CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

19 19 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 15:38

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ: NGUYỄN THỊ NGÂN Thứ tư ngày 15 tháng năm 2017 Khoa học: Kiểm tra cũ: Môi trường gì? Em nêu số tác hại việc ô nhiễm môi trường? Thứ tư ngày 15 tháng năm 2017 Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Hoạt động 1: Quan sát trả lời câu hỏi Tìm xem thơng tin khung chữ ứng với hình nào? b Mọi người, có phải ln có ý thức giữ vệ sinh thường xuyên dọn vệ sinh cho môi trường a Ngày nhiều quốc gia giới, có nước ta có luật bảo vệ rừng, khuyến khích trồng gây rừng, phủ xanh đồi trọc Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG e Nhiều nước giới thực nghiêm ngặt việc xử lí nước thải cách để nước thải chảy vào cống thoát nước đưa vào phận xử lí nước thải 4 c Để chống việc mưa lớn rửa trôi đất sườn núi dốc, người ta làm ruộng bậc thang Ruộng bậc thang vừa giúp giữ đất vừa giúp giữ nước để trồng trọt d Bọ rùa chuyên ăn loại rệp Việc sử dụng bọ rùa để tiêu diệt loại rệp phá hoại mùa màng biện pháp sinh học góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ cân sinh thái động ruộng Thứ tư ngày 15 tháng năm 2017 Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG Bảo vệ mơi trường khơng phải việc riêng quốc gia nào, tổ chức Đó nhiệm vụ chung người giới Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Hoạt động 2: Liên hệ thực tế Nêu số biện pháp bảo vệ môi trường mà em biết Trong biện pháp em thực biện pháp nào? (Đánh dấu x vào biện pháp mà em thực hiện) Thứ tư ngày 15 tháng năm 2017 Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Mỗi tùy lứa tuổi, cơng việc nơi sống góp phần bảo vệ môi trường Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ủ phân chuồng Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ủ phân xanh Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Sử dụng phân hữu để trồng rau Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Trồng rừng phủ xanh đồi trọc Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thu gom rác thải Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thu gom rác thải kênh mương Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thu gom rác thải bãi biển Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tuyên truyền vận động người bảo vệ môi trường Thứ tư ngày 15 tháng năm 2017 Khoa học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Bảo vệ môi trường việc riêng quốc gia nào, tổ chức Đó nhiệm vụ chung người giới Mỗi tùy lứa tuổi, công việc nơi sống góp phần bảo vệ mơi trường Ghi nhớ nhớ và thực thực hiện tốt tốt nội nội dung dung bài học học Ghi hôm nay hôm  Chuẩn Chuẩn bị bị bài sau: sau: Ơn Ơn tập tập về mơi mơi trường trường  tài tài nguyên nguyên thiên thiên nhiên nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay