VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIME

30 21 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 16:34

CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG VAI TRỊ CỦA TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN TRONG Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIME CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG STT NỘI DUNG 12/2003 12/2016 VỐN CHỦ SỞ HƯU 150 TỶ ĐỒNG 808 TỶ ĐỒNG LAO ĐỘNG 488 NGƯỜI 720 NGƯỜI LỢI NHUẬN 22,9 TỶ ĐỒNG 256,6 TỶ ĐỔNG TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN: - 03 CĐ CSTV: Hóa dầu, Nhựa đường, Hóa chất 22 Cơng đồn phận 704 Đồn viên CĐ CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CÔNG KHU VỰC SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY DẦU NHỜN THƯỢNG LÝ CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG HỆ THỐNG BỒN BỂ CỦA CÔNG TY NHỰA ĐƯỜNG VÀ CƠNG TY HĨA CHẤT CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG HỆ THỐNG PHỊNG THỬ NGHIỆM VÀ PHỊNG ĐIỀU HÀNH PHA CHẾ HIỆN ĐẠI CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG BCH CƠNG ĐỒN TCT HĨA DẦU PETROLIMEX KHĨA VII, NK 2014 - 2019 CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CÔNG Vận hành máy bơm bể chứa dầu gốc NMDN Thượng Lý CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG Cơng nhân NMDN Thượng Lý đóng dầu nhờn phuy CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG Dây chuyền đóng dầu nhờn thùng NMDN Nhà Bè CƠNG ĐOÀN ĐOÀN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG HỘI THAO TỒN QUỐC PLC NĂM 2014 TẠI TP HẢI PHỊNG CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG HỘI THAO TỒN QUỐC PLC NĂM 2016 TẠI TP CẦN THƠ CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CÔNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG HỘI THAO TỒN QUỐC PLC NĂM 2016 TẠI TP CẦN THƠ CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG HỘI THAO TỒN QUỐC PLC NĂM 2016 TẠI TP CẦN THƠ CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG CƠNG ĐỒN TCT PLC TẶNG Q HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ MẦM NON SƠN BÌNH - X SƠN BÌNH - H TAM ĐƯỜNG - T.LAI CHÂU THÁNG 11.2016 CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG CƠNG ĐỒN TCT PLC TẶNG Q HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ MẦM NON SƠN BÌNH - X SƠN BÌNH - H TAM ĐƯỜNG - T.LAI CHÂU THÁNG 11.2016 CÔNG ĐOÀN ĐOÀN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CÔNG ĐẠI DIỆN TCT PLC THĂM VÀ CHIA SẺ VỚI CÁC THỦY THỦ TÀU VP ASPHAL TRONG VỤ BỊ CƯỚP BiỂN TẤN CÔNG TRÊN BiỂN NGÀY 07/12/2014 CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG GALA GẶP GỠ MÙA THU PHỤ NỮ PLC- CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH 20.10.2016 CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10 2015 CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG HỘI NGHỊ BCH CƠNG ĐỒN TCT PLC LẦN THỨ TẠI TP CẦN THƠ 5.2016 CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG RA MẮT BAN LIÊN LẠC HƯU TRÍ TẠI HỘI NGHỊ BCH CƠNG ĐỒN TCT PLC LẦN THỨ TẠI TP CẦN THƠ 5.2016 CÔNG ĐOÀN ĐOÀN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU GIỮA NHIỆM KỲ CƠNG ĐỒN TCT PLC, NHIỆM KỲ 2014 - 2019 TẠI TP ĐÀ NẴNG CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CÔNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG BCH CĐ TCT PLC TẶNG BẰNG KHEN CỦA CƠNG ĐỒN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHO Đ/C VƯƠNG CHÍ NĂNG - PHĨ CHỦ TỊCH CƠNG ĐỒN TCT CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG CƠNG ĐOÀN ĐOÀN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ... CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG CƠNG ĐỒN TCT PLC TẶNG QUÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ MẦM NON SƠN BÌNH - X SƠN BÌNH - H TAM ĐƯỜNG - T.LAI CHÂU THÁNG 11.2016 CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU... QUỐC PLC NĂM 2011 TẠI TP.ĐÀ NẴNG CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CÔNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG HỘI THAO TỒN QUỐC PLC NĂM... HỘI THAO TỒN QUỐC PLC NĂM 2014 TẠI TP HẢI PHỊNG CƠNG ĐỒN ĐỒN XĂNG XĂNG DẦU DẦU VIỆT VIỆT NAM NAM CƠNG TY HĨA PETROLIMEX CƠNG ĐỒN ĐỒN TỔNG TỔNG CƠNG CƠNG TY HĨA DẦU DẦU PETROLIMEX CƠNG HỘI THAO
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIME, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIME

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay