mô hình hóa mô phỏng trong công nghệ hóa học

14 38 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 14:20

k B CSTR A  k1 k2  B  C CSTR A  Cân vật chất: Tổng quát: dM d (  V)   Fin in  Fout out dt dt Cấu tử: dN A d (VCA )   Fin CAin  Fout CAout  Vr dt dt dN B d (VCB ) B:   Fin CBin  Fout CBout  Vr dt dt A: Cân lượng: Cân cấu tử: d (VC A )  FoC A o  FC A  V (k1C A ) dt d (VCB )  FoCBo  FCB  V (k1C A  k2CB ) dt d (VCC )  FoCC o  FCC  V (k2CB ) dt dH  Q  Fin in hin  Fout out hout  (Vr ) dt CSTR _Thiết bị giải nhiệt Phương trình cân lượng tổng quát:  Fo o Eo  F  E  (Qr  Q)  (W  FP  Fo Po )  [( V ) E] t 1) E k =(U+K+ ) k : Năng lượng (Nôi + Động + Thế năng) catalyst C CSTR_ A  B  r Hai dòng nhập liệu: k1CB  mol    (1  k2 CB )  m3 s  2) W   FP  Fo Po  : Cơng chuyển hóa ( P,Po: Áp suất dòng áp suất dòng vào)  3) [( V ) E] : Năng lượng tích tụ t 4) Fo o Eo ; F  E : Năng lượng dòng vào dòng 5) (Qr  Q) : Nhiệt phản ứng + Nhiệt cấp Các giả thuyết: 1) W=0   2) ( +K)
- Xem thêm -

Xem thêm: mô hình hóa mô phỏng trong công nghệ hóa học, mô hình hóa mô phỏng trong công nghệ hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay