Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên

250 24 0
  • Loading ...
1/250 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 15:37

A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Môi trường sống trên trái đất đang đối mặt với những vấn đề khủng hoảng lớn có thể dẫn tới diệt vong từng phần. Sự xuống cấp của hệ sinh thái dẫn tới suy giảm sức khỏe của con người do nhu cầu thực phẩm, hàng hóa và việc sử dụng các nguồn tài nguyên không bền vững và việc xả các chất độc hại ra môi trường. Theo Jon Kristinsson hệ thống môi trường trên trái đất có thể quy về bốn thành phần chính: thứ nhất là thành phần phi sinh, thứ hai là thành phần sinh vật bao gồm cả con người, thứ ba là yếu tố kỹ thuật do con người tạo ra bao gồm các công trình xây dựng, đường phố, đường ống, kênh đào và các loại sản phẩm, thứ tư là lớp vỏ vật chất không nhìn thấy được của trái đất bao gồm không khí, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh, bức xạ, tầng ozon… Biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự thay đổi của lớp vật chất thứ tư mà nguyên nhân chính là do con người gây ra, thể hiện ở sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng, đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. BĐKH làm gia tăng các thiên tai, hiện tượng khí hậu cực đoan ở hầu hết các nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, trong khoảng 50 năm qua nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,5 đến 0,7ºC, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm, hiện tượng EL-Nino, La-Nina ngày càng tác động mạnh mẽ. Trong tổng thể các giải pháp về môi trường thì những biện pháp quy hoạch và thiết kế kiến trúc cũng đóng góp một vai trò không nhỏ. Quy hoạch, kiến trúc có nhiệm vụ chính là tổ chức không gian đô thị, khu nhà ở, tổ chức sản xuất, xây dựng các công trình, đặc biệt là các nhóm nhà ở trong đô thị nhằm tạo lập và bảo vệ môi trường sống. Công tác thiết kế quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và môi trường sinh thái của nhiều nước trên thế giới, cũng như ở nước ta trong thời gian qua đã cho thấy là vốn đầu tư hạn hẹp, nếu chưa có những nghiên cứu đầy đủ về môi trường đô thị, về vai trò quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đối với môi trường sinh thái đô thị, mà phải đối phó với tốc độ đô thị hóa cao và sự gia tăng dân số đô thị thì sẽ gây ra sự huỷ hoại môi trường và làm BĐKH thêm trầm trọng. Khi tổ chức quy hoạch - kiến trúc nếu không đánh giá hiện trạng và dự báo những tác động có thể xảy ra sẽ làm ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan đô thị gây tác động xấu đến đời sống sản xuất, sức khỏe cộng đồng và mỹ quan đô thị. Gần đây Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương và biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH. Ngày 27/12/1993 Quốc hội đã thông qua luật bảo vệ môi trường, Chính phủ có nghị định 175/CP về hướng dẫn thi hành luật. Ngày 14/4/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngày 3/12/2007, Chính phủ đã có Nghị quyết 60/2007/NQ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH. Ngày 26/09/2013, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 15/2013/TT-BXD ban hành QCVN 09:2013 “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”. Ngày 31/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2623/QĐ TTg phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013 – 2020. Đối với ngành xây dựng đã có nhiều chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt trong thiết kế quy hoạch, kiến trúc nhà ở đô thị. Tuy nhiên các hoạt động này vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong đô thị nói chung và trong các nhóm nhà ở nói riêng. Từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu “Tổ chức không gian Nhóm nhà ở chung cƣ trong Đơn vị ở theo hƣớng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên” sẽ đóng góp thêm những kiến thức lý luận, các giải pháp về bảo vệ môi trường là hết sức có ý nghĩa về mặt lý thuyết và thực tiễn để giải quyết các vấn đề còn tồn tại của địa phương. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TK-cu.doc TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Nguyễn Tiến Đức TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NHĨM NHÀ Ở CHUNG CƯ TRONG ĐƠN VỊ Ở THEO HƯỚNG XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số: 62.58.01.02 Hà nội – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Nguyễn Tiến Đức TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NHĨM NHÀ Ở CHUNG CƯ TRONG ĐƠN VỊ Ở THEO HƯỚNG XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số: 62.58.01.02 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO` TRƯỜNG ĐẠIDẪN HỌCKHOA XÂY HỌC: DỰNG NGƯỜI HƯỚNG PGS.TS PHẠM ĐỨC NGUYỄN TIẾNNGUYÊN ĐỨC Hà nội – Năm 2018 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin chân thành cảm ơn hướng dẫn quý báu thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Phạm Đức Nguyên Người tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Sau đại học, Khoa Kiến trúc Quy hoạch, Bộ môn Lý thuyết Lịch sử Kiến trúc – Trường Đại học Xây dựng tạo điều kiện, động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tôi xin cám ơn quan, tổ chức, cá nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để khảo sát, lấy số liệu phục vụ luận án Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy giáo đóng góp ý kiến qua kỳ seminar q trình chỉnh sửa để tơi hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khích lệ ủng hộ tơi suốt q trình thực luận án Một lần xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Đức i MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục ……………………………………………………………… i Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ………………………………… v Danh mục bảng, biểu …………………………………………… vi Danh mục hình vẽ ……………………………………………… viii Giải thích số thuật ngữ ………………………………………… xi A MỞ ĐẦU ………………………………………………………… 1 Lý chọn đề tài …………………………………………… Mục đích nghiên cứu …………………………………………… 3 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu giới hạn nghiên cứu Nội dung nghiên cứu ……………………………………………… Phương pháp nghiên cứu ………………………………………… Những đóng góp luận án ………………………………… Cấu trúc luận án …………………………………………………… B NỘI DUNG ……………………………………………………… CHƢƠNG TỔNG QUAN TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NHĨM NHÀ Ở CHUNG CƢ TRONG ĐƠN VỊ Ở THEO HƢỚNG XANH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ……………………… 1.1 Một số khái niệm liên quan đến luận án……………………… 1.1.1 Nhà chung cư ……………………………………………… 1.1.2 Nhóm nhà chung cư ………………………………………… 1.1.3 Đơn vị ……………………… …………………………… 1.1.4 Nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh ……… 1.2 Tổng quan tổ chức không gian đơn vị theo hƣớng xanh giới Việt Nam ………………………… ……………… 1.2.1 Tổng quan tổ chức không gian đơn vị theo hướng xanh giới …… 1.2.2 Tổng quan tổ chức không gian đơn vị theo hướng xanh 7 ii Việt Nam …………………………………………………………… 1.3 Tình hình tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cƣ đơn vị theo hƣớng xanh giới Việt Nam …………… 1.3.1 Tình hình tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh số nước giới …………………… 1.3.2 Tình hình tổ chức khơng gian kiến trúc nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh Việt nam………………………… 11 20 20 25 1.4 Thực trạng tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cƣ đơn vị theo hƣớng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên……… 35 1.5 Các cơng trình nghiên cứu tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cƣ đơn vị theo hƣớng xanh liên quan đến đề tài 1.6 Các vấn đề nghiên cứu giải luận án ………… 40 42 CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NHĨM NHÀ Ở CHUNG CƢ TRONG ĐƠN VỊ Ở THEO HƢỚNG XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH THÁI NGUYÊN … 2.1 Các sở pháp lý …………………………………………… 2.1.1 Các văn quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan ………………………………………………………………… 2.1.2 Một số văn quy phạm pháp luật, quy chuẩn cần ý …… 2.1.3 Quy hoạch tỉnh Thái nguyên định hướng phát triển nhà … 2.2 Các yếu tố tác động đến NNƠCC ĐVƠ đô thị tỉnh Thái Nguyên …………………………………………… 2.2.1 Các yếu tố tự nhiên …………………………………………… 2.2.2 Các yếu tố kinh tế …………………………………………… 2.2.3 Các yếu tố văn hóa …………………………………………… 2.2.4 Các yếu tố xã hội ……………………………………………… 2.3 Các sở lý thuyết …………………………………………… 2.3.1 Các thành phần khơng gian nhóm nhà chung cư ……… 2.3.2 Cơ sở thiết kế kiến trúc khí hậu ……………………………… 2.3.3 Các chiến lược thiết kế kiến trúc khí hậu …………………… 2.3.4 Cây xanh nhóm nhà hiệu ứng đảo nhiệt đô thị …… 43 43 43 45 46 49 49 60 61 63 65 65 66 71 72 iii 2.3.5 Các hệ thống tiêu chí đánh giá chung cư xanh khu nhà xanh 2.4 Các sở thực tiễn …………………………………………… 2.4.1 Kịch BĐKH tác động BĐKH đến nhóm nhà chung cư đơn vị tỉnh Thái Nguyên ……………………… 2.4.2 Vật liệu thân thiện với môi trường Thái Nguyên ………… 2.4.3 Điều tra xã hội học trạng nhu cầu người dân nhóm nhà chung cư Thái Nguyên ……………………………… 2.4.4 Một số kinh nghiệm nhà truyền thống thích ứng với khí hậu địa 73 phương ……………………………………………………………… 96 2.4.5 Phân vùng khu vực đô thị tỉnh Thái Ngun ……………… 96 CHƢƠNG MƠ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NHĨM NHÀ Ở CHUNG CƢ TRONG ĐƠN VỊ Ở THEO HƢỚNG XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH THÁI NGUYÊN …… 98 3.1 Quan điểm tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cƣ đơn vị theo hƣớng xanh …………………… 98 84 84 90 93 3.2 Đề xuất tiêu chí đơn vị xanh yêu cầu nhóm nhà chung cƣ đơn vị theo hƣớng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ………………………………………………………… 3.3.1 Đề xuất tiêu chí đơn vị xanh ………………………………… 3.3.2 Các yêu cầu nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ………………………… 103 3.3 Chiến lƣợc tổ chức không gian nhóm nhà chung cƣ phù hợp với khí hậu Thái Nguyên……………………………………… 106 3.4 Nguyên tắc tổ chức không gian nhóm nhà chung cƣ đơn vị theo hƣớng xanh ………………………………………… 110 3.5 Mơ hình tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cƣ đơn vị theo hƣớng xanh đô thị tỉnh Thái Ngun …………… 3.5.1 Đề xuất quy mơ nhóm nhà chung cư ……………………… 3.5.2 Các mơ hình tổ chức nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ………………………… 3.6 Các giải pháp tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cƣ 99 99 112 112 113 iv đơn vị theo hƣớng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên 3.6.1 Giải pháp quy hoạch ………………………………………… 3.6.2 Giải pháp kiến trúc nhà chung cư theo hướng xanh ……… 3.6.3 Giải pháp tổ chức không gian cộng đồng, xanh, mặt nước, giao thông đỗ xe NNƠCC theo hướng xanh ……………… 3.6.4 Các giải pháp công nghệ …………………………………… 3.7 Áp dụng kết nghiên cứu tổ chức không gian NNƠCC Tân Phú huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên …… 3.8 Bàn luận kết nghiên cứu ……………………………… 3.8.1 Bàn luận tiêu chí đơn vị xanh yêu cầu nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh …………………… 3.8.2 Bàn luận chiến lược tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cư phù hợp với khí hậu Thái Nguyên ……………………………… 3.8.3 Bàn luận nguyên tắc tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh ………………………… 3.8.4 Bàn luận mơ hình tổ chức nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh ……………………………… ……………… 3.8.5 Bàn luận giải pháp tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ……………………………………………………………… C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………… D DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC …………… E TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………… F PHỤ LỤC ………………………………………………………… 118 118 123 130 134 137 142 142 143 144 144 145 148 xiii xiv xxiii v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BĐKH BXMT CTX ĐVƠ NLMT NNƠCC NƠCC Biến đổi khí hậu Bức xạ mặt trời Cơng trình xanh Đơn vị Năng lượng mặt trời Nhóm nhà chung cư Nhà chung cư KTX KTBV PTBV SKH TP TGTN TKNL Kiến trúc xanh Kiến trúc bền vững Phát triển bền vững Sinh khí hậu Thành phố Thơng gió tự nhiên Tiết kiệm lượng vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Mục tiêu đơn vị bền vững …………………………… Bảng 1.2 Các vấn đề đánh giá đơn vị bền vững …………………… Bảng 1.3 Một số NNƠCC đạt tiêu chí xanh Anh ………………… Bảng 1.4 Một số NNƠCC đạt tiêu chí xanh Mỹ …………………… Bảng 1.5 Một số NNƠCC đạt tiêu chí xanh Australia …………… Bảng 1.6 Một số NNƠCC đạt tiêu chí xanh Singapore …………… Bảng 1.7 Một số NNƠCC đạt tiêu chí xanh Malaysia …………… Bảng 1.8 Phân tích đặc điểm tổ chức khơng gian Khu thị sinh thái Ecopark …………………………………………………………………… Bảng 1.9 Phân tích đặc điểm Chung cư Dolphin Plaza – Hà nội …… Bảng 1.10 Phân tích đặc điểm Chung cư Diamond Lotus – TP Hồ Chí Minh …………………………………………………………………… Bảng 1.11 Phân tích thực trạng tổ chức không gian NNƠCC Tiến Bộ Bảng 1.12 Phân tích thực trạng tổ chức khơng gian khu nhà Hồ xương rồng – TP Thái nguyên ………………………………………… Bảng 2.1 Các sở pháp lý liên quan đến KTX ……………………… Bảng 2.2 Quy mô đô thị đến giai đoạn năm 2035 …………………… Bảng 2.3 Chỉ tiêu nhu cầu diện tích nhà khu vực thị theo giai đoạn quy hoạch …………………………………………………… Bảng 2.4 Đặc điểm nhiệt độ khơng khí tháng năm Thái Nguyên … Bảng 2.5 Tần suất lặng gió (PL%) tần suất (P%) vận tốc gió (V m/s) trung bình theo hướng ……………………………………………… Bảng 2.6 Số ngày mưa, lượng mưa trung bình lượng mưa ngày lớn tháng năm ………………………………………………… Bảng 2.7 Độ ẩm tuyệt đối, tương đối thấp khơng khí trung bình tháng năm ……………………………………………………… Bảng 2.8 Tổng số nắng trung bình (giờ) tổng xạ mặt ngang Bảng 2.9 BXMT trực tiếp mặt ngang Thái Nguyên theo … Bảng 2.10 Thời gian xuất khí hậu theo vùng SKH theo trung bình năm ………………………………………………………………… Bảng 2.11 Thời gian xuất khí hậu theo vùng SKH theo trung bình tháng……………………………………………………………… 11 12 20 21 22 23 24 28 30 32 36 38 43 48 49 51 52 53 54 56 56 58 58 THÁNG 0º 0º 5º 5º 10º 10º 15º 15º 25º Nhiệt độ khô ºC 20º 20º 25º º/º 90 0º /º 10 30º 30º º/º 35º 70 º/º 80 º/º 10 º/º º/º º/º 20 30 40 Độ ẩm tương đối º/º 60 NĂM 2013 40º º/º 50 4.2 0 8.2 12.2 17 21 10 15 20 25 THÁNG 0º 0º 5º 5º 10º 10º 15º 15º 25º Nhiệt độ khô ºC 20º 20º 25º º/º 90 0º /º 10 30º 30º º/º 35º 70 º/º 80 º/º 10 º/º º/º º/º 20 30 40 Độ ẩm tương đối º/º 60 NĂM 2013 40º º/º 50 4.2 0 8.2 12.2 17 21 10 15 20 25 THÁNG 0º 0º 5º 5º 10º 10º 15º 15º 25º Nhiệt độ khô ºC 20º 20º 25º º/º 90 0º /º 10 30º 30º º/º 35º 70 º/º 80 º/º 10 º/º º/º º/º 20 30 40 Độ ẩm tương đối º/º 60 NĂM 2013 40º º/º 50 4.2 0 8.2 12.2 17 21 10 15 20 25 THÁNG 0º 0º 5º 5º 10º 10º 15º 15º 25º Nhiệt độ khô ºC 20º 20º 25º º/º 90 0º /º 10 30º 30º º/º 35º 70 º/º 80 º/º 10 º/º 20 30 º/º Độ ẩm tương đối º/º 60 NĂM 2013 40 40º º/º 50 4.2 0 8.2 12.2 17 21 10 15 20 º/º 25 THÁNG 0º 0º 5º 5º 10º 10º 15º 15º 25º Nhiệt độ khô ºC 20º 20º 25º º/º 90 0º /º 10 30º 30º º/º 35º 70 º/º 80 º/º 10 º/º º/º º/º 20 30 40 Độ ẩm tương đối º/º 60 NĂM 2013 40º º/º 50 4.2 0 8.2 12.2 17 21 10 15 20 25 THÁNG 0º 0º 5º 5º 10º 10º 15º 15º 25º Nhiệt độ khô ºC 20º 20º 25º º/º 90 0º /º 10 30º 30º º/º 35º 70 º/º 80 º/º 10 º/º º/º º/º 20 30 40 Độ ẩm tương đối º/º 60 NĂM 2013 40º º/º 50 4.2 0 8.2 12.2 17 21 10 15 20 25 THÁNG 0º 0º 5º 5º 10º 10º 15º 15º 25º Nhiệt độ khô ºC 20º 20º 25º º/º 90 0º /º 10 30º 30º º/º 35º 70 º/º 80 º/º 10 º/º º/º º/º 20 30 40 Độ ẩm tương đối º/º 60 NĂM 2013 40º º/º 50 4.2 0 8.2 12.2 17 21 10 15 20 25 THÁNG 10 0º 0º 5º 5º 10º 10º 15º 15º 25º Nhiệt độ khô ºC 20º 20º 25º 30º 35º º/º 40 º/º 10 º/º º/º º/º 20 30 60 NĂM 2013 40º º/º 50 4.2 0 8.2 12.2 17 21 10 15 20 25 THÁNG 11 0º 0º 5º 5º 10º 10º 15º 15º 25º Nhiệt độ khô ºC 20º 20º 25º º/º 90 0º /º 10 30º 30º º/º 35º 70 º/º 80 º/º 10 º/º º/º º/º 20 30 40 Độ ẩm tương đối º/º 60 NĂM 2013 40º º/º 50 4.2 0 8.2 12.2 17 21 10 15 20 25 THÁNG 12 0º 0º 5º 5º 10º 10º 15º 15º 25º Nhiệt độ khô ºC 20º 20º 25º º/º 90 0º /º 10 30º 30º º/º 35º 70 º/º 80 º/º 10 º/º º/º º/º 20 30 40 Độ ẩm tương đối º/º 60 NĂM 2013 40º º/º 50 4.2 0 8.2 12.2 17 21 10 15 20 25 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHU CẦU, NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI DÂN SỐNG TRONG CÁC KHU NHÀ Ở THÁI NGUYÊN PHIẾU PHỎNG VẤN Điều tra nhu cầu nguyện vọng người dân sống khu nhà Thái Nguyên Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Kính thưa Ơng/Bà, Tỉnh Thái Ngun thời gian qua xây dựng nhiều khu nhà đáp ứng nhu cầu nhà nhân dân Tuy nhiên, việc phát triển khu nhà nhiều vấn đề bất cập, chưa hợp lý quy hoạch xây dựng nhà Để nắm bắt vấn đề bất cập nhu cầu sử dụng giúp kiến nghị giải pháp phục vụ tốt cho người dân Thái Nguyên Chúng tiến hành tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến người dân số khu nhà đưa vào sử dụng năm gần Các thông tin vấn sử dụng với nguyên tắc khuyết danh nhằm mục đích nghiên cứu Chúng tơi hy vọng ông/bà bớt chút thời gian trả lời câu hỏi sau Xin trân trọng cám ơn hợp tác q báu ơng/bà I CÁC THƠNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU Khu nhà ở:.…………… ……………………….Ký hiệu tòa nhà:……………… Loại hình nhà ở: Biệt thự  Nhà vườn  Nhà chia lô  Chung cư nhiều tầng  NƠCT  NƠCT kết hợp dịch vụ  Số tầng toàn nhà:…… Số tầng dịch vụ (nếu có):…… Vị trí garage xe………… II CÁC THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH 2.1 Họ tên chủ hộ:…………………………………… Nam  Nữ  2.2 Địa chỉ:……………………………………………………………… 2.3 Nghề nghiệp:……………………………………………………………………… 2.4 Tổng số người sống nhà:………………………………………… Trong đó: người tuổi hưu trí: … người; người tuổi làm việc: … người; trẻ em học sinh: … người 2.5 Diện tích đất hộ sử dụng: - Tổng diện tích hộ (m2):………… - Tổng diện tích đất (m2):…………… - Tổng diện tích sàn nhà (m2):………… 2.6 Số lượng phòng nhà ở: ……………… phòng 2.7 Số lượng máy điều hòa sử dụng: ……………… Số chạy máy điều hòa: … / năm (ước tính) 2.8 Sử dụng nước nóng lượng mặt trời: Có:  Khơng:  III VỊ TRÍ VÀ NHU CẦU NHÀ Ở 3.1: Theo ông (bà), vị trí khu nhà ở có phù hợp với việc tiếp cận chỗ làm việc hệ thống dịch vụ xung quanh khu vực khơng? Có:  Khơng:  Ý kiến khác:……………………………………………………………………… 3.2: Loại hình nhà khu nhà phù hợp với nhu cầu điều kiện ông (bà): - Biệt thự:  - Nhà vườn:  - Nhà chia lô:  - Nhà chung cư 5-6 tầng (không thang máy):  - Nhà NƠCT:  3.3: Loại hộ phù hợp với điều kiện sinh hoạt ông (bà): 45 – 60 m2:  60 – 80 m2:  80 – 100 m2:  100 – 120 m2:  Ý kiến khác:………………………………………………………………………… 3.4 Nếu NƠCT ông (bà) chọn tầng thứ mấy: Dưới tầng:  Dưới 16 tầng:  Dưới 25 tầng:  Càng cao tốt:  IV HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG CỘNG TRONG KHU NHÀ Ở 4.1: Theo ơng (bà) có cần phòng sinh hoạt cộng đồng chung cư khơng?: Khơng:  Có:  Nên bố trí đâu?: Liền với chung cư:  Gần nhà:  Không quan tâm:  Ý kiến khác:……………………………………………………………………… 4.2: Theo ông (bà) khu nhà cần có cơng trình phục vụ thiết yếu nào: - Trường tiểu học ; - Trường trung học ; - Nhà trẻ, mẫu giáo ; - Siêu thị ; - Chợ ; - Bưu điện ; - Ngân hàng ; - Chùa ; - Nhà cộng đồng ; - Vườn hoa ; - Sân tập thể dục ; - Sân chơi thể thao  – Phòng y tế ; - Hành Phường ; - Cơng an phường  4.3: Theo ông (bà) địa bàn khu nhà sinh sống, cần xây dựng thêm cơng trình cơng cộng dịch vụ để nâng cao chất lượng sống cho dân cư khu nhà ở?: …………………………………………………………………………………………… V PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VÀ HỆ THỐNG GIAO THÔNG TRONG KHU NHÀ Ở 5.1: Số lượng phương tiện lại gia đình sử dụng: Xe đạp:………cái Xe máy:………cái Ơtơ:……….cái 5.2: Dự kiến tương lai có điều kiện ông (bà) sử dụng phương tiện gì?: Xe máy:  Ơtơ cá nhân:  Xe bt cơng cộng:  Ý kiến khác:………………………………………………………………………… 5.3: Xin ông (bà) đánh giá mức độ an toàn (đặc biệt trẻ em người già) qua đường giao thơng khu nhà ở: An tồn:  Chưa an toàn:  Mất an toàn:  Ý kiến khác:…………………………………………………………………… 5.4: Theo ơng (bà) có cần phải cải thiện tốt hệ thống đường giao thông địa bàn khu nhà khơng?: Có:  Khơng:  Nếu có xin ông (bà) cho ý kiến:………………………………………………… VI SÂN VƯỜN, CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU NHÀ Ở 6.1: Diện tích sân vườn, xanh khu nhà ơng (bà) sinh sống: Tốt nhiều:  Vừa đủ:  Thiếu:  Quá thiếu:  Ý kiến khác:……………………………………………………………………… Gia đình có mong muốn trồng xanh hộ khơng: có  / khơng  6.2: Xin ơng (bà) sân chơi trẻ em, người già nên bố trí đâu khu nhà ở: Dưới khối cao tầng:  Trên tầng mái cơng trình:  Khu vực sân chung tầng nhà:  Khu vực gần nhà:  Ý kiến khác:……………………………………………………………………… 6.3 Theo ơng (bà) có nên bố trí sân, vườn diện tích mái nhà thấp tầng hay không gian trống nhà cao tầng không?: Nên:  Không nên:  Không quan tâm:  Ý kiến khác:……………………………………………………………………… 6.4 Ơng (bà) có nguyện vọng sử dụng nguồn lượng không?: Điện gió:  Điện mặt trời:  Điện sinh học:  Không:  Ý kiến khác:……………………………………………………………………… 6.5 Xin ông (bà) đánh giá chất lượng thơng gió tự nhiên khu nhà sinh sống: Tốt:  Bình thường:  Kém:  Quá kém:  Ý kiến khác:……………………………………………………………………… 6.6 Xin ông (bà) đánh giá ảnh hưởng tiếng ồn tiếng gõ sàn (do lại, chạy nhảy, kéo đồ đạc…) đến sinh hoạt gia đình: Rất khó chịu  ; Khó chịu ; Bình thường  VII NHỮNG KIẾN NGHỊ KHÁC …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………….…… Người điều tra Người cung cấp thông tin Ký ghi rõ họ tên Ký ghi rõ họ tên KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHU CẦU VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI DÂN SỐNG TRONG CÁC KHU NHÀ Ở TẠI THÁI NGUN Nguyện vọng THƠNG TIN CHUNG VỊ TRÍ KNƠ CĨ PHÙ HỢP KHƠNG LOẠI HÌNH NHÀ Ở TRONG NNƠ LOẠI CĂN HỘ TRONG CHUNG CƯ CHỌN TẦNG CAO CỦA NƠCT NGUYỆN VỌNG VỊ TRÍ KHƠNG GIAN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG CƠNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT YẾU PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI ĐANG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TRONG TƯƠNG LAI Các lựa chọn Số người sống nhà Diện tích sàn Số lượng phòng Số lượng máy điều hòa Số chạy máy điều hòa Số lượng bình nước nóng NL mặt trời Có Khơng Ý kiến khác Biệt thự Nhà vườn Nhà chia lô Nhà chung cư 5-6 tầng Nhà chung cư cao tầng 45 - 60 m2 60 - 80 m2 80 - 100 m2 100 - 200 m2 Ý kiến khác Dưới tầng Dưới 16 tầng Dưới 25 tầng Càng cao tốt Liền với chung cư Gần nhà Không quan tâm Ý kiến khác Trường tiểu học Trường trung học Nhà trẻ, mẫu giáo Siêu thị Chợ Bưu điện Ngân hàng Chùa Nhà cộng đồng Vườn hoa Sân tập thể dục Sân chơi thể thao Phòng y tế Hành Phường Cơng an phường Xe đạp Xe đạp + xe máy Xe máy Xe máy + ơtơ Ơtơ Xe máy Ơtơ cá nhân Số phiếu hợp lệ Số phiếu lựa chọn Tỷ lệ 500 114 4,5 người 500 500 500 106 98 82 120 m² 5,5 phòng 0.7 cái/nhà 500 25 500 51 0.4 bình/nhà 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 475 25 83 88 75 120 129 108 117 104 163 63 167 8 121 217 154 92 125 125 125 121 121 92 17 75 146 242 150 133 100 129 158 158 271 163 163 133 213 95.0% 5.0% 0.0% 16.6% 17.6% 15.0% 24.0% 25.8% 21.6% 23.4% 20.8% 32.6% 1.6% 12.6% 33.4% 1.6% 1.6% 24.2% 43.4% 1.6% 30.8% 18.4% 25.0% 25.0% 25.0% 24.2% 24.2% 18.4% 3.4% 15.0% 29.2% 48.4% 30.0% 26.6% 20.0% 25.8% 31.6% 31.6% 54.2% 32.6% 32.6% 26.6% 42.6% Nguyện vọng Các lựa chọn PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TRONG TƯƠNG LAI Xe buýt công cộng Ý kiến khác An toàn ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO Chưa an tồn THƠNG HIỆN TẠI Mất an tồn TRONG KNƠ Ý kiến khác NHU CẦU CẢI THIỆN Có GIAO THƠNG HIỆN Không TẠI Ý kiến khác Tốt nhiều Vừa đủ DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN, CÂY XANH Thiếu TRONG KHU NHÀ Ở Quá thiếu Ý kiến khác Dưới khối cao tầng Trên tầng mái cơng trình BỐ TRÍ SÂN CHƠI Khu vực sân chung TRẺ EM, NGƯỜI GIÀ tầng nhà Khu vực gần nhà Ý kiến khác Số phiếu hợp lệ Số phiếu lựa chọn Tỷ lệ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 29 125 104 250 29 117 333 58 108 38 83 204 63 113 96 54 5.8% 25.0% 20.8% 50.0% 5.8% 23.4% 66.6% 11.6% 21.6% 7.6% 16.6% 40.8% 12.6% 22.6% 19.2% 10.8% 500 142 28.4% 500 500 83 125 16.6% 25.0% Nên BỐ TRÍ SÂN, VƯỜN TRÊN CÁC DIỆN TÍCH Khơng nên MÁI NHÀ HAY TRONG CÁC KHƠNG Khơng quan tâm GIAN TRỐNG Ý kiến khác 500 163 32.6% 500 104 20.8% 500 38 7.6% 500 196 39.2% Điện gió NGUYỆN VỌNG SỬ Điện mặt trời DỤNG CÁC NGUỒN Điện sinh học NĂNG LƯỢNG SẠCH Khơng Ý kiến khác Tốt ĐÁNH GIÁ CHẤT Bình thường LƯỢNG THƠNG GIĨ Kém TỰ NHIÊN TRONG Q KHU NHÀ Ý kiến khác ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ Rất khó chịu 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 63 196 25 42 175 113 371 17 0 83 12.6% 39.2% 5.0% 8.4% 35.0% 22.6% 74.2% 3.4% 0.0% 0.0% 16.6% ẢNH HƯỞNG CỦA Khó chịu TIẾNG ỒN VÀ TIẾNG Bình thường GÕ TRÊN SÀN 500 63 12.6% 500 229 45.8% ... 3: Tổng quan tổ chức Cơ sở khoa học tổ Giải pháp tổ chức khơng khơng gian nhóm nhà chức khơng gian nhóm gian nhóm nhà chung chung cư đơn vị nhà chung cư cư đơn vị theo theo hướng xanh đơn vị theo. .. luận mơ hình tổ chức nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh ……………………………… ……………… 3.8.5 Bàn luận giải pháp tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ………………………………………………………………... hƣớng xanh đô thị tỉnh Thái Ngun …………… 3.5.1 Đề xuất quy mơ nhóm nhà chung cư ……………………… 3.5.2 Các mơ hình tổ chức nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ………………………… 3.6 Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên, Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay