Phương pháp Sàng lọc, Can thiệp ngắn và Chuyển gửi điều trị (SBIRT) đối với rối loạn sử dụng chất gây nghiện

39 27 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 13:50

  Phương  pháp  Sàng  lọc,  Can  thiệp  ngắn    Chuyển  gửi  điều  trị  (SBIRT)  đối  với   rối  loạn  sử  dụng  chất  gây  nghiện   ThS  Nguyễn  Thị  Thu  Hằng   ThS  BS  Văn  Đình  Hòa   Hà  Nội,  16  tháng  4  năm  2015   Sàng  lọc,  Can  thiệp  ngắn  rối  loạn  sử  dụng  chất  là   giải  pháp  cho  vấn  đề  y  tế  công  cộng   Lạm  dụng  chất  gây  ra  hậu  quả  nghiêm   trọng  về  y  tế  và  trong  các  lĩnh  vực  khác   Bác  sĩ  thường  quá  bận  rộn  và  không  quan   tâm  chẩn  đoán  vấn  đề  lạm  dụng  rượu,  ma   túy  và  thuốc  kê  đơn  của  bệnh  nhân   Vì  sao  cần  Sàng  lọc  &   Can  thiệp  ngắn   Sàng  lọc  và  can  thiệp  ngắn  là  biện  pháp   hiệu  quả  để  làm  gián  đoạn  quá  trình   \ến  triển  thành  nghiện   Can  thiệp  ngắn  được  thực  hiện  sớm  có   hiệu  quả  lâm  sàng  và  hiệu  quả  chi  phí   cao   Lạm  dụng  chất  trên  bệnh  nhân  có  rối  loạn  tâm  thần    trong  cộng  đồng   Vấn  đề   nghiêm  trọng   Sử  dụng  mức   độ  có  hại   Không  sử  dụng  hoặc  sử   dụng  nguy  cơ  thấp   SBIRT   SBIRT   2M  người  (0.8%)  được  điều  trị*   21M  người  (7%)  có  vấn  đề  cần  điều  trị      không  được  điều  trị*   ≈  60-­‐80M  người  (≈20-­‐25%)     sử  dụng  ở  mức  độ  nguy  cơ     Ước  enh  số  người     sử  dụng  chất  gây  nghiện      Hoa  Kỳ   *NSUDH,  2008   Đang  điều  trị  (2  triệu)     •  Có  vấn  đề  lạm  dụng  chất  được  chẩn  đốn   •  Chuyển  tới  điều  trị  thơng  qua:*          Bản  thân/  Gia  đình    37%        Hệ  thống  pháp  luật    25%      Chương  trình  điều  trị  nghiện  khác    8%        Trung  tâm  Đánh  giá  địa  phương    19%        Cơ  sở  y  tế    3%      Khác    8%   *Los  Angeles  County  Data   Cần  điều  trị  (21  triệu)     •  Cho  biết  có  vấn  đề  với  việc  sử  dụng  chất  gây  nghiện   •  Hiện  khơng  điều  trị   •  1.1%  đã  „m  kiếm  điều  trị   •  3.7%  cảm  thấy  cần  điều  trị,  nhưng  không  „m  kiếm  điều   trị   •  Khoảng  95%  khơng  cảm  thấy  cần  điều  trị   Sử  dụng  mức  độ  có  hại  (60-­‐80  triệu)     •  Khơng  đáp  ứng  đủ  …êu  chuẩn  chẩn  đốn   •  Mức  độ  sử  dụng  cao  dẫn  tới  nguy  cơ  mắc  các  vấn  đề   •  Ví  dụ…   Uống  3-­‐4  cốc  rượu  vang  vài  lần/tuần   Phụ  nữ  có  thai  đơi  khi  uống  một  cốc  vodka  để  giảm   stress   Thanh  thiếu  niên  uống  rượu  với  bạn  bè  mỗi  cuối   tuần   Sử  dụng  thuốc  giảm  đau  thường  xuyên   Tác  dụng  của  Can  thiệp  ngắn   •  Can  thiệp  ngắn  thúc  đẩy  thay  đổi  hành  vi   •  Chỉ  cần  5  phút  đã  có  thể  giúp  bệnh  nhân  thay  đổi  đáng   kể     •  Phương  pháp  Sàng  lọc,  Can  thiệp  ngắn  (SBI)  giúp  giảm   tai  nạn,  thương  tật,  số  ca  cấp  cứu,  trầm  cảm,  nhiễm   trùng  và  các  bệnh  truyền  nhiễm  liên  quan  tới  sử  dụng   chất   •  Tiết  kiệm  chi  phí  –  mỗi  $1  chi  cho  SBI  đối  với  việc  uống   rượu  …ết  kiệm  $2  -­‐  $4       Thực  trạng  sử  dụng  chất  trên   bệnh  nhân  HIV  tại  Hà  Nội   Nghiên  cứu  SBIRT  của  Đại  học  Y  Hà  Nội  &  Đại  học   California,  Los  Angeles   Thiết  kế  nghiên  cứu   v Phương  pháp     •  Điều  tra  mơ  tả  cắt  ngang   •  Sử  dụng  phương  pháp  nghiên  cứu  định  lượng     v Địa  điểm  \ến  hành   •  Thực  hiện  tại  1  VCT  (Hoàng  Mai)  và  2  OPC   (Hoàng  Mai  và  Bạch  Mai)   v Thời  gian  triển  khai   •  Tháng  3  đến  tháng  9,  2014   v Cơ  mẫu:  600  ĐTNC  (200/cơ  sở)   Tinh  thần  của  PVTĐL:  Bác  sĩ   Không  phán  xét  và  hợp  tác   Dựa  trên  mối  quan  hệ  hợp  tác  giữa  bệnh  nhân  và  bác  sĩ   Thuyết  phục  nhẹ  nhàng   Hỗ  trợ  nhiều  hơn  tranh  cãi   Lắng  nghe  hơn  là  chỉ  bảo   Cho  bệnh  nhân  thấy  bác  sĩ  tôn  trọng  và  chấp  nhận  bản  thân   họ  và  cảm  xúc  của  họ   •  Sử  dụng  phản  hồi  khi  bệnh  nhân  phản  kháng     •  •  •  •  •  •  Tinh  thần  của  PVTĐL:  Bệnh  nhân   •  Bệnh nhân người có trách nhiệm thực thay đổi •  Thay đổi phát sinh từ bên trong, khơng phải áp đặt từ phía ngồi •  Nhấn mạnh vào lựa chọn thân bệnh nhân việc định hành vi tương lai •  Tập trung khơi gợi lo lắng riêng bệnh nhân Tôi  bắt  đầu  từ  đâu?   •  Những  gì  bạn  làm  phụ  thuộc  bệnh  nhân  đang  ở  đâu  trong  quá   trình  thay  đổi   •  Bước  đầu  …ên  là  xác  định  bệnh  nhân  đang  ở  đâu  trong  quá   trình  thay  đổi   RL   SD   chất   SK   TT   Gia   đình   Vấn  đề   pháp   luật   Vấn  đề   y  tế   RL   SD   chất   Tiến  hành  Can  thiệp  ngắn    FLO:  3  NHIỆM  VỤ  CỦA  CAN  THIỆP  NGẮN   W Cảnh báo O Khám phá lựa chọn Phản hồi L Lắng nghe thấu hiểu F Tránh  việc  cảnh  báo     (Chỉ  có  vậy  thôi!)   30 THỰC  HIỆN  CÁC  BƯỚC  NHƯ  THẾ  NÀO?   Phản  hồi   Xin  phép  bệnh  nhân   Nói  về  kết  quả  sàng  lọc   Khám  phá  lợi  ích  và  hậu  quả   Lắng  nghe  và  thấu  hiểu    Giải  thích  tầm  quan  trọng   Đánh  giá  mức  độ  sẵn  sàng  thay  đổi   Thảo  luận  những  phương  án  thay  đổi   Khám  phá  các  lựa  chọn   Bám  sát       31 CÁCH  PHẢN  HỒI   Phản  hồi  kiểu  sandwich     Xin  phép     Cho  lời  khuyên     Hỏi  ý  kiến   Tìm  kiếm  sự  thay  đổi:  cán  cân  ra  quyết  định   Những   điểm  tốt     Những   điểm  không   tốt  về   Những   điểm  tốt    sự  thay   đổi   Những   điểm  không   tốt  của  sự   thay  đổi   Tránh câu hỏi mà câu trả lời có/khơng LẮNG  NGHE  VÀ  THẤU  HIỂU   Mức độ quan trọng/Tự tin/Sẵn sàng Trên thang đo từ đến 10… •  Thay đổi thói quen uống rượu quan trọng mức độ bạn? •  Bạn tự tin thay đổi thói quen uống rượu thân mức độ nào? •  Bạn sẵn sàng thay đổi thói quen uống rượu mức độ nào? Sau bệnh nhân cho điểm, với câu hỏi, hỏi: •  Tại bạn không cho số điểm thấp hơn? •  Làm để tăng số điểm lên? 10 34 Các  phương  án  thay  đổi   Đề  xuất  các  phương  án  để  thay  đổi   •  Kiểm  sốt  việc  uống  rượu/  sử  dụng  chất  (cắt  giảm  tới  giới  hạn   nguy  cơ  thấp  )   •  Từ  bỏ  việc  uống  rượu/  sử  dụng  chất  (bỏ  hẳn)   •  Khơng  bao  giờ  uống  và  lái  xe  (giảm  tác  hại)   •  Hồn  tồn  khơng  làm  gì  (Khơng  thay  đổi)   •  Tìm  kiếm  sự  giúp  đỡ  (chuyển  gửi  điều  trị)   Khuyến  khích  các  buổi  gặp  \ếp  theo   Tại  buổi  gặp  \ếp  theo:   •  Hỏi  về  việc  sử  dụng   •  Xem  lại  các  mục  …êu  và  …ến  triển  từ  lần  gặp  trước   •  Củng  cố  và  thúc  đẩy  động  cơ  của  bệnh  nhân   •  Xem  lại  các  phương  pháp  bệnh  nhân  sử  dụng  để  cải  thiện  „nh   hình   Chuyển  gửi  điều  trị   •  Khoảng  5%  bệnh  nhân  sau  sàng  lọc  cần  được  chuyển  gửi  tới  đánh   giá  và  điều  trị  chuyên  khoa  về  lạm  dụng  chất       •  Một  bệnh  nhân  có  thể  phù  hợp  để  chuyển  gửi  khi:     –  Đánh  giá  bệnh  nhân  qua  sàng  lọc  cho  thấy  các  vấn  đề  nghiêm  trọng  về  y  tế,  xã   hội,  pháp  luật  hoặc  mối  quan  hệ  có  liên  quan  tới  việc  sử  dụng  chất  gây  nghiện   •  Những  bệnh  nhân  này  cần  can  thiệp  ngắn,  sau  đó  chuyển  gửi  điều   trị     Chuyển  gửi  điều  trị  “ân  cần”     •  Mơ  tả  các  biện  pháp  điều  trị  hiện  có  trên  địa  bàn   cho  bệnh  nhân   •  Xây  dựng  mối  quan  hệ  giữa  cơ  sở  y  tế  -­‐  nơi  làm   sàng  lọc,  và  các  cơ  sở  điều  trị  chuyên  khoa  trên   địa  bàn     •  Chuyển  gửi  thuận  …ện  thơng  qua:     •  Gọi  điện  hẹn  gặp  bệnh  nhân     •  Chỉ  đường,  thơng  báo  giờ  làm  việc  của  cơ  sở  điều  trị   chuyên  khoa  cho  bệnh  nhân   •  Hỗ  trợ  di  chuyển  nếu  cần   Tóm  tắt   •  Sử  dụng  chất  là  vấn  đề  phổ  biến  trên  bệnh   nhân  tại  các  cơ  sở  y  tế     •  Sàng  lọc  &  can  thiệp  ngắn  giúp  ngăn  chặn  quá   trình  …ến  triển  thành  nghiện     •  Sử  dụng  bộ  công  cụ  sàng  lọc  rộng  rãi  giúp  phát    sớm  việc  sử  dụng  và  lạm  dụng  chất   •  Can  thiệp  ngắn  là  phương  pháp  đơn  giản,   ngắn  gọn  mọi  nhân  viên  y  tế  đều  có  thể  thực      
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp Sàng lọc, Can thiệp ngắn và Chuyển gửi điều trị (SBIRT) đối với rối loạn sử dụng chất gây nghiện, Phương pháp Sàng lọc, Can thiệp ngắn và Chuyển gửi điều trị (SBIRT) đối với rối loạn sử dụng chất gây nghiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay