Tổng quan viễn cảnh giấy và bột giấy toàn cầu: Tình hình có khả quan hơn không? - Kurt Schaefer, Phó chủ tịch World Fiber

44 27 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 13:39

Tổng quan viễn cảnh giấy bột giấy toàn cầu: Tình hình có khả quan khơng? Kurt Schaefer, Phó chủ tịch World Fiber PaperCon 2013 Tháng Tư 2013 Tóm tắt lý lịch: • Phó chủ tịch World Fiber (Người lãnh đạo chiến lược, Dịch Vụ Bột Giấy Và Giấy Tái Chế Thế Giới) • 17 years with RISI • 17 năm cộng tác với RISI • Dự báo thị trường bột giấy giới 11 năm • Trước phân tích dự báo loại giấy in báo giấy in giấy viết, giấy bao bì, giấy lụa thị trường Bắc Mỹ năm • Được trao chứng nhà phân tích tài chuyên nghiệp (CFA) năm 1995 • Được bổ nhiệm Bắc Kinh vào năm 2011, Brussels vào năm 2012, Boston vào năm 2013 • Là nhà sáng lập (hay tác giả chính) – Nguyệt San Bột Giấy Thế Giới – Dự Báo Bột Giấy Và Giấy Tái Chế Kỳ Hạn Và 15 Năm – Nghiên Cứu Xơ Sợi Của Trung Quốc (2012) • kschaefer@risi.com VIỄN CẢNH KINH TẾ Kinh tế Mỹ phát triển, chậm Kinh tế Mỹ phát triển, bìnhSlower thường ut Than ButSlower ThanNormal Normal Tăng trưởng GDPAnnualized thực, % thayPercent đổi hằngChange năm Real GDP Growth, 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 14% -14% -16% -18% -20% -22% 22% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Nguồn:BEA, RISI Khu vực đồng Euro suy thoái Tăng trưởng thực, % thay đổi năm 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% GDP Tiêu thụ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Nguồn:Eurostat, RISI Tăng trưởng Trung Quốc chậm, mạnh ốcrowth Slowing, Tăng trưởng GDP thực Trung Quốc, thay đổi % theo năm 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 9 TRIỂN VỌNG GIẤY VÀ CÁC-TƠNG Sản xuất giấy các-tơng giới (G S %C ) (Giấy trắng, giấy bao bì &giấy đặc biệt, giấy lụa; % thay đổi) 8% 6.4% 5.7% 6% 4% 3.4% 3.3 % 4.0% 3.8% 3.2% 22.8% 8% 3.0% 22.8% 8% 2.9% 2.0% 2% 1.3 % 1.3% 0.2% 0% ‐0.6% -2% ‐2.0% -4% -6% ‐5.3% 2000 2005 2010 2015 Sản xuất giấy các-tông giới (G S ) (Giấy trắng, giấy bao bì & giấy đặc biệt, giấy lụa; triệu tấn) 300 250 Giấy bao bì & giấy 200 200 đặc biệt Giấy trắng 150 Giấy lụa 100 50 00 05 10 15 Hiệu suất huy động giấy các-tông giới Sản lượng/công suất ti / C it P d 94% 91 92% 90% % 92% 91% 90% 90% 90% 89% 88% 88% 88% 88% 89% 89% 88 % 88% 89% 88% 86% 86% 86% 85% 84% 82% 80% 2000 2000 2005 2005 2010 2010 2015 2015 Net Exports, Containerboard Xuất ròng, giấy bao bì làm thùng (thousand (th tấn)d ttonnes)) (Ngàn 8000 6000 4000 2000 -2000 Phầnofcòn lại giới Rest World 00 05 -4000 -6000 Thế giới -8000 10 15 China Trung Quốc N America Bắc Mỹ W Europe Tây Âu World Tissue Nhu cầu giấy Demand lụa giới (Ngàn tấn) (Ngàn tấn) 45.000 40.000 35.000 30000 30.000 Thế giới 25.000 World Phầnof lại giới Rest World 20.000 TrungofQuốc Rest World 15.000 Bắc Mỹ China 10.000 Tây Âu N America 5.000 2000 2005 2010 2015 Hiệu huy động giấy lụa giới Worldsuất Tissue Operating Rate 91% 90% 90% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 90% 89% 88% 88% 88% 88 % 88% 87% 87% 87% 87% 86% 86% 86% 85% 84% 83% 2000 2000 2000 2005 2005 2010 2010 2010 2015 2015 Tiêu thụ giấy lụa bình quân đầu người theo Per Capita Consumption of Tissue vùng lãnh thổ giới năm 2011 by World Region năm 2011 in 2011 - Kg/đầu người – 25 20 15 15 Đối với Trung Quốc, đạt mức tiêu thụ Nhật Bản có nghĩa tiêu thụ 14 triệu giấy lụa tissue Trung bình tồn cầu 4.4 kg 10 Tiêu thụ giấy lụaConsumption bình quân đầu người Per Capita Tissue … dựa xu có khả sẽwill mấttake thời time gian … and based onhướng the trend, this is very likely but - Kg/người, GDP thực tế bình quân đầu người, USD Nhật Hàn Quốc Trung Quốc Nguồn: RISI, United Nations, Penn World Tables Ước tiêu thụ giấy lụa bình quân đầu người Trung Quốc, năm 2011 ,(kg/đầu người) 9.0 BBắc Khu kinh tế Đông Bắc Kinh Vành đai kinh tế vịnh Bohai Khu kinh tế phía tây 2.6 4.2 5.1 Khu Trung Bắc Thượng Hải 9.5 3.0 Khu Cheng Yu mic Khu kinh tế đồng 2.8 Vùng Trung Nam 2.6 sông Dương Tử Khu kinh tế đồng sông Pan‐Pearl 5.3 6.8 Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ giấy lụa Recent Quốc Growth Rates of Chinese Tissue Trung Consumption Thị giấy lụa Trung giaigrowth đoạn phát triển mạnh The trường Chinese tissue marketQuốc is in a verytrong strong phase Tốc độ tăng trưởng %/năm 14 Tăng trưởng mạnh năm 2011- 2012 12 Tăng trưởng trung bình 8.3%/năm 10 6 0 THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY 37 Production Key BHK Containing in gỗ Sản xuất cácof loại giấy sử dụngPapers bột Kraft cứng N thtẩy North America A trắng i Bắc Mỹ Triệu Milliontấn/năm Tonnes per Year 30 30 Giấy in & viết Giấy in & viết từ bột hóa tứ bột hóa Giấy lụa Giấy in & viết + giấy lụa từ bột hóa 25 20 15 10 55 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Production Keygiấy BHK Containing in gỗ Sản xuất cácofloại bột Kraft sử dụngPapers Europe cứng tẩy trắng Âu Châu Million tonnes per Year Triệu tấn/năm 35 Giấyinin& & viết Giấy viết tứ bột hóa 30 tứ bột hóa Giấy lụa Giấy in & viết + giấy lụa từ bột hóa 25 20 15 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 sử dụng Sản xuất cácofloại bột in Kraft gỗ Production Keygiấy BHKchính Containing Papers China cứng tẩy trắng Trung Quốc Million Tonnes per Year Triệu tấn/năm 50 50 Giấy in & viết 40 Giấy in & viết tứ bột hóa tứ bột hóa Giấy lụa Giấy in & viết + giấy lụa từ bột hóa 30 20 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sản lượng tiêu thụ 1: Giấy lụa giấy in & viết Triệu 80 70 60 50 50 Sản lượng giấyProduction lụa giới World Tissue Tiêu giấy in & viết nước P&Wthụ Consumption in Developed World phát triển 40 30 20 10 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 SảnCrunch lượng2:vàPaper tiêu thụ SảnProduction xuất giấy các-tông RCP and 2: Board in Developing Versus Developed Regions khu vực phát triển so với khu vực phát triển Million Triệu Tonnes 300 300 250 200 150 100 50 Các khu vực Develo phát triển Các khu vực ped Regions phát triển 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Dissolving Pulp Demand Rapidly Nhu cầu bột hòa tanExpanding mở rộng nhanh chóng Dissolving Pulp Demand, Million Tonnes Nhu cầu bột hòa tan, triệu 9.0 Tăng trưởng bình quân năm ‘12-’18 → 6.7% Tăng trưởng bình quân năm ‘12-’18 → 430.000 8.0 7.0 6.0 5.0 61% 4.0 52% 3.0 2.0 36% 1.0 0.0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cảm ơn bạn theo dõi! Thank-you for your attention! Xem thêm thông tin tại: World Pulp Monthly www.risi.com/wpm The China Pulp Market: A Comprehensive Analysis andd Outlook O tl k www.risi.com/chinapulp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan viễn cảnh giấy và bột giấy toàn cầu: Tình hình có khả quan hơn không? - Kurt Schaefer, Phó chủ tịch World Fiber, Tổng quan viễn cảnh giấy và bột giấy toàn cầu: Tình hình có khả quan hơn không? - Kurt Schaefer, Phó chủ tịch World Fiber

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay