Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017

70 45 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 18:30

HƯỚNG DẪNQUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2017VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚINĂM 20181 Thông tư số 2192013TT BTC ngày 31122013 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT2 Thông tư số 1192014TT BTC ngày 25082014 của Bộ Tàichính để cải cách đơn giản các thủ tục về thuế3 Thông tư số 1512014TT BTC ngày 10102014 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung một số các quy định về thuế4 Thông tư số 262015TT BTC ngày 27022015 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT và Luật Quản lý thuế tại Nghịđịnh số 122015NĐCP của Chính phủ 5 Thông tư số 1302016TT BTC ngày 12082016 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 1002016NĐCP ngày01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH HƯỚNG DẪN QUYẾT TỐN THUẾ NĂM 2017 VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2018 THÁNG 02/2018 MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Từ trang 18 đến trang 29) CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ THUẾ GTGT 1- Thơng tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài hướng dẫn thuế GTGT 2- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 Bộ Tài để cải cách đơn giản thủ tục thuế 3- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số quy định thuế 4- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 Bộ Tài hướng dẫn thuế GTGT Luật Quản lý thuế Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Chính phủ 5- Thơng tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2016 Chính phủ CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ THUẾ GTGT 6- Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung Thơng tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài hướng dẫn thuế GTGT 7- Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) bãi bỏ Khoản Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 Bộ Tài I/ ĐỐI TƯỢNG KHƠNG CHỊU THUẾ GTGT 1- Thuế GTGT hoạt động vận chuyển hành khách công cộng đường thủy Căn văn số 4726/TCT-CS ngày 13/10/2017 Tổng Cục Thuế thuế GTGT thì: Chỉ có hoạt động vận chuyển hành khách công cộng xe buýt, xe điện (bao gồm tầu điện) theo tuyến nội tỉnh, đô thị lân cận ngoại tỉnh theo quy định pháp luật giao thông thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT Do hoạt động hoạt động vận chuyển hành khách công cộng đường thủy hành phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% I/ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT 2- Đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nơng nghiệp Máy móc thiết bị chun dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại: - Khoản Điều Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 Bộ Tài hướng dẫn thuế GTGT; - Điểm văn số 12848/BTC-CS ngày 15/09/2015; - Điểm văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016; - Điểm 1, văn số 16659/BTC-CST ngày 22/11/2016; - Văn số 10708/BTC-TCT ngày 03/08/2016 Bộ Tài Chính hướng dẫn thuế GTGT máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nơng nghiệp I/ ĐỐI TƯỢNG KHƠNG CHỊU THUẾ GTGT 2- Đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp a) Căn văn số 3233/BTC-CST ngày 13/03/2017 Bộ Tài Chính thuế GTGT máy móc thiết bị chun dùng sản xuất nơng nghiệp bao gồm: Các loại máy móc thiết bị: Máy ép củi trấu; dây chuyền, thiết bị đồng sản xuất bột cá; máy sàng nông sản dùng công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi (máy sàng rung phân loại viên cám thành phẩm, bao gồm lưới sàn để lọc bụi cám kích cỡ lớn tiêu chuẩn rung để lọc thành phẩm) máy móc thiết bị chun dùng sản xuất nơng nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT I/ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT 2- Đối với máy móc thiết bị chun dùng phục vụ sản xuất nơng nghiệp Vật tư cung cấp thi công nhà màng khơng máy móc thiết bị chun dùng sản xuất nông nghiệp nên phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% Lưu ý: Theo văn số 15155/BTC-CST ngày 25/10/2016 Bộ Tài hệ thống nhà kính đồng nhập Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xác định thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nơng nghiệp thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT I/ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT 2- Đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp b) Căn văn số 13305/BTC-CST ngày 04/10/2017 Bộ Tài thuế GTGT máy bóc vỏ hạt sen: Trường hợp Cơng ty nhập máy bóc vỏ hạt sen (sử dụng để bóc lớp vỏ hạt sen) xác định máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (ý kiến Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) II/ CÁC TRƯỜNG HỢP KHƠNG PHẢI TÍNH VÀ KÊ KHAI NỘP THUẾ GTGT Thuế GTGT sản phẩm ghẹ thịt, sản phẩm cá ngừ Căn văn số 339/TCT-CS ngày 25/01/2017 Tổng Cục Thuế thuế GTGT thì: Quy trình sản phẩm ghẹ thịt: ghẹ nguyên liệu đem luộc, gỡ thịt ướp lạnh đem bán Quy trình sản phẩm cá ngừ: cá nguyên liệu đem hấp chín (nhiệt độ từ 87 độ C đến 92 độ C thời gian hấp từ 45 phút đến 65 phút), tách lấy thịt đem cấp đông (nhiệt độ < 40 độ C), đóng gói, bảo quản đem xuất bán 10 II/ CÁC TRƯỜNG HỢP KHƠNG PHẢI TÍNH VÀ KÊ KHAI NỘP THUẾ GTGT Thuế GTGT sản phẩm ghẹ thịt, sản phẩm cá ngừ Các sản phẩm ghẹ thịt, sản phẩm cá ngừ thực theo quy trình nêu doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nêu cho doanh nghiệp, hợp tác xã khâu kinh doanh thương mại khơng phải tính kê khai nộp thuế GTGT 11 III/ THUẾ SUẤT 0% 1- Thuế GTGT hoạt động liên quan đến vận tải quốc tế Căn văn số 3164/TCT-CS ngày 17/07/2017 Tổng cục Thuế sách thuế GTGT hoạt động liên quan đến vận tải quốc tế Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ kiểm tra, khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, thiết bị liên lạc vô tuyến hàng hải thiết bị hỗ trợ hàng hải cho tàu biển quốc tế; cung cấp thay linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị tàu biển cho hãng tàu biển quốc tế để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% dịch vụ xuất khẩu, Công ty phải đáp ứng điều kiện quy định Khoản Điều Thông tư số 219/2013/TT-BTC 12 III/ THUẾ SUẤT 0% 2- Thuế GTGT khoản phụ thu theo cước vận chuyển quốc tế Căn văn số 2083/TCT-CS ngày 19/05/2017 Tổng cục Thuế thuế GTGT Trường hợp DN kinh doanh dịch vụ mua bán cước vận tải quốc tế thu gom hàng lẻ từ doanh nghiệp XNK, đơn vị trực tiếp đặt chỗ thuê tàu vận chuyển hàng hóa cho DN trực tiếp XNK; tên vận đơn đường biển trực tiếp toán cước vận tải, phụ thu theo cước cho hãng tàu (bao gồm 11 khoản phụ thu coi giá dịch vụ vận chuyển đường biển liệt kê công văn số 6142/BTC-CST ngày 9/5/2016 Bộ Tài chính) xác định doanh thu từ vận tải quốc tế áp dụng TS thuế GTGT 0% đáp ứng quy định điểm c khoản 213Điều Thông tư số 219/2013/TT-BTC IV/ THUẾ SUẤT 5%, 10% Đối với hoạt động gia công, sơ chế thủy, hải sản Căn văn số 5081/TCT-CS ngày 30/10/2017 Tổng Cục Thuế sách thuế GTGT Hoạt động nhận ghẹ nguyên liệu đem luộc, gỡ thịt, ướp lạnh hoạt động dịch vụ sơ chế thủy, hải sản, doanh thu dịch vụ thu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thuế suất 5% 14 V/ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT 1- Khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp mua hàng hóa dịch vụ trả chậm Căn văn số 1634/TCT-CS ngày 25/04/2017, văn số 1637/TCT-CS ngày 25/04/2017 Tổng Cục Thuế sách thuế Kể từ ngày 15/11/2014 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 có hiệu lực thi hành trường hợp chưa có chứng từ toán qua ngân hàng chưa đến thời điểm toán theo hợp đồng sở kinh doanh kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 15 V/ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT 1- Khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp mua hàng hóa dịch vụ trả chậm Đến thời hạn toán ghi hợp đồng sở kinh doanh chưa tốn cho khách hàng nên chưa có chứng từ tốn qua ngân hàng sở kinh doanh chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT kê khai khấu trừ Khi toán thực tế, sở kinh doanh khơng có chứng từ tốn qua ngân hàng (thanh toán tiền mặt hình thức khơng xác định tốn qua ngân hàng) sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ khơng có chứng từ tốn qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc tốn tiền mặt.16 V/ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT 2- Hạch toán chi phí khoản thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ Căn văn số 5475/TCT-DNL ngày 28/11/2017 Tổng cục Thuế việc hạch toán chi phí khoản thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ không khấu trừ doanh nghiệp Trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào phát sinh kỳ đủ điêu kiện khấu trừ kê khai, khấu trừ xác định số thuế phải nộp kỳ Khơng có quy định doanh nghiệp hạch tốn vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế TNDN số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ không kê khai khấu trừ 17 V/ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT 3- Ủy quyền toán thẻ tín dụng cá nhân Căn văn số 3977/TCT-DNL ngày 05/09/2017 Tổng cục Thuế sách thuế khoản tốn khơng dùng tiền mặt Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân người lao động Doanh nghiệp sử dụng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng mang tên cá nhân để tốn tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau tốn lại với Doanh nghiệp có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp gồm: 18 V/ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT 3- Ủy quyền toán thẻ tín dụng cá nhân - Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên Doanh nghiệp; - Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền doanh nghiệp cho cá nhân toán với người bán toán lại với Doanh nghiệp; - Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản Doanh nghiệp cho cá nhân; - Chứng từ chuyển tiền từ thẻ cá nhân cho người bán Doanh nghiệp kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào tính vào chi phí trừ tính thuế TNDN 19 V/ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT 4- Chi nhánh sử dụng tài khoản ngân hàng trụ sở tốn tiền mua hàng hóa, dịch vụ, thuế GTGT đầu vào khấu trừ Căn văn số 1224/TCT-CS ngày 31/03/2017 Tổng cục Thuế điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào Trường hợp chi nhánh doanh nghiệp sử dụng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để giao dịch mua bán với khách hàng theo quy định pháp luật ủy quyền sử dụng tài khoản tốn, chi nhánh có thơng báo đầy đủ tới khách hàng Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng mua bán có quy định cụ thể điều kiện tốn ủy quyền Bên mua khấu trừ thuế GTGT đầu vào đảm bảo nguyên tắc 20 thỏa mãn điều kiện theo quy định 10 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 2.1) Đối tượng phải nộp: Người nộp thuế phát sinh giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định 20/2017/NĐ-CP có trách nhiệm kê khai thơng tin quan hệ liên kết, giao dịch liên kết, loại trừ yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế quan hệ liên kết chi phối, tác động cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, ngoại trừ trường hợp miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết mục III, mục IV Mẫu số 01 (quy định khoản điều 11), miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (quy định khoản điều 11) 111 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết Người nộp thuế đối tượng áp dụng Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực kê khai mẫu theo quy định Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thay cho Mẫu số 037/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài nộp kèm theo Tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN, sau: - Mẫu số 01 Thông tin quan hệ liên kết giao dịch liên kết - Mẫu số 02 Danh mục thông tin, tài liệu cần cung cấp Hồ sơ quốc gia 112 56 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết - Mẫu số 03 Danh mục thông tin, tài liệu cần cung cấp Hồ sơ toàn cầu - Mẫu số 04 Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia Trường hợp người nộp thuế kê khai bổ sung thêm phát sai sót thơng tin kê khai với Cơ quan thuế Mẫu 01, 02, 03 04 thực kê khai bổ sung theo quy định Luật quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành 113 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 2.2) Các trường hợp người nộp thuế miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định: a/ Người nộp thuế miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết mục III, mục IV (nhưng phải kê khai miễn trừ mục I, mục II) Mẫu số 01: trường hợp phát sinh giao dịch với bên liên kết đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam, áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế không bên hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ tính thuế 114 57 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 2.2) Các trường hợp người nộp thuế miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định: b/ Người nộp thuế miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (nhưng phải kê khai Mẫu số 01) trường hợp sau: b1 Có phát sinh giao dịch liên kết tổng doanh thu phát sinh kỳ tính thuế 50 tỷ đồng tổng giá trị tất giao dịch liên kết phát sinh kỳ tính thuế 30 tỷ đồng; 115 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết b/ Người nộp thuế miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (nhưng phải kê khai Mẫu số 01) trường hợp sau: b.2 Trường hợp ký kết Thoả thuận trước phương pháp xác định giá, việc thực nộp Báo cáo thường niên theo quy định Thơng tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 Bộ Tài chính, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy định Điều 10 Nghị định 20/2017/NĐ-CP giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thoả thuận trước phương pháp xác định giá 116 58 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết b/ Người nộp thuế miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (nhưng phải kê khai Mẫu số 01) trường hợp sau: b.3 Người nộp thuế thực kinh doanh với chức đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vơ hình, có doanh thu 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay thuế TNDN doanh thu, bao gồm lĩnh vực sau: - Phân phối: Từ 5% trở lên; - Sản xuất: Từ 10% trở lên; - Gia công: Từ 15% trở lên 117 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết Trường hợp không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận quy định điểm kinh doanh lĩnh vực chưa quy định tỷ suất lợi nhuận điểm người nộp thuế phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định 118 59 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 2.3) Lưu ý khoản chi phí lãi vay: Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai, kỳ tính thuế TNDN có phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với bên giao dịch liên kết tất khoản chí phí lãi vay kỳ tính thuế TNDN (bao gồm khoản chi phí lãi vay bên liên kết bên độc lập) xác định theo Khoản Điều Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, cụ thể sau: 119 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 2.3) Lưu ý khoản chi phí lãi vay: Tổng chi phí lãi vay phát sinh kỳ người nộp thuế trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt 20% tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao kỳ người nộp thuế Quy định không áp dụng với người nộp thuế đối tượng áp dụng Luật tổ chức tín dụng Luật kinh doanh bảo hiểm Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay kỳ tính thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP 120 60 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 2.4) Cách lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết: Đề nghị tham khảo tài liệu từ trang 137 đến trang 171 121 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 3- Cách lập Tờ khai toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN) Lưu ý số tiêu Tờ khai toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN): + Chỉ tiêu: Thu nhập tính thuế theo thuế suất 22% (bao gồm thu nhập áp dụng thuế suất ưu đãi) – mã C7: Bỏ trống + Chỉ tiêu: Số Thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định – mã [C13]: Ghi số thuế TNDN miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam với nước 122 61 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN Ví dụ: Cơng ty thực dự án thiết kế, cung cấp thiết bị lắp đặt xây dựng nhà máy Lào (nước ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam) Theo Luật thuế Lào theo thỏa thuận chủ đầu tư tốn tiền cho Cơng ty, chủ đầu tư giữ lại số tiền thuế GTGT thuế TNDN nộp cho quan Thuế Lào số thuế TNDN nộp Lào khấu trừ vào số thuế TNDN toán thuế TNDN năm Việt Nam tương ứng phần doanh thu xây dựng lắp đặt cơng trình Lào hạch toán Việt Nam năm đó, đồng thời kê khai vào tiêu “Số thuế TNDN miễn giảm theo Hiệp định” [MS C13] Tờ khai tốn thuế TNDN năm khơng vượt số thuế TNDN123phải nộp Việt Nam VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TỐN THUẾ TNDN Ví dụ: Trường hợp cơng trình xây dựng Lào bị lỗ Công ty không khấu trừ thuế thu nhập nộp Lào Tờ khai toán thuế TNDN năm không khấu trừ vào số thuế TNDN phải nộp năm hoàn thuế Đối với khoản thuế thu nhập mà Công ty nộp nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam Cơng ty hạch tốn vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế TNDN, đáp ứng đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh số thuế nộp nước 124 62 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 3- Cách lập Tờ khai toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN) Lưu ý số tiêu Tờ khai toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN): + Chỉ tiêu: Thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh – mã [E1]: Ghi số thuế TNDN hoạt động SXKD nộp quý năm xác định theo chứng từ nộp thuế TNDN năm tài (từ ngày đầu năm tài ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính), kể trường hợp nộp thừa thuế TNDN năm 2016 trở trước chuyển sang 125 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 3- Cách lập Tờ khai toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN) Lưu ý số tiêu Tờ khai toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN): + Chỉ tiêu: Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) – mã [D3]: Ghi khoản thuế TNDN nộp năm sau: - Trường hợp doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn tổ chức nước chuyển nhượng vốn doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân nước khác mà doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế phần thuế TNDN nộp thay ghi tiêu này; 126 63 VII/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 3- Cách lập Tờ khai toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN) + Chỉ tiêu: Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) – mã [D3]: - Phần chênh lệch thuế TNDN phải nộp phần thu nhập phát sinh nước (nếu thuế suất nước thấp thuế suất Việt Nam phần thuế TNDN chênh lệch phải nộp thêm ghi tiêu này); - Phần thuế TNDN phải nộp hoàn nhập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ phần lãi phát sinh từ phần thuế TNDN phải nộp (do thời gian năm doanh nghiệp không sử dụng hết 70% Quỹ Phát trỉển khoa học Công 127 nghệ trích lập phải hồn nhập theo quy định) VIII/ MỘT SỐ LƯU Ý KHI KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 1- Về thời hạn nộp hồ sơ toán thuế năm 2017 xử phạt chậm nộp hồ sơ toán thuế Thời hạn nộp hồ sơ toán thuế chậm 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm, theo thời hạn nộp hồ sơ thuế chậm trước 24 ngày 02/04/2017, chậm nộp bị xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Bộ Tài Chính 128 64 VIII/ MỘT SỐ LƯU Ý KHI KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2- Về việc xử lý doanh nghiệp nộp hồ sơ tốn thuế TNDN khơng kèm báo cáo tài có kiểm tốn (đối với doanh nghiệp bắt buộc phải nộp báo cáo tài có kiểm tốn): Căn văn số 5236/TCT-KK ngày 08/12/2015 Tổng Cục Thuế việc xử phạt vi phạm hành chậm nộp hồ sơ khai thuế Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai tốn thuế TNDN khơng có Báo cáo tài quan thuế khơng tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ nội dung hồ sơ khai thuế 129 VIII/ MỘT SỐ LƯU Ý KHI KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN Trường hợp người nộp thuế đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính, nộp hồ sơ khai tốn thuế TNDN cho quan thuế, có Báo cáo tài khơng đính kèm Báo cáo kiểm tốn quan thuế không tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định; đồng thời có văn thơng báo cho quan có thẩm quyền để kiểm tra, lập biên vi phạm hành lĩnh vực kế tốn, kiểm tốn độc lập xử phạt theo quy định pháp luật kế toán Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định Thông tư số 166/2013/TT-BTC Bộ Tài 130 hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định 65 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2018 (Từ trang 490 đến trang 491) 131 CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI Ngày 15/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi bổ sung Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2016 Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm o khoản Điều Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung khoản Điều Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 Chính phủ, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018: 132 66 I/ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1) Thuế GTGT sản phẩm xuất tài nguyên khoáng sản Theo quy định Nghị định từ ngày 01/02/2018 sản phẩm xuất tài nguyên, khoáng sản sau xuất thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% - Sản phẩm xuất chế biến từ tài nguyên, khoáng sản CSKD trực tiếp khai thác chế biến thuê sở khác chế biến mà quy trình chế biến thành sản phẩm khác sau lại tiếp tục chế biến sản phẩm xuất (quy trình chế biến khép kín thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo cơng đoạn) sản phẩm xuất thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đáp ứng điều kiện theo quy định điểm c khoản Điều 12 Luật thuế GTGT 133 I/ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1) Thuế GTGT sản phẩm xuất tài nguyên khoáng sản - Sản phẩm xuất chế biến từ tài nguyên, khoáng sản sở kinh doanh mua chế biến thuê sở khác chế biến mà quy trình chế biến thành sản phẩm khác sau lại tiếp tục chế biến sản phẩm xuất (quy trình chế biến khép kín thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo cơng đoạn) sản phẩm xuất thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đáp ứng điều kiện theo quy định điểm c khoản Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng 134 67 I/ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1) Thuế GTGT sản phẩm xuất tài nguyên khoáng sản - Sản phẩm xuất chế biến từ ngun liệu khơng phải tài ngun, khống sản (tài nguyên, khoáng sản chế biến thành sản phẩm khác) sở kinh doanh mua chế biến thuê sở khác chế biến thành sản phẩm xuất sản phẩm xuất thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đáp ứng điều kiện theo quy định điểm c khoản Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng 135 I/ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1) Thuế GTGT sản phẩm xuất tài nguyên khoáng sản Trước: Sản phẩm xuất chế biến từ tài nguyên, khoáng sản sở kinh doanh trực tiếp khai thác mua chế biến thuê sở khác chế biến, có tổng trị giá tài ngun, khống sản cộng với chi phí lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thuộc đối tượng khơng chiụ thuế GTGT khơng hồn thuế GTGT 136 68 I/ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2) Hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập sau xuất Từ ngày 01/02/2018 thì: Hàng hóa nhập sau xuất vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập sau xuất nước ngồi, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý Trước: Khơng hồn thuế GTGT 137 II/ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Trích quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện; chi mua bảo hiểm nhân thọ tính vào chi phí tính thuế TNDN Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động khơng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chiụ thuế TNDN 138 69 II/ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Trích quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện; chi mua bảo hiểm nhân thọ tính vào chi phí tính thuế TNDN Trước: Khơng vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện; riêng bảo hiểm nhân thọ khơng khống chế phải ghi cụ thể điều kiện hưởng mức hưởng hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài Cơng ty, Tổng cơng ty, Tập đồn; Quy chế thưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài Cơng ty, Tổng cơng ty 139 CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH 140 70 ... sau: - Miễn thuế tiếp năm 2015 năm 2016 đến năm 2019 giảm 50% số thuế phải nộp, áp dụng thuế suất 20% 10 năm kể từ năm 2014 - Hoặc lựa chọn áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 10% từ năm 2015, không... tương ứng số thuế TNDN phát sinh hồn nhập quỹ khoa học cơng nghệ 39 III/ THUẾ SUẤT THUẾ TNDN Thuế suất thuế TNDN phổ thông áp dụng năm 2017 20% 40 20 IV/ ƯU ĐÃI THUẾ TNDN 1- Ưu đãi thuế TNDN doanh... hoạt động năm 2017, doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp doanh thu phương pháp khấu trừ thuế năm (2016 năm 2017) , doanh nghiệp thành lập năm 2017, đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017, Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay