Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt)

27 118 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 13:06

Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt)Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt)Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt)Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt)Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt)Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt)Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt)Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt)Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt) 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG TRƯƠNG NGỌC LÂN TỔ CHỨC KHƠNG GIAN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG XĨM GIỀNG CHO CÁC KHU ĐÔ THỊ TẠI NỘI Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số: 62.58.01.02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KIẾN TRÚC NỘI - 2018 Luận án hoàn thiện trường Đại học Xây dựng Người hướng dẫn khoa hoc: PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh Phản biện 1: GS.TS Hồng Đạo Kính Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Hữu Dũng Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Khắc Sinh Luận án bảo vệ Hội đồng luận án cấp trường họp Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Nội Vào hồi Ngày tháng .Năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tạiThư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Xây dựng MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Sinh hoạt cộng đồng xóm giềng nhu cầu người Hoạt động chịu ảnh hưởng đặc điểm giao tiếp, cấu trúc xã hội cộng đồng dân cư địa phương phản ánh sâu sắc văn hóa sống dân tộc Hiện nay, khu đô thị Nội phát triển dựa sở lý luận tiêu chuẩn quy phạm có nguồn gốc từ nước ngồi Giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng khu sử dụng phương pháp tính, quan niệm xã hội nước Âu, Mỹ Chính chúng có nhiều bất cập, hiệu phục vụ sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho cư dân Nội Việc tìm hiểu, xây dựng sở khoa học, mơ hình tổ chức khơng gian phù hợp đặc trưng xã hội, lối sống cộng đồng người Việt, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt xã hội khu đô thị Nội cần thiết Mục đích nghiên cứu Tìm giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu thị Nội, đáp ứng nhu cầu tinh thần cho cộng đồng dân cư, hài hòa mặt xã hội Ngồi ra, từ mơ hình cấu trúc khơng gian sinh hoạt cộng đồng đó, đề xuất mơ hình để tổ chức khu ở, đơn vị thân thiện với cộng đồng Đối tượng nghiên cứu Các không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu thị Phạm vi nghiên cứu Các khu đô thị quận nội thành Nội tập trung vào: Khu đô thị khu tập thể cũ, thời gian đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Phương pháp nghiên cứu Hướng tiếp cận luận án từ mơ hình sinh hoạt cộng đồng cấu trúc cộng đồng dân cư khu để đưa giải pháp tổ chức không gian Phương pháp khảo sát thực tế Phương pháp so sánh liên ngành kiến trúc, xã hội học, lịch sử tâm lý học Phương pháp điều tra xã hội học (200 phiếu điều tra xã hội học) Phương pháp thống kê, kế thừa, phân tích Đóng góp điểm luận án Kết nghiên cứu luận án đóng góp điểm sau: - Đề xuất quan điểm nguyên tắc cho việc tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Nội - Đề xuất giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu thị Nội theo hướng tiếp cận cấu trúc cộng đồng - Đề xuất sở để tính tốn, xác định quy mơ khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu thị Nội - Đề xuất sử dụng mối quan hệ cộng đồng xóm giềng cấu trúc cộng đồng dân cư để tổ chức không gian khu thị cho Nội nói riêng Việt Nam nói chung Một số khái niệm 7.1 Khu đô thị Trong luận án, khu đô thị xác định loại: Khu nhà ở, Khu tập thể, khu đô thị 7.2 Cộng đồng: Theo nhà xã hội học F.Toennies: Cộng đồng thực thể xã hội gắn kết bền vững đặc trưng đồng thuận ý chí thành viên Cộng đồng xóm giềng loại cộng đồng địa lý quy mô nhỏ mà thành viên cộng đồng sống cạnh quen biết mức định, thành viên cộng đồng xóm giềng không cá nhân riêng lẻ mà gia đình 7.3 Khơng gian sinh hoạt cộng đồng Không gian sinh hoạt cộng đồng loại không gian công cộng đặc biệt, ưu tiên hướng đến phục vụ nhóm người có quan hệ xã hội khăng khít nhờ giá trị tinh thần định, khác với không gian công cộng thông thường hướng tới phục vụ đối tượng, Khơng gian cơng cộng trở thành khơng gian sinh hoạt cộng đồng chứa đựng yếu tố gắn với lịch sử đời, phát triển, tồn cộng đồng đó, giúp họ bồi đắp, giữ gìn ý thức cộng đồng 7.4 Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng: Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng loại khơng gian sinh hoạt cộng đồng khu với đối tượng sử dụng cư dân có quan hệ hàng xóm láng giềng với Các khơng gian có ranh giới rõ ràng có đặc điểm riêng, khiến cộng đồng xóm giềng ý thức rõ quyền ưu tiên sử dụng trách nhiệm tự quản 7.5 Tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng Tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng xóm giềng việc xếp không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu theo mơ hình cấu trúc phù hợp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng hình thái tổ chức cộng đồng cư dân khu NỘI DUNG Chương Tổng quan tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị 1.1 Phân loại khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng: 1.1.1 Phân loại theo mức độ quan hệ xã hội: Có loại tương ứng với mức quan hệ xóm giềng khu (1) Không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng gần: sát hộ, phục vụ 10 gia đình (2) Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu phố: phục vụ nhóm 50 gia đình tùy trường hợp cụ thể (3) Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu ở: phục vụ khu vực hàng trăm gia đình 1.1.2 Phân loại theo đặc điểm sinh hoạt cộng đồng: - Khơng gian sinh hoạt cộng đồng chính: Là khơng gian phục vụ đa năng, đa đối tượng, dành cho hoạt động tụ họp cộng đồng, giao tiếp hàng ngày, lễ hội - Không gian sinh hoạt cộng đồng mở rộng: Là không gian chuyên biệt dành cho hoạt động theo sở thích riêng như: thể thao, tín ngưỡng 1.1.3 Phân loại theo mức độ chiếm lĩnh không gian: - Không gian bán riêng tư: Liền kề hộ, cư dân coi đất - Khơng gian bán cơng cộng: Được thiết kế định hướng phục vụ cho nhóm gia đình, có ranh giới, lối vào vị trí khiến nhóm gia đình ý thức rõ quyền ưu tiên sử dụng trách nhiệm tự quản - Không gian công cộng: Không thiết kế định hướng phục vụ nhóm hộ hay tòa nhà cụ thể mà dành chung cho cư dân thị 1.2 Tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị giới 1.2.1 Tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu đô thị số nước phương Tây phương Tây, trước kỷ 20, không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu chưa phân biệt với khơng gian cơng cộng nói chung Đến năm 1929, mơ hình Đơn vị láng giềng C.Perry đời tạo bước ngoặt giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng cho khu Những giải pháp là: phân cách giao thơng, ưu tiên bộ, tổ chức nhà thành đơn vị nhỏ phù hợp với quan hệ xóm giềng Tuy nhiên, loại chung cư cao tầng việc tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng đạt hiệu tốt kể từ sau thập kỷ 70 1.2.2 Tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu thị số nước châu Á: Các nước châu Á tiếp thu kinh nghiệm phương Tây đẩy mạnh nghiên cứu xã hội đề xuất mình, Nhật bản, Singapore Ấn Độ Nhìn chung nước châu Á phát huy yếu tố truyền thống sinh hoạt nhóm láng giềng gần 6-50 gia đình để bổ khuyết cho kinh nghiệm phương Tây 1.3 Tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu thị Việt Nam 1.3.1 Tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị thời phong kiến Đô thị Việt Nam thời phong kiến có cấu trúc đặc trưng gồm hai phần "đô" "thị" Tuy thuộc đô thị, không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng thành phố cổ Việt Nam mang hình ảnh làng xã với đình, chùa, miếu, nhà thờ họ kết hợp với đường phố Chúng có tính chất bán cơng cộng (do thuộc nhóm cư dân định, ví dụ đình thuộc phường nghề) khơng tạo thành mạng lưới 1.3.2 Tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng khu đô thị Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc Các không gian công cộng kiểu phương Tây xuất Ba không gian mở vườn hoa, công viên quảng trường kết hợp với hè phố tạo thành mạng lưới không gian giao tiếp xã hội, sinh hoạt cộng đồng xóm giềng có liên kết phân cấp rõ ràng Các vườn hoa nhỏ, bố trí xen kẽ khu dân cư, phần có vai trò khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng với vỉa hè 1.3.3 Thực trạng không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Việt Nam đại Các không gian sinh hoạt cộng đồng khu đô thị Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu điều kiện chiến tranh, kinh tế trì trệ đến trước năm 1986, sau bị khơng gian thương mại lấn át Hầu hết tổ chức cách máy móc, dự án ý tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng theo triết lý riêng, tận dụng đặc điểm địa phương Phú Mỹ Hưng công ty SOM thiết kế năm 1993 1.4 Thực trạng tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu Nội 1.4.1 Không gian sinh hoạt cộng đồng khu Nội phát triển theo mơ hình tiểu khu nhà (trước năm 1986): Trong tiểu khu nhà Nội, không gian sinh hoạt cộng đồng phân bố theo tầng bậc song hành với hệ thống cơng trình văn hóa, giáo dục dịch vụ theo hình thái kinh tế xã hội tập trung Khu có hạt nhân trường học tương tự mơ hình Đơn vị láng giềng Chúng có nhiều nhược điểm bị biến dạng lấn chiếm có ưu điểm như: tỷ lệ khơng gian gần gũi, nhà thấp tầng, hộ, thuận tiện cho giao tiếp xóm giềng tự quản 1.4.2 Không gian sinh hoạt cộng đồng khu đô thị Nội thời kỳ kinh tế thị trường: Sau năm 1986 Việt Nam chuyển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc cung cấp nhà xã hội hóa Trong đó, lý luận, tiêu chuẩn, quy chuẩn khơng rõ ràng thiếu sở xã hội, mật độ cư trú tăng cao Vì khơng gian sinh hoạt cộng đồng khu Nội tổ chức theo nhiều quan điểm khác tùy vào nhà đầu tư nên có nhiều tồn 1.5 Tổng quan cơng trình nghiên cứu tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng 1.5.1 Các cơng trình nghiên cứu giới: - Oscar Newman - Creating Defensible space -U.S Department of Housing and Urban Development 1996 Ông đề nguyên tắc chuyển tiếp không gian từ riêng tư đến bán riêng tư, bán công cộng, công cộng cho cộng đồng cư dân kiểm sốt MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Sinh hoạt cộng đồng xóm giềng nhu cầu người Hoạt động chịu ảnh hưởng đặc điểm giao tiếp, cấu trúc xã hội cộng đồng dân cư địa phương phản ánh sâu sắc văn hóa sống dân tộc Hiện nay, khu đô thị Nội phát triển dựa sở lý luận tiêu chuẩn quy phạm có nguồn gốc từ nước ngồi Giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng khu sử dụng phương pháp tính, quan niệm xã hội nước Âu, Mỹ Chính chúng có nhiều bất cập, hiệu phục vụ sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho cư dân Nội Việc tìm hiểu, xây dựng sở khoa học, mơ hình tổ chức khơng gian phù hợp đặc trưng xã hội, lối sống cộng đồng người Việt, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt xã hội khu đô thị Nội cần thiết Mục đích nghiên cứu Tìm giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu đô thị Nội, đáp ứng nhu cầu tinh thần cho cộng đồng dân cư, hài hòa mặt xã hội Ngồi ra, từ mơ hình cấu trúc khơng gian sinh hoạt cộng đồng đó, đề xuất mơ hình để tổ chức khu ở, đơn vị thân thiện với cộng đồng Đối tượng nghiên cứu Các khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Phạm vi nghiên cứu Các khu đô thị quận nội thành Nội tập trung vào: Khu đô thị khu tập thể cũ, thời gian đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Phương pháp nghiên cứu Hướng tiếp cận luận án từ mơ hình sinh hoạt cộng đồng cấu trúc cộng đồng dân cư khu để đưa giải pháp tổ chức không gian Phương pháp khảo sát thực tế Phương pháp so sánh liên ngành kiến trúc, xã hội học, lịch sử tâm lý học Phương pháp điều tra xã hội học (200 phiếu điều tra xã hội học) Phương pháp thống kê, kế thừa, phân tích Đóng góp điểm luận án Kết nghiên cứu luận án đóng góp điểm sau: - Đề xuất quan điểm nguyên tắc cho việc tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Nội - Đề xuất giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Nội theo hướng tiếp cận cấu trúc cộng đồng - Đề xuất sở để tính tốn, xác định quy mơ khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu đô thị Nội Nghiên cứu tập trung vào không gian mở đưa yêu cầu cho không gian sinh hoạt cộng đồng có giá trị Tuy nhiên, nhóm tác giả khơng nghiên cứu cấu trúc hoạt động cộng đồng cư dân để làm sở cho tổ chức không gian - PGS TS Phạm Hùng Cường - Đơn vị cộng đồng việc áp dụng mơ hình cấu trúc " Đơn vị có ranh giới khơng gian mở"- Tạp chí Kiến trúc 2/2000 Nghiên cứu hướng đến khu vực thị hóa mạnh mẽ Đồng Bắc Việt Nam Tác giả chủ trương chuyển đổi không gian làng xã lên đô thị dựa vào gìn giữ, phát huy cấu trúc xã hội khơng gian làng truyền thống để tổ chức dạng đơn vị kiểu mới, mang đặc trưng Nội có khả giữ cân khơng gian mơi trường xã hội có quan hệ cộng đồng xóm giềng Hình 1.1: Sơ đồ ngun lý phát triển đơn vị có ranh giới khơng gian mở PGS.TS Phạm Hùng Cường 1.6 Những vấn đề tồn hướng nghiên cứu giải 1.6.1 Những tồn việc tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng Nội nói riêng Việt Nam nói chung: Tồn thứ 1: Cách tiếp cận quan điểm tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng khơng phù hợp với thực trạng Tồn thứ 2: Hệ thống không gian sinh hoạt cộng đồng tổ chức chưa phù hợp với đặc điểm sinh hoạt xóm giềng cấu trúc cộng đồng người Nội Tồn thứ 3: Mối liên hệ không gian sinh hoạt công đồng với với nhà chưa nghiên cứu kỹ nên hiệu sinh hoạt cộng đồng chưa tốt Tồn thứ 4: Thiếu quy định cụ thể tiêu diện tích ,thành phần chức dành cho khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng 1.6.2 Những vấn đề cần nghiên cứu giải quyết: Vấn đề 1: Xây dựng hệ thống quan điểm, nguyên tắc để tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Vấn đề 2: Xây dựng mơ hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Nội dựa quan điểm, cách tiếp cận Vấn đề 3: Làm rõ cấu, thành phần chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng, mối tương quan chúng với cơng trình nhà xác định số tiêu khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu Nội 1.7 Kết luận chương Tình hình thị hóa, biến đổi lối sống, xã hội người dân Nội đòi hỏi phải có nghiên cứu tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng Việc nghiên cứu tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng giới thay đổi theo hướng tiếp cận từ góc độ tinh thần quan hệ cộng đồng truyền thống Trong đó, Nội, khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng tổ chức dựa nên tảng lý luận cũ, thiếu sở từ truyền thống địa cập nhật góc nhìn giới Cần tiếp cận theo hướng lấy đặc điểm truyền thống sinh hoạt cộng đồng, cấu trúc cộng đồng người Nội sở cho giải pháp Chương Cơ sở khoa học tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu đô thị Nội 2.1 Cơ sở pháp lý 2.1.1 Quy định tổ chức hoạt động tổ dân phố Tổ dân phố cộng đồng tự quản hoạt động dựa quan hệ xóm giềng, Thơng tư 04/2012/TT-BNV, Quyết định 50/2013/QĐ-UBND, quy định tổ dân phố phải 250 hộ không phù hợp với đặc điểm sinh hoạt xóm giềng cộng đồng 2.1.2 Quy định không gian sinh hoạt cộng đồng Nội Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND TCXDVN 323: 2004 yêu cầu 01 chức phòng sinh hoạt cộng đồng với diện tích khơng nhỏ 36m2 Thực chất quy định xét đến sinh hoạt cộng đồng dạng hội họp QCVN 01:2008, không gian sinh hoạt cộng đồng yêu cầu phân bố theo mơ hình đơn vị ở, gồm cấp Cấp nhóm ở, bán kính phục vụ tố đa 300m cấp đơn vị 500m mà không làm rõ thành phần chức 2.2 Cơ sở lý luận để tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu thị 2.2.1 Những mơ hình, lý luận đáng ý liên quan đến tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị - Đơn vị láng giềng:được Clarence Perry cơng bố năm 1929 mơ hình lấy tương tác xã hội cộng đồng mặt trị, tơn giáo giao tiếp làm sở tổ chức khơng gian Trong đó, quan trọng C.Perry xác định quy mô khu khớp với cấu cộng đồng trị xã hội tôn giáo phương Tây 10 + Chủ nghĩa Đô thị - New Urbanism đời thập kỷ 70 Mỹ Đây mơ hình thị thuận tiện cho tương tác cộng đồng nhờ áp dụng đặc điểm truyền thống đô thị phương Tây là: môi trường bộ, đường phố, quảng trường, điểm nhấn cuối đường, tỷ lệ nhà cửa nhỏ, môi trường tự quản cư dân + Đơn vị lớn mơ hình phát triển khu theo chiều đứng, lần đưa quan điểm tích hợp không gian sinh hoạt cộng đồng vào chung cư Le Corbusier, áp dụng lần đầu Marseilles năm 1952 2.2.2 Lý luận tổ chức khu áp dụng Nội : Các khu đô thị xây dựng Nội tổ chức dựa mơ hình tiểu khu nhà đơn vị láng giềng, quy định, hướng dẫn chi tiết chức sinh hoạt cộng đồng 2.2.3 Nguyên tắc tổ chức tiện ích cơng cộng khu áp dụng Việt Nam nay: Nguyên tắc tổ chức tiện ích cơng cộng chưa xem xét từ góc độ sinh hoạt cộng đồng mà dựa tần xuất sử dụng theo ngày, tuần, tháng, năm Đây quan điểm cũ không sát với thực tế đời sống sinh hoạt cộng đồng 2.2.4 Cơ sở lý luận tham gia cộng đồng Nhờ cách tiếp cận từ cấu trúc cộng đồng luận án, tham gia người dân đạt mức cao tham gia tự nguyện 2.3 Những sở thực tiễn: 2.3.1 Một số yếu tố truyền thống đáng ý sinh hoạt cộng đồng xóm giềng Nội - Tình cảm xóm giềng, tính cộng đồng tính tự trị, xuất phát từ văn hóa làng xã vùng Đồng Bắc theo quan niệm "tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau", "bán anh em xa mua láng giềng gần" Theo Viện Gia đình giới: 90% cư dân giữ quan hệ xóm giềng ổn định, 21,1% tình cảm xóm giềng phát triển cao theo thời gian Các tổ dân phố hoạt động tốt nhờ truyền thống tự trị tự quản - Sự đồng đơn vị: Không gian cư trú - Đơn vị cộng đồng cư dânĐơn vị hành mơ hình cư trú truyền thống Thăng long- Nội Truyền thống phát huy ngày nay, ảnh hưởng đến cách tự quản cải tạo không gian cộng đồng cư dân khu đô thị đại Nội 2.3.2 Đặc điểm sử dụng không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng người Nội qua khảo sát thực tế điều tra xã hội học - Khảo sát cải tạo không gian thành bán công cộng bán riêng tư: Trong khu Nội nay, người dân thường tự tổ chức lại không gian chung, tạo khu vực bán riêng tư, bán công cộng cho phù hợp với quan hệ cộng đồng Đó ảnh hưởng truyền thống đồng ba đơn vị nêu tâm lý chiếm lĩnh không gian quanh nhà 13 nội cộng đồng Về mặt kiến trúc, giải pháp tạo ranh giới khơng gian đặc điểm hình thức nhà ở, khu phù hợp tăng ý thức cộng đồng cho cư dân 2.4.2 Đặc điểm tâm lý nhóm lứa tuổi, giới tính sinh hoạt cộng đồng xóm giềng Yếu tố tâm lý nhóm tuổi, giới tính ảnh hưởng lớn đến giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng Trong nhóm người cao tuổi, nữ trung niên có gia đình trẻ em 12 tuổi quan trọng sinh hoạt gần nhà, nhiều thời gian rảnh tạo quan hệ bắc cầu cho gia đình khu Trẻ sinh hoạt cộng đồng nhiều sân chung nhin thấy từ hộ sân chung cách hộ tối đa tầng 2.4.3 Tâm lý chiếm lĩnh không gian kế cận nhà cư dân: Về mặt tâm lý, người dân tự xác định tính chất khơng gian ngồi hộ thành cấp bán riêng tư- bán công cộng- công cộng dựa mối liên hệ không gian với nhà Tương ứng với cấp không gian, người dân ý thức mức độ đặc quyền sử dụng dựa tâm lý theo sở pháp lý Mức độ bán riêng tự, bán công cộng, công cộng tùy thuộc vào mức độ "đóng" khơng gian chung đặc điểm bố cục giao thơng, kích thước ranh giới 2.4.4 Các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cư dân Nội Nhu cầu sinh hoạt tơn giáo tín ngưỡng cộng đồng: Nhu cầu sinh hoạt lễ hội truyền thống: Nhu cầu sinh hoạt tổ chức kiện xã hội Nhu cầu sinh hoạt cộng đồng xóm giềng thơng qua hội họp định kỳ hoạt động giao tiếp, văn hóa, thể thao thường nhật khác: 2.5 Kết luận chương - Không gian sinh hoạt cộng đồng nên coi điểm bắt đầu việc tổ chức khơng gian khu Mơ hình cấu trúc giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng yếu tố lõi để hình thành mơ hình khu thiết kế nhà - Cộng đồng cư dân đô thị, đặc biệt cộng đồng xóm giềng cần khơng gian vật chất tương thích với phạm vi xã hội Đây nhu cầu tất yếu, nhiều trường hợp họ tự tổ chức lại không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khơng gian khu cho phù hợp với cấu xã hội - Các không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cần tổ chức khơng dựa tần xuất sử dụng, bán kính phục vụ mà phải theo tính chất quan hệ xóm giềng quy mô đơn vị cộng đồng - Hiệu sử dụng không gian sinh hoạt cộng đồng chất lượng môi trường xã hội khu cao ranh giới hành chính, khơng gian kiến trúc quy hoạch, cấu cộng đồng trùng - Giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng cần ý đặc điểm song hành nhu cầu sinh hoạt cộng đồng xóm giềng sinh hoạt cộng đồng xóm giềng mở rộng theo sở thích cư dân 14 Giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu đô thị Nội 3.1 Quan điểm 3.1.1 Quan điểm 1: Hình thái xã hội linh hồn hình thái khơng gian 3.1.2 Quan điểm 2: Cấu trúc khơng gian khu có quan hệ hữu với mơ hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng 3.1.3 Quan điểm 3: Giải pháp tổ chức không gian cần tạo điều kiện khuyến khích tương tác cộng đồng song song với giữ gìn riêng tư gia đình 3.1.4 Quan điểm 4: Giữ gìn phát huy yếu tố truyền thống 3.1.5 Quan điểm 5: Kết hợp giá trị phương Đông phương Tây, Việt Nam giới 3.2 Các nguyên tắc tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu thị Nội 3.2.1 Nguyên tắc 1: Tương đồng cấu trúc vật chất - xã hội 3.2.2 Nguyên tắc 2: Tổ chức khơng gian theo mơ hình song hành sinh hoạt cộng đồng xóm giềng sinh hoạt cộng đồng mở rộng theo sở thích cư dân 3.2.3 Nguyên tắc 3: Cân thông qua chuyển tiếp không gian hợp lý 3.2.4 Nguyên tắc 4: Khuyến khích giao tiếp chéo hoạt động đa dạng đối tượng ưu tiên không gian trẻ em 3.2.5 Nguyên tắc 5: Tổ chức linh hoạt, đa 3.2.6 Nguyên tắc 6: Đảm bảo khả nhận dạng 3.2.7 Nguyên tắc 7: Kết hợp yếu tố đại truyền thống, sắc quốc tế hóa 3.3 Đề xuất mơ hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Nội 3.3.1 Xác định cấu trúc cộng đồng làm sở cho mô hình cấu trúc khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng Cấu trúc cộng đồng dân cư khu Nội gồm lớp phạm vi giao thoa Bộ khung lớp cộng đồng xóm giềng Nhỏ đơn vị láng giềng gần với quy mô tối đa 15 hộ Các đơn vị lại tập hợp thành đơn vị xóm giềng khu phố 50 đến 100 gia đình Tầng ngồi cộng đồng xóm giềng khu quy mơ tùy điều kiện cư trú cụ thể 4000 dân Hai phạm vi giao thoa cộng đồng xóm giềng mở rộng 3.3.2 Mơ hình cấu trúc khơng gian sinh hoạt cộng đồng cho khu nhà đô thị Nội Các không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng phân bố thành lớp nhóm phục vụ song hành nhu cầu sinh hoạt xóm giềng mở rộng Chương 15 Nhóm 1: Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng chính, khơng gian đa chức phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt xóm giềng chung Nhóm 2: Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng mở rộng, không gian đơn chức phục vụ sở thích cá nhân, xếp xen kẽ lớp khơng tn theo mơ hình tầng bậc chặt chẽ nhóm + Lớp 1: Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng gần, gồm tiện ích phục vụ cho đơn vị xóm giềng gần tương ứng có quy mô từ -15 hộ + Lớp 2: Không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu phố, gồm tiện ích phục vụ cho đơn vị xóm giềng khu phố quy mô 50-100 hộ + Lớp 3: Không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu ở, gồm tiện ích phục vụ chung cho cư dân khu quy mơ tối đa 1150 hộ (4000 dân) Hình 3.1: Mơ hình sinh hoạt xóm giềng, sử dụng khơng gian cư dân đề xuất mơ hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị - Đề xuất sử dụng mối quan hệ cộng đồng xóm giềng cấu trúc cộng đồng dân cư để tổ chức không gian khu thị cho Nội nói riêng Việt Nam nói chung Một số khái niệm 7.1 Khu đô thị Trong luận án, khu đô thị xác định loại: Khu nhà ở, Khu tập thể, khu đô thị 7.2 Cộng đồng: Theo nhà xã hội học F.Toennies: Cộng đồng thực thể xã hội gắn kết bền vững đặc trưng đồng thuận ý chí thành viên Cộng đồng xóm giềng loại cộng đồng địa lý quy mô nhỏ mà thành viên cộng đồng sống cạnh quen biết mức định, thành viên cộng đồng xóm giềng không cá nhân riêng lẻ mà gia đình 7.3 Khơng gian sinh hoạt cộng đồng Không gian sinh hoạt cộng đồng loại không gian công cộng đặc biệt, ưu tiên hướng đến phục vụ nhóm người có quan hệ xã hội khăng khít nhờ giá trị tinh thần định, khác với không gian công cộng thông thường hướng tới phục vụ đối tượng, Khơng gian cơng cộng trở thành khơng gian sinh hoạt cộng đồng chứa đựng yếu tố gắn với lịch sử đời, phát triển, tồn cộng đồng đó, giúp họ bồi đắp, giữ gìn ý thức cộng đồng 7.4 Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng: Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng loại khơng gian sinh hoạt cộng đồng khu với đối tượng sử dụng cư dân có quan hệ hàng xóm láng giềng với Các khơng gian có ranh giới rõ ràng có đặc điểm riêng, khiến cộng đồng xóm giềng ý thức rõ quyền ưu tiên sử dụng trách nhiệm tự quản 7.5 Tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng Tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng xóm giềng việc xếp không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu theo mơ hình cấu trúc phù hợp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng hình thái tổ chức cộng đồng cư dân khu NỘI DUNG Chương Tổng quan tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị 1.1 Phân loại khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng: 1.1.1 Phân loại theo mức độ quan hệ xã hội: Có loại tương ứng với mức quan hệ xóm giềng khu (1) Không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng gần: sát hộ, phục vụ 10 gia đình (2) Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu phố: phục vụ 17 3.3.4 Tính tốn tiêu diện tích cho khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng Khi khn viên nhà có khơng gian sinh hoạt ngồi trời, việc sử dụng khơng gian chung cho hoạt động nhà san sẻ với sân vườn riêng, nhu cầu khơng gian ngồi nhà 2/3 so với người sống chung cư Nhà khơng có sân vườn riêng Nhà có sân vườn riêng Hình 3.3: Cách thức phạm vi sử dụng khơng gian kế cận hộ cho giao tiếp cộng đồng xóm giềng hai loại nhà có khơng có sân vườn riêng Cơng thức tính diện tích loại khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng sau: S = Sct x Q x Kq x Kn Q quy mô phục vụ (hộ người) Kn hệ số điều chỉnh theo kiểu nhà Kq hệ số điều chỉnh dựa tỷ lệ tham gia cư dân loại sinh hoạt cộng đồng Căn vào điều tra xã hội học luận án, tác giả đề xuất Kq sau Bảng 3.1 Đề xuất hệ số Kq cho số không gian sinh hoạt cộng đồng khu chung cư cao tầng TT Loại hình khơng gian Tỷ lệ sử dụng Hệ số đề xuất Sử dụng thực Mức quan tâm Sân chung 35% 22% 0,4 Vườn hoa 13% 22% 0,15-0,2 Sân thể thao 48% 35% 0,4-0,5 Phòng, nhà cộng đồng Khơng hỏi 65% 0,7 Nhà văn hóa phường Khơng hỏi 8% 0,1 Bảng 3.2 Đề xuất hệ số Kq cho số không gian sinh hoạt cộng đồng khu thấp tầng TT Loại hình khơng gian Tỷ lệ sử dụng Hệ số đề xuất Sử dụng thực Mức quan tâm Sân chung 21% 51% 0,55 Vườn hoa 9% 13% 0,15 Sân thể thao 12% 13% 0,15-0,2 Nhà văn hóa tổ dân phố Khơng hỏi 19% 0,25 Nhà văn hóa phường Khơng hỏi 7% 0,1 18 - Loại nhà chung cư, nhà liền kề khơng có vườn Kn = - Loại nhà vườn, nhà biệt thự, Kn = cho khơng gian hội họp, văn hóa, thể thao Kn 0,7 -0,8 cho vườn hoa, xanh, đường dạo cơng cộng - Tỷ trọng diện tích vườn hoa sân chơi nhau mức 50% loại khu nhà vườn, biệt thự Trong khu chung cư, nhà liền kề khơng có vườn diện tích vườn hoa >60% khơng gian mở dành cho sinh hoạt cộng đồng xóm giềng - Tỷ lệ diện tích khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng 4% đến 5% diện tích đất xây dựng khu Diện tích sân chơi, sinh hoạt cộng đồng tối thiểu 0,5m2/ người khu thuộc nội đô lịch sử, khu tập thể cũ tối thiểu 2m2/ người với khu Diện tích vườn hoa tối thiểu 0,5m2/ người khu thuộc nội đô lịch sử, khu tập thể cũ tối thiểu 2,5m2/ người khu 3.4 Giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng 3.4.1 Giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho lớp xóm giềng gần: Tổ chức theo đơn vị xóm giềng gần, quy mô từ 4- 15 hộ Thành phần chức diện tích cho đơn vị 10 hộ, (35-40 người) + Sân không gian sinh hoạt tầng: 40m2.(50% kết hợp sảnh tầng) + Vườn hoa, không gian xanh : 15-20m2 + Phòng cộng đồng (nếu có thể, cho cụm nhà liền kề, biệt thự):30m2 + Chỗ chơi trẻ em tuổi:12m2 Hình 3.4: Sơ đồ công không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho lớp xóm giềng gần chung cư nhà riêng lẻ thấp tầng 19 Hình 3.5: Giải pháp bố trí khơng gian sinh hoạt cộng đồng cóm giềng cho lớp xóm giềng gần chung cư nhà riêng lẻ thấp tầng 3.4.2 Giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho lớp cộng đồng xóm giềng khu phố Tổ chức cho nhóm từ 50 đến 100 hộ gia đình Chức năng, diện tích cho đơn vị 100 hộ (350-400 người): + Sân chung: 250m2 với khu thấp tầng, 400m2 với chung cư cao tầng + Vườn hoa, xanh : 200m2 + Phòng cộng đồng, nhà văn hóa tổ dân phố:150m2 cho khu nhà riêng lẻ 400m2 (khoảng 100 hộ) chung cư cao tầng + Sân chơi có thiết bị trẻ em : 90-100m2 Giải pháp cho loại nhà ở: khu tập thể cũ, khu thấp tầng riêng lẻ, chung cư cao tầng thể qua hình vẽ sau 20 Hình 3.6: Sơ đồ công giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho lớp khu phố (trái), giải pháp cho chung cư cũ (phải) Hình 3.7 Minh họa liên hệ không gian sinh hoạt cộng đồng lớp khu phố với không gian sinh hoạt cộng đồng lớp xóm giềng gần 21 Hình 3.8: Các giải pháp bố cục không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cấp khu phố cho loại khu chung cư cao tầng 3.4.3 Giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng lớp khu Cho khu tối đa 4000 dân, gắn với cơng trình cơng cộng trung tâm + Quảng trường: 2500- 3200m2 + Vườn hoa, xanh: 2000- 2500m2 (trừ công viên, đường phố) + Nhà cộng đồng, nhà văn hóa khu :500-600m2 + Sân chơi có thiết bị trẻ em: 90-100m2 22 Hình 3.9: Sơ đồ cơng minh họa tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng lớp khu Những khơng gian mở cơng cộng khu đóng vai trò khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng mở rộng gồm: Mạng giao thông kết nối phận chức khu ở, khu xanh không gian mở phận khu vùng rìa, cơng trình thể thao lớn, cơng viên khu 3.5 Đề xuất sử dụng mối quan hệ cộng đồng xóm giềng cấu trúc cộng đồng dân cư để tổ chức không gian khu Nội 3.5.1 Những luận điểm chính: - Tổ chức khu tổ chức không gian sống cho cộng đồng - Quy mô cấu trúc không gian khu tương đồng với quy mô cấu trúc cộng đồng xóm giềng - Các đơn vị cư trú phải có ranh giới rõ ràng - Trung tâm đơn vị cư trú không gian dành cho giao tiếp, sinh hoạt cộng đồng xóm giềng 23 3.5.2 Quy mô dân số cấu trúc: Quy mô dân số khu tổ chức theo quan hệ cấu trúc cộng đồng dân cư vào khoảng 4000 dân ( tương đương 1150 hộ gia đình) - Cấu trúc không gian khu gồm cấp:Đơn vị xóm giềng gần, đến 15 hộ- Đơn vị khu phố, 50-100 hộ- Khu có quy mơ khoảng 4000 dân Đơn vị xóm giềng gần modul để lắp ghép linh hoạt Hình 3.10: Mơ hình tổ chức không gian khu dựa quan hệ xóm giềng và cấu trúc cộng đồng xóm giềng 3.5.3 Giải pháp tổ chức không gian: - Phân cấp, chuyển tiếp hợp lý không gian sinh hoạt cộng đồng - Tổ chức khu vực trung tâm theo hướng bán công cộng: - Tổ hợp nhà thành nhóm tương ứng với đơn vị cộng đồng: - Hệ thống giao thôngphân cấp hợp lý, ưu tiên cho - Tổ chức không gian mở thành nhóm: Trung tâm - Vùng rìa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng song hành xóm giềng mở rộng - Các tiêu chính: Tổng diện tích 20ha 4000 dân Tổng diện tích xanh sinh hoạt cộng đồng 8-10m2/ người, diện tích dành riêng cho không gian sinh hoạt cộng đồng tối thiểu 2,5m2/ người 24 3.6 Bàn luận kết nghiên cứu 3.6.1 Bàn luận quan điểm nguyên tắc Hướng tiếp cận luận án từ góc độ văn hóa, tâm lý học cấu trúc cộng đồng, khác với nghiên cứu trước Việt Nam Cách tiếp cận giúp quan điểm, ngun tắc luận án có tính mới, cân phù hợp với xu hướng phát triển đô thị bền vững 3.6.2 Bàn luận giải pháp tổ chức không gian Hai đề xuất trụ cột giải pháp tổ chức không gian luận án là: - Tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng theo cấu trúc cộng đồng gồm cấp xóm giềng gần, xóm giềng khu phố xóm giềng khu - Tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu theo hai nhóm mở rộng song hành Những đề xuất giúp không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu thị đáp ứng nhu cầu sử dụng tự quản cư dân giải đáp câu hỏi tổ chức không gian nhà chuyên môn, giúp nhà đầu tư quản lý nhận rõ chiến lược phát triển, quản lý, vận hành 3.6.3 Bàn luận cơng thức tính tốn tiêu đề xuất: Cơng thức đề xuất luận án có nhiều hệ số (trọng số điều chỉnh) để kết tính tốn thực chuyển tải đặc điểm sinh hoạt cộng đồng khu cụ thể, đảm bảo xác cho giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng quy mô phận chức Các hệ số, tiêu có độ tin cậy cao so sánh với số liệu tương tự nước 3.6.4 Bàn luận ứng dụng cấu trúc cộng đồng để tổ chức không gian khu Nội: Đề xuất có tính thực tiễn khả áp dụng rộng rãi nhờ lấy modul xóm giềng gần làm đơn vị để lắp ghép linh hoạt Cách tổ chức lấy yếu tố tinh thần làm chủ đạo, hướng đến đồng không gian vật thể (khu ở) phi vật thể (cộng đồng) cho phép kiểu khu thích nghi dễ dàng với nhiều hình thái khác KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Kết luận 1: Giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu có liên quan chặt chẽ đến giải pháp tổ chức khơng gian mơ hình khu Không thay đổi cách tổ chức khu khơng thể có giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng hồn chỉnh Giải pháp tổ chức không gian khu nên lấy sở cấu trúc cộng đồng dân cư quan điểm đồng trùng khớp ba không gian cộng đồng- kiến trúc quy hoạch- hành theo truyền thống Kết luận : Giải pháp tổ chức hệ thống không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu Nội tuân theo điểm sau: 25 - Hệ thống khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng tn theo cấu trúc cộng đồng dân cư khu gồm cấp: Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng gần - Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu phố Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu Quy mô phục vụ tương ứng cấp là: đến 15 hộ, 50 đến 100 hộ 1000 đến 1150 hộ (4000 dân) - Không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng phân thành hai nhóm đáp ứng hai loại hình sinh hoạt cộng đồng xóm giềng mở rộng cư dân Khơng gian sinh hoạt cộng đồng nằm khu vực trung tâm đơn vị cư trú gồm chức hội họp, giao tiếp tĩnh, nghỉ ngơi, sinh hoạt nhẹ nhàng khơng ảnh hưởng đến tính riêng tư nhu cầu yên tĩnh nhà Không gian đáp ứng nhu cầu sinh hoạt xã hội gia đình đơn vị cư trú Khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng mở rộng nằm xen kẽ với đơn vị cư trú để cư dân thoải mái sinh hoạt, kết bạn theo sở thích mà giữ riêng tư Không gian phục vụ quan hệ mang tính cá nhân thành viên cộng đồng dân cư, đồng thời bổ sung giao tiếp đơn vị cư trú, tạo cân cho đời sống xã hội khu ở, tránh lập nhóm cộng đồng Kết luận 3: Hệ thống khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Nội lấy đơn vị không gian sinh hoạt công đồng xóm giềng gần phục vụ 4-15 hộ Đây không gian quan trọng sinh hoạt cộng đồng quan hệ xã hội cư dân khu thị Chúng giúp hình thành quan hệ xóm giềng ưu tiên hàng đầu cư dân Trong trường hợp khu đô thị có quy mơ nhỏ trường hợp tái tổ chức khu cũ, khơng có điều kiện để tổ chức đầy đủ hệ thống không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cần đảm bảo khukhơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng gần Giải pháp cho không gian khu nhà phải ưu tiên việc tổ chức nhóm hộ, nhóm nhà, tòa nhà thành đơn vị xóm giềng gần Kết luận 4: Các không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu vực nhà khu cần tổ chức phân lớp chuyển tiếp dần dần, có ranh giới nhận biết thị giác Sự chuyển tiếp ranh giới cần đảm bảo tạo khu vực mà cư dân kiểm soát theo mức độ bán riêng tư - bán cơng cộng - cơng cộng tính từ hộ Kết luận 5: Chú trọng đến việc tạo yếu tố kiến trúc cảnh quan đặc trưng cho không gian sinh hoạt cộng đồng cư dân để góp phần hình thành ý thức cộng đồng tinh thần nơi chốn Kết luận : Giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng cần kết hợp chặt chẽ với với tuyến di chuyển hàng ngày cư dân, dặc biệt mạng lưới giao thơng dành cho đạt hiệu cao Kết luận 7: Chỉ tiêu diện tích khơng gian mở dạng sân chơi, quảng trường dành cho sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu Nội cần đạt tối thiểu 0,5m2 /người vùng nội đô lịch sử, khu tập thể cũ tối thiểu m2 /người khu thị phát triển ngồi vành đai nhóm 50 gia đình tùy trường hợp cụ thể (3) Không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu ở: phục vụ khu vực hàng trăm gia đình 1.1.2 Phân loại theo đặc điểm sinh hoạt cộng đồng: - Không gian sinh hoạt cộng đồng chính: Là khơng gian phục vụ đa năng, đa đối tượng, dành cho hoạt động tụ họp cộng đồng, giao tiếp hàng ngày, lễ hội - Không gian sinh hoạt cộng đồng mở rộng: Là không gian chuyên biệt dành cho hoạt động theo sở thích riêng như: thể thao, tín ngưỡng 1.1.3 Phân loại theo mức độ chiếm lĩnh không gian: - Không gian bán riêng tư: Liền kề hộ, cư dân coi đất - Khơng gian bán cơng cộng: Được thiết kế định hướng phục vụ cho nhóm gia đình, có ranh giới, lối vào vị trí khiến nhóm gia đình ý thức rõ quyền ưu tiên sử dụng trách nhiệm tự quản - Không gian công cộng: Không thiết kế định hướng phục vụ nhóm hộ hay tòa nhà cụ thể mà dành chung cho cư dân đô thị 1.2 Tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu thị giới 1.2.1 Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu thị số nước phương Tây phương Tây, trước kỷ 20, khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu chưa phân biệt với không gian cơng cộng nói chung Đến năm 1929, mơ hình Đơn vị láng giềng C.Perry đời tạo bước ngoặt giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng cho khu Những giải pháp là: phân cách giao thông, ưu tiên bộ, tổ chức nhà thành đơn vị nhỏ phù hợp với quan hệ xóm giềng Tuy nhiên, loại chung cư cao tầng việc tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng đạt hiệu tốt kể từ sau thập kỷ 70 1.2.2 Tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu đô thị số nước châu Á: Các nước châu Á tiếp thu kinh nghiệm phương Tây đẩy mạnh nghiên cứu xã hội đề xuất mình, Nhật bản, Singapore Ấn Độ Nhìn chung nước châu Á phát huy yếu tố truyền thống sinh hoạt nhóm láng giềng gần 6-50 gia đình để bổ khuyết cho kinh nghiệm phương Tây 1.3 Tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu thị Việt Nam 1.3.1 Tình hình tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị thời phong kiến Đô thị Việt Nam thời phong kiến có cấu trúc đặc trưng gồm hai phần "đô" "thị" Tuy thuộc đô thị, khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng thành phố cổ Việt Nam mang hình ảnh làng xã với đình, 27 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Bài đăng tạp chí khoa học chuyên ngành Trương Ngọc Lân Ảnh hưởng nghiên cứu giao tiếp xóm giềng cộng đồng đến giải pháp tổ chức không gian khu nhà nhà chung cư Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 5/2001 Trương Ngọc Lân Nghiên cứu tổ chức không gian giao tiếp nhà chung cư Việt Nam Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 6/2002 Trương Ngọc Lân Cấu trúc cộng đồng việc tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu thi Đã Tạp chí Kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam, số 264-04- 2017 Bài tham luận hội thảo khoa học chuyên ngành Trương Ngọc Lân Tổ chức không gian công cộng khu Nội nhìn từ góc độ sinh hoạt cộng đồng xóm giềng Kỷ yếu hội thảo " Vườn hoa sân chơi cac khu dân cư Nội" Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, HealthBridge Canada, The Asia Foundation tổ chức 2015 Sách xuất Nguyễn Đình Thi (chủ biên), Tơn Thất Đại, Nguyễn Tất Thắng, Trần Quốc Bảo, Đỗ Trọng Chung, Trương Ngọc Lân Giáo trình chuyên đề Lý thuyết kiến trúc Nhà xuất xây dựng, Nội, 2017 ... tắc cho việc tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Hà Nội - Đề xuất giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu thị Hà Nội theo hướng tiếp cận cấu trúc cộng. .. song hành nhu cầu sinh hoạt cộng đồng xóm giềng sinh hoạt cộng đồng xóm giềng mở rộng theo sở thích cư dân 14 Giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho khu thị Hà Nội 3.1... điểm nguyên tắc cho việc tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Hà Nội - Đề xuất giải pháp tổ chức khơng gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng khu đô thị Hà Nội theo hướng tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt), Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay