Bai 12: phay bánh răng trụ và bánh răng thẳng

16 20 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 16:40

Bài 12 Gia công bánh trụ thẳng Bằng phương pháp phay đònh hình máy phay ngang vạn Phay bánh trụ thẳng  Khái niệm bánh     loại bánh trụ đường cong sườn thông số bánh phương pháp chế tạo  phương pháp phay đònh hình  dao phay  trình tự phay  trường hợp sai hỏng  trường hợp sai hỏng  kiểm tra bánh  Truyền động với bánh trụ Răng thẳng Răng xoắn Răng mũi tên Đường cong sườn Dường cong Zykloide Dường cong Evolvente Dùng cho bánh ngành chế tạo máy Dùng cho bánh trong kỹ nghệ đồng hồ Thông số bánh Modul m Bước p Khe hở c pc d  π z p  m π m c  0,1 m 0,3 m (CTM  0,167 m) Chieàu cao đầu hd  m Chiều cao chân hc  m  c Chiều cao h Φ vòng chia d h 2 m c d m z Φ đầu d d d d  d  2m d d  m(z  2) Φ chân d c d c  d - 2(m  c) Khoaûng cách tâm trục a a Số z Góc ăn khớp d1  d 2 d d - 2m z  d m m o   20 CAÙC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BÁNH RĂNG Xọc Lăn Phay đònh hình Dao phay modul Bộ dao (m < 9) Soá dao Dùng cho số 12 -13 14 -16 17 -20 21 -25 26 34 36 -54 Boä 15 dao (m > 9) 11/2 21/2 31/2 41/2 21 -22 23 25 55 135 -134 -  Số dao Dùng cho số 12 13 14 15 -16 17 -18 19 -20 Soá dao 51/2 61/2 71/2 Dùng cho số 26 -29 30 -34 35 -41 42 -54 55 -80 81 -134 135 - Trình tự phay bánh trụ thẳng Căn mẫu Trình tự Dụng cụ Lắp điều chỉnh đầu phân độ ụ động lên bàn máy phay Đầu phân độ, ụ động, đồng hồ so Lắp dao phay modul lên trục gá dao kiểm tra độ đồng tâm Lắp chi tiết chuôi nhọn chỉnh cho tâm dao phay Điều chỉnh kéo chia đầu phân độ Dao phay modul, trục gá dao phay Ê-ke, Căn mẫu Điều chỉnh số vòng quay lượng chay dao Cho dao quay, nâng bàn cho dao chạm vào chi tiết Quay bàn dọc cho dao khỏi chi tiết; nâng bàn lên chiều sâu Phay thứ Quay bàn cho dao khỏi chi tiết, sang bước răng, phay tiếp kế Tiếp tục cuối Các dạng sai hỏng phay bánh trụ thẳng °Răng không đều: Do thao tác phân độ sai: °Quên di chuyển kéo theo ghim °Làm xê dòch kéo chia phân độ °Không xoá độ rơ ụ chia °Răng cuối bò to lép °Tính khoảng chia sai, dư thiếu lỗ °Siết không chặt kéo chia, chia bò rộng hẹp lại °Răng bò lệch °Rà dao không tâm chi tiết °Lắp chia ụ động không song song với tâm bàn máy °Biên dạng không °Chọn dao sai: module số hiệu dao °Cắt chiều sâu không °Răng đều, đỉnh phía to phía lép °Lắp chi tiết lệch tâm: °Mâm cặp không xác °Chi tiết trục gá không đồng tâm °Sườn bò trầy sướt, có độ bóng thấp °Dao mòn °Chọn thông số cắt gọt không °Lắp dao bò đảo °Chi tiết bò rung Kiểm tra bánh  Kiểm tra bề dầy Dây cung E Thước đo Bề dầy Dưới bảng tra hệ số E H Bảng tra hệ số H E Z H E Z H E Z H E 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1,06155 1,05599 1,05136 1,04739 1,04410 1,04110 1,03856 1,03630 1,03429 1,03249 1,0308 1,0293 1,0281 1,0268 1,5643 1,5654 1,5663 1,5669 1,5674 1,5679 1,5682 1,5685 1,5688 1,5690 1,5692 1,5693 1,5694 1,5695 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 38 40 42 1,0257 1,0246 1,0237 1,0228 1,0221 1,0212 1,0206 1,0192 1,0182 1,0176 1,0171 1,0162 1,0154 1,0146 1,5696 1,5697 1,5697 1,5698 1,5699 1,6700 1,5700 1,5701 1,5702 1,5702 1,5703 1,5703 1,5704 1,5704 44 45 46 48 50 55 60 70 80 97 127 135  1,0141 1,0137 1,0134 1,0128 1,0123 1,0112 1,01029 1,0088 1,0077 1,0064 1,0063 1,0045 1,0000 1,5704 1,5704 1,5705 1,5706 1,5707 1,5707 1,5708 1,5708 1,5708 1,5708 1,5708 1,5708 1,5708 Theo số Z tra hệ số H E xong nhân với module Công thức kiểm tra Kiểm tra bánh Kích thước W xác đònh nhu sau:  Kiểm tra pháp tuyến chung (Với có góc ăn khớp = 20o) W=m(1,476065k + 0,013996Z) Trong đó: W- Kích thước pháp tuyến chung m- Module k- Hệ số tra bảng (Ở n số đo) Z- Số bánh Z 12 19 28 37 – – – – 18 27 36 45 n k 5 Z 46 55 64 73 – – – – 54 63 72 81 n k 11 13 15 17 Bảng tra hệ số k (n = số đo) Kiểm tra bánh  Kiểm tra độ song song  Kiểm tra độ đảo bánh Diametral Pitch Diametral Pitch hệ Anh có khác biệt so với module hệ Pháp sau:  Góc ăn khớp  = 14o 30‘  Các kích thước tính theo Inch module (1 inch = 25,4 mm) 25,4 mm : pitch = tương đương cỡ module  Bộ dao pitch gồm dao số cắt từ 135 Z đến số cắt 12 đến 13 pitch .. .Phay bánh trụ thẳng  Khái niệm bánh     loại bánh trụ đường cong sườn thông số bánh phương pháp chế tạo  phương pháp phay đònh hình  dao phay  trình tự phay  trường hợp... hỏng  kiểm tra bánh  Truyền động với bánh trụ Răng thẳng Răng xoắn Răng mũi tên Đường cong sườn Dường cong Zykloide Dường cong Evolvente Dùng cho bánh ngành chế tạo máy Dùng cho bánh trong kỹ... khỏi chi tiết; nâng bàn lên chiều sâu Phay thứ Quay bàn cho dao khỏi chi tiết, sang bước răng, phay tiếp kế Tiếp tục cuối Các dạng sai hỏng phay bánh trụ thẳng Răng không đều: Do thao tác phân độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 12: phay bánh răng trụ và bánh răng thẳng, Bai 12: phay bánh răng trụ và bánh răng thẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay