HDTH eviews 4 bằng câu lệnh

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 15:40

hướng dẫn thực hành eviews 4,8,10 bằng câu lệnh , giúp thực hiện nhanh, gọn, tiết kiếm thời gian các thao tác trên eviews, hồi quy, sau hồi quy, kiểm định bệnh,..................................................................................................................................................................................................... HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS BẰNG CÂU LỆNH Phần I Xử lý Tạo workfile với số liệu chéo 10 quan sát WORKFILE U 10 Tạo biến để nhập số liệu DATA X Y Z Nhập số liệu xác theo đề Tạo biến sử dụng hàm lệnh GENR LX=LOG(X) Lưu ý hàm lệnh bản: + - * / ^ LOG( ) D( ) (-J) EXP( ) ABS( ) biến xu @TREND( ) Tạo biến giả - Có sẵn giá trị -1: nhập số liệu biến định lượng - Có phạm trù: tự đặt giá trị -1 cho biến định tính  nhập số liệu - Theo quan sát: H=0 với quan sát đầu, = với quan sát cuối GENR H=0 SMPL 10 H=1 SMPL@ALL - Có điều kiện: H=0 với X>10, = với X
- Xem thêm -

Xem thêm: HDTH eviews 4 bằng câu lệnh, HDTH eviews 4 bằng câu lệnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay