ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: Quan niệm của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về hiện tượng “Sống thử”.

108 37 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 12:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Quan niệm sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tượng “Sống thử” Mã số đề tài : TSV2014-31 Thuộc nhóm ngành khoa học: Xã hội học Cần Thơ, 26 tháng 12 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Quan niệm sinh viên trường Đại học Cần Thơ tượng “Sống thử” TSV2014-31 Thuộc nhóm ngành khoa học: Xã hội học Sinh viên thực hiện: Võ Thanh Dũ, Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Lớp, khoa: NV12W7A1, Khoa Khoa học Xã Hội Nhân Văn Năm thứ: Số năm đào tạo: Ngành học: Văn học Người hướng dẫn: Ths Trần Vũ Thị Giang Lam Cần Thơ, 26 tháng 12 năm 2014 Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài - Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Trần Vũ Thị Giang Lam - Sinh viên thực hiện: Võ Thanh Dũ Dương Thị Trúc Ngoan i MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG TRANG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI A MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Ngoài nước 2.2 Trong nước 11 Mục tiêu nghiên cứu .17 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 17 Phương pháp nghiên cứu 17 B NỘI DUNG 19 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 20 1.1 Cơ sở lí luận 20 1.1.1 Sự tương tác xã hội 20 1.1.2 Sử dụng cặp phạm trù “Nguyên nhân- kết quả” phép biện chứng vật 21 1.1.3 Lí thuyết “kiểm soát xã hội” 24 1.2 Các khái niệm 25 ii 1.2.1 Khái niệm “Quan niệm” 25 1.2.2 Khái niệm “Hiện tượng” 26 1.2.3 Khái niệm “Văn hóa” .26 1.2.4 Khái niệm “ Sống thử” 28 1.2.5 Khái niệm “Sống thật” 28 1.2.6 Khái niệm “hôn nhân” 29 1.2.7 Phân biệt “Sống thử, Sống thật Hôn nhân” .31 1.2.8 Khái niệm “thiết chế” .34 2.1 Quan niệm sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tượng “Sống thử” .35 2.2 Các yếu tố tác động đến quan niệm “sống thử” sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 54 2.2.1 Các yếu tố khách quan 54 2.2.2 Các yếu tố chủ quan 56 CHƯƠNG 3: HỆ QUẢ VÀ GIẢI PHÁP VỀ HIỆN TƯỢNG “SỐNG THỬ” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 58 3.1 Hệ mang lại 58 3.1.1 Tác động tích cực 58 3.1.2 Tác động tiêu cực 59 3.2 Giải pháp .64 3.2.1 Vai trò trách nhiệm gia đình việc giáo dục 64 3.2.2 Vai trò, trách nhiệm nhà trường .66 3.2.3 Vai trò trách nhiệm nhà chức trách 67 C KẾT LUẬN 70 D PHỤ LỤC 71 Bảng câu hỏi khảo sát thông tin 71 Bảng câu hỏi vấn sâu .79 TÀI LIỆU THAM KHẢO: .99 Sách: 99 Tài liệu khác: ( Báo, tạp chí, luận văn, Wedsite…) 100 iii Danh mục bảng Trang Bảng 2.1: Tỉ lệ phần trăm quan tâm đến vấn đề “sống thử” theo giới tính khối ngành SV TĐHCT 39 Biểu đồ 2.2: Thể tỉ lệ đồng tình, chấp nhận tượng “ sống thử” SV TĐHCT (%) 40 Bảng 2.2: Thể tỉ lệ đồng tình, tán thành việc “ sống thử” phân theo giới tính, khối ngành khu vực sinh sống 42 Bảng 2.3: Tỉ lệ (%) mức độ sinh viên Trường Đại học Cần Thơ “ Sống thử” 43 Bảng 2.4: Thực trạng “sống thử” SV TĐHCT (%) 44 Bảng 2.5: Ý kiến SV TĐHCT việc “ sống thử 44 Bảng 2.6: đánh giá SV TĐHCT nam- nữ sinh viên “sống thử” 47 Bảng 2.7: Trong tương lai “sống thử” SV TĐHCT 49 Bảng 2.8: Thể tỉ lệ đồng ý chấp nhận “sống thử” người yêu ngỏ lời 50 Bảng 2.9:Thái độ đánh giá chung SV TĐHCT tượng “ sống thử” giới trẻ 51 Bảng 3.1: Mức độ tác động ảnh hưởng tượng “ sống thử” đến văn hóa Việt Nam 62 Bảng 3.2: Ý kiến SV TĐHCT việc pháp luật cấm sinh viên giới trẻ “Sống thử” 67 Danh mục hình Hình 2.1: Mức độ quan tâm đến tượng “sống thử” SV TĐHCT 36 Hình 2.3: Những yếu tố chủ quan tác động đến quan niệm “ sống thử” SV TĐHCT 55 Hình 3.1: Ý kiến SV TĐHCT tác động tiêu cực tượng “sống thử” 59 Danh mục từ viết tắt Từ viết tắt BV CĐ CNTT&TT ĐH KHXH&NV KHTN KT&QTKD MT&TNTN NN&SHUD NC&PTCNSH Từ đầy đủ Bệnh viện Cao đẳng Công nghệ Thông tin Truyền thông Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa học Tự nhiên Kinh tế Quản trị Kinh doanh Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Sinh học Nhà Xuất Thạc sĩ Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Trung học Phổ thông Trung học sở Thành phố NXB Ths SV TĐHCT THPT THCS TP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung: - Tên đề tài: Quan niệm sinh viên trường Đại học Cần Thơ tượng “Sống thử” - Sinh viên thực hiện: Võ Thanh Dũ - Lớp: NV12W7A1 Khoa: KHXH&NV Năm thứ: Số năm đào tạo: - Người hướng dẫn: ThS Trần Vũ Thị Giang Lam Mục tiêu đề tài: - Tìm hiểu quan niệm “sống thử” sinh viên Đại học Cần Thơ - Tìm nguyên nhân, hệ việc “ sống thử”, từ đề xuất giải pháp để kiểm sốt việc “sống thử”, góp phần giúp giới trẻ bảo vệ thân trước tác động xã hội, đồng thời, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc thời đại Tính sáng tạo: - Nghiên cứu tìm hiểu quan niệm “ sống thử” cần thiết thiết thực Vì quan niệm “sống thử” người ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến việc lựa chọn cách suy nghĩ, cách sống việc lựa chọn lối sống vấn đề tình u, nhân tình dục cá nhân - Vấn đề “sống thử” nghiên cứu tương đối nhiều phạm vi Trường Đại học Cần Thơ khu vực Đồng Sơng Cửu Long chưa có cơng trình nghiên cứu Qua đó, ta có nhìn khái quát quan niệm “sống thử” sinh viên Trường Đại học Cần Thơ - Đề tài kết hợp nhiều phương pháp phù hợp, bổ trợ cho trình nghiên cứu Như phương pháp định tính, định lượng, thảo luận, vấn để thấy quan niệm SV TĐHCT rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu: - SV TĐHCT có quan niệm “sống thử” khác giữ nhóm sv nam, nữ; khối ngành tự nhiên khối ngành xã hội; khu vực nông thơn thành thị; chưa có người u - Quan niệm SV TĐHCT tượng “sống thử” có cách nhìn “thống” đại, mang đậm chịu ảnh hưởng văn hóa truyền thống Đa số SV TĐHCT không chấp nhận “sống thử”, số lại chưa có ý kiến tượng “sống thử” Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, khả áp dụng đề tài: Cung cấp cho nhà trường nhiều thông tin trạng “ sống thử” SV TĐHCT Từ đó, giúp cho nhà trường có nhiều thơng tin để nâng cao hiệu tuyên truyền, giáo dục Bên cạnh đó, đơn vị sau tham khảo, làm tư liệu nghiên cứu (Trung tâm học liệu, phòng cơng tác sinh viên, Đồn Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn Khoa…) sinh viên dùng làm tư liệu tham khảo, nghiên cứu vấn đề xã hội Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài Tuong lai co muon "song thu" khong? Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat muon 10 2.9 2.9 2.9 Muon 13 3.7 3.7 6.6 Không 183 52.3 52.3 58.9 Se khong bao gio 68 19.4 19.4 78.3 Chua biet 76 21.7 21.7 100.0 350 100.0 100.0 Total Da tung "song thu" chua? Frequency Percent Valid Valid Percent Cumulative Percent Da tung, bay gio thi khong 2.6 2.6 2.6 Dang song 2.3 2.3 4.9 Chua tung 321 91.7 91.7 96.6 12 3.4 3.4 100.0 350 100.0 100.0 Y kien khac Total Duoc nguoi yeu ngo loi muon "song thu" thi se? Frequency Percent Valid Percent Valid Tuyet doi khong nhan loi Cumulative Percent 196 56.0 56.0 56.0 khong nhan loi 83 23.7 23.7 79.7 Dong y 16 4.6 4.6 84.3 Cho vai hom suy nghi va se dong y 23 6.6 6.6 90.9 Y kien khac 32 9.1 9.1 100.0 350 100.0 100.0 Total 88 Viec "Song thu" noi chung la? Frequency Valid Rat xau Percent Cumulative Percent Valid Percent 31 8.9 8.9 8.9 Xau 129 36.9 36.9 45.7 Binh thuong 184 52.6 52.6 98.3 Tot 1.4 1.4 99.7 Rat tot 3 100.0 350 100.0 100.0 Total Gia dinh co dong y cho "song thu" khong? Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y 135 38.6 38.6 38.6 Khong dong y 161 46.0 46.0 84.6 Dong y 19 5.4 5.4 90.0 Y kien khac 34 9.7 9.7 99.7 3 100.0 350 100.0 100.0 Total Hien tai gia dinh co hanh phuc khong? Frequency Valid Có Percent Valid Percent Cumulative Percent 297 84.9 84.9 84.9 Không 21 6.0 6.0 90.9 Y kien khac 32 9.1 9.1 100.0 350 100.0 100.0 Total 89 Gia dinh co quan tam, lo lang cham soc ban khong? Frequency Valid Co Percent Cumulative Percent Valid Percent 343 98.0 98.0 98.0 Không 9 98.9 Y kien khac 1.1 1.1 100.0 350 100.0 100.0 Total Hien tai gia dinh ban co hai long ve hanh phuc gia dinh khong? Frequency Valid Hai long Percent Cumulative Percent Valid Percent 316 90.3 90.3 90.3 Khong hai long 20 5.7 5.7 96.0 Y kien khac 14 4.0 4.0 100.0 350 100.0 100.0 Total Anh co chap nhan vo minh da tung "song thu" khong? Frequency Valid Valid Percent Khong chap nhan 90 25.7 50.0 50.0 Chap nhan 52 14.9 28.9 78.9 Y kien khac 37 10.6 20.6 99.4 100.0 180 170 350 51.4 48.6 100.0 100.0 Missing Total Percent Cumulative Percent Total System 90 Chi co chap nhan chong minh da tung "song thu" khong? Frequency Valid Khong chap nhan Valid Percent 112 32.0 54.9 54.9 Chap nhan 51 14.6 25.0 79.9 Y kien khac 40 11.4 19.6 99.5 100.0 204 146 350 58.3 41.7 100.0 100.0 Missing Total Percent Cumulative Percent Total System Gia dinh khong hanh phuc, muon tim nguoi quan tam chia se, bu dap tinh cam Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 127 36.3 36.3 36.3 Không 223 63.7 63.7 100.0 Total 350 100.0 100.0 Do nguoi yeu va muon thoa man nhu cau sinh li Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 177 50.6 50.6 50.6 Không 173 49.4 49.4 100.0 Total 350 100.0 100.0 Tiet kiem chi tieu sinh hoat Frequency Valid Có Percent Valid Percent Cumulative Percent 70 20.0 20.0 20.0 Không 280 80.0 80.0 100.0 Total 350 100.0 100.0 91 Tiep thu tu tuong song "thoang" cua phuong Tay Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 159 45.4 45.4 45.4 Khong 191 54.6 54.6 100.0 Total 350 100.0 100.0 Tu tim hieu truoc ket hon, neu hop thi tien toi khong hop thi duong di Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 170 48.6 48.6 48.6 Khơng 180 51.4 51.4 100.0 Total 350 100.0 100.0 Thay ban be song nên bat chuoc, khang dinh ban than.Su tac dong va iu cau nguoi iu, chung to tinh yeu voi doi phuong Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 135 38.6 38.6 38.6 Không 215 61.4 61.4 100.0 Total 350 100.0 100.0 Song xa nha, thoai mai khong co su quan li cua gia dinh Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 166 47.4 47.4 47.4 Khơng 184 52.6 52.6 100.0 Total 350 100.0 100.0 92 Khong co chiu su quan li cua nha truong, cung nhu phap luat Frequency Valid Có Percent Valid Percent Cumulative Percent 66 18.9 18.9 18.9 Không 284 81.1 81.1 100.0 Total 350 100.0 100.0 Chua thay duoc nhung hau qua tieu cuc ma no mang lai Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 151 43.1 43.1 43.1 Khong 199 56.9 56.9 100.0 Total 350 100.0 100.0 Y kien khac Frequency Valid Có Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.0 2.0 2.0 Không 343 98.0 98.0 100.0 Total 350 100.0 100.0 Ket qua ma "song thu" mang lai la tac dong xau den van hoa truyen thong nguoi Viet Nam Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 187 53.4 53.4 53.4 Khơng 163 46.6 46.6 100.0 Total 350 100.0 100.0 93 Mang thai ngoai y muon dan den viec nao pha thai Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 211 60.3 60.3 60.3 Không 139 39.7 39.7 100.0 Total 350 100.0 100.0 Chia tay duong di Frequency Valid Có Khơng Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 91 26.0 26.0 26.0 258 73.7 73.7 99.7 3 100.0 350 100.0 100.0 Anh huong den hon nhan sau Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 119 34.0 34.0 34.0 Không 230 65.7 65.7 99.7 3 100.0 350 100.0 100.0 Total Tien toi hon nhan Frequency Valid Có Khơng Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 37 10.6 10.6 10.6 312 89.1 89.1 99.7 3 100.0 350 100.0 100.0 94 Nen van hoa bi "hoa tan" Frequency Valid Có Khơng Valid Percent 98 28.0 28.0 28.0 251 71.7 71.7 99.7 3 100.0 350 100.0 100.0 Total Percent Cumulative Percent Tac dong xau den van hoa, phong tuc tap quan tot dep cua dan toc Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 125 35.7 35.7 35.7 Không 223 63.7 63.7 99.4 3 99.7 3 100.0 350 100.0 100.0 Total Bi ban be ban tan, xoi moi.Moi nguoi xung quanh di nghi Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 145 41.4 41.4 41.4 Khơng 204 58.3 58.3 99.7 3 100.0 350 100.0 100.0 Total Viec hoc sa sut Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 149 42.6 42.6 42.6 Có 200 57.1 57.1 99.7 3 100.0 350 100.0 100.0 Total 95 Chua biet duoc Frequency Valid Có Khơng Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 58 16.6 16.6 16.6 291 83.1 83.1 99.7 3 100.0 350 100.0 100.0 Y kien khac Frequency Valid Có Khơng Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 6.9 6.9 6.9 325 92.9 92.9 99.7 3 100.0 350 100.0 100.0 Loi song co y tuong, co dao duc.van minh, tien tien, ket hop hai hoa truyen thong tot dep cua dan toc voi tinh hoa van hoa nhan loai Frequency Valid Có Khơng Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 292 83.4 83.4 83.4 58 16.6 16.6 100.0 350 100.0 100.0 Loi song thoai mai, khong bi go ep, tiep thu nhung tu tuong song "thoang" hon nhan, tinh cam va moi van de cua xa hoi nuoc ngoai ma ta tiep thu Frequency Valid Có Percent Valid Percent Cumulative Percent 54 15.4 15.4 15.4 Không 296 84.6 84.6 100.0 Total 350 100.0 100.0 96 Y kien khac Frequency Valid Có Percent Valid Percent Cumulative Percent 11 3.1 3.1 3.1 Không 339 96.9 96.9 100.0 Total 350 100.0 100.0 Muc anh huong cua song thu den van hoa cua nguoi Viet Nam Frequency Valid Anh huong rat lon Co anh huong Binh thuong Khong anh huong Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 98 28.0 28.0 28.0 192 54.9 54.9 82.9 55 15.7 15.7 98.6 1.4 1.4 100.0 350 100.0 100.0 Muc hieu biet ve song thu o phuong Tay Frequency Valid Biet rat ro Biet nhung khong ro Khong biet Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 37 10.6 10.6 10.6 216 61.7 61.7 72.3 97 27.7 27.7 100.0 350 100.0 100.0 97 Y kien ve viec phap luat cam sinh vien va gioi tre "song thu" Frequency Valid Missing Total Percent Valid Percent Cumulative Percent Dong y 148 42.3 42.4 42.4 Phan doi 41 11.7 11.7 54.2 Chua co y kien 160 45.7 45.8 100.0 Total System 349 350 99.7 100.0 100.0 98 Tài liệu tham khảo: Sách: Bruce J Cohen, Terri L Orbuch, Nguyễn Minh Hòa dịch (1995), Xã hội học nhập mơn, NXB Giáo dục, Hà Nội Mai Huy Bích (2003), Xã hội học gia đình, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội Bùi Thế Cường - Dịch giả (2010), Từ điển xã hội học oxford, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, Lê Ngọc Hùng (2002), Lịch sử lí thuyết xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Thị Phụng Hà, Bài giảng, Xã hội học đại cương, ĐHCT Trịnh Trung Hòa (2008), Sống thử học đắt giá, NXB Thanh Niên- Hà Nội Phan Kim Huê (2008), Những cạm bẫy tình yêu nam-nữ cần biết, NXB Thanh Niên - Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa Thông tin, Tp HCM Đinh Xuân Lý (2009), Nguyễn Đăng Quang, Giáo trình Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam, NXB Chính Trị Quốc Gia 10 Tạ Minh (2007), Giáo trình Xã hội học đại cương, Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp Hồ Chí Minh 11 Hồ Chí Minh tồn tập (2002), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 12 Tổ Tâm lí học cấp (1977), Tâm lí học, NXB Giáo dục 13 Vũ Thị Nho (1999), Tâm lí học phát triển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Phạm Văn Sinh (2009), Giáo trình ngun lí chủ nghĩa Mác -Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, 99 15 Cung Kim Tiến (2002), Từ điển triết học, NXB Văn hóa- Thơng tin, Hà Nội 16 Minh Tân (1999), Từ điển tiếng Việt, NXB Thanh Hóa 17 Bùi Quang Tịnh (2001), Từ điển tiếng việt, NXB Văn hóa Thơng tin, Tp HCM 18 Lương Văn Úc (2009), Giáo trình Xã hội học, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân Tài liệu khác: ( Báo, tạp chí, luận văn, Wedsite…) 19 Kim Anh, sống chung trước nhân: vui ít, buồn nhiều, (http://bacvietluat.vn/song-chung-truoc-hon-nhan-vui-it-buon-nhieu.html ), truy cập ( 28/5/2014) 20 Minh Anh, Bi kịch nữ sinh sống thử, người chế kẻ vào tù, (http://news.zing.vn/Bi-kich-nu-sinh-song-thu-nguoi-chet-ke-vao-tupost492684.html ) 21 Trung Chuyên, Nghiên cứu sống thử, (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120113/nghien-cuu-ve-songthu.aspx ), truy cập (20/5/2014) 22 Vũ Cao, Phá thai tuổi vị thành niên: Hậu lối sống buông thả, (http://cand.com.vn/Phong-su/Nao-pha-thai-tuoi-vi-thanh-nien-Hau-quacua-loi-song-buong-tha-309035/) 23 Phan Thị Mai Hương ,Xu hướng đạo đức, lối sống niên nay, Tạp chí Tâm Lý Học, số 12, 2013 24 An Thị Hồng Hoa, Nhận thức sinh viên vấn đề sống thế, luận văn thạc sĩ xã hội học 2013, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 100 25 Hoa Lê, Tranh cãi gay gắt Giáo Sư Lân Dũng bạn trẻ sống thử, (http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/211882/tranh-cai-gay-gat-giua-gslan-dung-va-cac-ban-tre-ve-song-thu.html ), Truy cập (18/12/2014) 26 Báo Tiền Phong, Sống thử mốt thời thượng sinh viên Trung Quốc, (http://www.tienphong.vn/the-gioi/song-thu-mot-thoi-thuong-cua-sinhvien-trung-quoc-274.tpo ), truy cập( 20/5/2014) 27 Nguyễn Thị Phượng, Quy định sống chung không đăng kí kết hơn, (http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/quy-dinh-ve-song-chungnhung-khong-dang-ky-ket-hon-2202212.html ) truy cập (20/5/2014) 28 Cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp, (http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php %20lut/View_Detail.aspx?ItemID=28076 ) truy cập (10/11/2014) 29 Như Trang, Sống thử góc nhìn nhà xã hội, văn hóa , (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/song-thu-duoi-goc-nhin-cua-cac-nha-xa-hoivan-hoa-2003570.html ), truy cập (20/5/2014) 30 Trầm Thiên Thu, Tăng tỉ lệ sống thử làm tăng mức bất ổn gia đình (http://lamhong.org/2011/08/23/tang-ty-le-song-thu-lam-tang-muc-bat-ongia-dinh/ ) truy cập (20/5/2014) 31 Nguyễn Thị Thanh Tâm, Tình hình phá thai Việt Nam,( tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình), (http://www.gopfp.gov.vn/so-7-124; (truy cập 24/5/2014) 32 Vũ Văn Trình, Vấn đề sống thử giới trẻ ngày (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20110303/9158 ) 101 33 Đại học Cần Thơ, (http://www.ctu.edu.vn/thongtu09/2013_2014/bieumau24_v2.pdf ), (truy cập 20/5/2014) 34 Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam, (http://www.moet.gov.vn/?page=11.11&view=5251 ), (truy cập 20/5/2014) 35 Bùi Hồng Vạn, Sống thử trước hôn nhân: Nên hay không ? (http://yume.vn/news/doi-song/tinh-yeu-va-gioi-tinh/song-thu-truoc-honnhan-nen-hay-khong-35A8DEC4.htm ), truy cập (20/5/2014) 102
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: Quan niệm của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về hiện tượng “Sống thử”., ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: Quan niệm của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về hiện tượng “Sống thử”.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay