BangHoi CBQL giaovien

4 37 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 23:01

BẢNG HỎI VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Dành cho cán quản lí, giáo viên trường trung học phổ thơng) Kính thưa Q Thầy (Cơ)! Chúng tơi nghiên cứu quản lí chất lượng độ ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Thang điểm có mức độ, tăng dần từ đến Mức kém; mức yếu; mức trung bình; mức khá; mức tốt Xin Q Thầy (Cơ) vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào ô phù hợp với suy nghĩ Ý kiến Thầy (Cơ) nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, khơng sử dụng cho mục đích khác Chân thành cảm ơn hợp tác Thầy (Cô)! Câu Quản lý số lượng giáo viên THPT TT Mức độ thực Biện pháp Trường có nắm vững số lượng giáo viên học kỳ, năm học Có theo dõi việc tăng, giảm giáo viên nguyên nhân tăng giảm Có theo dõi số lượng giáo viên nghỉ hưu hàng năm có kế hoạch bổ sung Có nắm bắt biến đổi dân số, phát triển trường lớp để phát triển số lượng giáo viên Câu Quản lý cấu đội ngũ giáo viên THPT Mức độ thực TT Biện pháp Cơ cấu đội ngũ giáo viên theo mơn cân đối, hợp lí Cơ cấu theo trình độ đào tạo hợp lý, đảm bảo chất lượng chun mơn Tỉ lệ giáo viên có trình độ thạc sĩ đạt mong muốn Trường nắm bắt phân bố độ tuổi đội ngũ giáo viên trường để có kế hoạch điều chỉnh chủ động, thích hợp Trường nắm bắt cấu giới tính đội ngũ giáo viên trường để có kế hoạch điều chỉnh chủ động, thích hợp Câu Quản lý việc rèn luyện, tu dưỡng tư tưởng, trị TT Biện pháp Tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Tổ chức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận trị, vận dụng vào hoạt động giảng dạy, GD đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Quán triệt ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều động, phân cơng tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu lợi ích chung Đảm bảo ngày cơng, lên lớp giờ, không tùy tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy, chịu trách nhiệm chất lượng giảng dạy Mức độ thực giáo dục lớp phân công Câu Quản lý việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống TT Biện pháp Quán triệt việc giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; trung thực, tâm huyết với nghề nghiệp có trách nhiệm nhiệm vụ nhà trường Có biện pháp ngăn ngừa kiên đấu tranh chống biểu tiêu cực Tuyên truyền, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với sắc văn hóa dân tộc môi trường GD Giáo dục lối sống trung thực, giản dị, nhân ái, độ lượng, bao dung; có tác phong làm việc khoa học, sư phạm Giáo dục lối sống kỷ luật, kỷ cương Coi trọng giữ gìn đồn kết nội Mức độ thực Câu Quản lý hoạt động nâng cao lực tìm hiểu đối tượng, môi trường GD TT Mức độ thực Biện pháp Tạo điều kiện cho GV tìm hiểu khả học tập, tình hình đạo đức học sinh qua việc tổ chức kiểm tra đầu năm học, qua nghiên cứu hồ sơ, kết học tập học sinh năm trước Nắm nhu cầu học tập, hoàn cảnh gia đình học sinh, gặp gỡ phụ huynh Họp phụ huynh học sinh quy định, có sổ liên lạc thông báo kết học tập học sinh Câu Quản lý hoạt động nâng cao lực dạy học TT Biện pháp Xây dựng kế hoạch giảng dạy dựa sở kế hoạch chung nhà trường Tổ chức định kỳ việc rút kinh nghiệm, đánh giá tiến độ, tình hình thực chương trình Đảm bảo kiến thức mơn học Đảm bảo chương trình mơn học Vận dụng phương pháp dạy học Sử dụng phương tiện dạy học Xây dựng môi trường học tập cho học sinh Quản lý hồ sơ dạy học Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Mức độ thực Câu Quản lý lực giáo dục TT Mức độ thực Các biện pháp Xây dựng kế hoạch hoạt động GD Thực giáo dục qua môn học Thực giáo dục qua hoạt động giáo dục Giáo dục qua hoạt động cộng đồng Vận dụng nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức GD Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh Câu Quản lí lực hoạt động trị xã hội TT Mức độ thực Biện pháp Sư phối hợp nhà trường với gia đình cộng đồng Tham gia tốt hoạt động trị xã hội Câu Quản lí Năng lực phát triển nghề nghiệp TT Biện pháp 1 Tự đánh giá, tự học rèn luyện Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn GD Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu GD Mức độ thực Câu 10 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng độ ngũ giáo viên trường trung học phổ thông TT Các yếu tố Các yếu tố chủ quan Ý thức rèn luyện, tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên Sự quan tâm lãnh đạo nhà trường đến chất lượng đội ngũ giáo viên Việc sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên để đánh giá giáo viên hàng năm Các yếu tố khách quan Các quy định quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thơng Chế độ, sách, khen thưởng với giáo viên Điều kiện kinh tế xã hội Mức độ ảnh hưởng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Câu 11 Ý kiến khác Q Thầy/Cơ quản lí chất lượng độ ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Họ tên người trả lời (phần không ghi được):  CBQL trường THPT  Giáo viên Một lần nữa, cảm ơn hợp tác Thầy (Cô)! ... Họ tên người trả lời (phần không ghi được):  CBQL trường THPT  Giáo viên Một lần nữa, cảm ơn hợp tác Thầy (Cô)!
- Xem thêm -

Xem thêm: BangHoi CBQL giaovien, BangHoi CBQL giaovien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay