Sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 13:31

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 1022003NĐCP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢNghị định này quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, trong các toà nhà, đối với các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng và trong sinh hoạt của nhân dân CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******** Số: 102/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 102/2003/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG NĂM 2003 VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆMHIỆU QUẢ CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Để đẩy mạnh việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng lượng ngày cao kinh tế quốc dân, đồng thời bảo vệ tốt môi trường, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên lượng, thực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu sản xuất công nghiệp, nhà, thiết bị, phương tiện sử dụng lượng sinh hoạt nhân dân Điều Đối tượng áp dụng Nghi định áp dụng cho tổ chức, cá nhân sinh sống, hoạt động làm việc lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết gia nhập có quy định khác Điều Giải thích từ ngữ Trong Nghị định từ ngữ hiểu sau: Năng lượng dạng vật chất có khả sinh cơng, bao gồm nguồn lượng sơ cấp: than, dầu, khí đốt nguồn lượng thứ cấp nhiệt năng, điện sinh thơng qua q trình chuyển hố lượng sơ cấp Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu sử dụng lượng cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu thụ lượng, giảm chi phí lượng cho hoạt động phương tiện, thiết bị sử dụng lượng mà đảm bảo nhu cầu lượng cần thiết cho trình sản xuất, dịch vụ sinh hoạt 3 Cơ sở sử dụng lượng trọng điểm sở có mức tiêu thụ nhiên liệu nhiệt tổng cộng hàng năm quy đổi dầu tương đương từ nghìn (1.000 TOE) trở lên cơng suất sử dụng điện trung bình từ năm trăm (500)KW trở lên, tiêu thụ điện hàng năm từ ba triệu (3.000.000) KWh trở lên Toà nhà cơng trình cao tầng dùng làm siêu thị, khách sạn, văn phòng, trụ sở quan nhà Toà nhà lựa chọn nhiều nhà địa đáp ứng điều kiện sau đây: - Được cung cấp điện từ trạm biến áp có tổng cơng suất lắp đặt từ 750 KVA trở lên - Sử dụng lượng thương mại bao gồm điện nhiệt năm tổng cộng từ 10 triệu MJ (Megajul) 2.800.000 KWh điện tương đương trở lên Sản phẩm tiết kiệm lượng thiết bị, phương tiện đạt hiệu suất cao với mức tiêu thụ lượng thấp loại vật liệu cách nhiệt có hệ số cách nhiệt tốt, thiết kế, chế tạo, sản xuất thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam hạn mức sử dụng lượng hạn mức tổn thất lượng Chương 2: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT Điều Biện pháp công nghệ Các sở sản xuất thực sử dụng lượng tiết kiệm hiệu biện pháp chủ yếu sau đây: Cải tiến, hợp lý hố q trình đốt nhiên liệu Cải tiến, hợp lý hố q trình gia nhiệt, làm lạnh chuyển hoá nhiệt thành Giảm tổn thất nhiệt truyền nhiệt Sử dụng lại nhiệt thải Cải tiến, hợp lý hoá q trình chuyển hố nhiệt thành điện Giảm tổn thất điện truyền tải, phân phối, sử dụng điện Cải tiến, hợp lý hoá q trình chuyển hố từ điện thành năng, nhiệt Lựa chọn, thay hợp lý nguồn lượng sử dụng nhằm đạt hiệu lượng cao Phát triển sử dụng nguồn lượng tái tạo để tiết kiệm nguồn lượng không tái tạo than đá, sản phẩm dầu, khí đốt Điều Trách nhiệm sở sản xuất Cơ sở sản xuất hoạt động lĩnh vực có trách nhiệm thực biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả: a) Các sở chế biến, gia công, sản xuất sản phẩm hàng hoá; sở sửa chữa máy móc, thiết bị; b) Khai thác mỏ; c) Sản xuất, cung cấp điện năng; d) Sản xuất, cung cấp nhiệt Hàng năm, sở sản xuất quy định khoản Điều phải đăng ký tiêu tiết kiệm lượng, lập thống kê tình hình sử dụng lượng, tiêu tiêu hao lượng đơn vị sản phẩm, báo cáo Sở Công nghiệp; sở trọng điểm báo cáo Sở Công nghiệp Bộ Công nghiệp Điều Trách nhiệm sở sử dụng lượng trọng điểm Hàng năm, sở sử dụng lượng trọng điểm phải báo cáo Sở Công nghiệp Bộ Cơng nghiệp tình hình, điều kiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu, sử dụng nhiệt, sử dụng điện; tình hình dỡ bỏ, cải tiến, thay thế, lắp đặt máy móc, thiết bị sử dụng nhiên liệu, sử dụng nhiệt, sử dụng điện; máy móc, thiết bị lắp đặt cho mục đích sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Xây dựng chế độ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc thực sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, có chế độ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích kỷ luật tập thể, cá nhân có vi phạm việc thực quy định sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Phải có cán chuyên trách, giúp Giám đốc quản lý lượng Cán chuyên trách quản lý lượng phải có trình độ đại học, đào tạo chuyên ngành lượng Cán chuyên trách quản lý lượng chịu trách nhiệm giúp Giám đốc quản lý, giám sát phương tiện sử dụng lượng việc thực giải pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả; theo quy định Bộ Công nghiệp Trong trường hợp sở sử dụng lượng trọng điểm không thực đầy đủ quy định, tiêu chuẩn hạn mức sử dụng lượng ban hành theo quy định điểm b khoản Điều 20 Nghị định này, Bộ Công nghiệp thông báo việc cần phải thực yêu cầu sở lập, trình duyệt kế hoạch sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Chương 3: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC TOÀ NHÀ Điều Trách nhiệm đầu tư xây dựng nhà Tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn thiết kế, đầu tư, xây dựng, sở hữu tồ nhà có trách nhiệm thực giải pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu sau đây: Tận dụng điều kiện tự nhiên giải pháp cấu tạo kiến trúc thích hợp nhằm giảm tiêu hao lượng cho chiếu sáng, thơng gió, làm mát sưởi ấm Sử dụng vật liệu cách nhiệt sản xuất theo tiêu chuẩn tiết kiệm lượng để hạn chế việc truyền nhiệt qua tường, cửa vào cửa sổ Sử dụng thiết bị chế tạo theo tiêu chuẩn tiết kiệm lượng để lắp đặt tồ nhà Bố trí hợp lý trang thiết bị nhằm đạt hiệu cao theo hướng tiết kiệm lượng Điều Toà nhà lựa chọn Việc thiết kế xây dựng nhà, hạng mục cơng trình tồ nhà lựa chọn phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm thiết kế sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ban hành theo quy định điểm c khoản Điều 20 Nghị định ư2 Trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng tồ nhà lựa chọn phải có tài liệu thuyết minh biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn yêu cầu thực biện pháp cần thiết nhằm sử dụng lượng tiết kiệm hiệu trường hợp tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn thiết kế, đầu tư, xây dựng, sở hữu nhà chưa thực biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Điều Trụ sở quan Trụ sở quan xây dựng từ nguồn vốn ngân sách phải tuân thủ tiêu chuẩn quy phạm thiết kế sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ban hành theo quy định điểm c khoản Điều 20 Nghị định Hàng năm, kết hợp với việc sửa chữa, bảo dưỡng trang, thiết bị công sở, quan nhà nước xây dựng kế hoạch cụ thể nguồn kinh phí hàng năm để thực việc thay dần trang, thiết bị cũ, lạc hậu, tiêu hao nhiều lượng trang, thiết bị xác định sản phẩm tiết kiệm lượng có tiêu tiêu hao lượng tiên tiến chiếu sáng, thông gió, điều hồ nhiệt độ, bơm nước trang, thiết bị sinh hoạt khác, nhằm giảm mức tiêu dùng lượng trụ sở làm việc Chương 4: TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG Điều 10 Trách nhiệm nhà chế tạo, xuất nhập Tổ chức, cá nhân nhà chế tạo, kinh doanh, xuất nhập trang thiết bị, phương tiện sử dụng lượng có trách nhiệm áp dụng giải pháp khoa học công nghệ nhằm chế tạo trang thiết bị, phương tiện sử dụng tiết kiệm lượng cung cấp đầy đủ cho khách hàng thông tin cần thiết liên quan đến hiệu suất, mức tiêu thụ lượng trang thiết bị, phương tiện Điều 11 Thiết bị lựa chọn Trang thiết bị, phương tiện quản lý chặt chẽ sử dụng lượng bao gồm: loại trang thiết bị, phương tiện sử dụng rộng rãi nước tiêu thụ khối lượng lớn lượng theo danh mục quy định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Bộ Cơng nghiệp khuyến nghị có giải pháp hỗ trợ nhà chế tạo cải thiện đặc tính tiêu thụ lượng thiết bị lựa chọn, nhằm nâng cao tính tiên tiến tiêu tiêu thụ lượng thiết bị lựa chọn Điều 12 Tem chất lượng tiết kiệm lượng Tổ chức, cá nhân chế tạo, nhập khẩu, buôn bán sản phẩm trang thiết bị, phương tiện sử dụng lượng phải ghi rõ tiêu tiêu hao lượng hướng dẫn sử dụng nhãn sản phẩm hàng hoá Căn tiêu chuẩn quốc gia hạn mức tiêu hao lượng ban hành theo quy định điểm b khoản Điều 20 Nghị định quy định pháp luật chất lượng sản phẩm theo tiêu hiệu lượng, tổ chức, cá nhân hoạt động chế tạo, nhập sản phẩm trang thiết bị, phương tiện sử dụng lượng tự công bố tự chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng tiêu hiệu lượng sản phẩm Trên sở sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, tổ chức, cá nhân đăng ký xin cấp chứng dán tem chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn tiết kiệm lượng Chương 5: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG SINH HOẠT Điều 13 Trách nhiệm tiết kiệm lượng sinh hoạt Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sử dụng trang thiết bị chiếu sáng, thơng gió, điều hồ nhiệt độ, bơm nước trang thiết bị phục vụ sinh hoạt khác có tiêu tiêu hao lượng tiên tiến, thay cho trang thiết bị có tiêu tiêu hao lượng lạc hậu, nhằm giảm chi phí lượng góp phần thực sách tiết kiệm lượng nhà nước Điều 14 Giải pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu sinh hoạt Áp dụng sách giá lượng hợp lý sinh hoạt nhằm thúc đẩy việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Áp dụng dẫn Bộ Xây dựng ban hành theo quy định điểm c khoản Điều 20 Nghị định sử dụng loại vật liệu xây dựng trang thiết bị sử dụng nhiều lượng như: máy điều hồ khơng khí, thiết bị khí dùng cho mục đích thơng gió, thiết bị chiếu sáng, thiết bị cung cấp nước nóng, thang máy lắp đặt nhà để đạt mục đích sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 3 Hạn chế tối đa sử dụng thiết bị điện công suất lớn vào cao điểm biểu đồ phụ tải hệ thống điện Chương 6: CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH, THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆMHIỆU QUẢ Điều 15 Các sách hỗ trợ, khuyến khích sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Các trang thiết bị, vật tư, dây chuyền công nghệ nhập cho mục đích tiết kiệm lượng, sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm tiết kiệm lượng khuyến khích sản xuất hay nhập hưởng ưu đãi thuế theo quy định pháp luật Doanh nghiệp nhà nước thực biện pháp tiết kiệm lượng thưởng tiết kiệm theo quy định pháp luật quản lý tài hạch tốn kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm tiết kiệm lượng, nhập dây chuyền công nghệ đầu tư chiều sâu nhằm tiết kiệm lượng xem xét vay vốn trung hạn dài hạn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ Điều 16 Các biện pháp thúc đẩy khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Hàng năm, Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng chương trình, dự án thúc đẩy sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, bố trí phần kinh phí nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ môi trường với tỷ lệ thích đáng cho nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ phục vụ mục tiêu sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Nội dung chương trình, dự án thúc đẩy sử dụng lượng tiết kiệm hiệu bao gồm: a) Phát triển công nghệ sử dụng lượng tiết kiệm hiệu thích hợp với ngành cơng nghiệp, có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân; b) Hỗ trợ nghiên cứu phát triển ứng dụng kỹ thuật thông dụng tiết kiệm lượng khẳng định có hiệu rõ rệt thực tế; c) Giới thiệu ứng dụng công nghệ, cung cấp thông tin rộng rãi liên quan đến công nghệ sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Điều 17 Nâng cao nhận thức sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng hoạt động khác để nâng cao nhận thức nhân dân, động viên tham gia nhân dân lĩnh vực sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Các biện pháp nâng cao nhận thức sử dụng lượng tiết kiệm hiệu bao gồm: a) Đào tạo, xây dựng phát triển đội ngũ cán quản lý chuyên trách tiết kiệm lượng, sử dụng lượng hiệu cho sở, ngành, địa phương; b) Phổ cập nội dung tiết kiệm lượng thơng qua chương trình truyền thơng phương tiện thông tin đại chúng; c) Đưa nội dung thúc đẩy tiết kiệm lượng vào hoạt động Hội khoa học kỹ thuật, tổ chức đoàn thể quần chúng Tổ chức hội thi sáng tạo tiết kiệm lượng, tiến hành chương trình vận động tiết kiệm lượng Điều 18 Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Căn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Cơng nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu với nội dung: Nghiên cứu, phát triển dự án sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, thúc đẩy bảo vệ môi trường khắc phục vấn đề môi trường phát sinh từ sản xuất sử dụng lượng Xây dựng kế hoạch sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Giáo dục, đào tạo, phổ biến thông tin, tuyên truyền cộng đồng lĩnh vực phát triển, thúc đẩy sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường Chương 7: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆMHIỆU QUẢ Điều 19 Nội dung quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Ban hành văn quy phạm pháp luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả; tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc thực Ban hành quy chế, quy định công tác tư vấn tiết kiệm lượng, kiểm toán lượng, kiểm định cấp chứng đạt tiêu chuẩn chất lượng dán tem chất lượng sản phẩm tiết kiệm lượng Xây dựng sách nhập trang thiết bị, máy móc, sách chuyển giao cơng nghệ, tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến khoa học, công nghệ lĩnh vực sử dụng tiết kiệm lượng Tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục phổ cập kiến thức sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Tổ chức quản lý hoạt động hợp tác quốc tế lĩnh vực sử dụng tiết kiệm lượng Đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Kiểm tra, tra hoạt động sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Điều 20 Cơ quan quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Chính phủ thống quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm trước Chính phủ việc thực quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm hiệu có nhiệm vụ sau: a) Phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quản lý thực chương trình; b) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ sách biện pháp thực sách sử dụng lượng tiết kiệm hiệu c) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tiết kiệm lượng theo kế hoạch năm năm triển khai kế hoạch hàng năm; d) Lập danh mục trang thiết bị lựa chọn, sản phẩm tiết kiệm lượng, sản phẩm không chuyển nhượng thuộc diện phải thải loại trình Thủ tướng Chính phủ định công bố hàng năm; đ) Phối hợp hoạt động quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Bộ, ngành, địa phương; e) Hướng dẫn việc thực sử dụng lượng tiết kiệm hiệu sở sản xuất bao gồm: lập trình duyệt kế hoạch sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, báo cáo tình hình sử dụng lượng, kiểm toán lượng; g) Ban hành quy định trách nhiệm nhà chế tạo đảm bảo yêu cầu đặc tính vận hành, tiêu thụ lượng cho loại thiết bị lựa chọn cung cấp thông tin liên quan đến hiệu suất sử dụng lượng thiết bị lựa chọn vào nội dung nhãn hàng hoá; h) Quy định thể thức dán tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm lượng; i) Quy định tổ chức tư vấn có đủ lực hoạt động lĩnh vực tư vấn tiết kiện lượng, kiểm toán lượng, kiểm định trước cấp chứng chất lượng tiết kiệm lượng cho phép dán tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm lượng Nhiệm vụ quyền hạn Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quản lý hoạt động sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả: a) Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Cơng nghiệp thực nhiệm vụ quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ngành, địa phương; b) Bộ Khoa học Công nghệ: Ban hành tiêu chuẩn quốc gia hạn mức sử dụng lượng cho loại trang thiết bị, phương tiện sử dụng lượng sử dụng phổ biến; Ban hành Quy chế công tác kiểm định thiết bị, sản phẩm đạt tiêu chuẩn phù hợp tiêu chuẩn quốc gia hạn mức sử dụng lượng c) Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn tiêu chuẩn sử dụng lượng tiết kiệm hiệu việc xây dựng nhà cao tầng; Quy định chất lượng đặc tính cách nhiệt loại vật liệu xây dựng Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, cung cấp, sử dụng loại vật liệu xây dựng thích hợp, nhằm giảm mức độ truyền nhiệt; Hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà, chủ hộ gia đình thực biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu máy điều hồ khơng khí thiết bị khí khác dùng cho mục đích thơng gió, thiết bị chiếu sáng, thiết bị cung cấp nước nóng, thang máy d) Bộ Giao thông vận tải: Phối hợp với Bộ Công nghiệp hướng dẫn nhà chế tạo thực quy định sử dụng lượng tiết kiệm hiệu phương tiện sử dụng lượng lĩnh vực liên quan đến giao thông vận tải đ) Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực biện pháp sách tài khuyến khích hỗ trợ sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quy định Điều 15 Nghị định Nhiệm vụ quyền hạn ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động sử dụng tiết kiệm lượng hiệu quả: a) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm hiệu địa phương theo hướng dẫn Bộ Công nghiệp Bộ, ngành liên quan; b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức hoạt động lĩnh vực sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Sở Công nghiệp, Sở Xây dựng địa phương Chương 8: KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 21 Báo cáo, kiểm tra Các sở sử dụng lượng trọng điểm có trách nhiệm định kỳ báo cáo Sở Cơng nghiệp, Bộ Công nghiệp nội dung liên quan đến điều kiện, tình hình sử dụng lượng, vận hành thiết bị sở sản xuất theo quy định khoản Điều Nghị định Trong trường hợp cần thiết, Bộ Cơng nghiệp tiến hành kiểm tra chỗ thiết bị sử dụng lượng với hồ sơ, tài liệu có liên quan Trường hợp sở sử dụng lượng trọng điểm không thực đầy đủ yêu cầu đặt kế hoạch sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, Bộ Cơng nghiệp có văn nhắc nhở sở thực nghiêm kế hoạch sử dụng lượng tiết kiệm hiệu duyệt Để thực nhiệm vụ quy định khoản Điều Nghị định này; trường hợp cần thiết, Bộ Xây dựng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn thiết kế, đầu tư, xây dựng, sở hữu nhà báo cáo vấn đề thiết kế, xây dựng tiến hành kiểm tra thực tế nhà hồ sơ, tài liệu liên quan 4 Để thực nhiệm vụ quy định khoản Điều 11 Nghị định này; trường hợp cần thiết, Bộ Công nghiệp có quyền yêu cầu nhà chế tạo thiết bị lựa chọn báo cáo vấn đề liên quan đến đặc tính vận hành thiết bị tiến hành kiểm tra thực tế nhà máy, nhà kho hồ sơ, tài liệu có liên quan Việc kiểm tra chỗ quy định khoản 1, 2, Điều phải thực theo quy định pháp luật tra kiểm tra Điều 22 Các hành vi vi phạm, mức độ xử phạt Phạt tiền từ triệu đồng đến triệu đồng hành vi tổ chức cá nhân không ghi rõ tiêu tiêu hao lượng thuyết minh nhãn hàng hoá Phạt tiền từ triệu đồng đến triệu đồng hành vi sau: a) Sản xuất trang thiết bị, phương tiện sử dụng lượng có đặc tính kỹ thuật lạc hậu có quy định phải đình sản xuất; b) Nhập trang thiết bị, phương tiện sử dụng lượng có đặc tính kỹ thuật lạc hậu có quy định cấm nhập khẩu; c) Chuyển nhượng trang thiết bị, phương tiện sử dụng lượng thuộc diện phải thải loại; d) Sử dụng tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm lượng giả sử dụng khống (không đăng kiểm) tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm lượng; đ) Sử dụng chứng chất lượng tiết kiệm lượng cho sản phẩm giả Phạt tiền từ triệu đồng đến 10 triệu đồng hành vi sau: a) Cơ sở sử dụng lượng trọng điểm không thực kế hoạch sử dụng lượng tiết kiệm hiệu mà khơng có lý đáng; b) Tổ chức, cá nhân tái phạm hành vi chuyển nhượng trang, thiết bị, phương tiện sử dụng lượng có quy định phải thải loại Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân tổ chức vi phạm hành bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung sau đây: a) Tước quyền sử dụng tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm lượng, chứng chất lượng tiết kiệm lượng; b) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành ư5 Ngồi hình thức xử phạt xử phạt bổ sung quy định khoản 1, 2, Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành bị áp dụng nhiều biện pháp khắc phục hậu sau đây: a) Buộc đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam buộc phải tái xuất trang thiết bị, phương tiện sử dụng lượng có đặc tính kỹ thuật lạc hậu có quy định cấm nhập khẩu; b) Buộc thải loại trang thiết bị, phương tiện sử dụng lượng thuộc diện phải thải loại Điều 23 Thẩm quyền xử phạt vi phạm Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm quy định Nghị định theo quy định Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Trường hợp hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt nhiều quan việc xử phạt quan thụ lý thực Điều 24 Khen thưởng, kỷ luật Tổ chức, cá nhân có thành tích hoạt động sử dụng lượng tiết kiệm hiệu xét thưởng theo quy định pháp luật Trường hợp có hành vi lạm dụng chức quyền, tư lợi cá nhân, thiếu trách nhiệm tuỳ theo mức độ bị xử lý kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình sự, gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật Chương 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 25 Hiệu lực Nghị định Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Điều 26 Tổ chức thực Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Thủ trưởng quan có liên quan quy định Chương VII chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định Điều 27 Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định Phan Văn Khải (Đã ký) ... 7: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Điều 19 Nội dung quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Ban hành văn quy phạm pháp luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả; ... sử dụng tiết kiệm lượng Đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Kiểm tra, tra hoạt động sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Điều 20 Cơ quan quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm. .. sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Các biện pháp nâng cao nhận thức sử dụng lượng tiết kiệm hiệu bao gồm: a) Đào tạo, xây dựng phát triển đội ngũ cán quản lý chuyên trách tiết kiệm lượng, sử dụng lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả, Sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay