Làng nghề thủ công truyền thống ở huyện mỹ đức hà nội

82 95 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 14:15

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN NGUYỄN THỊ TRANG LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG Ở HUYỆN MỸ ĐỨC – HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Việt Nam học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS BÙI MINH ĐỨC HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Ngữ Văn Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội đặc biệt TS Bùi Minh Đức người hướng dẫn khoa học Đồng thời xin bày tỏ lời cảm ơn tới cán thuộc Ủy Ban Nhân Dân xã Phùng Xá, Ủy Ban Nhân Dân xã Đại Nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tư liệu cần thiết kiến thức thực tế q báu giúp tơi hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2014 Sinh Viên Nguyễn Thị Trang LỜI CAM ĐOAN Khoá luận hoàn thành hướng dẫn trực tiếp TS Bùi Minh Đức Tôi xin cam đoan rằng: Khố luận kết nghiên cứu, tìm tòi riêng tơi Những tư liệu trích dẫn khoá luận trung thực Kết nghiên cứu khơng trùng khít với cơng trình nghiên cứu công bố Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2014 Tác giả khoá luận Nguyễn Thị Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến đóng góp đề tài .Error! Bookmark not defined Bố cục khoá luận NỘI DUNG CHƢƠNG LÀNG NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG 1.1 Làng nghề 1.2 Làng nghề thủ công truyền thống 1.3 Đặc điểm làng nghề làng nghề thủ công truyền thống 1.3.1 Làng nghề làng nghề thủ cơng truyền thống tồn nơng thơn, gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp 1.3.2 Công nghệ, kỹ thuật sản xuất mang tính truyền thống 10 1.3.3 Đại phận nguyên liệu làng nghề truyền thống chỗ 10 1.3.4 Phần đông lao động làng nghề truyền thống lao động thủ công 10 1.3.5 Sản phẩm làng nghề truyền thống mang tính đơn chiếc, có tính mỹ thuật cao, mang đậm sắc văn hóa dân tộc, địa phương, vùng miền 11 1.3.6 Hình thức tổ chức sản xuất làng nghề truyền thống chủ yếu quy mơ hộ gia đình, số có phát triển thành tổ chức hợp tác doanh nghiệp tư nhân 11 1.4 Vai trò làng nghề truyền thống 12 1.4.1 Vai trò làng nghề truyền thống phát triển kinh tế xã hội 12 1.4.2 Vai trò làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức hoạt động du lịch .12 CHƢƠNG TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG DU LỊCH Ở CÁC LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG TẠI HUYỆN MỸ ĐỨC 16 2.1 Khái quát huyện Mỹ Đức 16 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 16 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 18 2.2 Tiềm phát triển du lịch làng nghề huyện Mỹ Đức 20 2.2.1 Làng nghề dệt Phùng Xá 20 2.2.3 Làng nghề trồng dâu nuôi tằm thôn Trinh Tiết – xã Đại Hưng 26 2.3 Thực trạng phát triển du lịch làng nghề huyện Mỹ Đức 40 2.3.1 Tình hình phát triển làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức 40 2.3.2 Hiện trạng khai thác làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức cho hoạt động du lịch 42 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI CÁC LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG TẠI HUYỆN MỸ ĐỨC 49 3.1 Định hướng phát triển du lịch làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức .49 3.1.1 Phát triển du lịch làng nghề gắn với phát triển cộng đồng 49 3.1.2 Phát triển du lịch làng nghề gắn với việc bảo tồn phát huy giá trị truyền thống làng quê 50 3.1.3 Phát triển du lịch làng nghề gắn với việc bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên 51 3.1.4 Phát triển theo phương châm làng sản phẩm 51 3.2 Một số giải pháp phát triển du lịch làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức 52 3.2.1 Khuyến khích nghệ nhân gắn bó với nghề truyền nghề cho hệ trẻ 52 3.2.2 Tăng cường hợp tác đơn vị kinh doanh lữ hành với làng nghề truyền thống cho hoạt động du lịch huyện Mỹ Đức 53 3.2.3 Xây dựng chương trình xúc tiến du lịch làng nghề truyền thống 53 3.2.4 Nâng cao hiệu quản lí nhà nước việc bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống hoạt động du lịch 54 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Huyện Mỹ Đức hôm đường hội nhập phát triển với khách sạn khu nghỉ mát cao cấp đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu ngày cao du khách Bên cạnh phát triển mạnh mẽ thị, làng nghề thủ cơng truyền thống như: Làng dệt Phùng Xá, Làng múa rối cổ Tế Tiêu, Làng trồng dâu nuôi tằm ven sông Đáy… vùng ven đô thị, tạo nên dấu ấn riêng cho vùng đất Trải qua thời gian, giá trị mặt vật chất tinh thần từ sản phẩm làng nghề thủ công huyện mang lại điều phủ nhận Các làng nghề thủ công khai thác trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn Tuy nhiên làng nghề địa bàn huyện có điều kiện thuận lợi vậy, làng nghề đứng trước nguy làng nghề nước: nguy mai Do đơn điệu, thiếu tính sáng tạo mẫu mã dẫn đến khó khăn cho đầu sản phẩm Đồng thời làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức chưa khai thác có hiệu cho hoạt động du lịch Đây thực trạng chung làng nghề truyền thống địa bàn huyện Chính việc nghiên cứu xem xét làng nghề truyền thống cho phát triển hoạt động du lịch điều cần thiết Đề tài thực hội cho sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu, sâu vào thực tế, hoà nhập vào đời sống cộng đồng Để từ giúp thân có nhìn tồn diện xác phát triển làng nghề truyền thống hoạt động du lịch ngày Lịch sử nghiên cứu vấn đề Về hệ thống làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức, có tác giả cơng trình, tiêu biểu như: Nhóm tác giả Phượng Vũ, Chu Huy, Trần Lê Văn (1992), Hà Tây làng nghề làng văn, NXB Sở văn hố thơng tin thể thao Hà Tây Trong tác phẩm, tác giả nghiên cứu làng nghề truyền thống tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội) Nhà xuất Quân đội nhân dân (2009), “Hỏi đáp làng nghề truyền thống Việt Nam” Đây sách giải đáp thắc mắc vấn đề liên quan tới làng nghề, quy trình, lịch sử làng nghề truyền thống nói chung nghề dệt, nghề trồng dâu ni tằm nói riêng Ngồi còn: Phạm Cơn Sơn (2004), Làng nghề truyền thống Việt Nam, NXB Văn hoá Dân tộc Trong tác phẩm, tác giả đưa khái niệm cụ thể làng nghề truyền thống đặc điểm làng nghề truyền thống Cùng với giới thiệu nét đặc sắc hệ thống làng nghề truyền thống tiêu biểu nước, có làng nghề trồng dâu nuôi tằm huyện Mỹ Đức Lại Khánh Hồng (2005), “Hà Tây đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề”, Du lịch Việt Nam Bài viết thống kê làng nghề tiêu biểu đưa giải pháp thiết thực nhằm phát triển làng nghề truyền thống địa bàn tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội) Có thể nói cơng trình tiêu biểu nói làng nghề thủ cơng truyền thống địa bàn huyện Mỹ Đức Tuy nhiên sách nói làng nghề truyền thống nói chung, chưa có cơng trình sâu nghiên cứu làng nghề tiêu biểu như: làng dệt Phùng Xá, làng múa rối Tế Tiêu, làng trồng dâu nuôi tằm Trinh Tiết, hệ thống làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức - Hà Nội, tất dừng lại nghiên cứu khía cạnh nhỏ vấn đề Vì vậy, tơi thực đề tài “Làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức - Hà Nội” tinh thần kế thừa phát huy thành nghiên cứu người trước Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích tiềm năng, thực trạng làng nghề, đề xuất giải pháp để làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách Nhiệm vụ nghiên cứu • Nghiên cứu tiềm phát triển du lịch làng nghề huyện Mỹ Đức Hà Nội • Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch làng nghề nhân tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch làng nghề huyện Mỹ Đức - Hà Nội • Đề xuất giải pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề huyện Mỹ Đức - Hà Nội Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu Tiềm du lịch tự nhiên, nhân văn, thực trạng du lịch làng nghề huyện Mỹ Đức 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài làng dệt Phùng Xá, xã Phùng Xá làng trồng dâu nuôi tằm Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Phƣơng pháp nghiên cứu •Phương pháp điền dã •Phương pháp miêu tả, phân tích, chứng minh •Phương pháp hệ thống lịch sử, thống kê phân loại • Phỏng vấn Bố cục khố luận Ngồi phần mở đầu kết luận, Khoá luận gồm chương: Chương 1: Làng nghề làng nghề thủ công truyền thống Chương 2: Tiềm thực trạng du lịch làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức Chương 3: Các giải pháp phát triển du lịch làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức Cổng làng dệt Phùng Xá Đình làng Phùng Xá Ao làng dệt Phùng Xá Một xưởng dệt tiêu biểu làng nghề Phùng Xá Những khăn trước người thợ thủ công thêu dệt Sản phẩm khăn làng dệt Phùng Xá Lễ hội tôn vinh ông tổ nghề dệt Phùng Xá Nghi lễ tổ chức trang trọng thành kính Người nghệ nhân tâm huyết gắn bó 50 năm với nghề dệt Cổng làng Trinh Tiết Cánh đồng dâu tằm làng Trinh Tiết Quy trình ni tằm ươm tơ Những nong kén chăm chút chờ ngày nhả tơ Những sợi tơ vàng óng nắng sớm Thành sau q trình ni tằm ươm tơ Người nghệ nhân quay tơ Bà Nguyễn Thị Minh trăn trở với mai làng nghề ... lịch làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức Chương 3: Các giải pháp phát triển du lịch làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức NỘI DUNG CHƢƠNG LÀNG NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG... Tiết, hệ thống làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức - Hà Nội, tất dừng lại nghiên cứu khía cạnh nhỏ vấn đề Vì vậy, tơi thực đề tài Làng nghề thủ công truyền thống huyện Mỹ Đức - Hà Nội ... nghề Như làng có làng nghề làng nhiều nghề, có làng nghề truyền thống làng nghề • Làng nghề làng có nghề xuất tồn tại, có nghề chiếm ưu tuyệt đối, nghề khác xuất vài nhà • Làng nhiều nghề làng xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Làng nghề thủ công truyền thống ở huyện mỹ đức hà nội, Làng nghề thủ công truyền thống ở huyện mỹ đức hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay