CƠ SỞ THIẾT KẾ CẤU TẠO CÔNG TRÌNH NGẦM (Thiết kế quy hoạch công trình ngầm thủy lợi, thủy điện)

20 39 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 16:08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT BỘ MÔN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH NGẦM VÀ MỎ CƠ SỞ THIẾT KẾ CẤU TẠO CƠNG TRÌNH NGẦM (Thiết kế quy hoạch cơng trình ngầm thủy lợi, thủy điện) TS Trần Tuấn Minh Hà Nội, 2014 Nhà máy thủy điện ngầm Hệ thống cơng trình ngầm thủy điện Hòa Bình Thiết kế quy hoạch tổng thể nhà máy thủy điện Huội Quảng - Sơn La Việt Nam Mặt cắt ngang kết cấu chống giữ đường hầm nhà máy thủy điện ngầm 10 Mặt cắt ngang kết cấu chống giữ đường hầm dẫn nước có áp 11 Đường hầm dẫn nước nhà máy thủy điện ngầm Khung thép mỏ hư hỏng Vỏ thép hư hỏng đường hầm dẫn nước Hư hỏng đường hầm dẫn nước 12 13 a ) a) a ) b) b) Sơ đồ cấu tạo gian máy nhà máy thuỷ điện 14 Sơ đồ gian máy nhà máy thuỷ điện ngầm a) Netako - Kemano; b) Cua - Piti ian máy thuỷ điện CalamoNda; b) Gian m¸y Bercimic Hầm nước khơng áp 15 16 Hầm dẫn nước cho thủy nơng mục đích dẫn nước 17 Thiết kế quy hoạch nhà máy điện hạt nhân ngầm (Ninh Thuận-Việt Nam) +) tổ máy +) tổ máy 2000 MW +) Dự tính: 10 tỷ USD 18 Câu hỏi ôn tập nhà Những đặc điểm chung thiết kế quy hoạch công trình ngầm hệ thống cơng trình ngầm nhà máy thủy điện ngầm? Quy cách cấu tạo đường hầm dẫn nước có áp khơng áp vào nhà máy thủy điện ngầm? Các đặc điểm thiết kế cấu tạo đường hầm xả nước không áp? Đặc điểm thiết kế cấu tạo gian máy nhà máy thủy điện ngầm? 19 Xin chân thành cảm ơn! 20
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ THIẾT KẾ CẤU TẠO CÔNG TRÌNH NGẦM (Thiết kế quy hoạch công trình ngầm thủy lợi, thủy điện), CƠ SỞ THIẾT KẾ CẤU TẠO CÔNG TRÌNH NGẦM (Thiết kế quy hoạch công trình ngầm thủy lợi, thủy điện)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay