mau hop dong thue nha kd

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 14:05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG - Căn Bộ luật dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2006; - Căn nhu cầu khả hai bên, Hôm ngày tháng năm 2010 địa …………, Chúng tơi gồm có: Bên th: (Gọi tắt Bên A) Địa chỉ: CMND số: Điện thoại: Bên cho thuê: (Gọi tắt Bên B) Bà Nơi thường trú: Nơi tại: Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê nhà với điều khoản sau đây: Điều 1: Đối tượng hợp đồng Bên Bđồng ý cho Bên A thuê hộ (căn nhà) địa … thuộc sở hữu hợp pháp Bên B Chi tiết hộ sau: Bao gồm: Ban công, hệ thống điện nước sẵn sàng sử dụng được, bóng đèn phòng hệ thống cơng tắc, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh sử dụng tốt Điều 2:Thời hạn thuê Là 01 (một) năm tính từ 20 tháng 11 năm 2010 Hết hạn Hợp đồng, Bên A quyền ưu tiên thuê tiếp có nhu cầu Điều 3: Giá phương thức toán Giá thuê nhà cố định kể từ ký Hợp đồng là: ………… Số tiền thuê nhà hàng tháng nói khơng bao gồm chi phí dịch vụ như: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh Các chi phí Bên A trực tiếp toán hàng tháng với quan cung cấp dịch vụ cho khu nhà kể từ sau ngày ký Hợp đồng Giá không bao gồm thuế VAT, thuế môn bài, thuế nhà loại thuế khác (Các chi phí phát sinh bên th nhà tốn) Phương thức toán: - Tiền thuê nhà toán ……… tháng lần toán vào ngày từ 01 đến ngày 05 tháng đầu kì tốn - Đơn vị giao dịch tốn Đồng Việt nam Hình thức toán:Việc toán tiền mặt chuyển khoản Điều 4: Quyền Trách nhiệm Bên B Bàn giao cho Bên A nhà diện tích sử dụng thiết bị kèm (Kèm theo phụ lục) sau ký Hợp đồng Số lượng, chủng loại chất lượng thiết bị ghi Biên bàn giao đính kèm Hợp đồng với chữ ký Đại diện hai bên Bảo đảm quyền cho th nhà cam kết khơng có tranh chấp, khiếu nại nhà cho Bên A thuê Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn riêng rẽ Bên A nhà phần diện tích cho th nói Điều Tạo điều kiện cho Bên A việc sử dụng nhà, đảm bảo quyền sử dụng dịch vụ công cộng nhà cung cấp co bên thuê A 5 Không đơn phương chấm dứt hợp đồng suốt thời hạn thuê không thống với bên A Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải có trách nhiệm bồi thường cho bên A số tiền tường ứng với 02 tháng tiền cho thuê nhà quy định tại hợp đồng Phối hợp giúp đỡ bên thuê vấn đề liên quan đến bên thứ có phát sinh pháp luật có quy định bắt buộc (Mọi chi phí có thuộc bên A) Khơng tăng giá cho thuê nhà suốt thời gian hợp đồng thuê nhà Trường hợp hai bên tái tục hợp đồng theo thời hạn Bên B tăng giá cho thuê nhà theo giá thị trường thời điểm ký kết không vượt 10% tổng hợp đồng trước Điều 5:Quyền Trách nhiệm bên A Sử dụng diện tích nhà nói Điều mục đích khơng sử dụng vào mục đích khác ký hợp đồng cho thuê lại chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà cho bên thứ ba Thanh toán đầy đủ, hạn tiền thuê nhà theo Điều 3 Bảo quản, giữ gìn trang thiết bị thuộc sở hữu Bên B Trường hợp xảy hỏng hóc lỗi Bên A gây Bên A phải hồn lại theo giá trị thiệt hại (Hoặc tự lắp đặt lại thiết bị bên cho thuê đồng ý) Sử dụng nhà thuê pháp luật, tuân thủ quy định đảm bảo vệ sinh, trật tự, an tồn phòng chống cháy, nổ theo quy định chung Nhà nước nội quy bảo vệ toàn khu nhà Bàn giao lại nhà trang thiết bị cho Bên B hết hạn hợp đồng Khi dời nhà thuê, Bên A không quyền tháo dỡ trang thiết bị Bên B lắp đặt Trong thời hạn Hợp đồng, khơng nhu cầu th nhà nữa, Bên A phải báo cho Bên B trước 15 ngày để hai bên toán tiền thuê nhà khoản khác Có trách nhiệm đóng góp chi phí bảo vệ vệ sinh theo quy định tồn khu nhà Trong q trình th nhà không tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu kiến trúc nhà Bên A có quyền đề xuất thỏa thuận chia sẻ chi phí với bên B việc sửa chữa, bảo dưỡng nhà nhà cho thuê có dấu hiệu xuống cấp, chất lượng nhà xuống cấp thời hạn hợp đồng Điều 6: Thỏa thuận chung Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trường hợp Bên A vi phạm điều khoản ghi Hợp đồng mà không thống hai bên Trường hợp có phát sinh tranh chấp trình thực Hợp đồng này, hai bên chủ động bàn bạc giải sở thương lượng, đàm phán Nếu hai bên khơng thỏa thuận tranh chấp giải quan thẩm quyền theo luật định Hợp đồng lập thành 06 điều, 02 bản, có giá trị pháp lý Mỗi bên giữ 01 để thực Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Bên thuê nhà Bên cho thuê nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: mau hop dong thue nha kd, mau hop dong thue nha kd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay