Phân tích sự cố và xây dựng mạch chống quá tải cho lưới truyền tải điện khu vực miền trung

26 21 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 22:56

N N ƢỜ ƢƠ QU S ƢỚ U U S QU U Chuyên ngành: h ậ Mã số: 60.52.02.02 i TÓM TẮT LUẬN VĂN TH C SĨ UẬ Nẵng – Năm 2017 Cơng trình hồn thành TR N O Người hướng dẫn khoa học: Phản biện 1: P S TS N Phản biện 2: TS V P N N S S V N N ỠN U N Luận văn bảo vệ trước ội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ u t n họp Trường ại học ách khoa vào ngày 13 tháng năm 2017 ó thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm ọc liệu, ại học Nẵng Trường khoa  Thư viện Khoa iện, Trường ại học Bách khoa - ại học N ách -1U Ý Các cố ngẫu nhiên N-1 xảy hệ thống điện cố máy phát, đường dây, máy biến áp , làm ảnh hưởng đến tần số, điện áp, độ tin cậy cung cấp điện Trong bối cảnh nguồn tải phát triển không cân đối, xây dựng đường dây chưa đáp ứng cho nhu cầu phát triển nguồn tải nên đường dây thường vận hành gần giới hạn an toàn q tải cho phép, cố dễ dẫn đến tình trạng nguy hiểm điện diện rộng tải Lưới điện truyền tải vận hành căng thẳng dự báo khó khăn tương lai gần đặc biệt phụ tải đạt cực đại Trong cao điểm, hệ thống điện ( T ) xuất tình trạng điện áp tần số hệ thống giảm thấp Ở chế độ vận hành bình thường nhiều đường dây ( ) máy biến áp (M ) đầy tải , tập trung chủ yếu MBA, dẫn đến hệ thống điện không đảm bảo an toàn chế độ cố N-1 Ngày 08/7/2010 xảy cố đường dây 500kV Nẵng - Tĩnh làm điện diện rộng từ tỉnh Quảng ình đến Quảng Ngãi tỉnh gây liên kết T ăk Lăk, ăk Nông 500kV Khả lưới điện truyền tải không đáp ứng cơng suất nguồn điện việc đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải đạt trung bình 60% kế hoạch Mặt dù sau ngày 30/6/2011, 110kV Pleiku- on Tum thay dây siêu nhiệt để nâng công suất, đoạn đường dây Pleikrông Kon Tum bị tải đến 110%, nên vận hành lưới khó khăn Tình trạng q tải dẫn đến tổn thất hệ thống truyền tải nguy cố tăng cao ho đến tình trạng tải nặng tiếp -2tục diễn ra, đặc biệt thời gian mùa nắng nóng cao điểm Cùng với phục hồi tăng trưởng kinh tế làm cho tình trạng tải ngày nghiêm trọng Trước tình hình khó khăn đó, việc nghiên cứu chế độ làm việc bình thường, cố… lưới truyền tải miền Trung (LTTMT) cần thiết ến thời điểm nhiều cơng cụ hổ trợ mạnh cho việc phân tích cố ngẫu nhiên Trong hệ thống điện, MBA phần tử quan trọng liên kết hệ thống sản xuất, truyền tải phân phối Vì việc “Phân tích cố xây dựng mạch chố g i ch ƣới i i h ực i n Trung” nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống tải nặng gây điện rộng rơle tác động không mong muốn chế độ cố N-1 vấn đề cấp thiết MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ƢỢNG PH M VI NGHIÊN CỨU Lưới truyền tải điện khu vực miền Trung cấp điện áp 220 kV 110 kV ƢƠ ỨU Ý Ĩ NỘ U C TÍNH TH C TIỄN CỦ TÀI Ủ Ngoài phần mở đầu kết luận chung, nội dung đề tài chia thành chương phụ lục Bố cục nội dung luận văn gồm: C ương 1: H n trạng đ n uv t ống đ n Vi t Nam lưới truyền tả m ền Trung C ương 2: Cá p ương p áp p ân tí an tồn lướ đ n -3C ương 3: ín tốn p ân tí đ n s cố lưới truyền tả u v c miền Trung C ương 4: â ng mạ lướ tru ền tả đ n ống tả uv HI N TR NG H TH 11 rạm n áp m ền rung ƢƠ TRUY N T o N VI ƢỚI N KHU V C MI N TRUNG QU 111 Q ì h hì h hà h ph iể Ngày 05/4/1992, cơng trình đường dây 500kV mạch khởi cơng ngày 27/5/1994 khánh thành, đóng điện vận hành Ngày 23/10/2005, đường dây 500kV Bắc - Nam mạch tiếp tục hoàn thành đưa vào vận hành, đảm bảo hệ thống truyền tải điện 500kV hai mạch song song, tạo liên kết vững chắc, vận hành an toàn, tin cậy cho Hệ thống truyền tải điện Quốc gia Hệ thống điện Việt Nam chia thành ba hệ thống điện miền, cụ thể sau: - Hệ thống điện miền Bắc - Hệ thống điện miền Trung - Hệ thống điện miền Nam 112 i g ƣới i Lưới điện truyền tải 220kV hệ thống điện miền hầu hết sử dụng mạch kép cấp điện mạch vòng, độ an toàn cung cấp điện cải thiện đáng kể so với thời gian trước -4113 h gi ộ i cậ a c g cấp i Hệ thống điện Việt Nam đứng trước thách thức lớn yêu cầu đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện 1.2 T NG QUAN V ƢỚI TRUY N T N KHU V C MI N TRUNG Khu vực miền Trung bao gồm 13 tỉnh, thành phố là: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Thành phố Quảng Ngãi, ình Nẵng, Quảng Nam, ịnh, Phú Yên, Khánh Hoà tỉnh Tây nguyên on Tum, ia Lai, ắk Lắk ắk Nông 121 hụ i Phụ tải T miền Trung chiếm tỷ lệ khoảng 10% so với phụ tải T Quốc gia iện phụ tải max/min miền Trung khoảng 2509/877 MW với sản lượng bình quân ngày khoảng 45,304,949 kWh 122 g ƣới 1.2.2.1 Nguồ hố g i i g i n T miền Trung nhận điện từ nguồn chủ yếu sau: - ường dây 500 kV qua 06 trạm 500kV: Nẵng (2x450 MVA), Thạnh Mỹ (2x450 MVA), Dốc Sỏi (1x450 MVA), Plei u (3x450 MV ), Plei u (1x450 MV ) ăkNông (450+600 MVA) - T miền Bắc qua đường dây 220 KV Hà Tĩnh - ồng Hới cấp cho trạm 220kV ồng Hới - T miền Nam qua đường dây 220 đường dây 110 Ranh, ù ăng V V a Nhim - Nha Trang, a Nhim - Cam Ranh, Tháp Chàm - Cam -51222 ƣới Hệ thống truyền tải lưới điện miền Trung chủ yếu đường dây trạm biến áp 220 kV, 110 kV - tổng cộng 72 mạch đường dây 220 kV với tổng chiều dài 3816 km 203 mạch đường dây 110 kV với tổng chiều dài 4115 km - 133 trạm biến áp khu vực miền Trung 123 ế ƣới b c c ế ƣới ặc bi h c 1.2.3.1 Kế ƣới b n 1.2.3.2 Các kế ƣới ặc bi t a K t lưới s cố 01 MBA 500/220kV trạm 500 V Nẵng b K t lưới s cố MBA AT2 trạm 500KV PleiKu 13 UẬ ƢƠ Hệ thống điện Việt Nam nói chung lưới truyền tải điện khu vực miền Trung nói riêng phát triển nhanh chóng Với lưới điện ngày phức tạp đường dây, Trạm biến áp ngày nhiều hơn, việc vận hành ngày phức tạp, khó khăn, gây thách thức việc đảm bảo vận hành an toàn, t nh ổn định hệ thống đảm bảo đòi hỏi chất lượng điện ngày cao phụ tải Qua thực tế vận hành cho thấy cố gây máy phát, M , làm việc song song xác suất cố lớn thường gây k ch động lớn ảnh hưởng đến an toàn hệ thống Trong nội dung luận văn này, ta quan tâm phương diện nhiệt, phần tử hệ thống bị tách khỏi lưới khả gây tải cho phần tử lại hệ thống, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ, hư hỏng cách điện thiết bị, nguy sụp đổ điện áp phụ tải, ảnh hưởng tần số hệ thống hi đó, hệ thống -6khả rơi vào trạng thái ổn định kéo theo cố nghiêm trọng tính chất hệ thống o cần thực nghiên cứu, phân tích an toàn hệ thống điện nhằm đưa giải pháp tăng t nh an toàn hệ thống điện ƢƠ ƢƠ 21 ƢỚ QU N ƢƠ ƢỚ Người ta phân biệt hai nhóm phương pháp phân t ch an tồn ch nh, là: - Phương pháp xếp - Phương pháp đánh giá trạng thái 211 c phƣơ g ph p xếp 212 c phƣơ g ph p h gi 2.1.2.1 hƣơ g ph p í h g h i phâ bố công suất phần 2.1.2.2 hƣơ g ph p h số chuyển t i 2.1.2.3 hƣơ g ph p rộng vùng 2.2 CÁC PH N M M TÍNH TỐN CH 221 ặ ấ 222 hầ SS/ 223 hầ SS/E E 2.2.3.1 Tổng quan 2.2.3.2 Các ứng dụng chƣơ g 224 hầ US 225 hầ WE W ì h S U Ộ XÁC LẬP -7226 hâ ích ựa chọ chƣơ g 2.3 K T LUẬ ƢƠ ì h í h Trong chương trình bày bối cảnh phương pháp phân t ch an toàn (contingency analysis) ác phương pháp ngày quan tâm phát triển để đảm bảo ứng dụng thời gian thực Từ phương pháp, nhà nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng dụng ể tính tốn thiết kế vận hành T thường dựa sở phương pháp giải tích mạng điện Newton-Raphson, Gauss – Seidel Xuất phát từ phương pháp người ta xây dựng nhiều phần mềm tính tốn Với phát triển ngày mạnh mẽ công nghệ thông tin, máy tính cấu hình mạnh sử dụng phổ biến, nhờ chương trình t nh tốn mơ hệ thống điện khả t nh tốn tốc độ tính tốn cao Mỗi phần mềm ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng khác Phần mềm PSS/ EPT thường sử dụng cho lưới phân phối POWER WORLD SIMULATION phù hợp cho việc xây dựng hệ thống mô vận hành T th ch hợp cho công tác đào tạo ONUS dùng để t nh tốn trào lưu cơng suất đánh giá ổn định HT Phần mềm PSS/E phần mềm mạnh, hầu hết chức phân t ch T Việt Nam sử dụng rộng rãi ngành điện o luận văn tác giả lựa chọn phần mềm PSS/E để thực t nh tốn phân t ch an tồn cố N-1 lưới truyền tải điện khu vực miền Trung -8ƢƠ S TRUY N T 31 U C TRÊN LUỚI N TRUNG U SS/E Việc tính tốn phân tích hệ thống điện Việt Nam thực phần mềm PSS/E ể thực t nh toán trước hết cần phải xây dựng sở liệu cho chương trình Quá trình thực tạo file sở liệu sau: 311 h hập số i h hố g i Tiến hành thu thập số liệu hệ thống điện Việt Nam giai đoạn [9] 312 í h phỏ g c c phầ 3.1.2.1 H đơn vị tương đối 3.1.2.2 Thông số đường dây 3.1.2.3 Thông số máy bi n áp 3.1.2.4 đ n phân phối a đ n p ân đoạn b Kháng bù ngang c Tụ bù dọc 3.1.2.5 Phụ tả đ n 3.1.2.6 Máy phát ửh hố g i he SS/E - 10 - Hình 3.13 Báo cáo s cố gây tải ác cố gây tải ảnh hưởng đến phần tử liên quan thể hình 13 Hình 3.14 Báo cáo k t kiểm tra tả tương ứng với s cố hình 3.13 - 11 34 S ƢỚ -1 U QU U U Từ việc kiểm tra tải phần tử cần giám sát, nhiều cố N-1, kết tổng hợp hình 13 14 Ở ch ng ta cần quan tâm đến cố nặng nề Sau cố N-1 nguy hiểm gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống: - S cố đ n máy bi n áp TBA 220kV Hòa Khánh: Tại Trạm 220kV Nẵng máy biến áp T3 bị tải 121,5%, máy biến áp T4 bị tải 122,1% - S cố đ n đường â 110 V Nẵng – Tại Trạm 220kV máy biến áp S ốc Sỏi máy biến áp ng n : T1 bị tải 166,6%, T2 bị tải 166,6% - S cố đ n máy bi n áp A 220 V Nẵng: Tại Trạm 220kV Nẵng máy biến áp T3 bị tải 139,9% - S cố đ n máy bi n áp Tại Trạm 220kV A 220 V ố ốc Sỏi máy biến áp S : T2 bị tải 170% - S cố đ n đường â 110 V Hoà N ơn – V n ơn: Sự cố làm cho đường dây 110kV Phù Mỹ – Mỹ Thành bị tải 105%, đường dây 110kV Mỹ Thành – Phù đường dây 110kV Phù át – át bị tải 112,4%, n Nhơn bị tải 132%, đường dây 110kV Quy Nhơn – n Nhơn bị tải 157% - S cố đ n đường â 110 V V ng – Nha Trang: Sự cố làm cho đường dây 110kV Mã Vòng – ồng ế bị tải 167,1%, đường dây 110kV Nha Trang – ồng ế bị tải 189,9% - 12 - S cố đ n máy bi n áp TBA 220kV Nha Trang: Sự cố hai máy biến áp Trạm 220kV Nha Trang làm cho máy biến áp lại bị tải 138,2% Trên cố N-1 đặc biệt nghiêm trọng gây tải cho nhiều phần tử liên quan, dựa cảnh báo mà nhân viên vận hành thực việc thay đổi kết lưới, điều chỉnh nấc phân áp M cần thiết, điều áp tải, thao tác sa thải phụ tải trường hợp để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục cho phụ tải 35 UẬ ƢƠ Các cố ngẫu nhiên đặt hệ thống điện trạng thái nguy hiểm Việc tính tốn cố ngẫu nhiên tác dụng dự báo, phân t ch độ nguy hiểm cố này, đề biện pháp loại bỏ giảm thiểu nguy tiềm ẩn từ chúng ối với điều độ miền hệ thống điện Việt Nam: Do quản lý chủ yếu đường dây máy biến áp truyền tải, việc t nh toán cố ngẫu nhiên cho điều độ miền đặt trước hết cố đường dây máy biến áp Qua kết phân t ch trên, lưới điện truyền tải cố ngẫu nhiên với k ch động lớn gây tải chủ yếu MBA khả gây điện diện rộng phụ tải quan trọng Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang Trong cố đặc biệt nguy hiểm trạm 220kV Nẵng ảnh hưởng hàng loạt MBA 220kV miền Trung, cố điện đường dây 110kV Nẵng – Thăng ình làm cho máy biến áp T1 bị tải 166,6%, máy biến áp S tải 166,6% Trạm 220kV T2 bị ốc Sỏi cố MBA trạm 220kV Nha Trang gây tải cho MBA lại 138,2% Như - 13 thấy cố nghiêm trọng xảy ảnh hưởng đến tải máy biến áp lưới truyền tải mà đặc biệt Trạm 220kV đảm nhiệm cung cấp điện cho khu vực rộng lớn Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục nhiệm vụ trị quan trọng, cần sơ suất nhỏ làm gián đoạn việc cung cấp điện diện rộng Việc xác định cố nguy hiểm hệ thống, gi p đưa phương án vận hành cho phù hợp với cố hi đó, nhân viên vận hành theo kết phân t ch cố đưa phương án để khắc phục nhanh chóng, đảm bảo chất lượng điện giảm thời gian gián đoạn cung cấp điện Trong nội dung luận văn tác giả sâu vào nghiên cứu giải pháp nhằm góp phần giảm thiểu hậu cố gây tải cho máy biến áp Trạm 220kV lưới truyền tải điện khu vực miền Trung ƢƠ QU ƢỚ U U U 41 42 UẬ S Ụ QU Xét sơ đồ đấu nối Trạm biến áp hai máy biến áp T1, T2 ( ình 1) hi máy biến áp T2 bị cố l c t n hiệu bảo vệ rơle đưa cắt hai máy cắt hai đầu máy biến áp Như ta biết, - 14 thiết kế Trạm biến áp loại chọn cơng suất máy biến áp đủ cung cấp công suất cho phân đoạn với hệ số tải định nên l c máy biến áp phải gánh phụ tải hai phân đoạn M cần kiểm tra xem máy biến áp M lại khả q tải o đó, ta T1 vận hành điều kiện T2 khơng, để tình trạng q tải xảy lâu dài dẫn đến ảnh hưởng đến độ già cỗi cách điện máy biến áp tuổi thọ H n 4.1 đ đấu nố rạm n áp a má n áp hi kiểm tra mà máy biến áp bị tải l c thiết bị tự động đóng nguồn dự trữ tác động để đóng máy cắt phân đoạn để phụ tải phân đoạn cung cấp điện từ phân đoạn máy biến áp hi đó, phải t n hiệu sa thải phụ tải T1 cấp phụ tải không ưu tiên thông qua ầu tiên phát lệnh sa thải cấp khơng ưu tiên thứ nhất, tình trạng q tải bảo vệ tiếp tục phát lệnh để sa thải phụ tải cấp không ưu tiên thứ hai Quá trình lặp lặp lại đến mà máy biến áp nằm điều kiện vận hành an tồn dừng lại T1 - 15 - H n 4.2 đ t u t toán sa t ả p ụ tả 43 U Ý tả Ủ A QU Mạch chống tải đặt Trạm biến áp gồm chức sau: - hức dự trữ cho bảo vệ ch nh M : hi 51, 27 thu thập thông tin gửi t n hiệu thông qua khối logic AND khởi động để dự trữ cho bảo vệ MBA, đồng thời F51 khởi động kịp trở tránh sa thải phụ tải MBA lại khơng q tải - 16 - hức sa thải phụ tải xảy tải M : hi F51 tín hiệu (tức tải), sau thời gian trễ F51, tín hiệu gửi đến RTU trạm 220kV để phát lệnh cắt Sau t n hiệu xử lý để cắt đ ng XT theo cấp khơng ưu tiên Trên hình trình bày sơ đồ nguyên lý sa thải phụ tải mạch chống tải cho máy biến áp đặt ngăn lộ 11 Trạm biến áp H n 4.3 đ ảo v ống tả sa t ả p ụ tả Giả sử MBA AT2 gặp cố cách ly khỏi hệ thống L c đó, M T1 khả tải nặng, rơle tác động nhầm cắt tiếp MBA lại nghĩ cố o đó, việc lắp đặt bảo vệ dòng áp F27 vào mạch nhằm phân biệt tình trạng ngắn mạch tải L c đó, MBA AT1 tải nặng (dòng qua M T1 vượt giá trị cho phép), khối logic AND nhận tín hiệu F51 nên không gửi lệnh cắt M 231 được) ồng thời, - 17 F51 gửi tín hiệu cắt MC xuất tuyến không ưu tiên cấp trạm biến áp 110kV thông qua đường truyền cáp quang sau thời gian trễ ttrễ Nếu MBA tải nặng, F51 tiếp tục gửi tín hiệu sa thải phụ tải cấp Hình 4.4 Mạ ống tả tạ rạm n áp hi đưa mạch bảo vệ vào ưu điểm sau đây: - Thứ nhất, giảm thời gian MBA tình trạng tải nặng giúp tăng tuổi thọ M (trước 3,2 s), tránh hư hỏng cách điện - Thứ hai, giảm khu vực điện diện rộng khơng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất mà vấn đề trị, xã hội, an ninh quốc phòng,…Với nước phát triển Việt Nam, ngành công nghiệp chiếm 50% tổng GDP nước, cần điện giờ, mức thiệt hại vượt số 1.000 tỉ đồng o điện yếu tố then chốt sản xuất, nhiều nước giới khơng tính tốn thiệt hại điện theo đơn vị mà đơn vị phút - Thứ 3, rút ngắn thời gian điện thao tác khắc phục cố - 18 44 Ứ Ụ QU 220KV NHA TRANG 441 ổ g a 22 a g Trạm biến áp 220kV Nha Trang gồm hai M tự ngẫu T1 AT2 2x125 MVA Trạm nhận điện từ trạm biến áp 500kV PleiKu nhà máy thủy điện a Nhim qua đường dây 220kV PleiKu - Krông Buk - Nha Trang đường dây 220kV a Nhim - Nha Trang cung cấp cho phụ tải trạm 110kV : Ninh Hòa, Cam Ranh, Mã Vòng, iên hánh, ồng ế, Vạn iã, Nha Trang, Suối Dầu, Bình Tân H n 4.5 đ m p ng rạm 220 V 4 Ứ g dụ g ạch chố g uv i ch Nam m ền rung 22 Trang H n 4.12 đ l p đ t mạ ống tả tạ rạm 220 V NT - 19 Sơ đồ chống tải số lượng cấp sa thải đến cấp, tổng công suất sa thải phụ tải 110 (MW) trạm 110kV Ninh Hòa, Cam Ranh, Mã Vòng, Diên Khánh, Suối Dầu, hánh ình Tân ồng ế, Vạn Giã, Nha Trang, ác cấp khơng ưu tiên U N òa phê duyệt gửi cho công ty điện lực văn số 129/ V- L hánh tỉnh òa cơng -P8 ngày 21/01/2009 Bảng 4.3 Cấp sa thải phụ tải trạm MBA 220 kV Nha Trang 443 g ê í hi H n 4.13 Ngu ên l đ ều i sa h i phụ ển má tt at i ng qua - 20 Khi F51, F27 tín hiệu (sự cố thực), thông qua khối logic AND khởi động để dự trữ cho bảo vệ M , đồng thời F51 khởi động kịp trở tránh sa thải phụ tải MBA lại khơng q tải Khi F51 tín hiệu (tức tải), sau thời gian trễ F51, tín hiệu xử lý để cắt đ ng XT theo cấp không ưu tiên Sơ đồ nguyên lý truyền t n hiệu sa thải phụ tải [10] trình bày hình 13 Như ta biết, hệ thống iám sát iều khiển Thu thập liệu (Supervisory Control and Data Acquisition - S ) sử dụng rộng rãi ngành điều độ hệ thống điện Tại trạm biến áp lắp đặt thiết bị đầu cuối - điều khiển từ xa (Remote Terminal Unit - RTU) ác RTU kết nối với trung tâm điều khiển (Control Center - CC) thông qua mạng liên lạc viễn thông ác RTU nhận thông tin điều khiển, đồng thời gian từ CC, thực chúng gửi kết hi đó, RTU thực lệnh điều khiển đóng - mở máy cắt Trong hoạt động, RTU luôn quét hỏi trạng thái đóng/mở theo chu kỳ 10 - 20 ms Mỗi tiếp điểm máy cắt trạm điện chuyển trạng thái từ CLOSE sang OPEN ngược lại, bị INVALID tín hiệu nhận biết tin báo “ hange of state” kèm theo địa thiết bị, trạng thái thời điểm xảy gửi qua MO EM đến trung tâm điều khiển CC Trên hình console điều độ viên máy in tin báo dạng: “8S572 OPEN” sơ đồ thứ hình console, ký hoạ vị tr tương ứng máy cắt chuyển sang trạng thái “mở” - 21 Khi nhận yêu cầu điều khiển xa từ máy tính chủ Trung tâm điều khiển (CC- Control Center), RTU trả lời CC chấp nhận hay khơng sau thực số bước kiểm tra độ sẵn sàng trạng thái Thì RTU trả lời CC khơng sẵn sàng thực chế độ điều khiển từ xa máy tính chủ cách ly thiết bị khỏi chế độ sẵn sàng cho phép điều khiển từ xa Nếu RTU trả lời CC sẵn sàng lệnh điều khiển tên (địa chỉ) máy cắt cần cắt trạng thái cần đạt tới (OPEN), trung tâm điều khiển phát lệnh điều khiển xa, gửi qua MODEM tới RTU qua Digital Output Module xung điều khiển gửi tới rơ le trung gian (Rơle - mở) để tới máy cắt Sau thời gian trễ định tương ứng với thời gian tác động máy cắt (ví dụ 300 ms), RTU thực thu thập liệu thông qua vỉ Digital Input Module nhằm kiểm tra trạng thái máy cắt óng ( LOSE) hay Mở (OPEN) hông xác định (INVALID) sau thực lệnh điều khiển xa Nếu trình thực thành cơng, RTU gửi tín hiệu phản hồi RS-OPEN RS-CLOSE trung tâm điều khiển để khẳng định điều sơ đồ thứ hình đồ hoạ thay đổi ký hoạ trạng thái (“mở” “đóng”) Nếu q trình điều khiển xa khơng thực (tín hiệu phản hồi bị INVALID) cảnh báo chấm dứt ln việc điều khiển xa thiết bị Như vậy, sau t n hiệu truyền đến đ ng vị tr máy cắt cần cắt lệnh cắt thực thành cơng t n hiệu báo trung tâm điều khiển Quá trình sa thải cấp không ưu tiên thực tương tự khơng t n hiệu gửi để sa thải phụ tải tức máy biến áp khơng bị q tải - 22 45 UẬ ƢƠ Áp dụng tính tốn kiểm tra cho trạm thực tế nhận thấy với thông số đầu vào yêu cầu mức độ ưu tiên phụ tải khác nhau, mạch chống tải đề xuất đáp ứng yêu cầu sa thải để đảm bảo vận hành an toàn máy biến áp xãy tải hi áp dụng mạch chống tải Trạm 220kV Nha Trang nhận thấy: - iảm thời gian thao tác cần cắt khẩn cấp mức cơng suất xảy cố, trước phải thực thao tác theo trình tự nhận lệnh từ đến kỹ vận hành miền nhân viên thao tác lệnh sa thải tay x đến ơn nữa, thao tác cắt tải đầu nguồn xuất tuyến 110kV dẫn đến trường hợp sa thải phụ tải không đảm ảo mức ưu tiên cần thiết, không t nh ch nh xác tải thực tế so với khả đáp ứng nguồn - Mạch chống tải ưu điểm đơn giản, sử dụng t n hiệu bảo vệ ch nh trạm, điều tiết kiệm chi ph đầu tư đưa mạch vào vận hành thực tế - ác mức không ưu tiên thực việc sa thải U N tỉnh t nh toán gửi cho công ty điện lực nên đưa vào vận hành đảm bảo cho phụ tải quan trọng vận hành an toàn tin cậy - 23 K T LUẬ Luận văn tìm hiểu phương pháp phân t ch an toàn (contingency analysis) điểm qua phần mềm hỗ trợ t nh tốn Từ đó, chọn phần mềm PSS/E cho t nh toán Qua kết đề tài, đưa cách phân tích cố ngẫu nhiên N-1 lưới truyền tải khu vực miền Trung ựa vào kết phần tử bị cố phần tử bị ảnh hưởng cố Theo đó, cố nguy hiểm khu vực Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang Các cố đặc biệt nguy hiểm Trạm 220kV Nẵng ảnh hưởng hàng loạt M 220kV khu vực miền Trung, cố điện đường dây 110kV Nẵng – Thăng máy biến áp S ình làm cho máy biến áp T1 bị tải 166,6%, T2 bị tải 166,6% Trạm 220kV ốc Sỏi cố MBA Trạm 220kV Nha Trang gây tải cho MBA lại 138,2% Từ đó, tương ứng với cố người vận hành đưa phương án khắc phục cho phù hợp, gi p cho việc khắc phục cố cách nhanh chóng chủ động Một vài giải pháp áp dụng như: Thay đổi kết lưới, thay đổi nấc phân áp M điều áp tải, thao tác sa thải phụ tải trường hợp cần thiết, Luận văn quan tâm vào giải pháp sa thải phụ tải để khắc phục trường hợp tải, đặc biệt Trạm biến áp Trên sở đề xuất mạch chống tải nhằm khắc phục tượng rơle tác động nhầm tải cố phân tích Áp dụng mạch chống tải Trạm 220kV Nha Trang giải vấn đề sau: - Giảm vùng điện diện rộng rơle tác động nhầm - 24 trường hợp MBA AT1 tải nặng MBA AT2 bị cố - Nâng cao tuổi thọ MBA xãy tải thời gian lâu dài Phần mềm PSS/E cung cấp cho ta công cụ mạnh để tính tốn phân tích cố ngẫu nhiên hệ thống điện Trên sở phân t ch t nh ưu việt mạch chống tải trên, ta hồn tồn ứng dụng mạch chống tải tất Trạm biến áp Hệ thống điện Tuy nhiên thời gian khả hạn chế nên luận văn nghiên cứu t nh toán đề xuất mạch chống tải chưa đưa mơ mơ kết nối làm việc hệ thống Scada ướng mở rộng hồn thiện đề tài thể: Xây dựng chương trình thiết kế mạch chống tải để đưa vào thực tế vận hành thử nghiệm Với mong muốn hoàn chỉnh nội dung đề tài, lần tác giả xin chân thành cảm ơn mong muốn tiếp thu ý kiến đóng góp q thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp, để đề tài ngày hoàn thiện, nhằm phục vụ thiết thực công tác vận hành lưới điện ... PSS/E cho t nh toán Qua kết đề tài, đưa cách phân tích cố ngẫu nhiên N-1 lưới truyền tải khu vực miền Trung ựa vào kết phần tử bị cố phần tử bị ảnh hưởng cố Theo đó, có cố nguy hiểm khu vực Nẵng,... thống điện Việt Nam chia thành ba hệ thống điện miền, cụ thể sau: - Hệ thống điện miền Bắc - Hệ thống điện miền Trung - Hệ thống điện miền Nam 112 i g ƣới i Lưới điện truyền tải 220kV hệ thống điện. .. cho việc phân tích cố ngẫu nhiên Trong hệ thống điện, MBA phần tử quan trọng liên kết hệ thống sản xuất, truyền tải phân phối Vì việc Phân tích cố xây dựng mạch chố g i ch ƣới i i h ực i n Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích sự cố và xây dựng mạch chống quá tải cho lưới truyền tải điện khu vực miền trung, Phân tích sự cố và xây dựng mạch chống quá tải cho lưới truyền tải điện khu vực miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay