Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS by an thi

23 53 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 00:54

Lịch sử của trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS gắn liền với Cơ quan Trắc đạc Hoa Kỳ NGS và Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Hoa Kỳ NOAA với giai đoạn khởi đầu là nhiệm vụ thành lập, vận hành, duy tu và cung cấp dịch vụ truy cập vào hệ thống các trạm tham chiếu không gian quốc gia Hoa Kỳ NSRS (U.S. National Spatial Reference System). NSRS là hệ thống tham chiếu chính thức trong lĩnh vực dân sự cho phép người sử dụng xác lập kinh độ, vỹ độ, cao độ và cao độ trực giao của bất kỳ điểm đo đạc nào trong quá trình nghiên cứu địa chất, trọng lực, đo đạc bản đồ trên tất cả các vùng lãnh thổ thuộc quyền quản lý của Hoa Kỳ. Hệ thống NSRS bao hàm thông tin liên quan tới thông số định hướng và tỷ lệ liên hệ mật thiết tới các hệ thống khung tham chiếu Quốc tế, cũng như thông tin chính xác về quỹ đạo của tất cả các vệ tinh được sử dụng trong quá trình xác định hoặc truy cập vào NSRS. Cuối cùng hệ thống NSRS còn bao hàm tất cả những thông tin cần thiết để mô tả một cách chi tiết những thay đổi về số lượng của các yếu tố nội dung đã đề cập ở trên theo thời gian như thế nào. NSRS là minh chứng một cách rõ ràng nhất cho một giải pháp cung cấp số liệu tập trung có khả năng đáp ứng những yêu cầu phát triển có liên quan trực tiếp tới kinh tế, xã hội và môi trường trên bình diện Quốc gia. ... lưới CORS Hoa Kỳ bao gồm trạm CORS phân bố lãnh thổ Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Trung Nam Mỹ, vùng Caribbean Iraq với 200 quan tổ chức tham gia vào chương trình Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. .. lưới trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS sau Mỗi trạm CIGNET trang bị máy thu GPS hai tần số chất lượng cao có khả ghi nhận số liệu liên tục từ tất vệ tinh GPS tầm quan sát với mục đích quan... đặt thi t bị Các quan tổ chức liên bang, bang địa phương tài trợ mạnh cho hoạt động xây dựng trạm cố định GPS trang bị máy thu cho trạm xây này, số lượng trạm gia nhập lưới CORS tăng lên nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS by an thi, Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS by an thi, TRẠM THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC CORS. LỊCH SỬ - ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG NÂNG CẤP TRONG TƯƠNG LAI, Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 2, Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 3, Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 4, Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 5, Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số 6, Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS. Lịch sử - Ứng dụng và những nâng cấp trong tương lai - Số cuối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay