Kinh nghiệm làm bài tự luận

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 23:03

Những thi tự luận công cụ hữu hiệu việc kiểm tra khả lập luận lơ-gic người học Chính vậy, biết cách “xử lý” thi dạng cách hiệu chìa khố giúp bạn có năm học “bội thu” Như bạn biết thi tự luận trình bày quy củ, có hệ thống dễ dàng “chiếm cảm tình” vị giám khảo thi trình bày cẩu thả, ý tứ lộn xộn Hãy thử làm theo lời khuyên nho nhỏ để ghi điểm câu trả lời lơ-gic xác Phân bổ thời gian làm Ví dụ: Nếu bạn phải trả lời câu hỏi 45 phút, cho phép thân dành phút cho câu Khi hết thời gian dành cho câu, dừng viết chuyển sang trả lời câu Như vậy, sau trả lời câu cuối bạn 15 phút Đây lúc để bạn hồn thành câu trả lời dang dở trước Sáu câu trả lời dù chưa trọn vẹn ghi điểm nhiều câu trả lời trọn vẹn Dĩ nhiên, bạn dành nhiều thời gian cho câu hỏi nhiều điểm câu khác Đọc qua câu hỏi lần Có câu hỏi mà đọc qua, câu trả lời xuất đầu bạn Hãy nhanh chóng ghi lại từ khố quan trọng chúng rõ ràng Nếu khơng, ý tưởng “chu du” đến lúc bạn phải chuyển sang trả lời câu hỏi khiến bạn hoảng hốt, lo lắng – nguyên nhân khiến bạn khó ghi điểm thi Trước viết câu trả lời, đọc kỹ từ dẫn Những câu hỏi chứa từ/cụm từ hướng dẫn bạn cách viết câu trả lời Nếu đề yêu cầu bạn đánh giá thuyết triết học, bạn khơng thể ghi điểm tối đa bạn nêu thuyết Hãy chắn hiểu rõ câu hỏi yêu cầu điều gí trước đặt bút viết câu trả lời Lập dàn ý trước viết câu trả lời Dù có nhận hay khơng, giám khảo bị ảnh hưởng lớn cô đọng rõ ràng câu trả lời chặt chẽ Đặt bút viết với hy vọng câu trả lời “hiện ra” đoạn văn tốn thời gian mà lại không hữu hiệu Một người biết không nhiều iết cách thể biết có khả “ghi điểm” cao người biết nhiều lại khơng biết thể biết Việc lập dàn ý giúp bạn có câu trả lời lô-gic chặt chẽ Dành thời gian viết phần mở kết cho câu trả lời Phần mở (giới thiệu) phần dẫn dắt nêu vắn tắt ý câu trả lời Phần kết phần tóm tắt lại điểm nêu giải phần thân Việc không giúp người đọc dễ theo dõi câu trả lời mà giúp bạn đảm bảo hướng trả lời thẳng vào vấn đề Dành thời gian cuối để xem lại Việc cần thiết viết với tốc độ nhanh bị hạn chế thời gian, thường viết sai tả, bỏ sót từ/cụm từ, bỏ sót phần câu hỏi trả lời, ghi nhầm số (ví dụ: ghi nhầm 1395 thành 1953; $0.60 thành $60 v.v…) Cân nhắc câu trả lời không chắn Khi bạn khơng thể nhớ xác năm 1884 hay 1894 tốt ghi câu trả lời “vào khoảng cuối kỷ 19” Một khoảng thời gian coi xác mốc thời gian sai câu trả lời khơng xác Nếu có thể, tránh đưa tuyên bố hay câu khẳng định chắn Một câu trả lời khôn ngoan người học hành phải thể độ bình tĩnh triết học Có câu tục ngữ “Học đôi với hành” việc chuyẩn bị làm thi tự luận vậy, bạn nên thực hành bước thật nhuần nhuyễn để tạo cho tự tin làm thi Chúc bạn thành công! Những thi tự luận công cụ hữu hiệu việc kiểm tra khả lập luận lô-gic người học Chính vậy, biết cách “xử lý” thi dạng cách hiệu chìa khố giúp bạn có năm học “bội thu” Như bạn biết thi tự luận trình bày quy củ, có hệ thống dễ dàng “chiếm cảm tình” vị giám khảo thi trình bày cẩu thả, ý tứ lộn xộn Hãy thử làm theo lời khuyên nho nhỏ để ghi điểm câu trả lời lơ-gic xác Phân bổ thời gian làm Ví dụ: Nếu bạn phải trả lời câu hỏi 45 phút, cho phép thân dành phút cho câu Khi hết thời gian dành cho câu, dừng viết chuyển sang trả lời câu Như vậy, sau trả lời câu cuối bạn 15 phút Đây lúc để bạn hoàn thành câu trả lời dang dở trước Sáu câu trả lời dù chưa trọn vẹn ghi điểm nhiều câu trả lời trọn vẹn Dĩ nhiên, bạn dành nhiều thời gian cho câu hỏi nhiều điểm câu khác Đọc qua câu hỏi lần Có câu hỏi mà đọc qua, câu trả lời xuất đầu bạn Hãy nhanh chóng ghi lại từ khố quan trọng chúng rõ ràng Nếu khơng, ý tưởng “chu du” đến lúc bạn phải chuyển sang trả lời câu hỏi khiến bạn hoảng hốt, lo lắng – ngun nhân khiến bạn khó ghi điểm thi Trước viết câu trả lời, đọc kỹ từ dẫn Những câu hỏi chứa từ/cụm từ hướng dẫn bạn cách viết câu trả lời Nếu đề yêu cầu bạn đánh giá thuyết triết học, bạn ghi điểm tối đa bạn nêu thuyết Hãy chắn hiểu rõ câu hỏi yêu cầu điều gí trước đặt bút viết câu trả lời Lập dàn ý trước viết câu trả lời Dù có nhận hay không, giám khảo bị ảnh hưởng lớn cô đọng rõ ràng câu trả lời chặt chẽ Đặt bút viết với hy vọng câu trả lời “hiện ra” đoạn văn tốn thời gian mà lại không hữu hiệu Một người biết không nhiều iết cách thể biết có khả “ghi điểm” cao người biết nhiều lại thể biết Việc lập dàn ý giúp bạn có câu trả lời lơ-gic chặt chẽ Dành thời gian viết phần mở kết cho câu trả lời Phần mở (giới thiệu) phần dẫn dắt nêu vắn tắt ý câu trả lời Phần kết phần tóm tắt lại điểm nêu giải phần thân Việc không giúp người đọc dễ theo dõi câu trả lời mà giúp bạn đảm bảo hướng trả lời thẳng vào vấn đề Dành thời gian cuối để xem lại Việc cần thiết viết với tốc độ nhanh bị hạn chế thời gian, thường viết sai tả, bỏ sót từ/cụm từ, bỏ sót phần câu hỏi trả lời, ghi nhầm số (ví dụ: ghi nhầm 1395 thành 1953; $0.60 thành $60 v.v…) Cân nhắc câu trả lời không chắn Khi bạn nhớ xác năm 1884 hay 1894 tốt ghi câu trả lời “vào khoảng cuối kỷ 19” Một khoảng thời gian coi xác mốc thời gian sai câu trả lời khơng xác Nếu có thể, tránh đưa tuyên bố hay câu khẳng định chắn Một câu trả lời khôn ngoan người học hành phải thể độ bình tĩnh triết học Có câu tục ngữ “Học đơi với hành” việc chuyẩn bị làm thi tự luận vậy, bạn nên thực hành bước thật nhuần nhuyễn để tạo cho tự tin làm thi Chúc bạn thành công! ... Những thi tự luận công cụ hữu hiệu việc kiểm tra khả lập luận tư lô-gic người học Chính vậy, biết cách “xử lý” thi dạng cách hiệu chìa khố giúp bạn có năm học “bội thu” Như bạn biết thi tự luận trình... triết học Có câu tục ngữ “Học đơi với hành” việc chuyẩn bị làm thi tự luận vậy, bạn nên thực hành bước thật nhuần nhuyễn để tạo cho tự tin làm thi Chúc bạn thành công! ... vị giám khảo thi trình bày cẩu thả, ý tứ lộn xộn Hãy thử làm theo lời khuyên nho nhỏ để ghi điểm câu trả lời lơ-gic xác Phân bổ thời gian làm Ví dụ: Nếu bạn phải trả lời câu hỏi 45 phút, cho phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm làm bài tự luận, Kinh nghiệm làm bài tự luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay