CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

21 17 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 16:11

CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM PGS.TS Vũ Hoàng Ngân ThS Phạm Hương Quỳnh ThS Hoàng Thị Huệ Biểu đồ Năng suất lao động Việt Nam giai đoạn 1996-2016 Nguồn: Tính tốn nhóm tác giả từ số liệu Tổng cục Thống kê Biểu đồ NSLĐ ngành kinh tế Việt Nam (giá so sánh 2010) giai đoạn 1996-2016 Mức NSLĐ bình quân kinh tế giai đoạn thấp, cao suất ngành nông nghiệp hẳn so với mức suất ngành công nghiệp dịch vụ www.powerpoint.vn Bảng So sánh NSLĐ Việt Nam với NSLĐ số quốc gia khu vực Tên nước khối quốc gia Singapore Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc Malaysia Thái Lan Philippines Indonesia Việt Nam Lào Campuchia Myanmar www.powerpoint.vn Mức NSLĐ (nghìn USD) 2000 2010 2014 98,5 119,0 125,4 64,6 71,0 72,2 42,2 58,8 61,8 6,1 15,6 21,0 38,8 50,2 54,4 16,4 22,4 25,5 11,9 14,4 16,9 13,5 19,5 23,0 4,8 7,6 8,9 4,7 7,4 9,0 2,9 4,4 5,4 2,5 6,7 8,4 Nguyên nhân tác động NSLĐ VN thấp Ngành có NSLĐ thấp lại chiếm tỷ trọng lao động cao Cường độ vốn (mức độ trang bị vốn cho lao động Việt Nam) mức thấp Trình độ khoa học cơng nghệ Việt Nam thấp Chất lượng lao động Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp phân tích liệu mảng Số liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu số liệu cấp Tỉnh để xây dựng mơ hình (cụ thể cho 63 tỉnh/thành 05 năm (2011, 2012, 2013, 2014 2015) Tổng quan sát 5*63= 315 để hồi quy tác động cố định tác động ngẫu nhiên Căn vào sở lý thuyết Biwei Su and Almas Heshmati (2011) LnLPit = β0 + β1LnEmpit + β2Skilledrateit +  β3Wageit + β4Transit + β5Infrasit  + β6 Health1it + β6Health2it + β6IIT_Provinceit  + vi +eit “ Trong đó: LnLP : Logarit NSLĐ LnEmp : logarit tổng lao động làm việc tỉnh Skilledrate : tỷ lệ lao động làm việc có cấp chứng tổng lao động Wage : Tiền lương bình quân địa bàn tỉnh Trans : Tính minh bạch Infras : Cơ sở hạ tầng Health1 Health2: Tương ứng số giường bệnh số bác sỹ IIT : số thương mại nội ngành tính cấp địa phương www.powerpoint.vn Bảng Kết ước lượng mơ hình Biến quan sát LnEmp Skilledrate wage MB CSHTCB www.powerpoint.vn Tác động cố định (FE) LnLPro 0.420*** (0.077) 0.028*** (0.005) 0.000*** (0.000) 0.083** (0.041) 0.551*** (0.081) Tác động ngẫu nhiên (RE) LnLPro 0.388*** (0.075) 0.028*** (0.005) 0.000** (0.000) 0.081** (0.039) 0.549*** (0.081) Bảng Kết ước lượng mơ hình Tác động cố định (FE) Tác động ngẫu nhiên (RE) Biến quan sát LnLPro LnLPro SGB -0.000*** -0.000*** (0.000) (0.000) SBS 0.000*** 0.000*** (0.000) (0.000) IIT_Province 1.111 1.437* (0.899) (0.869) Constant -4.223*** -3.729*** (1.034) (1.001) Observations 315 315 R-squared 0.474 0.472 *** p
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay