giáo án thơ xòe tay

2 819 14
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 02:12

Ngày dạy Thứ ngày 23 tháng 10 năm 2017 HOẠT ĐỘNG CĨ CHỦ ĐÍCH GIỜ LÀM QUEN VĂN HỌC ĐỀ TÀI : XÒE TAY Tác giả: phong thu l MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức: * Trẻ tuổi: Trẻ thuộc thơ, nhớ tên thơ tên tác giả * Trẻ tuổi: Trẻ thuộc thơ, nhớ tên thơ tên tác giả Trẻ hiểu nội dung thơ * Trẻ tuổi: Trẻ thuộc thơ, nhớ tên thơXòe tay” tên tác giả “Phong Thu” Trẻ hiểu nội dung thơ Kỹ năng: - Rèn kĩ đọc diễn cảm cho trẻ - Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ Thái độ: - Giáo dục trẻ biết ích lợi đơi bàn tay, biết giơ tay thưa cơ, biết tự chăm sóc thân ln giữ gìn vệ sinh gọn gàng II CHUẨN BỊ: Đồ dùng cô: - Tranh vẽ minh họa theo thơ Đồ dùng trẻ: III TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG : 1.Ổn định: - Cho lớp chơi trò chơi: vỗ tay theo yêu cầu cô - Vỗ tay bên trái, bên phải, vỗ tay đằng trươc, đằng sau - Kết thúc trò chơi cô đàm thoại trẻ đôi bàn tay Nội dung: a Cô đọc thơ - Các chơi trò chơi vỗ tay, tay có nhiều tác dụng con, tay viết bài, đánh rửa mặt…mà tay xòe đẹp bơng hoa, trang vở, tay giơ lên muốn nói Khi tay vung, hát tay biết cầm tay bạn đấy! - Có vừa nói không lắng nghe cô đọc thơ : “xòe tay ” tác giả Phong Thu *Cơ đọc mẫu: Lần - Cô vừa đọc thơ ? - Bài thơ sáng tác ? * Cơ tóm lại: Cơ vừa đọc thơ “xòe tay” tác giả Phong Thu tả đôi bàn tay xòe bạn nhỏ, tay xòe giống hoa nở, giống trang vở, đẹp , muốn nói tay biết giơ lên, đi, tay vung, hát biết cầm tay bạn * Cô đọc lần giải thích từ khó + Giảng từ: “vung nhịp nhàng” Cho lớp đọc nói cho trẻ biết vung nhịp nhàng ý nói tay đưa trước cái, đưa sau đều, nên gọi vung nhịp nhàng b Dạy trẻ đọc thơ - Cô cho lớp đọc cô tranh chữ in thường lần - Lớp tự đọc lần - Nhóm đọc theo cách - Cá nhân đọc theo đoạn nối tiếp thơ theo hình thức đọc theo hướng tay cô c Đàm thoại, giáo dục * Cô đọc từ câu đầu đến….em vẽ em tô” - Em làm để biết đơi bàn tay đẹp? - Bàn tay xèo xinh gì? - Khi xòe tay ví giống gì? + Cơ tóm lại: bàn tay xèo ngón tay cánh hoa nở đẹp, xòe tay lại giống trang trắng để em vừa vẽ, vừa tô * Cô đọc tiếp khổ thơ từ đến tay cầm tay bạn” - Khi muốn thưa tay làm gi? - Khi tay nào? - Khi hát tay làm gì? + Cơ tóm lại: đơi bàn tay khơng sinh đẹp mà đôi bàn tay giúp nói biết giơ tay để người biết, muốn nói,khi tay ln vung nhịp nhàng trước sau,khi hát tay biết cầm tay bạn bè hát vui vẻ đoàn kết * Giáo dục trẻ: để có đơi bàn tay xinh đẹp hoa, trắng trang vở, biết vệ sinh không để tay bẩn, cho tay không bị tổn thương nhớ chưa, tay bị tổn thương khơng giúp người làm việc cả, nhà biết cắt móng tay, biết rửa tay bẩn, sau vậ sinh, để đôi bàn tay trắng xinh đẹp nhớ chưa? d Trò chơi: “Cắm hoa” - Những ngón ta xinh làm nhiều việc Vậy hôm cô cho bạn thể khéo léo trò chơi “ cấm hoa” để có bình hoa thật đẹp nha - Mời cháu nhắc lại tên trò chơi - cách chơi; Cơ chia bạn thành đội, lần lược bạn chạy lến lấy nhánh hoa cấm vào bình Hết thời gian đội cấm hết bình hoa cấm đẹp thắng - Tiến hành: Cho cháu chơi lần - Cơ vừa cho bạn chơi gì? Kết thúc : - Nhận xét học, cho cháu đọc thơ: “Xòe tay ... hướng tay cô c Đàm thoại, giáo dục * Cô đọc từ câu đầu đến….em vẽ em tô” - Em làm để biết đơi bàn tay đẹp? - Bàn tay xèo xinh gì? - Khi xòe tay ví giống gì? + Cơ tóm lại: bàn tay xèo ngón tay cánh... đẹp, xòe tay lại giống trang trắng để em vừa vẽ, vừa tô * Cô đọc tiếp khổ thơ từ đến tay cầm tay bạn” - Khi muốn thưa tay làm gi? - Khi tay nào? - Khi hát tay làm gì? + Cơ tóm lại: đơi bàn tay. .. đẹp mà đơi bàn tay giúp nói biết giơ tay để người biết, muốn nói,khi tay vung nhịp nhàng trước sau,khi hát tay biết cầm tay bạn bè hát vui vẻ đoàn kết * Giáo dục trẻ: để có đơi bàn tay xinh đẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thơ xòe tay, giáo án thơ xòe tay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay