Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)

116 41 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 15:18

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ) H NGUYÊN ĐẠI HỌC THÁI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HỨA ANH TUẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HỨA ANH TUẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS CAO THỊ HÀ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi; số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố công trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Hứa Anh Tuấn Xác nhận giảng viên hƣớng dẫn khoa học Xâc nhận khoa chuyên môn PGS TS Cao Thị Hà i LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành hướng dẫn bảo tận tình PGS.TS Cao Thị Hà Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Cơ tận tình hướng dẫn, hết lòng giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Tổ môn Phương pháp giảng dạy mơn Tốn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Hà Nội; Ban Chủ nhiệm khoa Toán, Ban Chủ nhiệm khoa Sau Đại học Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả q trình học tập, thực hồn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, đồng nghiệp Trường THPT Chân Mộng, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi suất trình học tập Dù cố gắng, xong luận văn không tránh khỏi khỏi hạn chế thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý thầy cô bạn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Hứa Anh Tuấn ii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt iv MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu .2 Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến đóng góp luận văn .4 Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬNTHỰC TIỄN .5 1.1 Vai trò thực tiễn q trình nhận thức 1.1.1 Vai trò thực tiễn q trình nhận thức 1.1.2 Mục đích việc phát triển lực vận dụng toán học vào thực tiễn 10 1.2 Bài tốn hình học có nội dung thực tiễn Chương trình Sách giáo khoa phổ thông 20 1.2.1 Bài tốn hình học có nội dung thực tiễn chương trình sách giáo khoa phổ thơng 20 1.2.2 Thực trạng việc dạy học nội dung hình học gắn với thực tiễn trường trung học phổ thông 22 1.2.2 Nhu cầu dạy học mơn tốn trường THPT gắn với thực tiễn 25 1.2.3 Tăng cường ứng dụng kiến thức hình học vào thực tiễn .27 1.3 Định hướng dạy học thông qua việc khai thác tốn hình học có ứng dụng thực tế .28 1.3.1 Các định hướng đổi phương pháp dạy học mơn tốn 28 1.3.2 Định hướng dạy học thông qua việc khai thác tốn hình học có nội dung thực tiễn 29 iii 1.4 Kết luận Chương .31 2.1 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp sư phạm 32 2.1.1 Đảm bảo tính mục đích, tính khả thi, tính hiệu việc dạy học Toán theo hướng phát triển lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông 32 2.1.2 Đảm bảo bám sát nội dung chương trình 33 2.1.3 Đảm bảo tính vừa sức học sinh, giúp học sinh nắm vững tri thức có kỹ học hình học .34 2.2 Một số BPSP nhằm phát triển lực vận dụng Hình học vào thực tiễn cho HS trường THPT .35 2.2.1 Biện pháp 1: Tăng cường việc gợi động mở đầu cho HS học hình học cách xuất phát từ thực tiễn tốn có nội dung thực tiễn 35 2.2.2 Biện pháp 2: Tăng cường hoạt động giải tốn có nội dung thực tiễn 40 2.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường hoạt động ngoại khóa tốn học Thực dạy tự chọn chuyên đề liên hệ với thực tiễn cho học sinh .65 2.3 Kết luận chương .80 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .81 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm .81 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 81 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm 81 3.2 Nội dung thực nghiệm 81 3.3 Tổ chức thực nghiệm: 81 3.3.1 Đối tượng thực nghiệm 81 3.3.2 Tiến trình thực nghiệm 82 3.4 Phân tích kết thực nghiệm 96 3.4.1 Phân tích định tính 96 3.4.2 Phân tích định lượng 97 3.5 Kết luận chung thực nghiệm .100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC NGHIÊN CỨU 106 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Viết tắt Viết đầy đủ BPSP Biện pháp sư phạm CNTT Công nghệ thông tin GV Giáo viên HĐ Hoạt động HS Học sinh PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa iv MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Phát huy nguồn lực người coi yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững Sự nghiệp phát triển đất nước ta giai đoạn đòi hỏi phải có nguồn nhân lực tương xứng, người có lòng u nước, có ý chí, có sức khỏe giỏi chun mơn nghiệp vụ Vì vậy, phát triển giáo dục đào tạo coi động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Chính vậy, để đào tạo người phát triển toàn diện, yếu tố quan trọng đổi phương pháp dạy học, cho thơng qua q trình học tập người học không học kiến thứcphát triểnphát triển khả vận dụng kiến thức học vào sống Toán học lĩnh vực khoa học quan trọng, có ảnh hưởng đến tất lĩnh vực khác khoa học, công nghệ, sản xuất đời sống xã hội Toán học thúc đẩy mạnh mẽ q trình tự động hóa sản xuất, mở rộng nhanh phạm vi ứng dụng trở thành công cụ thiết yếu khoa học Tốn học có vai trò quan trọng khơng phải ngẫu nhiên mà liên hệ thường xuyên với thực tiễn, việc ứng dụng tri thức toán học vào thực tiễn lao động sản xuất nhằm nâng cao hiệu điều tất yếu, tốn học công cụ thiết yếu cho ngành khoa học coi “chìa khóa” phát triển Vì vậy, việc dạy học Tốn học trường phổ thơng phải gắn bó mật thiết với thực tiễn nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ giáo dục họ có ý thức ứng dụng Tốn học cách có hiệu lĩnh vực sống như: khoa học kỹ thuật, kinh tế, sản xuất, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cấp học THPT cấp học quan trọng, chương trình giáo dục cấp học nhằm giúp người học hoàn thiện vốn văn hóa phổ thơng để số học tiếp trường cao đẳng, đại học, số trực tiếp vào sống lao động Chương trình mơn tốn bậc THPT xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, trực tiếp góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng sống người; khắc phục tình trạng học tập nặng nề, căng thẳng gây hứng thú học tập; giáo dục ly đời sống, q nhấn mạnh đến tính hệ thống, yêu cầu cao mặt lý thuyết mà coi nhẹ tri thức kỹ có liên quan trực tiếp đến sống hàng ngày học sinh, khiến lực hoạt động thực tiễn người học bị hạn chế Tuy nhiên, ứng dụng Tốn học vào thực tiễn chương trình SGK, việc dạy học mơn Tốn chưa quan tâm mức thể chỗ toán có nội dung liên hệ trực tiếp với đời sống lao động sản xuất trình bày cách hạn chế chương trình tốn phổ thơng Mặt khác, thực tế giảng dạy mơn tốn phổ thông giáo viên chưa thường xuyên rèn luyện cho học sinh thực ứng dụng Toán học vào thực tiễn, chưa khơi gợi học sinh lòng say mê tốn học nói chung hình học nói riêng Giáo viên chưa nhen nhóm ý muốn ni dưỡng lòng ham thích nghiên cứu Hình học học sinh, nhiều học sinh ngại sợ học hình học họ khơng thấy vẻ đẹp ứng dụng quan trọng hình học thực tiễn sống Như vậy, giảng dạy tốn nói chung hình học nói riêng, muốn tăng cường rèn luyện khả ý thức ứng dụng toán học cho học sinh thiết phải ý mở rộng phạm vi ứng dụng, ứng dụng vào thực tiễn cần đặc biệt ý thường xuyên, qua góp phần tăng cường thực hành gắn với thực tiễn làm cho toán học không trừu tượng khô khan nhàm chán Học sinh biết vận dụng kiến thức học để giải trực tiếp số vấn đề sống ngược lại Qua làm thêm bật nguyên lý: “Học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội” Chính tơi chọn đề tài: “Phát triển lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thơng” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm đề xuất số biện pháp sư phạm để phát triển lực vận dụng hình học vào thực tiễn cho học sinh THPT Khách thể, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Hình học trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Năng lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn sống học sinh trường THPT 3.3 Phạm vi nghiên cứu: HS lớp 10, 11,12 trường THPT Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất số biện pháp sư phạm thiết kế hệ thống tập hình học có nội dung thực tiễn đưa gợi ý hợp lý cách lựa phương pháp dạy học nâng cao lực vận dụng Hình học vào thực tiễn sống cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Tốn Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn vấn đề phát triển bồi dưỡng lực vận dụng kiến thức Hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thơng 5.2 Tìm hiểu tình hình khai thác tốn có nội dung thực tiễn rèn luyện lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn cho học sinh dạy học Tốn trường trung học phổ thơng Trong có: + Nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa Hình học nâng cao cấp THPT + Tình hình sử dụng khai thác tốn có nội dung thực tiễn 5.3 Đễ xuất số biện pháp sư phạm nhằm phát triển lực vận dụng hình học vào thực tiễn sống cho học sinh trường THPT 5.4 Lựa chọn số tốn hình học có nội dung thực tiễn, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức hình học để giải tập 5.5 Thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi hiệu việc đề xuất biện pháp sư phạm giảng dạy Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu tài liệu giáo dục học mơn tốn, tâm lý học, lý luận dạy học mơn toán; sách báo, viết khoa học tốn phục vụ cho đề tài; cơng trình nghiên cứu có vấn đề liên quan trực tiếp đến đề tài ... dưỡng lực vận dụng kiến thức Hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông 5.2 Tìm hiểu tình hình khai thác tốn có nội dung thực tiễn rèn luyện lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn. .. lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm đề xuất số biện pháp sư phạm để phát triển lực vận dụng hình học vào thực tiễn. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HỨA ANH TUẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ), Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hình học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay