đường ống chịu áp suất ngoài

100 37 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 21:22

ĐƯỜNG ỐNG chỊU ÁP SUẤT NGỒI – BỐ trí MẶT BẰNG VÀ BỘ PHẬN ĐỠ ỐNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG CHỊU ÁP SUẤT NGOÀI ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Ống xem dài khi: L> Xét ống dài, hình trụ hoàn hảo, chịu áp suất đồng tăng ổn định, đến điểm ống đột ngột bị oằn ống trạng thái đàn hồi: áp suất đàn hồi tới hạn ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Áp suất đàn hồi tới hạn ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Áp suất đàn hồi tới hạn • Thấp ứng với n=2  ống bị oằn hình oval • Nếu ràng buộc áp suất ngồi, khơng oằn dạng này, đến áp suất tới hạn ứng với n=3 ống bị oằn hình vấu • Với n=2 xác định áp suất tới hạn = ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Áp suất đàn hồi tới hạn • Thấp ứng với n=2  ống bị oằn hình oval • Nếu ràng buộc áp suất ngồi, khơng oằn dạng này, đến áp suất tới hạn ứng với n=3 ống bị oằn hình vấu • Với n=2 xác định áp suất tới hạn = ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Áp suất đàn hồi tới hạn • Thấp ứng với n=2  ống bị oằn hình oval • Nếu ràng buộc áp suất ngồi, khơng oằn dạng này, đến áp suất tới hạn ứng với n=3 ống bị oằn hình vấu • Với n=2 xác định áp suất tới hạn = ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG • Với n=2  biến dạng theo chu vi tính bởi: • Với n=2, thép =0.3 nên ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG • Nếu ống có L Xét ống dài, hình trụ hồn hảo, chịu áp suất đồng tăng ổn định, đến điểm ống đột ngột bị oằn ống trạng thái đàn hồi: áp suất. .. hạn ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Áp suất đàn hồi tới hạn ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Áp suất đàn hồi tới hạn • Thấp ứng với n=2  ống bị oằn hình oval • Nếu ràng buộc áp suất ngồi, khơng oằn dạng này, đến áp suất. .. áp suất tới hạn ứng với n=3 ống bị oằn hình vấu • Với n=2 xác định áp suất tới hạn = ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Áp suất đàn hồi tới hạn • Thấp ứng với n=2  ống bị oằn hình oval • Nếu ràng buộc áp suất
- Xem thêm -

Xem thêm: đường ống chịu áp suất ngoài, đường ống chịu áp suất ngoài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay