Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ)

123 24 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 13:34

Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ)Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ)Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ)Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ)Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ)Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ)Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ)Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ HỒNG MY Thái Nguyên - Năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân Các nội dung nêu luận văn kết làm việc chưa cơng bố cơng trình Thái Ngun, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trịnh Thị Huyền Thương Xác nhận khoa chuyên môn Xác nhận ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Lê Hồng My Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Luận văn chỉnh sửa theo đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học chấm luận văn ngày 07 tháng 06 năm 2014 trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Xác nhận khoa chuyên môn Xác nhận ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Lê Hồng My Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cam đoan MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn 10 Bố cục luận văn 10 PHẦN NỘI DUNG 11 Chƣơng LA QUÁN MIÊN – NHÀ VĂN DÂN TỘC THÁI (THỜI KÌ HIỆN ĐẠI) 11 1.1 Khái quát văn xuôi dân tộc Thái thời kì đại 11 1.1.1 Đội ngũ sáng tác 11 1.1.2 Thể loại 12 1.1.3 Nội dung 15 1.1.4 Nghệ thuật 19 1.2 Giới thiệu nhà văn La Quán Miên 22 1.2.1 Hành trình đến với văn chương 22 1.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến sáng tác La Quán Miên 24 Chƣơng CUỘC SỐNG CON NGƢỜI MIỀN NÚI TRONG TRUYỆN CỦA LA QUÁN MIÊN 34 2.1 “Bức tranh” sống 34 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.1 Khung cảnh thiên nhiên mang đậm dấu ấn miền núi 34 2.1.2 Phong tục tập quán đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An 38 2.1.3 Những dấu tích lịch sử đất Nghệ An 47 2.1.4 Một số đổi thay không thuận chiều 50 2.1.4.2 Những “va đập” đời sống “kinh tế thị trường” người dân miền núi 54 2.2 Hình ảnh người miền núi truyện La Quán Miên 57 2.2.1 Những người chất phác, hồn hậu 57 2.2.2 Những người có số phận bất hạnh, khổ đau 61 2.2.3 Người trí thức vùng cao giàu nhiệt huyết, khát khao vươn lên, mang lại hạnh phúc cho làng 63 Chƣơng MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN CỦA LA QUÁN MIÊN 68 3.1 Tính chất giao thoa thể loại truyện 68 3.1.1 Chất liệu nghệ thuật giàu tính xác thực 68 3.1.2 Người trần thuật người tham gia, chứng kiến tình tiết, kiện 72 3.2 Ảnh hưởng cốt truyện dân gian 77 3.2.1 Cốt truyện theo trình tự thời gian 77 3.2.2 Lối kết thúc có hậu, theo quy luật nhân 79 3.2.3 Cấu trúc truyện ngắn gọn, tự nhiên linh hoạt 81 3.3 Ngôn ngữ gần với cách diễn đạt đồng bào Thái 84 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đặc biệt từ năm 60 trở lại đây, văn học dân tộc thiểu số vận động, phát triển nhanh chóng đạt thành tựu đáng ghi nhận Đội ngũ sáng tác ngày đông đảo, thể loại ngày phong phú Thành tựu khẳng định Nghị Trung ương V khóa VIII: “…văn học dân tộc thiểu số có bước tiến đáng kể Đội ngũ nhà văn hóa người dân tộc thiểu số phát triển số lượng lẫn chất lượng, có đóng góp quan trọng vào hầu hết lĩnh vực văn học nghệ thuật” [13, tr.44] Mặc dù xuất muộn so với thơ ca văn xuôi dân tộc thiểu số nhanh chóng phát triển đóng góp vào thành tựu văn xi Việt Nam thời kì đại Trong đó, hai thể loại truyện xuất tác phẩm có giá trị Sự thành công hai thể loại ghi nhận phản ánh qua giải thưởng nước khu vực Tiêu biểu như: Vi Hồng với truyện ngắn “Ngôi đỏ núi Phja Hồng” (Giải nhì Tổng hội sinh viên Việt Nam năm 1960), “Cây su su noọng Ỷ” (Giải nhì báo Người giáo viên nhân dân năm 1962)…; Vương Trung với truyện ngắn “Hoa men”, Lò Văn Sỹ với “Người bán hàng Cò Mạ” Hồng Hạc với “Ké Nàm” (Giải khuyến khích thi truyện ngắn báo Văn nghệ, 1964); Cao Duy Sơn với tập truyện ngắn “Ngôi nhà xưa bên suối” (Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008 giải thưởng Văn học Asean năm 2009).v.v… Đóng góp vào phát triển thành công chung văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam có nhà văn La Quán Miên Ông nhà văn tiêu biểu văn học dân tộc Thái thời kì đại Sinh lớn lên nguồn mạch văn hóa dân tộc mình, ơng gắn bó, u q tự hào truyền thống văn hóa, lịch sử đồng bào dân tộc Thái dân tộc anh em Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Từ nguồn mạch ấy, sáng tác La Quán Miên thấm đẫm niềm tự hào truyền thống lịch sử truyền thống văn hóa quê hương Bên cạnh đó, nhà văn phản ánh chân thực, sinh động thực sống người miền núi sống tại; từ gửi gắm đến bạn đọc bao điều suy nghĩ, trăn trở, khát khao đổi quê hương, đất nước Qua trang viết vừa chân thực vừa giàu cảm xúc mình, La Quán Miên đưa độc giả đến với sống đồng bào dân tộc Thái dân tộc thiểu số vùng cao; nhà văn cảm thơng, chia sẻ khó khăn, vất vả, nỗi buồn, niềm vui.v.v người dân miền núi Bên cạnh đó, sắc thái riêng cách cảm, cách nghĩ “lời ăn tiếng nói” hàng ngày đồng bào dân tộc Thái sống động trang viết nhà văn Chính điều góp phần tạo nên giá trị đặc sắc truyện La Quán Miên, giúp cho tác phẩm ông vào đời sống văn học, mang lại vinh dự cho nhà văn q trình sáng tác Ơng kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam Nhiều tác phẩm La Quán Miên nhận giải thưởng văn học; đó, truyện hai thể loại đạt nhiều thành cơng tác giả Tìm hiểu tình hình nghiên cứu văn học dân tộc thiểu số, chúng tơi nhận thấy có nhiều cơng trình viết nghiên cứu văn học dân gian dân tộc Thái nhiều góc độ (loại thể, thi pháp tác phẩm tiêu biểu) như: Văn học dân gian dân tộc người Việt Nam (Nxb Đại học THCN Hà Nội, 1983) tác giả Võ Quang Nhơn; Văn học dân gian dân gian Việt Nam (Nxb Giáo dục, 1991) tác giả Đỗ Bình Trị; Đóng góp dân tộc nhóm ngơn ngữ Tày – Thái tiến trình lịch sử Việt Nam (Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006) Viện Việt Nam học Khoa học phát triển; Giá trị truyện thơ Xống chụ son (Tiễn dặn người yêu) dân tộc Thái (Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 5, 1961) tác giả Mạc Phi; Thử tìm hiểu nguồn gốc truyện U Thền người Thái Việt Nam (Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4, 1991) Nguyễn Tấn Đắc…Bên cạnh đó, nhiều tác Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ giả luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ dành nhiều công sức tâm huyết nghiên cứu văn học dân gian dân tộc Thái như: tác giả Ngô Thị Thanh Quý với đề tài Nghiên cứu thi pháp truyện thơ Tiễn dặn người yêu dân tộc Thái, luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Đại học sư phạm Thái Nguyên (2001); tác giả Lò Xuân Dừa với đề tài Bước đầu tìm hiểu vài đặc điểm truyện thơ Thái “Chàng Lú – nàng Ủa” phương diện thi pháp, luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội (2002); tác giả Nguyễn Ngọc Bảo với đề tài Góp phần tìm hiểu thi pháp truyện thơ tiễn dặn người yêu dân tộc Thái, luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội (2005); tác giả Phạm Đặng Xuân Hương nghiên cứu Đặc điểm thể loại sử thi Chương Việt Nam Trường hợp Chương Han người Thái – Tây Bắc, luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội (2013);…Trong đó, văn xi dân tộc Thái thời kì đại chưa nghiên cứu sâu, số cơng trình Trong tình hình đội ngũ sáng tác văn học dân tộc Thái chưa mạnh dân tộc Tày, việc tập trung nghiên cứu sáng tác tác giả người dân tộc Thái khơng có giá trị khoa học mà có ý nghĩa khích lệ, động viên góp phần tạo động lực cho phát triển Từ quan niệm đó, với mong muốn tìm hiểu xác định đóng góp La Qn Miên văn xi dân tộc Thái nói riêng văn xi dân tộc thiểu số nói chung, mong muốn sâu khám phá sống, người miền núi (nơi tác giả luận văn gắn bó cơng tác), chúng tơi lựa chọn đề tài “Truyện La Quán Miên” Chọn đề tài nghiên cứu này, tác giả luận văn muốn gửi gắm tình cảm trân trọng La Quán Miên - nhà văn dân tộc thiểu số có nhiều nỗ lực thành cơng q trình sáng tác, góp phần đưa sống người miền núi đến với bạn đọc gần xa qua trang văn Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong trình nghiên cứu, chúng tơi thu thập 15 viết tác giả tác phẩm La Quán Miên Số hóa Trung tâm Học liệu ố chất văn http://www.lrc-tnu.edu.vn/ chương, La Quán Miên sớm đến với trang viết có thành cơng đáng khích lệ Sáng tác ông bút chuyên nghiệ ạn đọc nhiệt tình đón nhận Nhận thấy sức hấp dẫn riêng truyện La Quán Miên, số nhà nghiên cứu trân trọng viết giới thiệu tác phẩm ông với bạn đọc ( :“Truyện La Quán Miên ngắn Đó ưu điểm thể loại Anh viết hồn nhiên, giản dị, đậm đà hương vị đời sống thiên nhiên, phong tục tập quán đồng bào Thái miền Tây Nghệ An, vừa cổ xưa, vừa đại Giọng văn La Quán Miên hồn nhiên, khỏe khoắn, có sức lực triển vọng” Miên từ tập tác phẩm đầu tay Năm 1997, Bùi Việt Thắng có viết “Độc đáo La Quán Miên” đăng tạp chí Văn nghệ Dân tộc Miền núi Tác giả viết thật bị “gây ấn tượng mạnh mẽ Ông nhận xét: “Gặp La Quán Miên gặp cách viết hồn nhiên uống nước từ nguồn, sạch, mát lành mà không cần qua khử trùng”, “viết truyện đến gọt rũa tác phẩm đến sắc nhọn, nén chặt thuốc nổ vào ruột đạn La Quán Miên có cách viết nhuần nhuyễn triết lý không lộ liễu chất liệu khơng sống sượng” [64, tr.28] Bùi Việt Thắng có ý kiến La Quán Miên: “kí viết hoạt, ví giảng đạo đức công dân viết văn chương” [64, tr.28] Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ : “trong lòng tơi có gió nhẹ thoang thoảng hương rừng mang phong vị sắc Thái (Nghệ An)” [61, tr.20] ( : “những trang văn La Quán Miên viết rẻo cao, dân tộc thiểu số hoạt, mềm mại, có khơng khí điều dễ hiểu Khung cảnh, tính cách, tâm lý, ngơn ngữ nhuyễn, hài hòa, có hồn, có đường nét, sắc màu, giàu chi tiết Nhiều trang, La Quán Miên nói phong tục người thiểu số, gợi cảm, thú vị, vừa có văn, vừa tài liệu có giá trị mặt dân tộc học, văn hóa học ” 5, 1999) Về tập truyện Năm học qua (xuất năm 2003) La Quán Miên, tác giả Bùi Hồng nhận xét: “Bên cạnh câu chuyện nhân vật mình, truyện bạn đọc biết thêm phong tục tập quán, cưới hỏi, ma tang số dân tộc miền núi qua vài trang Với cốt truyện giản dị, lối hành văn mộc mạc, giàu hình ảnh – “Năm học qua” có sức lôi bạn đọc” “cốt truyện giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đọc, điều nhà văn La Quán Miên làm ”( ) nét riêng khó lẫn ưu bật truyện La Quán Miên Tìm hiểu truyện La Quán Miên, bên cạnh nhận xét, đánh giá chung, chúng tơi tập hợp thẩm bình, nhận xét cụ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... sức lơi bạn đọc” “cốt truyện giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đọc, điều nhà văn La Quán Miên làm ( ) nét riêng khó lẫn ưu bật truyện ký La Quán Miên Tìm hiểu truyện ký La Quán Miên, bên cạnh nhận... đề tài truyện ký La Quán Miên, chúng tơi xác định mục đích: Khẳng định ý nghĩa truyện ký La Quán Miên sống người miền núi; khẳng định đóng góp nhà văn văn xuôi dân tộc Thái nói riêng văn xi dân... nhà văn La Quán Miên 22 1.2.1 Hành trình đến với văn chương 22 1.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến sáng tác La Quán Miên 24 Chƣơng CUỘC SỐNG VÀ CON NGƢỜI MIỀN NÚI TRONG TRUYỆN VÀ KÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ), Truyện và ký la quán miên ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay