Sáng kiến kinh nghiệm rèn học sinh yếu

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 17:21

Sáng kiến kinh nghiệm rèn học sinh yếu NỘI DUNG I/ ĐẶT VẤN ĐỀ -Mỗi học sinh cá thể riêng biệt, em khác ngoại hình, tính cách khả nhận thức học tập Có học sinh tiếp thu học nhanh, có em tiếp thu chậm, chí khơng hiểu thơng qua hoạt động lớp -Vậy giáo viên chủ nhiệm ta phải làm học sinh yếu, tiếp thu này? Đó vấn đề mà tơi quan tâm ln thơi thúc tơi suốt q trình dạy học - Thật may mắn cho tôi, qua nhiều năm phân công giảng dạy làm công tác chủ nhiệm khối lớp mà độ tuổi tính cách tương đồng (khối bốn, khối năm); điều kiện tốt giúp tơi tìm hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi đề biện pháp giáo dục thích hợp để rèn cho em học sinh yếu nắm học hồ nhập vào hoạt động học lớp bạn -Bên cạnh đó, q trình cơng tác trường Tiểu học Lý nhơn, Tôi hướng dẫn tận tình BGH nhà trường, hỗ trợ tận tình tập thể HĐSP Đặc biệt khó khăn mà tơi gặp phải q trình cơng tác chia quan tâm tập thể Bên cạnh chia hỗ trợ mặt tinh thần, điều mà tâm đắc thời gian công tác trường học hỏi chia nhiều sáng kiến kinh nghiệm mà tập thể khối triển khai thực Mỗi sáng kiến kinh nghiệm mà tập thể đưa bổ ích tâm điểm để tập thể nhà trường bàn thảo rút kinh nghiệm cách tích cực Chính chia nhiệt tình góp phần tạo nên nhiều sáng kiến hữu ích áp dụng thành công Sáng kiến kinh nghiệm " Biện pháp rèn học sinh yếu" vấn đề mà đồng nghiệp quan tâm II/ NỘI DUNG CHÍNH: 1/ Ngun nhân: _ Do tình hình khó khăn huyện ngoại thành, phụ huynh quan tâm đến việc học em Các em đến trường phụ huynh phó thác cho giáo viên Do đo,ù đa số em học sinh ngoại thành thường khơng có ý thức học tập chí em khơng xem hay học nhà _ Mà ta biết, học sinh học tốt hay không phụ thuộc vào thân em có tự giác học tập hay khơng? Giáo viên có nắm đặc điểm tâm sinhhọc sinh hay khơng? Trong q trình giảng dạy giáo viên có đề biện pháp, phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí đối tượng học sinh hay khơng? _Đó vấn đề mà nhiều giáo viên ngành gặp nhiều khó khăn trong cơng tác giảng dạy cho đối tượng học sinh 2/ Biện pháp thực hiện: a.Trong công tác giảng dạy * Để khắc phục tình trạng trên, ta cần xây dựng động học cho em Hướng học sinh tập trung vào việc học làm cho học sinh coi việc học niềm vui Để làm điều q trình dạy học thầy (cơ) tổ chức trò chơi lý thú hấp dẫn thơng qua thơng qua hoạt động học tập + Trò chơi học tập thực thông qua học cần thiết có hiệu to lớn Nếu trò chơi học tập tổ chức phân phối cách hợp lý vừa sức, trọng tâm học khơng nâng cao hứng thú học tập học sinh mà phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo giúp em tiếp thu mau, nhớ lâu, nắm tri thức lớp học qua hoạt động kích thích tìm tòi em yếu giúp em tập trung nắm bắt kiến thức VD: * Phân môn Lịch sử & Địa lí:Bài : Quyết chí tìm đường cứu nước ta tổ chức cho HS tìm hiểu qua hoạt động thường ngày (đọc, trả lời câu hỏi hay thảo luận nhóm trả lời câu hỏi) hình thức dành riêng cho đối tượng HS giỏi trung bình Còn HS yếu em khơng thể theo kịp bạn y em nghe bạn nói tất nhiên em khơng tiếp thu nhiều lượng kiến thức nhỏ nhoi chóng qn khơng khắc sâu (Điều hợp với đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học) Để giải vấn đề lớp thường tổ chức hoạt động sau: Câu hỏi tìm hiểu : Để tìm hiểu khó khăn Nguyễn Tất Thành dự định nước ngồi.- Tơi tổ chức cho nhóm thảo luận sắm vai nhân vật câu chuyện; đặc biệt lưu ý nhóm nên nhường nhân vật cho em yếu để bạn tham gia hoạt động thấy rõ khó khăn Nguyễn Tất Thành từ giúp học sinh nắm nội dung ( tin lượng kiến thức mà em nắm qua hoạt động khắc sâu trí nhớ em) Bài: Châu AâuCâu hỏi tìm hiểu : Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên châu Aâu Đây vấn đề phức tạp em phải làm việc lược đồ phải tìm hiểu lượng kiến thức lớn khó Đối với vấn đề tơi thường tổ chức cho em hoạt động sau:- Phân nhỏ cácΦ yêu cầu cần tìm hiểu ghi vào thẻ từ + Đồng bằng+ Dãy núi+ Sông lớn+ Bốn tranh đặc trưng SGK (mỗi tranh dán vào thẻ từ riêng)- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm với trò chơi " Du lịch đồ" ( Lưu ý tạo điều kiện cho em học sinh yếu tham gia nhiều lần tốt ) Φ Cách thức tiến hành: +Mỗi nhóm nhận lược đồ tự nhiên châu Aâu thẻ từ (nội dung nêu) + Các thẻ từ úp xuống trước mặt thành viên nhóm + Các thành viên lật thẻ từ sau trả lời cách lược đồ + cụ thể sau: Nếu em lậtđược thẻ có ghi từ " Đồng bằng" nhiệm vụ em phải nêu tên đồng lược đồ châu Aâu cho nhóm quan sát nhận xét Nếu em lật thẻ từ có tranh nhiệm vụ em đặt tranh vào vị trí lược đồ mơ tả tranh để thấy rõ đặt điểm tự nhiên Bên cạnh việc thực trò chơi lớp, dạng kiến thức khó nhớ tơi thường khuyến khích em thực lại trò chơi vào lúc rãnh ( Có nghĩa thẻ từ lược đồ nhóm để nhóm tự bảo quản góc học tập nhóm lúc rãnh bạn lấy thực lại trò chơi) Ta nhờ nhóm trưởng thường xuyên rủ bạn học yếu tham gia trò chơi lúc rãnh rỗi.Φ Trên số hình thức tượng trưng trình thực hiện.Φ* Thế trình giảng dạy khơng phải lúc ta tổ chức trò chơi học tập Vì vấn đề đặt phải tìm nhiều phương pháp giáo dục giảng dạy khác Nhưng ta biết đối tượng HS “yếu” khơng có ý thức học tập định em nhà khơng học làm Vì thế, để khắc phục tình hình tơi đề cách giải sau:+ Trong học, thường xuyên gọi em phát biểu ý kiến hay đại diện nhóm trình bày kết thảo luận Thường xuyên gọi em làm tập thực hành để em thấy việc học ln thầy quan tâm Việc làm có tác động to lớn nhận thức em ngồi việc ta thường xuyên gọi em phát biểu ý kiến làm tập thực hành giúp em khắc sâu kiến thức học chí em thuộc lớp.+ Bên cạnh đó, thường xuyên gần gũi động viên hướng dẫn em Khơng tơi kịp thời khen ngợi tuyên dương trước lớp vềΦ tiến em tiến Có làm em cảm thấy tự tin hứng thú học tập VD: Khi em đọc sai tiếng đọc tiếng tơi đề nghị lớp biểu dương để kích thích động viên em; để từ em cảm thấy thích thú cố gắng nhiều học tập Chính nhờ vào cố gắng em để thầy bạn khen sức học em tự nâng dần lên .b.Trong công tác chủ nhiệm Như ta biết, đối tượng học sinh; người có đặc điểm tâm sinh lí khác Nhất đối tượng học sinh yếu tâm sinh lí em khác thường Chính vậy, để nâng cao chất lượng học tập em thiết người giáo viên phải hiểu rõ em Từ việc tìm hiểu thống kê đặc điểm tâm sinh lí đối tượng học sinh yếu giúp giáo viên đề biện pháp phương pháp dạy học thích hợp Bên cạnh việc tìm hiểu tâm sinhhọc sinh cơng tác liên hệ với PHHS góp phần quan trọng Chính vậy, đầu năm học thơng qua buổi họp PHHS tơi ln tranh thủ tìm hiểu việc làm, nơi làm việc PHHS để tiện cho việc liên lạc Nhưng đặc điểm kinh tế địa phương thường lớp số PHHS làm xa nhiều khó liên lạc Đối với PHHS làm xa để cháu nhà với người thân tơi u cầu tháng PHHS phải đến lớp lần để gặp GVCN Tranh thủ thời gian tơi báo cáo tình hình học tập HS đồng thời phối hợp với PHHS đề biện pháp giáo dục hay đưa giải pháp để giải vấn đề Nhờ mà PHHS hỗ trợ đắc lực cho công tác rèn học sinh yếu Tôi thiết nghĩ phối hợp cách nhịp nhàng chặt chẽ gia đình nhà trường dù em có học yếu khơng có ý thức học tập cỡ tác động gia đình nhà trường định việc học em dần tiến III/ HIỆU QUẢÛ ĐẠT ĐƯỢC SAU VÀI NĂM THỰC HIỆN: Qua việc thực sáng kiến kinh nghiệm, nhận thấy đa số đối tượng học sinh yếu lớp phụ trách sụt giảm nhanh so với đầu năm Điều đặc biệt năm học sau vài tháng thực theo cách làm đa số PHHS hài lòng sức học em ngày nâng cao rõ rệt Chính nhờ việc vận dụng sáng kiến mà nhiều năm lớp phụ trách khơng có em học sinh bị xếp loại yếu cuối năm.* Trên biện pháp mà thân tơi vận dụng q trình cơng tác góp phần đem lại cho tơi số kết tương đối khả quan Kết đạt được: IV / NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM KHI THỰC HIỆN VÀ VẬN DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:-Đầu năm học, giáo viên phải kiểm tra khả tiếp thu hs để phân loại trình độ học sinh Tìm hiểu theo dõi tâm sinh lí đối tượng học sinh.-Động viên em học yếu thông qua gương phấn đấu học tập lớp đàn anh trước.- Tổ chức nhiều trò chơi gây hứng thú cho hs.-Lựa chọn cho em tập phù hợp từ đơn giản đến khó dần.-Động viên, khuyến khích em có chuyển biến tốt (dù nhỏ).-Trong trình rèn cho em, khơng nên nóng vội mà tạo nên tâm lí thoải mái cho em V/ KẾT LUẬN:_Trên số kinh nghiệm mà rút trình giảng dạy Đây phần khơng thể thiếu góp phần giúp tơi hồn thành tốt trình dạy học “ nâng cao chất lượng việc rèn học sinh yếu.- Ngồi nhiều vấn đề đặt để nhằm nâng cao chất lượng việc rèn học sinh yếu Tôi mong hỗ trợ góp ý chân tình q thầy cô, nhằm giúp hồn thiện công tác !!! ... BÀI HỌC KINH NGHIỆM KHI THỰC HIỆN VÀ VẬN DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:-Đầu năm học, giáo viên phải kiểm tra khả tiếp thu hs để phân loại trình độ học sinh Tìm hiểu theo dõi tâm sinh lí đối tượng học. .. trường dù em có học yếu khơng có ý thức học tập cỡ tác động gia đình nhà trường định việc học em dần tiến III/ HIỆU QUẢÛ ĐẠT ĐƯỢC SAU VÀI NĂM THỰC HIỆN: Qua việc thực sáng kiến kinh nghiệm, nhận... để thầy bạn khen sức học em tự nâng dần lên .b.Trong công tác chủ nhiệm Như ta biết, đối tượng học sinh; người có đặc điểm tâm sinh lí khác Nhất đối tượng học sinh yếu tâm sinh lí em khác thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm rèn học sinh yếu, Sáng kiến kinh nghiệm rèn học sinh yếu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay