Học Tester Những kỹ năng một người kiểm thử cần

9 38 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 09:36

Học Tester cần có thêm những kỹ năng mềm nào để phát triển sự nghiệp. Lời khuyên dành cho các Tester trẻ muốn cải thiện bản thân, trở thành Tester tuyệt vờiHọc Tester cần có thêm những kỹ năng mềm nào để phát triển sự nghiệp. Lời khuyên dành cho các Tester trẻ muốn cải thiện bản thân, trở thành Tester tuyệt vời Học Tester ­ Những kỹ năng một người kiểm thử cần Học Tester cần có thêm kỹ mềm để phát triển nghiệp Lời khuyên dành cho Tester trẻ muốn cải thiện thân, trở thành Tester tuyệt vời Bạn học Tester để có kiến thức chuyên môn tốt trở thành Tester giỏi, để trở thành Tester tuyệt vời bạn cần nhiều nữa? Những yếu tố đặc trưng ky mềm giúp bạn làm việc hiệu đồng thời phát triển nhanh chóng nghiệp kiểm thử, trở thành thành viên nhóm tốt nhà lãnh đạo nhóm Truyền thơng Phải nói nay, kỹ mềm quan trọng Nếu bạn thực theo xu hướng công nghiệp bạn nên biết cần nhiều đóng góp khác nhiều nhóm Hơn hết bạn cần phải đọc, viết, ăn nói rõ ràng điều cần thiết quan trọng cho thành công dự án 2 Giải vấn đề Xác định gắn kết vấn đề "Gray "(Gray box testing ) nhấn mạnh vào chúng để dẫn đến kết cuối tốt Khi bạn phát triển làm việc tính chức năng, ln có vùng "Gray" thị "là tính cần thiết hay khơng ?" "điều khơng đáp ứng mục đích yêu cầu cụ thể ?" Một Tester phải đặt vào vị trí người tiêu dùng, hiểu biết người tiêu dùng muốn họ mong đợi diều từ sản phẩm để thực Khơng phải lúc đơn giản thành công hay thấy bại , mà phải biết ý định có khả vượt qua rào chắn, cập nhật sửa lỗi tùy chọn để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng bạn chìa khóa để thành cơng Thấu hiểu người tiêu dùng & Hiểu biết chiến lược kinh doanh Một người học Tester cơ bản thành công, điều tuyệt vời họ bước chân vào đơi giày người tiêu dùng có khả nhìn thấy sản phẩm từ quan điểm người tiêu dùng Họ biết làm người tiêu dùng sử dụng sản phẩm mong đợi để có Họ hiểu chiến lược kinh doanh tổng thể phát triển sản phẩm Một Great testers luôn có câu hỏi "tại sao?" Và "cái gì?" Tại tính giới thiệu? Tại điều thiết kế theo cách ? Vấn đề sản phẩm cố gắng để giải quyết? Các mục tiêu công ty kinh doanh gì? Khả thích nghi Với kinh doanh liên tục thay đổi, bạn phải có khả thích ứng với môi trường xung quanh bạn Đối với dự án, yêu cầu đổi liên tục, yêu cầu thay đổi nhiều yếu tố ban đầu , thời gian điều chỉnh, sửa chữa khắc phục lỗi trình closed case Trong kinh doanh, đồng nghiệp thêm vào lấy từ đội khách hàng đến Có khả thích ứng điều chỉnh thay đổi giúp bạn có team mạnh Team Player & Great Attitude Trong thử nghiệm, có nhiều vấn đề xảy dễ dàng để trở vấn đề tiêu cực Bạn tìm thấy lỗi đòi hỏi sửa chữa kiểm tra bổ sung lỗi Tệ nữa, dự án thay đổi hồn tồn làm lại từ đầu dựa Điều dễ dàng biến đổi trạng thái bạn từ mặt tích cực thành tiêu cực xấu Một great tester tiếp cận từ quan điểm tích cực nói "đó may mắn chúng tơi bắt vấn đề mà nay, sản phẩm cuối tốt nhiều." Háo hức để tìm hiểu Một Tester tuyệt vời phải cam kết không ngừng học hỏi Nó khơng dừng lại mức độ bạn Các công cụ mới, chiến lược thực mới, phương pháp thử nghiệm sản phẩm mới, ngơn ngữ lập trình mới, ln ln có Thật dễ dàng bạn trở thành chuyên gia với bạn biết bây giờ, bạn phải theo kịp với xu hướng phía trước cơng nghệ Bạn tất thứ tất thứ, thay vào đó, tìm hiểu nhiều tốt phát triển Tester Chia sẻ kiến thức & Cố vấn Bạn Tester tuyệt vời - việc nâng cao trình độ cho team bạn ngang tầm với bạn mục tiêu bạn Một Tester tuyệt vời không muốn việc nâng cao khả riêng cá nhân, họ muốn giúp đỡ phát triển tester khác nghiệp họ tiến triển Hãy dành thời gian để giải thích bạn học năm qua Nếu người nhóm bạn thừa hưởng từ sai lầm bạn, bạn nên chia Nhằm giúp bạn học Tester hiệu cho người bắt đầu, Stanford dành tặng bạn trọn video học kiểm thử phần mềm Tester đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfuyf4LvBOUrRpMpTarzGzASZH2NlNAFI -STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 Website: http://stanford.com.vn/ Học Tester ­ Những kỹ năng một người kiểm thử cần Học Tester cần có thêm kỹ mềm để phát triển nghiệp Lời khuyên dành cho Tester trẻ muốn cải thiện thân, trở thành Tester tuyệt vời Bạn học Tester để có kiến thức chun mơn tốt trở thành Tester giỏi, để trở thành Tester tuyệt vời bạn cần nhiều nữa? Những yếu tố đặc trưng ky mềm giúp bạn làm việc hiệu đồng thời phát triển nhanh chóng nghiệp kiểm thử, trở thành thành viên nhóm tốt nhà lãnh đạo nhóm Truyền thơng Phải nói nay, kỹ mềm quan trọng Nếu bạn thực theo xu hướng công nghiệp bạn nên biết cần nhiều đóng góp khác nhiều nhóm Hơn hết bạn cần phải đọc, viết, ăn nói rõ ràng điều cần thiết quan trọng cho thành công dự án 2 Giải vấn đề Xác định gắn kết vấn đề "Gray "(Gray box testing ) nhấn mạnh vào chúng để dẫn đến kết cuối tốt Khi bạn phát triển làm việc tính chức năng, ln có vùng "Gray" thị "là tính cần thiết hay không ?" "điều không đáp ứng mục đích yêu cầu cụ thể ?" Một Tester phải đặt vào vị trí người tiêu dùng, hiểu biết người tiêu dùng muốn họ mong đợi diều từ sản phẩm để thực Không phải lúc đơn giản thành cơng hay thấy bại , mà phải biết ý định có khả vượt qua rào chắn, cập nhật sửa lỗi tùy chọn để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng bạn chìa khóa để thành cơng Thấu hiểu người tiêu dùng & Hiểu biết chiến lược kinh doanh Một người học Tester cơ bản thành công, điều tuyệt vời họ bước chân vào đơi giày người tiêu dùng có khả nhìn thấy sản phẩm từ quan điểm người tiêu dùng Họ biết làm người tiêu dùng sử dụng sản phẩm mong đợi để có Họ hiểu chiến lược kinh doanh tổng thể phát triển sản phẩm Một Great testers ln ln có câu hỏi "tại sao?" Và "cái gì?" Tại tính giới thiệu? Tại điều thiết kế theo cách ? Vấn đề sản phẩm cố gắng để giải quyết? Các mục tiêu công ty kinh doanh gì? Khả thích nghi Với kinh doanh liên tục thay đổi, bạn phải có khả thích ứng với mơi trường xung quanh bạn Đối với dự án, yêu cầu đổi liên tục, yêu cầu thay đổi nhiều yếu tố ban đầu , thời gian điều chỉnh, sửa chữa khắc phục lỗi trình closed case Trong kinh doanh, đồng nghiệp thêm vào lấy từ đội khách hàng đến Có khả thích ứng điều chỉnh thay đổi giúp bạn có team mạnh Team Player & Great Attitude Trong thử nghiệm, có nhiều vấn đề xảy dễ dàng để trở vấn đề tiêu cực Bạn tìm thấy lỗi đòi hỏi sửa chữa kiểm tra bổ sung lỗi Tệ nữa, dự án thay đổi hồn tồn làm lại từ đầu dựa Điều dễ dàng biến đổi trạng thái bạn từ mặt tích cực thành tiêu cực xấu Một great tester tiếp cận từ quan điểm tích cực nói "đó may mắn bắt vấn đề mà nay, sản phẩm cuối tốt nhiều." Háo hức để tìm hiểu Một Tester tuyệt vời phải cam kết khơng ngừng học hỏi Nó khơng dừng lại mức độ bạn Các công cụ mới, chiến lược thực mới, phương pháp thử nghiệm sản phẩm mới, ngôn ngữ lập trình mới, ln ln có Thật dễ dàng bạn trở thành chuyên gia với bạn biết bây giờ, bạn phải theo kịp với xu hướng phía trước cơng nghệ Bạn khơng biết tất thứ tất thứ, thay vào đó, tìm hiểu nhiều tốt phát triển Tester Chia sẻ kiến thức & Cố vấn Bạn Tester tuyệt vời - việc nâng cao trình độ cho team bạn ngang tầm với bạn mục tiêu bạn Một Tester tuyệt vời không muốn việc nâng cao khả riêng cá nhân, họ muốn giúp đỡ phát triển tester khác nghiệp họ tiến triển Hãy dành thời gian để giải thích bạn học năm qua Nếu người nhóm bạn thừa hưởng từ sai lầm bạn, bạn nên chia Nhằm giúp bạn học Tester hiệu cho người bắt đầu, Stanford dành tặng bạn trọn video học kiểm thử phần mềm Tester đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfuyf4LvBOUrRpMpTarzGzASZH2NlNAFI -STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 Website: http://stanford.com.vn/ ... http://stanford.com.vn/ Học Tester ­ Những kỹ năng một người kiểm thử cần Học Tester cần có thêm kỹ mềm để phát triển nghiệp Lời khuyên dành cho Tester trẻ muốn cải thiện thân, trở thành Tester tuyệt vời Bạn học Tester. .. cầu người tiêu dùng bạn chìa khóa để thành công Thấu hiểu người tiêu dùng & Hiểu biết chiến lược kinh doanh Một người học Tester cơ bản thành công, điều tuyệt vời họ bước chân vào đôi giày người. .. cầu người tiêu dùng bạn chìa khóa để thành cơng Thấu hiểu người tiêu dùng & Hiểu biết chiến lược kinh doanh Một người học Tester cơ bản thành công, điều tuyệt vời họ bước chân vào đơi giày người
- Xem thêm -

Xem thêm: Học Tester Những kỹ năng một người kiểm thử cần, Học Tester Những kỹ năng một người kiểm thử cần

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay