Vai trò của công chúng phát thanh hiện đại

19 42 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 17:44

MỞ ĐẦUSau gần 4 thế kỷ ra đời và phát triển, những năm hai mươi của thế kỷ XX, nhân loại đã chứng kiến sự bùng nổ của truyền thông đại chúng nói chung, báo chí nói riêng với sự xuất hiện của loài hình báo phát thanh. Những hạn chế trong việc chuyển tải thông tin của báo in đã được khắc phục, bổ sung bởi một kênh truyền thông nhanh nhạy chưa từng có. Cùng một lúc và ngay tức khắc, bằng sóng radio, thông tin vượt qua rào cản của của biên giới cuốc gia lãnh thổ để đến với hàng tỷ người trên hành tinh này. Thế giới trở nên nhỏ bé hơn khi phát thanh ra đời và ngày càng “phẳng” hơn khi Internet xuất hiện.Phát thanh với thế mạnh là âm thanh và tiếng động được truyền đi và có thể tạo dựng tất cả lên trước mắt con người về những gì đã và đang diễn ra; khợi gợi trí tưởng tượng vô biên của con người về cuộc sống thực tại đang diễn ra trong mối liên hệ với quá khứ và liên tưởng tới tương lai. Báo phát thanh ra đời đã cùng với báo in tạo nên sợi dây liên kết các nhóm người trong xã hội, các cộng đồng quốc gia xích lại gần nhau hơn và do đó sức mạnh được nhân lên gấp bội. Báo phát thanh có thế mạnh của sự nhanh nhạy, linh hoạt và phương thức thông tin sinh động bằng lời nói, giúp cho thính giả tiếp cận nhanh nhất với những sự việc, sự kiện xảy ra hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống xung quanh. Phát thanh giúp cho công chúng dễ dàng tiếp nhận thông tin dù họ đang ở đâu, đang làm gì. Đối tượng của phát thanh là quảng đại quần chúng nhân dân. Phát thanh còn là bạn tri âm của những người khiếm thị. Thông tin phát thanh không phân biệt lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp…Có ý kiến đã từng cho rằng, báo phát thanh đã phân bổ làn sóng cho mọi tầng lớp công chúng một cách xa xỉ và hào phóng. Trong những hoàn cảnh đặc biệt như chiến tranh, bão lụt hay ở những vùng rừng núi, hải đảo xa xôi, phát thanh là loại hình báo chí chiếm ưu thế tuyệt đối so với bất cứ loại hình báo chí nào khác. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão đã mở đường cho phát thanh hiện đại phát triển. Nhu cầu thông tin của con người sẽ ngày càng cao, đa dạng hơn và chính cuộc cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt trên quy mô toàn cầu với các loại hình thông tin đã tạo ra những điều kiện quan trọng để cho báo phát thanh ngày càng phát triển mạnh, nhờ đó mà ưu thế của phát thanh ngày càng được khẳng định, tạo điều kiện cho nó có thể thực hiện các chức năng tuyên truyền, giáo dục, tham gia điều hành và quản lý xã hội một cách hiệu quả.Công chúng của báo phát thanh là rộng lớn và đa dạng. Đó là quần thể dân cư không phân biệt trình độ học vấn. Mọi đối tượng (chỉ trừ người bị khiếm thính) đều có thể tiếp nhận thông tin qua radio. Âm thanh không phụ thuộc vào hình ảnh hoặc chữ in nên có nhiều thuận lợi trong khai thác sử dụng. Âm thanh có thể kích thích sự tưởng tuợng, gây không khí và gợi lên tâm trạng.Trong thời đại bùng nổ của cuộc cách mạng thông tin và sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đã xuất hiện nhiều loại hình báo chí mới, đặc biệt là sự phát triển của truyền hình và Internet, dường như công chúng phát thanh đang bị thu hẹp, hay nói cách khác, phát thanh đang có nguy cơ mất dần công chúng. Nhưng trong thực tế, phát thanh không những mất đi công chúng mà ngày càng khẳng định được thế mạnh và sự hấp dẫn của mình. Khi xã hội phát triển, áp lực công việc nhiều, người ta sẽ không có nhiều thời gian, phát thanh sẽ chiếm ưu thế. Đặc biệt với ưu thế là thông tin gần gũi, thực hiện phát thanh trực tiếp, đa loại hình, đã phương tiện người ta cho rằng phát thanh chính là báo chí của thế kỷ XXI. Chính vì vậy, nghiên cứu công chúng phát thanh là một vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến sự sống còn của phát thanh, tìm các nhân tố gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của phát thanh. Tiểu luận “Vai trò của công chúng phát thanh hiện đại”, trong đó đi sâu nghiên cứu công chúng phát thanh là gì? đặc điểm của công chúng phát thanh hiện đại? Vai trò của công chúng phát thanh hiện đại… tiểu luận Môn sở lý luận báo chí Đề TàI: VAI TRò CủA CÔNG CHúNG TRONG PHáT THANH HIệN §¹I MỞ ĐẦU Sau gần kỷ đời phát triển, năm hai mươi kỷ XX, nhân loại chứng kiến bùng nổ truyền thơng đại chúng nói chung, báo chí nói riêng với xuất lồi hình báo phát Những hạn chế việc chuyển tải thông tin báo in khắc phục, bổ sung kênh truyền thơng nhanh nhạy chưa có Cùng lúc tức khắc, sóng radio, thơng tin vượt qua rào cản của biên giới cuốc gia lãnh thổ để đến với hàng tỷ người hành tinh Thế giới trở nên nhỏ bé phát đời ngày “phẳng” Internet xuất Phát với mạnh âm tiếng động truyền tạo dựng tất lên trước mắt người diễn ra; khợi gợi trí tưởng tượng vô biên người sống thực diễn mối liên hệ với khứ liên tưởng tới tương lai Báo phát đời với báo in tạo nên sợi dây liên kết nhóm người xã hội, cộng đồng quốc gia xích lại gần sức mạnh nhân lên gấp bội Báo phát mạnh nhanh nhạy, linh hoạt phương thức thông tin sinh động lời nói, giúp cho thính giả tiếp cận nhanh với việc, kiện xảy hàng ngày, hàng sống xung quanh Phát giúp cho công chúng dễ dàng tiếp nhận thông tin dù họ đâu, làm Đối tượng phát quảng đại quần chúng nhân dân Phát bạn tri âm người khiếm thị Thông tin phát không phân biệt lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp…Có ý kiến cho rằng, báo phát phân bổ sóng cho tầng lớp công chúng cách xa xỉ hào phóng Trong hồn cảnh đặc biệt chiến tranh, bão lụt hay vùng rừng núi, hải đảo xa xơi, phát loại hình báo chí chiếm ưu tuyệt đối so với loại hình báo chí khác Trong xu hội nhập tồn cầu hố, cơng nghệ thơng tin phát triển vũ bão mở đường cho phát đại phát triển Nhu cầu thông tin người ngày cao, đa dạng cạnh tranh thông tin ngày gay gắt quy mô tồn cầu với loại hình thơng tin tạo điều kiện quan trọng báo phát ngày phát triển mạnh, nhờ mà ưu phát ngày khẳng định, tạo điều kiện cho thực chức tuyên truyền, giáo dục, tham gia điều hành quản lý xã hội cách hiệu Công chúng báo phát rộng lớn đa dạng Đó quần thể dân cư khơng phân biệt trình độ học vấn Mọi đối tượng (chỉ trừ người bị khiếm thính) tiếp nhận thơng tin qua radio Âm khơng phụ thuộc vào hình ảnh chữ in nên có nhiều thuận lợi khai thác sử dụng Âm kích thích tưởng tuợng, gây khơng khí gợi lên tâm trạng Trong thời đại bùng nổ cách mạng thông tin phát triển vũ bão cách mạng khoa học công nghệ, xuất nhiều loại hình báo chí mới, đặc biệt phát triển truyền hình Internet, dường cơng chúng phát bị thu hẹp, hay nói cách khác, phát có nguy dần cơng chúng Nhưng thực tế, phát công chúng mà ngày khẳng định mạnh hấp dẫn Khi xã hội phát triển, áp lực cơng việc nhiều, người ta khơng có nhiều thời gian, phát chiếm ưu Đặc biệt với ưu thông tin gần gũi, thực phát trực tiếp, đa loại hình, phương tiện người ta cho phát báo chí kỷ XXI Chính vậy, nghiên cứu công chúng phát vấn đề quan trọng liên quan đến sống phát thanh, tìm nhân tố gây ảnh hưởng đến chất lượng hiệu phát Tiểu luận “Vai trò cơng chúng phát đại”, sâu nghiên cứu cơng chúng phát gì? đặc điểm công chúng phát đại? Vai trò cơng chúng phát đại… VAI TRỊ CỦA CÔNG CHÚNG PHÁT THANH HIỆN ĐẠI Một số vấn đề công chúng phát 1.1 Công chúng phát gì? Cơng chúng phát thính giả Cơng chúng phát hiểu nhóm lớn xã hội chương trình phát tác động, nhóm người mà phát hướng vào để tác động Có cơng chúng tiềm cơng chúng thực tế, công chúng trực tiếp công chúng gián tiếp Cơng chúng tiềm nhóm lớn xã hội mà chương trình phát hướng vào tác động lôi kéo, thuyết phục Nhưng thực tế tất thành viên nhóm lớn xã hội mà chương trình nhằm vào tiếp nhận chương trình phát Hay nói cách khác, phần nhóm lớn mà chương trình phát hướng vào, tiếp nhận tác động Bộ phận gọi cơng chúng thực tế Ở bình diện khác, lại có cơng chúng trực tiếp cơng chúng gián tiếp Công chúng trực tiếp người trực tiếp tiếp nhận chương trình phát Còn cơng chúng gián tiếp người người công chúng trực tiếp kể lại, thông tin lại điều mà họ tiếp nhận qua sóng phát Các chương trình truyền thông radio vừa nhằm vào đại chúng sở xác định nhóm đối tượng cụ thể Chuơng trình phát thanh niên, tức nhằm vào đối tượng công chúng chủ yếu niên, đối tượng khơng phải vơ tình nghe (tuy có lúc vậy) mà chủ yếu nghe theo sở thích nhu cầu Tất chương trình, sản phẩm báo chí có tình hình tương tự Đây vấn đề đòi hỏi nhà báo ln phải tính toán, cân nhắc kiện vấn đề xã hội trước cơng bố, để việc xã hội hố sản phẩm báo chí có hiệu xã hội cao Điều có ý nghĩa thiết thực nhà báo phát Vì người ta nói rằng, viên đạn bắn khơng trúng đích sóng phát phủ có radio tay nghe được, có hai rào cản ngơn ngữ lực làm việc thính giác 2.1 Phương thức đường tác động phát với công chúng Phát có phương thức đường tác động riêng, từ ngữ với phương thức biểu đạt lời nói phương tiện chuyển tải ý nghĩa tình cảm, gắn liền với âm nhạc tiếng động minh hoạ Bản chất trình tác động radio tương tác để đến hiểu biết, truyền tải ý tưởng, tình cảm cách sử dụng hệ thống ký hiệu âm phong phú Đây trình liên tục mà qua hiểu người khác ngược lại Thính giả tiếp nhận thơng tin qua phát khơng có khả nhìn mắt trường hợp truyền thơng trực tiếp Người nghe khơng thể nhìn thấy dấu hiệu khác thường giao tiếp lời nói biêủ đạt nét mặt, sử dụng tay để minh hoạ Các hình thức giao tiếp mắt, ngôn ngữ cử sử dụng để chuyển tải ý nghĩa thông điệp Bởi vậy, điều phát ngắn gọn, dễ hiểu tạo hút họ Theo số nhà nghiên cứu lý luận phát đại, công chúng phát thường chia làm loại: Một đối tượng nghe dò tìm: Người nghe mở đài cố gắng tìm chương trình cụ thể Giai đoạn trạng thái tinh thần, tình cảm tập trung vào thời điểm phát chương trình Người nghe thích thú bực với nghe Hai đối tượng nghe tập trung tư tưởng: yêu cầu nghề nghiệp chun mơn người nghe ln có mặt bên máy thu dành phận thời gian định cho việc nghe đài ngày Ba đối tượng nghe có chọn lọc, lựa chọn: người nghe cần tiếp nhận phần chương trình hay tin tức Bốn đối tượng nghe lống thống, rơi rớt: chương trình radio yếu tố động chạm đến phần nhỏ chung chung, không ảnh hưởng đến lĩnh vực nhận thức người nghe 2.Vai trò cơng chúng (thính giả) phát đại Trong lý thuyết truyền thơng nói chung lý luận thực tiễn báo chí đại nói riêng, cơng chúng - nhóm đối tượng có vai trò đặc biệt quan trọng Khi tiến hành hoạt động truyền thông vận động xã hội, cơng việc có ý nghĩa định lực hiệu chiến dịch truyền thông nghiên cứu cơng chúng nhóm đối tượng Cơng chúng nhóm đối tượng người tiếp nhận thông điệp chịu tác động, ảnh hưởng thông điệp, lôi kéo, thuyết phục chủ thể truyền thông đại chúng Họ không đối tượng tiếp nhận, đối tượng tác động mà nguồn đề tài phong phú vơ tận báo chí Họ người trực tiếp tham gia chương trình phát với vấn đề liên quan đến đời sống xã hội đến thân họ Nhiều chương trình phát trực tiếp đài Tiếng nói Việt Nam đài địa phương, người lao động mời đến tham gia chương trình gọi điện thoại từ xa giao lưu với phóng viên khách mời Công chúng người trực tiếp sáng tạo tham gia sáng tạo tác phẩm chương trình phát thanh, phương thức phát Công chúng đối tượng quan trọng định cho việc thiết kế thông điệp, cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí chương trình phát Sinh thời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh dặn nhà báo phải đặt câu hỏi: “Viết cho ai? Viết để làm sau Viết nào?” Sản xuất tác phẩm, sản xuất chương trình phát xuất phát từ động cơ, nhằm thực chủ định, ý đồ, đính hướng Nhưng ý muốn không tiếp nhận chương trình tác phẩm Nếu chương trình khơng hấp dẫn, không lôi kéo, không thuyết phục người nghe đài họ tắt radio làm việc khác Công chúng phát người nuôi dưỡng chương trình phát thanh, người đánh giá, thẩm định cuối chất lượng phát sóng Cơng chúng phát người thẩm định vai trò, vị xã hội nhà báo quan báo chí Nhà báo tiếng phải nhờ phải công chúng suy tơn làm người bạn thân thiết họ Uy tín uy lực nhà báo công chúng dư luận xã hội thừa nhận Có thể coi cơng chúng đối tác quan báo chí Mất đối tác quan báo chí khơng lý để tồn Công chúng nguồn sinh lực phong phú, nguồn tươi chương trình phát Với tư cách đối tượng phản ánh, tâm tư, nguyện vọng, vấn đề xúc nảy sinh,… Là nguồn đề tài vô tận người làm báo Một phận công chúng phát cộng tác viên, thông tin viên chương trình Những bút ln đem lại cho chương trình phát sắc thái mới, sinh động cập nhật Công chúng người tạo điều kiện, giúp đỡ nhà báo, đặc biệt “ tình có vấn đề” Vai trò cơng chúng có đóng góp to lớn cho phát triển chương trình phát thanh, cơng chúng vừa đối tượng tiếp nhận vừa đối tượng phản ánh Chính cơng chúng người góp phần tạo nên tác phẩm báo chí chương trình phát hay, có giá trị Cơng chúng ngày khơng thích nghe đài mà có ý thức tham gia chương trình phát Họ ln có so sánh, đánh giá, nhận xét vấn đề nêu Trả lời câu hỏi đáp ứng nhu cầu thơng tin thiết thực thính giả Năng lực báo phát đại thực phát huy khả giao lưu, trò chuyện, trao đổi thơng tin phát viên, biên tập viên, phóng viên thính giả Đây điều kiện để cơng chúng (thính giả) có hội tham gia vào q trình thực chương trình Qua theo dõi cho thấy số lượng người nghe chương trình phát tỷ lệ thuận với mức độ tham gia cuả họ Công chúng phát đại sẵn sàng loại bỏ chương trình phát khơng bổ ích để chuyển qua kênh truyền thơng khác Họ ln có so sánh, đánh giá, nhận xét có ý kiến phản hồi, chí sẵn sàng tham gia chương trình phát hấp dẫn hiệu Một là, tham gia cách gián tiếp Người nghe đồng cảm, suy nghĩ với vấn đề đặt chương trình đáp ứng yêu cầu họ muốn nghe hát, đề nghị giải đáp vấn đề, câu hỏi tên họ nhắc đến chương trình cách xuất trước cơng chúng Hai là, tham gia cách trực tiếp vào chương trình Đó trao đổi, phát biểu, bày tỏ quan điểm để người nghe chương trình giao lưu, toạ đàm, vấn trực tiếp Điều khẳng định qua thực tiễn chương trình mang tính giao lưu cao có sức lâu bền có lượng người nghe đơng hấp dẫn nó, người nói đài có thêm khơng biết người khác (là gia đình, họ hàng, bạn bè ) đón nghe thư bạn nghe đài bày tỏ Phương thức tác động hiệu phát đại trò chuyện với thính giả Theo xu phát triển, mặt phương tiện truyền thông đại chúng có radio phải khơng ngừng thoả mãn nhu cầu ngày tăng công chúng, mặt khác thân công chúng lại liên tục đặt yêu cầu hoạt động hệ thống Đó đòi hỏi bạn nghe đài trước sống nhu cầu tinh thần ngày đa dạng phong phú Cũng điều lý tạo cạnh tranh liệt quan truyền thông đại chúng để ngày có thêm nhiều bạn đọc, người nghe, người xem Ở đô thị lớn nước ta đời sống kinh tế tăng trưởng hơn, kèm theo phát triển mạnh mẽ phương tiện thông tin đại chúng Do cách thức tiếp nhận thơng tin cơng chúng có nhiều thay đổi Cơng chúng sau luôn cần đến âm khơng có hình ảnh để có quyền tự họ buổi sáng, rút ý nghĩa tin tức lắng nghe qua radio Điều tra thăm dò “Bạn có nghe chương trình phát khơng?” trang Vietnam Journalistm; kết sau: Thường xuyên 26,5%; 40,1%; 29,06%; không 4,27% Truyền thông đại chúng ngày đa dạng hố thơng tin: thơng tin nhiều chiều, thông tin sâu cho đối tượng, cho nhóm nhỏ phát triển, nhóm cơng chúng người có quyền tự lựa chọn cho hình thức tiếp nhận thơng tin phù hợp phát phương tiện thông tin nhiều người ưa thích Nhờ ứng dụng tiến kỹ thuật công nghệ mới, ưu phát ngày khẳng định rõ rệt Thực tiễn cho thấy: q trình “Phi đại chúng hố” phương tiện truyền thông đại chúng không diễn với báo in mà mạnh mẽ phát truyền hình Trước nước Mỹ có đài phát thanh, đài truyền hình lớn VOA, CBS, ABC, NBC có 70 đài truyền hình với 100 kênh khác nhau, hàng trăm đài phát Ngày nay, xu “phi đại chúng hố” tác động đến Việt Nam Cơng chúng không nghe phát mà họ tự lựa chọn kênh thơng tin khác để tiếp nhận Vì quan thơng báo chí nói chung đài phát phải đặc biệt quan tâm đến công chúng Cơng chúng báo chí cơng chúng phát từ vai trò đối tượng tiếp nhận thụ động tiến lên vai trò chủ động, trực tiếp tham gia vào q trình truyền thơng Trong chế thị trường, hội nhập tồn cầu hóa vấn đễ xã hội hố chương trình phát dần triển khai nhằm có nhiều chương trình phát hay đáp ứng mong mỏi công chúng Bên cạnh cơng chúng trực tiếp tham gia làm chương trình phát ngày nhiều hơn, mối quan hệ hợp tác công chúng quan phát ngày gắn kết Việc sử dụng công nghệ tiên tiến kỹ thuật sản xuất chương trình phát khẳng định báo loại hình báo chí nước ta nhằm thoả man nhu cầu thông tin ngày phong phú đa dạng công chúng * * * Trong xu hội nhập toàn cầu hố, cơng nghệ thơng tin phát triển vũ bão mở đường cho phát đại phát triển Nhu cầu thông tin người ngày cao, đa dạng cạnh tranh thơng tin ngày gay gắt quy mơ tồn cầu với loại hình thơng tin tạo điều kiện quan trọng báo phát ngày phát triển mạnh, nhờ mà ưu phát ngày khẳng định, tạo điều kiện cho thực chức tuyên truyền, giáo dục, tham gia điều hành quản lý xã hội cách hiệu Với ưu qui định đặc thù mình, phát đã, loại hình truyền thơng độc đáo, hấp dẫn có khả tạo sức hút thiện cảm đông đảo cơng chúng Năng lực phát đại thực phát huy khả giao lưu, trò chuyện, trao đổi thơng tin phát viên, biên tập viên, phóng viên thính giả, tạo điều kiện cho họ bày tỏ quan điểm, tình cảm cho hàng triệu người nghe, chia sẻ, sở đó, người làm phát thực chức giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội Giao lưu thính giả sóng phát trực tiếp hấp dẫn phát Phần 2: Chọn văn báo in báo mạng biên tập lại thành văn phát Khu dân cư “nhiều khơng” lòng Hà Nội Bài đăng tienphongonline.com.vn, ngày 3/12/2008 TP - Gần năm nay, cư dân sống khu nhà B2 đơn nguyên đô thị Cầu Diễn ( Từ Liêm) khơng thể sinh hoạt Đảng, Đồn, tổ dân phố, khơng hộ khẩu, khơng sổ đỏ khu thị chưa bàn giao cho quyền địa phương Nhiều hạng mục cơng trình chưa đầu tư, xuống cấp lại chẳng quan tâm mức khiến hộ dân sống vô khổ sở Hàng loạt cố Anh Nguyễn Anh Tuấn dọn hộ 503 năm Tuy nhiên, trời mưa phòng đôi vợ chồng trẻ lại lai láng nước “Em Phòng ngủ hộ 503 khơng biết trời mưa to nước chảy từ tường chảy ra”- Vợ anh bị ẩm mốc, bong rộp sơn ngả màu rêu xanh Tuấn xúc Theo chị, đợt mưa lịch sử vừa qua hai vợ chồng chị ngày hứng vài xô buồng ngủ đổ Tận dụng việc nước ngấm qua tường chảy vào khuôn cửa sổ, anh Tuấn khoan đường nước từ nhà qua khn cửa ngồi Nước ngấm tứ phía khiến trần tường ẩm mốc, rộp sơn có chỗ ngả màu rêu xanh Theo gia đình, nước chảy từ sân thượng ngấm qua trần chảy xuống phòng nước “đột kích” phòng từ tường giáp với khoảng khơng Ngồi ra, hộ anh Tuấn có tượng như: gạch lát bị vỡ, cửa ban công bị mọt, sơn tường bong rộp Cạnh đó, hộ 501 gia đình ông Nguyễn Quốc Khánh rơi vào thảm cảnh không Bộ khuôn cửa gỗ ban công gia đình bị mối xơng Phần chân khn cửa mục nát lìa khỏi tường “Cửa hỏng khiến gia đình lo lắng trộm đột nhập”- Đại diện hộ ơng Khánh nói Cũng tầng khu nhà, hộ 502 gia đình bà Nguyễn Thị Hương Thuỷ bị phồng rộp gạch khu bếp Chỉ viên gạch ốp bếp bị rơi ra, gia đình tá hỏa gạch ốp sau tường sơn Vì lý đó, chúng phồng lên rơi rụng hàng loạt Gia đình bà Thuỷ có đến cửa khơng thể đóng gỗ cong vênh Theo quan sát chúng tơi có nhiều hộ gia đình gặp phải cố tương tự như: gạch lát rộp, tường bị ẩm mốc, cửa cong vênh Bên hộ vậy, bên khu nhà chẳng bao Phía trước khu nhà dãy hộ liền kề xây thô bỏ hoang Bên rác rưởi vứt bừa bãi Khu đất dành làm vỉa hè khu nhà không thi công nên người dân gần tranh thủ trồng rau, đổ rác phế liệu Năm 2007, hộ dân tự đóng góp tiền lát đoạn vỉa hè cho cháu nhỏ người già lại Hàng cột điện chiếu sáng khu đô thị dù đầu tư bật sáng khoảng tháng, sau tắt lịm đến Đêm đến, khu đô thị tối tù mù.“Chúng bị bỏ rơi”- Ông Nguyễn Hữu Y - chủ hộ buồn rầu nói “Nhiều khơng” đến bao giờ? Năm 2007 sau chịu đựng hai năm cảnh “nhiều khơng”, 15 hộ dân khu nhà có đơn gửi chủ đầu tư khu đô thị Cty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội mong giải xúc Hàng loạt kiến nghị người dân sau năm rơi vào im lặng Trong buổi tiếp xúc với chúng tôi, đại diện hộ dân cho biết: Thủ tục hành để bàn giao khu dân cư huyện Từ Liêm chưa thực hiện; sở hạ tầng: đường đi, vỉa hè, sân chưa hoàn thiện Đặc biệt, chưa bàn giao nên hộ dân đến sinh sống ngơi nhà có cảm giác nhờ nơi xa lạ Cụ thể, hộ dân chưa thể sinh hoạt Đảng, đoàn, tổ dân phố, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ Hơn nữa, hộ dân chưa thể đứng làm thủ tục hành thường ngày nhập khẩu, làm thủ tục học hành, xin việc cho Sống cộng đồng lòng thủ Hà Nội mà chúng tơi cảm giác bị cô lập ốc đảo”- Các hộ dân bày tỏ xúc Trong biên đây, chủ đầu tư có thừa nhận cố hộ số 503 như: Tường bong tróc, ngấm nước, khóa phòng tắm bị hỏng, cửa ban công bị mọt, gạch lát bị vỡ Các cố theo chủ đầu tư lỗi thi công chất lượng vật liệu Theo chủ hộ Nguyễn Anh Tuấn, hàng loạt cố khác như: phần tường ngấm, giáp đơn nguyên nhà B2 tường giáp với cửa sổ giáp phòng 502 nhà B2, thấm phần bếp Phùng Sưởng Biên tập lại: “Ốc đảo” lòng Hà Nội PTV: Thưa q thính giả, gần năm nay, cư dân sống khu nhà B2 đơn nguyên đô thị Cầu Diễn ( Từ Liêm) khơng thể sinh hoạt Đảng, Đồn, tổ dân phố, khơng hộ khẩu, khơng sổ đỏ khu thị chưa bàn giao cho quyền địa phương Tại thủ Hà Nội lại có trớ trêu này, mời quí thính giả nghe phản ánh sau phóng viên Đài Khu nhà B2 đô thị Cầu Diễn huyện Từ Liêm nơi sinh sống 15 hộ gia đình Năm 2007, sau chủ đầu tư khu đô thị Cty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội bàn giao, khu nhà hộ gia đình nhanh chóng bị rơi vào quên lãng Nhiều hạng mục cơng trình chưa đầu tư, xuống cấp lại chẳng quan tâm mức khiến hộ dân sống vô khổ sở Đặc biệt, chưa bàn giao nên hộ dân đến sinh sống ngơi nhà có cảm giác nhờ nơi xa lạ Các hộ dân chưa thể sinh hoạt Đảng, đoàn, tổ dân phố, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ Hơn nữa, hộ dân chưa thể đứng làm thủ tục hành thường ngày nhập khẩu, làm thủ tục học hành, xin việc cho Thủ tục hành để bàn giao khu dân cư huyện Từ Liêm chưa thực hiện; sở hạ tầng: đường đi, vỉa hè, sân chưa hoàn thiện, nhà bắt đầu xuống cấp khơng quan tâm sửa chữa, nâng cấp Anh Nguyễn Anh Tuấn dọn hộ 503 năm Tuy nhiên, hộ anh Tuấn có tượng gạch lát bị vỡ, cửa ban công bị mọt, sơn tường bong rộp , trời mưa phòng đơi vợ chồng trẻ lại lai láng nước Vợ anh Tuấn nói “Em khơng biết trời mưa to nước chảy từ tường chảy ra…” Cạnh đó, hộ 501 gia đình ơng Nguyễn Quốc Khánh rơi vào thảm cảnh không Bộ khuôn cửa gỗ ban cơng gia đình bị mối xơng Phần chân khn cửa mục nát lìa khỏi tường Ơng xúc nói:”“Cửa hỏng khiến gia đình lo lắng trộm đột nhập” Cũng tầng khu nhà, hộ 502 gia đình bà Nguyễn Thị Hương Thuỷ bị phồng rộp gạch khu bếp Chỉ viên gạch ốp bếp bị rơi ra, gia đình tá hỏa gạch ốp sau tường sơn Vì lý đó, chúng phồng lên rơi rụng hàng loạt Gia đình bà Thuỷ có đến cửa khơng thể đóng gỗ cong vênh Theo quan sát chúng tơi có nhiều hộ gia đình gặp phải cố tương tự như: gạch lát rộp, tường bị ẩm mốc, cửa cong vênh Bên hộ vậy, bên khu nhà chẳng bao Phía trước khu nhà dãy hộ liền kề xây thô bỏ hoang Bên rác rưởi vứt bừa bãi Khu đất dành làm vỉa hè khu nhà không thi cơng nên người dân gần tranh thủ trồng rau, đổ rác phế liệu Năm 2007, hộ dân tự đóng góp tiền lát đoạn vỉa hè cho cháu nhỏ người già lại Hàng cột điện chiếu sáng khu đô thị dù đầu tư bật sáng khoảng tháng, sau tắt lịm đến Ông Nguyễn Hữu Y - chủ hộ buồn rầu nói với phóng viên: “….” Năm 2007 sau chịu đựng hai năm cảnh “nhiều không”, 15 hộ dân khu nhà có đơn gửi chủ đầu tư khu đô thị Cty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội mong giải xúc Nhưng không hiểu đến tận bây giờ, hàng loạt kiến nghị người dân sau năm rơi vào im lặng… Sống cộng đồng lòng thủ Hà Nội mà hộ gia đình cảm giác bị cô lập ốc đảo, đề nghị cấp uỷ quyền quan chức nhanh chóng vào để sớm giải thực tế đáng buồn Phần 3: Sưu tầm viết báo phát nêu ý kiến nhận xét viết Bài 1: Làm phát trực tiếp, hiểu nào? Hoàng Việt Thịnh đăng Tạp chí Người Làm báo, số 5/2008 Phát trực tiếp chương trình sinh động thể sâu sắc tính chân thật báo chí Tuy nhiên để hiểu thực làm theo yêu cầu, mục tiêu đề chương trình phát trực tiếp lại vấn đề đáng bàn Bởi, thực tế có người hiểu phát trực tiếp cách giản đơn như: phát trực tiếp người phát viên đọc trực tiếp tin, thời điểm chương trình phát sóng khơng thu trước chương trình chờ đến phát sóng hay có có thêm chuyên mục khách mời phòng thu trả lời câu hỏi thính giả trực tiếp gọi đến chương trình; yêu cầu tin phóng viên phải có tiếng nói nhân vật… Nếu hiểu theo cách hiểu rõ ràng chưa đạt tiêu chí, điều kiện chương trình phát trực tiếp Theo đó, phát viên phải đọc trực tiếp sóng nên cần phát viên cố gắng đọc lưu lốt, khơng vấp lỗi được? Điều đồng nghĩa với việc phóng viên khơng cần phải cố gắng nỗ lực mà cần đáp ứng yêu cầu có tiếng nói nhân vật tin, bài? Thật vậy, đề cập đầu viết, phát trực tiếp thể tính chân thật cách cao nhất; tính chất thời, trực tiếp trọng Cho nên, tin, phản ánh trực tiếp, nhanh nhạy kiện, vấn đề xuất hiện, nảy sinh sống nhiều tốt Mục tiêu lớn là, thơng qua chương trình phát trực tiếp, thính tận mắt chứng kiến sư kiện, vấn đề trường “Tường thuật trực tiếp lại khơng tường thuật trực tiếp”, lúc kiện, vấn đề phản ánh qua lăng kính nhà báo, phóng viên, sở phân tích khách quan khoa học Như thấy rằng, tính thời vận dụng cách triệt để Thực tế cho thấy, vấn đề, kiện xẩy mà phóng viên phản ánh nhanh chóng, trực tiếp diễn tiến hình thức “tin điện thoại” thính giả ý lắng nghe nhiều Song thiết kiện phải tiêu biểu, đặc sắc, vấn đề lớn mà dư luận quan tâm Có vậy, tin tức có giá trị nhiều mặt Một thực tế là, chương trình phát trực tiếp đài phát cấp tỉnh, trì thường xuyên định kỳ phải thừa nhận điều rằng, nội dung vào lối mòn cách thức thể hiện; thời gian chương trình diễn dài, thời lượng phần phụ lời dẫn, âm nhạc chiếm phần không nhỏ Nếu đem so sánh với chương trình thường ngày, khơng trực tiếp thấy chả có đổi nhiều, mà kéo dài thời lượng phát sóng mà thơi Từ thực tế phân tích kể đặt vấn đề, phải nâng cao, cải tiến chất lượng chương trình phát trực tiếp đài phát địa phương để đáp ứng tốt nhu cầu thông tin thính giả Trước phải thay đổi từ cách hiểu xác thấu đáo người làm chương trình Tiếp phải có kịch chương trình hay Vì sản phẩm tập thể nên, tất phải nỗ lực cố gắng q trình tác nghiệp; tính chủ động, sáng tạo thành viên êkíp làm việc phải phát huy cao độ; thực nghiêm ngun tắc làm việc theo nhóm Thứ khơng ngừng nghiên cứu, học tập cách thức, biện pháp để sản xuất chương trình hay, đặc sắc, tiêu chí Song song với là, đài phát tỉnh cần thường xuyên quan tâm, giao lưu, trao đổi, học hỏi cách làm hay đơn vị bạn; mạnh dạn áp dụng vào đơn vị xét thấy điều kiện phù hợp; lắng nghe ý kiến bạn nghe đài để có điều chỉnh cho thích hợp Có thể nói, thời gian qua, chương trình phát trực tiếp tìm chỗ đứng quan trọng lòng đơng đảo thính giả Song với nỗ lực thay đổi mang tính thiết thực hiệu nêu trên, chắn chương trình có thành cơng nữa./ Nhận xét viết: Cái được: Giúp độc giả có nhìn sâu sắc khái niệm cách làm chương trình phát trực tiếp Tác giả đề cập quan niệm cách hiểu chưa toàn diện, đầy đủ làm phát trực tiếp, đồng thời đưa số đặc điểm phát trực tiếp, là: “ thơng qua chương trình phát trực tiếp, thính tận mắt chứng kiến sư kiện, vấn đề trường; tính thời vận dụng cách triệt để nhất; vấn đề, kiện xẩy mà phóng viên phản ánh nhanh chóng, trực tiếp diễn tiến nó…” Cuối tác giả đề cập vấn đề phải để nâng cao, cải tiến chất lượng chương trình phát trực tiếp đài phát địa phương để đáp ứng tốt nhu cầu thơng tin thính giả Hạn chế: Với vấn đề “Nên hiểu phát trực tiếp nào”, thực tác giả đề cập vấn đề lớn lại giải vấn đề sơ sài, chưa đầy đủ, toàn diện Tác giả chưa đưa khái niệm hay cách hiểu đầy đủ phát trực tiếp; hạn chế thực chương trình phát trực tiếp, giải pháp để nâng cao chương trình phát trực tiếp địa phương chưa đầy đủ, nói chung đơn giản, không sâu Bài viết thực hấp dẫn, có ý nghĩa vấn đề nghiên cứu, mổ xẻ cách khoa học, sâu sắc Thiển nghĩ em viết mang tính chất “ý kiến bạn đọc” viết hay nghiên cứu, không phù hợp với tiêu chí tác phẩm đăng tải tạp chí lý luận, khoa học Hội Nhà báo Bài 2: An tồn cho chương trình phát trực tiếp Chu Minh đăng Tạp chí Người Làm báo, số 5/2008 Khơng thể phủ nhận tính hấp dẫn, nhanh nhạy thông tin, kiện chương trình phát trực tiếp nói chung chương trình thời nói riêng Tuy nhiên, người làm phát trực tiếp (PTTTT), an toàn yếu tố quan trọng đặt lên hàng đầu Trước hết, an tồn trị, nội dung tư tưởng Thứ hai, an tồn kỹ thuật Tơi nhớ, lần Đài PT & TH Bắc Giang làm chương trình PTTT vào năm 1999 chương trình chuẩn bị để tham dự Liên hoan phát Tồn quốc Là chương trình dự thi kiện đặc biệt Đài PT & TH Bắc Giang lúc đó, nên việc chuẩn bị kỹ Rất nhiều BTV, PV, PTV, KTV huy động tham gia vào ê-kip làm trực tiếp Để phục vụ nội dung cho chương trình thời tổng hợp 30 phút, nhiều thứ phải chuẩn bị, lựa chọn tin bài, kiện, liên hệ khách mời, băng từ nhạc hiệu, nhạc xen, nhạc cắt, băng tiếng động v.v Vì lần làm trực tiếp nên tâm trạng háo hức, cẩn trọng không khỏi lo lắng, hồi hộp Cuối cùng, khâu chuẩn bị hoàn tất Ngày dự thi đến Từ phòng thu đài TNVN, tín hiệu truyền Trung tâm truyền dẫn phát sóng Đài PT&TH Bắc Giang để phát sóng Đài tỉnh Mọi việc diễn suôn sẻ, …một cố kỹ thuật xảy Khi PTV đọc : “ Anh Nguyễn Văn Nam xúc nói” băng tiếng động lại giọng nữ với giọng đầy phấn khởi “ Tơi cám ơn anh chị phòng Nơng nghiệp huyện hướng dẫn gia đình tơikỹ thuậtni ếch lồng Tơi thấy ni ếch lồng khơng khó, chi phí thấp mà lãi suất cao…” Sự cố nhầm băng tiếng động khiến hội trường cười lên, kỹ thuật viên lúng túng, ê – kíp thót tim Cũng may người DCT kịp thời xin lỗi Và lần ấy, tuột huy chương vàng Tuy nhiên, mà nhiều học lớn làm PTTT chương trình phát thẳng sau CHUẨN BỊ CÀNG KỸ,SỰ AN TOÀN CÀNG CAO Rất vui sau lần đầu làm PTTT ấy, Đài PT&TH Bắc Giang tổ chức SIDA (Thụy Điển) trang bị số thiết bị làm PTTT tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho số BTV, PV,PTV Có thiết bị, lại trang bị kỹ làm trực tiếp nên từ đến nay, phương thức PTTT phát thẳng thường xuyên Đài PT & TH Bắc Giang áp dụng thực Chương trình “Ca nhạc theo yêu cầu” thời lượng 60 phút, tin thời ngày Để chương trình lên sóng an tồn, chương trình chúng tơi chuẩn bị kỹ lưỡng kịch khâu kỹ thuật Đơn cử thực phát thẳng tin thời 15 phút chuẩn bị nhiều phương án: phương án thừa thời lượng thơng tin bị cắt bỏ cắt bỏ vào khoảng thời gian nào; phương án thời lượng bị thiếu chuẩn bị thơng tin Tuy nhiên, phương án nào, để dự phòng khung thời lượng định dành cho việc cập nhật thông tin Việc xử lý thông tin nhận điều mà chúng tơi ln tính đến Ngồi chuẩn bị kỹ phương án để xử lý tình thuống phần lời dẫn chuẩn bị kỹ Điều giúp cho người dẫn chương trình khơng bị lúng túng gặp cố Tuy nhiên, chương trình thời tổng hợp 30 phút khâu chuẩn bị lại cần phải kỹ lưỡng nhiều, chương trình có khách mời phòng thu, hay chương trình có phóng viên tác nghiệp trường tình xử lý lại cân nhắc tỷ mỷ NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH – YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG Hiện nay, người dẫn chương trình PTTT Đài PT&TH Bắc Giang bao gồm BTV PTV Cả BTV PTV, người có mạnh riêng Nếu mạnh PTV có “chất giọng thiên phú”, nói trước cơng chúng "tròn vành, rõ chữ", đọc trơi chảy, vấp, sức truyền cảm cao phù hợp với đọc tin, phóng luận mạnh BTV trực tiếp tham gia dẫn, am hiểu lĩnh vực, khả dẫn dắt đối thoại với khách mời, khả làm chủ đối thoại cách thể ngơn ngữ nói Thơng thường, Bản tin thời sự, thường kết hợp BTV PTV dẫn Sự phối hợp người dẫn chương trình BTV PTV tạo sắc thái khác nhau, lôi người nghe Tuy nhiên, để dẫn dắt tốt chương trình, BTV PTV cần có "kỹ dẫn chương trình" với u cầu bắt buộc: xác thơng tin, linh hoạt ứng xử tình huống, truyền cảm diễn đạt Và để đạt điều đó, đòi hỏi người dẫn cần có lĩnh trình độ Nếu khơng có lĩnh, trình độ, người dẫn chương trình bị áp lực tâm lý dễ dẫn đến tình trạng bị động, có nói q nhiều, nói khơng đâu vào đâu, có lại khơng biết nói gì, khơng thể xử lý tình có cố xảy Một sai sót nhỏ, cố nhỏ người dẫn làm đổ chương trình, khẳng định người dẫn chương trình đóng vai trò đặc biệt quan trọng dẫn đến thành cơng chương trình PTTT SỰ PHỐI HỢP CỦA CẢ Ê-KÍP Sự thành cơng chương trình phát thanh, truyền hình cộng hưởng đóng góp tập thể Sẽ khơng thể nói vai trò quan trọng ai? Đạo diễn? Biên tập viên? Phóng viên? Người dẫn chương trình? Kỹ thuật viên âm hay kỹ thuật viên truyền dẫn phát sóng? Mỗi người có vai trò, vị trí định Và chương trình phát sóng an tồn, đòi hỏi phối hợp ăn ý êkíp thực mà khơng chỗ cho “cái tơi” tồn Trong vai trò BTV - đạo diễn chương trình, kinh nghiệm mà tơi thường áp dụng chương trình lên sóng thật kiệm lời nói nhiều nóng nảy làm cho cộng bình tĩnh tự ty Cả ê-kíp chúng tơi Một nụ cười, vẫy tay, gật đầu, vài ngón tay giơ lên làm ám hiệu đủ để hiểu dùng nhạc xen, nhạc cắt, tiếng động số mấy, đến đâu phần khách mời Và cuối nụ cười chương trình kết thúc an tồn Nhận xét viết: Được: “An toàn cho phát trực tiếp” viết tác giả Chu Minh, biên tập viên phát Đài Phát - truyền hình Bắc Giang đăng tải Tạp chí Người làm báo số tháng 5/2008 Bài viết đúc rút từ trải nghiệm thực tế làm phát trực tiếp tác giả đồng nghiệp địa phương Bài viết hấp dẫn đề cập tới kỷ niệm “ấn tượng” cố “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” Nhưng sau lần đó, chứng kiến trưởng thành nhanh chóng người làm phát Bắc Giang Tác giả đưa kinh nghiệm, “bí quyết” để làm phát trực tiếp có hiệu sở từ tít dẫn “Chuẩn bị kỹ, an toàn cao; người dẫn chương trình - yếu tố định thành cơng; phối hợp êkíp…” Với giọng văn gần gũi, câu chuyện từ trải nghiệm từ thực tế, viết để lại ấn tượng tốt cho người đọc Hạn chế: Bài viết đề cập tới yếu tố tác động, chi phối, ảnh hưởng đến việc làm chương trình phát trực tiếp, chưa đủ, bên cạnh yếu tố chủ quan (con người) có yếu tố kỹ thuật Tiếng động, âm nhạc yếu tố ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, hiệu chương trình phát trực tiếp tác giả khơng đề cập… Bên cạnh kinh nghiệm từ thực tế, viết hấp dẫn có dẫn chứng, hay câu chuyện kể ‘đính kèm” Còn mắc số lỗi văn phạm, câu tối nghĩa, ví dụ: Sao lại “Rất vui sau lần đầu làm PTTT ấy, Đài PT&TH Bắc Giang tổ chức SIDA (Thụy Điển) trang bị số thiết bị làm PTTT tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho số BTV, PV, PTV…”!? TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Trâm, Vai trò báo chí phát triển văn học dân tộc đầu kỷ XX, Tạp chí văn học số 6/1994 Trần Thị Trâm, đội ngũ nhà báo Việt Nam trước cách mạng tháng 8/1945, Tạp chí người làm báo, số tháng 2/2001 Trần Thị Trâm, - Trần Hồ Bình, Vài nét phác thảo diện mạo văn học báo chí Việt Nam từ sau 1975 đến nay, Tạp chí Báo chí & Tuyên truyền số 1/2002 Đài tiếng nói Việt Nam - Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ phát (2005), 61 phương pháp đào tạo phát viên người dẫn chương trình, Hà Nội Đài tiếng nói Việt Nam( 2005), Cẩm nang báo chí phát thanh, (Tài liệu dịch, lưu hành nội bộ), Hà Nội 6 Phân viện Báo chí Tuyên truyền- Đài tiếng nói Việt Nam (2002), Báo phát thanh, Nxb Văn hố thơng tin, Hà Nội Nhiều tác giả (1995), Nửa kỷ tiếng nói Việt Nam, Nxb trị quốc gia, Hà Nội GS, TS Vũ Hiền- PGS, TS Đức Dũng chủ biên (2007), Phát trực tiếp, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 10 V.V Ximirnop( 2004), Các thể loại báo chí phát thanh, Nxb Thông tấn, Hà Nội ... lượng hiệu phát Tiểu luận Vai trò cơng chúng phát đại , sâu nghiên cứu cơng chúng phát gì? đặc điểm cơng chúng phát đại? Vai trò cơng chúng phát đại VAI TRỊ CỦA CƠNG CHÚNG PHÁT THANH HIỆN ĐẠI Một... vấn đề công chúng phát 1.1 Cơng chúng phát gì? Cơng chúng phát thính giả Cơng chúng phát hiểu nhóm lớn xã hội chương trình phát tác động, nhóm người mà phát hướng vào để tác động Có cơng chúng. .. tắt radio làm việc khác Công chúng phát người nuôi dưỡng chương trình phát thanh, người đánh giá, thẩm định cuối chất lượng phát sóng Cơng chúng phát người thẩm định vai trò, vị xã hội nhà báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của công chúng phát thanh hiện đại, Vai trò của công chúng phát thanh hiện đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay