KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

54 92 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 16:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC - KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN GIỚI THIỆU CHUNG Giới thiệu chung Trắc nghiệm khách quan • TNKQ phương pháp kiểm tra, đánh giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan • TNKQ cách cho điểm hồn tồn khơng phụ thuộc vào người chấm PHÂN LOẠI CÁC CÂU HỎI Trắc nghiệm tự luận Trắc nghiệm khách quan - Hỏi tổng quát gộp nhiều ý - Cung cấp đáp án - Hỏi ý - Chọn đáp án Đúng-sai Chọn trả lời Ghép câu Điền thêm   Diễn giải Tiểu luận Khoá luận Luận văn Luận án Nguyên tắc sử dụng • Hình thức thi dạng câu hỏi thi có ưu + nhược điểm → Sử dụng dạng câu hỏi thi phụ thuộc vào chất mơn thi mục đích kỳ thi • Dạng câu hỏi trắc nghiệm có ưu để ĐLĐG kiến thức (Vd: KT môn học) q trình học hay kết thúc mơn học mức nhận thức thấp nhận biết, hiểu, áp dụng… • Dạng câu hỏi tự luận có ưu để ĐLĐG nhận thức mức độ cao (các kỹ trình bày, diễn đạt… khả phân tích, tổng hợp, đánh giá…) • Tuy nhiên, hai dùng để ĐLĐG khả tư mức độ cao giải vấn đề, tư sáng tạo hay lý luận phân tích… SO SÁNH CÂU HỎI/ĐỀ THI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Nội dung so sánh Tự luận Trắc nghiệm khách quan 1- Độ tin cậy Thấp Cao 2- Độ giá trị Thấp Cao 3- Đo lực nhận thức Như 4- Đo lực tư Như 5- Đo Kỹ năng, kỹ sảo Như 6- Đo phẩm chất Tốt Yếu 7- Đo lực sáng tạo Tốt Yếu 8- Ra đề Dễ Khó Thiếu xác thiếu khách quan Chính xác khách quan 9- Chấm điểm 10- Thích hợp Qui mơ nhỏ Qui mơ lớn Quy trình viết câu hỏi chuẩn hóa phục vụ thi THPTQG Quy trình Xây dựng câu hỏi thi phương pháp chuyên gia Ví dụ : Phân tích: Phương án D Phương án A: HS nhầm với phép cộng, trừ số thông thường Phương án B: nhầm với phép cộng, trừ số thông thường nhầm lẫn kí hiệu độ dài vec tơ với dấu giá trị tuyệt đối Phương án C: HS nhầm tổng hai vec tơ với tổng độ dài hai đoạn thẳng 10 Kỹ thuật viết phương án lựa chọn VD: có nhiều phương án trả lười tỡnh c th Bệnh sau đợc xem nh trÇm träng nhÊt ë ViƯt Nam hiƯn nay? A Ung th; B Tâm thần; C Tim; Sốt rét D Từ trầm trọng trờng hợp có nghĩa gì? Dễ truyền nhiễm nhất, hay dễ gây thiệt hại nhân mạng nhất, hay khó chữa trị? Do đó, câu đợc sửa đổi nh sau: Bệnh sau thờng gây nên số tử vong nhiều ë ViƯt Nam nay? A Ung thư B T©m thÇn C Tim; Sèt rÐt; D Kỹ thuật viết phương án lựa chọn Nên xếp phương án theo thứ tự • Câu trả lời nên xếp tăng dần giảm dần theo thứ tự bảng chữ cái, độ lớn Ví dụ: Phương trình A có nghiệm? A B C D Kỹ thuật viết phương án lựa chọn Cần cân nhắc sử dụng phương án có hình thức hay ý nghĩa trái ngược phủ định Khi có hai câu trả lời có ý nghĩa trái ngược phương án lựa chọn học sinh có xu hướng dự đốn phương án phương án tập trung phương án Để khắc phục, nên xây dựng cặp phương án có ý nghĩa trái ngược đơi Ví dụ: Về mặt di truyền, lai cải tiến giống: A ban đầu làm tăng tỉ lệ thể đồng hợp, sau tăng dần tỉ lệ dị hợp B làm tăng cá thể dị hợp thể đồng hợp C ban đầu làm tăng tỉ lệ dị hợp, sau làm tăng thể đồng hợp D làm giảm cá thể dị hợp thể đồng hợp Kỹ thuật viết phương án lựa chọn Các phương án lựa chọn phải đồng theo nội dung, ý nghĩa Học sinh có khuynh hướng lựa chọn câu không giống lựa chọn khác Tất nhiên, lựa chọn đồng đúng, câu trắc nghiệm câu mẹo, có tính đánh lừa Ví dụ: Cái làm cho salsa nóng nhất? A.Thêm ớt đỏ vào B Thêm ớt xanh vào C Thêm hành ớt xanh vào D.* Thêm ớt jalapeno vào Ba lựa chọn A, B, C giống lựa chọn D khác với Kỹ thuật viết phương án lựa chọn Các phương án lựa chọn nên đồng mặt hình thức (độ dài, từ ngữ,…) • Khơng nên để câu trả lời có khuynh hướng ngắn dài phương án khác • Tính đồng dựa ý nghĩa, âm thanh, độ dài, loại từ Phân tích hoạt động quan đợt để lãnh đạo: A điều chỉnh suất lao động B xác định chế độ khen thưởng C thay đổi chế quản lý D nắm vững thực trạng, xác định mục tiêu cho hướng phát triển quan tương lai Phương án D dài, sửa lại “xác định hướng phát triển quan” Kỹ thuật viết phương án lựa chọn Tránh lặp lại từ ngữ/thuật ngữ nhiều lần câu hỏi Câu gốc: Tắc động mạch vành bên phải gần nguồn gốc huyết khối kết của: A.nhồi máu vùng bờ bên tâm thất phải tâm nhĩ phải.  B.nhồi máu tâm thất trái bên.  C.nhồi máu tâm thất trái trước.  D.nhồi máu vách ngăn phía trước.  Câu sửa: Tắc động mạch vành bên phải gần nguồn gốc huyết khối tượng nhồi máu khu vực sau đây? A.Bờ bên hai tâm thất B.Bên trái tâm thất.  C.Trước tâm thất trái.  D.vách ngăn phía trước Kỹ thuật viết phương án lựa chọn Viết phương án nhiễu thể khẳng định - Giống phần dẫn, phương án nhiễu phải viết thể khẳng định, có nghĩa là, cần tránh phủ định dạng KHÔNG TRỪ - Thỉnh thoảng, từ tránh nội dung câu trắc nghiệm Trong trường hợp này, từ cần phải đánh dấu làm đậm, viết in, hay gạch Khi chất lỏng sôi, tiếp tục đun nhiệt độ chất lỏng sẽ: A.Tiếp tục tăng B.Không thay đổi C.Giảm D.Không tăng không giảm Kỹ thuật viết phương án lựa chọn Tránh sử dụng cụm từ “tất phương án trên”, “khơng có phương án nào” Nếu thí sinh có thơng tin phần (biết lựa chọn cho đúng/sai), thơng tin gợi ý thí sinh việc chọn lựa phương án tất phương án Khơng có phương án Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A.1 + = B.3 – = C.a b sai D.Tất sai Kỹ thuật viết phương án lựa chọn Tránh thuật ngữ mơ hồ, khơng có xác định cụ thể mức độ “thông thường”, “phần lớn”, “hầu hết”, từ hạn định cụ thể “luôn luôn”, “không bao giờ”, “tuyệt đối”… Các từ hạn định cụ thể thường mức độ mức chúng làm nên câu trả lời Ví dụ: Lý chủ yếu gây nên tính tin cậy trắc nghiệm lớp học? A.Hoàn toàn thiếu hướng dẫn có hiệu B.Tồn câu hỏi thiếu hiệu C.* Có q câu trắc nghiệm D.Dạng thức tất câu hỏi lạ với học sinh Kỹ thuật viết phương án lựa chọn 10 Câu trả lời phải thiết lập vị trí khác với tỉ lệ từ 10-25% Nên chia gần số lần xuất cho phương án A, B, C, D Không nên phương án xuất vị trí liên tục nhiều câu cạnh Lưu ý phương án nhiễu Phương án nhiễu khơng nên “sai” cách q lộ liễu; Ví dụ: Hà Tiên thuộc tỉnh: A An Giang B Hậu Giang C * Kiên Giang D Hà Giang Thí sinh dễ dàng loại tỉnh Hà Giang Lưu ý phương án nhiễu Tránh dùng cụm từ kỹ thuật có khuynh hướng hấp dẫn thí sinh thiếu kiến thức tìm câu trả lời có tính thuyết phục để đốn mò; Mỡi phương án nhiễu viết ngơn ngữ đơn giản, chúng sai rõ ràng Ví dụ: Khi thiết kế trắc nghiệm, việc phải ln ln làm trước? A Xác định kích cỡ liệu xác định đối tượng chọn mẫu B Đảm bảo phạm vi đặc điểm kỹ thuật dựa vào lý thuyết C.* Định rõ việc sử dụng cách chấm điểm việc giải thích D Lựa chọn mơ hình phản hồi theo số lượng tham số mong muốn 4.Lưu ý phương án nhiễu Tránh sử dụng cụm từ chưa (sai ngữ pháp, kiến thức…): Hãy viết phương án nhiễu phát biểu đúng, khơng trả lời cho câu hỏi Ví dụ: Điều nói chung mối quan hệ chất lượng độ tin cậy câu trắc nghiệm? A Khơng thể có tính giá trị mà thiếu độ tin cậy B * Các câu trắc nghiệm có khuynh hướng làm tăng lỡi đo lường C Việc thể câu trắc nghiệm thể việc dạy D Một phạm vi hạn chế điểm trắc nghiệm làm giảm độ tin cậy ước lượng 4.Lưu ý phương án nhiễu _ Lưu ý đến điểm liên hệ văn phạm phương án nhiễu giúp học sinh nhận biết câu trả lời Ví dụ: Nhà nơng ln canh để A giãn việc theo thời vụ B dễ dàng nghỉ ngơi C bảo trì đất đai D cân chế độ dinh dưỡng Phương án "B” bị loại bỏ khơng dạng ngữ pháp TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 54
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN, KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay