Bai 2: phay mặt phẳng bậc

27 15 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 16:34

BÀI PHAY MẶT PHẲNG BẬC BÀI : PHAY MẶT PHẲNG BẬC PHÂN LOẠI- YÊU CẦU KỸ THUẬT GÁ ĐẶT KHI PHAY MẶT PHẲNG BẬC CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAY MẶT PHẲNG BẬC SAI HỎNG KHI PHAY MẶT PHẲNG BẬC BÀI TẬP THỰC HÀNH PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT PHÂN LOẠI MẶT PHẲNG BẬC Loại có bậc Loại có nhiều bậc YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI PHAY MẶT PHẲNG BẬC Độ không song song bậc Dung sai kích thước gia cơng Sai số hình học Sai số vị trí GÁ ĐẶT KHI PHAY MẶT PHẲNG BẬC GÁ PHÔI TRÊN ÊTÔ KHI PHAY MẶT PHẲNG BẬC Kiểm tra êtô đồng hồ so gá phay bậc Dùng can lót gá êtô Kiểm tra độ song song gá phôi cách gỏ búa lay nhẹ đầu can lót CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAY MẶT PHẲNG BẬC PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY TRỤ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY NGÓN PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY ĐĨA PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG TỔ HỢP DAO PHAY ĐĨA PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY TRỤ LỰA CHỌN DAO PHAY Đường kính dao trụ D >2t +d +10mm Chiều rộng dao B >B' + 3÷5 mm d : đường kính ngồi khâu định vị t : chiều sâu bậc B' : chiều rộng bậc t B' PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY TRỤ ĐIỀU CHỈNH MÁY ĐỂ ĐẠT KÍCH THƯỚC Điều chỉnh vị trí dao đạt kích thước B cách theo vạch dấu; phương pháp rà chạm dao; hay phương pháp cắt thử cắt dần lớp mỏng 1÷2mm, nhát cắt tinh khoảng 0,5mm Đo điều chỉnh máy để đạt chiều sâu t bậc TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY TRỤ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CHỌN DAO PHAY MẶT ĐẦU Đường kính dao phay phải lớn bề rộng bậc chiều dài dao phay phải lớn chiều sâu bậc Chọn dao thưa cho vật liệu có độ dẻo cao PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU TRÊN MÁY PHAY NGANG TRÊN MÁY PHAY ĐỨNG 10 TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO MẶT ĐẦU Gá dao phay gá phôi lên máy chọn chế độ cắt điều chỉnh máy đạt chiều rộng B chiều sâu nhát cắt t tiến hành cắt nhát , nên cắt nhát cắt tinh từ 0,5 ÷ 1mm 13 PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY NGÓN CÁC LOẠI DAO PHAY NGÓN- CÁCH GÁ DAO Dao phay ngón chi trụ Dao phay ngón chi 14 MỘT VÀI LOẠI DAO PHAY NGĨN CHI TRỤ Dao phay ngón lưỡi cắt hợp kim cứng Dao phay ngón lưỡi cắt thép gió (HSS) Dao phay ngón lưỡi cắt thép gió Dao phay ngón lưỡi cắt thép gió 15 MỘT VÀI LOẠI DAO PHAY NGĨN CHI CƠN Dao phay phá: dùng gia công thô Dao phay tinh dùng gia công tinh 16 PHAY BẬC BẰNG DAO PHAY NGÓN TRÊN MÁY PHAY ĐỨNG DÙNG DAO PHAY NGÓN KHI PHAY CÁC BỀ MẶT HẸP DAO CĨ ĐƯỜNG KÍNH LỚN HƠN BỀ RỘNG BẬC 17 TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY NGĨN Điều chỉnh để đạt kích thước gia cơng 18 LƯU Ý : Chọn chiều phay nghịch phay bậc 19 PHAY BẬC BẰNG DAO PHAY NGÓN TRÊN MÁY PHAY NGANG Dao lắp trục máy phay ngang 20 PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY DĨA CÁC LOẠI DAO PHAY DĨA Dao phay dĩa mặt cắt Dao phay dĩa mặt cắt ĐIỀU CHỈNH DAO cho dao chạm cử so dao điều chỉnh theo kích thước h rà dao chạm vào chi tiết điều chỉnh đạt kích thước a a=c+b 21 KỸ THUẬT RÀ DAO Dùng băng giấy mõng để rà dao ý : cho dao đứng yên, di chuyển bàn máy đến băng giấy kẹt nhẹ dao phôi Dùng vạch phấn để rà dao ý : cho dao quay, di chuyển bàn máy đến dao hớt lớp phấn mõng băng giấy hay vết phấn mõng 22 PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY DĨA DÙNG DAO PHAY DĨA KHI PHAY BẬC HẸP ( Lưu ý chọn chiều phay nghịch) 23 PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG TỔ HỢP DAO PHAY DĨA Tổ hợp dao phay dĩa điều chỉnh 24 SAI HỎNG KHI PHAY BẬC Chiều dài lưỡi cắt lớn làm ảnh hưởng đến độ xác Sai kích thước điều chỉnh sai Độ nhẳn dao mòn, chọn lượng chạy dao lớn, cắt dày 25 BÀI TẬP THỰC HÀNH PHAY MẶT PHẲNG BẬC Phôi : phôi tập yêu cầu kỹ thuật: độ nhẳn bề mặt : Rz20 dung sai kích thước :  ±0,1 độ không song song ≤ 0.1 Rz20 =±0,1 26 CHUẨN BỊ GIA CÔNG MÁY: Máy phay ngang Máy phay đứng ĐỒ GÁ Êtô hàm song song Can lót DAO Dao phay ngón Φ16 HSS Dao phay dĩa Φ100x12 HSS DỤNG CỤ ĐO Thước cặp đồng hồ so êke 27 ... MẶT PHẲNG BẬC PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY TRỤ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY NGÓN PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY ĐĨA PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG TỔ... chiều sâu t bậc TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY TRỤ PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CHỌN DAO PHAY MẶT ĐẦU Đường kính dao phay phải lớn bề rộng bậc chiều dài dao phay phải lớn... chiều phay nghịch phay bậc 19 PHAY BẬC BẰNG DAO PHAY NGÓN TRÊN MÁY PHAY NGANG Dao lắp trục máy phay ngang 20 PHAY MẶT PHẲNG BẬC BẰNG DAO PHAY DĨA CÁC LOẠI DAO PHAY DĨA Dao phay dĩa mặt cắt Dao phay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2: phay mặt phẳng bậc, Bai 2: phay mặt phẳng bậc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay