PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

76 38 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:28

KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Khánh Hòa, 01/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Trường Đại học Nha Trang, ngày 16/01/2018 BAN TỔ CHỨC TS Khổng Trung Thắng P.Hiệu trưởng ĐH Nha Trang PGS TS Nguyễn Xuân Huy Viện Hàn lâm KH&CN VN TS Nguyễn Đức Thuần Trưởng BM HTTT-ĐHNT TS Phạm Thị Thu Thúy Trưởng Khoa CNTT-ĐHNT Ô Nguyễn Tri Huy Ô Đỗ Khắc Duy Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội Tin Học Khánh Hòa GĐ Cơng ty TNHH CO2 Ơ Dương Văn Ca GĐ Công ty CP Sen Quốc tế MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO Trao đổi, thảo luận, chia sẻ thuận lợi, khó khăn đào tạo nguồn nhân lực ngành CNTT; Những điểm mạnh, điểm yếu chương trình đào tạo nhân lực ngành CNTT nay; Những tác động từ nhu cầu thị trường lên công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT,… Trên sở xây dựng luận khoa học, định hướng đề xuất chế, sách quản lý, biện pháp nâng cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực CNTT, đáp ứng nhu cầu nhân lực nước quốc tế CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO - Thực trạng nguồn nhân lực CNTT, sách quản lý phát triển nguồn nhân lực CNTT - Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực CNTT nước ta nói chung Khánh Hòa nói riêng - Đánh giá tổng quan điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức nguồn nhân lực CNTT tỉnh, nước quốc tế - Dự báo cung – cầu nguồn nhân lực CNTT thời gian tới nhân tố tác động đến dự báo nguồn nhân lực CNTT khu vực Nam Trung Bộ nước - Vai trò đóng góp nguồn nhân lực CNTT việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước - Phân tích mơ hình đào tạo nhân lực CNTT gắn với ứng dụng (POHE) nước đề xuất giải pháp phù hợp cho ngành CNTT, Đại học Nha Trang - Các giải pháp chiến lược, sách nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT; giải pháp thu hút nâng cao chất lượng sinh viên đầu vào - Kết hợp Nhà trường Doanh nghiệp việc đào tạo giải pháp nâng cao hiệu sinh viên đợt di thực tập doanh nghiệp - Phát triển kỹ cần thiết cho sinh viên ngành CNTT thời kỳ hội nhập - Một số chủ đề khác liên quan đến Hội thảo LIÊN HỆ Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Nha Trang, Nhà G6, số Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang Email: kcntt@ntu.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” MỤC LỤC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ Nguyễn Xuân Huy MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO ĐẠI HỌC NHA TRANG 13 Hồ Thị Thu Sa 13 ĐI TẮT ĐĨN ĐẦU CÁCH MẠNG CƠNG NGHIỆP LẦN THỨ TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 19 Nguyễn Đình Hồng Sơn 19 ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO ĐỊNH HƯỚNG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 25 Nguyễn Thủy Đoan Trang 25 PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 33 Nguyễn Thanh Quỳnh Châu 33 CÁCH MẠNG CƠNG NGHIỆP 4.0 ĐỊI HỎI XÁC ĐỊNH LẠI VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THẦY 38 Bùi Thị Hồng Minh 38 GĨC NHÌN TỪ CƠNG TY CO2: CHẤT LƯỢNG SV NGÀNH CNTT - TRƯỜNG ĐHNT KHI TỐT NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 43 Đỗ Khắc Duy 43 MƠ MÌNH VƯỜN ƯƠM HỖ TRỢ CHO NHÂN LỰC CƠNG NGHỆ PHẦN MỀM TẠI KHÁNH HỊA 45 Nguyễn Tri Huy 45 TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 MÔ HÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẤT YẾU LÀ MƠ HÌNH GIÁO DỤC KHAI PHÓNG 53 Nguyễn Đức Thuần 53 ĐỀ XUẤT VỀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI ĐẠI HỌC NHA TRANG - CẦN CÓ SỰ NGẪU HỨNG 58 Huỳnh Thị Châu Phú 58 ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CNTT THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG, NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT 61 Phạm Thị Thu Thúy 61 NHỮNG YÊU CẦU VỀ NỀN GIÁO DỤC VÀ KỸ NĂNG KHI THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 65 Hà Thị Thanh Ngà1, Nguyễn Thị Lan2 65 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH CNTT 72 Dương Văn Ca 72 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ Nguyễn Xuân Huy Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam MB: 0903203800, nxhuy564@gmail.com ABSTRACT: Báo cáo phân tích đặc trưng thời đại xã hội tin học hoá, đặc điểm người đại, sở đề xuất thảo luận số tiêu chí có ảnh hưởng đến nhận thức, phương pháp dạy học nhà trường khung cảnh công nghệ thay đổi hàng ngày Từ khóa: giáo dục, đào tạo, thời đại công nghệ thông tin, phẩm chất, học viên, người đại LỊCH SỬ CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Nói đến cách mạng cơng nghiệp nói đến thay đổi lớn lao mà mang lại lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội Nhìn lại lịch sử, người trải qua nhiều cách mạng khoa học kỹ thuật lớn Mỗi cách mạng đặc trưng thay đổi chất sản xuất thay đổi tạo đột phá khoa học công nghệ Cách mạng công nghiệp lần thứ Cuộc cách mạng công nghiệp giới bắt đầu nước Anh vào cuối kỷ 18 đầu kỷ 19, mở đầu với giới hóa ngành dệt may Năm 1784, James Watt phát minh máy nước đặt mốc cho q trình giới hố Năm 1785, Edmund Cartwright cho đời phát minh quan trọng ngành dệt máy dệt vải Máy tăng suất dệt lên tới 40 lần Trong thời gian này, ngành luyện kim có bước tiến lớn Năm 1784, Henry Cort tìm cách luyện sắt “puddling” Mặc dù phương pháp Henry Cort luyện sắt có chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu độ bền máy móc Năm 1885, Henry Bessemer phát minh lò cao có khả luyện gang lỏng thành thép, khắc phục nhược điểm máy trước Bước tiến ngành giao thông vận tải đánh dấu đời đầu máy xe lửa chạy nước vào năm 1804 Đến năm 1829, vận tốc xe lửa lên tới 14 dặm/giờ Thành công làm bùng nổ hệ thống đường sắt Châu Âu Mỹ Năm 1807, Robert Fulton chế tàu thủy chạy nước thay cho mái chèo hay cánh buồm Cách mạng công nghiệp lần thứ hai Cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai khởi xướng từ cuối kỷ 19, kéo dài đến đầu kỷ 20 Một đặc điểm đáng lưu ý đại công nghiệp dây chuyền sản xuất hàng loạt - áp dụng nguyên lý quản trị F.W.Taylor (đề xuất năm 1909, ứng dụng vào thực tiễn năm 1913 - hãng Ford tiên phong) Các nhà khoa học có phát minh lớn công cụ sản xuất mới: máy tính, máy tự động hệ thống máy tự động, người máy, hệ điều khiển tự động Các nhà sáng chế thời kỳ nghiên cứu, tạo vật liệu chất polymer với độ bền sức chịu nhiệt cao, sử dụng rộng rãi đời sống, ngành công nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” Trong thời gian này, nguồn lượng phong phú vô tận lượng nguyên tử, lượng mặt trời, lượng gió, lượng thủy triều… tìm để thay cho nguồn lượng cũ Những tiến thần kì giao thông vận tải thông tin liên lạc máy bay với vận tốc siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao phương tiện thông tin liên lạc, phát sóng vơ tuyến qua hệ thống vệ tinh nhân tạo, thành tựu kỳ diệu lĩnh vực chinh phục vũ trụ phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo trái đất, bay vào vũ trụ đặt chân lên mặt trăng thành tựu vào lịch sử cách mạng cơng nghiệp lần hai Bên cạnh đó, cách mạng xanh nông nghiệp với tiến nhảy vọt khí hóa, thủy lợi hóa, phương pháp lai tạo giống, chống sâu bệnh… giúp nhiều nước khắc phục nạn thiếu lương thực, đói ăn kéo dài Cách mạng công nghiệp lần thứ ba Cuộc cách mạng công nghiệp lần diễn vào năm 1970 với đời sản xuất tự động dựa vào máy tính, thiết bị điện tử Internet, tạo nên giới kết nối (phẳng nhanh, T L., Friedman) Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba diễn có tiến hạ tầng điện tử, máy tính số hố xúc tác phát triển chất bán dẫn, siêu máy tính (thập niên 1960), máy tính cá nhân (thập niên 1970 1980) Internet (thập niên 1990) Cho đến cuối kỷ 20, trình hoàn thành nhờ thành tựu khoa học cơng nghệ cao Vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại, Internet… công nghệ thụ hưởng từ cách mạng Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư Năm 2013, từ khóa “Cơng nghiệp 4.0” bắt đầu lên xuất phát từ báo cáo phủ Đức đề cập đến cụm từ nhằm nói tới chiến lược cơng nghệ cao, điện tốn hóa ngành sản xuất mà không cần tham gia người Đây gọi cách mạng số, thông qua cơng nghệ Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích liệu lớn (SMAC)… để chuyển hóa toàn giới thực thành giới số [10], [11] Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ nhiều lĩnh vực, với xuất robot có trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều ứng dụng xã hội Nhờ công nghệ AI, người máy làm việc thơng minh, có khả ghi nhớ, học hỏi vô biên, khả người già yếu Trong lĩnh vực Giao thông, hệ xe không người lái phát triển nhờ đảm bảo an toàn cao gấp nhiều lần khơng có tình trạng say rượu bia, vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu Trong lĩnh vực Y tế, cỗ máy IBM Watson có biệt danh “Bác sĩ biết tuốt” lướt duyệt lúc hàng triệu hồ sơ bệnh án để cung cấp cho bác sĩ lựa chọn điều trị dựa chứng vòng vài giây nhờ khả tổng hợp liệu khổng lồ tốc độ xử lý mạnh mẽ “Bác sĩ biết tuốt” cho phép người tra thơng tin tình hình sức khỏe Các bác sĩ cần nhập liệu người bệnh để phân tích, so sánh với kho liệu khổng lồ có sẵn đưa gợi ý hướng điều trị xác Trong lĩnh vực Giáo dục, công nghệ thực tế ảo thay đổi cách dạy học Sinh viên đeo kính VR có cảm giác ngồi lớp nghe giảng, hay nhập vai để chứng kiến trận đánh giả lập, ngắm nhìn di tích, mang lại cảm xúc ghi nhớ sâu sắc, giúp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” học thấm thía Hoặc đào tạo nghề phi cơng, học viên đeo kính thấy phía trước cabin học lái máy bay thật để thực hành giúp giảm thiểu rủi ro trình bay thật Trong tương lai, số lượng giáo viên ảo nhiều giáo viên thực nhiều (Nguồn: TechInsigh) Công cụ Cuối XVIII Cuối XIX 1970s Máy nước Tổ chức Năng sản xuất lượng Cơ giới Hơi nước hóa Máy điện, Dây động chuyền Hiệu Hậu Thép Sản xuât Thất nghiệp Giao thơng Bom mìn Chiến tranh Điện, Dầu, Polyme Nguyên tử đốt trong, Vận trù Máy bay MTĐT, Internet Vật liệu Tự động nt, Laze hóa cao Liên lạc, Thám hiểm không gian, Hợp chất đại dương, Kinh hữu tế, Y tế, Giáo dục,Cách mạng xanh Bom A, nt Tôn giáo, Dân tộc nt Bất đẳng Hiện Số hóa, IoT, Tự động Sạch, Mặt Nano Ảo hóa, AI hóa rộng trời, Thiên khắp nhiên bình Mọi hoạt động ? xã hội CƠNG NGHỆ Cơng nghệ người sáng tạo, nhằm mục đích làm cho sống nhẹ nhàng tươi đẹp Người ta phân biệt hai dạng thức công nghệ công nghệ “cứng” công nghệ “mềm”: công nghệ chế tạo, công nghệ vật liệu công nghệ "cứng", công nghệ dạy − học, công nghệ kết bạn công nghệ "mềm", công nghệ thông tin bao gồm hai loại hình "cứng" "mềm" [8], [9] 1.1 Bốn cách mạng ICT (Xem chi tiết [7], [8], [9], [10]) CM1 Sáng tạo ngôn ngữ khái niệm (conceptual language) Nhờ ngôn ngữ khái niệm mơ tả hệ thống cách xác, biểu đạt vào, ra, hành vi hệ thống, kỳ vọng ngữ cảnh Thí dụ, ontology (bản thể học) dòng ngơn ngữ khái niệm sử dụng rộng rãi mô tả hệ thống đào tạo điện tử Ontology giúp cho người thiết kế hệ thống thiết lập mối quan hệ khái niệm, mảng đơn vị tri thức, xếp đơn vị tri thức theo trật tự topo để người học biết muốn hồn thành học phần B trước cần phải học đơn vị tri thức TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” CM2 Sáng tạo phương tiện biểu diễn viết chữ (alphabetical writing) Chữ viết đời, sau nghề in với chữ đúc sẵn tái sử dụng coi cách mạng kỹ thuật vĩ đại Tiếp đến, nhờ cơng nghệ thơng tin (CNTT) chữ viết mã hóa tồn cầu theo nghĩa: kí tự dân tộc nhận mã số Mọi bảng mã biểu diễn hình máy tính máy in với kiểu dáng kích thước, màu sắc theo u cầu chuẩn hóa quốc gia, dân tộc (Unicode) CM3 Sáng tạo kiểu in di động (movable type printing) Nhờ cơng nghệ ta soạn thảo đa phương tiện nơi, tức xây dựng đa phương tiện, có lồng ghép văn bản, hình ảnh, âm thanh… gửi nhân đồng thời nhiều địa điểm khác Thậm chí văn soạn thảo cơng cụ di động điện thoại, máy tính bảng Cơng nghệ in 3D cho phép sản xuất mềm theo đơn đặt hàng tái tạo phận thể sinh vật CM4 Sáng tạo kỹ thuật số (digital technology) Mọi phương tiện văn bản, âm thanh, đồ họa, phim ảnh số hóa, tức biểu diễn dạng bit 0/1, nhờ sử dụng cơng cụ tốn học để xử lý, thực phép biến đổi, lưu trữ, truyền dẫn hiển thị với chi phí thấp an toàn Các khái niệm chữ ký số, đánh dấu quyền, mã hóa với khóa cơng khai đời sở số hóa loại hình thơng tin 1.2 Cách mạng cơng nghệ thơng tin Cách mạng Công nghệ thông tin hay Công nghệ số khởi đầu đời máy tính cá nhân vào năm tám mươi kỉ trước bùng nổ, đạt cao trào vào thời điểm đời Internet Hơn ba mươi năm qua công nghệ số làm thay đổi ghê gớm phương thức truy cập thông tin, học tập, liên lạc, mua bán, giao dịch, làm việc, kết bạn, hôn nhân, giải trí quản lý sống …[6], [7] NHÀ TRƯỜNG 2.1 Các phẩm chất người đại Vì mục tiêu đào tạo hệ mới, nên việc xác định tiêu chí cho hệ điều nên làm Có thể tạm liệt kê bốn tiêu chí sau bốn phẩm chất cho người - thành viên động xã hội đại [5]: Biết xác định mục tiêu hành động; Biết vạch kế hoạch hành động lôi cuốn, tổ chức người tham gia thực kế hoạch đề ra; Có xu mời chào người dùng sản phẩm, kết lao động làm ra; Quan tâm đến vấn đề thiết xã hội Hai phẩm chất đầu thể lực giải vấn đề Phẩm chất thứ ba sở để tạo đóng góp hữu ích cho xã hội tạo điều kiện để tiếp tục phát triển, hoàn thiện kết có Phẩm chất thứ tư coi yếu tố khách quan trình phát triển xã hội Điều đáng nói cơng nghệ thơng tin ngành tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành phát triển phẩm chất nói TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” 2.2 Một số tiêu chí thể lực cơng nghệ thông tin Khả tiếp thu làm chủ tri thức công nghệ thông tin người thể rõ nét qua lực sau [2], [3], [5]:      Năng lực tiếp thu kiến thức: Học viên hào hứng tiết học, đặc biệt học Có ý thức tự bổ sung, hoàn thiện tri thức thu từ dạng sơ khởi, nguyên thuỷ Năng lực suy luận lôgic: Biết phân tích vật tượng thơng qua dấu hiệu đặc trưng chúng; Biết thay đổi góc nhìn xem xét vật, tượng; Biết cách tìm đường ngắn để sớm đến kết luận cần thiết; Biết xét đủ điều kiện cần thiết để đạt kết luận mong muốn; Biết xây dựng phản ví dụ để loại bỏ số miền tìm kiếm vơ ích; Biết quay lại điểm xuất phát để tìm đường mới; Biết suy xét sai từ loạt kiện cho trước Năng lực lao động sáng tạo: Biết tổ hợp yếu tố, thao tác để thiết kế dãy hành động nhằm đạt đến kết mong muốn; Tiếp thu nhanh chóng góp ý, chí gay gắt nặng nề; Ham muốn nâng cấp, phát triển liên tục sản phẩm có; Khơng thích lại lối mòn bắt chước sản phẩm hành Năng lực đặc tả: Biết diễn đạt xác điều muốn; Sử dụng thành thạo hệ thống kí hiệu, quy ước để diễn tả vấn đề; Phân biệt thành thục hai lượng tử: () tồn (); Biết thu gọn đặc tả trật tự hố đặc tả để dùng khái niệm trước mơ tả cho khái niệm sau Năng lực kiểm chứng: Biết xây dựng ví dụ, phản ví dụ nhằm khẳng định bác bỏ đặc trưng sản phẩm người khác làm Ba lực số năm lực liệt kê, theo chúng tôi, đặc trưng chung cho việc xác định khiếu người lao động 2.3 Kỹ thuật số giáo dục Điều trớ trêu toàn đổi thay kỹ thuật số khơng làm thay đổi giáo dục đào tạo Có cảm giác giáo dục đào tạo "trơ" với cơng nghệ, chí số quốc gia Hơn nữa, hoạch định đưa công nghệ vào nhà trường không đặt mục tiêu thay đổi nhà trường mà đơn trang bị (cơ sở vật chất, phương tiện, phòng học,…) Theo Scharffenberge cơng nghệ tạo thay đổi sau tư tưởng, nhận thức tư thay đổi Cơng nghệ đưa vào lĩnh vực nói chung, vào nhà trường, nói riêng nhằm mục đích [8]:    Sustain: kế thừa thực làm được, Supplement: bổ sung / thay giá trị cho làm được, Subvert: phá bỏ cũ kỹ, lạc hậu Tác động công nghệ phụ thuộc vào việc định cải tạo, đổi hay làm cách mạng Tiêu điểm cải cách giáo dục nhằm theo kịp đáp ứng với tiến cách mạng công nghệ bao gồm ba yếu tố, thường gọi ba R sau đây:    Nhận thức lại (reconceive) triết lí giáo dục Định nghĩa lại (redefine) khái niệm học Tái thiết lại (reinvent) nhà trường Dưới phân tích ngắn gọn ba yếu tố nói TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” 2.4 Nhận thức lại triết lí giáo dục Về chất, giáo dục đào tạo xem q trình chuyển giao từ hệ trước sang hệ kế tục ba mảng tri thức sau đây:    Phương thức nhận thức vật tượng (tri thức, khoa học) Phương thức chế tác vật (công nghệ) Phương thức đánh giá (giá trị) Quan niệm đắn thời đại Khác biệt có lẽ nằm quan niệm thực thi qui trình Trong nhà trường cũ, qui trình dạy học tập trung vào trọng điểm sau đây:    Tập trung vào nội dung cần truyền đạt (các học trình tổ chức theo lớp học, cấp học, năm học); Tập trung vào đại diện đảm nhiệm việc truyền thụ nội dung (giáo viên); Tập trung vào phương pháp truyền thụ (dạy học) Như vậy, nhà trường cũ, người thày trung tâm Người thày chuẩn bị tri thức người đầu bếp tài sau "nhồi", "bón" cho học sinh Nghệ thuật người thày hiểu nghệ thuật rao giảng, truyền đạt Học sinh xem đồng nhất, đối tượng thụ động, cần chăm bón, vun trồng cách đồng loạt Khi đánh giá qui trình này, người ta xăm soi người thày theo tiêu chí: giảng hiểu khơng, có sử dụng thiết bị khơng, lớp học có trật tự khơng mà khơng xét đến kết quả, đến đầu học viên học gì, trưởng thành sao? Hỏi có ích khen người cắt cỏ, tát nước duyên dáng, dẻo tay lúa lại không lớn lên, không trổ ki kiểm đếm suất chất lượng lại dùng hạt thóc mượn Nhà trường xem giáo dục trình phát triển người Con người sinh không hoàn thiện bị ràng buộc Nhưng sợi dây trói buộc người tối thiểu mở Và người có lực nhận thức để học tập Do đó, thành viên xã hội đại cần tự xác định muốn trưởng thành Đây nhu cầu tự nhiên người: trở nên hoàn thiện độc lập [1], [2], [3], [4] Chúng ta trở nên hoàn thiện có khả xác định cách thoải mái dự án cho sống Chúng ta trở nên hồn thiện có khả biến dự án thành thực Giáo dục “phần mềm” giúp trở nên hồn thiện độc lập Theo tiền đề giáo dục phải luôn hữu suốt trình phát triển thành viên xã hội (học suốt đời) Để giúp học viên trưởng thành cá thể hồn thiện, độc lập hữu ích xã hội đại, nhà trường tập trung vào quan niệm sau đây:    Lấy học viên làm trung tâm: Học viên đối tượng cần phát triển thành người hoàn thiện độc lập Học viên đa dạng lực, sở thích, Về tri thức, dựa nhu cầu xã hội đại Các nhu cầu kỹ kỹ xảo bố trí thành “ma trận điểm trội” mà muốn hướng tới sở thừa nhận khác biệt người; Tập trung vào trình học tập – tức trình hình thành phát triển phầm chất, lực chỉnh thể 2.5 Định nghĩa lại khái niệm học TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” Theo quan điểm Peter Senge học khơng giống q trình hấp thụ lưu giữ thơng tin [8] mà người có học tức người có khả tạo sản phẩm trước chưa thể làm [2], [3]    Chúng ta học để tạo sản phẩm cách làm thử, mắc sai lầm, nhận hướng dẫn trợ giúp, thử lại ta có đủ khả tự làm (thử sai) Học trình tích cực: lơi làm sản phẩm (ngay việc làm trừu tượng) Và học mang tính hợp tác: collaborative = co-labor-active (cùng lao động tích cực) Những người khác giúp học, việc học phải trình tự thân vận động Như vậy, người khác cần tham gia vào hoạt động giáo dục đào tạo, không giống “nhà giáo”: Khơng dạy cả… Nhưng khơng có tự dạy mình… Nếu coi dạy người dạy người theo nghĩa: hai cộng tác học cách sống tốt giới phức hợp thường không thuận ý (Paulo Freire [8] 2.6 Tái thiết nhà trường Trong nhà trường cũ, dạy học quy trình buồn chán lí sau đây:     Chương trình giảng dạy bao gồm thơng tin cho môn học cần nhồi cho học viên; Giáo viên chuyển tải nội dung đến học viên (giảng dạy); Học viên lĩnh hội thông tin (học); Đánh giá học viên cách kiểm tra học viên có lĩnh hội thơng tin khơng (đánh giá, thi cử) Trong nhà trường cũ, công nghệ thường sử dụng sai mục tiêu: Công nghệ nhà trường cũ trợ giúp giáo viên dạy, truyền thụ nội dung Công nghệ sử dụng làm trò ảo thuật Cơng nghệ thật quan trọng trợ giúp học viên tiếp cận thông tin để truyền thụ trình diễn thơng tin Trong nhà trường cũ, thơng tin hoi: khó tiếp cận, giá trị thông tin xem bất biến dẫn đến tình trạng giáo viên khơng ham cập nhật tri thức Hết năm qua năm khác họ sử dụng sách giáo khoa, lên lớp nói lại điều ngày "cũ hố" sách bắt học trò thuộc lòng điều để kiểm tra, bắt học trò nói lại ngun văn điều Trong nhà trường mới, học viên tích cực chủ động học tập Họ muốn sử dụng công nghệ để học vào lúc, nơi Nhưng họ muốn học liên quan đến sở thích, tức có chủ đích Sự học họ cần phục vụ trực tiếp cho việc hình thành giải dự án sống họ Chính hoạt động có chủ đích nên học nhà trường hòa nhập sống, mang tính tích cực, theo ngữ cảnh (đúng lúc), theo module (vừa đủ), mang tính thực tiễn (do học viên tự làm được) cá thể hóa, tức đáp ứng nhu cầu cá thể học viên Chương trình nhà trường mạng nhằng nhịt nhóm đối tượng chuỗi kiến thức, mà ma trận hội tụ cách linh hoạt phong phú điểm trội, từ tổ hợp nhóm chỉnh thể khác giúp cho học viên thực hóa dự án Khơng lí biện minh cho việc đồng chương trình học tập cho học viên: học viên đa dạng Mỗi học viên không thiết phải phát triển chỉnh TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 10 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” lực lượng lao động có trình độ cao, tham gia trực tiếp vào hệ thống sản xuất, kinh doanh xã hội Do sứ mạng quan trọng phần lớn trường đại học [5] tập trung mạnh mẽ vào thị trường lao động, tạo dựng môi trường thuận lợi để sinh viên thực hành nghề nghiệp trình hoạt động đào tạo nhà trường Về nghiên cứu trường đại học trọng ứng dụng kết đề tài có xuất xứ từ nhu cầu giải vấn đề thực tế.Các trường ĐH Việt Nam chịu ảnh hưởng truyền thống học từ chương, học để làm quan, học để họ nhờ hàng ngàn năm thay đổi khơng phải điều dễ dàng Đến chuyển sang kinh tế thị trường, kinh tế dịch vụ phát triển gia nhập sân chơi doanh nghiệp nước tạo nhu cầu lao động kỹ cao Điều giải thích phát triển nóng số lượng ba thập kỷ qua GD ĐH Việt Nam Tấm ĐH trở thành điều kiện cần để bước vào thị trường lao động kỹ cao Tuy nhiên, giai đoạn phát triển nóng ấy, hệ thống GD ĐH Việt Nam bộc lộ nhiều bất cập Trừ số trường hàng đầu giữ truyền thống tinh hoa, phần lớn trường thỏa mãn nhu cầu cấp người học, chưa chuẩn bị tốt cho họ đáp ứng với đòi hỏi cách mạng công nghiệp 4.0 Dự thảo Bộ GD & ĐT phân tầng xác định [4]: CTĐT định hướng nghiên cứu có tính chun sâu cao, coi trọng lý thuyết nguyên lý cơng nghệ nguồn làm tảng, CTĐT định hướng ứng dụng trọng để người học có lực phát triển thành tựu khoa học bản, ứng dụng công nghệ nguồn thành giải pháp cơng nghệ tạo quy trình quản lý, thiết kế cơng cụ hồn chỉnh [5] Một số đặc điểm [5]  Về mục tiêu: Nhằm đáp ứng có hiệu việc đào tạo nhân lực phục vụ nhu cầu thị trường lao động, định hướng theo vị trí cơng việc đạt 10 tiêu chí SV tốt nghiệp: Kiến thức nghề nghiệp rộng, khả ứng dụng tình khác nhau, sáng tạo linh hoạt, làm việc có phương pháp, giao tiếp xã hội, quản lý trách nhiệm với thân, nghề nghiệp xã hội…  Về nội dung: Chú trọng phân bổ thời lượng thích ứng cho mơn thực hành, thực tập thực tế Chuẩn đầu phải xây dựng dựa hồ sơ lực nghề nghiệp, trọng khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng qua nghiên cứu nhu cầu giới việc làm cách có hệ thống Cần tích hợp lý thuyết với thực hành nghề nghiệp giúp sinh viên thoát khỏi xu hướng việc học tập tập trung vào ghi nhớ túy  Về phương pháp: Chú trọng giảng dạy tương tác, hợp tác, làm việc theo nhóm, theo dự án học tập Thi, kiểm tra kết cần trọng không kiến thức mà kỹ thực hành, sử dụng công cụ đặc trưng nghề nghiệp, III NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG III.1 Nhận xét Trong tình hình chung nêu Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) cần thiết phải tái cấu trúc CTĐT theo định hướng ứng dụng Có số khó khăn, thách thức sau:  Trường ĐHNT chưa có đủ nguồn lực tương xứng đặc biệt người để xây dựng triển khai CTĐT theo định hướng ứng dụng;  Ở ĐHNT chưa có hợp tác trường doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính khả thi triển khai CTĐT theo định hướng ứng dụng; TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 62 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0”  Trường có chức danh cố vấn học tập, chưa có nội dung tư vấn cụ thể để hỗ trợ sinh viên cách thực chất;  Tâm lý coi trọng cấp, bảng điểm sinh viên, giảng viên, cán quản lý rộng nhà tuyển dụng nặng nề;  Khái niệm trường phi lợi nhuận vai trò giảng viên chưa có điều kiện để thực hiện, nhiều ảnh hưởng đến tâm tư giảng viên trẻ III.2 Một vài đề xuất Dưới thử đưa vài đề xuất ban đầu [8]:  Nhà trường cần có giải pháp bồi dưỡng giảng viên nhằm đáp ứng 10 tiêu chuẩn (58 tiêu chí) [5] coi trọng thực tập trường, hội thảo, tập huấn thực hành phòng thí nghiệm theo mơ hình trường ĐHNT trường ứng dụng;  Cần thay đổi quy định quy đổi chuẩn nhằm khuyến khích việc xây dựng tập tình huống, cách dạy học theo dự án, biên soạn giảng tài liệu hướng dẫn thực hành, dự án học tập;  ĐHNT cần chủ động vận dựng Bộ tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo cách linh hoạt theo định hướng ứng dụng khơng q lệ thuộc vào Bộ tiêu chí Bộ GD&ĐT ban hành khơng thích hợp hồn tồn  ĐHNT cần có chế rõ ràng việc cho phép ngành đào tạo đặc thù (Du lịch, CNTT) thay đổi chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng đến mức để Khoa đề xuất xây dựng đề án cụ thể  Cần có quy chế cho phép SV quy đổi thực tập ngồi trường với số mơn học tương ứng chương trình đào tạo  Cuối quan trọng nhất: Nhà trường cần đẩy mạnh đầu tư sở vật chất nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nới lỏng chế tuyển dụng giảng viên ngành đặc thù, đặc biệt ngành CNTT TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Văn, “Những số ‘biết nói’ giáo dục đại học Việt Nam”, http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/nhung-con-so-biet-noi-ve-giao-duc-daihoc-viet-nam-389870.html [2] Đức Thành, “Cuộc chiến nhân lực ngành CNTT, người thiếu, chuyên môn lại yếu Kỳ 1: Nhu cầu tăng, nhân lực nhỏ giọt”, https://baomoi.com/cuoc-chiennhan-luc-nganh-cntt-nguoi-thieu-chuyen-mon-lai-yeu-ky-1-nhu-cau-tang-nhanluc-nho-giot/c/22636757.epi [3] Lê Trường Tùng, “Vài giải pháp nâng tầm đào tạo CNTT Việt Nam”, Hội thảo đào tạo, nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực CNTT giai đoạn 2013-2015, Tp.HCM, 12/2012 [4] Dự thảo NĐ phân tầng xếp hạng sở giáo dục đại học, Hà Nội năm 2014 [5] Các báo cáo nghiên cứu POHE, Hà Nội 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 63 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” [6] Các báo cáo nghiên cứu Bộ GD& ĐT xây dựng chương trình Giáo dục theo định hướng phát triển lực, Hà Nội 2014 (Lưu hành nội bộ) [7] Robert M Diamond Thiết kế đánh giá chương trình khóa học (Tài liệu dịch lưu hành Nội bộ) [8] Hồ Sĩ Đàm, “Về chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng”, Hà Nội, 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 64 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” NHỮNG YÊU CẦU VỀ NỀN GIÁO DỤC VÀ KỸ NĂNG KHI THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ Hà Thị Thanh Ngà1, Nguyễn Thị Lan2 Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nha Tramg Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Nha Trang I Giới thiệu I.1 Cơng nghiệp 4.0 Trong q khứ, ngành công nghiệp bị ảnh hưởng thay đổi cơng nghệ đổi Những mơ hình gọi cách mạng cơng nghiệp Nhìn lại lịch sử, nhân loại có ba cách mạng khoa học kỹ thuật lớn, cách mạng khí hố mechanization (cách mạng công nghiệp lần thứ nhất), sử dụng lượng điện (cuộc cách mạng công nghiệp thứ 2), điện tử tự động hóa (cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ 3) Tất cách mạng công nghiệp khơng ảnh hưởng đến sản xuất, mà ảnh hưởng đến thị trường lao động hệ thống giáo dục Kết số ngành nghề công việc biến Hiện giới bước vào Cuộc Cách mạng Công nghiệp thứ tư (the Fourth Industrial Revolution- FIR), hay gọi Cơng nghiệp 4.0 (Industry 4.0) Khái niệm lần giới thiệu “Kế hoạch hành động Chiến lược Công nghệ cao” vào năm 2012 Chính phủ Đức Các cơng nghệ có ảnh hưởng lớn đến giáo dục người Chỉ nhân viên có trình độ giáo dục chất lượng kiểm sốt cơng nghệ Cơng nghiệp 4.0 cần hợp tác với trường đại học Tầm nhìn sau ngành công nghiệp 4.0 xuất "các nhà máy thông minh", kết nối với hệ thống không gian mạng thực-ảo (cyber-physical system) gọi CPS Sử dụng Internet of Things, Internet Dịch vụ Internet Con người kết nối: máy móc-máy móc, người-máy móc người-con người, đồng thời thu lượng liệu khổng lồ Vì vậy, cần phải phân tích liệu lớn (Big Data) để dự đốn cố xảy thích nghi theo thời gian thực với điều kiện thay đổi Hiện nay, người điều hành máy móc máy thụ động theo lệnh người vận hành Xu hướng ngành cơng nghiệp 4.0 từ thay điều kiện hệ thống giám sát tiên lượng (Prognostics-monitoring system) Các quy trình sản xuất phải cho phép sản xuất hiệu đồng thời phải linh hoạt với thay đổi nhu cầu khách hàng sản phẩm cụ thể Vì lý cơng ty sản xuất sản phẩm thơng minh Sự phân tích kịp thời liệu thu quan trọng cho việc lập kế hoạch quản lý sản xuất linh hoạt Dữ liệu thu chứa thơng tin phân loại điều dẫn đến nhu cầu ngày tăng an ninh mạng để ngăn chặn rò rỉ liệu Điều đồng nghĩa với yêu cầu trình độ kỹ nhân viên cao tại, cơng ty sử dụng công nghệ phương tiện thông minh I.2 Những đặc trưng, sản phẩm xu hướng CMCN lần thứ Theo giới quan sát, FIR có đặc trưng chủ yếu sau: Một là, xuất trí tuệ nhân tạo “học máy”, Internet ngày phổ biến, tính di động cao, cảm biến nhỏ, nhẹ công suất mạnh với giá thành ngày rẻ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 65 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” Hai là, công nghệ số với phần cứng, phần mềm hệ thống mạng trở nên phức tạp hơn, tích hợp nhiều làm biến đổi xã hội kinh tế toàn cầu Ba là, tạo giới mà có hệ thống ảo vật lý chuỗi sản xuất tồn cầu hợp tác với cách linh hoạt, cho phép sản phẩm theo yêu cầu khách hàng tạo mơ hình hoạt động Bốn là, kết nối thực phạm vi rộng lớn Đồng thời sóng đột phá xa lĩnh vực khác từ mã hóa chuỗi gen công nghệ nano; từ lượng tái tạo tới tốn lượng tử Năm là, cơng nghệ đổi diện rộng khuếch tán nhanh rộng rãi so với cách mạng công nghiệp trước Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần hai có 17% dân số (1,3 tỷ người) chưa tiếp cận với điện Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần ba số 50% (4 tỷ người) chưa tiếp cận Internet, lần thứ khác Sáu là, tạo điều kiện cho đời nhà máy thơng minh, mà đó, hệ thống khơng gian ảo giám sát q trình vật lý, tạo ảo giới Thông qua Internet vạn vật, hệ thống vật lý không gian ảo tương tác với với người theo thời gian thực, khiến người tham gia vào chuỗi giá trị thông qua việc sử dụng dịch vụ Từ đặc trưng trên, theo Báo cáo công bố tháng 9-2015 Diễn đàn Kinh tế giới (WEF), đến năm 2025 có 21 sản phẩm cơng nghệ định hình tương lai kỹ thuật số giới siêu kết nối là: (1) 10% dân số mặc quần áo kết nối với internet; (2) 90% dân số lưu trữ liệu khơng giới hạn miễn phí; (3) nghìn tỷ cảm biến kết nối với internet; (4) Dược sỹ robot xuất Mỹ; (5) 10% mắt kính kết nối với internet; (6) 80% người dân diện số internet; (7) Chiếc ô tô sản xuất hồn tồn cơng nghệ in 3D; (8) Chính phủ thay điều tra dân số nguồn liệu lớn; (9) Chiếc điện thoại di động cấy ghép vào người thương mại hóa; (10) 5% loại sản phẩm tiêu dùng sản xuất công nghệ in 3D; (11) 90% dân số dùng điện thoại thông minh; (12) 90% dân số thường xuyên truy cập internet; (13) 10% xe chạy đường Mỹ xe không người lái; (14) Ca cấy ghép gan làm công nghệ in 3D; (15) 30% việc kiểm tốn cơng ty thực trí tuệ nhân tạo; (16) Lần phủ thu thuế qua blockchain; (17) Hơn 50% lượng truy cập internet nhà liên quan đến thiết bị dân dụng; (18) Trên toàn cầu chuyến du lịch, công tác thực qua phương tiện chia sẻ nhiều so với phương tiện cá nhân; (19) Thành phố với 50.000 người khơng có đèn giao thơng; (20) 10% GDP tồn cầu lưu trữ blockchain; (21) Máy trí tuệ nhân tạo sử dụng cho hội đồng quản trị cơng ty Theo đó, tiện ích như: gọi taxi, đặt vé máy bay, mua sản phẩm, thực toán, nghe nhạc hay xem phim thực từ xa Internet, điện thoại thơng minh hàng nghìn ứng dụng công nghệ khác làm cho sống người trở nên dễ dàng suất lao động cao Các xu hướng chủ yếu từ cách mạng cơng nghiệp 4.0 chia thành nhóm: vật lý, kỹ thuật số sinh học Về vật lý có xu hướng phát triển cơng nghệ: phương tiện tự lái, công nghệ in 3D, robot cao cấp vật liệu Kỹ thuật số gồm hội tụ ứng dụng vật lý kỹ thuật số xuất Internet vạn vật (Internet of Things - IOT) Theo đó, IOT mối quan hệ vạn vật (các sản phẩm, dịch vụ, địa điểm…) người thông qua công nghệ kết TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 66 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” nối tảng khác Về sinh học, từ việc giải trình, kích hoạt, hay chỉnh sửa gen phải khoảng 10 năm với chi phí 2,7 tỷ USD, vài với chi phí 1.000 USD Do sức mạnh máy tính, nhà khoa học bỏ qua phương pháp truyền thống (thử - sai - thử lại), thay vào thử nghiệm cách thức mà biến dị gen gây bệnh lý đặc thù nào; giúp người sửa lại ADN, ứng dụng vào y học, nông nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học I.3 Vai trò yếu tố người doanh nghiệp Vai trò yếu tố người cần thiết cho việc sản xuất tương lai Các kỹ trình độ lực lượng lao động trở thành chìa khóa thành cơng nhà máy cải tiến mức cao (highly innovative factory) Vì lý này, công ty nên tập trung vào việc phát triển lực lượng lao động có trình độ theo Cách quản lý nguồn nhân lực Quản lý nguồn nhân không tập trung vào việc lựa chọn, tuyển dụng sa thải nhân viên mà phát triển nguồn lực người, giáo dục, học tập đào tạo nhân viên Yêu cầu trình độ kỹ nhân viên cao nay, cơng ty sử dụng cơng nghệ phương tiện thơng minh Vì lý này, hệ thống giáo dục thay đổi từ Education 3.0 sang Education 4.0 Giáo dục 4.0 kết hợp thông tin thực tế giới ảo Tài nguyên ảo, ví dụ kính cho thực tế ảo, sử dụng để giảng dạy Giáo dục đại học tăng cường, ví dụ trình khoa học thơng tin cần phải bao gồm kiến thức quản lý quy trình Kiến thức, khn khổ chất lượng đào tạo nhân viên phần thiết yếu Công nghiệp 4.0 Các môi trường học tập ảo (Virtual Learning Environment - VLE) sử dụng để chuyển giao kiến thức kỹ phát triển cao Giáo viên sinh viên gặp ảnh đại diện (avatar) họ VLEs VLE bước việc giáo dục nhân viên Phần giáo dục việc thực thực tế gia tăng môi trường thực Trong phần này, khóa đào tạo nhân viên thực qua thực tế tăng cường mơi trường có thực Những loại hình giáo dục tốn kém, Thực tế dẫn đến việc tư nhân hoá số trường đại học thành lập trường trung học cơng ty lớn II Trình độ kỹ cho Cách mạng công nghiệp 4.0 II.1 Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 sở giáo dục đại học Trước cách mạng công nghiệp thứ với công nghệ robot phát triển, tác động Công nghiệp 4.0 trải dài đến nhiều lĩnh vực có giáo dục Trong bối cảnh vạn vật biến đổi vậy, giữ cách dạy học cũ Trước đây, đào tạo nghề phi công, học viên phải lên máy bay với giảng viên bay bầu trời Điều nguy hiểm xảy tai nạn thương tâm lấy mạng sống thầy trò Cơng nghệ thực tế ảo cho phép học viên đeo kính nhìn thấy phía trước cabin học lái máy bay thật Vì thực hành đến nhuần nhuyễn lái, giảm thiểu rủi ro Giáo viên lịch sử truyền thống chuẩn bị tranh ảnh để học sinh hiểu trận đánh, di tích hay cách thức giao tiếp với xã hội cổ đại Nhưng tưởng tượng qua ngơn ngữ hình ảnh Giờ với cơng nghệ thực tế ảo, học sinh đeo kính ảo nhập vai ngay, chứng kiến trận đánh, ngắm nhìn di tích, mang lại cảm xúc ghi nhớ sâu sắc, giúp học thấm thía Như vậy, tương lai, số lượng giáo viên ảo nhiều lượng giáo viên thực nhiều Trước biến đổi này, khó giúp học sinh bắt kịp yêu cầu tốc độ đào tạo nguồn nhân lực mà cách mạng công nghiệp lần thứ đòi hỏi giữ cách giáo dục cũ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 67 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” II.2 Yêu cầu giáo dục, trình độ kỹ cho CMCN lần thứ Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt yêu cầu kiến thức kỹ tâm người lao động Những kiến thức kỹ chia thành nhóm Nhóm gồm kiến thức kỹ liên quan đến nhận thức, tư hệ thống, tư phản biện, kỹ thích nghi, kỹ sáng tạo Nhóm gồm kỹ thể chất: kỹ ngôn ngữ, kỹ số, kỹ kết nối nhóm kỹ xã hội: giao tiếp, ứng xử, tạo lập quan hệ, làm việc theo nhóm Như vậy, việc áp dụng tổng hòa kiến thức kỹ tâm để đổi sáng tạo quan trọng nhiều so với kiến thức, kỹ chuyên biệt trước Bảng mơ tả trình độ kỹ cần thiết cho hồ sơ công việc Công nghệ Thơng tin (IT) Tất vai trò cơng việc IT đòi hỏi kiến thức quy trình xử lý liệu xác Chun gia Tin học quản lý đội ngũ kỹ thuật viên CNTT nhỏ Các đội cung cấp quy trình hỗ trợ cá nhân, chẳng hạn sở hạ tầng mạng bảo trì hệ thống máy chủ Một công việc quan trọng lập trình PLC ơng cung cấp bản, tự động hóa bổ sung phát triển hệ thống tự động Một mục tiêu ngành công nghiệp 4.0 để loại bỏ lao động vật lý nặng nề robot công nghiệp Sử dụng động lực robot cơng nghiệp đòi hỏi lập trình vận hành Các hoạt động thực Robot Programmer Các hệ thống thông tin quan trọng đảm bảo tính linh hoạt q trình sản xuất Các hệ thống phát triển, chỉnh sửa phân phối kỹ sư phần mềm Hệ thống thông tin sở liệu lưu giữ thông tin có giá trị, quan trọng để tối ưu hóa quản lý sản xuất kinh doanh Thông tin xử lý nhà phân tích liệu dựa phân tích liệu Một yếu tố quan trọng cho ngành công nghiệp 4,0 bảo mật liệu truyền thông liệu Lý đấu tranh cạnh tranh khơng có thị trường mà bên ngồi Có thể có cơng hacker vào hệ thống thông tin sản xuất Những hệ thống đảm bảo kỹ thuật viên an ninh mạng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 68 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” Bảng Hồ sơ công việc Cơng nghệ thơng tin Trình độ Chun gia Có chun mơn chun ngành tin học CNTT Có kinh nghiệm với vị trí tương tự Kiến thức nâng cao quản lý tên miền mạng lớn Kiến thức làm việc với sở liệu, ảo hóa dịch vụ đám mây Lập trình Có chun môn kỹ thuật viên PLC điện (Programma Thực hành ble Logic Chứng minh kinh nghiệm Controller - lập trình máy móc điều Lập trình kiến thức PLC khiển logic lập trình được) Lập trình Kiến thức lập trình robot viên robot ngoại tuyến trực tuyến Kinh nghiệm với tham số hóa tính toán thực nghiệm robot (robot parameterization and calibration) Quản lý dự án, điều phối đội lập trình robot phối hợp với lập trình viên PLC Có chun mơn cơng nghệ tự động hóa Lắp đặt thiết bị vào vận hành Kỹ sư phần Chuyên môn CNTT mềm Kiến thức lập trình C/C++ Kiến thức C#/.NET; thực hành Kiến thức làm việc với CSDL (SQL) Phân tích Chun mơn kỹ thuật liệu hướng toán học/thống kê PL/SQL-nâng cao UML-nâng cao An mạng ninh Chuyên môn CNTT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Những kỹ Kỹ ngôn ngữ - Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tự chủ; Trách nhiệm; Linh hoạt Giao tiếp Tin cậy Khả lập kế hoạch, lãnh đạo nhóm nhỏ, kỹ tổ chức Giải vấn đề Kỹ ngôn ngữ - Tiếng Anh, Tiếng Đức, Kiến thức làm việc với Beckhoff TwinCAT Trách nhiệm; Linh hoạt; Giao tiếp Tin cậy; Năng lực sẳn sàng học điều Kỹ ngôn ngữ - Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tư phân tích/Logic Trách nhiệm Linh hoạt Giao tiếp Tin cậy Kiến thức tiến trình mơ phỏng; Giải vấn đề Kỹ ngôn ngữ - Tiếng Anh, tiếng Đức; Tự chủ; Sáng tạo; Linh hoạt Tư phân tích / Logic; Giải vấn đề Kỹ ngôn ngữ - Tiếng Anh, tiếng Đức; Tự chủ; Sáng tạo; Linh hoạt; Tư phân tích / Logic Kiến thức làm việc với bảng tính (Excel) Kiến thức thống kê bản; Giải vấn đề Kỹ ngôn ngữ - Tiếng Anh Tự chủ; Trách nhiệm; Sáng tạo; Hợp tác Năng lực sẵn sàng để học điều Tư phân tích / Logic Trang 69 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” III Thực trạng thách thức trường đại học TSKH Phan Quang Trung – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho biết với cách mạng công nghiệp lần thứ khu vực giáo dục đại học bị đặt trước nhiều thách thức lớn Các trường Đại học khơng thể dự đốn kỹ mà thị trường lao động cần tương lai gần tốc độ thay đổi công nghệ từ cách mạng công nghiệp lần thứ diễn nhanh Các hoạt động đào tạo nghiên cứu trường đại học chủ yếu theo phương pháp truyền thống phải đối mặt với thay đổi mạnh mẽ tư duy, cấu kiến thức, kỹ phương pháp Với thay đổi nhanh chóng cơng nghệ, đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học tư kiến thức kỹ mới, khả sáng tạo, thích ứng với thách thức yêu cầu mà phương pháp giáo dục truyền thống đáp ứng Sự kết nối trường đại học doanh nghiệp hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Việt Nam yếu Thiếu thể chế tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho liên kết, mở rộng quyền tự chủ cho số lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, phối hợp đào tạo, thương mại hóa kết nghiên cứu Tuy Nhà nước có sách khuyến khích giáo viên sinh viên đăng tải cơng trình nghiên cứu tạp chí quốc tế trường đào tạo khoa học trường kỹ thuật cơng nghệ, chưa có gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để thực nghiên cứu ứng dụng với hình thức thích hợp Nghiên cứu chuyển giao, phối hợp nghiên cứu gắn với yêu cầu thực tiễn doanh nghiệp mức khiêm tốn Cơ cấu ngành đào tạo tự phát, chưa có định hướng rõ nét, xu hướng học để bảo đảm sống tại, chưa ý mức đến tiềm năng, kỳ vọng cá nhân, xu hướng phát triển thời đại yêu cầu đất nước Nhiều sinh viên giỏi khoa học tự nhiên lựa chọn ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, ngoại thương,… Cần đổi tư mạnh mẽ nữa, vấn đề quan trọng hàng đầu, thời đại phát triển đòi hỏi phải có hệ thống tri thức, lý luận tinh thần sáng tạo tương ứng Ngày tư tích hợp, liên ngành, gắn với sản phẩm thơng minh, trí tuệ nhân tạo Tức là, dung hợp công nghệ tương tác chúng lĩnh vực vật lý, số hóa sinh học giữ vai trò chủ đạo Do đó, việc đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài sở trực tiếp để đổi tư đột phá vào nguồn lực mới, khâu quan trọng FIR VI Kết luận Kinh nghiệm số nước giới cho thấy, để liên kết thành cơng, cần tác động từ phía Nhà nước có chế sách tạo điều kiện môi trường thuận lợi, tạo khung pháp lý cho mối quan hệ nhà trường doanh nghiệp, đào tạo nghiên cứu chuyển giao công nghệ với sản xuất - kinh doanh, cần quan tâm đến sách đầu tư, chế tài chính, tạo động lực cho việc liên kết bền vững Khuyến khích phát triển thị trường sản phẩm khoa học - công nghệ, khoa học bản, cần trao quyền tự chủ lĩnh vực khoa học ứng dụng cho nhà trường, viện nghiên cứu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng hoạt động nghiên cứu Đối với doanh nghiệp, cần chủ động đề xuất nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, lựa chọn đề tài, dự toán kinh phí, chọn cử cán có lực tham gia Các trường đại học cần tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên, cán nghiên cứu, thu hút cán giỏi chuyên gia nước hợp tác với nhà trường Đổi chế quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường đầu tư sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên khâu then chốt TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 70 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Andrea Benešová, Jiří Tupa; Requirements for Education and Qualification of People in Industry 4.0; Procedia Manufacturing 11; ScienceDirect; 2017 [2] Chu Ngoc Anh; The fourth technological revolution: Opportunities and Challenges for Sustainable Growth of Vietnam; Member of the Party Central Committee, Minister of Science and Technolog; Communist Review No 891; 2017 [3] Quang Huy; Thấy từ Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư?; Tạp chí Cộng Sản; 2017 [4] PGS, TS Nguyễn Cúc-Học viện Chính trị khu vực I; Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 sở giáo dục đại học Việt Nam gợi ý sách cho Việt Nam; Tạp chí Cộng sản; 2017 [5] Lữ thành Long- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ – thách thức hội; 2017 [6] Nhật Hồng; Giáo dục đại học đứng trước cách mạng công nghiệp 4.0; Báo Dân trí, 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 71 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH CNTT Dương Văn Ca Giám đốc Công ty Cổ phần Sen Quốc tế duongvanca@gmail.com I Sơ lược mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản Nhật Bản nước tài trợ ODA lớn cho Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng số vốn cam kết ODA cộng đồng quốc tế Việt Nam Đến tháng 7/2017 có 122 quốc gia vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, Nhật Bản đứng thứ hai với 46,47 tỷ USD (chiếm 15% tổng vốn đầu tư) Bên cạnh đó, loạt Hiệp định thương mại tự hệ ký kết, có Hiệp định Việt Nam Nhật Bản đối tác kinh tế (VJEPA) FTA tham gia năm gần tạo dòng chảy thương mại quốc gia đối tượng tham gia Với trị giá kim ngạch thương mại đạt 30 tỷ USD, Nhật Bản đối tác thương mại lớn thứ tổng số 200 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có quan hệ ngoại thương Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn tốt lịch sử Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/09/1973 Trong năm gần đây, quan hệ Việt Nam Nhật Bản phát triển nhanh chóng Nhật Bản nước Nhóm nước cơng nghiệp phát triển (G7) đón Tổng Bí thư Việt Nam thăm (năm 1995), nước G7 thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam (năm 2009), nước G7 công nhận quy chế kinh tế thị trường Việt Nam (năm 2011), nước G7 mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng (5/2016) Ngày 15-9-2012, Đoàn Tùy viên Kinh tế Tổng Lãnh quán Nhật Bản đến thăm, làm việc Khánh Hòa để tìm hiểu lĩnh vực hợp tác tình hình đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản Khánh Hòa kế hoạch phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2011 2015, đồng thời thăm doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư Khánh Hòa Những năm qua, phía Nhật Bản tổ chức đồn cơng tác sang thăm, làm việc tỉnh hỗ trợ Khánh Hòa lĩnh vực y tế, giáo dục, thủy sản Về thu hút FDI, lũy năm 2016, tỉnh Khánh Hòa có 98 dự án có vốn đầu tư nước ngồi với tổng vốn 2.975 triệu USD Trong đó, có dự án FDI từ Nhật Bản với tổng vốn đăng ký 230 tỷ yên (2.051 triệu USD), chiếm 68,94% tổng vốn FDI Các dự án tập trung vào lĩnh vực sản xuất nhiệt điện, chế biến thực phẩm, hải sản, du lịch Nhật Bản quốc gia phát triển công nghệ kỹ thuật cao hàng đầu giới Nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin (CNTT) họ cao Con đường việc làm tiếng Nhật chuyên ngành CNTT Việt Nam dễ dàng hết Khi mà nước ta cho đối tác mong muốn số cơng ty Nhật tuyển dụng bình chọn II Nhu cầu nhân lực CNTT hiểu biết tiếng Nhật Steve Jobs nói buổi phát biểu Stanford University năm 2005 bạn chẳng thể biết điều bạn học hôm có ích to lớn tương lai Vậy đấy, 900.000 người thất nghiệp xem nhẹ thứ cần phải chuẩn bị cho tương lai Hãy nhìn cơng ty Nhật đau đầu tìm kiếm 50.000 kỹ sư IT Kiến thức kỹ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 72 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” chắn, bạn có cơng việc; có thêm tiếng Nhật, bạn bước xa Thử nhìn hội mà tiếng Nhật đem đến cho dân Công nghệ thông tin nào? TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 73 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” II.1 Cơ hội việc làm cao Lượng vốn ODA mà Nhật Bản cam kết từ năm 1992 đến 2015 vào khoảng 29,5 tỷ USD Số doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào VN năm 2017 tăng 5% so với 2016 Việt Nam vượt qua Ấn Độ để trở thành đối tác lớn thứ Nhật Bản gia công phần mềm với 23% lượng đơn đặt hàng hải ngoại (vượt Ấn Độ 13,7%) Đây hội vô lớn bạn học tập, làm việc lĩnh vực IT Nhu cầu nhân lực IT biết tiếng Nhật tăng mạnh, trở thành vị trí doanh nghiệp Nhật Bản săn lùng Các công ty Nhật tuyển dụng khơng u cầu cao trình độ chun mơn, kinh nghiệm làm việc Yêu cầu quan trọng với việc làm tiếng Nhật chuyên ngành CNTT phải biết tiếng Nhật tiếng Anh, hiểu biết ngơn ngữ lập trình Một số u cầu thường thấy như:  Tốt nghiệp chuyên ngành trường Đại học, cao đẳng nước  Tiếng Nhật N3 (một số nơi đào tạo thêm đạt N4)  Sức khỏe tốt, lý lịch khơng có vấn đề Tham dự Ngày Hội Việc Làm Tiếng Nhật – JapanWorks Job Fair VietnamWorks JapanWorks phối hợp tổ chức với 15 công ty khác TP HCM, anh Phan Nghĩa Hiệp – kỹ sư phụ trách hoạt động tuyển dụng TMA Solutions kỳ vọng tìm khoảng 50-70 hồ sơ đạt yêu cầu tổng số 200 chỗ làm tìm người Qua thấy nhu cầu nhân lực biết tiếng Nhật tăng cao cao nguồn cung nhân lực chất lượng khơng đủ Hình 1: Cơ hội việc làm hấp dẫn cho IT biết tiếng Nhật Tại hội thảo phát triển nguồn nhân lực CNTT Bộ Thông tin Truyền thông (TT&TT) tổ chức vào đầu tháng 6-2014 vừa qua, ông Tô Hồng Nam, đại diện Vụ CNTT thuộc Bộ TT&TT cho biết, từ năm 2020 sở đào tạo CNTT cung cấp khoảng 600.000 chuyên viên CNTT Hiện tại, trường đại học có đào tạo chuyên ngành CNTT rơi vào tình trạng khó đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày tăng cơng ty ngồi nước; thế, để có nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi nghề, số công ty gia công phần mềm phải trả mức lương cao để thu hút kỹ sư CNTT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 74 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” II.2 Mức lương hấp dẫn Mức lương IT thành thạo tiếng Nhật không 1000 USD Đại diện công ty phần mềm nước cho biết, công ty Nhật Bản chấp nhận trả lương cao so với công ty Việt Nam tuyển dụng kỹ sư CNTT Nếu công ty Việt Nam trả mức lương khởi điểm cho sinh viên tốt nghiệp có CNTT biết tiếng Nhật khoảng 500-600 USD/tháng, cơng ty Nhật Bản lại giới thiệu mức lương lên đến 2.000 USD/tháng Ngược lại, bạn sinh viên không dân IT trường lại thất nghiệp khơng trang bị cho ngoại ngữ, kể tiếng Anh hay tiếng Nhật; có cơng việc lương khơng q 6-7 triệu tháng Rõ ràng bạn muốn doanh nghiệp trả lương cao cho bạn bạn phải chứng minh giá trị đóng góp thân vào doanh nghiệp Theo ơng Nguyễn Quốc Ngun Trưởng Bộ phận Tư vấn tuyển dụng nhân cấp cao, mảng ICT Harvey Nash Việt Nam chia sẻ: “Hiện mức thu nhập 500 USD/tháng cho nhân lực IT thạo tiếng Nhật gần không khả thi Doanh nghiệp tuyển người với mức lương Đối với nhân lực có kinh nghiệm – năm mức lương phải từ 1.000 USD – 1.500 USD/tháng Các vị trí quản lý dự án kỹ sư cao cấp thường trả 1.500 – 3.000 USD/ tháng, chí cao nhiều tùy vào lực quy mơ dự án” II.3 Các vị trí săn lùng nhiều Các vị trí IT thạo tiếng Nhật tìm kiếm nhiều là: Kỹ sư cầu nối BSE, quản trị dự án, trưởng nhóm hay lập trình viên Trong tháng vừa qua, doanh nghiệp chuyên gia công phần mềm cho thị trường Nhật Bản FPT Software, Global Cybersoft, Fujinet… tuyển dụng hàng trăm kỹ sư cơng nghệ thơng tin (CNTT) Có đơn vị cần tuyển lúc 50-100 kỹ sư Bộ phận nhân Công ty Global Cybersoft cho biết công ty cần tuyển dụng 150 kỹ sư hệ thống nhúng, kỹ sư cầu nối, kiểm định phần mềm… tháng 7; năm 2014 cơng ty cần đến 500 kỹ sư thực tập sinh Còn cơng ty FPT Software TPHCM cần đến 900 kỹ sư phần mềm năm 2014; cần nhiều lập trình viên Java C++ cho thị trường Bắc Mỹ Nhật Bản Điều giải thích lí việc học tiếng Nhật vô cần thiết, đặc biệt sinh viên cơng nghệ thơng tin Nhìn thấy hội thực tương lai dành cho bạn sinh viên IT, Công ty Cổ phần Sen quốc tế đưa ưu đãi dành riêng cho sinh viên IT cho khóa học tiếng Nhật III Giới thiệu Công ty Cổ phần Sen quốc tế Được thành lập từ năm 2013 đến nay, chúng tơi có thâm niên 05 năm hoạt động lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, Tư vấn hồ sơ du học Nhật Bản, Biên phiên dịch tiếng Nhật, Giới thiệu việc làm tiếng Nhật Nhật Bản Nha Trang Khánh Hoà Với triết lý kinh doanh “Thành công bạn tồn phát triển chúng tôi” Chúng đào tạo gần 1000 học viên tiếng Nhật Khánh Hoà, với tỷ lệ thi đậu kỳ thi tiếng Nhật Natest, JLPT , Top-J trình độ N5 đạt 90%, tỷ lệ thi đậu N4 đạt 80% làm hồ sơ cho hàng trăm lượt khách hàng du học Nhật Bản với tỷ lệ đỗ Visa 90% Chúng đối tác trực tiếp hàng chục trường Nhật Ngữ Nhật Bản, đảm bảo không qua trung gian Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 75 KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0” Là sở chuyên đào tạo tiếng Nhật địa bàn tỉnh Khánh Hoà Sở giáo dục đào tạo cấp phép đủ tiêu chuẩn Giáo Viên, Giáo trình giáo án, sở vật chất dùng giảng dạy tiếng Nhật Đội ngũ giáo viên có trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên, tận tâm, yêu nghề, có nghiệp vụ sư phạm, sống học tập làm việc Nhật Bản Chúng thiết kế giáo án giảng dạy phù hợp với mục đích nhóm học viên cân đối kỹ nghe-nói-đọc-viết, giúp bạn học viên dễ dàng tiếp cận hoàn thiện kỹ trình học tập Ngoài ra, số lượng học viên lớp dao động từ 12-15 người, nên khả tương tác với giáo viên cao, giúp bạn hiểu rõ nhớ lớp Bên cạnh chúng tơi mời doanh nhân Nhật Bản sinh sống làm việc Nha Trang đến giao lưu với học viên tháng lần Chính sách học phí linh động, phù hợp với đối tượng học tập Có thêm nhiều sách học bổng, miễn giảm học phí cho học viên khó khăn, học giỏi Chúng tơi khơng ngừng đầu tư nâng cấp sơ hạ tầng trang thiết bị giảng dạy, lớp học offline chúng tơi nghiên cứu xây dựng giáo trình online nhằm mục đích cung cấp cơng cụ học tập cho học viên thông qua website: http://senquocte.edu.vn/ Chúng tin tưởng với mạnh trên, chúng tơi hợp tác đào tạo tiếng Nhật cho em sinh viên khoa CNTT Chúng mong muốn hợp tác với quý khoa để đào tạo sinh viên biết tiếng Nhật Nha Trang Đóng góp nhiều cho xã hội Rất mong nhận giúp đỡ từ quý khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Nha Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] Châu Như Quỳnh, “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn tốt lịch sử”, Báo Dân trí, http://dantri.com.vn/chinh-tri/quan-he-viet-nam-nhat-ban-dang-o-giaidoan-tot-nhat-trong-lich-su-20170603101912435.htm Thái Bình – VOV Miền Trung, “Khánh Hòa đẩy mạnh xúc tiến đầu tư từ Nhật Bản”, https://vov.vn/kinh-te/khanh-hoa-day-manh-xuc-tien-dau-tu-tu-nhat-ban-669358.vov Lợi việc làm IT biết tiếng Nhật, https://akira.edu.vn/loi-the-it-biet-tieng-nhat/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trang 76
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay