tài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài chia làm chương CHƯƠNG 1: THƯ VIỆN SỐ: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức năng, dịch vụ mơ hình thư viện số 1.1.3 Các nguyên tắc xây dựng phát triển thư viện số 1.2 Các yếu tố cấu thành thư viện số 1.2.1 Hạ tầng công nghệ thông tin trang thiết bị 1.2.2 Phần mềm quản lý thư viện số 1.2.3 Tài nguyên thông tin số 1.2.4 Nguồn nhân lực thư viện số 1.3 Giới thiệu số phần mềm nguồn mở thư viện số tiêu biểu 1.3.1 Phần mềm DSpace 1.3.2 Phần mềm Greenstone 1.3.3 Phần mềm Omeka 1.3.4 Phần mềm gặt hái metadata: dlbox 1.4 Tình hình xây dựng phát triển thư viện số giới Việt Nam 1.4.1 Tình hình xây dựng phát triển thư viện số giới 1.4.2 Tình hình xây dựng phát triển thư viện số Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN BẰNG PHẦN MỀM DSPACE 2.1 Tổng quan phần mềm DSpace 2.1.1 Giới thiệu 2.1.2 Cấu trúc tảng công nghệ DSpace 2.1.3 Metadata (siêu liệu) dòng cơng việc DSpace 2.1.4 Giao diện người dùng 2.1.5 Đặc điểm, tính bật DSpace 2.2 Cài đặt cấu hình phần mềm DSpace xây dựng Thư viện số Học viện Báo chí Tuyên truyền 2.2.1 Cài đặt phần mềm Dspace máy chủ Thư viện 2.2.2 Cấu hình cho hệ thống phần mềm Dspace 2.3 Chỉnh sửa giao diện cấu trúc trang Thư viện số 2.3.1 Tạo logo sửa banner trang web 2.3.2 Cấu trúc trang Thư viện số 2.4 Số hóa tài liệu xây dựng kho tài nguyên thơng tin số 2.4.1 Mục tiêu lợi ích 2.4.2 Nội dung 2.4.3 Quy mô 2.4.4 Trang thiết bị phần mềm cần thiết cho công tác số hóa 2.4.5 Quy trình số hóa tài liệu 2.4.6 Vấn đề quyền tài liệu số hóa 2.5 Quản lý hướng dẫn sử dụng Thư viện số Học viện Báo chí Tuyên truyền CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN BẰNG PHẦN MỀM DSPACE 3.1 Phương hướng 3.1.1 Giai đoạn 3.1.2 Giai đoạn 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với Học viện Báo chí Tuyên truyền 3.2.2 Đối với Trung tâm Thơng tin-Tư liệu-Thư viện 3.3 Giải pháp hồn thiện xây dựng Thư viện số 3.3.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thư viện số 3.3.2 Xây dựng kho tài nguyên thông tin số 3.3.3 Đầu tư sở hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị đại phần mềm thư viện số 3.3.4 Hướng dẫn đào tạo người dùng tin Học viện Báo chí & Tuyên truyền ... xây dựng phát triển thư viện số giới Việt Nam 1.4.1 Tình hình xây dựng phát triển thư viện số giới 1.4.2 Tình hình xây dựng phát triển thư viện số Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG... hình thư viện số 1.1.3 Các nguyên tắc xây dựng phát triển thư viện số 1.2 Các yếu tố cấu thành thư viện số 1.2.1 Hạ tầng công nghệ thông tin trang thiết bị 1.2.2 Phần mềm quản lý thư viện số 1.2.3... xây dựng thư viện số thư viện đại học bước cần thiết để góp phần giải vấn đề đổi nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Bởi lẽ thư viện số, mà có sưu tập số, có đặc tính trội mà dịch vụ thư viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng thư viện số, Đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng thư viện số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay