lý 9 HK 1 2016 2017 (2)

168 92 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 21:45

Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 Ngày soạn: 10/08/2017 CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Tiết – Bài Sự phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện thể hai đầu dây dẫn I MỤC TIÊU 1.Kiến thức - Nêu kết luận phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn - Nêu dạng đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn Kĩ - Lắp đặt mạch điện theo sơ đồ tiến hành thí nghiệm -Sử dụng dụng cụ đo: Vôn kế, ampekế - Thu thập xử lí số liệu thu từ thí nghiệm -Vẽ rút nhận xét đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm - Vận dụng kiến thức giải tập liên quan Thái độ : tự lập, tự trọng, tự tin, tự chủ Năng lực : tự học, giải vấn đề, tính tốn, sáng tạo II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bị cho nhóm HS dụng cụ TN theo sơ đồ H1.1 (SGK) - Bảng phụ 2.Học sinh - Ôn tập lại kiến thức điện học chương trình vật ý - Đọc trước III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số 9ª 9B 9C Kiểm tra cũ : Không Bài * Giới thiệu nội dung chương (2 phút) GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 -Nêu yêu cầu môn học sách vở, đồ dùng học tập -Giới thiệu chương trình Vật lí -Thống cách chia nhóm làm việc theo nhóm lớp * Đặt vấn đề: (2 phút) - Yêu cầu HS vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện, vôn kế, ampe kế, cơng tắc K Trong vơn kế đo hiệu điện hai đầu dây dẫn bất kì, ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn Hình K A + B - U (V) I (A) A 2,0 0,1 2,5 6,0 0,2 0,25 V Trong buổi thực hành nhóm lắp ráp mạch điện theo sơ đồ hình Nhóm lập bảng số liệu thay đổi cường độ dòng điện theo hiệu điện hai đầu dây dẫn Tuy nhiên, sơ suất số số liệu bị mờ bảng Vậy làm cách lấy số liệu mà khơng cần phải thí nghiệm lại? Để trả lời câu hỏi cô em vào học ngày hôm Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung GB Hoạt động 1: Tìm hiểu phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn (20 phút) + Yêu cầu HS tìm hiểu + Ampe kế đo cường độ I Thí nghiệm: sơ đồ mạch điện hình 1: dòng điện chạy Sơ đồ mạch điện nêu công dụng cách dây dẫn mắc nối tiếp (Hình 1) mắc ampe kế vơn với đoạn dây dẫn Tiến hành thí nghiệm kế sơ đồ? + Vôn kế đo hiệu điện - Bảng kết TN: hai đầu dây dẫn C1: HĐT hai đầu mắc song song với dây dẫn tăng (hoặc đoạn dây dẫn giảm) lần + Chốt (+) dụng + Chốt (+) dụng cường độ dòng điện cụ đo điện có sơ cụ đo mắc phía điểm chạy qua dây dẫn GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Giáo án Vật Trường THCS Châu Can đồ phải mắc phía điểm nguồn? + Yêu cầu nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ Chú ý HS: K để mở, mắc cực ampe kế, vôn kế + Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ + Thông báo bỏ qua I V + Yêu cầu nhóm đóng K, đo I, U ghi kết vào bảng 1, đại diện báo cáo + Trả lời C1: Mối quan hệ I vào U nào? Năm học 2017-2018 A nguồn tăng (hoặc giảm) nhiêu lần + Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ hình + Tiến hành đo, ghi kết đo vào bảng + Thảo luận nhóm, đại diện trả lời C1: I ~ U Hoạt độnzag 2: Vẽ sử dụng đồ thị để rút kết luận (7 phút) + Thơng báo kết thí nghiệm dây dẫn khác thu C2:Yêu cầu HS vẽ đồ thị I theo U từ thí nghiệm thu bảng 1? +Nêu nhận xét quan hệ I với U? II Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu + Vẽ đồ thị từ kết điện thế: thí nghiệm thu 1.Dạng đồ thị: + Nhóm: Thảo luận đại diện nêu nhận xét: I 0,4 ~U I(AA) E D 0,3 C 0,2 0,1 O B 1,5 4,5 U(V) 2.Kết luận: + Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 dẫn + Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn đường thẳng qua gốc toạ độ Hoạt động 3: Vận dụng (10 phút) C3: Từ đồ thị xác định: + Cường độ dòng điện - HS trả lời chạy qua dây dẫn HĐT là: 2,5V; 3,5V? + Giá trị U,I ứng với - HS xác định điểm M đồ thị đó? C4: Điền kết sót vào bảng SGK: III.Vận dụng C3: C4: IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Củng cố : (2 phút) + Học kiến thức phần ghi nhớ; đọc phần: Có thể em chưa biết 2.Dặn dò : (1 phút) + Yêu cầu học sinh nhà học làm tập sách tập + Chuẩn bị trước “ Điện trở dây dẫn – Định luật ôm’’ V RÚT KINH NGHIỆM GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 Ngày soạn: 12/08/2017 Bài – Tiết Điện trở dây dẫn – định luật Ôm I Mục tiêu 1.Về kiến thức : - Nêu ý nghĩa điện trở, nhận biết đơn vị điện trở, cơng thức tính điện trở, kí hiệu điện trở - Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm 2.Về kĩ : - Phân tích xử lí số liệu, rút nhận xét - Vận dụng định luật Ơm cơng thức tính điện trở giải BT đơn giản liên qua Thái độ : tự lập, tự trọng, tự tin, tự chủ Năng lực : tự học, giải vấn đề, tính tốn, sáng tạo II.Chuẩn bị Giáo viên : Bảng trước, bảng kẽ sẵn để ghi thương số dây dẫn, Ôm kế Học sinh: Học cũ chuẩn bị trước III Tiến trình dạy Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số 9A 9B 9C Kiểm tra cũ (5 phút) - Nêu mối quan hệ cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn hiệu điện hai đầu dây dẫn - Đồ thị biểu diễn mối liên hệ có dạng nào? Bài * Đặt vấn đề :(3 phút) Cơ thể người dẫn điễn cường độ dòng điện 10mA qua người gây nguy hiểm cho thể - GV tiến hành thí nghiệm nhỏ: + cục pin 9V nối với đèn sợi đốt loại nhỏ + Tay chạm vào hai cực cục pin 9V => Khi pin nói với đèn khiến đèn sáng tạo dòng điện chạy qua đèn khoảng 500mA tay chạm vào hai cực pin lại khơng gặp nguy hiểm Vì cục pin 9V tạo dòng điện qua bóng đèn lớn gấp 50 lần dòng điện gây nguy hiểm thể ta lại khơng chịu ảnh hưởng chạm tay vào? Ta tìm hiểu câu trả lời học ngày hôm GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Hoạt động GV Năm học 2017-2018 Hoạt động HS Nội dung GB Hoạt động 1: Tìm hiểu điện trở dây dẫn (15 phút) + GV treo bảng kết và2 trước + C1: Tính thương số: - HS hoạt động nhóm I Điện trở dây dẫn Xác định thương số U I dây dẫn? U I dây dẫn + Theo dõi, kiểm tra giúp đỡ HSY (Bảng kết quả) Điện trở : - Đối với dây dẫn: - Điện trở đại lượng U biểu thị mức độ cản trở + C2: Nhận xét I đối U dòng điện nhiều hay với dây dẫn hai I không đổi - Đối với hai dây dẫn: dây dẫn dây dẫn (nhóm)? U - Kí hiệu sơ đồ: I khác - Cơng thức tính điện + Thơng báo: U trở: R = I U - Trị số: I không đổi mối dây dẫn, gọi điện trở dây dẫn - Kí hiệu sơ đồ mạch điện: - Đơn vị: Ôm ( Ω ) 1V Ω = 1A Kilôôm(k Ω ), 1k Ω = 1000 Ω Mêgaôm(M Ω ), 1M Ω =1000 000 Ω - Công thức: U R= I - Đơn vị điện trở: 1V ôm ( Ω ) → Ω = 1A - Còn dùng: Kilơơm(k Ω ), 1k Ω = 1000 Ω Mêgaôm(M Ω ), 1M Ω =1000 000 Ω - Ý nghĩa điện trở:Là đại lượng biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay dây dẫn GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 - GV giới thiệu ôm kế Hoạt động 3: Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm (8 phút) + Thông báo kết + Đọc định luật Ôm II Định luật Ôm nghiên cứu nhà bác học SGK Hệ thức định luật Ôm cho thấy: U Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ I= R thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây Với: U đo (V) tỉ lệ nghịch với điện I đo (A) trở dây R đo ( Ω ) U + Yêu cầu HS rút hệ thức định luật Ôm I= R Phát biểu định luật : - Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây tỉ lệ nghịch với điện trở dây Hoạt động 4: Củng cố vận dụng (10 phút) + C3: Đọc, tóm tắt dự + R = 12 Ω , kiện tính U? I = 0,5A U =? Theo định luật Ôm: U I = R ⇒ U = I.R + C4: hoàn thành C4 = 6(V) +U đặt vào R III Vận dụng C3: Tóm tắt: R = 12 Ω , I = 0,5A U =? Bài giải: Theo định luật Ôm: U I = R ⇒ U = I.R U • I = R1 = 6(V) U đặt vào R I U U = • I = R2 = 3R1 • I = 3I C4: U đặt vào R U • I = R1 U đặt vào R I U U = • I = R2 = 3R1 ⇒ I = 3I + Khi đặt hiệu điện GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Giáo án Vật Trường THCS Châu Can 9V vào thể người người ta đo điện trở người khoảng 500000 Ω Tính cường độ dòng điện chạy qua thể người + Trả lời câu hỏi đặt đầu Năm học 2017-2018 + Theo định luật Ôm: U I = R = 1,8.10 -5 A + Vì dòng điện chạy qua thể người nhỏ so với 10mA nên không gây nguy hiểm thể người IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1.Củng cố: (2 phút) - GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ, - Gọi HS đọc phần em chưa biết 2.Dặn dò : (1 phút) - Học thuộc ghi nhớ, làm tập sách tập, chuẩn bị “ THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN BẰNG AM PE KẾ VÀ ÔM KẾ ’’ V RÚT KINH NGHIỆM GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 Ngày soạn: 18/08/2017 Tiết – Bài Thực hành: Xác định điện trở Một dây dẫn ampe kế vôn kế I.MỤC TIÊU 1/Kiến thức: -Nêu cách xác định điện trở từ công thức điện trở -Mô tả cách bố trí tiến hành thí nghiệm xác định điện trở dây dẫn vôn kế ampe kế 2/ Kĩ : -Mắc mạch điện theo sơ đồ -Sử dụng dụng cụ đo - Kĩ làm thực hành viết báo cáo thực hành Thái độ : tự lập, tự trọng, tự tin, tự chủ Năng lực : tự học, giải vấn đề, tính tốn, sáng tạo II.CHUẨN BỊ 1/Giáo viên : Một đồng hồ đa 2/Học sinh : Mỗi nhóm +1dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị +1 nguồn pin +1 ampe kế vôn kế +1 công tắc, dây nối III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 9A 9B 9C Bài HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV NỘI DUNG Hoạt động 1: Trình bày phần trả lời câu hỏi báo cáo thực hành (10ph) Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành HS -Kiển tra việc trả lời câu hỏi báo cáo? - Cá nhân HS trả lời -Yêu cầu HS nêu cơng thức tính điện trở GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 -HS lên bảng vẽ sơ đồ, -Gọi HS lên bảng vẽ HS nhận xét sơ đồ mạch điện TN - Các nhóm trả lời -Mục đích TN gì? Hoạt động 2: Mắc mạch điện theo sơ đồ tiến hành đo (30ph) -Đại diện nhóm nhận -Phát dụng cụ TN dụng cụ -Các nhóm mắc mạch - Theo dõi, giúp đỡ, kiểm điện theo sơ đồ vẽ tra cách mắc mạch điện nhóm HS -Tiến hành đo ghi kết -Cá nhân học sinh hoàn - Yêu cầu học sinh thành báo cáo để nộp nộp báo cáo Hoạt động 3: Nhận xét-Dặn dò (5ph) -Nhận xét tiết thực hành -Chuẩn bị “Đoạn mạch nối tiếp” cho tiết sau VI RÚT KINH NGHIỆM GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 10 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 Ngày soạn: 29/11/2016 Tiết 32 - Bài 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I Mục tiêu 1.Về kiến thức : - Làm thí nghiệm dùng NC vĩnh cửu NC điện để tạo dòng điện cảm ứng.Mơ tả cách làm xuất dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kính NC vĩnh cứu NC điện - Sử dụng thuật ngữ mới, dòng điện cảm ứng tượng cảm ứng từ 2.Về kĩ : - Quan sát mơ tả xác tượng xảy 3.Về thái độ : - Nghiêm túc, trung thực GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 154 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 II.Chuẩn bị Giáo viên : cuộn dây có gắn bóng đèn LED, NC có trục quay vng góc với thanh, NC điện, biến nguồn, đinamơ xe đạp có lắp bóng đèn , đinamơ XĐ bóc phần vỏ ngồi để nhìn thấy NC cuộn dây Học sinh: Học cũ chuẩn bị trước 31 III Tiến trình dạy Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số : (1 phút) Kiểm tra cũ : (5 phút) Câu hỏi - Phát biểu tắc nắm tay phải tắc nắm tay trái ? Đáp án quy - Quy tắc bàn tay trái: bàn Đặt bàn tay trái cho đường sức từ hướng vào lòng quy bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay hướng theo bàn chiều dòng điện ngón tay chỗi 90 độ chiều lực điện từ - Quy tắc nắm tay phải: Nắm tay phải cho ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua vòng dây ngón choãi chiều đường sức từ lòng ống dây Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Phát cách khác để tạo dòng điện ngồi cách dùng pin acquy (5’) Đặt vấn đề, ta biết - HS suy nghĩ trả lời: muốn tạo dòng điện (Máy phát điện) cần pin,acquy có TH khơng cần mà GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 155 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 vận có dòng điện khơng? - Gợi ý: XĐ TQ khơng - (Đinamơ xe đạp) có pin, phận I- Cấu tạo hoạt động đinamô xe đạp : làm cho đèn sáng ? Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo hoạt động Hình 31.1 SGK đinamơ xe đạp (6’) - Quan sát hình vẽ - Yêu cầu HS quan sát → Nêu cấu tạo (Là có hình 31,1 NC cuộn dây bơ phận Gọi HS đoán quay quanh trục) II – Dùng nam châm xem hoạt động - Dự đốn hoạt động để chế tạo dòng nào? Hoạt động 3: Tìm hiểu cách dùng nam châm vĩnh cửu tạo dòng điện (10’) - Yêu cầu HS nghiên - Tìm hiểu C1, Nêu cứu C1 → Nêu dụng cụ dụng cụ, bước thí làm thí nghiệm bước - Giao dụng cụ cho nhóm yêu cầu HS làm thí nghiệm trả lời câu hỏi SGK (Lưu ý : - Cuộn dây dẫn phải nối kín nghiệm điện 1-Dùng nam châm vĩnh cửu : C1: Dòng điện xuất cuộn dây kín TH: Di chuyển - Nhận dụng cụ → Tiến NC lần gần xa hành thí nghiệm cuộn dây *Nhận xét : - HS trả lời dự đoán C2: Trong cuộn dây làm thí nghiệm có xuất dòng điện cảm ứng - Động tác nhanh, dứt *Nhận xét 1: (SGK) khoát) - Gọi đại diện nhóm GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 156 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 trình bày kết thí 2-Dùng nghiệm điện nam châm - Yêu cầu HS đọc trả lời C2 làm thí nghiệm dự đốn Tìm hiểu thí nghiệm → Nêu dụng cụ cách Hoạt động 4: Tìm hiểu cách dùng nam châm tiến hành điện tạo dòng điện - Đại diện nhóm nêu kết (10’) - Yêu cầu HS đọc thí quả: Trong đóng C3 : Trong đóng mạch điện nam châm điện -Trong ngắt mạch điện nam châm nghiệm → Nêu dụng mạch điện đèn điện LED sáng ngắt dòng cụ cách tiến hành Nhận xét 2: SGK điện đèn LED sáng (Lưu ý : Lõi sắt NC điện đưa sâu vào lồng - Cá nhân trả lời cuộn dây) - Khi đóng, ngắt mạch điện cường độ thay đổi nào? III-Hiện tượng cảm ứng điện từ C4 : Trong dây - HS tìm hiểu SGK → có dòng điện cảm ứng xuất Trả lời câu hỏi C5 : Nhờ nam châm ta tạo dòng - Trả lời C4 làm thí điện.` nghiệm → Báo cáo kết Hoạt động5: Tìm hiểu tượng cảm ứng điện từ (5’) - Các trường hợp xuất dòng điện thí nghiệm dòng điện cảm ứng (hiện tượng cảm ứng điện từ) - Yêu cầu HS trả lời C4, C5 4.Củng cố: (2’)GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ, gọi HS Đọc phần em chưa biết GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 157 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 GV hướng dẫn HS làm tập sách tập 5.Dặn dò : (1’) Làm tập sách tập, chuẩn bị tiết 33 “ ÔN TẬP ” IV Rút kinh nghiệm: GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 158 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 Ngày soạn: 02/12/2016 Tiết 33 - Bài 32 ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG I Mục tiêu 1.Về kiến thức : - Xác định có biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây kín làm thí nghiệm với NC - Dựa quan sát thí nghiệm, xác lập mối quan hệ xuất dòng điện cảm ứng biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây - Phát biểu điều kiện xuất dòng điện cảm ứng 2.Về kĩ : - Quan sát thí nghiệm, mơ tả xác thí nghiệm.Phân tích, tổng hợp kiến thức cũ 3.Về thái độ: - Ham học hỏi, yêu thích mơn học II.Chuẩn bị Giáo viên : Mơ hình cuộn dây dẫn đường sức từ nam châm Học sinh: Học cũ chuẩn bị trước 32 III Tiến trình dạy Kiểm tra cũ : (5’) Câu hỏi Đáp án - Em cho biết tượng cảm ứng điện từ? - Dòng điện tạo nhờ nam châm gọi dòng điện cảm ứng tượng gọi tượng cảm ứng điện từ Bài Hoạt động GV GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Hoạt động HS 159 Nội dung Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 Hoạt động 1: Nhận biết vai trò từ trường tượng cảm ứng điện từ (3’) - Mở SGK → tựa - HS nhận biết vai trò từ trường tượng cảm ứng điện từ - Các nhà khoa học cho từ trường nam châm tác dụng cách lên cuộn dây dẫn gây dòng điện cảm ứng - Ta biết, đường sức từ biểu diễn từ trường Vậy phải làm để biết biến đổi từ I Sự biến đổi số trường lòng cuộn đường dây đưa nam châm lại xuyên qua tiết diện gẩn xa cuộn dây ? cuộn dây → Vào I sức từ C1 : Hoạt động 2: Khảo sát - HS thảo luận trả lời C1 biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây (12’) - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK + Số đường sức từ tăng + Số đường sức từ không đổi + Số đường sức từ - Hướng dẫn HS dùng mơ + Nêu nhận xét giảm hình đếm số đường + Số đường sức từ sức từ xuyên qua tiết diện tăng S cuộn dây NC xa gần cuộn dây để trả - Hoàn thành bảng GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 160 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 lời C1 - Cho HS nêu nhận xét - Trả lời C3 Hoạt động 3: Tìm điều kiện xuất dòng điện - Thảo luận rút nhận cảm ứng (10’) - Yêu cầu cá nhân HS trả xét (SGK) II Điều kiện xuất dòng điện cảm ứng C2: Bảng C3:Khi số đường sức từ xuyên qua lời C2 hoàn thành cuộn dây biến đổi bảng (tăng hay giảm) - Vậy dòng điện cảm ứng - Thảo luận trả lời C4 xuất điều kiện xuất dòng điện ? dây dẫn kín - Yêu cầu HS rút III Vận dụng C5:Khi quay núm nhận xét ? cảm ứng cuộn đinamô, nam châm Hoạt động 4: Vận dụng (10’) - Yêu cầu HS trả lời C4 - Cá nhân hoàn thành quay, cực C5 nam châm lại gần cuộn dây, số đường (Khi cường độ qua nam sức từ xuyên qua châm điện biến đổi từ tiết diện cuộn trường biến đổi ? dây tăng, xuất → biến đổi số đường dòng điện cảm ứng , sức từ xuyên qua tiết diện cực nam cuộn dây dẫn) châm xa cuộn - Yêu cầu HS trả lời C5 dây , số đường sức từ xuyên qua cuộn dây giảm, xuất dòng điện cảm ứng C6: Tương tự câu C5 GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 161 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 3/.Củng cố: (3’) - GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ - Gọi HS Đọc phần em chưa biết - GV hướng dẫn làm tập sách tập 4/.Dặn dò : (2’) - Làm tập sách tập - Chuẩn bị tiết 34 “ ÔN TẬP ” V Rút kinh nghiệm: GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 162 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 Ngày soạn: 05/12/2016 Tiết 34: Ôn tập I.MỤC TIÊU 1-Kiến thức: -Ơn tập hệ thống hóa kiến thức namchâm, lực từ, động điện -Ôn tập hệ thống kiến thức chương điện tử, HĐT, CĐDĐ, nhiệt lượng, điện năng, công suất,… 2- Kỹ năng:-Rèn luyện khả tổng hợp, khái quát kiến thức học II- CHUẨN BỊ: -HS xem lại toàn kiến thức từ → đến 30 -GV chuẩn bị sẵn số tập vào bảng III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : 1.Ổn định :(1ph) HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV NỘI DUNG 2.kiểm cũ (10ph) HS1: Phát biểu định luật GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 163 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 ôm? Ghi CT HS2: Phát biểu định luật Junlenxơ? Ghi CT Hoạt động : Nhắc lại công thức HKI (10ph) I- Công thức đáng nhớ: 1-Công thức định luật -1 vài HS nhắc lại CT -Yêu cầu HS lên bảng ôm: quan trọng HKI ghi tóm tắt CT I: CĐDĐ (A) U: HĐT (V) R:Điện trở (Ω) 2- Điện trở dây dẫn: l: chiều dài (m) ρ: Điện trởsuất (Ωm) G: tiết diện (m ) 3- Mạch nối tiếp / 4- Mạch song song: I = I1 = I2 I = I1 + I2 U = U1 = U2 U = U1 = U2 R = R1 + R2 R = 5- Công suất điện: (W) P = U.I 6- Công dđ: (J) A = U.I.t - Điện năng: A = P.t (kw.h) 7- Định luật Jun-Lenxơ (J) Q = I R.t GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 164 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 Hoạt động :Giải tập (20ph) -Treo BT1: Dây đồng II- Bài tập: HS nêu cách giải: dài: 1km, tiết diện 0,34 Tóm tắt cm - ρ = 1,7.10 -8 Ωm L = 1km = 1000m Dùng R = a-Tính R dây S = 0,34 mm =0,34 10 -6 1HS ≠ lên giải R = b-Thay dây dẫn = dây m R’= 2R mắc vào U = ρ = 1,7.10 -8 Ωm 220V Tính I a)R =? b)U = 220V; I = ? Giải b- Điện trở dây: b-Cường độ dđ qua dây: R tăng lần => R = 100Ω I= Hoạt động : Củng có- Dặn dò (5ph) -GV chốt lại dạng BT -Xem lại dạng BT dạy IV Rút kinh nghiệm GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 165 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can GV: Kiều Thị Ngọc Ánh Năm học 2017-2018 166 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 Ngày soạn: 06/12/2016 Tiết 35: Ôn tập I.MỤC TIÊU 1-Kiến thức: -Ôn tập hệ thống hóa kiến thức namchâm, lực từ, động điện -Ôn tập hệ thống kiến thức chương điện tử, HĐT, CĐDĐ, nhiệt lượng, điện năng, công suất,… 2- Kỹ năng: -Rèn luyện khả tổng hợp, khái quát kiến thức học 3-Thái độ: khẩn trương tự đánh giá khả tiếp thu kiến thức học II- CHUẨN BỊ: -HS xem lại toàn kiến thức từ → đến 30 -GV chuẩn bị sẵn số tập vào bảng III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : 1.Ổn định :(1ph) HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV NỘI DUNG 2.kiểm cũ (10ph) HS1: Qui tắc xđ chiều đường sức từ HS2: Qui tắc xđ chiều GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 167 Giáo án Vật Trường THCS Châu Can Năm học 2017-2018 lực từ Hoạt động : Tự kiểm tra 10ph) - Yêu cầu HS tự trả lời câu hỏi phần tự kiểmtra SGK trang 105 Hoạt động :Giải tập (20ph) II- Bài tập: Gọi HS đọc đề *GV treo BT: a)Điện trở dây dẫn: HS nêu cách giải Cho mạch điện: R // R giải câu a, b, c R = 6Ω ; R = 12 Ω b)U =U =I R =6.2 =12 I = 2A (V) a)R = ? b)I = ? I = ? c)Q = ? t = 100s -Gọi 1HS nêu cách giải c) Hoạt động : Củng có- Dặn dò (5ph) -GV chốt lại dạng BT -Xem lại dạng BT dạy -Xem thêm BT nâng cao - Chuẩn bị kiểm tra IV Rút kinh nghiệm GV: Kiều Thị Ngọc Ánh 168 Giáo án Vật ... ) 1V Ω = 1A Kilôôm(k Ω ), 1k Ω = 10 00 Ω Mêgaôm(M Ω ), 1M Ω =10 00 000 Ω - Công thức: U R= I - Đơn vị điện trở: 1V ôm ( Ω ) → Ω = 1A - Còn dùng: Kilơơm(k Ω ), 1k Ω = 10 00 Ω Mêgaôm(M Ω ), 1M Ω =10 00... kết vào B1 + Thay dây có S Đo U , I , ghi kết vào B1 Năm học 2 017 -2 018 R1 S = + Suy ra: R2 S1 II Thí nghiệm kiểm tra: Thí nghiệm : K Các nhóm: + Mắc mạch điện Bảng 1: (B1) A + _ S1, R1 V + Thực... 10 Ω, 16 Ω +1 ampe kế vôn kế +1 nguồn điện 6V +1 công tắc dây nối III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 9A 9B 9C Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV 1. Ổn định: Hoạt động 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: lý 9 HK 1 2016 2017 (2) , lý 9 HK 1 2016 2017 (2) , III. Tiến trình bài dạy, Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, Kiểm tra bài cũ: Không, Kiểm tra bài cũ: (5 phút), Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số, Ổn định tổ chức:Kiểm tra sĩ số, Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 14, Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 16, Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 19, Trong các hình vẽ dưới đây, hình vẽ không dùng để ký hiệu biến trở là, Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra, Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 22., Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 23, Kiểm tra bài cũ: (10 phút), Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: (1 phút), Kiểm tra bài cũ: (5’), III. Phương pháp: vấn đáp,đặt và giải quyết vấn đề, động não, hoạt động nhóm.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay