Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ,Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

25 27 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 23:08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ HỒNG MAI, TỈNH NGHỆ AN ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: Phòng Nội vụ Thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Người hướng dẫn: HỒ XUÂN TRẦM Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU HOÀNG Ngành đào tạo: Tổ chức quản lý nhân lực Lớp: 1205 QTND Khóa học: 2012-2016 Hà Nội – 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: Phòng Nội vụ Thị Hồng Mai, tỉnh Nghệ An Người hướng dẫn: HỒ XUÂN TRẦM Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU HOÀNG Ngành đào tạo: Tổ chức quản lý nhân lực Lớp: 1205 QTND Khóa học: 2012-2016 Hà Nội – 2015 LỜI MỞ ĐẦU .4 DANH MỤC VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vị nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa, đóng góp đề tài Kết cấu đề tài PHẦN NỘI DUNG 11 Chương 11 TỔNG QUAN VỀ ĐỊA LÍ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỊ HỒNG MAI 11 1.1 Khái quát chung thị Hoàng Mai .11 1.1.1 Vị trí địa hình 11 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 12 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Phòng Nội vụ Thị Hồng Mai 14 1.1.4 Công tác quản trị nhân lực Thị Hoàng Mai .16 1.2 Cơ sở lý luận CBCC CBCC thị Hoàng Mai 18 Chương 20 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI THỊ HOÀNG MAI 20 2.1 Thực trạng chung đội ngũ CBCC nước ta 20 2.1.1 Vai trò kết đạt .20 2.1.2 Một số hạn chế: 22 2.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC Thị Hoàng Mai 24 Chương 27 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCC TẠI THỊ HOÀNG MAI .27 3.1 Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCC .27 3.1.1 Khái quát đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan HCNN 27 3.1.3 Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC Thị Hoàng Mai .32 3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC theo tư tưởng Hồ Chí Minh 34 3.3 Các giải pháp, khuyến nghị khác nhằm nâng cao chất lượng CBCC Thị Hoàng Mai 38 PHẦN KẾT LUẬN 42 DANH MỤC TẠI LIỆU THAM KHẢO 44 LỜI MỞ ĐẦU Với đường lối đổi đắn sáng tạo Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta chuyển từ kinh tế kế hoách hoá tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, theo định hướng hội chủ nghĩa có quản lý nhà nước Bằng cải cách mạnh mẽ kinh tế, vượt qua khủng hoảng, ổn định trị, phát triển kinh tế hội, đưa đất nước vững bước lên chủ nghĩa hội, hội nhập vào phát triển khu vực giới Cùng với công cải cách kinh tế, công đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị bước triển khai Hệ thống pháp luật ngày phát triển bước hồn chỉnh để điều chỉnh ngày có hiệu quan hệ kinh tế hội Bộ máy nhà nước chấn chỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu điều hành quản lý hội Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đó, q trình phát triển, hành nhà nước bộc lộ nhiều khuyết tật, bất cập trước yêu cầu phát triển kinh tế - hội, cơng tác quản lý hành nhà nước cấp quyền nước bị buông lỏng nhiều khâu, hiệu quả, hiệu lực quản lý quyền chưa cao, tập trung chủ yếu cấp quyền sở, quyền xã, phường cấp có nhiều khó khăn phức tạp thực nhiệm vụ giao Đứng trước tình hình đó, Đảng cộng sản Việt Nam đề chủ trương cải cách hành nhà nước coi trọng tâm việc xây dựng hoàn thiện nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam Một nội dung quan trọng cơng cải cách hành xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức hành vừa có phẩm chất đạo dức tốt, vừa có lực, trình độ chun mơn cao, có kĩ quản lý, vận hành máy hành để thực có hiệu chủ trương , đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Đội ngũ cán bộ, cơng chức có vai trò vơ quan trọng, định chất lượng, hiệu hoạt động quyền cấp nói chung quyền cấp sở nói riêng Hiệu lực quản lý nhà nước thực số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn " Cán phong trào " Do vậy, nhận biết thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức yếu tố có tính định góp phần đưa giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đạt hiệu cao cơng tác quản lý nhà nước nói chung Thị Hồng Mai nói riêng Trên sở nhận định trên, lựa chọn đề tài: “ Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, cơng chức Thị Hồng Mai tỉnh Nghệ An” DANH MỤC VIẾT TẮT CNH-HĐH: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CBCC: Cán bộ, cơng chức HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng đề mục tiêu chung nâng cao chất lượng nguồn lực công tác cán là: “ Xây dựng máy CBCC sạch, có lực đáp ứng nhu cầu tình hình Rà sốt, bổ sung, hồn thiện chế quản lý CBCC; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nhiệm vụ thẩm quyền CBCC; tăng cường tính cơng khai, minh bạch hoạt động công vụ Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý nhà nước Có sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán hồn thành nhiệm vụ có chế bãi bỏ, bãi miễn với người khơng hồn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, uy tín với nhân dân” - Đội ngũ CBCC, viên chức nói chung đội ngũ cơng chức hành nói riêng có vai trò định thành bại nghiệp CNH-HĐH phát triển đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Cán gốc vấn đề, gốc có tốt tốt” Hiệu lực, hiệu máy nhà nước suy cho định phẩm chất, lực đội ngũ cán - Đội ngũ CBCC năm qua khơng ngừng phấn đấu để hồn thành tốt nhiệm vụ, chức năng, vai trò để đáp ứng yêu cầu kinh tế - hội Tuy nhiên, nhiều bất cập cấu, trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức, trình độ trị, ngoại ngữ, tin học chưa đáp ứng yêu cầu thực tế - Với máy hành non trẻ Thị Hoàng Mai, vấn đề đội ngũ CBCC lại cần quan tâm 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu quy mô, chất lượng sử dụng đội ngũ CBCC Thị Hoàng Mai - Đưa khuyến nghị số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CBCC Thị Hoàng Mai Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận đội ngũ CBCC, lý luận vấn đề ảnh hưởng chất lượng vấn đề xây dựng đội ngũ CBCC thời kỳ - Tìm hiểu thực trạng đội ngũ CBCC Thị Hồng Mai; thực trạng cơng tác xây dựng đội ngũ CBCC - Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Thị Hoàng Mai Phạm vị nghiên cứu - Nghiên cứu phạm vị sở lý luận công tác xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp thị - Nghiên cứu phạm vị cở sở thực tiễn đội ngũ CBCC thị Phương pháp nghiên cứu Đề tài đội ngũ CBCC đề tàitính chiều sâu, vậy, để mang lại nhiều thuận lợi cho nghiên cứu kết xác cần áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác Các phương pháp sử dụng: - Phương pháp thu thập, xử lí tài liệu, phân tích số liệu thực tế - Phương pháp quan sát - Phương pháp so sánh - Phương pháp điều tra, khảo sát - Phương pháp chuyên gia 6 Ý nghĩa, đóng góp đề tài - Về phương pháp luận Nghiên cứu, hệ thống hóa làm sáng tỏ sở lý luận nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC chức nói chung CBCC Thị Hồng Mai nói riêng - Về áp dụng thực tiễn  Đây báo cáo tương đối có hệ thống thực trạng chất lượng số lượng đội ngũ CBCC Thị Hoàng Mai; thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC đưa hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất đội ngũ CBCC thời kỳ  Kết đạt báo cáo dùng làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán có liên quan, đội ngũ sinh viên, học sinh có nhu cầu nghiên cứu  Những giải pháp đưa áp dụng vào thực tiễn Kết cấu đề tài - Lời mở đầu - Danh mục viết tắt - Phần mở đầu: Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa, đóng góp đề tài Kết cấu đề tài - Phần nội dung:  Tổng quan địa lí cấu tổ chức Thị Hoàng Mai:  Khái qt chung Thị Hồng Mai: Vị trí địa hình Cơ cấu tổ chức Chức năng, nhiệm vụ phòng Nội vụ Thị Hồng Mai Cơng tác quản trị nhân lực Thị Hoàng Mai  Cơ sở lí luận CBCC CBCC Thị Hoàng Mai  Thực trạng chất lượng CBCC Thị Hoàng Mai  Thực trạng chung  Thực trạng Thị Hoàng Mai  Giải pháp khuyến nghị nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Thị Hoàng mai  Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng  Các giải pháp khuyến nghị khác - Phần kết luận - Danh mục tài liệu tham khảo PHẦN NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN VỀ ĐỊA LÍ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỊ HOÀNG MAI 1.1 Khái qt chung thị Hồng Mai 1.1.1 Vị trí địa hình Hồng Mai Thị thuộc tỉnh Nghệ An, Thị thành lập vào ngày 03/04/2013 theo Nghị 47/NQ-CP phủ, sở 16.974,88 diện tích tự nhiên 105.105 nhân huyện Quỳnh Lưu ( bao gồm toàn diện tích tự nhiên Thị trấn Hồng Mai xã: Mai Hùng, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc, Quỳnh Liên, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Xuân, Quỳnh Trang ) Địa giới hành thị Hồng Mai: phía Đơng giáp biển Đơng; Tây Nam giáp huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An); Bắc giáp huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) Thị gồm phường: Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Xuân xã: Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Liên, Quỳnh Trang 1.1.2 Cơ cấu tổ chức - Thị Hoàng Mai thị thành lập, cấu xây dựng máy tổ chức thực theo Nghị định 37/2014/NĐ-CP, quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Căn vào quy định Nghị định 37/2014/NĐ-CP, điều điều Nghị định, Thị Hoàng Mai cấu tổ chức thành 12 phòng/ban Cụ thể là:  Phòng Nội vụ  Phòng Tư pháp  Phòng Tài – Kế hoạch  Phòng Tài ngun – Mơi trường  Phòng Lao động – Thương binh hội  Phòng Văn hóa Thơng tin  Phòng Giáo dục Đào tạo  Phòng Y tế  Phòng Thanh tra thị  Văn phòng HĐND UBND  Phòng Kinh tế  Phòng Quản lý đô thị - Sơ đồ cấu tổ chức Thị Hồng Mai: Chủ tịch UBND Phó chủ tịch Phó chủ tịch Văn phòng HĐND UBND Phòng TN - MT Phòng Nội vụ Phòng quản lý thị Phòng LĐ-TB XH Phòng Kinh tế Thanh tra thị Phòng Tư pháp Phòng VH - TT Phòng Y tế Phòng GD - ĐT Phòng TC - KH 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Phòng Nội vụ Thị Hồng Mai a) Vị trí - chức năng: - Phòng Nội vụ quan chun mơn thuộc UBND Thị Hồng Mai có chức tham mưu, giúp UBND thị thực chức quản lý Nhà nước lĩnh vực: Tổ chức; biên chế quan hành chính, nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; quyền địa phương; cán bộ, cơng chức, viên chức nhà nước; cán công chức xã, phường; hội, tổ chức phi phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo, niên công tác thi đua khen thưởng - Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động UBND thị xã, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ Sở Nội vụ b) Nhiệm vụ, quyền hạn:  Nhiệm vụ, quyền hạn chung: - Trình UBND thị văn hướng dẫn công tác Nội vụ địa bàn tổ chức triển khai thực theo quy định UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Bộ Nội vụ - Trình UBND thị quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm hàng năm công tác Nội vụ, kế hoạch cải cách hành Nhà nước địa bàn; hướng dẫn kiểm tra việc thực sau phê duyệt - Tổ chức ứng dụng tiến khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ cho công tác Nội vụ - Thực công tác thông tin, báo cáo định kỳ đột xuất đánh giá tình hình, kết triển khai công tác Nội vụ địa bàn với Chủ tịch UBND thị xã, Sở Nội vụ - Kiểm tra, tra việc thực quy định pháp luật; giải khiếu nại, tố cáo công tác Nội vụ địa bàn theo quy định pháp luật - Quản lý tổ chức máy, biên chế thực chế độ, sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán công chức quan theo quy định pháp luật - Quản lý tài chính, tài sản quan theo quy định pháp luật - Thực nhiệm vụ khác UBND thị giao  Nhiệm vụ - quyền hạn cụ thể lĩnh vực công tác: - Tổ chức thực hướng dẫn quan, đơn vị, xã, phường địa bàn thực công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo phân công UBND thị hướng dẫn UBND tỉnh - Tham mưu cho UBND thị xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực công tác cải cách hành phòng, ban UBND xã, phường địa bàn - Trình UBND thị quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho quan chuyên môn đơn vị theo hướng dẫn tỉnh - Giúp UBND thị theo dõi, hướng dẫn quan chuyên môn, xã, phường xây dựng thực nội quy, quy chế làm việc nhằm đảm bảo hoạt động quan chuyên môn phát huy hiệu lực quyền sở - Giúp UBND thị quản lý công tác tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, kỷ luật thực chế độ, sách nhà nước cán bộ, công chức, viên chức, cán sở theo phân cấp theo quy định pháp luật - Trình UBND thị đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành địa bàn để UBND thị trình HĐND thị thơng qua trước trình cấp xem xét, định; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc giới, đồ địa giới hành huyện - Tham mưu giúp UBND thị hướng dẫn, kiểm tra quan chuyên môn, UBND xã, phường công tác văn thư, lưu trữ theo quy định, nhằm thực tốt chương trình cải cách hành tỉnh thị đề - Thường trực, tổng hợp xử lý nội dung công tác thi đua khen thưởng thị - Tham mưu giúp UBND thị thực công tác tôn giáo thị theo quy định 1.1.4 Công tác quản trị nhân lực Thị Hoàng Mai Kể từ ngày đầu thành lập, Phòng Nội vụ Thị Hồng Mai ln khẳng định vai trò tầm quan trọng hệ thống tổ chức cấp thị Đặc biệt, thể nhiều ưu điểm công tác quản trị nhân lực Góp phần vào phát triển đội ngũ cán phục vụ cho cơng CNH-HĐH Thị Hồng Mai nói riêng đất nước nói chung - Với tiềm nhu cầu to lớn nhân lực đặt nay, phòng Nội vụ tập trung vào thu thập, phân tích xếp nhu cầu cần thiết, phù hợp, linh hoạt nhu cầu đề ra, từ xây dựng tảng, sở công tác hoạch định, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức - Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tổ chức bối cảnh tại, việc dự báo nhu cầu nguồn nhân lực phát chương trình nhằm đảm bảo sẵn sàng số lượng chất lượng cho tổ chức nơi, lúc đáp ứng cho tổ chức tình xảy tương lai nhu cầu nguồn nhân lực, yếu tố nhân học, tình hình kinh tế, thay đổi cơng nghệ… - Phòng Nội vụ ln có phương án phù hợp, linh hoạt, mềm dẻo mang lại hiệu cao công tác thu hút nguồn lực, vừa đảm bảo số lương, vừa đảm bảo chất lượng phù hợp với nhu cầu đặt Ngồi ra, cơng tác tuyển dụng phải đạt yêu cầu công bằng, công khai, dân chủ Công tác tuyển dụng linh hoạt đảm bảo tính chặt chẽ, ngun tắc cần thiết Từ đó, cơng tác xếp bố trí nguồn nhân lực lại phù hợp, hiệu - Là tổ chức thành lập, với đội ngũ cán trẻ, mang quan điểm đại công việc, vấn đề lương, thưởng chế độ phúc lợi mối quan hệ lao động quy định thực động, sáng tạo Quan điểm việc trả lương chế độ phúc lợi hội vừa đảm bảo thực theo quy định, vừa phải hoạt động nhằm thúc đẩy tối đa phát huy tinh thần khả cơng hiến người lao động Vì vậy,với quản điểm đại, tiến mang lại thành cho trình quản lý nguồn nhân lực thị 1.2 Cơ sở lý luận CBCC CBCC thị Hoàng Mai Dù quốc gia nào, thể chế trị xây dựng cho nguồn nhân lực hành đảm bảo cho nhà nước quản lý hội, quản lý nhà nước Nguồn nhân lực hành công cụ để giai cấp thống trị sử dụng để phục vụ cho đường lối sách giai cấp “ Trong lịch sử chưa có giai cấp giành quyền thống trị khơng đào tạo hàng ngũ giai cấp nhà trị” ( Lenin tồn tập 36 ) - Ngày nay, cách mạng khoa học cơng nghệ phát triển vũ bão, sở vật chất cong nghèo nàn, lạc hậu, đòi hỏi phải tìm cách để phát triển lực lượng sản xuất, bước quan hệ sản xuất mới, mở cửa hội nhập quốc tế, đồng thời giữ vững độc lập tự chủ sắc dân tộc Bên cạnh lực thù địch tìm cách nhằm vơ hiệu q lãnh đạo Đảng, xóa bỏ Chủ nghĩa hội nước ta “ Tìm cán lĩnh then chốt” ( lenin toàn tập 44) - Cán công chức, người lãnh đạo phải có kiến thức khoa học, kiến thức quản lý nhà nước ngang tầm với nhiệm vụ để hội nhập với khu vực, quốc tế, đồng thời phải có lĩnh rõ ràng, độc lập tự chủ công việc Bác Hồ dạy: “ Cán gốc công việc, thành công hay thất bại cán tốt hay xấu” - Do vị trí CBCC mà ngày 13/11/2008 Quốc hội ban hành Luật cán số 22/2008/QH12, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 nhằm đáp ứng đòi hỏi cơng đổi đòi hỏi cải cách nên hành nhà nước Cơ sở pháp lý quy định lĩnh vực, quan hệ cụ thể liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ tiêu chuẩn công chức, nâng cao lực hiệu quản lý cán bộ, công chức Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CƠNG CHỨC TẠI THỊ HỒNG MAI 2.1 Thực trạng chung đội ngũ CBCC nước ta 2.1.1 Vai trò kết đạt Đội ngũ CBCC có vị trí quan trọng hệ thống trị - hành Là cầu nối trực tiếp hệ thống quyền nhà nước với nhân dân, thực hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, văn hóa, hội, an ninh trật tự, an tồn hội địa phương theo thẩm quyền phân cấp, đảm bảo cho chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, triển khai thực sống Đội ngũ CBCC cấp thị có vai trò quan trọng xây dựng hồn thiện máy quyền thị xã, hoạt động thi hành công vụ Hiệu lực, hiệu máy quyền nói riêng hệ thống trị nói chung, xét đến định phẩm chất, lực hiệu công tác đội ngũ CBCC Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC vững vàng trị, văn hóa, có đạo đức lối sống sạch, có trí tuệ, kiến thức trình độ lực để thực thi chức năng, nhiệm hiệm vụ theo pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức phục vụ nhân dân nhiệm vụ trọng tâm Đảng, Nhà nước hệ thống trị Đảng Nhà nước ta xác định công tác cán khâu quan trọng nhất, có ý nghĩa định tới chất lượng hiệu công việc, khâu then chốt nghiệp cách mạng, yếu tố quan trọng góp phần vào thành cơng nghiệp đổi đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “ Cán người đem sách Đảng, Chính phủ, giải thích cho dân chúng hiểu thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng”  Những kết đạt được: Thực Nghị Đảng Nhà nước nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC nước ta nay; với quan tâm cấp ủy Đảng, quyền năm qua, đội ngũ CBCC có phát triển số lượng chất lượng, việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm cán thực tiêu chuẩn, quy định, bước đầu bố trí chức danh cơng chức phù hợp với trình độ chun mơn đào tạo; việc quản lý, sử dụng công chức dần vào nề nếp, hầu hết số công chức tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển có trách nhiệm với cơng việc vị trí cơng tác giao, bước thực tốt chế độ tiền lương, quy định đánh giá, khen thưởng, kỷ luật CBCC, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Đặc biệt từ có Luật Cán cơng chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 114/2003/NĐ-CP; Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV; Nghị định số 112/2012/NĐ-CP đội ngũ CBCC khơng ngừng kiện tồn, củng cố, phần lớn rèn luyện, thử thách trình cơng tác, quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm, góp phần giúp hoạt động hệ thống trị nói chung Ủy ban nhân dân cấp nói riêng có chuyển biến hiệu Đến đội ngũ CBCC có trình độ chun mơn, lý luận trị lực để thực nhiệm vụ giao, góp phần nâng cao mặt cơng tác, khơi dậy nguồn lực nhân dân, nâng cao trình độ dân sinh, dân trí, dân chủ, đời sống nhân dân nâng lên đáng kể, góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế - hội, xây dựng Đảng, quyền, đảm bảo an ninh, trị, quốc phòng địa phương địa bàn cấp huyện, thị 2.1.2 Một số hạn chế: Cùng với nhiều nỗ lực, cố gắng quan tâm cấp, ngành việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC công tác cán đội ngũ CBCC tồn tại, hạn chế định, cụ thể: Một số CBCC chuyển từ chế cũ, hình thành từ nhiều nguồn nên cấu chưa đồng bộ, trình độ, phẩm chất, lực chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Trình độ mặt số cán thấp so với yêu cầu, nhiệm vụ, nên qua đào tạo, bồi dưỡng đầu vào không bảo đảm nên chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng không cao, lớp bồi dưỡng chủ yếu ngắn hạn nên hiệu thấp dẫn đến cán việc để làm không đủ khả để thực nhiệm vụ Một số chức danh cán đạt tiêu chuẩn trình độ, độ tuổi cao, lực hạn chế lại chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, chưa có sách hỗ trợ hợp lí nhằm động viên, khuyến khích cán nghỉ việc nên chưa thể bố trí, bổ nhiệm cán trẻ để thay Một số nơi tình trạng cán học theo kiểu chạy cấp, để đủ tiêu chuẩn theo quy định; nhiều cán dù đạt chuẩn chưa đào tạo, bồi dưỡng có hệ thống; số cán chưa chịu khó học tập, rèn luyện, tác phong cơng tác, nề nếp làm việc chuyển biến chậm, cán thiếu sáng tạo việc vận dụng đường lối, nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước để xây dựng nhiệm vụ trị địa phương, nên chưa có giải pháp tốt, mang tính đột phá thực nhiệm vụ Chất lượng CBCCcòn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ, số nơi việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, sách cấp xuống sở không kịp thời, đầy đủ; việc triển khai thực nhiệm vụ quyền sở chậm; giải cơng việc nhiều sai sót, dẫn đến việc khiếu nại, gửi đơn thư vượt cấp Ngồi ra, phận CBCC cấp ý thức trách nhiệm với công việc không cao, làm việc theo kiểu cầm chừng, trông chờ, ỷ lại vào cấp Ở số địa phương, số CBCC hoạt động chưa thực dựa vào pháp luật, đơi giải cơng việc theo ý muốn chủ quan, việc ứng xử với nhân dân, với cộng đồng nặng tập qn, thói quen, tình cảm, số CBCC tư tưởng dao động, khơng dám làm việc thời điểm “nóng”,… số cán thiếu tinh thần trách nhiệm với nhân dân, chưa thật tâm huyết với công việc, số có biểu suy thối đạo đức, đoàn kết, hội, bè phái, cục gia đình, dòng họ làm giảm lòng tin cán nhân dân Một số CBCC có trình độ lực mặt hạn chế, đặc biệt lực, kỹ hành (thể qua việc ban hành, tham mưu ban hành văn bản, xử lý tình hành chính, thực thi cơng vụ…); số làm việc thụ động, cầm chừng, trách nhiệm khơng cao, khơng nắm rõ tình hình địa phương, tình hình cơng việc; số có biểu thiếu trách nhiệm, chưa thật quan tâm đến sở kể công chức chuyên môn cấp theo ngành, lĩnh vực phụ trách Một số CBCC (kể người đứng đầu quan, đơn vị chưa sử dụng hiệu thời gian làm việc; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành có phần chưa nghiêm; trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu cơng chức thủ trưởng quan, đơn vị chưa phát huy mức nên có phần ảnh hưởng đến phong cách, tác phong, lề lối làm việc CBCC, ảnh hưởng đến chất lượng hiệu hoạt động quan, đơn vị 2.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC Thị Hoàng Mai - Hoàng Mai thị thành lập chưa lâu, gặp nhiều khó khăn tất lĩnh vực ( kinh tế, văn hóa Chính trị, an ninh quốc phòng….), tạo nhiều áp lực đội ngũ CBCC đảm nhận nhiệm vụ khác Tuy nhiên, tính đến thời điểm tại, đội ngũ CBCC nỗ lực hết mình, ln phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đề Từ đó, mang lại thành to lớn, đạt kết mong đợi, chiếm lòng tin nhân dân, cảm tình Đảng Nhà nước - Để đạt thành cơng đó, nhờ đội ngũ lãnh đạo có trình độ chun cao, có tầm nhìn vĩ mơ cơng tác quản lý, với đội ngũ cán trẻ, mang nhiệt huyết, tận tâm sức trẻ ln phấn đấu mục tiêu chung thị  Về trình độ văn hóa: - Đội ngũ CBCC thị Hồng Mai tính đến thời điểm đạt 100% trình độ văn hóa từ Trung học phổ thơng Đảm bảo đội ngũ CBCC có chất lượng văn hóa, tảng vững cho máy quyền đại phương  Về trình độ chun mơn nghiệp vụ - Trên sở máy hành đời, yêu cầu đặt với đội ngũ CBCC phải vừa đảm bảo mặt số lượng vừa phải đạt yêu cầu mặt chất lượng Đứng trước yêu cầu đó, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An với lãnh đạo Thị Hoàng Mai xây dựng máy CBCC đảm bảo yêu cầu trình độ chun mơn nghiệp vụ, phù hợp với nhu cầu phát triển địa phương Cụ thể sau: Trình độ Tỷ lệ Thạc sĩ 22,7% Đại học 71,2% Trình độ khác 6,1%  Trình độ Chính trị Quản lý hành Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/1ZXHQe Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/1ZXHQe Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/1ZXHQe ... VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG MAI, TỈNH NGHỆ AN ĐỊA ĐIỂM KIẾN... vụ Thị xã Hồng Mai Cơng tác quản trị nhân lực Thị xã Hồng Mai  Cơ sở lí luận CBCC CBCC Thị xã Hoàng Mai  Thực trạng chất lượng CBCC Thị xã Hoàng Mai  Thực trạng chung  Thực trạng Thị xã Hoàng. .. nâng cao chất lượng cán bộ, cơng chức Thị xã Hồng Mai tỉnh Nghệ An DANH MỤC VIẾT TẮT CNH-HĐH: Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CBCC: Cán bộ, cơng chức HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ,Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ,Công Chức Tại Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Kết cấu đề tài., TỔNG QUAN VỀ ĐỊA LÍ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỊ XÃ HOÀNG MAI, THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay