HIỂU VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN SỐT XUẤT HUYẾT (SỐT DENGUE)

16 22 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 16:15

HIỂU VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN SỐT XUẤT HUYẾT (SỐT DENGUE) PGS.TS Lê Xuân Hải Khoa Miễn dịch, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương SỐT XUẤT HUYẾT (SỐT DENGUE)  Do virus Dengue, thuộc họ Flavivirus, truyền muỗi vằn (Aedes aegypti), phổ biến vùng nhiệt đới cận nhiệt đới  Chẩn đốn xác nhiễm virus Dengue chủ yếu dựa vào xét nghiệm sau:  Xét nghiệm SHPT: xác định ARN virus Dengue  Xét nghiệm miễn dịch: Phát kháng nguyên (Dengue NS1), phát kháng thể (anti Dengue IgM anti Dengue IgG) 2/15 Động học dấu ấn sinh học sốt Dengue Thời điểm phát dấu ấn sinh học virus Dengue 4/15 Một số câu hỏi thường gặp  Có xét nghiệm miễn dịch để chẩn đốn?  Nên định cho hợp lý? Lấy mẫu nào?  Thế xét nghiệm huyết đơn xét nghiệm huyết kép chẩn đoán sốt virus Dengue?  Kết trả nên hiểu nào? 5/15 Các loại xét nghiệm miễn dịch chẩn đoán sốt Dengue  Xét nghiệm phát kháng nguyên Dengue NS1 test nhanh (đơn độc phối hợp NS1 + IgG IgM)  Dengue NS1 ELISA  6/54 Các loại xét nghiệm miễn dịch chẩn đoán sốt Dengue  Xét nghiệm phát kháng thể anti Dengue     Kết hợp IgM/IgG NS1 + IgM/IgG test nhanh Anti Dengue IgM (ELISA Anti Dengue IgG (ELISA) Anti Dengue IgM/IgG (ELISA) 7/54 ELISA hay test nhanh tốt?  ELISA chẩn đốn Dengue có độ nhạy khoảng 90-94%, độ đặc hiệu khoảng 97-99%  Test nhanh chẩn đốn Dengue có độ nhạy độ đặc hiệu dao động Thử nghiệm nhiều loại test nhanh khác thấy độ nhạy dao động từ 70-92%, độ đặc hiệu từ 75-95%  Test nhanh thuận lợi cho xét nghiệm riêng lẻ bệnh nhân ELISA thuận lợi cho xét nghiệm theo mẻ lớn, nhiều mẫu bệnh phẩm làm lúc 8/15 Lấy mẫu nào?   ml máu không chống đông, ghi đầy đủ thông tin: họ tên, tuổi, ngày sốt Mẫu nên bảo quản từ 2-20 độ C, vận chuyển đến phòng xét nghiệm vòng tiếng Trường hợp đặc biệt liên hệ trực tiếp với nhân viên phòng xét nghiệm để tư vấn 9/15 Hướng dẫn sử dụng hợp lý xét nghiệm miễn dịch chẩn đoán sốt Dengue 10/15 Trường hợp dùng kít tích hợp phát đồng thời kháng nguyên kháng thể Sốt Dengue? NS1 + IgM/IgG Dương tính (NS1 IgM) Âm tính (NS1 IgM) ≤ ngày Sốt DENGUE NS1 + IgM/IgG (sau 2-4 ngày) Dương tính (NS1 IgM) Ngày sốt > ngày Khơng DENGUE Âm tính (NS1 IgM) 11/15 Trường hợp dùng kít phát riêng kháng nguyên, kháng thể Nghi sốt Dengue? Ngày sốt ≤ ngày > ngày Dengue NS1 Dengue IgM/IgG Âm tính Dương tính Dengue IgM/IgG (Sau 2-4 ngày) Âm tính Dương tính Âm tính Dengue NS1 Sốt DENGUE Dương tính Dương tính Khơng DENGUE Âm tính 12/15 Huyết đơn? Huyết đôi?  Lấy máu xét nghiệm lần  Huyết đơn  Nếu sốt ≤ ngày xét nghiệm huyết đơn âm tính  lấy máu làm xét nghiệm lại sau 2-4 ngày (huyết đôi) 13/15 Ý NGHĨA LÂM SÀNG? Ngày sốt 1-5 6-9 NS1 IgM IgG Sốt Dengue - - - Không phải Dengue + - - Cấp thể nguyên phát +/- + - Cấp thể nguyên phát + - + Cấp thể thứ phát +/- + + Cấp thể thứ phát - - - Không phải Dengue +/- + - Cấp thể nguyên phát +/- + + Cấp thể thứ phát Lưu ý: -Chỉ cần có NS1 IgM dương tính  Đợt sốt Dengue -Có IgG  thứ phát -Sau ngày (các xét nghiệm giảm đáng kể, khơng có ý nghĩa chẩn đốn 14/15 KẾT LUẬN - Do có nguy có gây xuất huyết sốc  cần chẩn đốn xác định có sốt virus Dengue hay khơng - Sử dụng xét nghiệm miễn dịch với dấu ấn sinh học kháng nguyên NS1, kháng thể IgM, IgG có giá trị chẩn đốn xác định - NS1 IgM có giá trị xác định đợt sốt virus Dengue (sốt Dengue tiên phát) Trong IgG cho biết gần bị sốt virus Dengue IgG dương tính (IgM âm dương) gợi ý sốt Dengue thứ phát - Cần dựa vào ngày sốt để có kế hoạch xét nghiệm hợp lý, nên kết hợp xét nghiệm NS1 kháng thể IgM để tăng khả chẩn đoán 15/15 XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN    GS TS Nguyễn Anh Trí Ban lãnh đạo viện HHTMTW Tập thể khoa Miễn dịch 16/15 ... Dengue  Xét nghiệm miễn dịch: Phát kháng nguyên (Dengue NS1), phát kháng thể (anti Dengue IgM anti Dengue IgG) 2/15 Động học dấu ấn sinh học sốt Dengue Thời điểm phát dấu ấn sinh học virus Dengue. .. miễn dịch chẩn đoán sốt Dengue  Xét nghiệm phát kháng thể anti Dengue     Kết hợp IgM/IgG NS1 + IgM/IgG test nhanh Anti Dengue IgM (ELISA Anti Dengue IgG (ELISA) Anti Dengue IgM/IgG (ELISA)... ngày Không DENGUE Âm tính (NS1 IgM) 11/15 Trường hợp dùng kít phát riêng kháng nguyên, kháng thể Nghi sốt Dengue? Ngày sốt ≤ ngày > ngày Dengue NS1 Dengue IgM/IgG Âm tính Dương tính Dengue IgM/IgG
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỂU VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN SỐT XUẤT HUYẾT (SỐT DENGUE), HIỂU VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN SỐT XUẤT HUYẾT (SỐT DENGUE)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay