Các rủi ro chính của ngành chế biến gỗ trong bối cảnh hội nhập Thực trạng và Đề xuất giải pháp chính sách

75 19 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 12:13

Trung tâm WTO Hội nhập Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách Tơ Xn Phúc, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thùy Dung Hà Nội, tháng năm 2016 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” MỤC LỤC trang Lời cảm ơn Giới thiệu Phương pháp nghiên cứu Vài nét tổng quan ngành chế biến gỗ Việt Nam Thị trường xuất quy định bắt buộc thị trường 13 4.1 Thị trường Hoa Kỳ 14 4.1.1 Một vài nét thương mại gỗ Việt Nam – Hoa Kỳ 14 4.1.2 Các yêu cầu từ thị trường 15 Luật Lacey (Lacey Act) Hoa Kỳ 15 4.2 Thị trường EU 16 4.2.1 Một vài nét thương mại gỗ Việt Nam – EU 16 4.2.2 Một số yêu cầu từ thị trường 17 Quy định gỗ Hợp pháp EU 17 Hiệp định Đối tác Tự nguyện FLEGT VPA 19 4.3 Thị trường Úc 20 4.3.1 Một vài nét thương mại gỗ Việt Nam – Úc 20 4.3.2 Một số yêu cầu từ thị trường 21 4.4 Luật cấm khai thác gỗ bất hợp pháp Úc 21 Rủi ro tham gia thị trường xuất 22 5.1 Rủi ro tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu 23 5.2 Rủi ro thiếu hệ thống kiểm soát chuỗi cung hiệu 29 5.3 Rủi ro có sử dụng lao động 33 5.4 Rủi ro thiếu hiểu biết thông tin quy định thị trường xuất 38 5.5 Một số rủi ro khác 40 Hội nhập thị trường với TPP EVFTA: Cơ hội rủi ro 41 6.1 Cam kết thuế quan quy tắc xuất xứ gỗ chế biến sản phẩm gỗ 43 6.1.1 Cam kết TPP 43 6.1.2 Cam kết EVFTA 45 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” 6.2 Về biện pháp phi thuế 46 6.2.1 Cam kết TPP 46 6.2.2 Cam kết EVFTA 46 6.3 Cam kết lao động 47 6.3.1 Cam kết TPP 47 6.3.2 Cam kết EVFTA 48 6.4 Cam kết môi trường 49 6.4.1 Cam kết TPP 49 6.4.2 Cam kết EVFTA 49 6.5 Về mua sắm công 50 6.5.1 Cam kết TPP 50 6.5.2 Cam kết EVFTA 51 6.6 Về sở hữu trí tuệ 52 6.6.1 Cam kết TPP 52 6.6.2 Cam kết EVFTA 53 Khuyến nghị sách hỗ trợ giảm thiểu rủi ro xuất gỗ 53 7.1 Vai trò Nhà nước khắc phục rủi ro ngành chế biến xuất gỗ? 54 7.2 Khơng gian sách để Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp chế biến xuất gỗ khắc phục rủi ro 55 7.2.1 Những giới hạn từ góc độ cam kết quốc tế 55 7.2.2 Hiện trạng sách hỗ trợ nước 57 7.3 Khuyến nghị sách hỗ trợ ngành chế biến xuất gỗ 58 7.3.1 Đề xuất sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rủi ro liên quan tới tính hợp pháp gỗ nguyên liệu 58 7.3.2 Đề xuất sách hỗ trợ doanh nghiệp xử lý rủi ro lao động 62 7.3.3 Đề xuất giải pháp sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu biết, thông tin thị trường xuất 64 7.3.4 Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy việc tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật Việt Nam nguồn gốc gỗ 70 Tài liệu tham khảo 72 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Lời cảm ơn (Sẽ bổ sung) Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Giới thiệu Trong gần thập kỷ trở lại đây, với tốc độ tăng trưởng xuất ấn tượng, chế biến gỗ xuất ngành xuất mũi nhọn động thành công tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Nếu năm 2004, xuất gỗ lần lọt vào danh sách “ngành xuất tỷ đơ” 10 năm sau, kim ngạch xuất gỗ tăng gấp lần (đạt 6,2 tỷ USD) Ngành chế biến gỗ xuất đích trước năm, với việc hoàn thành mục tiêu đặt cho năm 2020 Chiến lược phát triển ngành thành tích 6,9 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu1 Sự phát triển đầy ấn tượng ngành gỗ khơng mang lại lợi ích trực tiếp cho chủ thể sản xuất, chế biến, thương mại gỗ xuất mà góp phần quan trọng vào việc cải thiện nguồn thu nhập, nâng cao mức sống hàng triệu lao động sống dựa vào công việc trồng rừng, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ Xa nữa, định hướng phương thức phát triển ngành tác động trực tiếp tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ thân thiện với môi trường Bối cảnh hội nhập sâu rộng thời gian tới đặt ngành gỗ trước hội thách thức lớn Một mặt, với việc Việt Nam tham gia loạt Hiệp định thương mại tự hệ mới, đặc biệt Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự với EU (EVFTA), Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Liên minh Á Âu (FTA VN-EUEA) – hai Hiệp định tiêu chuẩn cao với cam kết mở cửa mạnh mẽ đối tác thương mại hàng đầu Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Nga… ngành chế biến gỗ đứng trước hội có khơng hai để tiếp cận đường ưu tiên vào thị trường lớn nhất, tiềm Quá trình hội nhập đem lại hội tiếp cận mở rộng thị trường đáng kể cho ngành gỗ; hội nhập tạo động lực thúc đẩy q trình sản xuất kinh doanh tồn ngành gỗ, từ tạo đà cho ngành theo hướng bền vững tương lai Mặt khác, việc tăng cường yêu cầu tăng trưởng xanh với việc thực thi loạt yêu cầu nguồn gốc gỗ hợp pháp trở thành xu hướng chủ đạo nhiều thị trường, Luật Lacey Hoa Kỳ, Chương trình Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng Thương mại Lâm sản (FLEGT) EU khởi xướng… tạo thách thức đặc biệt lớn phát triển ngành chế biến gỗ xuất Bên cạnh đó, khơng thể khơng kể đến rào cản dạng biện pháp kỹ thuật (TBT), kiểm dịch thực vật (SPS)… sử dụng ngày phổ biến nhiều thị trường Quyết định 18/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020: Xuất lâm sản đạt 7,8 tỷ USD (bao gồm tỷ USD sản phẩm gỗ 0,8 tỷ USD sản phẩm lâm sản gỗ) Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” xuất Rủi ro việc sản phẩm gỗ chế biến xuất ngày lớn Ngành chế biến xuất gỗ Việt Nam làm để nhận diện đủ lực để vượt qua rủi ro này, từ tận dụng hội từ hội nhập để tiếp tục phát triển bền vững, thực vấn đề cần trả lời cách rốt sớm tốt, để ngành gỗ không bị đà thời gian tới để phát triển bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cho kinh tế Câu trả lời cho khúc mắc trước hết nằm tính tốn chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Mặc dù vậy, sách hỗ trợ hợp lý từ Nhà nước yếu tố thiếu để ngành phát triển ổn định, sẵn sàng cho việc thực hóa hội hội nhập Báo cáo tập trung phân tích, nhận diện rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh mà nhóm doanh nghiệp chế biến kinh doanh gỗ sản phẩm gỗ chuyên phục vụ xuất phải đối mặt thị trường xuất khẩu, đặc biệt thị trường trọng điểm Báo cáo đánh giá bối cảnh sách nước quốc tế liên quan tới hoạt động sản xuất, chế biến gỗ xuất Trên sở này, Báo cáo đưa kiến nghị để giảm thiểu xử lý rủi ro này, đặc biệt kiến nghị mặt sách Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp chế biến xuất gỗ vượt qua rủi ro Phần mô tả phương pháp nghiên cứu áp dụng trình thu thập số liệu Phần Báo cáo trình bày số thơng tin ngành gỗ Phần mô tả thị trường xuất chính, bao gồm Hoa Kỳ, EU Úc quy định sản phẩm gỗ tiêu thụ thị trường Phần tập trung vào rủi ro, phân tích hai mức độ (a) liệu thống kê xuất nhập (b) doanh nghiệp Dựa kết phần này, Phần thảo luận hội rủi ro ngành chế biến bối cảnh hội nhập Phần kết luận đưa số kiến nghị sách Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng nguồn thông tin thứ cấp sơ cấp Nguồn thông tin thứ cấp thu thập từ ấn phẩm từ tổ chức nghiên cứu, bao gồm ấn phẩm Tổ chức Forest Trends Hiệp hội Gỗ có sử dụng nguồn số liệu thống kê xuất nhập Tổng cục Hải quan Việt Nam2 số báo cáo quan quản lý Các tài Từ 2012 Tổ chức Forest Trends (Hoa Kỳ) phối hợp với Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hiệp hội Gỗ Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) Hội Mỹ nghệ Chế biến Gỗ Thành phố Hồ Chí Minh Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” liệu cung cấp thông tin số đặc điểm ngành gỗ, nguồn nguyên liệu, lao động, xuất nhập thị trường Nguồn thông tin cho phép xác định yêu cầu số thị trường xuất từ giúp cho việc định hình số rủi ro có liên quan đến sản xuất, chế biến, tiêu thụ nước xuất Trong nghiên cứu này, Hoa Kỳ EU 02 thị trường lựa chọn để nghiên cứu sâu Hai thị trường không thị trường xuất quan trọng Việt Nam mà thị trường có u cầu khắt khe có liên quan đến khía cạnh xã hội, môi trường sản phẩm gỗ chế biến Bên cạnh đó, thị trường Úc lựa chọn, khơng phải tầm quan trọng thị trường sản phẩm gỗ Việt Nam mà tiềm mở rộng thị trường tương lai quy định vừa ban hành Chính phủ Úc sản phẩm gỗ nhập Trong Báo này, rủi ro có liên quan đến hội nhập xác định mức độ Thứ nhất, rủi ro xác định thơng qua phân tích liệu thống kê xuất sản phẩm gỗ Việt Nam xuất vào thị trường chính, đặc biệt vào Hoa Kỳ, EU Úc Các liệu thống kê thu thập từ Tổng cục Hải quan Thơng tin phân tích từ nguồn cho phép xác định số rủi ro có liên quan đến tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu sử dụng sản phẩm xuất thị trường Thứ hai, rủi ro xác định thông qua nguồn thông tin sơ cấp, thu thập từ khảo sát doanh nghiệp tham gia xuất Thông tin thu thập từ doanh nghiệp bên cho phép xác định rủi ro có liên quan đến tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu doanh nghiệp sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, rủi ro có liên quan đến sử dụng lao động hệ thống quản lý chuỗi cung, tiếp cận thông tin thị trường khả đáp ứng doanh nghiệp với yêu cầu thị trường xuất Khảo sát doanh nghiệp thực thông qua bảng hỏi thực với doanh nghiệp thời gian từ tháng đến tháng năm 2016 Bảng hỏi thiết kế nhằm thu thập thông tin định lượng định tính Bảng chia thành phần Phần tập bao gồm 12 câu hỏi nhằm tập trung tìm hiểu số thơng tin sơ tình hình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp, với 12 phần nhỏ thiết kế Phần bao gồm câu hỏi lớn, nhằm đánh giá doanh nghiệp thuận lợi khó khan thị trường đầu sản phẩm Phần gồm câu hỏi chính, nhằm tìm hiểu nhận thức doanh nghiệp quy định thị trường xuất Phụ lục thể nội dung chi tiết bảng hỏi (HAWA) thực phân tích ngành gỗ, đặc biệt hoạt động có liên quan đến xuất nhập Các báo cáo có liên quan tham khảo địa chỉ: http://goviet.org.vn/bai-viet/bao-cao-tai-chinh Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Thơng qua hỗ trợ Hiệp hội gỗ Lâm sản Việt Nam (VIFORES) Hiệp hội Gỗ Lâm sản Bình Định, bảng hỏi gửi trực tiếp đến doanh nghiệp khảo sát Các doanh nghiệp lựa chọn dựa danh sách khuyến cáo Hiệp hội Nói cách khác, lựa chọn doanh nghiệp không dựa phương pháp ngẫu nhiên khơng mang tính chất đại diện cho toàn doanh nghiệp ngành chế biến gỗ xuất Thông tin khảo sát từ doanh nghiệp phản ánh phần rủi ro doanh nghiệp xuất mà chưa phản ánh toàn diện rủi ro có liên quan đến thị trường xuất thị trường xuất nói chung Việt Nam Tổng số có 154 doanh nghiệp phản hồi phiếu khảo sát, có 16 doanh nghiệp bán sản phẩm nội địa mà không tham gia thị trường xuất Toàn 16 doanh nghiệp nằm phạm vi quan tâm nghiên cứu liệu từ doanh nghiệp loại bỏ khỏi liệu nghiên cứu Các doanh nghiệp lại (138) doanh nghiệp trực tiếp tham gia thị trường xuất Trong số 138 doanh nghiệp có 68 doanh nghiệp (49,2%) vừa tham gia thị trường nội địa vừa tham gia thị trường xuất khẩu; 70 doanh nghiệp lại (50,8%) doanh nghiệp chuyên xuất Dữ liệu sử dụng báo cáo dựa thông tin cung cấp từ 138 doanh nghiệp Trong số doanh nghiệp tham gia xuất có nhiều doanh nghiệp tham gia nhiều thị trường xuất lúc Ví dụ, liệu khảo sát cho thấy có 33 doanh nghiệp khảo sát vừa xuất sản phẩm sang EU vừa xuất sang Hoa Kỳ; 16 doanh nghiệp vừa xuất vào Hoa Kỳ, vừa xuất vào Úc Bên cạnh đó, có số doanh nghiệp tham gia nhiều thị trường Bảng đa dạng doanh nghiệp việc tham gia thị trường xuất Thông tin từ Bảng số lượng doanh nghiệp lúc tham gia nhiều thị trường Bảng Doanh nghiệp khảo sát tham gia thị trường xuất Thị trường xuất Hoa Kỳ EU Australi a Trung Quốc Nhật Bản Hoa Kỳ EU Austral ia Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc Khác 33 33 16 17 15 12 17 12 16 17 7 10 15 12 10 11 12 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Hàn Quốc Khác 17 12 Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 6 11 12 8 11 Phiếu khảo sát bao gồm phần với nhiều phần nhỏ (câu hỏi) phần Trong q trình phân tích liệu câu trả lời khơng hợp lý doanh nghiệp (ví dụ trả lời thiếu thông tin) loại bỏ khỏi liệu Điều có nghĩa số tổng lượng phản hồi doanh nghiệp cho câu hỏi khác khác Trong số phần Báo cáo sử dụng phần thông tin thu thập từ doanh nghiệp xuất Hoa Kỳ, EU Úc Trong phạm vi Báo cáo này, doanh nghiệp xuất Hoa Kỳ bao gồm toàn doanh nghiệp khảo sát trực tiếp tham gia xuất sản phẩm vào thị trường Hoa Kỳ Nhiều doanh nghiệp số có sản phẩm xuất thị trường khác; số doanh nghiệp có sản phẩm tiêu thụ thị trường nội địa Tương tự doanh nghiệp xuất EU Úc Thông tin thu thập từ doanh nhiệp tham gia thị trường khác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc có tính chất tham khảo Thơng tin thu thập từ doanh nghiệp, bao gồm định lượng định tính, mã hóa phân tích theo mục tiêu nghiên cứu Bảng mô tả đặc điểm doanh nghiệp khảo sát Bảng Một số đặc điểm doanh nghiệp xuất tham gia khảo sát Một số đặc điểm doanh nghiệp khảo sát Theo loại hình sở hữu doanh nghiệp Tổng số doanh nghiệp khảo sát trả lời, Doanh nghiệp 100% vốn tư nhân nước Doanh nghiệp 100% vốn nước Doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm lệ chi phối Doanh nghiệp có phần vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Loại hình khác Theo hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tổng số doanh nghiệp khảo sát trả lời, đó4 Số DN phản hồi 137 109 19 % 100% 79,6 13,9 3,6 2,2 0,7 138 Các thị trường xuất khác đa dạng, bao gồm quốc gia Canada, Tiểu vương quốc Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v Một doanh nghiệp thường tham gia sản xuất kinh doanh số nhóm mặt hàng khác nhau, tổng số lượt trả lời doanh nghiệp nhóm hoạt động sản xuất kinh doanh lớn tổng số doanh nghiệp trả lời câu hỏi Cụ thể, tổng số doanh nghiệp trả lời câu hỏi này, có 82 doanh nghiệp tham gia sản xuất nhóm mặt hàng (chiếm 59,4% tổng số số doanh nghiệp 138 doanh nghiệp), 35 doanh nghiệp sản xuất Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Sản xuất đồ gỗ nội thất trời Sản xuất đồ gỗ nội thất gia đình Sản xuất đồ gỗ nội thất văn phòng Sản xuất kinh doanh đồ mỹ nghệ Sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ khác Thị trường đầu sản phẩm Tổng số doanh nghiệp trả lời, Thị trường xuất Vừa thị trường xuất nội địa Doanh thu doanh nghiệp khảo sát Doanh thu bình quân hàng năm doanh nghiệp (tỉ đồng), Doanh thu bình quân từ thị trường nội địa (tỉ đồng/doanh nghiệp/năm) Doanh thu từ thị trường xuất (tỉ đồng/doanh nghiệp/năm) Lao động doanh nghiệp xuất Tổng số doanh nghiệp khảo sát trả lời, Số doanh nghiệp có 10 lao động trở xuống Số doanh nghiệp có số lao động từ 10 đến 200 Số doanh nghiệp có số lao động từ 200 đến 300 Số doanh nghiệp có 300 lao động 44 68 36 17 53 31,9 49,3 26,1 12,3 38,4 138 70 68 127,4 100 27,6 21,7 99,8 78,3 133 84 10 35 63,2 7,5 26,3 Báo cáo tập trung vào rủi ro có liên quan đến việc tuân thủ các quy định thị trường xuất khẩu, bao gồm quy định có liên quan đến tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu, sử dụng lao động hệ thống quản lý chuỗi cung Trong bối cảnh hội nhập thị trường, rủi ro doanh nghiệp tham gia xuất phải đối không đơn liên quan đến khía cạnh Các rủi ro khác có liên quan đến mức độ tuân thủ doanh nghiệp yêu cầu liên quan tới môi trường (ví dụ bụi, nhiễm, tiếng ồn), sử dụng hóa chất sản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ Tuy nhiên khuôn khổ Báo cáo này, rủi ro chưa xác định Phần giới thiệu số đặc điểm ngành chế biến gỗ Việt Nam Vài nét tổng quan ngành chế biến gỗ Việt Nam Về chủ thể kinh doanh ngành chế biến gỗ xuất khẩu, số liệu thống kê Tổng cục Lâm nghiệp cho thấy năm 2015 Việt Nam có khoảng 4000 doanh nghiệp nhóm mặt hàng (25,4%), 19 doanh nghiệp sản xuất nhóm mặt hàng (13,8%) doanh nghiệp sản xuất 4-5 nhóm mặt hàng (1,4%) Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” cuối khả khơng đáp ứng u cầu tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu thị trường xuất trọng điểm Do nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục/vượt qua rủi ro cần thực đồng thời, với tác động bổ trợ qua lại lẫn Phân tích ngun nhân nhóm rủi ro này, thấy vấn đề nằm 03 khía cạnh: (i) doanh nghiệp khơng biết khơng có kiến thức đầy đủ quy định tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu thị trường; (ii) doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tác động việc tuân thủ yêu cầu tính hợp pháp gỗ hoạt động kinh doanh cá nhân doanh nghiệp tồn ngành; (iii) doanh nghiệp khơng có đủ lực để đáp ứng yêu cầu tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu (bao gồm việc khơng có đủ nguồn lực để xây dựng hệ thống kiểm sốt chuỗi cung hiệu quả, qua tăng khả giải trình, minh bạch thơng tin cung cấp chứng chứng minh tính hợp pháp gỗ nguyên liệu) Các sách hỗ trợ từ Nhà nước, vậy, cần tập trung vào việc xử lý nguyên nhân rủi ro Phần nêu giải pháp trực tiếp hướng vào việc hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu Các giải pháp nâng cao nhận thức xem xét mục 7.3.3 7.4.4 Liên quan tới giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiếu nguy không đáp ứng yêu cầu tính hợp pháp gỗ thơng qua việc đánh giá nguy trước xuất Hiện trạng Về nguyên tắc, yêu cầu tính hợp pháp gỗ có hiệu lực tồn bộ, hàng hóa chuyển tới biên giới nước nhập mà doanh nghiệp bảo đảm yêu cầu tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu, doanh nghiệp đứng trước nguy phải trả tiền lưu kho cảng lúc tìm kiếm chứng chứng minh gỗ hợp pháp, phải chuyển hàng lại Việt Nam Ở hai khả năng, doanh nghiệp chịu rủi ro, thiệt hại lớn Trong đó, phía đầu Việt Nam lại chưa có chế giúp doanh nghiệp kiểm sốt, giảm thiểu nguy rủi ro nói trước xuất Giải pháp đề xuất 59 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Giải pháp khả thi nên cân nhắc trường hợp thiết lập chế kiểm tra tính hợp pháp nguồn gỗ gốc theo yêu cầu thị trường xuất theo yêu cầu doanh nghiệp, miễn phí cho doanh nghiệp trước họ xuất hàng Cơ chế kiểm tra tự nguyện giống hình thức thử nghiệm trước, giúp doanh nghiệp đánh giá khả tuân thủ quy định tính hợp pháp nguồn gốc gỗ Việt Nam, từ xử lý trước xuất khẩu, qua giảm rủi ro cho doanh nghiệp ngành hàng hóa sang đến thị trường xuất khẩu) Cần lưu ý số ngành khác (ví dụ thủy sản), biện pháp tương tự thực (thiết lập Cơ chế kiểm soát chất lượng trước xuất khẩu) Tuy nhiên biện pháp thực tế không mang lại hiệu mong muốn, chí số trường hợp tạo tác dụng ngược Lý việc kiểm tra chất lượng trước xuất áp dụng bắt buộc tất lô hàng xuất khẩu, tức tạo thủ tục hành (thủ tục xin-cho giấy chứng nhận chất lượng) khiến doanh nghiệp vừa thêm chi phí thực (thời gian, tiền bạc, nhân lực) vừa đứng trước nguy không phép xuất Đồng thời thủ tục xin-cho tạo dư địa để cán thực nhũng nhiễu doanh nghiệp Trong đó, từ góc độ rủi ro, thủ tục không làm giảm bớt rủi ro chứng nhận, hàng hóa xuất bị nước nhập từ chối lý chất lượng bình thường, quan thực việc chứng nhận chất lượng phía Việt Nam khơng chịu trách nhiệm với chứng nhận mà cấp trường hợp Vì vậy, để chế đạt hiệu với trường hợp ngành gỗ, qua hỗ trợ cho hoạt động xuất ngành này, cần bảo đảm yêu cầu: - - - Cơ chế kiểm soát tự nguyện (doanh nghiệp muốn làm, khơng muốn khơng làm): điều nhằm tránh việc tạo thêm cho doanh nghiệp thủ tục không cần thiết (bởi có thị trường khơng đòi hỏi doanh nghiệp vấn đề tính hợp pháp gỗ nguyên liệu); Việc kiểm soát thực theo yêu cầu riêng thị trường (hàng hóa doanh nghiệp cần xuất thị trường việc đánh giá phù hợp với yêu cầu tính hợp pháp thực theo quy định thị trường đó): cách thức nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp xuất thị trường lại phải đánh giá phù hợp hàng hóa với yêu cầu nhiều thị trường lúc; Việc kiểm soát thực miễn phí (điều thúc đẩy doanh nghiệp thực việc kiểm soát tự nguyện, đồng thời hình thức hỗ trợ cho doanh nghiệp từ phía Nhà nước); 60 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” - Kết kiểm sốt/ đánh giá có giá trị tham khảo với doanh nghiệp, loại giấy tờ bắt buộc mà doanh nghiệp phải có trước xuất Chủ thể thực Việc kiểm soát khả đáp ứng yêu cầu tính hợp pháp gỗ nguyên liệu tương đối phức tạp (bởi gắn với việc đánh giá mức độ tuân thủ quy định pháp luật nhiều giai đoạn) đòi hỏi chủ thể thực việc kiểm sốt cần có lực chun mơn phù hợp Do đó, chủ thể thích hợp để thực hoạt động là: - - Cơ quan quản lý Nhà nước tính hợp pháp gỗ ngun liệu (Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn): Có thể thiết lập đơn vị thực nhiệm vụ khuôn khổ Cơ quan cấp phép FLEGT – VPA (bởi quan làm nhiệm vụ kiểm sốt tính hợp pháp gỗ theo VPA với hoạt động tương tự); Tổ chức chứng nhận phù hợp có đủ chun mơn để thực việc đánh giá/kiểm sốt (trong trường hợp Nhà nước trả phí cho Tổ chức chứng nhận phù hợp cho hoạt động đánh giá/kiểm soát mà Tổ chức thực cho doanh nghiệp gỗ Liên quan tới giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống kiểm soát chuỗi cung hiệu Xây dựng hệ thống kiểm soát chuỗi cung hiệu thông qua việc tổ chức chuỗi sản xuất đáp ứng số tiêu chuẩn cấp chứng liên quan tới đảm bảo gỗ nguyên liệu có xuất xứ từ rừng quản lý phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích mơi trường, xã hội kinh tế ISO 9001/2008, FSC FM /COC, BSCI SA 8000 nhân tố để doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tính hợp pháp gỗ nguyên liệu thị trường xuất phát triển Tuy nhiên việc điều chỉnh chuỗi sản xuất, chuỗi cung nguyên liệu để đáp ứng tiêu chuẩn để cấp chứng nói lại tốn (cả chi phí thời gian, nhân lực, tiền), đặc biệt doanh nghiệp ngành gỗ phần lớn doanh nghiệp vừa, nhỏ, chí siêu nhỏ Đây lý quan trọng khiến tỷ lệ lớn doanh nghiệp gỗ xuất khảo sát (gần 60%) khơng có chứng Giải pháp đề xuất 61 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Giải pháp cho vấn đề hỗ trợ tài kỹ thuật từ Nhà nước để doanh nghiệp có chứng này: (i) Nhóm giải pháp hỗ trợ tài - Hỗ trợ phần chi phí xây dựng chứng chỉ: Doanh nghiệp có chứng liệt kê (ví dụ ISO 9001/2008, FSC FM /COC, BSCI SA 8000) xuất trình hồ sơ chi phí xây dựng chứng để hỗ trợ phần (theo tỷ lệ cố định, ví dụ 30%-50%) Trường hợp nguồn ngân sách hỗ trợ khơng đủ lớn, giới hạn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa theo tiêu chí nêu văn pháp luật liên quan (không hỗ trợ doanh nghiệp lớn) - Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp gỗ có chứng liệt kê Tương tự trên, trường hợp nguồn ngân sách khơng đủ loại trừ doanh nghiệp lớn khỏi diện hưởng ưu đãi (ii) Nhóm giải pháp hỗ trợ kỹ thuật - Cơ quan Nhà nước cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn chun mơn, hướng dẫn thực miễn phí) cho doanh nghiệp xin chứng liệt kê Cách tương đối khó định lượng, quy định dạng hỗ trợ kỹ thuật cụ thể, xảy tình trạng bất bình đẳng hỗ trợ doanh nghiệp Cách đòi hỏi Cơ quan Nhà nước phải trì đội ngũ cán bộ/chuyên gia trả phí để thực hỗ trợ kỹ thuật Chủ thể thực Chủ thể hưởng lợi sách doanh nghiệp cụ thể Chủ thể triển khai sách là: - - Cơ quan quản lý Nhà nước tài quan có thẩm quyền việc định biện pháp hỗ trợ tài ưu đãi thuế (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ); Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên môn ngành gỗ (Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn) 7.3.2 Đề xuất sách hỗ trợ doanh nghiệp xử lý rủi ro lao động Phần Báo cáo 02 rủi ro điển hình liên quan tới lao động mà doanh nghiệp gỗ Việt Nam phải đối mặt, bao gồm (i) rủi ro không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật lao động Việt Nam, đặc biệt liên quan tới lao động không 62 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” nằm độ tuổi lao động, hình thức hợp đồng lao động; (ii) rủi ro chất lượng sản phẩm, suất sản xuất xuất phát từ đặc điểm lao động mùa vụ ngành gỗ (doanh nghiệp gỗ khơng có động lực, khơng có nguồn lực để đào tạo lao động lành nghề lâu dài) Như đề cập mục đầu phần này, hỗ trợ liên quan tới nguồn nhân lực hỗ trợ phép WTO Vì giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục rủi ro khía cạnh khơng bị giới hạn, ràng buộc đáng kể Hiện trạng Rà soát cho thấy chưa có sách hỗ trợ trực tiếp giúp doanh nghiệp ngành gỗ cải thiện chất lượng lao động ngành Ngoài đại học lâm nghiệp đào tạo lâm nghiệp chủ yếu, sở đào tạo quy có chương trình đào tạo quản trị ngành gỗ, đặc biệt quản trị chuỗi sản xuất đồ gỗ Một số sơ đào tạo nghề có chương trình đào tạo nghề mộc Mặc dù vậy, hoàn tồn hoạt động đào tạo mang tính thị trường, chưa có Giải pháp đề xuất Giải pháp sách để hỗ trợ doanh nghiệp ngành gỗ khắc phục rủi ro lao động bao gồm: (i) Giải pháp hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cho doanh nghiệp gỗ - Hỗ trợ (toàn phần chi phí) đào tạo lao động nghề mộc cho doanh nghiệp/trung tâm đào tạo nghề: Biện pháp nhằm khuyến khích doanh nghiệp/cơ sở đào tạo nghề tập trung quảng bá cho hoạt động đào tạo nghề mộc, qua thu hút lao động nghề đồng thời tạo điều kiện để người lao động học nghề mộc cách với chi phí thấp khơng phí - Ưu đãi thuế doanh nghiệp gỗ dành tỷ lệ chi phí định cho đào tạo doanh thu: Giải pháp nhằm khuyến khích doanh nghiệp dành nguồn lực cho việc đào tạo lao động Tuy nhiên giải pháp đỏi hỏi phải sửa đổi pháp luật thuế - Có chương trình quản trị đào tạo ngành gỗ sở đào tạo (đại học, cao đẳng): Giải pháp không trực tiếp hướng tới việc giúp doanh nghiệp giảm rủi ro liên quan tới lao động theo yêu cầu thị trường xuất 63 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” giúp nâng cao chất lượng quản lý sản xuất doanh nghiệp ngành gỗ, từ tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp33 (ii) Giải pháp khuyến khích tuân thủ pháp luật lao động - Ưu đãi thuế cho DN sử dụng lao động hợp đồng năm: Biện pháp giúp khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động lâu dài, từ tạo động lực cho doanh nghiệp việc đào tạo người lao động tăng gắn kết doanh nghiệp người lao động để làm sở cho phát triển bền vững ổn định doanh nghiệp Tuy nhiên giải pháp đỏi hỏi phải sửa đổi pháp luật thuế Chủ thể thực Chủ thể thực biện pháp hỗ trợ đề xuất phần là: - - Các quan có thẩm quyền soạn thảo, ban hành thực thi quy định ưu đãi thuế (ưu đãi doanh nghiệp gỗ dành chi phí cho đào tạo lao động, có tỷ lệ cao hợp đồng lao động 01 năm); Các quan có thẩm quyền định biện pháp hỗ trợ đào tạo (tại doanh nghiệp, sở đào tạo nghề) xây dựng chương trình đào tạo sở đào tạo đại học, cao đẳng 7.3.3 Đề xuất giải pháp sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu biết, thông tin thị trường xuất Phân tích phần Báo cáo cho thấy nguyên nhân chung nhiều rủi ro mà doanh nghiệp gỗ Việt Nam gặp phải thị trường xuất tình trạng thiếu kiến thức, hiểu biết thị trường (bao gồm thông tin pháp lý quy định bắt buộc thị trường, thông tin thị trường nói chung nhu cầu, đặc tính tiêu dùng…) Giải pháp cho vấn đề thực nhiều hình thức khác phần lớn trường hợp Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp vấn đề Liên quan tới việc hỗ trợ doanh nghiệp có kiến thức đầy đủ, xác nhận thức đắn yêu cầu tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu Theo Báo cáo Hỗ trợ Hiệp hội thực nghiên cứu chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ, Nguyễn Thị Thu Trang, 2015 doanh nghiệp ngành gỗ, đặc biệt khối doanh nghiệp nội (chiếm khoảng 85% tổng số doanh nghiệp) yếu quản trị chuỗi sản xuất, tình trạng lãng phí ngun liệu, thời gian, cơng đoạn, nhân lực quy trình sản xuất đồ gỗ diễn phổ biến 33 64 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Như phân tích phần Báo cáo này, nhóm yêu cầu quan trọng sản phẩm gỗ thị trường xuất Hoa Kỳ, EU, Úc yêu cầu tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu Việc tuân thủ yêu cầu trước hết cần bắt nguồn từ hiểu biết doanh nghiệp nội dung yêu cầu nhận thức họ tác động việc tuân thủ triển vọng kinh doanh họ ngành gỗ Việt Nam Do đó, vấn đề cung cấp thơng tin tuyên truyền, phổ biến yêu cầu việc cần thực cách hiệu Hiện trạng Rà sốt chương trình cung cấp thơng tin trạng thông tin vấn đề Việt Nam cho thấy: - - Đã có hoạt động (hội thảo, khóa đào tạo ngắn) giới thiệu yêu cầu thị trường xuất vấn đề này, qua tạo nhận thức chung cộng đồng doanh nghiệp chế biến xuất gỗ tồn quy định quan trọng Lacey, FLEGT hay Đạo luật gỗ hợp pháp Úc34 Tuy nhiên tất hoạt động dường dừng lại việc phổ biến nội dung chung chung mà chưa có dẫn yêu cầu cụ thể vấn đề thị trường hướng dẫn kỹ năng, cách thức chuẩn bị cho doanh nghiệp để sẵn sàng cho việc tuân thủ Đã có đầu mối thơng tin FLEGT EU35 (chưa có đầu mối thông tin Lacey hay Đạo luật gỗ hợp pháp Úc) với thông tin chi tiết (bao gồm tài liệu đào tạo) lịch sử, mục tiêu, ý nghĩa môi trường phát triển bền vững quy định tính hợp pháp gỗ nguyên liệu EU đường dẫn tới trang web EU quy định Mặc dù vậy, đặc điểm chung tồn đầu mối thông tin giới thiệu theo cách thức chưa phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam Hoặc thơng tin q dài (trong doanh nghiệp có thời gian), đề cập tới vấn đề vĩ mô vượt quan tâm doanh nghiệp (ví dụ giải trình ý nghĩa với mơi trường bền vững doanh nghiệp quan trọng nhiều tới hệ trực tiếp kinh tế quyền kinh doanh mình), ngơn ngữ dịch tương đối lạ lẫm, với nhiều thuật ngữ không quen thuộc…Đặc biệt, đầu mối thông Đặc biệt phải kể đến hoạt động nằm khn khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam đàm phán, thực FLEGT-VPA Phái đoàn châu Âu, FAO Flegt Program… 35 Ví dụ: Trang web FLEGT VPA Việt Nam địa http://flegtvpa.com/ 34 65 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” tin thiếu vắng tổng hợp ngắn gọn, xác, tiếng Việt quy định, quy trình pháp lý liên quan mà doanh nghiệp phải tuân thủ thị trường xuất Đó với trường hợp quy định FLEGT VPA Còn với quy định Lacey hay Úc thơng tin cho doanh nghiệp Việt Nam hạn chế Những hạn chế cung cấp thông tin quy định liên quan tới tính hợp pháp gỗ nguyên liệu thị trường xuất đề cập cho nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc doanh nghiệp khơng có hiểu biết đầy đủ, xác nội dung hệ việc không tuân thủ yêu cầu này, từ dẫn tới việc thiếu ý thức tuân thủ Giải pháp đề xuất Giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vấn đề sách có nội dung hướng tới: Thiết lập đầu mối thông tin (online) quy định pháp luật bắt buộc thị trường xuất gỗ trọng điểm (i) Để bảo đảm tính hiệu quả, khắc phục tồn đầu mối thông tin tại, đầu mối (Cổng thông tin online) đề xuất cần bảo đảm yêu cầu sau: - - - Về nội dung thông tin cung cấp: + Thông tin quy định: Nhóm phải bao gồm thông tin cụ thể, trực tiếp, đầy đủ quy định thị trường xuất lớn có nguy cao (trong quy định thị trường Hoa Kỳ, EU, Úc) Trường hợp quy định dẫn chiếu tới quy định khác (ví dụ quy định pháp luật Việt Nam vấn đề liên quan) cần nêu nội dung quy định dẫn chiếu + Hướng dẫn quy trình, bước, kỹ năng, loại giấy tờ cần có hồ sơ để tuân thủ quy định: Nhóm cần bao gồm dẫn cụ thể, thực tiễn việc doanh nghiệp cần làm, giấy tờ hồ sơ cần có, thời hạn để bảo đảm tuân thủ quy định liên quan Về cách thức thông tin: Các thông tin cung cấp phải thơng tin xử lý (tóm tắt, tổng hợp, diễn giải lại, mơ hình hóa) phù hợp với trình độ quan tâm doanh nghiệp Việt Nam (chứ đơn giản dịch thông tin sang tiếng Việt) Về hỗ trợ bổ sung 66 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” (ii) + Cần cung cấp công cụ tư vấn cụ thể (cho trường hợp doanh nghiệp dù đọc thông tin không hiểu rõ để doanh nghiệp tham vấn chuyên gia cho vấn đề cụ thể mình) Để làm điều cách hiệu quả, thực chất, bên cạnh việc thiết kế công cụ cho phép doanh nghiệp đặt câu hỏi tư vấn, cần trì mạng lưới chuyên gia vấn đề để giải đáp/tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp họ có yêu cầu + Cần cung cấp thơng tin tình hình thực thi quy định liên quan thị trường nói chung tình hình thực thi doanh nghiệp Việt Nam thị trường nói riêng Những thơng tin cần thiết để cảnh báo doanh nghiệp có ý định vi phạm đồng thời báo động kịp thời cho doanh nghiệp xu hướng thực thi (siết chặt hay buông lỏng hơn) thị trường Tổ chức khóa đào tạo, xuất cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp quy định thị trường xuất tính hợp pháp gỗ nguyên liệu Hiện trạng Cũng giống việc cung cấp thơng tin quy định/u cầu tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu, thực tế, có số khóa đào tạo, ấn phẩm vấn đề thực để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiểu biết, nhận thức hành động (đặc biệt khn khổ chương trình hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới FLEGT-VPA) Mặc dù vậy, thông tin cung cấp cho doanh nghiệp qua hoạt động vướng phải tồn cố hữu thông tin chung chung, không trả lời trực tiếp vào mối quan tâm doanh nghiệp, ngôn ngữ phức tạp, thiếu hướng dẫn cụ thể rõ ràng… Giải pháp đề xuất Cần có hoạt động đào tạo chuyên sâu cho doanh nghiệp quy định tính hợp pháp thị trường với yêu cầu nội dung cách thức trình bày thơng tin tương tự đề cập mục (i) Cổng thông tin online Tài liệu cho khóa đào tạo nguyên liệu biên soạn ấn phẩm sử dụng từ nội dung Đầu mối thơng tin online nói Ngược lại, mềm tài liệu, ấn phẩm cần đăng tải Cổng thông tin để mở rộng số lượng doanh nghiệp tiếp cận tài liệu Chủ thể thực Do Hiệp hội gỗ đầu mối tập trung doanh nghiệp gỗ chủ yếu, suy đoán người hiểu rõ mối quan tâm, nhu cầu ngôn ngữ doanh nghiệp, Hiệp hội 67 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” chủ thể thích hợp để đảm nhiệm việc triển khai biện pháp Tuy nhiên, số trường hợp, Hiệp hội khơng có đủ chun mơn pháp lý cần thiết để hiểu quy định thị trường Sự tham gia chuyên gia từ Bộ chuyên ngành (mà chủ yếu Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) đặc biệt cần thiết Vì vậy, sách cụ thể trường hợp hỗ trợ tài để hiệp hội gỗ thực biện pháp nêu đồng thời hỗ trợ chuyên môn để hiệp hội triển khai nội dung hoạt động cụ thể Liên quan tới giải pháp để hỗ trợ thông tin thị trường cho doanh nghiệp ngành gỗ Phần Báo cáo cho thấy doanh nghiệp gỗ lúng túng thiếu khả kiểm soát nhiều vấn đề thị trường Hoa Kỳ, EU, Úc Đây tình trạng chung doanh nghiệp Việt Nam thị trường xuất khác Trên thực tế, phần lớn khó khăn doanh nghiệp khó giải triệt để (ví dụ khó khăn liên quan biến động tỷ giá), giải thông qua việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp (ví dụ khó khăn liên quan tới yêu cầu cao khách hàng chất lượng sản phẩm) Tuy nhiên, chừng mực định, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp việc (i) hiểu biết thị trường xuất khẩu, qua chuẩn bị tốt cho việc đáp ứng nhu cầu thị trường ứng phó với biến động xảy ra; (ii) quảng bá, thúc đẩy nhu cầu thị trường sản phẩm gỗ Việt Nam Hiện trạng: Rà soát sơ cho thấy Nhà nước chưa có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành gỗ thông tin thị trường xuất Liên quan tới nỗ lực quảng bá sản phẩm gỗ Việt Nam thị trường, số biện pháp hỗ trợ có (ví dụ khn khổ chương trình xúc tiến thương mại Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công thương, hoạt động xúc tiến khuôn khổ số dự án ngân sách Nhà nước hỗ trợ tham dự hội chợ, triển lãm…) tương đối rời rạc, gắn với doanh nghiệp cụ thể, hiệu quảng bá chung cho sản phẩm gỗ Việt Nam hạn chế Giải pháp đề xuất (i) Giải pháp cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp 68 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Giải pháp trường hợp kết hợp với giải pháp Cổng thông tin online (đầu mối thông tin) mục 7.3.3 nêu Theo Cổng thơng tin có Mục riêng thông tin thị trường (theo thị trường trọng điểm) cung cấp thơng tin về: - Xu hướng chung nhu cầu khách hàng; Phương thức kinh doanh thị trường; Kết nối đối tác (danh mục đối tác có nhu cầu đặt hàng sản xuất sản phẩm gỗ, nhu cầu nhập gỗ sản phẩm); Các quy định pháp luật (đặc biệt TBT, SPS, thuế quan, biện pháp phi thuế liên quan) áp dụng cho gỗ sản phẩm gỗ: Riêng tiểu mục để Mục để Mục quy định thị trường, tiểu mục bên cạnh tiểu mục quy định liên quan tới tính hợp pháp nguồn gỗ nguyên liệu Chủ thể thực giải pháp tương tự chủ thể thực giải pháp Cổng thông tin online đề cập mục 7.3.3 Giải pháp quảng cáo sản phẩm gỗ Việt Nam thị trường quốc tế (ii) Từ góc độ ngành gỗ, việc quảng bá sản phẩm gỗ Việt Nam thị trường quốc tế nhằm 02 mục tiêu lớn: để người tiêu dùng biết nhiều sản phẩm gỗ Việt Nam, qua tăng cầu cho gỗ Việt Nam; hai để dần xây dựng hình ảnh, thương hiệu, uy tín cho gỗ Việt Nam, từ chuẩn bị cho tương lai ngành gỗ Việt Nam chủ động cung cấp phục vụ thị trường trực tiếp (thay chủ yếu gia cơng cho thương hiệu nước ngoài, theo đặt hàng nước ngoài, bán FOB… nay) Giải pháp cụ thể để quảng bá cần nghiên cứu kỹ lưỡng chuyên gia quảng bá hình ảnh (PR) ý yêu cầu: - Mục tiêu quảng bá phải bao trùm (quảng bá cho sản phẩm gỗ Việt Nam nói chung, cho sản phẩm cụ thể doanh nghiệp nào); Nội dung quảng hấp dẫn, đại, đánh trúng tâm lý đối tượng (người tiêu dùng, nhà bán lẻ nước ngoài); Kênh quảng bá đa dạng, hiệu Trên thực tế, số ngành khác Việt Nam thực quảng bá nước chưa thật hiệu (ví dụ quảng bá du lịch Việt Nam) Do đó, giải pháp quảng bá cho ngành gỗ cần nghiên cứu kỹ lưỡng để khắc phục hạn chế tương tự 69 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Cần ý ngành gỗ số nước thực quảng bá thị trường quốc tế, với hiệu đánh giá tương đối (ví dụ Thái Lan, Indonesia…) Do đó, cần nghiên cứu học tập kinh nghiệm tốt triển khai giải pháp liên quan Về chủ thể triển khai, việc quảng bá thực với tham gia tất chủ thể liên quan với chủ trì hiệp hội ngành gỗ, sử dụng chuyên gia PR chuyên nghiệp Chi phí để thực việc quảng bá kết hợp hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đóng góp/tài trợ tự nguyện doanh nghiệp gỗ 7.3.4 Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy việc tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật Việt Nam nguồn gốc gỗ Cốt lõi yêu cầu tính hợp pháp gỗ nguyên liệu tất thị trường xuất việc tuân thủ quy định pháp luật địa nơi gỗ khai thác, vận chuyển, chế biến Do đó, chất, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật Việt Nam vấn đề đáp ứng phần cốt lõi yêu cầu tính hợp pháp Hiện trạng Trên thực tế, tuân thủ quy định pháp luật ln vấn đề khó khăn Việt Nam Vấn đề chí đặc biệt nan giải ngành gỗ nguyên nhân lịch sử (quản lý đất đai nguồn gốc sở hữu), chế (các quy định pháp luật số loại gỗ nguyên liệu đặc thù, khả kiểm soát thực thi) kinh tế (gỗ lậu mang lại lợi nhuận cao) Hiện trạng dẫn tới tình doanh nghiệp vi phạm xuất trót lọt từ đầu Việt Nam, dẫn tới rủi ro đầu thị trường nước ngồi nơi có u cầu tính hợp pháp gỗ nguyên liệu Đồng thời, từ góc độ cạnh tranh, việc số doanh nghiệp vi phạm kinh doanh bình thường (khơng bị xử phạt) số khác bảo đảm yêu cầu pháp luật tốn nhiều chi phí tn thủ, dẫn tới cạnh tranh bất bình đẳng, lâu dài động thúc đẩy nhiều doanh nghiệp vi phạm Giải pháp đề xuất Trên sở phân tích số kinh nghiệm quốc tế vấn đề này, số giải pháp sau cần cân nhắc để tăng cường hiệu tuân thủ pháp luật (bao gồm biện pháp mặt pháp luật không bao gồm sách hỗ trợ): - Tăng mức xử phạt (xử phạt nặng) hành vi vi phạm pháp luật khai thác, lưu thông, chế biến gỗ cho lợi nhuận thu từ nhiều 70 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” - hành vi vi phạm/nhiều lần vi phạm không đủ bù đắp cho lần bị xử phạt Do đặc điểm vi phạm lĩnh vực thường liên quan đồng thời tới nhiều đối tượng (trong có lực lượng chức quan quản lý Nhà nước) nên việc tăng nặng mức xử phạt nói cần áp dụng với trường hợp vi phạm lực lượng chức Xem xét chế khoan hồng (giảm mức xử phạt) trường hợp tự nguyện thông báo hành vi vi phạm với quan có thẩm quyền; Có chế thưởng xứng đáng cho cá nhân quan chức cho trường hợp phát vi phạm tố giác hành vi vi phạm; Công khai rộng rãi trường hợp vi phạm trang web quan quản lý, qua chủ thể thu mua gỗ chế biến tránh nguồn không hợp pháp đồng thời biện pháp để “trừng phạt” bổ sung doanh nghiệp vi phạm Chủ thể thực Việc sửa đổi, bổ sung quy định quan có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật (Quốc hội, Chính phủ, Bộ) thực Việc thực thi quy định quan có thẩm quyền thi hành (Bộ, Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát, Ủy ban nhân dân…) thực Trong tất trường hợp, việc sửa đổi, bổ sung hay thực thi pháp luật cần có tham vấn thường xuyên cân nhắc đầy đủ ý kiến hiệp hội gỗ, doanh nghiệp gỗ liên quan 71 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Tài liệu tham khảo Banks, A., C Sloth, D Garcia and K Ra, 2014 Forest-Land Conversion and Conversion Timber Estimates: Cambodia Case Study Washington, Forest Trends: A report Đặng Việt Quang, Nguyễn Tôn Quyền, Lê Khắc Côi, Nguyễn Mạnh Dũng Cao Thị Cẩm 2014 Tính pháp lý gỗ cao su Việt Nam Báo cáo Tổ chức Forest Trends VIFORES năm 2014 Forest Trends, 2015 Conversion timber, forest monitoring, and land-use governance in Cambodia Washington: A report Nghị định 56/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, ban hành ngày 30/6/2009 (http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanhnghiep/Nghi-dinh-56-2009-ND-CP-tro-giup-phat-trien-doanh-nghiep-nho-vua90635.aspx) Nguyễn Thị Thu Trang Hỗ trợ Hiệp hội thực nghiên cứu chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ Báo cáo Trung tâm TWO, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, 2015 Nguyễn Tôn Quyền Đánh giá nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp chế biến thương mại lâm sản VN từ góc độ sản xuất kinh doanh hội nhập Quốc tế Bài trình bày Hội thảo Cơng nghệ gỗ - Cơ hội việc làm Phát triển Hà Nội ngày tháng năm 2016 Nguyễn Tường Vân Cập nhật tiến trình đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT Việt Nam-EU Bài trình bày Hội thảo Vai trò tổ chức xã hội tiến trình đàm phán thực VPA-FLEGT tổ chức Hà Nội ngày 6/4/2016 Tổng cục Lâm nghiệp 2016 Tình hình xuất, nhập gỗ, sản phẩm gỗ, thuận lợi khó khăn, đề xuất, kiến nghị đạo tăng nhanh, bền vững kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ năm 2016 năm tới Hà Nội: Báo cáo Tô Xuân Phúc, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm 2016a Việt Nam nhập gỗ tròn xẻ: Tổng quan Forest Trends, VIFORES, HAWA, FPA Bình Định Báo cáo Tơ Xn Phúc, Đặng Việt Quang, Trần Lê Huy Cao Thị Cẩm 2016b Việt Nam xuất dăm gỗ 2013-2016: Chính sách, thị trường sinh kế hộ trồng rừng Forest Trends, VIFORES, FPA Bình Định: Báo cáo 72 Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu “Các rủi ro ngành chế biến gỗ bối cảnh hội nhập Thực trạng Đề xuất giải pháp sách” Tơ Xn Phúc, Nguyễn Tơn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh, Trần Lê Huy Cao Thị Cẩm 2016c Thương mại gỗ Việt Nam – Hoa Kỳ 2013-2015: Thực trạng xu hướng Báo cáo chuẩn bị xuất (2016) Forest Trends, VIFORES, HAWA, FPA Bình Định Tô Xuân Phúc, Đặng Việt Quang, Trần Lê Huy Cao Thị Cẩm 2016d Thương mại gỗ Việt Nam – EU: Thực trạng xu hướng Forest Trends, VIFORES, FPA Bình Định: Báo cáo Tơ Xn Phúc, Nguyễn Tơn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm 2016e Thương mại gỗ Việt Nam – Úc: Thực trạng xu hướng Báo cáo Tổ chức Forest Trends, VIFORES, HAWA FPA Bình Định Báo cáo q trình chuẩn bị Tơ Xn Phúc, Nguyễn Tơn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm 2016f Thương mại gỗ Việt Nam – Lào: 2013-2015 Forest Trends, VIFORES, HAWA FPA Bình Định: Báo cáo Tơ Xn Phúc, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm 2016g Thương mại gỗ Việt Nam – Campuchia: 2013-2015 Forest Trends, VIFORES, HAWA FPA Bình Định: Báo cáo Tổng cục Hải quan Tình hình xuất nhập gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2015 Báo cáo ngày 19 tháng năm 2016 Smirnov, Denis 2015 Assessment of scope of illegal logging in Laos and associated trans-boundary timber trade WWF: A report 73
- Xem thêm -

Xem thêm: Các rủi ro chính của ngành chế biến gỗ trong bối cảnh hội nhập Thực trạng và Đề xuất giải pháp chính sách, Các rủi ro chính của ngành chế biến gỗ trong bối cảnh hội nhập Thực trạng và Đề xuất giải pháp chính sách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay