nghien cuu kha nang xin vien thanh cong cua sinh vien

15 30 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 20:46

Đề cƣơng đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG XIN VIỆC THÀNH CÔNG CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHỐI NGÀNH KINH TẾ CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẶT VẤN ĐỀ Trong năm gần đây, ảnh hƣởng “dƣ chấn” sau khủng hoảng tài tồn cầu (2008) khiến nhiều quốc gia Thế giới có Việt Nam, phải đối mặt với vơ vàn khó khăn thách thức vấn đề kinh tế - xã hội nhƣ xuống kinh tế, nợ cơng, lạm phát, thất nghiệp, Trong đó, thất nghiệp trở thành mối lo ngại lớn nhiều nƣớc phát triển nhƣ nƣớc phát triển Thế giới Sự xuống kinh tế kéo theo nhiều hệ lụy nhƣ doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy phá sản, số lƣợng việc làm nhƣ số việc làm giảm gây ổn định cung cầu thị trƣờng lao động dẫn đến số lƣợng lao động thất nghiệp ngày gia tăng nhƣ nay, đặc biệt lao động qua đào tạo thất nghiệp ngày tăng Tỷ lệ lao động thất nghiệp Việt Nam ln có xu hƣớng tăng qua năm, đặc biệt tỷ lệ thất nghiệp lao động có trình độ đại học trở lên ngày tăng nhanh Năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp chung cho toàn lực lƣợng lao động 2,2% tăng nhẹ so năm 2012, đó, tỷ lệ thất nghiệp lao động có trình độ đại học trở lên tăng đáng kể từ 2,82% (năm 2012) lên 4% (năm 2013) đến quý II/2014 tỷ lệ thất nghiệp niên độ tuổi từ 20 đến 24 có trình độ đại học (sinh viên vừa tốt nghiệp) lên đến 21,2% Nếu quý IV-2013, có 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp1 đến q II-2014 có đến 162.000 lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp Đồng sơng Cửu Long – vùng kinh tế phía nam Việt Nam đƣợc xem vùng trũng giáo dục với tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp nƣớc (10,5%, lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 4%, năm 2013)2 Trong năm gần đây, tỷ lệ thất nghiệp chung tồn vùng có xu hƣớng cao tỷ lệ thất nghiệp chung nƣớc, năm 2012 tỷ lệ thất nghiệp 2,17% đến năm 2013 tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 2,4%, đó, tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi từ 20 – 24 lên đến 6,5% chiếm đến 26,5%, cao cấu lao động thất nghiệp nay3 Chính thực trạng đó, sinh viên vừa tốt nghiệp ngày khó khăn tham Hồng Hạnh (2014) 72.000 cử nhân thất nghiệp chƣa có dự báo nguồn nhân lực Báo điện tử Dân Trí [Truy cập ngày: 01/09/2014] Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2013 Tổng Cục Thống Kê [Ngày truy cập: 01/09/2014] Báo cáo lao động việc làm năm 2012 năm 2013 Tổng Cục Thống Kê gia vào thị trƣờng lao động, khiến nhiều sinh viên phải làm công việc trái ngành chịu thất nghiệp Đánh giá nguyên nhân cho thực trạng này, ơng Nguyễn Bá Ngọc, Phó Viện trƣởng Viện KHLĐXH (Bộ LĐTB&XH ), cho có nhiều, nhƣng quan trọng chất lƣợng đào tạo trƣờng CĐ, ĐH chƣa cao nên lao động tốt nghiệp không đáp ứng đƣợc nhu cầu tuyển dụng quan, doanh nghiệp Bên cạnh đó, việc thiếu cơng khai, minh bạch thông tin tuyển dụng phần hạn chế khả tiếp cận, tìm kiếm việc làm nhóm lao động này4 Cùng bình luận vấn đề này, Phạm Văn Sơn, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo Cung ứng nhân lực, Bộ GD-ĐT lại cho rằng, ngun nhân gây nên tình trạng thiếu việc làm kinh tế khủng hoảng, doanh nghiệp phá sản thu hẹp phạm vi sản xuất kinh doanh khơng khơng tuyển thêm mà cắt giảm nhân cơng, vị trí việc làm nhiều Đây nguyên nhân làm cho dƣ thừa lao động Dựa thực trạng đó, đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả xin việc thành công sinh viên tốt nghiệp khối ngành kinh tế trƣờng đại học khu vực ĐBSCL” cần thiết có ý nghĩa Đề tài phân tích khả có việc làm sinh viên tốt nghiệp khối ngành kinh tế khu vực ĐBSCL việc tìm kiếm công việc sau tốt nghiệp Kết nghiên cứu sở khoa học để đề xuất giải pháp giúp sinh viên nâng cao khả tìm đƣợc việc làm sau tốt nghiệp MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đƣợc tiến hành nhằm phân tích thực trạng tìm việc làm, phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến khả có việc làm đề xuất giải pháp nâng cao khả có việc làm sinh viên tốt nghiêp khối ngành kinh tế trƣờng ĐH khu vực ĐBSCL 2.2 Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu nhằm thực mục tiêu cụ thể sau: (1) Phân tích thực trạng tìm việc làm sinh viên tốt nghiệp khối ngành kinh tế trƣờng ĐH khu vực ĐBSCL (2) Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả có việc làm sinh viên tốt nghiệp khối ngành kinh tế trƣờng ĐH khu vực ĐBSCL Hiếu Minh (2014) Hơn 162.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp Báo điện tử Dân Trí [Truy cập ngày: 01/09/2014] Hồng Hạnh (2014) 72.000 cử nhân thất nghiệp chƣa có dự báo nguồn nhân lực Báo điện tử Dân Trí [Truy cập ngày: 01/09/2014] (3) Đề xuất giải pháp giúp sinh viên khối ngành kinh tế trƣờng trƣờng ĐH khu vực ĐBSCL nâng cao khả tìm đƣợc việc làm sau tốt nghiệp CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu nhằm tập trung giải câu hỏi sau: (1) Thực trạng tìm kiếm việc làm sinh viên khối ngành kinh tế nhƣ nào? (2) Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả có việc làm sinh viên tốt nghiệp ĐH khối ngành kinh tế gì? (3) Xác suất thành công hồ sơ xin việc chịu ảnh hƣởng nhân tố nào? (4) Cần giải pháp để nâng cao khả có việc làm cho sinh viên tốt nghiệp khối ngành kinh tế? PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu Khả việc làm lao động nói chung, sinh viên tốt nghiệp nói riêng, chịu ảnh hƣởng nhiều tác nhân khác nhƣ: bối cảnh kinh tế, thị trƣờng lao động, chất lƣợng lao động đặc điểm nhân học cá nhân lao động Nội dung nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng tìm việc làm; phân tích cách nhân tố ảnh hƣởng đến khả việc làm sinh viên tốt nghiệp khối ngành kinh tế trƣờng ĐH khu vực ĐBSCL việc tìm kiếm cơng việc dựa tảng gia đình đặc điểm nhân sinh viên; đề xuất giải pháp giúp sinh viên khối ngành kinh tế trƣờng trƣờng ĐH khu vực ĐBSCL nâng cao khả tìm đƣợc việc làm sau tốt nghiệp 4.2 Giới hạn đối tƣơng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến khả có việc làm sinh viên việc tìm kiếm công việc sau tốt nghiệp nên đối tƣợng nghiên cứu là: sinh viên khối ngành kinh tế trƣờng ĐH Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH Cửu Long (lý do) tốt nghiệp từ tháng (dự kiến) đến năm tìm kiếm làm cơng việc tồn thời gian tác nhân ảnh hƣởng đến khả việc có việc làm sinh viên tốt nghiệp 4.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc thực từ tháng đến tháng 12 năm 2014, sử dụng số liệu thứ cấp từ năm 2011 đến đầu năm 2014 số liệu sơ cấp vấn trực tiếp sinh viên khối ngành kinh tế tốt nghiệp năm 2013 đầu năm 2014 trƣờng CĐ, ĐH địa bàn Tp Cần Thơ LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN 5.1 Lƣợc khảo theo đối tƣợng tiếp cận Trong thời gian qua, nghiên cứu vấn đề việc làm lao động trẻ nói chung, sinh viên tốt nghiệp nói riêng có nhiều hƣớng tiếp cận theo đối tƣợng khác Zhou (2003) tiến hành phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến việc sinh viên tốt nghiệp thông qua hƣớng tiếp cận vấn ngẫu nhiên 2.119 sinh viên tốt nghiệp 64 trƣờng ĐH-CĐ lãnh thổ Trung Quốc Tƣơng tự, Kong Jun (2012) tiếp cận sinh viên tốt nghiệp làm tìm kiếm công việc trƣờng ĐH thủ Bắc Kinh, Trung Quốc để phân tích tình trạng việc làm sinh viên nghiên cứu Một nghiên cứu Ý, Davide Contu (2012) tiếp cận theo đặc điểm nhân học lao động thông qua khảo sát ngân hàng Ý Ở Việt Nam, nhằm nâng cao hộ việc làm thông qua san giao dịch việc làm Đà Năng, Lê Phan Hồng Châu Phạm Thị Thùy Ngân (2010) tiếp cận ứng viên doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch Đà Nẵng Trong nhóm ngành cơng nghệ thông tin, Xiang Fang, Sooun Lee (2005) tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 161 sinh viên, học viên tốt nghiệp khóa học từ trung tâm đào tạo MIS (Management Information Systems, USA) Một nghiên cứu Na Uy, Bratberg Nilsen (1998) tiếp cận 11.658 sinh viên tốt nghiệp làm việc tìm kiếm cơng việc từ 1989 đến 1991 thông qua hệ thông liệu dân số Na Uy với thơng tin nhân học, gia đình, thời gian tìm kiếm thời gian làm cơng việc họ Đối với đối tƣợng lao động trẻ, Msigwa Kipesha (2013) tiếp cận đối tƣợng lao động có độ tuổi từ 15 – 34 tuổi Tazania để giải vấn đề nghiên cứu Một hƣớng tiếp cận khác, với góc độ nhà hoạch định nguồn nhân lực, Alfed cộng (2008) tiến hành vấn bên có liên quan gồm quản lý, giảng viên trƣờng đại học, nhân viên cao cấp phận nhân lực, quản lý nhân công ty sinh viên để thu thập ý kiến Tiếp cận vấn đề tốt nghiệp với góc nhìn vĩ mơ, Gilanipour cộng (2012) tiếp cận nhiều bên liên quan gồm nhiều lĩnh vực khác nhƣ kinh tế, văn hóa – xã hội, sách, quản lý giáo dục Nhìn chung, hƣớng tiếp cận giải vấn đề thất nghiệp có nhiều hƣớng tiếp cận phong phú từ đặc đặc điểm cá nhân lao động, tảng gia đình nhiều lĩnh vực khác 5.2 Lƣợc khảo theo phƣơng pháp nghiên cứu Msigwa Kipesha (2013) sử dụng mơ hình hồi qui logistis đa thức (Multinomial logistic regression model) để phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến tình trạng việc làm Tazania Davide Contu (2012) sử dụng mơ hình Probit phƣơng pháp tiếp cận phi tham số để phân tích khả có việc làm lao động Ý Tƣơng tự, Lê Phan Hồng Châu Phạm Thị Thùy Ngân (2010) sử dụng mơ hình hồi qui Probit phân tích hội việc làm lao động tham gia sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng Bratberg Nilsen (1998) dụng mơ hình Tobit với phƣơng pháp ƣớc lƣơng khả tối đa để kiểm định mối quan hệ yếu tố cá nhân với tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp Na uy Kong Jun (2012) sử dụng mơ hình bán tham số (semiparametric survival model) để phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến thời gian có việc làm sih viên tốt nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc 5.3 Lƣợc khảo theo nội dung nghiên cứu Nhiều nghiên cứu nhằm tìm nhân tố ảnh hƣởng đến khả có việc làm lao động nhƣ tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến khác biệt tình trạng thất nghiệp lao động đƣợc thực nhiều nơi khác nƣớc Theo Davide Contu (2012) Msigwa, Kipesha (2013) thất nghiệp vấn đề quốc gia cần quan tâm, nƣớc phát triển, thất nghiệp không ảnh hƣởng đến tăng trƣởng, tệ ảnh hƣởng đến ổn định trị quốc gia Ngồi yếu tố nhƣ kinh tế, trị, xã hội mơi trƣờng yếu tố thuộc cá nhân lao động nhƣ: giới tính, trình độ học vấn, kĩ năng, tình trạng nhân vị trí địa lý nơi xin việc yếu tố định đến tình thất nghiệp lao động Đối với lao động nữ giới, có trình độ học vấn cao, có mối ràng buộc nhân dễ dàng có việc làm Cá nhân có trình độ đại học có việc nhanh thời gian làm công việc lâu sinh viên nữ sau tốt nghiệp lại có khả có việc làm sớm sinh viên nam tốt nghiệp đại học (Bratberg Nilsen, 1998; Kong Jun, 2012) Đối với lao động sinh viên tốt nghiệp CĐ, ĐH yếu tố nhƣ uy tín trƣờng, chuyên ngành, kết tốt nghiệp có ảnh hƣởng đến khả sinh viên sau tốt nghiệp (Fang Lee, 2005; Bradley Nguyen, 2004; Zhou, 2003; Kong Jun, 2012) Bradley Nguyen (2004) chứng uy tín chất lƣơng đạo tạo có tác động mạnh đến thành cơng việc tìm kiếm việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Anh, theo đó, sinh viên tốt nghiệp trƣờng uy tín có thời gian tìm việc nhanh Kong Jun (2012) chứng minh đƣợc điều tƣơng tự nghiên cứu sinh thủ đô Bắc Kinh Tuy nhiên, Zhou (2003) lại cho rằng, uy tín trƣờng có tác động nhỏ việc tìm kiếm việc làm sinh viên Trung Quốc Chuyên ngành cách chọn lọc lao động với kĩ khả khác phù hợp với nhu cầu thị trƣờng lao động khác nhau, theo Kong Jun (2012) sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật kinh tế Bắc Kinh dễ dàng tìm kiếm việc làm so với sinh viên ngành luật khoa học tự nhiên Ngoài ra, theo Fang Lee (2005) kết tốt nghiệp đƣợc sử dụng nhƣ báo quan trọng thành tích học tập học sinh Đôi nhà tuyển dụng yêu cầu ngƣời xin việc báo cáo kết tốt nghiệp nhƣ cung cấp chứng sinh viên chuẩn bị cho nghề nghiệp Nghiên cứu Albrecht cộng (1994) cho thấy hầu hết nhà tuyển dụng quan tâm đến kết tốt nghiêp, đặc biệt kinh doanh Tuy nhiên, Rosson cộng (1973) lại cho kết tốt nghiệp khơng ảnh hƣởng tình trạng việc làm Mặt khác, nhiều tác giả lại cho mấu chốt vấn đề thất nghiệp không nằm vấn đề đào tạo mà kinh nghiệm lao động Các yếu tố nhƣ thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ kỹ không phù hợp góp phần vào việc niên thất nghiệp cao so với dân số trƣởng thành (Godfrey, 2003) Đối sinh vừa tốt nghiệp, thiếu hụt kinh nghiệm cơng việc làm giảm khả có việc làm họ so với ngƣời trƣởng thành thị trƣờng lao động Theo Caroleo Pastore (2007) chìa khóa để giải thích tình trạng thất nghiệp lao động trẻ gọi khoảng cách kinh nghiệm Ngồi ra, yếu tố tảng gia đình mức lƣơng chấp nhận định tới khả việc làm lao động Montgomery (1991) cho phần lao động tìm đƣợc việc làm thơng qua gia đình, bạn bè ngƣời quen Lao động trẻ lao động thiếu kinh nghiệm hạn chế thông tin cơng ty, tiền lƣơng, điều kiện làm việc, sách việc làm nhƣ đặc điểm công việc Vì vậy, họ phải đối mặt với chi phí thông tin đáng kể (Bratberg Nilsen, 1998) Thông qua mối quan hệ xã hội, ngƣời lao động dễ dàng nhận đƣợc thông tin cung cầu thị trƣờng lao động khả có việc làm cao đƣợc bạn bè ngƣời thân giới thiệu (Etienne Campens ctg (2012)) Theo Bradley Nguyen (2004) tình trạng việc làm bố mẹ đƣợc tìm thấy yếu tố định mạnh mẽ quan trọng định tìm việc làm niên niên có hồn cảnh gia khó khăn có nhiều khả thâm nhập thị trƣờng lao động có việc làm cao Theo Bratberg Nilsen (1998) thời gian tìm kiếm chấp nhận mức lƣơng có tác động cách tích cực đến tình trạng việc làm dƣờng nhƣ nữ giới có thời gian tìm kiếm chấp nhận mức lƣơng thấp Eckstein Wolpin (1987) điều tra thời gian cho cơng việc tồn thời gian sau học mức lƣơng chấp nhận cho yêu cầu mức lƣơng cao đồng nghĩa với kéo dài thời gian thất nghiệp MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Dựa sở tổng quan số học thuyết liên quan nhƣ nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm có liên quan đến đến khả có việc làm lao động Mơ hình đề xuất cho nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến khả có việc làm sinh tốt nghiệp khối ngành kinh tế đƣợc xây dựng nhƣ sau nhƣ hình dƣới Giới tính Quan hệ xã hội Thu nhập gia đình Kỹ Uy tín trƣờng Khả có việc làm sinh viên tốt nghiệp Kinh nghiệm làm việc Loại tốt nghiệp Nơi xin việc Mức lƣơng chấp nhận Hình 1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất Đây mơ hình với biến phụ thuộc nhị ngun nên để kiểm định mơ hình sử dụng phƣơng pháp hồi quy Logistic phƣơng pháp hồi qui Probit với phƣơng trình đƣợc thiết lập nhƣ sau: KNCOVIECLAM = β0 + β1GIOITINH + β2LTRUONG + β3QUANHE + β4THUNHAP + β5KYNANG+ β6LOAI + β7NOIXV + β8KNGHIEM + β9LUONG + α1CANTHO +α2CUULONG Trong đó: KNCOVIECLAM biến phụ thuộc đo lƣờng khả có việc làm sinh viên tốt nghiệp khối ngành kinh tế trƣờng ĐH ĐBSCL việc tìm kiếm cơng việc sau tốt nghiệp, biến nhận giá trị sinh làm công việc sau tốt nghiêp nhận giá trị đến chƣa tìm đƣợc việc làm từ trƣờng Các biến độc lập mơ hình đƣợc giải thích cụ thể bảng Bảng 1: Cơ sở xây dựng thang đo mơ hình Tên biến Giới tính (GIOITINH) Quan hệ xã hội (QUANHE) Loại tốt nghiệp (LOAI) Nơi xin việc (NOIXV) Kinh nghiệm (KNGHIEM) Uy tín trƣờng CANTHO; TAYDO; CUULONG Mức lƣơng chấp nhận Diễn giải Nguồn Kỳ vọng Giới tính sinh viên tốt nghiệp, nhận Msigwa Kipesha (2013); giá trị Nam giá trị Davide Contu (2013); nữ Kong Jun (2012); Bratberg Nilsen (1998) - Nhận giá trị đƣợc bạn bè, ngƣời Montgomery (1991); thân giới thiệu xin việc ngƣợc Etienne Campens ctg lại (2012) + Xếp loại sinh viên tốt nghiệp bao gồm loại: Xuất sắc, Giỏi, Khá, TB-Khá, Trung bình tƣơng ứng với giá trị từ đến Fang Lee (2005); Albrecht cộng (1994); Rosson cộng (1973) + Nhận giá trị xin việc Thành thị Msigwa Kipesha (2013); Nông thôn Davide Contu (2013); - Biến định lƣợng, số tháng sinh viên Caroleo Pastore (2007); làm công việc liên quan đến chuyên Godfrey (2003); Châu ngành đào tạo có tạo thu nhập cho Ngân (2010) thân (tháng) + - CANTHO: nhận sv ĐHCT Bradley Nguyen (2004); ngƣợc lại Kong Jun (2012); Zhou - TAYDO: nhận sv ĐH Tây Đô (2003) + ngƣợc lại - CUULONG: nhận sv ĐH Cửu Long ngƣợc lại (LUONG) Là mức lƣơng thấp mà sinh viên có Bratberg Nilsen(1998); thể chấp nhận để có việc làm Eckstein Wolpin (1987); Châu Ngân (2010) Thu nhập gia đình Biến định lƣợng, tổng thu nhập gia Bradley Nguyen (2004); đình (triệu đồng/tháng) - - (THUNHAP) Kỹ (KYNANG) Đo lƣờng kỹ thiết yếu sinh viên để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động Đƣợc đo lƣờng thang đo Likert mức độ với 16 yếu tố nhóm kỹ bản: Kỹ bản, kỹ ứng dụng, kỹ phát triển Nguồn: Đề xuất tác giả Msigwa Kipesha (2013); Godfrey (2003); Huỳnh Trƣờng Huy La Nguyễn Thùy Dung (2011); Huỳnh Phú Thịnh (2007); + Diễn giải biến dấu kì vọng GIOITINH: giới tính sinh viên tốt nghiệp, biến giả nhận giá trị sinh viên Nam nhận giá trị nữ Theo kết nhiều nghiên cứu trƣớc đây, sau tốt nghiệp, sinh viên nữ dễ dàng có việc làm so với sinh viên nam nên biến mang dấu kì vọng âm QUANHE: thể mối quan hệ xã hội sinh viên tốt nghiệp việc tìm kiếm việc làm, biến giả nhận giá trị sinh viên đƣợc đƣợc bạn bè, ngƣời thân gởi gắm xin việc làm nhận giá trị không đƣợc gởi gắm Theo nghiên cứu trƣớc, lao động đƣợc bạn bè, ngƣời thân gởi gắm xin việc khả có việc làm cao nên biến mang dấu kì vọng dƣơng LOAI: xếp loại tốt nghiệp sinh viên Theo nghiên cứu trƣớc, sinh viên tốt nghiệp với điểm trung bình cao khả có việc làm cao nên biến mang dấu kì vọng dƣơng NOIXV: nơi sinh viên xin việc, biến giả nhận giá trị sinh viên xin việc Thành thị nhận giá trị xin việc Nông thôn Theo nghiên cứu trƣớc, lao động xin việc nông thôn dễ dàng thành thị nên biến mang dấu kì vọng âm KNGHIEM: tổng số tháng sinh viên làm công việc liên quan đến chuyên môn có tạo thu nhập trƣớc tốt nghiệp KYNANG: thể kỹ sinh viên tốt nghiệp bao gồm nhóm kỹ thiết yếu lao động để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động Nhóm biến đƣợc đo lƣờng tự đánh giá sinh kỹ với 16 yếu tố đƣợc đo băng thang đo Likert mức độ (Bảng 2) Theo nghiên cứu trƣớc, sinh viên có kỹ tốt dễ dàng tìm đƣợc việc làm nên nhóm biến mang dấu kì vọng dƣơng Bảng 2: Diễn giải biến kỹ Diễn giải biến Thang đo Kỹ Ngoại ngữ Tin học Likert mức độ Giao tiếp Làm việc độc lâp Kỹ ứng dụng Tính tổ chức Likert mức độ Quản lý Phân tích Likert mức độ Làm việc nhóm Tin học ứng dụng 10 Hoạch định 11 Đàm phán Kỹ phát triển 12 Tổng hợp 13 Lãnh đạo 14 Phát triển quan hệ Likert mức độ 15 Tổ chức nguồn nhân lực 16 Ra định Nguồn: Đề xuất tác giả Theo nghiên trƣớc, lao động có kỹ tốt dễ dàng tìm kiếm đƣợc việc làm nên nhóm biến mang dâu kì vọng dƣơng Uy tín trƣờng (CANTHO; TAYDO; CUULONG): thể uy tín trƣờng tƣơng ứng với bậc học, biến giả Theo nghiên cứu trƣớc, sinh viên tốt nghiệp trƣờng có uy tín trƣờng cao xin việc dễ dàng nên biến mang dấu kì vọng dƣơng LUONG: mức lƣơng yêu cầu sinh viên tìm kiếm việc làm, Theo nghiên cứu trƣớc, sinh viên đòi hỏi mức lƣờng cao khả có việc làm thấp THUNHAP: tổng thu nhập hàng tháng gia đình (triệu đồng/tháng), biến định lƣợng Theo nghiên cứu trƣớc, lao động có xuất thân từ gia đình có hồn cảnh khó khăn có ý thức cố gắng tìm kiếm việc làm nên khả có việc cao hơn, biến mang dấu kì vọng âm PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu - Phƣơng pháp chọn cở mẫu Kích thƣớc mẫu thƣờng tùy thuộc vào phƣơng pháp ƣớc lƣợng nghiên cứu có nhiều quan điểm khác nhau, chẳng hạn nhƣ: + Theo Hair cộng (1998)6 qui luật tổng quát cho cỡ mẫu tối thiểu phân tích nhân tố khám phá gấp lần số biến quan sát số lƣợng mẫu phù hợp cho phân tích hồi quy đa biến gấp lần số biến độc lâp Hair JF, Anderson RE, Tatham RL, Black WC, 2010 Multivariate Data Analysis, 7th Edition Pearson Prentice Hall trang 172 10 + Theo Green (1991)7 cỡ mẫu tối thiểu cần đạt đƣợc phân tích hồi qui đƣợc tính cơng thức: 50 + 8m (m: số biến độc lập) + Theo Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005)8 quy tắc xác định cỡ mẫu cho phân tích nhân tố EFA số quan sát (kích thƣớc mẫu) phải hay lần số biến phân tích nhân tố Trong nghiên cứu đƣợc xây dựng mơ hình hồi quy với biến độc lập, tức kích thƣớc mẫu tối thiểu 122 quan sát Bên cạnh đó, nghiên cứu tiến hành phân hành phân tích nhân tố khám phá (EFA) với 16 biến nên kích thƣớc mẫu cần đạt 80 quan sát Vậy kích thƣớc mẫu tối thiểu nghiên cứu cần đạt 122 quan sát - Phƣơng pháp chọn mẫu: Phƣơng pháp chọn mẫu theo hạn ngạch (Quota sample) đƣợc sử dụng nghiên cứu tính đồng quan sát nhƣ tuổi tác, trình độ, nhƣ cần kiểm định khác biệt trƣờng nên cần tỷ lệ cân đối số quan sát trƣờng Theo đó, tác giả thu thập thông tin từ trƣờng ĐH Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH Cửu Long thời gian tốt nghiệp, chuyên ngành, địa liên lạc (mail, số địa thoại, ) sinh viên khối ngành kinh tế tốt nghiệp từ tháng đến 12 tháng - Số liệu thứ cấp: số liệu thứ cấp sử dụng đề tài đƣợc lấy (1) Các văn kiện, qui định, thông tƣ, kế hoạch phát triển giáo dục Bộ giáo dục; (2) Số liệu thống kê, báo cáo lao động việc làm từ Tổng cục thống kê; (3) Các nhận định, đánh giá nhà chuyên môn, quản lý giáo dục từ sách báo, tạp chí khoa học - Số liệu sơ cấp: Bảng câu hỏi sau đƣợc xây dựng đƣợc tiến hành vấn thử để kiểm tra tính phù hợp tiến hành hiệu chỉnh, sau hiệu chỉnh nghiên cứu tiến hành điều tra thức Thơng tin đƣợc thu thập thơng qua cách: (1) vấn trực tiếp thông mẩu bảng câu hỏi in (2) vấn mẩu bảng câu hỏi điện tử thông qua email cá nhân sinh viên 7.2 Phƣơng pháp phân tích Để giải mục tiêu nêu, nghiên cứu sử dụng sử dụng phƣơng pháp thông kê mô tả với tiêu chí số trung bình, tần suất, tỷ lệ, kiểm định thốngkê phƣơng pháp hồi qui logrit thông qua công cụ SPSS 19 Green SB (1991) How many subjects does it take to a regression analysis? Multivariate Behavioral Research 1991; 26: 499-510 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS NXB Thống kê, trang 263 11 NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu 1.4.2 Giới hạn đối tƣơng nghiên cứu 1.4.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu 1.5 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN 1.5.1 Lƣợc khảo theo đối tƣợng tiếp cận 1.5.2 Lƣợc khảo theo phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.3 Lƣợc khảo theo nội dung nghiên cứu CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Q trình tìm việc thơng thƣờng 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 3.1 TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC ĐBSCL 3.1.1 Vị trí địa lý 3.1.2 Dân số đời sống – kinh tế 3.1.3 Chất lƣợng nguồn lao động 3.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC TRƢỜNG ĐH TRONG KHU VỰC ĐBSCL 3.2.1 ĐH Cần Thơ (CTU) 3.2.2 ĐH Cửu Long (MKU) 3.2.3 ĐH Tây Đô (TDU) CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 12 4.1 THỰC TRẠNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ CÁC TRƢỜNG ĐH KHU VỰC ĐBSCL 4.1.1 Đặc điểm tìm việc làm xin việc làm sinh viên tốt nghiệp 4.1.2 Đặc điểm việc làm sinh viên sau tốt nghiệp 4.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CÓ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHỐI NGÀNH KINH TẾ CÁC TRƢỜNG ĐH KHU VỰC ĐBSCL 4.2.1 Mơ hình khả có việc làm sinh viên tốt nghiệp 4.2.2 Mơ hình xác suất thành công hồ sơ xin việc 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CÓ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP 4.3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 4.3.2 Giải pháp nâng cao khả có việc làm sinh viên sau tốt nghiệp CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 5.2 KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Lê Phan Hồng Châu, Phạm Thị Thùy Ngân, 2010 Nâng cao hội việc làm quan sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010, trang -15 Huỳnh Trƣờng Huy, La Nguyễn Thùy Dung, 2011 Các yếu tố ảnh hƣởng định lựa chọn nơi làm việc: Trƣờng hợp sinh viên Đại học Cần Thơ Tạp chí khoa học Trƣờng đại học Cần Thơ, 2011: 17b trang 130-139 Huỳnh Phú Thịnh, 2007 Kỹ tìm việc làm Tài liệu phục vụ chuyên đề rèn luyện kỹ sống cho sinh viên thiệt thòi Đại học Ang Giang Dự án P.H.E, Đại học An Giang Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS NXB Thống kê Lê Khƣơng Ninh, 2004 Giáo trình Kinh tế học Vĩ mơ Khoa Kinh tế QTKD, ĐH Cần Thơ Tài liệu tiếng Anh J Gilanipour, F Chaman, B Gholizadeh, and F Saghari, 2012 The studying and analyzing of the causes students unemployment International Journal of Social Science and Humanity, Vol 2, No 13 Dai Kosi Alfred, Tsadidey Simon, Isaac Ashiagbor, Millicent D Baku, 2008 Graduate unemployment in Ghana: possible case of poor response of university programs to the demands of the job market ERNWACA Grants Programme for Education Research Zhou, Jun Bo, 2003 A Study on Graduates’ Costs in Job Hunting, Economics of Education Research (Beida), vol.1(1), pp.12-20, 2003 Kong Jun, 2012.The Analysis of Employment Factors for Graduates International Conference on Future Information Technology and Management Science & Engineering Lecture Notes in Information Technology, Vol.14, pp 71-78 10 Robert Msigwa, Erasmus Fabian Kipesha, 2013 Determinants of Youth unemployment in Developing Countries: Evidences from Tanzania Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.4, No.14, 2013, ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) 11 Bradley, S and A N Nguyen, 2004 The School-to-Work Transition, International Handbook of Education Economics, Cheltenham, pp.484521 12 James D Montgomery, 1991 Social Networks and Labor-Market Outcomes: Toward an Economic Analysis The American Economic Review, 81(5), 1408–1418 13 Espen Bratberg, Oivind Anti Nilsen, 1998 Transition from School to Work: Search Time and Job Duration IZA Discussion Paper No 27, 14 Wolpin KI, 1987 Estimating a Structural Search Model: The Transition from School to Work Econometrica 55(4), pg 801-17 [Có thể đọc tại: http://www.jstor.org/discover/10.2307/1911030?uid=3739320&uid=2129 &uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104066928121] 15 Davide Contu, 2013 Assessing the probability of being employed with sample selection correction: an empirical analysis of the case of Italy Department of Social Sciences and Institutions-University of Cagliar 16 Floro Ernesto Caroleo, Francesco Pastore, 2007 The Youth Experience Gap: Explaining differences across EU countries At The V International Conference in honour of Marco Biagi,University of Modena and Reggio Emilia (March 2007) 17 Godfrey, M, 2003 Youth Employment Policy in Developing and Transition Countries, Preventions as wellas Care Social Protection: Discussion Paper No.320, World Bank, Washington, DC 18 Rosson, J., Schoemer, J., & Nash, P, 1973 Grades & extra-curricular activities Journal of College Placement, (Feb-March), 73-76 19 Albrecht, D., Carpenter, S., & Sivo, S (1994) The effects of college activities and grades on job placement potential NASPA Journal, 31(4), 290-297 14 20 O’Higgins, N (1997) The Challenges of Youth Unemployment, Employment and Training Paper No.7, ILO, Geneva 21 Green SB,1991 How many subjects does it take to a regression analysis? Multivariate Behavioral Research 1991; 26: 499-510 22 Hair JF, Anderson RE, Tatham RL, Black WC, 2010 Multivariate Data Analysis, 7th Edition Pearson Prentice Hall trang 172 23 Greater London Authority, 2004 Measuring Unemployment: A guide to different sources of data on unemployment Data Management and Analysis Group ISSN 1479-7879 24 How the Government Measures Unemployment (2014) U.S Bureau of Labor Statistics, Technical Documentation 25 Labour Statistics: Concepts, Sources and Methods (2007) Australian Bureau of Statistics [Truy cập ngày: 6/9/2014] 15 ... dấu kì vọng dƣơng NOIXV: nơi sinh viên xin việc, biến giả nhận giá trị sinh viên xin việc Thành thị nhận giá trị xin việc Nông thôn Theo nghiên cứu trƣớc, lao động xin việc nông thôn dễ dàng thành... GIOITINH: giới tính sinh viên tốt nghiệp, biến giả nhận giá trị sinh viên Nam nhận giá trị nữ Theo kết nhiều nghiên cứu trƣớc đây, sau tốt nghiệp, sinh viên nữ dễ dàng có việc làm so với sinh viên nam... sinh viên tốt nghiệp 4.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc thực từ tháng đến tháng 12 năm 2014, sử dụng số liệu thứ cấp từ năm 2011 đến đầu năm 2014 số liệu sơ cấp vấn trực tiếp sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: nghien cuu kha nang xin vien thanh cong cua sinh vien, nghien cuu kha nang xin vien thanh cong cua sinh vien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay