Giáo án cn9 15 16

136 29 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 21:47

Giáo án : Công nghệ Trờng THCS Phúc Tiến Ngµy so¹n :13/8/2016 Ngày dạy: Lớp 9A1 , 9A3 ngày 17/08/2016 ;Lớp 9A2 ngày 19/08/2016 Tuần 1-TiÕt: Bµi : Giới thiệu nghề điện dân dụng I Mục tiêu: II.Chuẩn bị: III Tiến trình dạy- học: ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: ( ) Bµi míi: Bổ sung: *GTB:Hiện lĩnh vực sinh hoạt đời sống xã hội, sản xuất để phát triển kinh tế quốc dân sử dụng đến điện năng.Người thợ điện có mặt khắp nơi, nghề điện phát triển số lượng ngày có yêu cầu cao chất lượng.Nguồn nhân lực cung cấp cho nghề điện cần nhiều để đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH đất nước Để hiểu rõ nghề điện( nghề điện dân dụng) em hc bi Hoạt động giao viờn-hoc sinh HĐ1 Giới thiệu học HĐ2 Tìm hiểu nghề ®iƯn d©n dơng Bổ sung:( Điều chỉnh) Sau GV khái quát qua nghề điện nói chung( Nghề điện dân dụng nói riêng) GV:Em cho biết nghề điện dân dụng có tầm quan trọng sản xuất đời sống? HS: +Trong SX:Vận hành thiết bị , máy móc để sản xuất cải vật chất cho XH, để phát triển KT +Trong đời sống:Lắp đặt, sửa chữa thiết bị, đồ dùng điện sử dụng hiệu lượng điện GV:Em có nhận xét nguồn nhân lực cần Néi dung I.Vai trò, vị trí nghề điện dân dụng sản xuất đời sống GV: Lu ThÞ Hoa Năm hoc:2016-2017 Giáo án : Công nghệ Trờng THCS Phóc TiÕn cung cấp cho nghề điện dân dụng tương lai? HS:Cần nhiều người thợ điện có mặt hầu hết nơi sử dụng điện GV: Hãy rút kết luận vai trò vị trí nghề điện dân dụng sản xuất đời sống? HS Trả lời-GV nhận xét v kt lun II Đặc điểm yêu cầu nghề HĐ3 Tìm hiểu đặc điểm yêu cầu nghề Đối tng lao động iu chnh: nghề ®iƯn d©n GV:Em cho biết nhũng đối tượng lao động dông./SGK nghề điện dân dụng? HS:Trả lời.(SGK) GV:Cho HS ơn lại kiến thức điện lớp ?Mục đích sử dụng thiết bị bảo vệ, đóng cắt lấy điện?Kể tên thiết bị đó? HS: +Cầu chì, Áptomat :Bảo vệ mạng điện an tồn +cầu dao, cơng tắc:Đóng cặt điện theo yêu cầu sử dụng +Ổ căm, phích cắm:lấy điện, cung cấp cho đồ dùng điên GV:Tại cần sử dụng thiết bị đo lường? HS:Sửa chữa, xác định mức tiêu thụ điện năng, trị số dụng cụ điện GV:Kể tên dụng cụ vật liệu làm việc nghề điện? HS:Trả lời GV:Nhận xét kết luận đối tượng lao động nghề điện dd Néi dung lao ®éng GV:Yêu cầu HS hồn thiện phiếu học tập cđa nghỊ ®iƯn d©n T6/SGK.(5 phút): dơng ?Hãy xếp cơng việc cho với lĩnh vực GV: Lu ThÞ Hoa Năm hoc:2016-2017 Giáo án : Công nghệ Trờng THCS Phóc TiÕn nghề điện dân dụng vào cột bảng? HS:Đại diện nhóm trình bày, nhận xét GV:Nhận xét,kết luận GV:Yêu cầu HS hoàn thiện phiếu học tập :Môi trường làm việc nghề điện? HS:Đánh dấu vào phiếu /T6-SGK.và đại diện trình bày GV:Những cơng việc nghề điện dân dụng thường tiến hành nhà? HS:Trả lời GV:Nhận xét kết luận GV:Để làm nghề điện dân dụng cần có yêu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ sức khỏe? HS:Trả lời GV:Nhận xét kết luận GV:Thông qua vị trí, vai trò thực tế nghề, em cho biết nghề điện có tầm quan trọng nào??Có vị trí ntn phát triển KTQD? HS:Sự phát triển KTQD gắn liền với phát triển nghề điện GV:Em cho biết tương lai nghề điên nói chung nghề điện nói riêng phát triển ntn nơng thơn thành thị; đồng miền núi? HS:So sánh GV:Kể tên trường, trung tâm đào tạo nghề điện? HS:Liên hệ GV:Em cho biết nơi hoạt động ca ngh in? HS:Tr li Điều kiện làm việc nghề điện dân dụng 4.Yêu cầu nghề điện ®èi víi lao ®éng 5.TriĨn väng cđa nghỊ (SGK) Những nơi đào tạo nghề 7.Những nơi hoạt động nghÒ./SGK GV: Lu Thị Hoa Năm hoc:2016-2017 Giáo án : C«ng nghƯ Trêng THCS Phóc TiÕn GV:Nhận xét kt lun Củng cố Dăn dò : IV.Nhn xét-Rút kinh nghiệm: Ngày soạn :20/8/2016 Ngày dạy:Lớp 9A1 , 9A3 ngày 24/08/2016 ;Lớp 9A2 ngày 26/08/2016 T̀n 2-TiÕt BÀI 2: VËt liƯu ®iƯn dùng lắp đặt mạng điện nhà I Mục tiêu: II.Chuẩn bị: III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: iu chnh: Câu 1: Em cho biết nội dung lao động nghề điện dân dụng?nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển ntn? Câu 2: Để trở thành người thợ điện, cần phải phấn đấu rèn luyện ntn v hc v sc khe? Bài mới: Hoạt ®éng cña giáo viên-Học sinh Néi dung GV: Lu Thị Hoa Năm hoc:2016-2017 Giáo án : Công nghệ Trêng THCS Phóc TiÕn HĐ 1.Giới thiệu học I.Dây dẫn điện H 2:Tim hiờu dõy dõn in: 1.Phân loại Cấu tạo dây dẫn điện đc bọc cách điện HĐ 3:Tìm hiểu dây cáp điện: Bổ sung: -Sau GV hướng dẫn HS tìm hiểu cấu tạo cáp điện xong.GV cho HS so sánh giống khác dây dẫn điện dây cáp điện? HS:So sánh( Đáp án phần củng cố cuối bài-GA cũ) -Phần sử dụng GV giải thích thêm cho HS: Tùy theo yêu cầu sử dụng dùng loại dây cáp điện khác nhau( Cáp lõi hay nhiều lõi, tiết diện to hay nhỏ, bọc cách điện theo điều kiện làm việc) GV:Khi thiết kế, sử dụng dây cáp điện cần ý gì? HS;Chất cách điện: Để phù hợp với môi trường +Cấp điện áp:Phù hợp với số lõi tiết diện, tránh lãng phí +chất liệu làm lõi:Phù hợp độ dẫn điện cách dây phù hợp( ngầm, hay cao) GV:Nhận xét kt lun H Tìm hiểu vật liệu cách điện Sử dụng dây dẫn điện II-Daõy caựp ủieọn : - Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn bọc cách điện bên vỏ bảo vệ mềm 1-Cấu tạo : 2.Sử dụng cáp điện : III – Vật liệu cách điện : Cđng cè GV: Lu Thị Hoa Năm hoc:2016-2017 Giáo án : Công nghệ Trêng THCS Phóc TiÕn Bỏ:So sánh khác dây caựp ủieọn vaứ daõy daón ủieọn ? 5.Dặn dò: IV.Nhn xét-Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 27/8/2016 Ngy dy:Lp 9A1 , 9A3 ngày 31/08/2016 ;Lớp 9A2 ngày 9/09/2016 Tuần 3-Tiết3 Bài : Dụng cụ dùng lắp đặt mạng điện I Mục tiêu: II.Chuẩn bị GV: Lu Thị Hoa Năm hoc:2016-2017 Giáo án : Công nghệ Trêng THCS Phóc TiÕn 1.Giỏo viờn: Giáo án, tranh vẽ đồng hå ®o ®iƯn, mét sè ®ång hå ®o ®iƯn vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn 2.Hc sinh:Vở ghi, đọc nghiên cứu trc học III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức: KiĨm tra bµi cò: Bµi míi: Điều chỉnh: *GTB: ?Để xác định trị số đại lượng điện, người ta sử dụng thiết bị nào? ?Để xác định tình trạng làm việc thiết bị điện độ an toàn sử dụng điện ta dùng thiết bị nào? ?Muốn biết điện tiêu thụ gia đình tháng người ta dùng thiết bị nào? Để trả lời câu hỏi trên, hc bi: Hoạt động giao viờn-Hoc sinh Nội dung H§ 1:Tìm hiểu cơng dụng đồng hồ đo điện: GV:Kể tên loại đồng hồ đo điện mà em biết? HS:am pe kế, vôn kế, công tơ điện GV giảng: Tùy theo yêu cầu cần đo đại lượng điện người ta sử dụng loại đồng hồ đo điện tương ứng HS:Làm tập hoàn thiện bảng 3.1/SGK để hiểu rõ đồng hồ đo đại lượng cần đo GV:Khi thực hành kiểm tra an toàn đồ dùng điện (lớp 8) em sử dụng đồng hồ vạn kiểm tra dò điện( chạm mát) Như dùng đồng hồ đo điện người ta xác định gì? ?Khi dùng vơn kế am pe kế để đo hiệu điện đo cường độ dòng điện sử dụng đồ dùng điện mà có kết đo I – Đồng hồ đo điện : – Công dụng đồng hồ đo điện : Bảng3.1 – SGK / 13 * Công dụng : - Đồng hồ đo điện dùng để đo I, U, R,P , A -Biết tình trạng làm việc thiết bị điện -Phán đoán nguyên nhân hư hỏng, cố kĩ thuật -Phán đốn tượng làm việc khơng bình thường mạch điện đồ dùng điện GV: Lu ThÞ Hoa Năm hoc:2016-2017 Giáo án : Công nghệ Trờng THCS Phóc TiÕn không phù hợp với giá trị định mức ghi đồ dùng điện điều giúp ta xác định gì? HS:Thảo luận, trả lời GV:Nhận xét, kết luận HS;Rút kết luận công dụng đồng hồ đo điện GV: Quan sát hình, cho biết người ta phải lắp vôn kế ampe kế vỏ máy biến áp? HS: Biết hiệu điện vào (hiệu điện sử dụng) cường độ dòng điện đồ dùng điện tiêu thụ 2- Phân loại đồng hồ đo điện : H§ 2:Tìm hiểu cách phân loại đồng hồ đo Baûng 3.2, 3.3 – SGK /14 điện: GV giảng:Có nhiều cách phân loại đồng hồ đo điện như: Đại lượng đo, cấp xác, nguyên lý làm việc song ta dựa vào đại lượng điện cần đo để phân loại GV:Dựa vào đại lượng điện cần đo, em cho biết có loại đồng hồ đo điện nào? HS:trả lời GV:Cho HS điền bảng 3.2/SGK để hiểu rõ đại lượng đo đồng hồ đo điện HS: Điền bảng trình bày – Một số kí hiệu cuûa GV:Nhận xét kết luận(Lưu ý HS đo đồng hồ đo điện cơng suất đo điện năng) Bảng 3.3/SGK H§ 3:Tìm hiểu số kí hiệu đồng hồ Ví dụ : mặt vôn kế có đo điện: ghi : GV:Yêu cầu HS đọc TT-Bảng 3.3/SGK GV:Cho HS quan sát số loại đồng hồ đo : Cơ cấu đo kiểu điện từ ?Em thấy mặt đồng hồ đo điện thường có kí hiệu gì?Kí hiệu để gì? +Trên mặt cơng tơ điện có ghi CV 140: HS:Thảo luận trả lời C:Là kí hiệu tên gọi cơng tơ GV: Lu Thị Hoa Năm hoc:2016-2017 Giáo án : Công nghệ Trêng THCS Phóc TiÕn GV:Nhận xét kết luận V;Là kí hiệu công tơ VN sản xuất GV: Lưu ýHS cấp xác?( Cấp xác thể sai số phép đo) VD:SGK II – Duïng cụ khí : +Trên mặt cơng tơ ghi CV 140 - Dụng cụ khí dùng H§ 4:Tìm hiểu dụng cụ khí dùng lắp đặt mạng điện gồm : lắp đặt mạch điện: Kìm, búa, khoan, tua vít, GV:Trong lắp đặt sửa chữa mạng điện, thước, …… người ta dùng loại dụng cụ nào? * Công dụng dụng HS:Trả lời cụ : GV:u cầu HS hồn thiện bảng 3.4/SGK a- Thước : Đo kích thước, HS:Hồn thiện trả lời khoảng cách GV:Nhận xét, kết luận b- Thước cặp : Đo đường GV: Việc sử dụng dụng cụ có tác dụng kính dây dẫn ,…… gì? c- Panme : Dụng cụ đo HS:Đảm bảo kĩ thuật, hiệu cv cao, đảm xác đường kính dây dẫn ,… bảo cho người thợ d- Tuốc nơ vít : Tháo lắp ốc ( loại cạnh cạnh ) e – Búa : Tạo lực đập f- Cưa : Cắt ống nhựa, kim loại g- Kìm : Cắt dây, tuốt dây, giữ dây nối h- Khoan máy : Tạo lỗ * Khi sử dụng dụng cụ khí cách theo công dụng se đảm bảo kĩ thuật, hiệu cv cao, đảm bảo cho người thợ õ Củng cố Dặn dò: IV.Nhn xột-Rỳt kinh nghim: GV: Lu Thị Hoa Năm hoc:2016-2017 Giáo án : Công nghƯ Trêng THCS Phóc TiÕn Ngµy so¹n : 3/09/2016 Ngày dạy:Lớp 9A1 , 9A3 ngày 07/09/2016 ;Lớp 9A2 ngày 16/09/2016 Tuần 4-TiÕt Bµi Thùc hànH : sử dụng đồng hồ đo điện I Mục tiêu: II Chuẩn bị: III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức : Kiểm tra cũ: Điều chỉnh: ?Hãy kể tên số loại đồng hồ đo điện mà em biết.Công dụng loại đồng hồ đo điện vừa nêu? Đáp án: -Am pe kế;Đo cường độ dòng điện -Oắt kế:Đo cơng suất tiêu thụ -vôn kế:Đo điện áp mạch điện -công tơ:Đo điện tiêu thụ đồ dùng điện -Ôm kế:Đo điện trở mạch điện -Đồng hồ vạn năng:Đo cường độ dòng điện, điện áp điện trở mạch điện Bµi míi: Điều chỉnh: *GTB: GV:Khi đo dòng điện, ampe kế mắc ntn?Khi đo điện áp, vôn kế mắc ntn? 10 GV: Lu Thị Hoa Năm hoc:2016-2017 Giao an:Cụng ngh HĐ1.Tìm tòi phát kiến thức GV: Giới thiệu học - Mạng điện lớp em đợc lắp hay lắp ngầm? HĐ2.Tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu GV: Nêu cho học sinh nêu khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu HS: Đợc tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu đợc đặt ống cách điện PVC sứ cách điện GV: Nêu số yêu cầu để ngời ta lựa chọn phơng pháp lắp đặt đay dẫn kiểu nổi? HS: Thảo luận trả lời GV:Kết luận: - Điều kiện môi trờng lắp đặt dây dẫn - Yêu cầu kỹ thuật đờng dây dẫn điện - Yêu cầu ngời sử dụng GV: Theo em vật liệu, phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện ống cách điện PVC? HS: Thảo luận trả lời GV: Kết ln GV: C¸c phơ kiƯn kÌm theo èng PVC cã công dụng gì? HS: Trả lời GV: Theo em vật liệu, phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt dây dẫn điện puli sứ, kẹp sứ gì? HS: Th¶o ln tr¶ lêi GV: Bỉ sung Giáo viên:Lưu Th Hoa Trng THCS Phỳc Tiờn 1.Mạng điện lắp đặt kiểu *./ Khái niệm: Là đờng dây lắp đặt đặt theo bề mặt tờng nhà, trần nhà kết cấu xây dựng khác a) Các vật cách điện *./ Phơng pháp lắp đặt đờng dây dẫn nổi: - Lắp đặt trực tiếp kết cấu xây dựng, tờng, ngăn, puli, sứ cách điện, ống kim loại phi kim loại hộp gờ chân tờng *./ Các yếu tố để lựa chọn PP lắp đặt mạng điện kiểu - Điều kiện môi trờng lắp đặt dây dẫn - Yêu cầu kĩ thuật đờng dây dẫn điện - Yêu cầu ngời sử dụng *./ Các phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện ống cách điện PVC Hình 11-2 đến 11-6 SGK/47 b) Một số yêu cầu kỹ thuật mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu - Dây dẫn đợc lắp đặt vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà - Các vật cách điện là: Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện Nm học:2014-2015 Giáo án:Cơng nghệ Trường THCS Phúc Tiến vµ phụ kiện phù hợp - Tránh đợc tác động xấu môi trờng đến dây dẫn điện dễ sửa chữa Củng cố 2/ GV: Yêu cầu vài học sinh đọc phần ghi nhớ câu hỏi SGK GV: Tỉng kÕt bµi, nhËn xÐt giê häc Híng dÉn vỊ nhµ 2/: - VỊ nhµ häc bµi, làm tập trả lời câu hỏi cuối - Đọc xem trớc 12 SGK Kiểm tra an toàn điện mạng điện nhà Chuẩn bị số dây dẫn điện cũ Ngày soạn: Tit 30 Bài 11: lắp đặt dây dẫn mạng điện nhà(TIếT ) I Mục tiêu: 1- Kiến thức: Sau học song học sinh biết đợc số phơng pháp lắp đặt dây dẫn điện mạng điện nhà - Kỹ năng: Tìm hiểu đợc phơng pháp lắp đặt dây dẫn điện thực tế để áp dụng vào thực hành sau - Thái độ : Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc xác, khoa học, an toàn II Chuẩn bị thầy trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung SGK sách GV Giao viờn:Lu Th Hoa Nm học:2014-2015 Giáo án:Công nghệ Trường THCS Phúc Tiến - Một số tranh vẽ ảnh chụp kiểu lắp đặt dây dẫn nhà, số mẫu dây dẫn điện, số mẫu phụ kiện lắp đặt dây dẫn điện: ống luồn dây PVC III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức 1/: Kiểm tra cũ: Nêu phơng pháp lắp đặt đờng dây dẫn ? Một số yêu cầu kỹ thuật mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu ? Bài mới: Hoạt động thầy trò HĐ1.Tìm hiểu phơng pháp lắp đặt dây dẫn ngầm GV: cho học sinh quan sát hình 11.7 giới thiệu cho học sinh hiểu phơng pháp lắp đặt dây dẫn ngầm GV: Theo em mạng điện sinh hoạt đợc lắp đặt ngầm nh nào? HS: Thảo luận trả lời GV: Kết luận HS: - Đại diện nhóm trình bày KQ hoạt động nhóm - Nhóm khác theo dõi sau nhận xét bổ sung Nội dung 2.Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm: *./ Khái niệm: đờng dây dẫn điện đợc lắp đặt ngầm tờng, trần nhà, sàn nhà *./ PP lắp đặt: - đặt dây dẫn ống thép, ống phi kim loại, kết cấu xây dựng rỗng,các rãnh trát vữa *./ Các yếu tố để lựa chọn PP lắp đặt mạng điện kiểu ngầm: - phải phù hợp với môi trờng - Yêu cầu ngời sử dụng - Đặc điểm kết cấu, kiến trúc công trình - Đảm bảo an toàn điện *./ Yêu cầu kĩ thuật Củng cố 2/ GV: Yêu cầu vài học sinh đọc phần ghi nhớ câu hỏi SGK GV: Tổng kÕt bµi, nhËn xÐt giê häc Híng dÉn vỊ nhµ 2/: - VỊ nhµ häc bµi, lµm bµi tËp trả lời câu hỏi cuối - Đọc xem trớc 12 SGK Kiểm tra an toàn điện mạng điện nhà Chuẩn bị số dây dẫn điện cũ Ngày soạn: Tit 31 Bài 12 kiểm tra an toàn mạng điện nhà Giao viên:Lưu Thị Hoa Năm học:2014-2015 Giáo án:Công nghệ Trường THCS Phúc Tiến I Mơc tiªu: 1- KiÕn thøc: Sau giáo viên phải làm cho học sinh: - Hiểu cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện nhà - Hiểu đợc cách kiểm tra an toàn mạng điện nhà 2- Kỹ : Kiểm tra đợc số yêu cầu an toàn điện mạng điện nhà - thái độ : Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc xác, khoa học, an toàn II.Chuẩn bị thầy trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung SGK sách GV - Một số mẫu vật dây dẫn điện cũ - Một số thiết bị điều khiển bảo vệ mạng điện nhà: Cầu chì, ổ cắm điện, phích cắm điện III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ 8/: Hãy so sánh u, nhợc điểm phơng pháp lắp đặt dây dẫn điện mạng điện nhà ? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung HĐ1.Tìm hiểu cách kiểm tra dây dẫn ®iƯn GV: Híng dÉn cho häc sinh biÕt c¸ch kiĨm tra đờng dây dẫn điện bên vào nhà, nhằm phát tợng gây cố cho mạng điện, để báo cho ngời có trách nhiệm kịp thời xử lý GV: Dây dẫn điện nhà có nên dùng dây trần không? ? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Kiểm tra dây dẫn có cũ không, có vết nứt, hở cách điện không ? Nếu có cần xử lý nh ? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Giáo dục cho häc sinh ý thøc , thãi quen, hµnh vi sống ngời, lợi ích cộng đồng Kiểm tra dây dẫn điện Giao viờn:Lu Th Hoa - Dây dẫn điện nhà không nên dùng dây trần nguy hiểm đến tính mạng ngời nhà - Nếu có cần phải thay 2.Kiểm tra cách điện mạng điện Nm hc:2014-2015 Giao an:Cụng ngh HĐ2.Kiểm tra cách điện mạng điện GV: Hớng dẫn học sinh kiểm tra cách điện mạng điện lớp trờng học cách kiểm tra ống luồn dây dẫn xem có chắn hay bị giập vỡ không giập vỡ phải thay HS: Tiến hành kiểm tra theo yêu cầu giáo viªn híng dÉn Trường THCS Phúc Tiến - KiĨm tra ống luồn dây dẫn 3.Kiểm tra thiết bị điện a) Cầu dao, công tắc - Hãy đa cách khắc phục cột (B) A B Vỏ công tắc Thay bị sứt HĐ3.Tìm hiểu cách kiểm tra vỡ thiết bị Mối nối dây Tháo nối GV:Mạng điện nhà có dẫn cầu lại mối nối loại thiết bị gì? thờng dao, công đợc lắp đặt đâu? tắc tiếp xúc HS: Thảo luận trả lời không tốt GV: Kết luận: Cầu dao, công lỏng tắc, ổ cắm, phích điện ốc, vÝt sau Dïng tua vÝt GV: Híng dÉn häc sinh cách thời vặn chặt kiểm tra thiết bị theo yêu gian sử dụng lại, ốc cầu an toàn điện yêu cầu sử bị lỏng vít chên dơng thay èc vÝt GV: Híng dÉn häc sinh cách kiểm tra thiết bị theo yêu b) Cầu chì cầu an toàn điện yêu cầu - Phải có nắp che, không cần sử dụng để hở, số liệu định mức - Kiểm tra cầu chì: đợc lắp cầu chì phải phù hợp với dây pha, có nắp đậy, vỏ yêu cầu làm việc mạng không bị sứt vỡ, dây chì điện theo yêu cầu kỹ thuật c) ổ cắm điện phích GV: Tại dùng dây cắm điện đồng có kích thớc thay - Phích cắm điện không bị cho dây chì cầu chì vỡ vỏ cách điện, chốt chảy? cắm phải đảm bảo HS: Trả lời chắn, tiếp xúc tốt - Kiểm tra ổ cắm điện: không - ổ cắm điện phải đảm nên đặt nơi ẩm ớt, bảo yêu cầu kỹ thuật an nóng nhiều bụi tránh toàn điện, để tránh bị chập mạch, đánh lửa; dùng chập mạch, đánh lửa nhiều ổ cấp khác - Phích cắm điện: Không bị vỡ 4.Kiểm tra ®å dïng Giáo viên:Lưu Thị Hoa Năm học:2014-2015 Giáo án:Công ngh vỏ cách điện, chốt cắm phải chắn, đảm bảo tiếp xúc tốt với cực ổ cắm điện HĐ4.Tìm hiểu cách kiểm tra đồ dùng ®iƯn GV: NhÊn m¹nh cho häc sinh biÕt viƯc kiĨm tra an toàn điện cho đồ dùng điện cần thiết Nhiều tai nạn điện xảy sử dụng đồ dùng điện không đảm bảo an toàn điện GV: Đa vài đồ dùng điện không đảm bảo an toàn điện nh: hỏng dây dẫn, phích cắm, bị dò điện GV: Cho học sinh bút thửi ®iƯn ®Ĩ kiĨm tra GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch quan sát, kiểm tra nội dung đa cách Xử lý Trng THCS Phỳc Tiờn điện - Các phận cách điện cao su, chất dẻo, thuỷ tinh phải nguyên vẹn, không sứt vỡ, chi tiết vỡ phải thay - Dây dẫn điện không bị hở cách điện - Phải kiểm tra định kỳ đồ dùng điện 4.Củng cố: 2/ GV: Nhận xét đánh giá học chuẩn bị dụng cụ vật liệu, đảm bảo an toàn điện, cách kiểm tra chuẩn cha,các đồ dùng điện có đảm bảo không Híng dÉn vỊ nhµ: 2/ - VỊ nhµ häc nghiên cứu kỹ cách kiểm tra mạng điện cách sử lý - Đọc xem trớc phần ôn tập nghiên cứu cách lắp đặt mạng ®iƯn, an toµn ®iƯn Giáo viên:Lưu Thị Hoa Năm học:2014-2015 Giao an:Cụng ngh Ngày soạn: Tit 32 Trng THCS Phỳc Tiờn Tổng kết ôn tập I Mục tiêu: 1- Kiến thức: Sau giáo viên phải làm cho học sinh biết: - Một số đặc điểm, yêu cầu nghề điện dân dụng, có liên hệ với thân để học nghề - Quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật mối nối dây dẫn điện số thao tác kỹ thuật phơng pháp nối dây dẫn điện - Quy trình chung lắp đặt số mạch điện đơn giản mạng điện nhà - Thái độ : Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc xác, khoa học, an toàn II Chuẩn bị thầy trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung SGK sách GV - GV: Ra tập,câu hỏi vấn đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị trớc - GV: Chuẩn phiếu học tập đặc điểm yêu cầu nghề điện dân dụng - GV: Chuẩn bị phiếu học tập quy trình chung nối dây dẫn điện quy trình chung lắp đặt mạch điện III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức 1/: Giáo viên:Lưu Thị Hoa Năm học:2014-2015 Giáo án:Công nghệ Trường THCS Phúc Tiến KiĨm tra bµi cò: Khi kiểm tra, bảo dỡng mạng điện, cần phải kieemr tra phần tử ? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung ghi bảng HĐ1.Tìm hiểu quy trình I Quy trình lắp đặt lắp đặt mạch điện mạch điện GV: Nêu mục tiêu ôn tập + Biết đặc điểm, yêu cầu Vẽ sơ đồ lắp đặt nghề điện dân dụng, có liên i hệ với thân để chọn nghề Vạch dấu vị trí lắp đặt + Biết sử dụng dụng cụ thiết bị dây dẫn lắp đặt điện i + Hiểu cách tổng quát quy Khoan lỗ lắp đặt trình lắp đặt mạng điện thiết bị điện dây dÉn nhµ i GV: Híng dÉn cho häc sinh hoạt Lắp đặt thiết bị điện động theo nhóm vào phiếu học dây dẫn tập dây dẫn điện i - Yêu cầu kỹ thuật mối nối Kiểm tra mạch điện theo - Quy trình chung nối dây dẫn yêu cầu điện i - Mô tả thao tác kỹ thuật Vận hành thử phơng pháp nối GV: Hớng dẫn học sinh ôn tập quy trình lắp đặt mạch điện + Quy trình chung + Mô tả cách lắp đặt mạch điện cụ thể VD: Một mạch điện huỳnh quang, sợi đốt HS: Thực dới giám sát giáo viên 4.Củng cố 2/ GV: Híng dÉn häc sinh «n tËp - Sù cần thiết phải kiểm tra an toàn điện, mạng điện theo định kỳ - Nội dung công việc kiểm tra an toàn mạng điện nhà Hớng dẫn nhµ 2/: Giáo viên:Lưu Thị Hoa Năm học:2014-2015 Giáo án:Cơng nghệ Trường THCS Phúc Tiến - VỊ nhµ häc tất quy trình lắp đặt mạch điện, thao tác kỹ thuật, an toàn điện - Đọc xem trớc câu hỏi tập phần ôn tập Ngày soạn: Tiết: 33 Tổng kết ôn tËp ( TiÕp ) I Mơc tiªu: 1- KiÕn thøc: Sau giáo viên phải làm cho học sinh biết: - Một số đặc điểm, yêu cầu nghề điện dân dụng, có liên hệ với thân để học nghề - Quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật mối nối dây dẫn điện số thao tác kỹ thuật phơng pháp nối dây dẫn điện - Quy trình chung lắp đặt số mạch điện đơn giản mạng điện nhà Giao viờn:Lu Th Hoa Năm học:2014-2015 Giáo án:Công nghệ Trường THCS Phúc Tiến - Thái độ : Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc xác, khoa học, an toàn II Chuẩn bị thầy trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung SGK sách GV - GV: Ra tập,câu hỏi vấn đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị trớc - GV: Chuẩn phiếu học tập đặc điểm yêu cầu nghề điện dân dụng - GV: Chuẩn bị phiếu học tập quy trình chung nối dây dẫn điện quy trình chung lắp đặt mạch điện III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức 1/: Kiểm tra cũ: (Không) Bài mới: Hoạt động thầy trò HĐ1 Nội dung ôn tập GV: đa nội dung ôn tập cho HS HS: thảo luận đa câu trả lời A Câu hỏi ôn tập Câu1: Dây dẫn dây cáp điện có cấu tạo khác nh nào? Dây cáp đợc Lắp đặt vị trí mạng điện nhà? Câu2: Hãy khoanh vào chữ đứng trớc câu trả lời mà em cho đúng: - Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là: A Ampekế B Ôm kế C Oát kế D Vôn kế Câu 3: Tại vỏ máy biến áp cần phải có vôn kế ampekế? Nội dung ghi bảng B Đáp án - Dây dẫn dây cáp điện có cấu tạo khác nhau: Cáp bao gồm nhiều dây dẫn điện Dây cáp đợc lắp trớc công tơ mạng điện nhà - Đáp án ý D - Trên vỏ mày biến áp cần phải có vôn kế ampe kế để biết đợc điện áp dòng điện mạng điện nhà, từ tăng giảm điện áp dòng điện mạng điện nhà cho phù hợp với thiết bị điện - Dây dẫn điện nhà thờng đợc nối với cách vặn xoắn học, kẹp Giáo viên:Lưu Thị Hoa Năm học:2014-2015 Giáo án:Công nghệ Câu 4: Dây dẫn điện nhà thơng đợc nối với cách ? Tại mối nối cần hàn đợc cách điện ? Trng THCS Phỳc Tiờn đai hàn Các mối nối cần đợc hàn để có độ bền học cao dẫn điện tốt, sau đợc cách điện để đảm bảo an toàn - Vạch dấu iKhoan lỗ BĐ iNối dây TBĐ BĐ iLắp TBĐ Câu 5: Hãy trình bày quy vào BĐ i Kiểm tra trình lắp bảng điện Cã thĨ - Kh«ng thĨ bá qua c«ng bá qua công đoạn vạch dấu đoạn vạch dấu quy quy trình đợc không? trình đó, không Tại sao? vạch dấu thiết bị lắp bảng điện không hợp lý xác Câu 6: Phân biệt khác sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp đặt mạch điện Câu 7: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào yếu tố nào? - Phân biệt khác sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp đặt mạch điện: Sơ đồ nguyên lý sơ đồ nói lên mối liên hệ điện mà vị trí xếp cách lắp ráp phần tử mạng điện, sơ đồ lắp đặt biểu thị vị trí lắp đặt, cách lắp ráp phần tử mạnh điện dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt sửa chữa mạch điện - Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào vị trí lắp đặt thiết bị mạch điện 4.Củng cố 2/ GV: Hớng dẫn học sinh ôn tập - Sự cần thiết phải kiểm tra an toàn điện, mạng điện theo định kỳ - Nội dung công việc kiểm tra an toàn mạng điện nhµ Híng dÉn vỊ nhµ 2/: - VỊ nhà học tất quy trình lắp đặt mạch điện, thao tác kỹ thuật, an toàn điện Giáo viên:Lưu Thị Hoa Năm học:2014-2015 Giáo án:Công nghệ Trng THCS Phỳc Tiờn - Đọc xem trớc câu hỏi tập phần ôn tập - Chuẩn bị giấy thi để sau thi học kỳ II Ngày soạn: Tiết: 34 + 35 Thi kiểm tra chất lợng học kỳ II ( Thời gian 45/ không kể chép đề ) I Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra kiến thức phần vật liệu khí - Đánh giá trình giảng dạy giáo viên - Đánh giá kết học tập học sinh để từ giáo viên biết hớng điều chỉnh phơng pháp cho phù hợp II.Chuẩn bị thầy trò: - GV: Đề thi, đáp án, cách chấm điểm - Trò: ôn tập phần học, chuẩn bị giấy thi III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức 1/: Kiểm tra: Phần II: Đề kiểm tra Câu ( 1,5 điểm ): - Hãy khoanh vào chữ đứng trớc câu trả lời mà em cho 1.Dụng cụ để đo đờng kính dây dẫn chiều sâu lỗ là: A Thớc dây C Thớc cặp B Thớc góc D Thớc dài 2.Đồng hồ điện đợc dùng để đo điện trở mạch điện là: A Oát kế C Vôn kế B Ampe kế D Ôm kế Trong lắp đặt mạng điện kiểu dùng ống cách điện, rẽ nhánh dây dẫn mà không nối phân nhánh ( Nối rẽ ), ngêi ta trêng dïng: A èng nèi ch÷ T B èng nèi th¼ng C èng nèi L D Puli sø Câu ( 2,5 điểm ) - Em xắp xếp thứ tự công đoạn cho trớc khung sau thành quy trình lắp đặt mạch điện chiếu sáng: 1) Kiểm 4) tra 5)và vận hành thử Lắp TBĐ vào Giao viờn:Lu bảng điệnTh Hoa Vạch dấu Khoan lỗ bảng điện 3) Nm hc:2014-2015 Giao an:Cụng ngh 2) Trng THCS Phỳc Tiờn Đi dây đèn 4) Thø tù : Câu ( điểm ): - Một mạch điện gồm: cầu chì, công tắc cực điều khiển đóng cắt đèn Em vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện vào khung trống dới O A Phần III Đáp án thang điểm Câu 1: (1,5 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm 1) ý C 2) ý D 3) ý A C©u 2: ( 2,5 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm - i i i i1 C©u 3: ( điểm) - Vẽ sơ đồ mạch điện Giao viên:Lưu Thị Hoa Năm học:2014-2015 Giáo án:Công nghệ Trường THCS Phỳc Tiờn Củng cố: - Giáo viên thu thi - Giáo viên nhận xét đánh giá thi Hớng dẫn nhà Đáp án sơ đồ: Đề số 1: Em lắp mạch điện gồm cầu chì, công tắc cực điều khiển đèn sợi đốt Đề số 2: Em lắp mạch điện gồm cầu chì, ổ điện, công tắc cực điều khiển đèn sợi Giao viờn:Lu Thị Hoa Năm học:2014-2015 Giáo án:Cơng nghệ ®èt Trường THCS Phỳc Tiờn Đề số 3: Em lắp mạch điện gồm cầu chì, công tắc cực ®iỊu khiĨn ®Ìn èng hnh quang §Ị sè 4: Em lắp mạch điện gồm cầu chì, công tắc cực điều khiển đèn sợi đốt Giáo viên:Lưu Thị Hoa Năm học:2014-2015 ... GV: Lu Thị Hoa Năm hoc:2 016- 2017 Giáo án : Công nghệ Trờng THCS Phúc TiÕn 1.Giỏo viờn: Giáo án, tranh vẽ đồng hồ đo điện, số đồng... -Phán đoán nguyên nhân hư hỏng, cố kĩ thuật -Phán đoán tượng làm việc khơng bình thường mạch điện đồ dùng điện GV: Lu Thị Hoa Năm hoc:2 016- 2017... Hoa Năm hoc:2 016- 2017 Giáo án : Công nghệ Trêng THCS Phóc TiÕn Tiết 8: (Lớp 9A1 , 9A3 dạy ngày / 10 /2 016 ;Lớp 9A2 dạy ngày14 / 10 /2 016 ổn định
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cn9 15 16 , Giáo án cn9 15 16 , Bµi míi:(Giáo án cũ), ỉn ®Þnh tỉ chøc:, ỉn ®Þnh vµ kiĨm tra:, KTBC:KT Sù chn bÞ dơng cơ, vËt liƯu, thiÕt bÞ cđa häc sinh, KTBC:?Nêu quy trình lắp đặt mạch điện gờm 2 cơng tắc 3 cực điều khiển mợt đèn., ỉn ®Þnh vµ kiĨm tra bµi cò:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay