Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới (Luận văn thạc sĩ)

107 21 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 13:45

Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới (Luận văn thạc sĩ)Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới (Luận văn thạc sĩ)Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới (Luận văn thạc sĩ)Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới (Luận văn thạc sĩ)Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới (Luận văn thạc sĩ)Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ HƢỜNG TIỂU THUYẾT "ĐỘI GẠO LÊN CHÙA" CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH TRONG THÀNH TỰU VĂN CHƢƠNG THỜI ĐỔI MỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC THÁI NGUYÊN – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ HƢỜNG TIỂU THUYẾT "ĐỘI GẠO LÊN CHÙA" CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH TRONG THÀNH TỰU VĂN CHƢƠNG THỜI ĐỔI MỚI Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS Phong Lê THÁI NGUYÊN – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2014 Người viết luận văn TRẦN THỊ HƢỜNG Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Hồn thành luận văn, tơi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến GS Phong Lê – người thầy tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu tinh thần khoa học nhiệt thành nghiêm túc Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo khoa Ngữ văn, khoa sau Đại học – Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên giảng dạy giúp đỡ hồn thành khóa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm động viên, khích lệ, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu Với trình độ kiến thức hạn chế người viết, luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận lượng thứ góp ý chân thành thầy, cô giáo bạn bè đồng nghiệp quan tâm đến vấn đề tìm hiểu luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn TRẦN THỊ HƢỜNG LUẬN VĂN NÀY ĐÃ ĐƢỢC CHỈNH SỬA THEO ĐÓNG GÓP CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀY 07 / 06 / 2014 XÁC NHẬN CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA KHOA NGỮ VĂN GS PHONG LÊ TS CAO THỊ HẢO Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục………………………………………………………………… iii MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn 7 Kết cấu luận văn Chƣơng 1: NGUYỄN XUÂN KHÁNH VÀ DÒNG TIỂU THUYẾT VĂN HÓA - LỊCH SỬ TRONG NỀN VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI 1.1 Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh 1.1.1 Nguyễn Xuân Khánh - nét đời nghiệp văn chương 1.1.2 Nguyễn Xuân Khánh - tượng văn học độc đáo 10 1.2 Dòng tiểu thuyết văn hóa - lịch sử Nguyễn Xuân Khánh bối cảnh tiểu thuyết văn xuôi Việt Nam đương đại 12 1.2.1 Khái quát chung tiểu thuyết văn xuôi Việt Nam kỉ XX đầu kỉ XIX 12 1.2.2 Dòng tiểu thuyết văn hóa- lịch sử Nguyễn Xuân Khánh 14 1.2.3 “Đội gạo lên chùa” mối tương quan với tiểu thuyết đương đại 16 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng 2: “ĐỘI GẠO LÊN CHÙA” - MỘT CÁI NHÌN BAO QT, TỒN DIỆN VỀ VĂN HÓA - LỊCH SỬ THẾ KỈ XX QUA MỘT ĐƠN VỊ LÀNG VÀ NHỮNG CUỘC PHIÊU LƢU 20 2.1 Một đơn vị làng 20 2.1.1 Một đơn vị làng kháng chiến chống Pháp 21 2.1.2 Một đơn vị làng cải cách ruộng đất 25 2.1.3 Một đơn vị làng hậu phương kháng chiến chống Mĩ 34 2.2 Những phiêu lưu 37 2.2.1 Cuộc phiêu lưu nhân vật 37 2.2.1.1 Cuộc phiêu lưu Nguyệt An 37 2.2.1.2.Cuộc phiêu lưu vị sư 39 2.2.2 Cuộc phiêu lưu nhân vật phụ 45 2.2.2.1 Cuộc phiêu lưu mẹ bà Nấm 45 2.2.2.2 Cuộc phiêu lưu hệ người trẻ tuổi 46 2.2.2.3 Cuộc phiêu lưu đội Khoát, Bernard Thalan 47 2.2.2.4 Cuộc phiêu lưu người nông dân 48 Chƣơng 3: “ĐỘI GẠO LÊN CHÙA”- NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC TRONG NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT 51 3.1 Thế giới nhân vật đa dạng số phận tính cách 51 3.1.1 Nhân vật đại diện cho Thiện 52 3.1.1.1 Những bậc tu hành- thân tuyệt đối Thiện 52 3.1.1.2 Những người cảm hóa Thiện 54 3.1.1.3 Những người trẻ tuổi 56 3.1.1.4 Những người nông dân hướng thiện người phụ nữ 60 3.2.2 Những nhân vật đại diện cho Ác 64 3.3.3 Nhân vật có xen cài, chuyển hóa Thiện Ác 68 3.3.4 Phối hợp nhân vật tính cách với nhân vật tư tưởng 72 3.2 Đội gạo lên chùa - kết cấu cổ điển mà đại 75 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.1 Mở đầu kết thúc tác phẩm 75 3.2.2 Tổ chức kết cấu cốt truyện 77 3.2.3 Kết cấu theo trình tự khơng gian- thời gian 78 3.2.4.Kết cấu đan lồng 81 3.2.5 Kết cấu lưỡng phân 83 3.3 Ngôn ngữ phong phú va sống động 85 3.3.1 Ngôn ngữ người kể chuyện 85 3.3.2 Ngôn ngữ đối thoại 90 3.1.3 Ngôn ngữ độc thoại 91 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Trong đa dạng đời sống văn học Việt Nam năm đầu kỉ XXI, xu hướng cách tân thể loại văn chương diễn sôi động Các tác giả thường hướng đến tiểu thuyết đại với nội dung mang tính thể hình thức thu gọn đến mức tối đa Bên cạnh lại xuất dòng tiểu thuyết hướng tới giá trị văn hóa, lịch sử tìm nguồn cảm hứng từ khứ, lịch sử văn hóa dân tộc- dòng tiểu thuyết văn hóa- lịch sử Dòng tiểu thuyết đóng góp thành tựu quan cho văn học đương đại nước nhà với tên tuổi như: Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Mộng Giác…Họ tạo nên giá trị cho tiểu thuyết Việt Nam Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ đa dạng dòng tiểu thuyết văn hóa- lịch sử, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh lên tượng trội Chùm ba trường thiên tiểu thuyết Hồ Quý Ly (2000), Mẫu thượng ngàn (2006) Đội gạo lên chùa (2011) minh chứng chân dung tiểu thuyết gia hàng đầu Không quan tâm đến việc chạy theo đổi mới, cách tân, tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh mang nhiều đặc điểm tiểu thuyết cổ điển, tác phẩm kho tri thức văn hóa, lịch sử, đối nhân xử người mà lịch sử văn hóa sợi đỏ, xương sống xuyên suốt Với tất đón nhận đánh giá tích cực giới nghiên cứu độc giả, có đủ thuyết phục văn học Việt Nam xuất dòng tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh 1.2 Khảo sát dòng mạch tiểu thuyết văn hóa- lịch sử Nguyễn Xuân Khánh, nhận thấy có phát triển mang tính bổ khuyết hồn thiện Nếu Hồ Quý Ly hướng tới khái thác nhân chứng lịch sử, Mẫu thượng ngàn hướng tới khai thác vấn đề phong tục Đội gạo lên chùa khai thác vấn đề tôn giáo So với hai tiểu thuyết trước Đội gạo lên chùa coi thành công tầm mức cao Thành công tiểu thuyết Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ coi kho kiến thức sâu rộng lịch sử, tơn giáo, văn hóa cách suy nghĩ, tình cảm người Việt Nam chiều dài lịch sử nước nhà qua nhiều giai đoạn khác Từ kháng chiến chống Pháp đến cải cách ruộng đất đến kháng chiến chống đế quốc Mĩ- tất tạo nên nhìn đa chiều, tồn diện xuyên sốt lịch sử nước nhà mắt người trải, người có nhận thức sâu sắc lịch sử, văn hóa toàn cảnh qua giai đoạn Đặt mối quan hệ với tiểu thuyết hệ nhà văn tiền bối như: Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Nguyên Hồng, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Minh Châu … ta dễ dàng nhận thấy Đội gạo lên chùa phản ánh đến nội dung có tính chất bao qt, tồn vẹn sâu sắc, xuyên suốt chiều dài lịch sử Chính nói văn chương thời kì đổi Đội gạo lên chùa đạt thành tựu rực rỡ Thực luận văn: “Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh thành tựu văn chƣơng thời đổi mới”, mong muốn khẳng định thành tựu đặc sắc Nguyễn Xuân Khánh hai phương diện nội dung phản ánh hình thức thể hiện, so với tác phẩm tiểu thuyết văn hóa - lịch sử khác ông, so với tác phẩm tiểu thuyết tác giả khác thời Lịch sử vấn đề 2.1 Về vấn trao đổi Trên phương tiện báo chí truyền thơng, số vấn, trò chuyện văn chương nhà văn Nguyễn Xuân Khánh xung quanh tác phẩm Đội gạo lên chùa, chuyện nghề, chuyện đời…v.v công bố, Hồng Lan Anh có ghi chép trò chuyện Viết tiểu thuyết tuổi 79, đăng báo Người lao động, ngày 26 tháng năm 2011 Thanh Vân có vấn với tiêu đề Khơng trải nghiệm vơ ích, đăng tạp chí Tia sáng, số 13, ngày tháng năm 2011 Đáng ý tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 729, tháng năm 2011, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh có tự thuật Tơi viết tiểu thuyết Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ “Đội gạo lên chùa” nào, bộc lộ chia sẻ nhiều điều xung quanh tác phẩm Trên báo Sài Gòn giải phóng, ngày 30 tháng 10 năm 2011, Cao Minh có vấn với tiêu đề Nhà văn phải nhà tư tưởng v.v… Tất ý kiến, quan điểm mà nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đưa trả lời vấn, trò chuyện văn chương, tài liệu tham khảo có ích, giúp tiếp cận tác phẩm thực luận văn cách thuận lợi 2.2 Về báo Ngay sau đời, Đội gạo lên chùa đời tạo nên sóng xơn xao dư luận nhiều giới bạn đọc Một số nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ có báo đáng ý tác phẩm: Trên báo An ninh giới số 118, tháng năm 2011, tác giả Vũ Từ Trang có Nguyễn Xuân Khánh: Nhà văn độc hành, độc bộ, khẳng định hướng riêng thành cơng nhà văn Bài viết có đoạn cho rằng: “Khác với nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử trước, ông không phụ thuộc vào kiện Sự kiện lịch sử nới nương tựa để ông giăng mắc số phận Từ số phận đan chéo buồn vui, ơng lí giải mâu thuẫn Văn ơng có sức mê dụ người đọc, tạo thành thủ pháp riêng ông” Trên báo Điện tử ngày tháng năm 2012, có viết khẳng định sau: Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh bút có nhiều tác phẩm văn xi giới nghề nghiệp bạn đọc quan tâm năm gần đây, bật ba tiểu thuyết gây đình đám: Hồ Quý Ly (năm 2000), Mẫu thượng ngàn (năm 2006) Đội gạo lên chùa (năm 2011) Trong đó, tiểu thuyết Đội gạo lên chùa tặng giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2011…Lí giải bút Nguyễn Xuân Khánh, Văn Chinh ví tác gốc mai già, mươi năm chìm khuất bật lên rừng rực nở PGS TS Nguyễn Đăng Điệp khẳng định: “Tư tưởng ông đóng góp yếu tư cách tiểu thuyết gia Tư tưởng làm nên bước ngoặt quan niệm nghệ thuật, trở với lối tự truyền thống nhiều nhà văn tài khác dấn thân vào đường đổi nghệ thuật văn xi” Nhà phê bình Đồn Ánh Dương có “Kiến giải dân tộc Đội gạo lên chùa” báo Văn nghệ, số 27, Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... ––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ HƢỜNG TIỂU THUYẾT "ĐỘI GẠO LÊN CHÙA" CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH TRONG THÀNH TỰU VĂN CHƢƠNG THỜI ĐỔI MỚI Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời... thành tựu rực rỡ Thực luận văn: Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh thành tựu văn chƣơng thời đổi mới , mong muốn khẳng định thành tựu đặc sắc Nguyễn Xuân Khánh hai phương diện nội dung... 1.1.1 Nguyễn Xuân Khánh - nét đời nghiệp văn chương 1.1.2 Nguyễn Xuân Khánh - tượng văn học độc đáo 10 1.2 Dòng tiểu thuyết văn hóa - lịch sử Nguyễn Xuân Khánh bối cảnh tiểu thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới (Luận văn thạc sĩ), Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay