QTRR phân tích VaR tỷ giá

6 30 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 16:17

Họ tên: Đỗ Thị Hồng Nhật Mã sinh viên: 11153307 Tính VaR đo lường rủi ro tỷ giá LỜI MỞ ĐẦU I • • • Sự sụp đổ chế độ tỷ giá cố định thiết lập thông qua hệ thống tiền tệ Bretton Woods tạo biến động không lường trước tỷ giá hối đối, phủ nước cố gắng neo tỷ giá lại.Từ biến động tạo thua lỗ tiềm ẩn cho nhà đầu tư, hoạt động kinh doanh ngoại tệ Những thua lỗ tiềm ẩn gọi khái niệm quen thuộc rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá ngày trở nên nghiêm trọng mà biến động cung cầu ngoại tệ, nhân tố khác kinh tế diễn ngày nhanh Sự thay đổi tỷ giá hối đoái nguyên nhân gây rủi ro tài cho NHTM Nếu NHTM muốn đo lường rủi ro này, phương pháp thích hợp cần tìm Với NHTM rủi ro tỷ giá tồn chủ yếu mở rộng phạm vi hoạt động nhiều lĩnh vực, đặc biệt hoạt động kinh doanh ngoại tệ.Chìa khóa để thành cơng hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM hiểu quản trị rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá cần thiết mơ hình VaR Để hạn chế tối đa rủi ro xảy nhà quản trị áp dụng mơ hình VaR để dự báo đo lường rủi ro tỷ giá Value at Risk, VaR, mơ hình đo lường khoản lỗ lớn mà ngân hàng gặp phải với mức xác xuất định tỷ giá biến động điều kiện bình thường Một khoảng lỗ lớn VaR xãy với xác suất nhỏ Trong thực hành hay chọn mức xác suất để tính VaR 95% 99%, xác suất để khoản lỗ lớn VaR 5% 1% Theo quy tắc xác suất nhỏ xem điều khơng xãy Mục tiêu mơ hình VaR tính tốn giá trị VaR Trong viết đề cập đến cách tính giá trị VaR Phương pháp VaR tham số Phương pháp mô lịch sử Phương pháp mô Monte Carlo II  Với cơng dụng minh bạch tính tốn mà VaR nhiều tổ chức lấy sở để ban hành thể chế pháp lý vốn an tồn rủi ro tối thiểu.Vì vậy, tính tốn ứng dụng VaR việc đo lường phòng hộ rủi ro gần tính tất yếu kinh doanh đầu tư tỷ giá Các phương pháp tính VaR đo lường rủi ro tỷ giá Để dễ hiểu ta lấy ví dụ, tính VaR theo phương pháp suy khoản lỗ lớn mà ngân hàng gặp phải với mức độ tin cậy 95%; Ví dụ: Giả sử hơm ngày 02/05/2016 ngân hàng VCB có tiến hành ký kết hợp đồng: hợp đồng mua kỳ hạn 10.000 GBP hợp đồng bán kì hạn 5.000 GBP thực vào ngày hôm sau 03/05/2016 Như trạng thái ngoại hối ngày 02/05/2016 10.000 * 32.704 – 5.000*32.704 = 163.520.000 VND Phương pháp VaR tham số Phương pháp VaR tham số phương pháp áp dụng cho chuỗi lợi suất chuỗi dừng có phân phối chuẩn Mức xác suất để tính VaR 95% hay độ tin cậy mơ hình 95% Lấy số liệu tỷ giá cặp ngoại tệ GBP/VND từ ngày 07/04/2015 đến ngày 02/05/2016 280 quan sát Ta tính lợi suất tài sản ngày công thức : lợi suất = (tỷ giátỷ giá cũ)/tỷ giá cũ 280 giá trị Tiếp theo ta kiểm định tính dừng phân phối chuẩn chuỗi lợi suất Kiểm định phân phối chuẩn Eviews Sử dụng Eviews để kiểm tra chuỗi số liệu có phân phối chuẩn hay khơng ta kết quả:  Từ bảng ta có Probability = 0.581562 > 0.05, với mức ý nghĩa 0.05 chuỗi lợi tức phân phối chuẩn Kiểm định tính dừng chuỗi lợi suất Vẫn dùng Eviews để kiểm định: Từ bảng ta thấy : (giá trị tuyệt đối T- Statistic) = 15.21661 > (giá trị tuyệt đối Critical value 5%) = 2.8720 => chuối số liệu chuỗi dừng Kiểm định tính dừng phân phối chuẩn chuỗi lợi tức, ta tính VaR theo hàm NORM.INV Excel: VaR = NORM.INV(probability, mean, standard_dev) = NORM.INV(0.05,AVERAGE(D3:D282),0.005650) = -0.00921473 Vậy VaR (1 ngày, 95%) = -0.00921473 Nghĩa với đơn vị ngoại tệ khoản lỗ lớn sau ngày ngân hàng gặp phải 0.00921473 giá trị ngoại tệ Phương pháp mơ lịch sử Phương pháp mô lịch sử dựa vào chuỗi số liệu lợi suất khứ Theo giả thiết phân bố lợi suất khứ tái diễn tương lai VaR tính tốn mà không yêu cầu chuỗi giá trị tuân theo quy luật phân phối chuẩn.Ta lấy số liệu giống phương pháp VaR tham số xếp chuỗi lợi suất theo giá trị từ nhỏ đến lớn Với độ tin cậy 95% ta có: VaR = PERCENTILE(array,k) = PERCENTILE(F2:F282,0.05) = -0.0088836 Vậy VaR (1 ngày,95%) = -0.0088836 Nghĩa với đơn vị ngoại tệ khoản lỗ lớn sau ngày ngân hàng gặp phải 0.0088836 giá trị ngoại tệ Phương pháp mô Monte Carlo Phương pháp mô Monte Carlo tạo kịch tình xảy , cộng them với nhiều mơ tạo kết tương đối xác phân phối xác suất VaR Trước tiên ta sử dụng thủ tục Random number generation Data Analysis để tạo M=10.000 mô khác lợi suất tỷ giá với lợi suất trung bình 0.0000787 độ lệch chuẩn 0.005650 Ta dùng hàm PERCENTILE cho chuỗi 10.000 giá trị mô lợi suất để xác định VaR với mức ý nghĩa 5% Ta có : VaR = PERCENTILE(H3:H10003,0.05) = -0.0091827 Vậy VaR (1 ngày, 95%) = -0.0091827 Nghĩa với đơn vị ngoại tệ khoản lỗ lớn sau ngày ngân hàng gặp phải 0.0091827 giá trị ngoại tệ So sánh phương pháp Phương pháp VaR tham số Mô lịch sử Mô Monte Carlo Kết VaR 95% -0.00921473 -0.0088836 -0.0091827 Nhận thấy kết phương pháp khác Lý phương pháp mô lịch sử VaR tham số có giả định định Nếu phương pháp mô lịch sử bỏ qua tương quan biến động tỷ giá đồng tiền nên đánh giá thấp rủi ro, VaR tham số xem phân phối VaR phân phối chuẩn có tính dừng nên chưa phản ánh xác VaR Với kết trên, kết theo Monte Carlo đánh giá xác thực 10.000 kịch thể tình gặp phải vào ngày 03/05/2016 Nên nhà trị rủi ro giới tin tưởng kết theo phương pháp mô Montel Carlo Vậy ta tính khoản lỗ lớn ngân hàng VCB gặp tình kinh doanh hợp đồng kì hạn ví dụ vào ngày 03/05/2016 theo phương pháp Monte Carlo với độ tin cậy 95% 163.520.000*0.0091827= 1.501.555,104 VND Hậu kiểm phương pháp VaR III Khi tính VaR, để xem xét VaR tìm có đánh giá giá trị rủi ro hay không ta sử dụng phương pháp hậu kiểm VaR Với giới hạn độ dài viết kiến thức thân mà sau ta đề cập đến cách hậu kiểm đơn giản kết cho tương đối xác Để hậu kiểm phương pháp Monte Carlo ta so sánh khoản lỗ tối đa tính theo phương pháp với khoản lỗ thực dã xảy miền 280 quan sát Dùng hàm COUNTIF Excel ta tính có 13 ngày khứ có khoản lỗ vượt giá trị khoản lỗ lớn VaR tìm Ở mức ý nghĩa 5%, sai số chấp nhập trường hợp 5%*280 = 14 ngày > 13 ngày Vậy 13 ngày với giá trị sai khác chấp nhận Hay VaR theo phương pháp Monte Carlo đáng tin cậy áp dụng  Giá trị khoản lỗ lớn mà VCB phải chịu ngày 03/05/2016 1.501.555,14 VND Hiệu mơ hình VaR Đưa mức chịu đựng ngân hàng gặp rủi ro tỷ giá Với kết tính tốn cho số mức lỗ lớn gặp phải kinh doanh ngoại tệ, đặc biệt ngoại tệ phái sinh mức xác suất xác định trước, nhà quản trị dựa vào kết cộng với kinh nghiệm mình, tình hình kinh doanh hệ thống để đưa kết luận việc có phòng ngừa rủi ro hay khơng Và phòng ngừa Tiếp theo việc đưa kết tính tốn, với đơn vị tiền tệ cho thấy rõ rủi ro tỷ ngân hàng gặp phải Chính ưu điểm mà mơ hình VaR Basel II khuyến khích sử dụng để giảm rủi ro Lấy ví dụ khác ngân hàng Goldman Sachs vượt qua khủng hoảng tài Mỹ mà khơng bị phá sản nhờ việc vận dụng mơ hình VaR cách thận trọng, kèm theo Stress test, E-VaR Do mơ hình VaR thực cơng cụ hữu ích cho nhà quản trị rủi ro NHTM VN tiến trình hội nhập Ứng dụng kết tính VaR để quản trị rủi ro tỷ giá công cụ ngoại tệ phái sinh Đây công dụng lớn VaR Từ kết tính tồn từ mơ hình VaR, nhà quản trị định có nên phòng ngừa rủi ro hay không dựa mức chịu đựng ngân hàng Thông thường nhà quản trị rủi ro giới hay dùng hai cơng cụ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá Forward Option Giả sử hơm ngày 02/05/2016 ngân hàng có hợp đồng mua kì hạn thực vào ngày mai 03/05/2016 với tổng giá trị quy đổi GBP 1.000.000 GBP • • Bằng mơ hình VaR Monte Carlo, tính VaR ngày 03/05/2016 với mức ý nghĩa 95% 1.000.000 * 0.0091827= 9182.7 GBP Với mức lỗ xảy lớn, ngân hàng tiến hành phòng hộ rủi ro cho hợp đồng mua kì hạn Ngân hàng thực hợp đồng bán kì hạn với mức tỷ giá tương ứng với hợp đồng mua để khơng may có xảy rủi ro tỷ giá khoản lỗ ngân hàng giảm Tuy nhiên để dùng phòng hộ rủi ro tỷ giá ngân hàng cần tính tốn thêm mơ hình dự báo tỷ giá để có phương án dự phòng tốt Ngồi ngân hàng phòng ngừa rủi ro tỷ giá chiến thuật quyền chọn Khi dự đoán tỷ giá cơng cụ phân tích kỹ thuật, kết hợp với mơ hình Arima, cộng với mức lỗ tính từ VaR, nhà quản trị hồn tồn xây dựng đề xuất lên cấp thực chiến thuật quyền chọn nhằm tránh rủi ro mang lợi nhuận cho đơn vị Hai chiến thuật quyền chọn phổ biến là: Chiến thuật Long butterfly: chiến thuật tạo thành từ việc ngân hàng mua quyền chọn mua bán mua với giá thực giống bán hai quyền chọn mua bán với giá thực khác Chiến thuật Short Stradle: Chiến thuật tạo thành mua quyền chọn mua mua quyền chọn bán, bán quyền chọn mua bán quyền chọn bán mức giá thực KẾT LUẬN Mơ hình VaR ứng dụng để đo lường nhiều loại rủi ro, làm tảng cho định quản trị rủi ro Chính tính ưu việt mà VaR NHTW nước đưa vào quy định quản trị rủi ro Tuy nhiên VaR có hạn chế định Do nhà quản trị cần sử dụng thêm Back test, Stress test, E-VaR để kiểm tra lại VaR Kết tính tốn từ mơ hình VaR sở để nhà quản trị đưa định phòng ngừa rủi ro tỷ giá Việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá thực công cụ ngoại tệ phái sinh chủ yếu Forward Option ... suất = (tỷ giá – tỷ giá cũ) /tỷ giá cũ 280 giá trị Tiếp theo ta kiểm định tính dừng phân phối chuẩn chuỗi lợi suất Kiểm định phân phối chuẩn Eviews Sử dụng Eviews để kiểm tra chuỗi số liệu có phân. .. quan biến động tỷ giá đồng tiền nên đánh giá thấp rủi ro, VaR tham số xem phân phối VaR phân phối chuẩn có tính dừng nên chưa phản ánh xác VaR Với kết trên, kết theo Monte Carlo đánh giá xác thực... với mức tỷ giá tương ứng với hợp đồng mua để không may có xảy rủi ro tỷ giá khoản lỗ ngân hàng giảm Tuy nhiên để dùng phòng hộ rủi ro tỷ giá ngân hàng cần tính tốn thêm mơ hình dự báo tỷ giá để
- Xem thêm -

Xem thêm: QTRR phân tích VaR tỷ giá, QTRR phân tích VaR tỷ giá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay