BÀI GIẢNG KY THUAT LANH

121 42 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 08:43

... cấp) e Theo cách bố trí, xếp xilanh – Máy nén có xilanh nằm ngang – Máy nén có xilanh thẳng đứng – Máy nén có xilanh chữ V, W……… f Theo cách chuyển động gas qua xilanh 30 Giáo trình kỹ thuật lạnh... chuyển động khơng đổi hướng xilanh Máy nén khơng trựclưu ( Ngược dòng): Là MN có dòng bị đổi hướng xilanh g Theo số xilanh – Máy nén có xilanh – Máy nén có nhiều xilanh h Theo độ kín khả tháo ráp... viên ngành Điện Cơng Nghiệp B.BÀI TẬP : Bài 1: Khí O2 điều kiện nhiệt độ t oC; áp suất dư p bar.Biết áp suất khí bar Thể tích riêng (lít/kg) ? µ= t= pd= B= 32 50 100 Bài 2: 1kg không khí có p1 (bar),
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG KY THUAT LANH, BÀI GIẢNG KY THUAT LANH, Phương pháp hoà trộn :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay