Điều kiện lao động ảnh hưởng tới kết quả thực hiện công việc của nhân viên bán hàng thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

34 45 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 09:55

Kinh doanh xăng dầu được xếp vào nhóm ngành độc hại – nguy hiểm, đặc biệt các nhân viên bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu (CHXD) là những người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Làm thế nào để người lao động đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý cũng như an toàn lao động? Bởi chính điều đó sẽ duy trì cũng như cải thiện kết quả thực hiện công việc của công nhân, giúp nâng cao sản lượng, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bài viết hướng tới việc nghiên cứu và tìm ra các nhân tố về điều kiện lao động tác động trực tiếp tới kết quả thực hiện công việc của nhân viên bán hàng tại các CHXD, thông qua nghiên cứu định tính và định lượng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ĐỀ ÁN MÔN HỌC Tên đề tài: Điều kiện lao động ảnh hưởng tới kết quả thực hiện công việc của nhân viên bán hàng thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh MSV: 11130155 Lớp tín chỉ: Đề án môn học Kinh tế nguồn nhân lực(116)_2 Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Bích Ngọc Hà Nội, 2016 MỤC LỤC Phần mở đầu 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận ảnh hưởng của điều kiện lao động tới kết quả thực hiện công việc 1.1 Kết quả thực hiện công việc .3 1.2 Điều kiện lao động 1.2.1 Các nhân tố thuộc Vệ sinh – Y tế .4 1.2.2 Các nhân tố thuộc Tâm – Sinh lý lao động 1.2.3 Các nhân tố thuộc Thẩm mỹ học .5 1.2.4 Các nhân tố thuộc Tâm lý – Xã hội 1.2.5 Các nhân tố thuộc Điều kiện sống của người lao động 1.3 Tác động của điều kiện lao động tới kết quả thực hiện công việc .6 CHƯƠNG 2: Thực trạng tại cửa hàng xăng dầu thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 2.1 Giới thiệu công ty xăng dầu Hà Sơn Bình .8 2.2 Phương pháp nghiên cứu thực trạng tại cửa hàng thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 2.2 Kết quả nghiên cứu thực trạng tại cửa hàng thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 10 2.2.1 Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo 10 2.2.2 Kết quả phân tích nhân tố - EFA 10 2.2.3 Kết quả phân tích tương quan .11 2.2.4 Kết quả phân tích hồi quy 12 CHƯƠNG 3: Kết luận và một số khuyến nghị 15 3.1 Kết luận 15 3.2 Một số khuyến nghị 16 Danh mục tài liệu tham khảo .17 Phụ lục 01: Đề cương bảng hỏi 19 Phụ lục 02: Kết quả đánh giá Cronbach’s Alpha 21 Phụ lục 03: Kết quả phân tích nhân tố – EFA 23 Phụ lục 04: Kết quả phân tích hồi quy cho biến mô hình và kiểm định đa cộng tuyến 26 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kinh doanh xăng dầu được xếp vào nhóm ngành độc hại – nguy hiểm, đặc biệt nhân viên bán hàng tại cửa hàng xăng dầu (CHXD) là những người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Theo Vũ May (2016), xăng dầu là ngành đứng thứ danh sách những nghề độc hại nhất đối với sức khỏe, với nhiều khả mắc bệnh đường hô hấp, da, bệnh tiêu hóa…; đặc biệt, xăng dầu chứa hợp chất gây ung thư và ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thậm chí gây tử vong cho người tiếp xúc thường xuyên lâu ngày (trích lời TS Nguyễn Vinh Khanh) Hơn nữa, những công nhân bán xăng còn phải hoạt động lao động môi trường tự nhiên bị ảnh hưởng bởi thời tiết và đứng liên tục ca làm việc, đặc biệt ở những CHXD đường quốc lộ thì họ còn phải chịu nồng độ khói bụi rất cao Do đó, những lao động trực tiếp tại CHXD có khả mắc bệnh nghề nghiệp vô cùng lớn, đặc biệt là dễ bị ung thư và nhiễm độc kim loại nặng Nghiên cứu của Cục Y tế dự phòng và Môi trường (2008) đối tượng công ty, đó có Hà Sơn Bình cho biết: tỷ lệ mắc bệnh sạm da nghề nghiệp năm 2007 là 17,6%, đó số công nhân có tuổi nghề từ 11 năm trở lên có tỷ lệ này lớn hẳn (92,5%) Với ngành nghề mang tính đặc thù độc hại cao này thì điều kiện lao động có tác động rất lớn tới trình thực hiện công việc của mọi nhân viên, đặc biệt là công nhân bán hàng Vì vậy, câu hỏi mà mọi nhà quản lý ngành kinh doanh xăng dầu đã và quan tâm là: Làm nào để người lao động đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý cũng an toàn lao động? Bởi chính điều đó sẽ trì cũng cải thiện kết quả thực hiện công việc của công nhân, giúp nâng cao sản lượng, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Trong ngược lại, điều kiện lao động không đảm bảo, còn nhiều hạn chế sẽ khiến người lao động dễ mắc bệnh nghề nghiệp hơn, không an tâm và tinh thần làm việc thấp, khiến suất và kết quả thực hiện công việc giảm sút Từ đó, bài viết thực hiện nghiên cứu những tác động của điều kiện lao động tới kết quả thực hiện công việc (KQ THCV) của nhân viên bán xăng dầu và xét thực trạng của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu Bài viết hướng tới việc nghiên cứu và tìm nhân tố điều kiện lao động tác động trực tiếp tới kết quả thực hiện công việc của nhân viên bán hàng tại CHXD thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình; từ đó đưa khuyến nghị giải pháp Như vậy, bài viết nhắm tới mục tiêu trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: (i) Những nhân tố nào thuộc điều kiện lao động tác động đến KQ THCV của nhân viên bán hàng tại CHXD thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình? (ii) Mức độ tác động của những nhân tố đó nào? (iii) Những giải pháp nhằm nâng cao KQ THCV của nhân viên bán xăng dầu công ty xăng dầu Hà Sơn Bình thông qua cải thiện điều kiện lao động là gì? Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những nhân tố thuộc về điều kiện lao động tác động đến kết quả thực hiện công việc của nhân viên bán hàng tại CHXD công ty xăng dầu Hà Sơn Bình Phạm vi nghiên cứu: Thời gian: Nghiên cứu kết quả THCV của nhân viên vòng năm gần Không gian: Các CHXD trực thuộc văn phòng công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, đó khảo sát đại diện 15 cửa hàng khác nhau, phần lớn là cửa hàng địa bàn Hà Nội Lý lựa chọn công ty: Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là một công ty thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ chính trị việc đảm bảo cung cấp mặt hàng chiến lược tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội (Hà Tây cũ) Địa bàn kinh doanh của công ty trải rộng ở cả khu vực nội thành và khu vực vùng sâu vùng xa và doanh số bán hàng hằng năm tương đối cao, đó việc tăng KQ THCV tại CHXD của công ty có giá trị rất lớn Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp: Từ nguồn sách, bài báo, luận điều kiện lao động, tác động của điều kiện lao động tới KQ THCV của người lao động, bài giới thiệu công ty xăng dầu Hà Sơn Bình Dữ liệu sơ cấp: Thu thập thông qua điều tra khảo sát bằng bảng hỏi Phương pháp phân tích dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp: Phân tích, tổng hợp, so sánh Dữ liệu sơ cấp: Sử dụng phần mềm SPSS 22.0 với bước: (i) Đánh giá độ tin cậy của thang đo, (ii) Kiểm định giá trị của thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá – EFA, (iii) Phân tích tương quan và hồi quy bội CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN ĐỘNG TỚI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC LAO 1.1 Kết quả thực hiện cơng việc Theo từ điển vi.wiktionary, kết quả thực hiện công việc là “Kết quả lao động biểu hiện bằng khối lượng công việc làm được một thời gian nhất định” Còn từ điển business dictionary.com định nghĩa: “công việc liên quan đến hoạt động mà một nhân viên mong muốn tìm cách để thực hiện tốt nhất” (job performance) Trong lịch sử, nghiên cứu đánh giá KQ THCV đã đo lường vấn đề này là một “vấn đề tâm lý” Nhiều nhà nghiên cứu đã nỗ lực để vạch lý thuyết KQ THCV Borman & Motowidlo (1993), Campbell et al (1993) nhằm cung cấp thước đo hiệu suất thể hiện qua nỗ lực, giúp đỡ và hợp tác với những người khác, Những lý thuyết này còn bị giới hạn ở chỗ không bao quát được toàn bộ lĩnh vực hay tiêu chuẩn cho mọi công việc (Sulsky Lorne M and Keown Janine L, 1998) Nghiên cứu của trường đại học Lapland, Phần Lan (University of Lapland, 2000) đưa chỉ tiêu đo lường KQ THCV là: suất (gồm mục tiêu số lượng hoặc thời hạn), chất lượng công việc và tính kinh tế (sử dụng tiết kiệm nguồn lực), đồng thời đánh giá hiệu nhân viên mức độ Trong thời gian gần đây, để đo lường KQ THCV, Fahad Usmani (2012) cho rằng “các phép đo kết quả thực hiện công việc là so sánh giữa thông số dự kiến và thực tế” dựa tiêu chí: tiến độ, chất lượng, chi phí, rủi ro Cụ thể, để đo lường KQ THCV của người lao động doanh nghiệp ngành xăng dầu, Hồ Xuân Linh và Võ Văn Hạnh (2002) sử dụng tiêu chí là: tiến độ thực hiện công việc, kỷ luật lao động, sản lượng thực hiện được và chất lượng công việc hoàn thành Áp dụng mảng kinh doanh xăng dầu, so sánh với một số mô hình khác cho thấy, tính rủi ro hiện nhiều chênh lệch sản lượng bán hàng giữa kỳ thực hiện và dự kiến gần không thay đổi điều kiện chính sách Nhà nước và sở hạ tầng giao thông không có khác biệt lớn; tính kinh tế chủ yếu áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất ở doanh nghiệp thương mại, mà cụ thể là với nhân viên bán xăng thì việc sử dụng nguồn lực gần là một hằng số Ngoài ra, phỏng vấn cán bộ quản lý tại CHXD thuộc công ty cho biết: tiêu chí tiến độ dùng để đánh giá lao động gián tiếp chứ không sử dụng để biểu hiện KQ THCV của công nhân bán hàng nên tiêu chí này được lược bỏ Do vậy, bài viết sử dụng mô hình của Hồ Xuân Linh và Võ Văn Hạnh (2002) có chỉnh sửa để đo lường KQ THCV của nhân viên bán hàng tại CHXD 1.2 Điều kiện lao động Tổ chức lao động quốc tế ILO đưa khái niệm đề tài “working conditions”: Điều kiện làm việc là vấn đề cốt lõi trả công và quan hệ lao động Nói chung, điều kiện làm việc bao gồm một loạt chủ đề và vấn đề, từ thời gian (giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, lịch trình công việc) tới thù lao làm việc, cũng điều kiện vật chất và nhu cầu tinh thần tồn tại ở nơi làm việc Mặt khác, “điều kiện làm việc được tạo bởi tương tác giữa người lao động với môi trường tổ chức của họ, bao gồm tâm lý cũng điều kiện vật lý.” (Gerber et al., 1998, p.44) Như vậy, “điều kiện lao động là tổng hợp của nhân tố môi trường có tác động lên người trình lao động sản xuất cũng trình sinh hoạt của họ” (Nguyễn Ngọc Quân, 2016, tr78) Theo đó, thực chất của điều kiện lao động là tổng hợp của mọi nhân tố tâm sinh lý, vệ sinh phòng bệnh, thẩm mỹ, tâm lý xã hội và điều kiện sống có liên quan tới nhau, cùng tác động lên thể người lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả làm việc và phát triển nhân cách, qua đó có thể làm tăng hoặc giảm KQ THCV Đã có nhiều nghiên cứu tổ chức - định mức lao động nói chung và điều kiện làm việc nói riêng ở cả và ngoài nước Trong đó, ở Việt Nam, Thế Đạt (1975) đưa biểu hiện của điều kiện lao động là khí hóa và tự động hóa; điều kiện vệ sinh; điều kiện thẩm mỹ; độ rung, ồn và nhiệt; ô nhiễm và độ ẩm không khí; chế độ nước uống chịu nhiệt cao Còn Lê Minh Thạch và Nguyễn Thị Cảnh (1987) phân điều kiện lao động thành nhóm: điều kiện tâm sinh lý, vệ sinh lao động; điều kiện thẩm mỹ; điều kiện tâm sinh lý xã hội Song tài liệu gần của Nguyễn Ngọc Quân (2016) có đo lường cụ thể và bổ sung hơn, gồm nhóm: nhân tố thuộc vệ sinh – y tế, nhân tố tâm – sinh lý lao động, nhân tố thuộc thẩm mỹ học, nhân tố thuộc tâm lý – xã hội, nhân tố thuộc điều kiện sống của người lao động Bài viết sẽ áp dụng mô hình này cùng với lý giải khái niệm của biến mô hình vào thực trạng của lao động bán hàng tại CHXD 1.2.1 Các nhân tố thuộc về Vệ sinh – Y tế Các nhân tố thuộc vệ sinh – y tế là nhóm nhân tố thuộc môi trường xung quanh có ảnh hưởng tới chức sinh lý Khi điều kiện của môi trường vượt giới hạn sinh lý, người sẽ bị mệt mỏi, sức khỏe giảm sút và thể hiện trực tiếp thông qua NSLĐ hay KQ THCV Nhóm nhân tố này bao gồm: (i) Điều kiện vi khí hậu – là khí hậu giới hạn của môi trường làm việc: Nhiệt độ: cao hoặc thấp sẽ làm thể mất nước và ḿi khống, làm KQ THCV giảm 4% 50% Độ ẩm: ảnh hưởng bài tiết và khả trao đổi chất của thể, đặc biệt ngành kinh doanh xăng dầu, độ ẩm cao làm xăng dầu không khuếch tán được mà tụ lại xung quanh khu vực bán xăng, tăng nồng độ độc hại (ii) Tiếng ồn: là thứ âm hỗn độn gây cảm giác khó chịu cho người nghe, ảnh hưởng tới thính giác và hệ thần kinh của NLĐ, có thể làm giảm KQ THCV từ 10% đến 20% (iii) Sự ô nhiễm môi trường: bao gồm bụi và khí độc, tác động mạnh tới sức khỏe NLĐ, gây bệnh nghề nghiệp, giảm khả tái tạo sức lao động NLĐ tại CHXD phải tiếp xúc thường xuyên với xăng dầu vô cùng độc hại, và CHXD nằm đường lớn và đặc biệt quốc lộ nên không chỉ nồng độ bụi mà khí thải từ phương tiện giao thông cũng rất cao (iv) Ánh sáng và chế độ chiếu sáng: Đây là yếu tố vô cùng quan trọng bởi 85% thông tin từ môi trường bên ngoài được NLĐ trực tiếp nhận bằng thị giác Ánh sáng tự nhiên sẽ tốt ánh đèn nhân tạo, và chế độ chiếu sáng không phù hợp có thể dẫn đến tai nạn hoặc cố (v) Điều kiện vệ sinh nơi làm việc: Trường hợp nơi làm việc không sạch sẽ cũng gây giảm KQ THCV ảnh hưởng tới sức khỏe NLĐ 1.2.2 Các nhân tố thuộc về Tâm – Sinh lý lao động Nghiên cứu của Lamb S và Kwok (2016) tại Anh cho biết yếu tố tâm sinh lý lao động làm giảm đáng kể KQ THCV, thậm chí một vài trường hợp làm giảm suất đến 14,8% Sự căng thẳng tác động gián tiếp đến hiệu suất bằng cách gây mệt mỏi, tạo trạng thái tiêu cực, làm giảm động lực và gây mất tập trung Những kết quả điều tra cho thấy áp lực không chỉ làm giảm lực nhận thức cho công việc mà còn làm chậm tốc độ lao động Đối với NLĐ bán hàng tại CHXD, tư đứng để làm việc cần trì liên tục suốt một ca làm việc là tiếng, song khác với lao động sản xuất, họ có thể được “nghỉ chân” trường hợp cửa hàng vắng khách Ngoài ra, nhóm nhân tố này còn có yếu tố tính đơn điệu, nhiên đặc trưng công việc của công nhân bán xăng, họ thường xuyên phải giao tiếp nên yếu tố này không có ảnh hưởng 1.2.3 Các nhân tố thuộc về Thẩm mỹ học Tuy không tác động trực tiếp tới sức khỏe nhóm nhân tố yếu tố thuộc nhóm này có tác dụng cải thiện trạng thái tâm sinh lý của NLĐ, gây cảm giác hưng phấn dễ chịu và có khả làm tăng hiệu suất (i) Màu sắc: có thể gây cảm giác lạnh lẽo, mát mẻ hay ấm áp, nóng bức, kích thíc phân biệt đồ vật một cách nhanh chóng hoặc cảnh báo nguy hiểm (ii) Cây xanh: là một yếu tố thẩm mỹ đồng thời lại có tác dụng vệ sinh phòng bệnh Cây xanh tạo cảm giác mát mẻ, thư thái cho người, nữa còn có thể lọc khí, lọc bụi, lọc tiếng ồn và hấp thụ nhiệt (iii) Bố trí không gian làm việc: được nghiên cứu sở khoa học sẽ vừa tạo thuận lợi trình làm việc vừa phù hợp thẩm mỹ, tạo cảm giác gọn gàng, thư thái Âm nhạc chức và kiểu dáng trang thiết bị cũng nằm nhóm nhân tố này, song đặc trưng công việc ngoài trời với tiếng ồn cao và ít lựa chọn kiểu dáng trang thiết bị nên yếu tố này được loại trừ 1.2.4 Các nhân tố thuộc về Tâm lý – Xã hội Đây là nhóm nhân tố nói mối quan hệ giữa người với người tại nơi làm việc Nhiều thí nghiệm mang tính chất tâm lý đã chứng minh rằng: Thái độ quan tâm, công minh của cấp với cấp dưới; mối quan hệ chân thành, tin cậy, cởi mở giữa đồng nghiệp với nhau; thông cảm của xã hội đối với nghề nghiệp mà NLĐ làm, v.v… là những yếu tố có ảnh hưởng tích cực đối với tâm lý và có thể làm tăng KQ THCV 18-20% Như vậy, nhóm nhân tố này bao gồm: (i) tâm lý cá nhân tập thể, (ii) quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau, (iii) quan hệ giữa cấp với cấp dưới 1.2.5 Các nhân tố thuộc về Điều kiện sống của người lao động Nhóm nhân tố này phần lớn không có tác động trực tiếp tới KQ THCV của NLĐ, nhiên nó lại là tiền đề cần thiết cho trình lao động của mỗi người (i) Vấn đề nhà ở, lại của NLĐ: Khi có nơi ở ổn định, phương tiện di chuyển thuận lợi và nhanh chóng thì NLĐ sẽ an tâm làm việc (ii) Chế độ làm việc và nghỉ ngơi: Trong trường hợp NLĐ nghỉ ngơi ít hoặc làm việc với cường độ thường xuyên liên lục thì sẽ không đảm bảo tái tạo sức lao động, không những làm giảm hiệu suất mà tăng tốc độ giảm còn tăng theo thời gian (iii) Tình trạng xã hội và pháp luật: Nếu tình trạng tệ nạn xã hội tại nơi NLĐ sinh sống và làm việc ở mức cao và/hoặc gia tăng thì họ sẽ an tâm làm việc, thậm chí gây căng thẳng thần kinh và giảm hiệu suất hoặc nghỉ ngày công nhiều Thậm chí có những khách hàng đến gây rối gây mất an ninh trật tự tại CHXD 1.3 Tác động của điều kiện lao động tới kết quả thực hiện công việc Hiệu suất của tổ chức – điều định tồn tại và phát triển của chính doanh nghiệp – phụ thuộc phần lớn vào suất lao động và KQTHCV củanhân Hơn nữa, nguồn nhân lực cũng được coi là động nhất tất cả yếu tố đầu vào để tạo sản phẩm, có tiềm phát triển và còn chất xúc tác cho mọi nguồn lực khác Do đó, suất có tầm quan trọng rất lớn đối với mọi doanh nghiệp, dù có thuộc ngành thương mại hay không (Yesufu TM, 2000) Khoảng 86% vấn đề hiệu suất hay KQ THCV nằm môi trường và điều kiện lao động của tổ chức Cải thiện môi trường làm việc và điều kiện lao động sẽ thúc đẩy làm tăng suất cho người lao động Ví dụ sở ý tế đạt tiêu chuẩn sẽ bảo vệ cuộc sống của người lao động (Akinyele Samuel Taiwo, 2010) Brenner P (2004) khẳng định rằng khả nhân viên chia sẻ kiến thức và làm việc tốt phụ thuộc vào điều kiện lao động của họ, song cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng nhiều tổ chức không tận dụng đầy đủ điều kiện lao động và cải thiện chúng phép gia tăng mức độ hợp tác, đổi mới và nâng cao KQ THCV Điều kiện làm việc vô cùng quan trọng tổ chức lao động khoa học Nếu nhân viên có nhận thức tiêu cực điều kiện làm việc của mình thì họ có thể sẽ vắng mặt, gặp bệnh căng thẳng, suất và cam kết của họ với tổ chức sẽ có xu hướng thấp Ngược lại, điều kiện làm việc tốt sẽ khiến cho người lao động trở nên thân thiện, tin tưởng, tiết kiệm, có suất cao hơn, tăng giao tiếp và sáng tạo, đảm bảo sức khỏe cho người lao động (Ali Yassin Sheikh Ali et al, 2013) Cụ thể, ngành dầu khí nói chung bao gồm nhiều trình phức tạp mà hầu hết giai đoạn, người lao động phải tiếp xúc với nguy đe dọa sức khỏe của họ như: nhiệt độ, tiếng ồn, street, bức xạ có hại, thay đổi thời tiết, khí độc, rung động v.v… Bên cạnh đó, tác hại của ngành phát tán khí độc, cháy nổ, tràn dầu, v.v… cũng luôn có khả xảy ra, mà không có biện pháp phòng ngừa thì sẽ dẫn đến tai nạn vô cùng nghiêm trọng (Hồ Xuân Linh và Võ Văn Hạnh, 2002) Bài viết chỉ nghiên cứu tại một công ty chịu trách nhiệm mảng phân phối xăng dầu, đó tác hại nêu sẽ chỉ được khoanh vùng mảng này, bao gồm: nhiệt độ, tiếng ồn, thay đổi thời tiết, khí độc, khí bụi, cháy nổ, ô nhiễm nước sinh hoạt Đây chính là những vấn đề cần giải để cải thiện điều kiện vật lý cho người lao động Ngoài còn có điều kiện tinh thần, xã hội Tóm lại, từ những phân tích nhóm nhân tố dựa lý thuyết của Hồ Xuân Linh và Võ Văn Hạnh (2002), Nguyễn Ngọc Quân (2016), mô hình nghiên cứu được xây dựng là: Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu Các nhân tố thuộc Vệ sinh – Y tế (+) Các nhân tố thuộc Tâm – Sinh lý lao động (+) Các nhân tố thuộc Thẩm mỹ học (+) Các nhân tố thuộc Tâm lý – Xã hội (+) Các nhân tố thuộc Điều kiện sống của người lao động Hiệu suất làm việc (+) (Nguồn: Phân tích và tổng hợp của sinh viên) Trong đó: 10 Nhóm “các nhân tố thuộc Vệ sinh – Y tế” bao gồm: Điều kiện vi khí hậu; Tiếng ồn; Sự ô nhiễm môi trường; Ánh sáng và chế độ chiếu sáng; Điều kiện vệ sinh nơi làm việc Nhóm “các nhân tố thuộc Tâm – Sinh lý lao động” bao gồm: Sự căng thẳng thể lực; Sự căng thẳng thần kinh; Trạng thái và tư lao động Nhóm “các nhân tố thuộc Thẩm mỹ học” bao gồm: Màu sắc; Cây xanh; Bố trí không gian làm việc Nhóm “các nhân tố thuộc Tâm lý – Xã hội” bao gồm: Tâm lý cá nhân tập thể; Quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau; Quan hệ giữa cấp với cấp dưới Nhóm “các nhân tố thuộc Điều kiện sống của người lao động” bao gồm: Vấn đề nhà ở, lại của NLĐ; Chế độ làm việc và nghỉ ngơi; Tình trạng xã hội và pháp luật 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Akinyele Samuel Taiwo (2010), “The influence of work environment on workers productivity: A case of selected oil and gas industry in Lagos, Nigeria”, African Journal of Business Management Vol (3), 299-307 Ali Yassin Sheikh Ali et al (2013), “Working conditions and employee’s productivity on manufacturing companies in sub-saharan african context: case of Somalia”, Educational research international, Vol No 2, 67 – 73 Brenner P (2004), Workers physical surrounding, Impact Bottom Line Accounting: Smarts Pros.com Cục Y tế dự phòng và Môi trường (2008), Đề tài “Sạm da nghề nghiệp ngành xăng dầu – Vấn đề cần quan tâm”, truy cập ngày 01/10/2016 từ < http://moh.gov.vn:8086/ pcbenhnghenghiep/pages/tintuc.aspx? CateID=14&ItemID=739> Fahad Usmani (2012), “Work performance information (WPI) vs work performance measurements (WPM)”, truy cập ngày 01/10/2016 từ < https://pmstudycircle.com/2012/ 03/work-performance-information-wpi-vs-work-performance-measurements-wpm/> Gerber, Nel and Van Dyk (1998), Human Resource Management, Johannesburg: Internal Thomson Publishing Hồ Xuân Linh và Võ Văn Hạnh (2002), “Present Working Environment Conditions and Measures of Improvement in Vietnam Petroleum Industry”, Society of Petroleum Engineers, Petrovietnam Research and Development Centre for Petroleum Safety and Environment RDCPSE Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2007), “Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS”, nhà xuất bản Hồng Đức, TP, HCM International Labour Organization, Topic “Working conditions”, truy cập ngày 2/10/2016 từ < http://www.ilo.org/global/topics/working-conditions/lang en/index.htm> 10 Lamb S and Kwok KCS (2016), “A longitudinal investigation of work environment stressors on the performance and wellbeing of office workers”, Applied Ergonomics, Vol 52, Kidlington, United Kingdom, p 104 11 Lê Minh Thạch và Nguyễn Thị Cảnh (1987), “Định mức và tổ chức lao động khoa học xí nghiệp công nghiệp”, Nxb Lao Động 12 Nguyễn Ngọc Quân (2016), Bài giảng Môn Tổ chức lao động và Định mức lao động, Bộ môn Quản trị Nhân lực, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 13 Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Thị Minh (2013) (đồng chủ biên), Giáo trình “Kinh tế lượng”, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 21 14 Sulsky Lorne M and Keown Janine L (1998), “Performance appraisal in the changing world of work: implications for the meaning and measurement of work performance”, Canadian Psychological Association, Ottawa, Canada, Vol 39 (1), p.52 15 Thế Đạt (1975), “Tổ chức lao động khoa học xí nghiệp công nghiệp”, Nxb Lao động 16 Từ điển BusinessDictionary, truy cập ngày 20/09/2016 từ < http://www.business dictionary.com/definition/job-performance.html> 17 Từ điển mở Wiktionary, truy cập ngày 20/09/2016 từ < https://vi.wiktionary.org/wiki/ hi %E1%BB%87u_su%E1%BA%A5t#Ti.E1.BA.BFng_Vi.E1.BB.87t> 18 University of Lapland (2000), “Personal performance evaluation system for other staff”, truy cập ngày 01/10/2016 từ < https://www.ulapland.fi/InEnglish/Aboutus/Vacancies/ The-salary-system/General-staff/Evaluating-the-Personal-WorkPerformance#sc> 19 Vũ May (2016), “Những nghề độc hại nhất đối với sức khỏe”, theo suckhoedoisong.vn, truy cập ngày 15/09/2016 từ < http://songkhoe.vn/nhung-nghe-doc-hai-nhat-doi-voi-suckhoe-s2953-0-137877.html> 20 Yesufu TM (2000), The Human Factor in national Development: Nigeria, Spectrum Books Limited, Ibadan, Nigeria 22 PHỤ LỤC 01: ĐỀ CƯƠNG BẢNG HỎI Biến phụ thuộc: Kết quả thực hiện công việc Biểu hiện Tôi chấp hành đúng mọi nội quy, quy định Kỷ luật Chấp hành nội quy của công ty lao Thực hiện quy trình, quy Tôi thực hiện đúng và đẩy đủ mọi quy trình, đợng phạm khâu bán hàng quy phạm khâu bán hàng Sản lượng thực hiện được Mức sản lượng mà bán được được đánh giá cao, mức trung bình và vượt kế hoạch Chất lượng công việc hoàn thành Đánh giá thực hiện văn minh thương mại và vệ sinh môi trường của rất tốt Biến độc lập Các nhân tố thuộc Vệ sinh – Y tế Câu hỏi khảo sát Biến quan sát Câu hỏi khảo sát Điều kiện vi khí hậu Nhiệt độ và độ ẩm nơi làm việc cao (hoặc thấp) khiến mệt mỏi, nhanh mất sức Tiếng ồn Tiếng ồn xung quanh rất lớn với cường độ liên tục khiến đau đầu Sự ô nhiễm môi trường Môi trường dày đặc khói bụi và việc thường xuyên hít vào xăng, khí thải khiến khó thở Ánh sáng và chế độ chiếu sáng Ánh đèn chiếu sáng ở cửa hàng vào buổi tối rất mu mờ và nhấp nháy không ổn định Điều kiện vệ sinh nơi làm việc Mọi nơi cửa hàng được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng Các Sự căng thẳng thể lực nhân tố thuộc Sự căng thẳng thần kinh Tâm – Sinh lý Trạng thái và tư lao động LĐ Trong trình làm việc, phải liên tục vận động bắp, mất sức rất nhiều Các nhân tố thuộc Thẩm mỹ học Màu sắc Màu sắc phòng, màu sắc của trang thiết bị và dụng cụ vô cung sắc nét và tươi tắn, giúp dễ dàng phân biệt vật dụng, đồng thời tạo cảm giác kích thích làm việc Cây xanh Khu vực cửa hàng và kể cả xung quanh được trồng rất nhiều xanh Bố trí không gian làm việc Tôi thường xuyên phải chịu áp lực, căng thẳng thần kinh (do lượng khách đông liên tục, v.v ) Tôi phải đứng liên tục ca làm việc và vì vậy rất nhanh mệt mỏi Các máy móc thiết bị, khu vực tại cửa hàng được bố trí hợp ly, thuận tiện cho mọi hoạt động 23 làm việc Các nhân tố thuộc Tâm lý – Xã hội Tâm lý cá nhân tập thể Tôi rất hòa đồng với mọi người tập thể ở cửa hàng Quan hệ giữa đồng nghiệp với Quan hệ đồng nghiệp cửa hàng vô cùng thân thiện và gần gũi Quan hệ giữa cấp với cấp Cửa hàng trưởng không hề xa cách với nhân viên dưới và nhân viên yêu quy và tôn trọng sếp Các nhân Vấn đề nhà ở, lại của NLĐ tố thuộc Điều Chế độ làm việc và nghỉ ngơi kiện sống của NLĐ Tình trạng xã hội và pháp luật Nơi ở rất xa cửa hàng và việc lại rất khó khăn, mất thời gian Tôi thường xuyên làm việc và nhiều ca liên tục, rất ít nghỉ và cũng ít nghỉ ngơi giữa giờ Khu vực tại cửa hàng thường xuyên xảy tệ nạn xã hội, chính quyền ít can thiệp 24 PHỤ LỤC 02: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CRONBACH’S ALPHA Phụ lục 2.1: Kết quả kiểm định thang đo biến “Kết quả thực hiện công việc” Cronbach's Alpha 787 Reliability Statistics N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Kỷ luật lao động 8.8200 1.171 620 747 Sản lượng thực hiện được 8.9600 753 638 737 Chất lượng công việc hoàn thành 8.6600 923 688 646 Phụ lục 2.2: Kết quả kiểm định thang đo biến “Các nhân tố thuộc về Vệ sinh – Y tế” Cronbach's Alpha 892 Điều kiện vi khí hậu Tiếng ồn Sự ô nhiễm môi trường Ánh sáng và chế độ chiếu sáng Điều kiện vệ sinh nơi làm việc Reliability Statistics N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 15.14 9.184 891 836 15.10 10.500 791 858 14.76 10.921 886 832 14.74 13.421 698 880 14.18 15.702 615 909 Phụ lục 2.2: Kết quả kiểm định thang đo biến “Các nhân tố thuộc về Tâm – Sinh lý lao động” Cronbach's Alpha 919 Reliability Statistics N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Sự căng thẳng thể lực 5.94 3.853 799 949 Sự căng thẳng thần kinh 6.12 4.802 912 837 Trạng thái và tư lao động 6.38 4.893 853 877 Phụ lục 2.3: Kết quả kiểm định thang đo biến “Các nhân tố thuộc về Thẩm mỹ học” 25 Cronbach's Alpha 672 Reliability Statistics N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Màu sắc Cây xanh Bố trí không gian làm việc 7.86 7.76 7.50 1.960 1.451 2.173 495 518 477 567 557 601 Phụ lục 2.4: Kết quả kiểm định thang đo biến “Các nhân tố thuộc về Tâm lý – Xã hội” Cronbach's Alpha -.081 Reliability Statistics N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Tâm lý cá nhân tập thể Quan hệ giữa đồng nghiệp với Quan hệ giữa cấp với cấp dưới 8.70 8.78 8.40 214 665 245 368 -.422 098 -1.646 678 -.640 Phụ lục 2.5: Kết quả kiểm định thang đo biến “Các nhân tố thuộc về Điều kiện sống của người lao động” Cronbach's Alpha 872 Reliability Statistics N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Vấn đề nhà ở, lại của NLĐ Chế độ làm việc và nghỉ ngơi Tình trạng xã hội và pháp luật 7.66 7.22 6.48 4.474 2.951 5.398 768 838 796 810 797 840 26 PHỤ LỤC 03: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ – EFA Phụ lục 3.1: Kết quả phân tích nhân tố biến phụ thuộc “Kết quả thực hiện công việc” KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Df Sphericity Sig Component 704 45.872 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2.155 71.840 71.840 477 15.899 87.739 368 12.261 100.000 2.155 71.840 71.840 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Chất lượng công việc hoàn thành Sản lượng thực hiện được Kỷ luật lao động Extraction Method: Principal Component Analysis a.1 components extracted .889 843 812 Phụ lục 3.2: Kết quả phân tích nhân tố biến độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .660 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 1139.031 Df 91 Sig .000 27 28 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 8.108 57.911 57.911 8.108 57.911 57.911 2.344 16.743 74.654 2.344 16.743 74.654 1.026 7.326 81.98 1.026 7.326 81.98 0.847 6.049 88.029 29 0.679 4.851 92.881 0.338 2.414 95.295 0.243 1.737 97.032 0.186 1.327 98.358 0.096 0.688 99.047 10 0.063 0.453 99.499 30 11 0.034 0.241 99.74 12 0.023 0.168 99.908 13 0.012 0.089 99.997 14 0.003 100 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Rotation Sums of Squared Loadings 31 Total % of Variance Cumulative % 6.277 44.838 44.838 2.679 19.133 63.97 2.521 18.01 81.98 Rotated Component Matrixa Component Trạng thái và tư lao động 921 Sự căng thẳng thần kinh 914 Tình trạng xã hội và pháp luật 896 Chế độ làm việc và nghỉ ngơi 887 Sự căng thẳng thể lực 860 32 Vấn đề nhà ở, lại của NLĐ 857 Màu sắc Sự ô nhiễm môi trường 781 Điều kiện vi khí hậu 756 Bố trí không gian làm việc Cây xanh Tiếng ồn 894 Ánh sáng và chế độ chiếu sáng 758 Điều kiện vệ sinh nơi làm việc Phụ lục 3.3: Kết quả phân tích nhân tố biến độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df Sig Total Variance Explained 671 917.947 45 000 33 Initial Eigenvalues Component % of Variance Total Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 7.054 70.540 70.540 7.054 70.540 70.540 1.355 13.555 84.095 1.355 13.555 84.095 860 8.603 92.698 326 3.256 95.954 224 2.240 98.194 078 780 98.973 049 493 99.466 038 376 99.842 015 148 99.990 10 001 010 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % 5.057 50.57350.573 3.352 33.52284.095 Rotated Component Matrixa Component Trạng thái và tư lao động 896 Chế độ làm việc và nghỉ ngơi 872 Sự căng thẳng thần kinh 862 Vấn đề nhà ở, lại của NLĐ 852 Tình trạng xã hội và pháp luật 840 Sự căng thẳng thể lực 822 Ánh sáng và chế độ chiếu sá 859 Tiếng ồn 828 Sự ô nhiễm môi trường 804 Điều kiện vi khí hậu 789 a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 04: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY CHO CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐINH ĐA CỘNG TUYẾN 34 Model Summaryb Model R 771a R Square Adjusted R Square 595 Std Error of the Estimate 678 Durbin-Watson 30101 1.830 a Predictors: (Constant), X2, X1 b Dependent Variable: Y ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 6.250 3.125 Residual 4.259 47 091 10.509 49 Total F 34.491 Sig .000b a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), X2, X1 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std Error Beta t (Constant) 3.272 167 19.588 X1 375 059 814 6.353 X2 030 060 065 506 a Dependent Variable: Y Sig .000 000 000 Collinearity Statistics Tolerance VIF 524 524 1.907 1.907 ... CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU THUỘC CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH 2.1 Giới thiệu về công ty xăng dầu Hà Sơn Bình Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là một công ty TNHH một thành viên với... ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN ĐỘNG TỚI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC LAO 1.1 Kết quả thực hiện công việc Theo từ điển vi.wiktionary, kết quả thực hiện công việc là “Kết quả lao động. .. thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 2.1 Giới thiệu công ty xăng dầu Hà Sơn Bình .8 2.2 Phương pháp nghiên cứu thực trạng tại cửa hàng thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện lao động ảnh hưởng tới kết quả thực hiện công việc của nhân viên bán hàng thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, Điều kiện lao động ảnh hưởng tới kết quả thực hiện công việc của nhân viên bán hàng thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về ảnh hưởng của điều kiện lao động tới kết quả thực hiện công việc, 2 Điều kiện lao động, 3 Tác động của điều kiện lao động tới kết quả thực hiện công việc, CHƯƠNG 2: thực trạng tại các cửa hàng xăng dầu thuộc công ty xăng dầu hà sơn bình, 2 Kết quả nghiên cứu thực trạng tại các cửa hàng thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, 2 Một số khuyến nghị, Phụ lục 03: Kết quả phân tích nhân tố – EFA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay