60 tính chuẩn xác, hấp dẫn của VBTM

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 07:54

Ngày soạn: 1/11/2017 Tiết 60- Làm văn Ngày dạy: 1-6/1/2018 TÍNH CHUẨN XÁC, HẤP DẪN CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH A Mục tiêu Kiến thức: - Yêu cầu tính chuẩn xác hấp dẫn văn thuyết minh - Một số biện pháp đảm bảo chuẩn xác hấp dẫn văn thuyết minh Kĩ năng: - Nhận diện biểu tính chuẩn xác, hấp dẫn văn thuyết minh qua ví dụ cụ thể B Phương tiện - GV: Giaó án, SGK, SGV - HS: Đọc soạn trước nhà C Cách thức: Phát vấn, thảo luận D Tiến trình 1- Ổn định lớp: 2- Kiểm tra cũ: 3- Bài mới: HĐ GV – HS Nội dung cần đạt HĐ1:10p - GV: Nhắc lại khái niệm văn thuyết minh Cho ví dụ? - HS: Trả lời +VBTM kiểu văn thông dụng lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức đặc điểm, tính chất, nguyên nhân tượng, vật tự nhiên xã hội phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích + Tri thức văn thuyết minh đòi hỏi khch quan xác thực, hữu ích cho người +Văn thuyết minh cần trình bày rõ ràng chặt chẽ hấp dẫn HĐ2: 10p I TÍNH CHUẨN XÁC Tính chuẩn xác: Các nội dung trình bày cần khách quan, khoa học, đáng tin cậy Một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác: - Tìm hiểu thầu đáo vấn đề trước viết - Thu thập đầy đủ tài liệu tham khảo, ý kiến chuyên gia quan có thẩm quyền vấn đề thuyết minh, số liệu, liệu, - GV: Để đảm bảo tính chuẩn xác văn thuyết minh, cần lưu ý điểm gì? - HS: Trả lời - GV: Giảng giải, chốt ý - HS: Thảo luận, trả lời mục luyện tập a.Những điểm chưa chuẩn xác là: chương trình ngữ văn lớp 10 khơng có phần VHDG Chương trình ngữ văn 10 VHDG khơng phải có ca dao tục ngữ Chương trình ngữ văn 10 lớp 10 khơng có câu đố b.Câu nêu SGK chưa chuẩn chỗ: Thiên cổ hùng văn hùng văn nghìn đời (bất tử)chứ khơng phải hùng văn viết cách nghìn năm c.Văn SGK dùng để thuyết minh nhà thơ NBK nói đến thân thế, khơng nói đến nghiệp thơ văn ơng - GV: Nhận xét, gợi ý HS sửa chữa HĐ3: 22p - GV: Để văn thuyết minh có tính hấp dẫn, cần phải làm gì? - HS: Trả lời, thực hành phần luyện tập Đoạn văn 1: - Luận điểm: “nếu bị tước ….” Có ý nghĩa khái quát, trừu tượng, phần mang tính áp đặt, quên - Các chi tiết số liệu lập luận câu sau để góp phần cụ thể hóa luận điểm cách sinh động, cụ thể, hấp dẫn, thú vị Đoạn văn 2: - Nếu nói “Hồ Ba Bể danh lam thắng cảnh tiếng VN” đủ khơng có phản đối, chưa hấp dẫn - Khi gắn HBB với truyền thuyết hồ BB trở nên hấp dẫn dễ nhớ - GV: Nhận xét, bổ sung II.TÍNH HẤP DẪN Tính hấp dẫn: Để thu hút ý người đọc, người nghe Một số biện pháp đảm bảo tính hấp dẫn: - Đưa chi tiết cụ thể, sinh động - So sánh để làm bật khác biệt, khắc sâu vào trí nhớ người đọc người nghe - Câu văn biến hóa, tránh đơn điệu, phối hợp nhiều loại kiến thức để soi rọi đối tượng từ nhiều mặt III LUYỆN TẬP Đoạn văn thuyết minh hấp dẫn sinh động vì: - Tác giả sử dụng linh hoạt nhiều kiểu câu: câu đơn, câu ghép, nghi vấn, cảm thán - Dng từ ngữ giàu tính hình tượng, liên tưởng, thủ pháp so sánh: “Bó hành hoa xanh mạ” - Dùng thủ pháp biểu cảm: “Trông mà thèm quá! Có lại đừng vào ăn cho …” IV Tổng kết: Ghi nhớ sgk Dăn dò- Hướng dẫn tự học:3p - Sưu tầm tìm hiểu số văn thuyết minh có tính chuẩn xác, hấp dẫn - Chuẩn bị bi: Hiền tài nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung) ... trở nên hấp dẫn dễ nhớ - GV: Nhận xét, bổ sung II.TÍNH HẤP DẪN Tính hấp dẫn: Để thu hút ý người đọc, người nghe Một số biện pháp đảm bảo tính hấp dẫn: - Đưa chi tiết cụ thể, sinh động - So sánh... đừng vào ăn cho …” IV Tổng kết: Ghi nhớ sgk Dăn dò- Hướng dẫn tự học:3p - Sưu tầm tìm hiểu số văn thuyết minh có tính chuẩn xác, hấp dẫn - Chuẩn bị bi: Hiền tài nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)... động, cụ thể, hấp dẫn, thú vị Đoạn văn 2: - Nếu nói “Hồ Ba Bể danh lam thắng cảnh tiếng VN” đủ khơng có phản đối, chưa hấp dẫn - Khi gắn HBB với truyền thuyết hồ BB trở nên hấp dẫn dễ nhớ - GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: 60 tính chuẩn xác, hấp dẫn của VBTM, 60 tính chuẩn xác, hấp dẫn của VBTM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay