TÀI LIỆU KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

280 42 0
  • Loading ...
1/280 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:34

BỘ NƠNG NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LIÊN HỢP QUỐC TÀI LIỆU KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Hà Nội – 6/2012 ii Lời nói đầu Việt Nam nằm vùng nhiệt đới gió mùa khu vực Đơng Nam Á, với vị trí địa lý địa hình mình, khu vực có nguy phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai khốc liệt khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhiều loại thiên tai liên quan đến thời tiết Trong loại thiên tai, bão lũ thường xuyên nguy hiểm Theo ước tính, Việt Nam phải chịu đến bão năm; từ năm 1990 đến 2010, có 74 trận lũ Hạn hán nghiêm trọng, xâm ngập mặn, sạt lở đất cháy rừng ảnh hưởng đến đất nước Với hầu hết dân số sống lưu vực sông, vùng trũng khu vực ven biển, ước tính 70% hứng chịu rủi ro từ thiên tai Trong lịch sử, thiên tai liên quan đến thời tiết xảy khắp đất nước, gây thiệt hại lớn người thiệt hại đáng kể cho kinh tế môi trường Từ năm 1990 đến 2011, trung bình hàng năm Việt Nam phải chịu tổn thất 441 sinh mạng Theo số rủi ro khí hậu Germanwatch hầu giới, bao gồm tổn thất GDP tử vong kết khí hậu cực đoan bão, mưa lớn, hạn hán, trung bình hàng năm GDP (PPP) Việt Nam bị thiệt hại 1,9 tỷ đô la Mỹ (tương đương 1,3% GDP) Việc phải gánh chịu thường xuyên thiên tai trở ngại cho đất nước phát triển Ngồi ra, biến đổi khí hậu (BĐKH) thay đổi làm gia tăng rủi ro thiên tai Việt Nam tăng nguy vấn đề phát triển an toàn Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao lực thể chế Quản lý rủi ro thiên tai Việt Nam, đặc biệt thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu (SCDM)” Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ thông qua Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, tài liệu chuyên khảo Quản lý Rủi ro Thiên tai (QLRRTT) Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (TƯBĐKH) biên soạn nhằm giúp cán nhà nước cấp Trung ương địa phương hiểu rõ vấn đề quan trọng, đóng góp vào an tồn, khả phục hồi cộng đồng phát triển bền vững lâu dài Cuốn tài liệu chuyên gia Trung tâm Đào tạo Hợp tác Quốc tế (CTIC) - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi; Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài ngun Mơi trường) với nhóm tư vấn Quốc tế gồm ông Philip Buckle - Trường đại học RMIT (Úc), Tiến sĩ Roger Few - Đại học Đông Anglia Đại học Sussex (Anh) ông Terry Cannon - Viện Nghiên cứu Phát triển (Anh) nghiên cứu xây dựng Cuốn tài liệu tổng hợp cập nhật kiến thức QLRRTT TƯBĐKH, QLRRTT dựa vào cộng đồng, đồng thời dựa kết đánh giá nhu cầu đào tạo thành viên Ban huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh tỉnh, thành phố thí điểm Cao Bằng, Bình Thuận Cần Thơ (tháng 11/2009), kết tham vấn 10 tỉnh đại diện cho khu vực có đặc trưng thiên tai khác nước (tháng 1/2010) ý kiến Hội chữ thập đỏ Tổ chức phi phủ (tháng 12/2010) Trong q trình xây dựng tài liệu, chuyên gia kỹ thuật UNDP thường xuyên góp ý nội dung Đồng thời, tài liệu quan liên quan Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn xem xét góp ý kiến Cuốn tài liệu đào tạo Tổng cục Thủy lợi phê duyệt tài liệu tham khảo thức cho quan Chính phủ làm việc lĩnh vực QLRRTT TƯBĐKH sử dụng Việt Nam iii Đối tượng sử dụng chủ yếu tài liệu cán nhà nước làm việc lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) TƯBĐKH cấp quốc gia địa phương (cấp tỉnh/huyện) nhằm cung cấp kiến thức tổng hợp bao quát từ đến chuyên sâu thiên tai, QLRRTT, GNRRTT, giảm nhẹ BĐKH TƯBĐKH Đây coi tài liệu chuyên khảo cho giảng viên học viên, cán nhà nước, tổ chức phi phủ (của Việt Nam quốc tế), tổ chức Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức đoàn thể hay tư nhân, người công tác hoạt động trực tiếp lĩnh vực GNTT BĐKH Dựa tài liệu chuyên khảo này, giảng viên xây dựng chương trình nội dung đào tạo riêng biệt dành cho nhóm đối tượng học viên khác cấp quốc gia cấp tỉnh, huyện Ngoài ra, việc đào tạo giảng viên hỗ trợ triển khai hoạt động đào tạo khuôn khổ Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng Việt nam Tài liệu gồm chương, với nội dung sau: Chương Giới thiệu hiểm họa, rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu: Giới thiệu khái niệm hiểm họa, thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương, rủi ro thiên tai giải thích mối liên quan tượng nêu Đồng thời, trình bày thuật ngữ BĐKH, thích ứng giảm nhẹ tác động BĐKH Mô tả chi tiết nguyên nhân, ảnh hưởng, tác động hiểm họa tự nhiên loại hình hiểm họa tự nhiên thường xuất Việt Nam Chương Cơ cấu tổ chức Quản lý rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu: Giới thiệu thông tin chung thỏa thuận, chiến lược khung thể chế QLRRTT TƯBĐKH cấp quốc tế, cấp khu vực Việt Nam cấu tổ chức, quản lý QLRRTT BĐKH giới Việt Nam Chương Biến đổi khí hậu Việt Nam: Trình bày khái niệm TƯBĐKH tác động BĐKH Việt Nam, BĐKH tình hình BĐKH ViệtNam Chương Giảm nhẹ rủi ro thiên tai: Trình bày biện pháp giảm thiểu tác động thiên tai người, tài sản, kinh tế môi trường biện pháp nâng cao khả QLRR Chương gồm thông tin xây dựng phục hồi sau thiên tai trình phát triển cách tiến hành bước để giảm thiểu tác động thiên tai tương lai Trình bày khác biện pháp hoạt động giảm thiểu rủi ro, hiểm họa đặc thù Việt Nam hướng dẫn xây dựng chiến lược cho việc tổng hợp áp dụng kiến thức đào tạo cộng đồng Chương Quản lý Rủi ro Thiên tai: Giới thiệu chi tiết phương pháp áp dụng QLRRTT, GNRRTT bao gồm loạt biện pháp can thiệp thực trước, sau thiên tai để ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất tính mạng tài sản, thiệt hại cho mơi trường tự nhiên, giảm bớt khó khăn cho người dân đẩy nhanh phục hồi QLRRTT bao gồm biện pháp thiết kế để nâng cao lực nhóm khác nhau, quan liên quan giảm tình trạng dễ bị tổn thương Giới thiệu chi tiết phương pháp áp dụng QLRRTT, xác định thành phần khác tình trạng dễ bị tổn thương đóng góp thành phần tới tác động thiên tai Đồng thời, mô tả yêu cầu quan trọng cán làm công tác QLRRTT iv Chương Đánh giá rủi ro thiên tai: Trình bày mục đích phương pháp việc đánh giá rủi ro thiên tai, thông tin quan trọng cần phải thu thập phân tích, quy trình đánh giá hiểm hoạ Đồng thời, mơ tả ngun tắc tiếp cận có tham gia sử dụng cơng cụ đánh giá có tham gia phù hợp phương pháp lập báo cáo đánh giá rủi ro Chương Quản lý thơng tin thiên tai, đánh giá thiệt hại Phòng, chống lụt, bão nhu cầu: Giải thích tầm quan trọng quản lý thơng tin kịp thời xác, phương pháp thu thập liệu Cung cấp báo cáo mẫu Chính phủ phê duyệt cho việc đánh giá thiệt hại nhu cầu nhân đạo trước sau thiên tai xảy Chương Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng: Cung cấp nội dung QLRRTT dựa vào cộng đồng vận động sách Ngoài ra, qua tập thực hành giúp học viên lập kế hoạch thực QLRRTT cấp cộng đồng Chương Thích ứng BĐKH lồng ghép thích ứng BĐKH với giảm nhẹ rủi ro thiên tai: Giúp cho người đọc hiểu khái niệm TƯBĐKH loại hình TƯBĐKH (thích ứng dự phòng, thích ứng tự điều chỉnh thích ứng có kế hoạch) Trình bày tầm quan trọng việc kết hợp mối quan hệ thích ứng BĐKH giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thách thức hội việc lồng ghép thích ứng BĐKH giảm nhẹ rủi ro thiên tai với phát triển Để hồn thành tài liệu, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới GS.TS Đào Xuân Học, Trưởng ban đạo dự án, có đạo sát hiệu suốt trình thực Xin cảm ơn TS Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc dự án quốc gia SCDM Giám đốc Trung tâm Phòng tránh Giảm nhẹ thiên tai (Bộ NN&PTNT) tạo điều kiện tốt cho nhóm tác giả hồn thành cơng việc, đồng thời góp nhiều ý kiến chuyên môn sâu sắc hữu ích Nhóm tác giả chân thành cảm ơn TS Ian Wilderspin - Cố vấn quốc tế dự án, người giám sát việc hiệu đính tài liệu ông Miguel Coulier - Hỗ trợ viên quốc tế UNDP PGS TS Bùi Công Quang - Cố vấn quốc gia dự án, ThS Bùi Quang Huy, ThS Nguyễn Thanh Tùng, ThS Vũ Thanh Liêm Ban quản lý dự án SCDM đóng góp nhiều ý kiến giúp nhóm hiệu đính tài liệu Đồng thời, nhóm xin cảm ơn hợp tác Trung tâm Phòng tránh Giảm nhẹ thiên tai Cục Quản lý đê điều Phòng, chống lụt, bão giúp đỡ đóng góp ý kiến suốt q trình xây dựng hoàn thiện tài liệu Mặc dù cố gắng trình biên soạn tài liệu, nhiên khó tránh khỏi sai sót, đặc biệt thuật ngữ QLRRTT BĐKH tài liệu Nhóm tác giả mong nhận góp ý để tài liệu ngày hồn thiện Nhóm tác giả: TS Nguyễn Tùng Phong - Đội trưởng; Các thành viên: TS Roger Few, Philip Buckle, Terry Canon, ThS Dương Quốc Huy, TS Trần Thanh Tùng, TS Ngô Lê Long, TS Lương Quang Huy, ThS Trần Phương Liên, KS Lê Quang Ảnh, CN Bạch Phương Liên v Mục lục Lời nói đầu iii Mục lục vi Danh mục từ viết tắt ix Chú giải thuật ngữ xi Chương GIỚI THIỆU VỀ HIỂM HỌA, RỦI RO THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 Mở đầu .3 1.2 Nội dung 1.3 Khái niệm thuật ngữ 1.4 Giới thiệu Thiên tai Việt Nam 1.5 Xu hiểm họa tự nhiên khứ .21 1.6 Phân vùng địa lý hiểm họa tự nhiên 25 1.7 Tổng kết chương .27 1.8 Câu hỏi thảo luận .27 Chương CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 29 2.1 Giới thiệu 31 2.2 Nội dung 31 2.3 Cơ cấu tổ chức QLRRTT quốc tế .31 2.4 Cơ quan thực cơng tác phòng tránh GNRRTT Việt Nam 36 2.5 Một số tổ chức tham gia công tác QLRRTT Việt Nam 48 2.6 Cơ cấu tổ chức toàn cầu biến đổi khí hậu 52 2.7 Cơ cấu tổ chức công tác biến đổi khí hậu Việt Nam 54 2.8 Tổng kết chương .59 2.9 Câu hỏi thảo luận .59 Chương BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM .61 3.1 Giới thiệu 63 3.2 Nội dung 63 3.3 Khái niệm BKĐH .63 3.4 Các nguyên nhân gây BĐKH 64 3.5 Biến đổi khí hậu Việt Nam: quan trắc kịch 67 3.6 Tác động BĐKH tình trạng dễ bị tổn thương Việt Nam 70 3.7 Tổng kết chương .78 3.8 Các câu hỏi thảo luận 78 vi Chương GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI 81 4.1 Giới thiệu 83 4.2 Nội dung 83 4.3 Rủi ro thiên tai gì? .83 4.4 Mơ hình áp lực giải tỏa thiên tai 84 4.5 Nhận thức tình trạng dễ bị tổn thương 85 4.6 Sự tiến triển tình trạng dễ bị tổn thương .87 4.7 Mục đích giảm nhẹ rủi ro thiên tai 91 4.8 Khung hành động GNRRTT 92 4.9 Các biện pháp GNRRTT nâng cao khả ứng phó, phục hồi thích nghi cấp địa phương 92 4.10 Tổng kết chương .98 4.11 Câu hỏi thảo luận 98 Chương QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI 101 5.1 Giới thiệu 103 5.2 Nội dung 103 5.3 QLRRTT toàn diện 103 5.4 Một số thuật ngữ khái niệm quan trọng 103 5.5 Liên kết thành phần QLRRTT 105 5.6 Nguồn nhân lực cho QLRRTT: Vai trò cán QLRRTT 106 5.7 Tổng kết chương .111 5.8 Câu hỏi thảo luận .111 Chương ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI 113 6.1 Giới thiệu đánh giá rủi ro thiên tai 115 6.2 Thực đánh giá rủi ro 117 6.3 Đánh giá rủi ro – hoạt động thường kỳ 129 6.4 Các nguyên tắc để thực đánh giá đạt kết tốt 130 6.5 Các cơng cụ đánh giá có tham gia 131 6.6 Tổng kết chương .133 6.7 Câu hỏi thảo luận 133 Chương Quản lý thông tin thiên tai, đánh giá thiệt hại nhu cầu 135 7.1 Giới thiệu 137 7.2 Nội dung 137 7.3 Quản lý thông tin 137 7.4 Đánh giá 139 vii 7.5 Biểu mẫu đánh giá thiệt hại nhu cầu 140 7.6 Tổng kết chương .167 7.7 Câu hỏi thảo luận .167 Chương QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG .169 8.1 Giới thiệu khái niệm Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng (CBDRM).171 8.2 Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Việt Nam 172 8.3 Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng gì? 173 8.4 Thực Đề án 1002 QLRRTT-DVCĐ Chính phủ 177 8.5 Các bước thực Đề án 1002 QLRRTT-DVCĐ 178 8.6 Xây dựng cộng đồng có lực ứng phó, phục hồi thích ứng .185 8.7 Vận động sách .186 8.8 Liên kết quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng phương châm chỗ 186 8.9 Tổng kết chương .187 8.10 Câu hỏi thảo luận 187 Chương THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ LỒNG GHÉP THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI 189 9.1Giới thiệu 191 9.2 Các kiến thức học 191 9.3 Thích ứng với BĐKH (TƯBĐKH) .191 9.4 Lồng ghép chiến lược GNRRTT với TƯBĐKH phát triển 197 9.5 Quản lý thông minh rủi ro thiên tai có xét đến khí hậu 207 9.6 Giới, giảm nhẹ rủi ro thiên tai thích ứng biến đổi khí hậu 209 9.7 Tổng kết chương .217 9.8 Câu hỏi thảo luận .217 Phụ lục 219 Phụ lục Chương .221 Phụ lục Chương .222 Phụ lục Chương .224 Phụ lục Chương .225 Phụ lục Chương .232 Phụ lục Chương .249 Phụ lục Chương .254 TÀI LIỆU THAM KHẢO 255 Các trang web tham khảo 256 viii Danh mục từ viết tắt ACDM Ủy ban Quản lý thiên tai Đông Nam Á ASEAN Committee for Disaster Management AADMER Hiệp định ASEAN quản lý thiên tai ứng phó khẩn cấp ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response ADPC Trung tâm phòng tránh thiên tai châu Á Asian Disaster Preparedness Centre AusAID Chương trình viện trợ nước ngồi Chính phủ Úc The Australian Government’s Overseas Aid Programme BĐKH Biến đổi khí hậu Climate Change CARE Tổ chức Hợp tác cứu trợ của Mỹ Cooperative for Assistance and Relief Everywhere CCFSC Ban đạo Phòng, chống lụt, bão Central Committee for Flood and Storm Trung ương Control CDM Cơ chế phát triển Clean Development Mechanism DDMFSC Cục Quản lý đê điều phòng, chống lụt, bão Department of Dyke Management and Flood Control DFID Cơ quan phát triển quốc tế Anh Department for International Development, UK DMC Trung tâm Phòng tránh Giảm nhẹ thiên tai Disaster Management Center DIPECHO Chương trình Phòng ngừa thiên tai của Ủy ban châu Âu Disaster Preparedness European Commission’s humanitarian aid department DMHCC Cục Khí tượng thủy văn Biến đổi Department of Meteorology, Hydrology khí hậu and Climate Change GNRRTT Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Disaster Risk Reduction GoV Chính phủ Việt Nam Government of Viet Nam ix GTZ Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit HFA Khung hành động Hyogo Hyogo Framework for Action IPCC Ủy ban liên phủ BĐKH Intergovernmental Panel on Climate Change MARD Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ministry of Agriculture and Rural Development MoNRE Bộ Tài nguyên Môi trường Ministry of Natural Resources and the Environment NGO Tổ chức phi phủ Non-Governmental Organization NTP-RCC Chương trình Mục tiêu quốc gia National Target Programme to Respond Ứng phó với biến đổi khí hậu to Climate Change QLRRTT Quản lý rủi ro thiên tai Disaster Risk Management QLRRTTDVCĐ Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Community Based Disaster Risk Management REDD Giảm phát thải khí nhà kính thông Reducing Emissions from Deforestation qua các nỗ lực hạn chế mất rừng and Forest Degradation in Developing và suy thoái rừng ở các nước Countries phát triển TƯBĐKH Thích ứng Biến đổi khí hậu Climate Change Adaptaion UN Liên hợp quốc United Nations UNDP Chương trình  Phát triển Liên hợp United Nations Development Programme quốc UNFCCC Công ước khung của Liên hợp quốc United Nations Framework Convention về biến đổi khí hậu on Climate Change UNISDR Cơ quan Chiến lược quốc tế của Liên hợp quốc Giảm nhẹ thiên tai United Nations International Strategy for Disaster Reduction WB Ngân hàng Thế giới World Bank x 10 Phụ lục VI Xếp hạng rủi ro thiên tai Phân tích tổng thể rủi ro thiên tai cộng đồng xếp hạng rủi ro, giải thích lại cộng đồng xếp hạng rủi ro theo thứ tự Nói cách khác, giúp giải thích cộng đồng nhận thức rủi ro VII Nhận biết hoạt động chuyên biệt tổ chức tham gia thiết lập cho hoạt động Nó bao gồm hoạt động chuyển đổi tình trạng dễ bị tổn thương thành lực (thảo luận xếp hạng cộng đồng) Chỉ hoạt động ngắn hạng (trước mắt) trung hạn hay dài hạn Đối với hoạt động, nhận biết xem chúng hồn tồn cộng đồng thực hay khơng hay hoạt động cần phải có trợ giúp tài chính/kỹ thuật Các hoạt động phải xếp loại theo thứ tự theo cách xếp loại cộng đồng Bảng dùng để đưa thảo luận hoạt động ưu tiên thực cộng đồng: Hoạt động chuyển đổi tình Loại hoạt động trạng dễ bị tổn thương thành (ngắn – trung – lực dài hạn) Mức độ đóng góp cá nhân/cơ quan quản lý địa phương cộng đồng Đóng góp tiềm cam kết từ tổ chức khác Hiểm họa – Tình trạng dễ bị tổn thương Hoạt động Hoạt động Hiểm họa – Tình trạng dễ bị tổn thương Hoạt động Hoạt động Hiểm họa – Tình trạng dễ bị tổn thương Hoạt động Hoạt động Hiểm họa – Tình trạng dễ bị tổn thương Hoạt động Hoạt động VIII Kiến nghị Các hoạt động kế hoạch chuẩn bị ứng phó khẩn cấp (trong trường hợp khẩn cấp): cảnh báo sớm, sơ tán (bao gồm nơi sơ tán lộ trình sơ tán), tìm kiếm cứu nạn cứu trợ khẩn cấp Các hoạt động kế hoạch nâng cao nhận thức công cộng, ví dụ hoạt động chuẩn bị phòng chống thiên tai trường học, tài liệu dạng số liệu, giáo dục truyền thông (IEC) Các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai Kế hoạch đánh giá IX Phụ Lục báo cáo Các biên họp, biểu đồ, kết thảo luận từ hoạt động thu thập thông tin hình ảnh 248 Phụ lục Phụ lục chương Phụ lục llX.1: Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; Xét để nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, kiêm Trưởng Ban đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng với nội dung chủ yếu sau đây: I MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức cộng đồng tổ chức có hiệu mơ hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho cấp, ngành, đặc biệt quyền người dân làng, xã nhằm giảm đến mức thấp thiệt hại người tài sản, hạn chế phá hoại tài nguyên thiên nhiên, mơi trường di sản văn hóa thiên tai gây ra, góp phần bảo đảm phát triển bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh Mục tiêu cụ thể: • Hồn chỉnh chế, sách quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương • Nâng cao lực cho cán quyền cấp trực tiếp làm cơng tác phòng, chống thiên tai; đảm bảo đến năm 2020 có 100% cán tập huấn, nâng cao lực trình độ cơng tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai • Tất làng, xã vùng có nguy cao xảy thiên tai xây dựng kế hoạch phòng tránh thiên tai, có hệ thống thơng tin liên lạc xây dựng lực lượng nòng cốt có chun mơn, nghiệp vụ giảm nhẹ thiên tai, lực lượng tình nguyện viên để hướng dẫn hỗ trợ nhân dân cơng tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai o 70% số dân xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai phổ biến kiến thức phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai o Đưa kiến thức phòng tránh giảm nhẹ thiên tai vào chương trình đào tạo trường học phổ thông 249 10 10 Phụ lục II NHIỆM VỤ VÀ QUY MƠ CỦA ĐỀ ÁN Nhằm đảm bảo tính đồng phát huy tối đa hiệu đầu tư, Đề án gồm hợp phần có mối liên hệ mật thiết với nhau, bao gồm: a) Hợp phần 1: nâng cao lực quản lý, triển khai thực hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán quyền cấp Hợp phần có mục tiêu đảm bảo 100% cán cấp trực tiếp làm công tác quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng tập huấn, nâng cao lực trình độ quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng Bao gồm hoạt động sau: • Xây dựng văn quy phạm pháp luật, thống quản lý, hướng dẫn, triển khai thực hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cấp cộng đồng • Hồn thiện máy phòng, chống quản lý thiên tai quan chuyên trách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương • Xây dựng hệ thống đào tạo quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cấp • Xây dựng tài liệu đào tạo sách, chế hoạt động triển khai quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cấp cộng đồng (bao gồm tài liệu cho giảng viên tài liệu cho học viên) • Tổ chức đào tạo sách, chế, bước thực quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho đội ngũ giảng viên, quan, cán địa phương cán trực tiếp triển khai thực quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cấp • Đưa chương trình đào tạo nâng cao lực cho quan quyền đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng hoạt động thiết yếu chương trình, kế hoạch hoạt động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai hàng năm cấp • Trang bị cơng cụ hỗ trợ cơng tác phòng, chống lụt bão cho quan, quyền cấp dụng cụ giảng dạy quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp • Cải tạo, nâng cấp xây dựng trụ sở quan chuyên trách phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai cấp tỉnh, thành phố b) Hợp phần 2: tăng cường truyền thông giáo dục, nâng cao lực cho cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai Hợp phần với mục tiêu: tăng cường lực cho cộng đồng giảm nhẹ thiên tai; 70% số dân xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai phổ biến kiến thức phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai Bao gồm hoạt động chủ yếu sau: • Thành lập nhóm triển khai thực hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cộng đồng (do cộng đồng bầu chọn) • Thiết lập đồ thiên tai tình trạng dễ bị tổn thương cộng đồng (do cộng đồng tự xây dựng dựa hướng dẫn nhóm thực quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cộng đồng); xây dựng pano, đồ bảng hướng dẫn bước chuẩn bị, ứng phó khắc phục hậu địa điểm trung tâm cộng đồng 250 Phụ lục • Xây dựng sổ tay hướng dẫn triển khai hoạt động cộng đồng chuẩn bị, ứng phó khắc phục hậu ứng với giai đoạn: trước, sau thiên tai phù hợp cho cộng đồng (theo truyền thống văn hóa điều kiện kinh tế - xã hội nhóm cộng đồng) • Hàng năm, thành viên cộng đồng thu thập, cập nhật thông tin cho đồ thiên tai tình trạng dễ bị tổn thương • Hàng năm, cộng đồng xây dựng kế hoạch phòng, chống quản lý rủi ro thiên tai có lồng ghép với tác động biến đổi khí hậu • Các thành viên cộng đồng xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng có lồng ghép kế hoạch phòng, chống quản lý rủi ro thiên tai • Hàng năm, tổ chức diễn tập phòng, chống giảm nhẹ thiên tai cộng đồng (bao gồm trang thiết bị dụng cụ hỗ trợ) • Thiết lập hệ thống cảnh báo, truyền tin sớm thiên tai cộng đồng (bao gồm trang thiết bị dụng cụ hỗ trợ) • Thiết lập hệ thống đánh giá giám sát hoạt động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai cộng đồng • Các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng thường xuyên truyền thông qua trang internet, tivi, đài, báo pano áp phích, tờ rơi… • Xây dựng tài liệu đào tạo hoạt động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai cộng đồng (bộ tài liệu bao trùm lên trình quản lý rủi ro thiên tai chuẩn bị lập kế hoạch, lập kế hoạch, hoạt động ứng cứu thiên tai, hoạt động khôi phục phục hồi sau thiên tai…) • Hàng năm, tổ chức lớp đào tạo cho cộng đồng hoạt động riêng biệt công tác quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng (các hoạt động đào tạo, tập huấn tổ chức riêng biệt cho đối tượng cụ thể cộng đồng giới tính, học sinh phổ thơng, người lớn tuổi…) • Tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ có nội dung phòng, chống giảm nhẹ thiên tai cộng đồng nhân ngày lễ hội • Xây dựng cơng trình quy mơ nhỏ phục vụ cơng tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai cộng đồng (đường tránh lũ, trường học, trạm y tế, nước sạch…) Khung hành động, kế hoạch thực kinh phí thực thể Phụ lục I, II III ban hành kèm theo Quyết định III THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Đề án dự kiến thực 12 năm, năm 2009 kết thúc vào năm 2020 dự kiến thực khoảng 6.000 làng, xã thường bị ảnh hưởng thiên tai toàn quốc IV TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Tổng nhu cầu vốn để thực Đề án khoảng 988,7 tỷ đồng, phân bổ cho hợp phần sau: • Hợp phần 1: nâng cao lực cho cán quyền địa phương cấp quản lý, triển khai thực hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng: 182,9 tỷ đồng 251 10 10 Phụ lục • Hợp phần 2: nâng cao lực cho cộng đồng quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng: 805,8 tỷ đồng a) Cơ chế tài chính: Với tổng nhu cầu vốn để thực Đề án, dự kiến kinh phí thực Đề án xác định từ nguồn vốn sau đây: - Vốn ngân sách: 546,9 tỷ đồng (chiếm 55%) - Vốn dân đóng góp: 46,322 tỷ đồng (chiếm 5%) - Vốn tài trợ khơng hồn lại từ Chính phủ tổ chức quốc tế: 395,48 tỷ đồng (chiếm 40%) b) Giai đoạn thực phân kỳ đầu tư: - Giai đoạn (2009 - 2010): 75,4 tỷ đồng - Giai đoạn (2011 – 2015): 366,4 tỷ đồng - Giai đoạn (2016 - 2020): 546,9 tỷ đồng Điều Tổ chức thực Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ban đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương quan chủ trì tổ chức thực Đề án có trách nhiệm: - Xác định mục tiêu, phê duyệt nội dung, tính tốn kinh phí cần thiết đề xuất giải pháp thực hàng năm, năm; phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chuẩn bị kinh phí đề xuất phân bổ cho Bộ, ngành tỉnh, thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt - Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực Đề án; làm đầu mối quốc gia liên hệ với tổ chức quốc tế lĩnh vực - Trên sở danh mục kế hoạch hành động tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, xác định rõ nội dung cần ưu tiên gửi Bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực - Tổ chức tra, kiểm tra việc thực Đề án địa phương; định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm Bộ Kế hoạch Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, cân đối, bố trí từ ngân sách, tìm nguồn vốn tài trợ khác để thực hiệu nội dung Đề án Bộ Giáo dục Đào tạo: phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, Ban đạo Phòng, chống, lụt bão Trung ương biên soạn tài liệu đưa nội dung phòng, chống giảm nhẹ thiên tai lồng ghép vào môn học để giảng dạy trường tiểu học, trung học khóa ngoại khóa Các Bộ, ngành: theo chức nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Ban đạo Phòng, chống, lụt bão Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực Đề án Các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương - 252 Xây dựng thực kế hoạch Đề án cho địa phương Phụ lục - Tổ chức thực hoạt động liên quan phê duyệt Đề án - Đảm bảo sử dụng mục tiêu có hiệu nguồn vốn Đề án, thực chống tham nhũng thất thoát vốn Đề án - Chủ động huy động thêm nguồn lực lồng ghép với hoạt động có liên quan chương trình khác địa bàn để đạt mục tiêu Đề án - Chuẩn bị địa bàn thực Đề án, báo cáo định kỳ tiến độ thực mục tiêu, nhiệm vụ Đề án địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định Các tổ chức trị - xã hội, doanh nghiệp nhân dân Các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng nghiệp tồn xã hội Q trình hoạch định chủ trương sách, tổ chức triển khai hoạt động Đề án, đầu tư Nhà nước, cần huy động tham gia tổ chức trị - xã hội, doanh nghiệp nhân dân Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành Điều Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Phụ lục llX.2: Kế hoạch giảm nhẹ rủi ro Rủi ro/tổn thương Cách Ai chịu Kết Cần đo trách làm mức nhiệm mong (hoạt độ thực muốn? động) thành cơng? Chúng Nguồn Nguồn ta lực Ai nên lực tự tìm cần thiết? tham Khung có nguồn gia thời (Con lực hoạt gian người, vật cộng khơng động chất đồng có tài chính) khơng? Những loại hỗ trợ kỹ thuật cần thiết? Hoạt động Hoạt động 253 10 10 Phụ lục Phụ lục chương Phụ lục lX.1: Ba mục phương pháp Quản lý cách thông minh rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu Mục 1: Giải vấn đề thay đổi rủi ro thiên tai tính khơng chắn Mục hỗ trợ lĩnh vực ưu tiên Khung hành động Hyogo, nêu bật tầm quan trọng hợp tác bên liên quan Mục kêu gọi lồng ghép thông tin rủi ro việc đánh giá rủi ro chi tiết, công nhận tầm quan trọng nhiều nguồn kiến thức Việc tăng cường tiếp cận thông tin cho tất bên liên quan (thông qua giáo dục, cảnh báo sớm phương tiện truyền thông) nhấn mạnh biện pháp để giúp bên liên quan hiểu giải tình trạng dễ bị tổn thương điều kiện gây rủi ro quan trọng Phương pháp CSDRM coi trọng vấn đề BĐKH nỗ lực đưa BĐKH vào thành phần quan trọng nhạy cảm Khung hành động Hyogo (cho BĐKH không nhấn mạnh thỏa thuận Khung hành động Hyogo ban đầu) Mục 2: Nâng cao lực thích ứng Năng lực thích ứng đề cập đến lực quản lý thay đổi cách bền vững cách tăng cường lực phục hồi Tăng cường lực thích ứng có nghĩa tổ chức mạng lưới tìm hiểu áp dụng kiến thức kinh nghiệm, linh hoạt việc giải vấn đề1 Các đặc điểm để lực thích ứng tăng cường là: thúc đẩy tính đa dạng, tính linh hoạt, tổ chức có hiệu quả; chấp nhận trạng thái khơng cân bằng, áp dụng quan điểm đa cấp; lồng ghép tính không chắn, đảm bảo tham gia cộng đồng, thúc đẩy học tập; ủng hộ công bằng, công nhận tầm quan trọng giá trị cấu trúc xã hội làm việc kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng Tăng cường lực thích ứng chiến lược quan trọng để quản lý tính khơng chắn ngày gia tăng với vấn đề BĐKH, cho phép người dân tổ chức ứng phó cách hiệu với cú sốc kiện bất ngờ Cách tiếp cận CSDRM kết hợp nhiều đặc điểm lực thích ứng nêu nỗ lực để trình bày đặc điểm cách thiết thực Mục 3: Giải nghèo đói, tình trạng dễ bị tổn thương nguyên nhân gây chúng Mục hình thành Mơ hình “áp lực giải tỏa” vấn đề cho nguyên nhân gây thiên tai thất bại phát triển2 Trong mơ hình “áp lực giải tỏa”, ngun nhân gốc rễ, áp lực động, điều kiện không an toàn hiểm họa nguyên nhân góp phần vào rủi ro thiên tai Những nguyên nhân gốc rễ nhấn mạnh tầm quan trọng quyền truy cập vào quyền lực, cấu nguồn lực Thiếu kỹ tổ chức (thị trường tự báo chí) với lực lượng vĩ mơ thị hóa phát triển dân số, góp phần vào làm tăng tình trạng dễ bị tổn thương Scheffer nnk 2000 Berkes nnk 2003 Wisner nnk 2004, Bankoff nnk 2003 254 Phụ lục TÀI LIỆU THAM KHẢO ACDM 2005, ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, viewed 2/15/2011, http://www.aseansec.org/17579.htm ADB 2011, Climate change and migration in Asia and the Pacific, Manila, Philippines Adger N and Brooks N 2003, ‘Does Global Environmental Change Cause Vulnerability to Disaster?’ In M Pelling (ed.) Natural Disasters and Development in a Globalising World Routledge, London pp 19–42 Adger W N 1999, ‘Social vulnerability to climate change and extremes in Coastal Viet Nam’, World development vol.27, no.2 Adger W.N 2000, Institutional adaptation to environmental risk under the transition in Vietnam, Annals of the Association of American Geographers, 90:738-758 Adger W.N 2003, Social aspects of adaptive capacity, in Smith, J.B., Klein, R.J.T and Huq S (eds.), Climate Change, Adaptive Capacity and Development, Imperial College Press, London, UK Adger W.N, Kelly P.M, Winkels A, Huy L.Q and Locke C 2002, Migration, remittances, livelihood trajectories and social resilience, Ambio, 31(5):358-366 ADPC 2000, Tools and resources for post disaster relief ADPC 2002, CBDM-10 Participants Workbook, Module 2, Session 1: Paradigm Shift in Managing Disasters and Session 4: Disaster Crunch and Release Models, Bangkok ADPC 2002, Community Based Disaster Management –10, Participants Workbook, (Module 2, Session 1- Definitions; Module 3, Sessions 2-Hazard Assessment, Session 3-Vulnerability Assessment, Session 3-Capacity Assessment) ADPC 2004, CBDRM field practitioners’ handbook © Agarwal P K, Joshi P K, Ingram J S I and Gupta R K 2004, Adapting Food Systems of the IndoGangetic Plains to Global Environmental Change: Key Information Needs to Improve Policy Formulation, Environmental Science and Policy, 7:487-498 Allen K 2003, Vulnerability reduction and the community-based approach: a Philippines study, in Pelling, M (ed.) Natural Disasters and Development in a Globalizing World, Routledge, London, UK Anderson M.B and Woodrow P.J 1989, ‘A Framework for Analyzing Capacities and Vulnerabilities’, Rising from the Ashes; Development Strategies in Times of Disasters, Westview Press, pp 9-25 ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, viewed February 2011, http://www.aseansec.org/17579.htm Baumgartner R, Aurora G, Karanth G.K and Ramaswamy V 2002, Researchers in Dialogue with Local Knowledge Systems – Reflections on Mutual Learning and Empowerment, in Flury, M and Geiser, U (eds.), Local Environmental Management in a North-South Perspective: Issues of Participation and Knowledge Management, IOS Press, Zurich Beckman M, An L.V and Bao L.Q 2002, Living with the Floods: Coping and Adaptation Strategies of Households and Local Institutions in Central Vietnam, Stockholm Environment Institute, Stockholm, Sweden 255 10 10 Phụ lục Benson C and E.J Clay 2004, ‘Beyond the Damage: Probing the Economic and Financial Consequences of Natural Disasters’, Humanitarian Exchange, No 27 Benson C and Twigg J 2004, Measuring Mitigation: methodologies for assessing natural hazard risks and the net benefits of mitigation – a scoping study http://www.proventionconsortium org/themes/default/pdfs/MM_synthesis.pdf Blaikie P, Cannon T, Davis I and Wisner B 1994, At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters, Routledge, London, UK, 57-79 Bollin C and Khanna S 2007, ‘Review of Post Disaster Needs Assessment and Methodologies: Experiences from Asia and Latin America’, UNDP Borade G 2007, Causes of Climate Change, viewed May 2011 http://www.buzzle.com/articles/ causes-of-climate-change.htm Brooks N, Adger W.N and Kelly P.M 2005, The determinants of vulnerability and adaptive capacity at the national level and the implications for adaptation, Global Environmental Change, Part A, 15(2):151-163 CCFSC 2005, National Report on Disasters in Vietnam, Vietnam Central Committee for Flood and Storm Control, Working paper, the World Conference on Disaster Reduction, 18-22 January 2005, Kobe-Hyogo, Japan Concern 2005, Approaches to Disaster Risk Reduction ttp://www.concernusa.org/media/ pdf/2007/10/Concern_ApproachestoDRR%20paper%20-%20final.pdf Could a tsunami really hit Vietnam?, In depth Reports, LookAtVietnam, October 29, 2009 Danish Red Cross 2005, Preparing for disaster – a community based approach© Danish Red Cross 2005, Preparing for disaster – a community based approach Dasgupta S, Laplante B, Meisner C, Wheeler D, and Yan J 2007, The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis, World Bank Policy Research Working Paper 4136 Delica-Wilson Z 2005, Community based disaster risk management: local level solutions to disaster risk, Tropical Coast 12(1):66–73 Dessai S and Hulme M 2007, Assessing the robustness of adaptation decisions to climate change uncertainties: a case study on water resources management in the East of England Global Environmental Change, 17:59–72 DFID (Department for International Development) 2005, Disaster Risk Reduction: A Development Concern DFID, London Downing T.E, A.A Olsthoorn and R.S.J Tol 1999, (eds.) Climate Change and Risk, Routledge, London Dunn O 2009, Linkages between flooding, migration and resettlement, Viet Nam: Case study report for EACH-FOR Project, UNU-EHS, Bonn, Germany ECLAC 2003, ‘Handbook for Estimating the Socio-economic and Environmental Effects of Disasters’ Economic Commission for Latin America and the Caribbean European Commission 2009, EACH-FOR – Environmental Change and Forced Migration Scenarios , http://www.each-for.eu/index.php?module=main Few R, Osbahr H, Bouwer L.M, Viner D and Sperling F 2006, ‘Linking climate change adaptation and disaster risk management for sustainable poverty reduction Synthesis report’, MWH 256 Phụ lục report to the European Commission in support of the Vulnerability and Adaptation Resource Group work program Food and Agriculture Organisation (FAO) (2004) Report of the National Workshop on the Code of Conduct for Responsible Fisheries and its Practical Application to Coastal Aquaculture Development in Vietnam, FAO-Fish Code Review, No.12, the Food and Agriculture Organisation, Rome, Italy Four on-the-Spot Motto in Disaster Management: Key Contents and Actual Application, The Joint Advocacy Network Initiative (JANI), Hanoi, 2010 http://www.preventionweb.net/ files/13235_13235FouronthespotMotto1.pdf G8 (Group of Eight) 2005, ‘The Gleneagles Communiqué’, July Gordon M , Deborah B and Bridget A 2007, ‘The rising tide: assessing the risks of climate change and human settlements in low elevation coastal zones’, Environment and Urbanization 2007, vol 19, no 17, Sage Publications on behalf of IIED GTZ, ADPC and MRC n.d., Drought occurrence and its impact on Vietnam, Harmeling S 2010, Global Climate Risk Index 2011 Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2009 and 1990 to 2009, Bonn/Berlin: Germanwatch e.V Harris K and Bahadur A 2010, Action Aid international and Institute of Development Studies, UK Hewitt K 1997, Regions of Risk: A Geographical Introduction to Disaster, Longman, London, UK How to a VCA?: A practical step by step guide for Red Cross/Red Crescent staff and volunteers, International Federation, 2007 Hughey E 2011a, Multi-harzard Disaster Management., E&T Program - Natural Disaster Risk Management Project, 2011 Hughey E 2011b, Disaster Risk and Vulnerability., E&T Program - Natural Disaster Risk Management Project, 2011 Hugo G 2008, Migration, Development and Environment, IOM Migration Research Series, No 35, International Organization for Migration (IOM), Geneva Hulme M, Mitchell J, Ingram W, Lowe J, Johns T, New M and Viner D 1999, ‘Climate change scenarios for global impacts studies’, Global Environmental Change, 9: S3-S19 IFRC 2002, Project Planning Process Handbook International Federation 2006, What is VCA?: An introduction to vulnerability, capacity assessment IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2007, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK IPCC 2007, the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press: Cambridge and New York: USA IPCC 2007, Climate Change 2007: Synthesis Report Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A (eds.)] IPCC, Geneva, Switzerland JANI 2010, Four on-the-spot motto in disaster management, Hanoi, Vietnam 257 10 10 Phụ lục Kelly P.M and Adger N.W 2000, Theory and practice in assessing vulnerability to climate change and facilitating adaptation, Climatic Change, 47:325-352 Kelly P.M, Hien H.M and Tran V.L 2001, Responding to El Niño and La Niña: averting tropical cyclone impacts, in Adger, W.N., Kelly, P.M and Nguyen Huu Ninh (eds.) Living with Environment, Routledge, London, UK, 154-181 Klein R.J.T, S Huq, F Denton, T.E Downing, R.G Richels, J.B Robinson, F.L Toth 2007, Interrelationships between adaptation and mitigation Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, (M.L Parry, O.F Canziani, J.P Palutikof, P.J van der Linden and C.E Hanson, Eds.), Cambridge University Press, Cambridge, UK, 745-777 Kotze A and Holloway A 1996, ‘What resources are available for reducing risk?’, Reducing Risk: Participatory Learning Activities for Disaster Mitigation, pp 127-129 Kotze, A and Holloway, A (1996), Reducing Risk: Participatory Learning Activities for Disaster Mitigation “What resources are available for reducing risk?”, South Africa, p 49 Livelihood centred approach to Disaster Management A Policy Framework for South Asia, ITDG South Asia Rural Development Policy Institute, page 29-30 Maplecroft 2010, Big economies of the future - Bangladesh, India, Philippines, Viet Nam and Pakistan - most at risk from climate change , viewed May 2011 http://www.maplecroft.com/ about/news/ccvi.html MARD (Ministry of Agriculture and Rural Development) 2005, National Report to the Fifth Session of the United Nations Forum on Forests, Ministry of Agriculture and Rural Development, Hanoi, Vietnam MARD 2007, National strategy for natural disaster prevention, response and mitigation to 2020, Hanoi, Vietnam MARD 2007, National Strategy for Natural Disaster Prevention, Response and Mitigation to 2020, Hanoi Markku R , Jouni R , Halldór B , Jens HC 2010, Physical Climate Science since IPCC AR4 A brief update on new findings between 2007 and April 2010, Copenhagen: Norden / Nordic Council of Ministers McElwee 2009, The Social Dimensions of Adaptation to Climate Change in Vietnam, The World Bank, Discussion Paper number 17 Mitchell T, Ibrahim M, Harris K, Hedger M, Polack E, Ahmed A, Hall N, Hawrylyshyn K, Nightingale K, Onyango M, Adow M, and Sajjad Mohammed S 2010, Climate Smart Disaster Risk Management, Strengthening Climate Resilience, Brighton: IDS Mitchell T, Van A M, and Silva Villanueva, P (2010) Assessing Progress on Integrating Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Development Processes, Institute of Development Studies, UK MoNRE 2008, National Target Program to respond to Climate Change, Ministry of Natural Resources and Environment, Viet Nam MoNRE 2009, Climate change, sea level rise scenarios for Vietnam, Ministry of Natural Resources and Environment, Viet Nam MoNRE 2010, Viet Nam’s Second National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change, Ministry of Natural Resources and Environment, Viet Nam 258 Phụ lục Nicholls R.J., Wong P.P, Burkett V.R, Codignotto J.O, Hay J.E, McLean R.F, Ragoonaden S and Woodroffe C.D 2007, ‘Coastal systems and low-lying areas’, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (M.L Parry, O.F Canziani, J.P Palutikof, P.J van der Linden and C.E Hanson, Eds.) Cambridge University Press, Cambridge, UK, 315- 356 Ribot J.C 1996, ‘Introduction: Climate Variability, Climate Change and Vulnerability: Moving Forward by Looking Back’, In J.C Ribot, A.R Magalhaes and S.S Panagides (eds.) Climate Variability: Climate Change and Social Vulnerability in the Semi-Arid Tropics, Cambridge University Press, Cambridge pp 1–10 Schipper L and Pelling M 2006, ‘Disaster risk, climate change and international development: scope for, and challenges to, integration’, Disasters 30, 19-38 Shaw R 2004, Community based disaster management: challenges of sustainability, In Proceedings, Third Disaster Management Practitioners’ workshop for, Southeast Asia, pp 113–117, Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC), Bangkok, Thailand, 10-13 May, 2004 Twigg J 2004, Good Practice Review Disaster risk reduction: mitigation and preparedness in development and emergency programming, Overseas Development Institute, London, 365pp, Twigg J 2007, Characteristics of a Disaster-Resilient Community Twigg J 2007, Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction: Evaluating Disaster Risk Reduction Initiatives, Guidance Note 13, ProVention Consortium Secretariat, Geneva Twigg J 2004, Disaster Risk Reduction: Mitigation and Preparedness in Development and Emergency Programming, Good Practice Review, ODI London, 2004 The Government of Vietnam 2010, Decree No 14/2010/ND-CP on organization, duties, authority and coordination mechanisms of the Central Steering Committee for Flood and Storm Control and Provincial/District Committees for Flood and Storm Control and Search And Rescue, signed in Hanoi 27 February 2010, Vietnam The Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters; see the UN/ISDR website at: http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa htm The Netherlands Red Cross/Viet Nam Red Cross Society 2010, Vulnerability and Capacity Assessment (VCA): Manual for Viet Nam Red Cross Practitioners Trenberth K.E 1997, Common Questions about Climate Change, UNEP, WMO, viewed May 2011, http://www.gcrio.org/ipcc/qa/04.html UNDMTP 1994, Disaster mitigation UNDMTP 1994, Disaster preparedness UNDP 2007, Human Development Report (2007-08) – Fighting climate changes: human solidarity in a divided world, New York, USA UNFCC n.d., Feeling the heat, viewed May 2011, http://unfccc.int/essential_background/ feeling_the_heat/items/2911.php UNISDR 2002, Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives UNISDR 2009, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Risk and Poverty in a Changing Climate, United Nations, Geneva 259 10 10 Phụ lục UNISDR 2009, UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, Geneva, Switzerland, viewed May 2011 http://www.unisdr.org/eng/terminology/terminology-2009-eng.html UNISDR 2011, HFA Midterm Review Report (pp 103) UNSIDR 2011, Hyogo Framework for Action, Midterm Review Report Viner D and Bouwer L 2006, ‘Linking climate change adaptation and disaster risk management for sustainable poverty reduction Vietnam country study’, MWH report to the European Commission in support of the Vulnerability and Adaptation Resource Group work program VNRC (Vietnam Red Cross) 2000, Disaster Preparedness Manual West n.d., What is the Greenhouse Effect?, viewed May 2011, http://environment.about.com/od/ globalwarming/a/greenhouse.htm White P et al 2004, Disaster risk reduction: development interests Wisner B et al 2005, At Risk: Natural hazards, peoples vulnerability and disasters, 2nd ed., Abingdon: Routledge Wisner B, Blaikie P, Cannon T and Davis I 2004, At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters,Routledge London World Bank 2007a, Poverty Reduction Strategies, the World Bank in Vietnam, Hanoi, Vietnam, viewed May 2011, www.worldbank.org World Bank 2007b, Social Protection: Vietnam Development Report 2008, the World Bank, Hanoi, Vietnam World Bank 2009, Disaster Risk Management Programs for Priority Countries, East Asian and Pacific World Bank 2010, ‘Damage, Loss and Needs Assessment Guidance Notes Volume 2: Conducting Damage and Loss Assessments after Disasters’ IBRD/World Bank World Bank 2010, Weathering the Storm: Options for Disaster Risk Financing in Viet Nam World Bank 2011, World Development Report 2010 http://econ.worldbank.org/WBSITE/ EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2010/0 Zhuang, Juzhong, Suphachol S and Jindra N.S 2010, The economics of climate change in Southeast Asia, Asia Security Initiative Policy Series Working Paper No 9, Singapore: RSIS Centre for Non-Traditional Security (NTS) Studies 260 Phụ lục Các trang web tham khảo: Khung hành động Hyogo 2005-2015: Xây dựng khả hồi phục quốc gia cộng đồng trước thiên tai: www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-frameworkfor-action-english.pdf; đồng thời trang web UN/ISDR: http://www.unisdr.org/eng/hfa/ hfa.htm Để biết thêm thông tin khung sinh kế bền vững DFID, xin vui lòng xem: http://www livelihoods.org/info/info_guidancesheets.html#1 Các mục tiêu Thiên niên kỷ, xem http://www.un.org/millenniumgoals/ 261 10 TÀI LIỆU KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ... risks and impacts, in particular through policies and laws, public awareness raising, training and education The knowledge and capacities developed by governments, professional response and recovery... evaluate and decide on different options for the use of land, including consideration of long term economic, social and environmental objectives and the implications for different communities and. .. analyse and manage the causal factors of disasters, including through reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of people and property, wise management of land and the environment, and
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TÀI LIỆU KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay